Membudayakan PBS

  • View
    51

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Membudayakan PBS

COMPANY LOGO

PEPERIKSAAN UPSR PMR SPMPEPERIKSAAN PLBS(SK / SJK) UPSR PMR SPM

BIL. MATA PELAJARAN 4 14 97TEMPOH PELAKSANAAN Sepanjang Tahun 4 Feb 30 Julai 4 Feb 30 Julai Ting 4 : Feb November Ting 5 : Feb - Julai

PEMANTAUAN DAN PENYELARASAN PBS MENENGAH ATASITEM BIL PENTAKSIR TARIKH AKTIVITI

ULBS BM ULBS BI ULBS BC LKJ

21 21 30 14

14 17 Mac 2011 21 24 Mac 2011 14 19 April 2011 22 & 28 Mac 2011

Penyelarasan Skor Penyelarasan Skor Penyelarasan Skor Pemantauan Evidens Ting. 4

ICTRC

1512

14 & 19 April 201122 & 28 Mac 2011

Pemantauan Evidens Ting. 4Pemantauan Evidens Ting. 4

PALKJ ICT RC PA PSV

3314 15 12 33 31

21 & 25 April 20114 & 10 Ogos 2011 4 & 10 Ogos 2011 4 & 10 Ogos 2011 8 & 15 Ogos 2011 8 & 15 Ogos 2011

Penyelarasan Skor Ting. 4Penyelarsan skor Penyelarsan skor Penyelarsan skor Penyelarsan skor Penyelarsan skor

PEMANTAUAN DAN PENYELARASAN PBS RENDAH DAN MENENGAH RENDAHITEMPEKA / PLBS/ SBOA / PAFA

BIL PENTAKSIR124

TARIKH5 7 April 2011

AKTIVITIPemantauan Evidens

KHBBAHASA ARAB KHB BAHASA ARAB Sejarah

12431 124 31 31

14 & 19 April 20115 & 9 Mei 2011 21 & 26 Julai 2011 21 & 26 Julai 2011 20 & 27 Julai 2011

Penyelarasan Skor Modul 1-3Pemantauan Evidens dan Penyelarasan Skor Modul 2 Penyelarasan Skor Modul 4 Penyelarasan Skor Modul 3 Pemantauan dan Penyelatrasan Skor Pemantauan dan Penyelatrasan Skor

Geografi

31

20 & 27 Julai 2011

DAPATAN PEMANTAUAN DAN PENYELARASAN PBS1.

2.

3.

4.

5.

Penyediaan dokumen/evidens PBS Semua dokumen /evidens seperti dalam senarai semak telah dapat disediakan dan ditunjukkan semasa pemantauan Perancangan dari Ketua Pentaksir Sekolah dalam melicinkan lagi pelaksanaan PBS di sekolah berdasarkan keperluan peralatan dan kemudahan seperti Autocad. Printer A3 Kurang pemantauan dalaman dilakukan oleh pemantau dalaman supaya calon dalam melaksanakan PBS mengkut prosedur dan tarikh yang ditetapkan oleh LP Ketua Pentaksir Sekolah perlu mengadakan kursus dalaman kepada Pentaksir Sekolah yang baru tentang kefahaman kriteria penskoran Sekolah yang telah dipantau telah menyerahkan ke SPP Borang Maklum balas Pemantauan cadangan tindakan oleh pemantau luar

Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 2 Tahun 2011 ( KP.LP.003.07.14.03 ( 1 ) ) bertarikh 01 Julai 2011

Perubahan Format Pentaksiran Mata Pelajaran Peperiksaan PMR mulai 2012 Bahasa Inggeris (Kod Kertas 12 ) Bahasa Punjabi (Kod Kertas 34 )

Surat siaran telah diedarkan kepada semua sekolah mulai 15 Julai 2011

COMPANY LOGO

1. Perancangan untuk membudayakan Pentaksiran

Berasaskan Sekolah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang perubahan terhadap pentaksiran dalam penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan. 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti / program kesedaran dan penerimaan terhadap PBS kepada warga pendidikan dan masyarakat 3. Memantapkan pengurusan dan pengendalian PBS di peringkat negeri, daerah dan sekolah dalam penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan

MURID

JALINAN & JARINGAN

PEMBUDAYAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

IBU BAPA

GURU

PROGRAM MEMBUDAYAKAN PBS

Program Transisi

MURID

MURIDProgram Bakat Muda

SK PARIT SETONGKAT, MUAR

PERSEMBAHAN MURID TAHUN 1

CORAL SPEAKING BAHASA ARAB

MURID

Sudut Showcase

MURID

Program Pengiktirafan

SK IJ CONVENT, JOHOR BAHRU

SK PARIT SETONGKAT, MUAR

Wujudkan Suasana Kelas Yang Menyeronokkan

MURID

KELAS 1 ARIF

Penerapan Nilai Murni

MURID

KERJASAMA

KEADILAN

BERDIKARI

PENERAPAN NILAI MURNISEMANGAT BERMASYARAKAT

BERHEMAH TINGGI

KEBERSIHAN

KASIH SAYANG

KEBERANIAN

Guru Besar sebagai Pengurus Pentaksiran perlu penguasai ilmu pentaksiran

GURU

Mengadakan taklimat PBS kepada guru

Mengendalikan mesyuarat jawatankuasa PBS

Penyediaan instrumen

Kursus Dalaman

GURUPerkongsian Pintar melalui benchmark ke sekolah rintis

GURU

Program Coaching and Monitoring

Sudut Informasi PBS

GURU

Sikap Guru : Komited, rajin dan berintegriti tinggi

GURU

Program Selamat Datang untuk Ibu Bapa

Ibu Bapa

Guru Besar bersama Pengerusi PIBG

Ibu bapa murid tahun 1

Ibu Bapa

Pengedaran Pamplet, Surat Pekeliling Penambahbaikan UPSR dan Banner

Ibu BapaMajlis Aprisiasi PBS

Ibu BapaPenyebaran maklumat semasa Hari Terbuka dan Mesyuarat PIBG

Ibu BapaPenyebaran maklumat oleh pegawai JPN dan PPD dalam majlis rasmi / perhimpunan

Ibu BapaHebahan melalui Media Elektronik, Laman Web Jabatan, PPD dan Sekolah

Mini Karnival PBS

Ibu Bapa

Sukan dan Permainan

Kokurikulum Akademik

Persatuan dan Kelab

Penyampaian Hadiah

Jalinan

Jaringan

Penglibatan pihak luar dan NGO dalam memberi khidmat dan bimbingan dalam menyokong pemantapan PBS bagi melahirkan modal insan yang seimbang

Sudut Info PBS

Jalinan dengan MGB dan MKPSM

Pembudayaan PBS JPNJ / PPD

Banner / Poster PBS

Pembentangan / Pemakluman