Merke 2014

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Jaargang 11, nr. 102Augustus 2014

  Raerder doarpskrante

  PR

  AET

  FAN

  RAE

  RD Merke 2014Merkecommissie

  bedankt !!!

 • PRAET FAN RAERDPagina 2

  Colofon Praet fan Raerd Jaargang 11, nummer 102 Augustus 2014 De dorpskrant Praet fan Raerd wordt gratis verspreid in Raerd.

  Redactieleden: Minke Strikwerda (eindredactie) Nienke Hainja (penningmeester) Ymie Terwisscha van Scheltinga (interviews) Margreet Kamman (interviews) Harmen de Vries (opmaak) Aaltsje ter Schegget (secretariaat )

  Distributie: Johanna Kooistra

  Kopij : Aaltsje ter Schegget Flansum 2a 9012 DC Raerd 0566-651703 doarpskranteraerd@hotmail.com Bankrekeningnummer: NL25RABO0351455825

  Voor het oktober nummer: inleveren copij uiterlijk 15 oktober (als Word bestand, tabellen en fotos apart aanleveren). De krant van oktober wordt vanaf dinsdag 4 november bezorgd. Oplage: 320 stuks

  Abonnementen buiten Raerd: 27,50 per jaar (per nummer 1+ 1,50 porto = 2,50)

  Druk: BladNL

  Kinderplezier bij DJ Hans De jongste kinderen in de draaimolen

  Barbie en Bonnie St. Clair

  Spelletjes doen bij de haven

  Het smurfenhofjemet heuse smurfen

 • PRAET FAN RAERD Pagina 3

  Agenda Raerd Wanneer Tijd Wat Waar

  Laurentiuskerk

  Laurentiuskerk

  Laurentiuskerk

  Laurentiuskerk

  Hele dorp

  Laurentiuskerk

  Dorpshuis

  Laurentiuskerk

  Dorpsplein

  Nationale orgeldag, orgelbespeling in de kerk

  Tsjerkepaad, beeldenexpositie in de kerk

  Kerkdienst

  Kerkdienst

  Oud papier

  Kerkdienst

  Kinderbingo

  Kerkdienst

  Winterfair

  v.a. 10.00 uur

  v.a. 14.00 uur

  9.30 uur

  11.00 uur

  v.a. 17.30 uur

  11.00 uur

  14.00 19.00 uur

  11.00 uur

  13.00 16.00 uur

  Zaterdag 13 september

  Zaterdag 13 september

  Zondag 14 september

  Zondag 28 september

  Woensdag 1 oktober

  Zondag 12 oktober

  Zaterdag 18 oktober

  Zondag 26 oktober

  Zondag 2 november

  De doarpskrante yn in nij jaske! Wy binne benijd wat jim der fan fine. De foarnaamste reden hjirfoar is dat wy, as dit goed foldocht, in protte jild besparje kinne. Fierder kin men tinke dat in jaske dat al 100 kear droegen is ek wol ris fernijd wurde mei.

  De merke hat west. Wat ha wy it troffen mei it waar, allinnich de keatsers op snein te moarn ha in bui op de kop hn. De merkekommisje hat de klus wer folbracht: hulde!

  Spitich gench is der noch net ien fn dy meihelpe wol om de krante op te meitsjen. Dat betsjut dat foarlopich de Praet fan Raerd om de twa moanne t komme sil. Dus, de folgjende krante komt begjin novimber by jo yn de bus. As der ien is dy tinkt: o, mar dat liket my moai wurk, de opmaak fan de krante, dan hearre wy dat graach. Krekt as dat wy ek noch ien sykje dy meihelpe wol yn de einredaksje.

  Oant yn novimber,

  De redactie

 • PRAET FAN RAERDPagina 4

  Uitslagen en prijswinnaars Het grote thema feestVrijdagavond jeugdactiviteit;Onderbouw; 1e prijs Iris Top Bovenbouw; 1e prijs Rutger Luijder2e prijs Sigrid Timersma

  Muziek Quiz:1. Slotsdyk/Snitserdyk2. Aldfeartswei/ Sylsterhoeke3. Slingerbochten4. Smitshoeke5. Buorren/Kleaster/ Skoalstrjitte6. Fintsje7. Blikje8. Poppenwiersterdyk/ Selanswei9. Fryhofke10. Hegedyk/Flansum

  Spultsjes foar de bern;1e prijs winnaars;hulpouder; IngridNynke WierdaMarrit de GrootIse MeckesPascal PetriNena CompagneNynke v/d VeldeJens KooistraFardau TjolsmaAlyssa VerhoefTessa Venema

  2e prijswinnaars;hulpouder; TamaraEsmee KooistraBoaz CompagneHannah de VriesTieme Siesling

  Silvan VerhoefSanne SikkemaJelke Veldhuis

  3e prijswinnaars;hulpouder; GeaMarije WiardaNina v/d MeerNyka TimersmaSigrid TimersmaIlse KooistraFemke VeenstraLientje v/d MeerLeona van DamHedwig SieslingJanna Veldhuis

  Mooist verklede kindje; Doutsen Hospes

  Mooiste straatspel;1. Blikje2. Slingerbochten3. Smitshoeke4. Slotsdyk/Snitserdyk5. Aldfeartswei/ Sylsterhoeke6. Fintsje7. Selanswei/ Poppenwiersterdyk8. Buorren/Kleaster/ Skoalestrjitte9. Hegedyk / Flansum10. Fryhofke

  Winnaar straatspelletjes;1. Fintsje2. Smitshoeke3. Blikje4. Hegedyk/Flansum5. Selanswei/ Poppenwiersterdyk6. Buorren/Kleaster/ Skoallestjitte7. Slotsdyk/Snitserdyk8. Slingerbochten9. Aldfeartswei/ Sylsterhoeke

  Mooiste straatversiering;1. Slingerbochten2. Fintsje3. Smitshoeke4. Blikje5. Buorren/Kleaster/ Skoallestjitte6. Selnswei/ Poppenwiersterdyk7. Fryhofke8. Hegedyk/Flansum,9. Aldfeartswei/ Sylsterhoeke10. Slotsdyk/Snitserdyk

  Kaatsen jeugd;Welpenmeisjes;1e Nynke van de Velde Femke Veenstra

  2e Sanne van Vilsteren Leona van Dam

  3e Sigrid Timersma Sanne Sikkema

  Welpenjongens;1e Boaz Compagne Sybrand Veldhuis

  2e Jelmer Postma Daan Kooistra

  Pupillen jongens/meisjes;1e Jauke Sikkema Tara Britt v/d Meulen

  2e Tessa Venema Sander v/d Velde

  Schoolmeisjes/schooljongens;1e Niels van Vilsteren 2e Jildau Postma

  Senioren kaatsen;B klasse;1e Annigje Geertsma Gretinus Talsma Niels Schut

 • PRAET FAN RAERD Pagina 5

  2e Robin van der Meulen Sjoerd Dijkstra Jelly Gretha van Vilsteren

  3e (verliezersronde) Ernst van Kalsbeek Arjen Compagne Karin Draaisma

  35+ en A-klasse;1e Jeroen de Vries Jan Wiebe Riemersma Klaas Gerrit v/d Meulen

  2e Dirk Kooistra Lammert Visser Dick Hellinga

  3e (verliezersronde) Bert de Vries Jan Teitsma Cornelis Timersma

  Jeu de boules;1e Errit Vleer Paul Compagne

  2e Iede Sijszeling Foppe Reitsma

  3e (verlierzersronde) Evert v/d Peppel Ineke Nijkamp

  Prijsschieten voor de straat;1. Blikje2. Hegedyk2. Smitshoeke3. Aldfeartswei/ Sylsterhoeke4. Fintsje4. Frijhofke4. Buorren5. Selanswei/ Poppenwiersterdyk5. Slotsdyk/Snitserdyk6. Slingerbochten

  Prijsschieten;Dames;1e Doete de Groot2e Marieke Compagne3e Bea Punter (poedelprijs)

  Heren;1e Jan Wiebe Riemersma2e Jurjen de Boer3e Kees Tijssen (poedelprijs)

  Jeugd;1e Lizzy Strik2e Lois Boersma3e Niels van Vilsteren

  Mooist verklede matinee;Janna Boersma

  Matinee spel Slajut slaan;Dames;1e Robin van der Meulen

  Mannen;1e Jan Punter

  Totale uitslag voor de Roekbokaal;1. Blikje2. Fintsje3. Smitshoeke4. Slingerbochten4. Buorren/Kleaster/ Skoallestrjitte5. Poppenwiersterdyk/ Selanswei6. Hegedyk/Flansum7. Sylsterhoeke/ Aldfeartswei8. Slotsdyk/Snitserdyk9. Fryhofke

  Jan Kameel;De Jan Kameel is naar Wobbe Kooistra en Cornelis Timersma gegaan.

  Via deze weg willen we alle vrij-willigers en alle dorpsgenoten bedanken voor deze geweldige Merke.

 • PRAET FAN RAERDPagina 6

  HARMENMijn naam is Harmen de Vries, 39 jaar en woon sinds 2006 in Raerd. Ik ben getrouwd met Sonja en samen hebben we een dochter, Hannah van 5 jaar. Ik was werkzaam bij Friesland Bank, maar ben sinds juli jongstleden -zoals men dat noemt- op zoek naar een nieuwe uitdaging.

  Ik houd van sport (voetbal, tennis, hardlopen), muziek, film, lezen, klussen in en om het huis en reizen. Daarnaast ben ik sinds kort weer in het bezit van een motor, dus hoop ik dat het weer de komende tijd wat beter meewerkt dan in augustus, zodat ik er meer op uit kan.Ik ben gevraagd om de redactie te ondersteunen bij de opmaak. Hopelijk krijgen we binnenkort op dit gebied nog wat meer versterking erbij

  TWEE NIEUWE REDAKTIELEDEN STELLEN ZICH AAN U VOORMARGREETEven een stukje om mij aan u voor te stellen..Margreet Kamman is mijn naam, 35 jaar jong en sinds 8 jaar wonend in Raerd. Mijn man rijdt rond in die zwarte bus, u weet wel; Bouwservice Plaizier. Samen hebben we twee kinderen: Ellen is net 11 geworden en Simon is 8 jaar. Naast mijn werk als docent Nederlands houd ik van lezen, dansen en wandelen. Ik hoop de komende tijd de redactie te kunnen ondersteunen door stukjes te schrijven, met name in de rubriek Wa binne dat? Nieuwsgierig ben ik namelijk ook!

 • PRAET FAN RAERD Pagina 7

  Samen sterker

  www.rabobank.nl/heerenveen

  U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor vertrek een

  reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook online voor u klaar.

  Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

  De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online.

  kunt u meerdan u denkt.

  Met onzeonline diensten

  Openingstijden: Woensdag 9.00-12.00 / 13.00-17.00 /

  18.30-21.00 uur Donderdag 9.00-12.00 / 18.30-21.00 uur Vrijdag 9.00-12.00 / 13.00-17.30 /

  18.30-21.00 uur Zaterdag 8.00-13.00 uur Vanaf maart: Spray tanning in de kapsalon!! Spray tanning is er goed uitzien, met een goed gevoel! Direct een egaal gebruinde huid. Snel en natuurlijk resultaat! Spray tanning hele lichaam 30 min. 22,50 Spray tanning gelaat, decollet en armen 20 min. 12,50

  Tot ziens, Piety

  Smitshoeke 3 9012 DP Raerd Tel. 06- 30 70 38 64

 • PRAET FAN RAERDPagina 8

  Geweldig optreden van leerling gitaristen in DorpshuisVol bewondering zat het publiek zaterdagmiddag 21 juni te genie-ten van de jonge leerling gitaris-ten van Paul Compagne.

  Ze speelden moeiteloos met allerlei bekende hits mee, alle genres kwamen voorbij; gevoeli-ge liedjes, lekker popsongs maar ook rock.

 • PRAET FAN RAERD Pagina 9

  TeatsenOp snein 17 augustus waard der op it sportfjild in Teats toernooi spile. Teatsen is in kombi fan ten-nis en keatsen foar wa dat noch net wit. De Tennis Feriening die de organisaasje.

  It wie in tige slagge sportive dei.De nmers 1: Fokko Kooistra Marion van der Velde en Wobbe Kooistra. Sy Krigen in krns en in lizbd, wat binne se der bliid mei! De nmers 2: Metty Deinum Rinskje Raap en Karin Rijp-stra.