Metodevurdering basert pأ¥ egen litteraturgransking og ... rotaffeksjon (radikulopati) menes: - Smerte

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metodevurdering basert pأ¥ egen litteraturgransking og ... rotaffeksjon (radikulopati) menes: -...

 • SMM-rapport Nr. 1/2001

  Metodevurdering basert på egen litteraturgransking og internasjonale medisinske metodevurderinger

  Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon Behandlingsformer

 • SMM 1/2001: Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

  3

  Forord

  Sosial- og helsedepartementet anmodet i februar 1998 Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) om å vurdere effekten av mikrokirurgi som behandlings- metode for skiveprolaps i ryggen. Senterets styringsgruppe utvidet dette til å få vurdert grunnlaget for all behandling av akutt lumbalt skiveprolaps. Den foreliggende rapport er en medisinsk metodevurdering basert på egen litteraturgransking og på tidligere internasjonale metodevurderinger.

  Den norske utredningsgruppen som har bistått SMM i dette arbeidet, har vært:

  Prof. dr. med. Even Lærum, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo og leder av Formidlingsenheten, Nasjonalt ryggnettverk (leder) Prof. dr. med. Reidar Dullerud, Røntgenavd., Aker sykehus Overlege dr. med. Oliver Grundnes, Ortopedisk avd., Ullevål sykehus Kiropraktor Øistein Haagensen, nestleder Norsk Kiropraktorforening, Bjølsen Kiropraktorklinikk Overlege dr. med. Aage Indahl, Kysthospitalet, Stavern Prof. dr. philos. Anne Elisabeth Ljunggren, Seksjon for fysioterapivitenskap, Universitet i Bergen Prof. dr. med. Bjørn Magnæs, Nevrokirurgisk avd., Ullevål sykehus Overlege dr. med. Øystein Nygaard, Nevrokirurgisk avd., Regionsykehuset i Trondheim Overlege dr. med. Rolf Salvesen, Neurologisk avd., Nordland Sentralsykehus

  Medisinsk fagkonsulent ved SMM, dr. philos. Inge Kjønniksen har vært prosjektkoordinator for gruppen.

  Rapporten er godkjent av styringsgruppen for SMM.

  Berit Mørland Inge Kjønniksen Direktør Medisinsk fagkonsulent

 • SMM 1/2001: Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

  5

  Innhold

  FORORD...................................................................................................................................................................................... 3

  STYRINGSGRUPPENS KOMMENTAR.......................................................................................................................... 7 1. SAMMENDRAG .............................................................................................................................................................. 9

  1.1 KONSERVATIV BEHANDLING ...................................................................................................................................... 9 1.2 INVASIV BEHANDLING................................................................................................................................................. 9

  2. INNLEDNING................................................................................................................................................................... 11 2.1 MANDAT OG ARBEIDSFORM ....................................................................................................................................... 11 2.2 DEFINISJONER AV RYGGLIDELSER ............................................................................................................................ 11 2.3 SKIVEPROLAPS ............................................................................................................................................................ 12 2.4 UNDERSØKELSE OG UTREDNING AV SKIVEPROLAPS ............................................................................................. 13 2.5 BEHANDLING ............................................................................................................................................................... 14 2.6 EPIDEMIOLOGI OG FORLØP FOR KORSRYGGSMERTER............................................................................................. 14 2.7 ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER................................................................................................................................. 15 2.8 KOSTNADER OG KONSEKVENSER.............................................................................................................................. 15

  3. BEHANDLINGSFORMER ........................................................................................................................................... 17 3.1 KONSERVATIVE BEHANDLINGSFORMER ................................................................................................................... 17 3.2 INVASIV BEHANDLING................................................................................................................................................. 19

  4. METODE............................................................................................................................................................................. 22 4.1 LITTERATURINNHENTING OG SØKEKRITERIER.......................................................................................................... 22

  4.1.1 KONSERVATIV BEHANDLING .......................................................................................................................... 22 4.1.2 POSTOPERATIV OPPTRENING ......................................................................................................................... 22 4.1.3 ANTIFLOGISTIKA/NSAIDS............................................................................................................................ 22 4.1.4 INVASIV BEHANDLING..................................................................................................................................... 23

  4.2 KVALITETSKRITERIER OG VURDERING AV LITTERATUR........................................................................................... 23

  5. RESULTAT ........................................................................................................................................................................ 24 5.1 KONSERVATIV BEHANDLING AV POTENSIELLE OPERASJONSPASIENTER ............................................................ 24

  5.1.1 TRAKSJONSBEHANDLING............................................................................................................................... 24 5.1.2 SENGELEIE ....................................................................................................................................................... 24 5.1.3 ELEKTROTERAPI .............................................................................................................................................. 24 5.1.4 ADFERDSTERAPI.............................................................................................................................................. 25 5.1.5 FYSISK TRENING.............................................................................................................................................. 25 5.1.6 IKKE-STEROIDE ANTIINFLAMMATORISKE LEGEMIDLER.............................................................................. 25 5.1.7 MANIPULASJONSBEHANDLING ..................................................................................................................... 28 5.1.8 MOBILISERENDE TRAKSJON (COX FLEXION-DISTRACTION)..................................................................... 28 5.1.9 POSTOPERATIV TRENING ................................................................................................................................ 28

 • 6

  SMM 1/2001: Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

  5.2 INVASIV BEHANDLING ................................................................................................................................................. 31 5.2.1 KJEMONUKLEOLYSE ....................................................................................................................................... 31 5.2.2 PERKUTAN NUKLEOTOMI ............................................................................................................................... 35 5.2.3 DISKEKTOMI ..................................................................................................................................................... 37 5.2.4 MIKRODISKEKTOMI.......................................................................................................................................... 38 5.2.5 VIDEOASSISTERT ARTROSKOPISK MIKRODISKEKTOMI ................................................................................ 39 5.2.6 ARRHINDRENDE MIDLER ................................................................................................................................ 39

  6. ENGLISH SUMMARY ................................................................................................................................................... 41

  7. REFERANSER................................................................................................................................................................. 43

  8. ORDLISTE ......................................................................................................................................................................... 48

  VEDLEGG 1. Webers studie..................................................................................................................................... 50

  VEDLEGG 2. Søkestrategi for konservativ behandling.............................................................................. 51

  VEDLEGG 3. Søkestrategi for invasiv behandling........................................................................................ 53

 • SMM 1/2001: Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon

  Sty