of 14/14
1 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „ISELJENIŠTVO I DOMOVINA“ 10. lipnja - 11. lipnja 2021., Marija Bistrica Konferencija je organizirana kao nastavak 4. Hrvatskog iseljeničkog kongresa čiji program, zbog pandemije korona virusa, nije u potpunosti realiziran u studenome 2020. godine u Zagrebu. Konferencija se održava u Hotelu Kaj, Marija Bistrica Zagrebačka ul. 42 * * * U V O D N I P R O G R A M SRIJEDA, 9. lipnja. 2021. u 18.00 sati Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica Zagrebačka ulica 24, Marija Bistrica K U L T U R N A V E Č E R Moderatorica: dr. sc. Vlatka Lemić 18.00 19.00 sati Predstavljanje publikacija Hrvatska izvan domovine III i Spomen na 20.obljetnicu dolaska Janjevaca u Kistanje Kistanje - Novo Janjevo1997. - 2017. Otvaranje izložbe fotografija Hrvati iz Janjeva u Kistanju -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O publikacijama će govoriti: dr. sc. Josipa Mijoč, Tanja Trošelj Miočević i mr. sc. Zvonimir Ancić Izložbu fotografija predstavit će: Roko Antić, zamjenika načelnika općine Kistanje dr. sc. Stjepan Šterc dr. sc. Marin Sopta U kulturnom programu sudjeluje Klapa Janjevo. Druženje uz domjenak. ***

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „ISELJENIŠTVO I …

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „ISELJENIŠTVO I …

10. lipnja - 11. lipnja 2021., Marija Bistrica
Konferencija je organizirana kao nastavak 4. Hrvatskog iseljenikog kongresa iji program, zbog pandemije korona virusa, nije u potpunosti realiziran u studenome 2020. godine u Zagrebu.
Konferencija se odrava u Hotelu Kaj, Marija Bistrica
Zagrebaka ul. 42
* * *
U V O D N I P R O G R A M
SRIJEDA, 9. lipnja. 2021. u 18.00 sati
Opinska knjinica i itaonica Marija Bistrica
Zagrebaka ulica 24, Marija Bistrica
K U L T U R N A V E E R
Moderatorica: dr. sc. Vlatka Lemi
18.00 – 19.00 sati
i Spomen na 20.obljetnicu dolaska Janjevaca u Kistanje
Kistanje - Novo Janjevo1997. - 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mr. sc. Zvonimir Anci
Izlobu fotografija predstavit e:
dr. sc. Stjepan Šterc
dr. sc. Marin Sopta
Druenje uz domjenak.
8.30 sati
POZDRAVNI GOVORI
pre. Domagoj Matoševi, rektor Hrvatskog nacionalnog Svetišta Majke Boje Bistrike u
Mariji Bistrici
dr. sc. Tomislav Marki, nacionalni ravnatelj Dušobriništva za Hrvate u inozemstvu
Mijo Mari, prof., ravnatelj Hrvatske matice iseljenika
eljka Josi, dr. med., dravna tajnica Središnjeg dravnog ureda za demografiju i mlade RH
Zvonko Milas, dravni tajnik Središnjeg dravnog ureda za Hrvate izvan RH
dr. sc. Marin Sopta, predsjednik Programsko-organizacijskog odbora Konferencije
9.30 – 11.15 sati
SUVREMENI IZAZOVI – DEMOGRAFSKE I ISELJELJENIKE TEME
Voditeljica programa: dr. sc. Vlatka Lemi
dr. sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet, Sveuilište u Zagrebu): Povratak u Hrvatsku: kako da
postane win-win opcija?
dr. sc. Stjepan Šterc (Fakultet hrvatskih studija, Sveuilište u Zagrebu): Garancija opstanka –
jedna Hrvatska sa svim svojim bogatstvima i razliitostima
Krešimir Sever (Nezavisni hrvatski sindikat): Iseljavanje iz hrvatske i promjene na trištu rada
Stipe Hrka, dipl. oec. (povratnik iz Kanade): Podrška i reintegracija dijaspore
3
dr. sc. Nikola Mijatovi (Pravni fakultet, Sveuilište u Zagrebu): Porezni poticaji kao dokaz
(ne)postojanja demografske politike (u Republici Hrvatskoj)
Danijel Gluni (Veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Austriji)
11.15 – 11.30 sati
STANKA ZA OSVJEENJE
11.30 – 12.30 sati
Moderator: Tanja Trošelj Mioevi
dr. sc. Marin Sopta (Centar za istraivanje hrvatskog iseljeništva): Pravo na dopisno
glasanje kroz prizmu doprinosa hrvatskog iseljeništva Domovini
dr. sc. Tado Juri (Hrvatsko katoliko sveuilište): Zakašnjela modernizacija kao potisni
faktor iseljavanja iz Hrvatske: Dihotomija centar - periferija
Jure Vuji, dipl. jur. (Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH): Uloga
hrvatskog iseljeništva u novoj globalnoj geopolitikoj konfiguraciji dijaspora
dr. sc. Damir Zori (Hrvatska udruga poslodavaca): Kako privui ulaganja hrvatskih
iseljenika u gospodarstvo?
Iva Buljan dipl. iur. doktorand (Trgovaki sud u Zagrebu): Iseljeništvo – ogledalo hrvatske
stvarnosti
Moderator: Ivan Soldo, predsjednik Humanitarne udruge „fra Mladen Hrka“
U panelu sudjeluju:
dr. sc. Boo Skoko (Fakultet politikih znanosti, Sveuilište u Zagrebu)
dr. sc. Marina Peri Kaselj (Institut za migracije i narodnosti)
dr. sc. Gordan rpi (Hrvatsko katoliko sveuilište)
dr. sc. Ivan Balabani (Fakultet hrvatskih studija, Sveuilište u Zagrebu)
Boana Bešli, mag. oec., projekt Za-jedno.hr
13.30 – 14.30
Moderator: dr. sc. Mislav Rubi
dr. sc. Ivica Šute (Filozofski fakultet, Sveuilište u Zagrebu): Prilog poznavanju kulturnih i
prosvjetnih veza izmeu Gradišanskih Hrvata i Hrvatske nakon Drugoga svjetskog rata
dr. sc. Mario Bara (Hrvatsko katoliko sveuilište): Povratne migracije kao dio javnih
politika
Matija Bunjak Pajdek, prof. (Središnji dravni ured za demografiju i mlade RH): Ouvanje
hrvatskog identiteta i kulture u emigraciji
dr. sc. Domagoj Tomas (Filozofski fakultet, Sveuilište J. J. Strosmayera u Osijeku): Ivan
Tomas i Papina krijumarka
dr. sc. Domagoj Novosel (Središnji dravni ured za demografiju i mlade RH): Hrvatska
obitelj u Domovini i dijaspori u novijoj hrvatskoj povijesti
dr. sc. Mislav Rubi (Središnji dravni ured za demografiju i mlade RH): Uloga hrvatskog
iseljeništva u demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske
DVORANA 2
14.30 – 16.00
Moderator: dr. sc. Tomislav Marki
dr. sc. Tomislav Marki (Dušobriništvo za Hrvate u inozemstvu): Solidarnost Hrvatske
inozemne pastve sa stradalima u potresu
mons. Fabijan Svalina (Hrvatski Caritas): Pomo upuena putem Hrvatskoga Caritasa
don Ivica Komadina (Hrvatska inozemna pastva za Njemaku): Pomo iz Njemake
fra Ivo Tadi (Hrvatska inozemna pastva za Australiju): Pomo iz Australije
mons. Ivan Vukši (Hrvatska inozemna pastva za Kanadu): Pomo iz Kanade
5
socijalnom tjednu – Demografija, iseljavanje, migracije
STANKA ZA KAVU
Moderator: Dario Magdi
Dario Magdi, prof. (Središnji dravni ured za Hrvate izvan RH): Postupak izrade
Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike
Hrvatske od 2021. do 2027.
Ivanka Kunšti, stru. spec. publ. rel. (Središnji dravni ured za Hrvate izvan RH):
Institucionalna podrška povratnicima i potomcima hrvatskih iseljenika: iskustva i
perspektive
Croatiana Greguri, dipl. iur. (Središnji dravni ured za Hrvate izvan RH): Mladi –
budunost odnosa RH i iseljeništva
Viktorija Kunštek, univ. spec. oec. (Središnji dravni ured za Hrvate izvan RH): Odrednice
digitalne transformacije Središnjeg dravnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
kao dio unapreenja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
DVORANA 2
16.15 – 17.15
Moderator: Ivana Rora
dr. sc. Ivan Tepeš (Hrvatska matica iseljenika): Povijesni kontekst djelovanja Hrvatske
matice iseljenika kroz 70 godina
mr. sc. Snjeana Juriši (Hrvatska matica iseljenika): Znaaj programa iz podruja kulture
za ouvanje identiteta Hrvata izvan RH
Lada Kanajet Šimi, prof. (Hrvatska matica iseljenika): Jezik kao integracijsko sredstvo
ouvanja identiteta – sedam desetljea iskustva Hrvatske matice iseljenika
6
Hrvatske matice iseljenika
Moderator: Tanja Trošelj Mioevi
Don Markuši, odvjetnik (Predsjednik ACAP-a Zagreb, povratnik iz Australije)
Mašenjka Kati, dipl. ing. (Dopredsjednica ACAP -a Zagreb)
Boris Vili, MBA (Predsjednik ACAP zaklade)
Ivan Grbeši, odvjetnik (Kanadsko – Hrvatska gospodarska komora)
DVORANA 2
17.15 – 18.30
Moderatori: Nives Antoljak i Mihovil Rora
U panelu sudjeluju:
Herman Spitzer, magistar ekonomije – Ekvador
Nikola Badovinac – Kanada
Gabi Španovi, poduzetnica – Švedska
Matija Oremuš, student – Hrvatska
Ruth Sutich, arhitektica - Argentina
Ivana Heimovi – Njemaka
Branimir Para – Australija
Villa Vladimir
***
----------------
PATHWAYS TO ENGAGEMENT
Moderator: dr. sc. Natasha Kathleen Rui
dr. sc. Katica Jurevi (Institut za migracije i narodnosti): The Potential of the Professional
and Scientific Diaspora for the Economic Development of Croatia: Study of Croatians in
Australia
dr. sc. Matijas Bakovi (Institut za migracije i narodnosti): Cultural and Political History of
Croats in Bosnia and Herzegovina
dr. sc. Maria Florencia Luchetti (Institut za migracije i narodnosti): Croatian Tracks in
Patagonia: Identity Features of Croats and their Descendants in Southern Argentina.
Migration processes between Croatia and South America - Phase 1
dr. sc. Marina Peri Kaselj (Institut za migracije i narodnosti): Strategy of Cultural and
Creative Development of the Posavina County Based on the Identity Determinants of the
Croatian People
8
dr. sc. Marina Peri Kaselj (Institut za migracije i narodnosti): Bilateral International
Scientific Project: New Challenges for Slovenian and Croatian Diaspora Communities
dr. sc. Krešimir Buši (Institut za migracije i narodnosti): Historical Framework of Research
of Croatian Cultural Identity in the Pannonian Area-Migration and Cultural Integration
Processes of Croatian Minority Communities in the Territories of Baka, Baranja, Banat,
Srijem and Bosanska Posavina
dr. sc. Ana Malnar (Institut za migracije i narodnosti): Anthropological Perspectives of
Integration and Acculturation of Croats in Belgium Throughout History
dr. sc. Natasha Kathleen Rui (Institut za migracije i narodnosti): Pathways To Enabling
Educational Success For Children Who Move To Croatia: A Model For Supporting Migrant
Families In The Public Education System
DVORANA 2
Moderator: Mirjana Ana-Marija Piskuli
Pavo Norac Kevo, mag. theol. : Uloga Hrvatskog kulturnog centra u Vancouveru u
ouvanju hrvatskog identiteta kroz kulturu i jezik
dr. sc. Damir Šebo, dr.sc. Blanka Gigi Karl i dr.sc. Snjeana Bari Šelmi (Akademija za
umjetnost i kulturu, Sveuilište J. J. Strosmayera u Osijeku): Primjer dobre prakse
brendiranja kulturnog identiteta: Dani Paje Kolaria
dr. sc. Sanja Vuli (Fakultet hrvatskih studija, Sveuilište u Zagrebu): Pjesništvo australske
Hrvatice Ane Kumari
dr. sc. Zdravka Skok i Gabrijela Brljak, prof. (Gimnazija Josipa Slavenskog, akovec) uz
sudjelovanje uenika Gimnazije Josipa Slavenskog akovec: Mali meimurski rjenik
mr.sc. Katarina Dorkin Kri (Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beu): BKS i sluaj
Vorarlberg
Moderator: dr. sc. eljko Holjevac
9
dr. sc. eljko Holjevac (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Znanstvena istraivanja
Instituta Pilar o hrvatskom iseljeništvu
dr. sc. Ivan Hrsti (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Povijest emocija u kontekstu
hrvatskog iseljeništva
dr. sc. Caroline Hornstein Tomi (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Obrazovna
mobilnost, remigracija i globalno natjecanje za talente: šanse i rizici za Hrvatsku
dr. sc. Rebeka Mesari abi (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Povratak u Republiku
Hrvatsku u doba pandemije COVID-19
DVORANA 2
Ivona Juka, filmska redateljica, doktorand (4 Film Production): Hrvatski film kao spona
domovine i dijaspore
Anita Juka, mag.iur., doktorand (4 Film Production): Ouvanje i promocija hrvatskog
nacionalnog identiteta u iseljeništvu kroz kreativne industrije
dr. sc. Josipa Mijo i dr. sc. Jasna Horvat (Ekonomski fakultet, Sveuilište J. J.
Strosmayera u Osijeku): Turistiko i gospodarsko povezivanje gradova-utvrda Eugena
Savojskog
Ana Zrni, univ. spec. oec i Ivana Jobst. univ. spec. oec. (Andizet – Institut za znanstvena i
umjetnika istraivanja u kreativnoj industriji): Istraivanje kineskih velikih manifestacija –
primjer Europsko-kineski knjievni festival
Moderator: Antun Krešimir Buterin
Jennifer Kerum, poduzetnica iz Hollywooda
Ksenija Abramovi (Laudato TV)
Moderator: dr. sc. Vlatka Lemi
Tomislav Habulin, mag. mus., doktorand: Crkvene pjesmarice i njihova uloga u jaanju
nacionalnog identiteta u iseljeništvu i domovini
Tatjana Štefok, prof. i eljka Ivanok Varga, prof. (Srednja škola Prelog): Topoteka
Meimurje – naelo zaviajnosti u nastavi hrvatskoga jezika i povijesti
Petar Elez, prof. (Dravni arhiv u Vukovaru): Kulturno-znanstvena i odgojno-obrazovna
djelatnost Dravnog arhiva u Vukovaru – doprinos istraivanju i usvajanju znanja o
novovjekovnoj prošlosti Srijema.
dr. sc. Zdenka Weber: Pola stoljea vjernosti Bogu i Domovini – Glazbom uvani nacionalni
identitet u povodu 50. obljetnice djelovanja Hrvatskih katolikih misija u Berlinu i Beu
12.45– 14.00
dr. sc. Tamara Štefanac (ICARUS Hrvatska): Dostupnost arhivskih izvora za prouavanje
povijesti hrvatske zajednice u San Pedru, Kalifornija
eljko Prai (Udruga Inicijativa za ouvanje hrvatske zrakoplovne baštine): Problematika
ouvanja hrvatske zrakoplovne baštine
dr. sc. Hrvoje Mandi (Sveuilište u Zagrebu): Fratri u Hercegovini u Drugom svjetskom
ratu
Vlado Glavaš, (povratnik iz SAD): Hrvatsko narodno vijee
Marko Kevo, mag hist. (Muzej grada Iloka): uvanje baštine iz vremena stvaranja
Republike Hrvatske na primjeru izlobe „Proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja“
Muzeja grada Iloka
Stjepan Šulek, novinar i publicist: Kako je hrvatsko politiko, kulturno i gastarbajtersko
iseljeništvo doekalo raspad Jugoslavije
Kontroverze „izbjeglike“ krize 2015./2016. – povijesna usporedba
DVORANA 2
14.00 – 15.15
Katarina elikovi, prof. (Zavod za kulturu vojvoanskih Hrvata, Subotica, Srbija):
Topoteka Baština Hrvata u Srbiji – markeri etnokulturnog identiteta (ZOOM)
mr. sc. Marin Knezovi (Hrvatska matica iseljenika): Iseljenika baština u digitalno doba
(ZOOM)
Toni Mari (Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine) i Udruga hrvatskih
amaterskih kulturno umjetnikih društava u BiH): Digitalizacija sadraja o nematerijalnoj
kulturnoj baštini Hrvata u BiH (ZOOM)?
dr. sc. Marijana Tomi i Laura Grzunov, asistentica (Centar za istraivanje glagoljaštva,
Odjel za informacijske znanosti, Sveuilište u Zadru): Hrvatsko glagoljaštvo in situ i online:
prijedlog modela aktivnog povezivanja mladih iz Hrvatske i inozemstva kroz glagoljaške
teme
dr. sc. Vlatka Lemi (Sveuilište u Zagrebu): Multimedijalna platforma „Prie iz arhiva“
12
U Panelu sudjeluju:
dr. sc. Vice John Batarelo (Hrvatski informativni centar, povratnik iz Australije)
Šimun Penava, prof. (Hrvatski informativni centar, Odjel za dokumentaciju)
Mirko Volarevi (Hrvatski informativni centar, Odjel za dokumentaciju Istone Slavonije i
Posavine)
Moderator: dr. sc. Vlatka Lemi
dr. sc. Marjana Bori (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i dr. sc. Josip Lasi
(Filozofski fakultet u Splitu) : Znanstveno-kulturni doprinos Hrvata u izgradnji
novozelandskoga multikulturnoga društva
stvarati identitet potomaka hrvatskih iseljenika u postkovidsko vrijeme
Tuga Tarle, prof. (Udruga OS): Izgradnja pozitivnog identiteta - Zajedniki projekt hrvatske
drave i dijaspore
kozmopolitizam: etiko-moralne prosudbe
9,30 – 11,15 SUVREMENI IZAZOVI – DEMOGRAFSKE I ISELJELJENIKE TEME
11,15 – 11,30 Stanka za osvjeenje
11,30 – 12,30 ZA-JEDNO.HR - HRVATSKI ISELJENICI KAO PROMOTORI HRVATSKE
12,30 – 13,30 IZAZOVI I PERSPEKTIVE HRVATSKOG ISELJENIŠTVA PREMA DOMOVINI
13,30 – 14,30 STANKA ZA RUAK
14,30 – 18,30 Paralelni program
Dvorana 1 Dvorana 2
14,30 – 16,00 DEMOGRAFSKI IZAZOVI I HRVATSKO ISELJENIŠTVO U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI
POMO HRVATSKIH KATOLIKIH MISIJA POTRESOM POGOENIM PROSTORIMA
16,00 – 16,15 Stanka za osvjeenje
16,15 – 17,15 INSTITUCIONALNE PERSPEKTIVE, ILI INSTITUCIONALNI OKVIR I PERSPEKTIVE
70 GODINA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA
17,15 – 18,30 ACAP and the Creation of One Croatia
ECO HERITAGE TASK FORCE
JEZIK, IDENTITET ZAJEDNICA
KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE
11,45 – 12,45 BAŠTINSKE TEME – IVI IDENTITETI PANEL G2: HRVATSKA KAO
CROLLYWOOD, INDUSTRIJA ZABAVE
14,00 – 15,15
POVIJESNI OSVRTI