Click here to load reader

Microsoft Word - SKKN. 2018-2019 · Web view 2021/01/04  · 1,68 (liters)B. 1,12 (liters)C. 0,56 (liters)D. 0,28 (liters). Question 38: Give the following statements: Slicagen is

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Microsoft Word - SKKN. 2018-2019 · Web view 2021/01/04  · 1,68 (liters)B. 1,12...

Microsoft Word - SKKN. 2018-2019

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH TRONG BỘ MÔN HÓA HỌC

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Hóa Học 10, 11

3. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ năm 2016 đến 2018.

4. Tác giả:

· Họ tên: Phạm Thị Dung

· Năm sinh: 1983

· Nơi thường trú: Số 66 Phố Đào Tấn- Phường Trần Quang Khải- Thành phố Nam Định

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học.

· Chức vụ công tác: GV Hóa học.

· Nơi làm việc: Trường THPT Nguyễn Khuyến

 Điện thoại: 0369117073.

· Tỉ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến:

Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Khuyến. Địa chỉ: Số 39,40- Nguyễn Du- Tp Nam Định. Điện thoại: 036.911.70.73

( Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018 - 2019 )

( Trang 1 )

MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN...................................................................... 1

I. Điều kiện, hoàn cảnh tạo ra sáng kiến........................................................................ 3

II. Mô tả giải pháp......................................................................................................... 4

1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến................................................................ 4

1.1. Vấn đề sử dụng tiếng anh trong việc giảng dạy các môn khoa học trên

thế giới và tại Việt Nam………………………………………………………. 4

1.2. Vấn đề học Toán và các môn KHTN bằng Tiếng Anh ở Nam Định........... 4

2. Mô tả giải pháp sau khi tạo ra sáng kiến................................................................... 7

2.1. Giai đoạn 1: Một số thuật ngữ cơ bản......................................................... 7

2.1.1 Ngôn ngữ toán học……………………………………………….. 7

2.1.2. Ngôn ngữ hóa học cơ bản……………………………………… 9

2.1.2.1. Tên nguyên tố trong Tiếng Anh....................................... 9

2.1.2.2. Tên axit và ion tương ứng................................................ 9

2.1.2.3. Tên bazo và một số chất hóa học điển hình 10

2.1.3. Các thuật ngữ dùng trong phòng thí nghiệm 11

2.1.3.1. Một số dụng cụ hóa học.................................................... 11

2.1.3.2. Một số thao tác thí nghiệm 12

2.1.3.3. Các phương pháp thu khí.................................................. 12

2.1.4. Một số loại phản ứng hay gặp 13

2.1.5. Một số khái niệm chung hay dùng 14

2.1.6. Một số lời dẫn hay dùng 15

2.2. Giai đoạn 2. Một số ví dụ về cách trình bày lời giải cho bài tập hóa học……. 16 2.2.1. Một số ví dụ về bài tập nêu hiện tượng 16

2.2.2. Một số ví dụ về bài tập định lượng.................................................. 16

3. Các chuyên đề bài tập 18

3.1. Một số chuyên đề thuộc chương trình lớp 10 19

3.1.1. Atoms-The periodic table of chemical element and the periodic law- Chemical bonding (Nguyên tử- Bảng tuần hoàn các

nguyên tố hóa học- Liên kết hóa học) 19

3.1.2. Oxidation- Reduction reactions; Rates of reaction and Chemical eqilibrium (Phản ứng oxi hóa – khử; Tốc độ phản ứng và

Cân bằng hóa học )............................................................................... 27

3.1.3. Halogen goup – Oxigen,sunfur ( Nhóm halogen; Nhóm oxi-

lưu huỳnh) 39

3.2. Một số chuyên đề thuộc chương trình lớp 11 51

3.2.1. Chuyên đề: Dissociation ( Sự điện li) 51

3.2.2. Nitrogen – phosphorus (Nhóm Nito- Photpho) 57

3.2.3. Carbon- Silicic (Nhóm Cacbon- silic) 70

3.2.4. Fudamentals of organic chemistry (Đại cương hóa học hữu cơ)… 79

3.3. Một số đề kiểm tra minh họa…………………………………………… 89

III. Hiệu quả do sáng kiến đem lại 124

1. So sánh và đối chứng............................................................................................... 124

2. Hiệu quả về mặt kinh tế.......................................................................................... 124

3. Hiệu quả về mặt xã hội 124

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH TRONG BỘ MÔN HÓA HỌC

Giáo viên: Phạm Thị Dung Tổ Vật lí –Hóa Học- Công nghệ, trường THPT Nguyễn Khuyến

I. ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN

· Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

· Theo công văn số 1327/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh năm học 2014- 2015; công văn số 32/SGDĐT-GDTrH ngày 15/01/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Hội thảo các môn khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa hoặc Sinh) bằng tiếng Anh năm học 2014-2015. Các giáo viên tham gia phải hoàn thành 2 nội dung: Báo cáo về kinh nghiệm soạn giảng, khai thác tài liệu, sử dụng phần mềm, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh,...và dạy minh họa 01 tiết học (45 phút) bằng tiếng Anh.

· Tiếp theo đó, ngày 12/11/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo ra công văn số 1304/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn giảng dạy, tổ chức Hội giảng và Hội thi Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh năm học 2015-2016. Và đặc biệt, ngày 04/12/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo ra công văn số 1413/SGDĐT-GDTrH về việc triển khai dạy Toán và các môn Khoa học khác bằng tiếng Anh từ năm học 2015-2016 hướng đến phát triển lâu dài và bền vững, các nhà trường và thầy cô giảng dạy có thể thực hiện nâng dần theo từng năm học các mức độ giảng dạy, cụ thể là:

+ Mức 1: giáo viên giảng dạy trên lớp, giao tiếp bằng tiếng Việt là chủ yếu; giao bài tập về nhà hay bài tập nhóm để học sinh thực hành bằng tiếng Anh; giáo viên sửa bài tập, từng bước giao tiếp bằng tiếng Anh.

+ Mức 2: giáo viên giảng dạy trên lớp kết hợp tiếng Việt với tiếng Anh khi giao tiếp với học sinh; trao đổi, tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh; học sinh dùng tiếng Anh để ghi chép và thực hiện giải các bài tập, giáo viên sửa bài tập bằng tiếng Anh.

+ Mức 3: thực hiện giảng dạy và tổ chức các hoạt động hoàn toàn bằng tiếng Anh.

· Theo công văn số 1367/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2018 về việc tổ chức Hội thảo- Hội thi giải Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh năm học 2018-2019 của Sở GDĐT Nam Định

· Như vậy, có thể nói Sở GDĐT Nam Định đã rất quan tâm, hướng dẫn và khuyến khích các trường TH, THCS, THPT trong toàn tỉnh triển khai giảng dạy song ngữ Việt-Anh. Tuy vậy, việc thực hiện vẫn còn mang tính đơn lẻ, chuyên biệt ở một số trường trọng điểm.

II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP

1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến

1.1. Vấn đề sử dụng tiếng anh trong việc giảng dạy các môn khoa học trên thế giới và tại Việt Nam

· Trên thế giới hiện có khoảng 60 nước và vùng lãnh thổ sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Trong đó có nhiều nước sử dụng tiếng Anh cho việc dạy học các môn khoa học ở nhà trường phổ thông như Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Philippines, Singapore, Ireland, Wales, Scotland, Canada, Jamaica, Mỹ, Peurto Rico, Liberia, Nam Phi, Zimbabwe, New Zealand, Úc, Isarel, Malaysia, Brunei, Costa Rica, Sri Lanka, … Trường Đại học Nanchang (Trung Quốc) đã nghiên cứu sử dụng chiến lược dạy học hoá học hữu cơ bằng tiếng Anh. Trường Đại học Sydney đã có nhiều nghiên cứu phương pháp dạy học khoa học bằng tiếng Anh.

· Ở Việt Nam, chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo năm 2012–2015 đã được thực hiện hiệu quả. Việt Nam hiện đang triển khai các chương trình đào tạo tiếng nước ngoài, với mục tiêu đến năm 2020, sinh viên tốt nghiệp đại học có thể giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo. Điều này sẽ mở thêm cơ hội việc làm cho thanh niên Việt Nam không c

Search related