Mid Year Exam Math Form 2

  • Published on
    18-Dec-2015

  • View
    14

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PPT Matematik Tingkatan 2

Transcript

Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan mwnggunakan kalkulator saintifik.SOALAN 11. (a) Lengkapkan garis nombor di bawah.

1.510-2

[3 markah ](b) Nilaikan setiap yang berikut :(i) -72 8 + 9 x (-3)(ii) 13 (-15) x (-6) 3Jawapan :i.

ii.

[ 4 markah ](c) Dalam satu kuiz Geografi, setiap peserta dikehendaki menjawab 25 soalan. 7 markah diberi bagi setiap jawapan betul manakala 3 markah ditolak bagi setiap jawapan salah. Hafiz manjawab 16 soalan dengan betul manakala Hanafi menjawab 14 soalan dengan betul. Cari beza antara jumlah markah mereka.Jawapan :

[ 3 markah ]SOALAN 22. (a) Isi tempat kosong dengan > atau < .(i)

(ii)

(iii)

[ 3 markah ](b) Permudahkan(i) (ii) Jawapan :(i)

(ii)

[ 4 markah ](c)Jumlah panjang bagi sisi-sisi sebuah kotak berbentuk kubus ialah 48 cm. Cari isipadu kotak itu dalam cm3.Jawapan :

[ 3 markah ]3. (a) Susun nombor perpuluhan atau pecahan berikut dalam tertib yang diberi.(i) ( Menaik )(ii) ( Menaik )(iii) ( Menurun )Jawapan :(i)

(ii)

(iii)

[ 3 markah ](b) Amir dan Razali berjalan dari tempat yang sama tetapi pada arah yang bertentangan. Amir berjalan kea rah Timur pada kadar 345m seminit, sementara Razali berjalan ke arah Barat pada kadar 554m seminit. Hitungjarak, dalam m, di antara Amir dan Razali selepas 20 minit.Jawapan :

[ 3 markah ](c) Selesaikan yang berikut. ( i ) (ii) Jawapan :( i )

(ii)

[ 4 markah ]4. (a) Padankan yang berikut

( i )

(ii)

(iii)

(iv)

[ 4 markah ](b) Cari nilai dan ungkapkan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Jawapan :

[ 3 markah ](c) Rajah 1 menunjukkan beberapa kad nombor.Rajah 135353535353535

Senaraikan tiga nombor perdana yang terdapat dalam Rajah 1.Jawapan :

[ 3 markah ]5. (a) Senaraikan kuasa dua sempurna antara 10 hingga 45.

[ 3 markah ](b) Cari jawapan bagi setiap yang berikut.( i ) (ii) Jawapan :( i )

(ii)

[ 4 markah ](c) Dalam suatu eksperimen, suhu awal suatu larutan kimia ialah -5C. Larutan kimia itu dipanaskan pada suhu 2C seminit selama 25 minit dan kemudian disejukkan pada suhu 3C seminit selama 8 minit. Berapakah suhu akhir larutan kimia itu? Jawapan :

[ 3 markah ]6. (a) Tulis pembolehubah-pembolehubah bagi setiap sebutan algebra yang berikut.( i ) Sebutan algebra :

Pembolehubah:

(ii) Sebutan algebra:

Pembolehubah:

(iii) Sebutan algebra:

Pembolehubah:

[ 3 markah ]

(b) Hitung yang berikut dan ungkapkan jawapan sebagai satu pecahan dalam sebutan terendah. Jawapan :

[ 3 markah ](c) (i) Nilaikan

(ii) Hitung nilai

Jawapan :(i)

(ii)

[ 4 markah ]

7. (a) Nyatakan Betul atau Salah bagi pernyataan yang berikut

(i) di antara dan .()

(ii) di antara dan .()

(iii) di antara dan .()[ 3 markah ](b) Cari nilai bagi ungkapan algebra berikut jika dan .(i) (ii) Jawapan :(i)

(ii)

[ 4 markah ](c) Sebuah kapal terbang berada pada 486m di atas aras laut manakala sebuah kapal selam berada pada 82m di bawah aras laut. Kemudian, kapal terbang itu naik 90m manakala kapal selam itu menyelam 54m ke bawah paras laut. Cari jarak akhir di antara kapal terbang dengan kapal selam itu.Jawapan:

[ 3 markah]

8. (a) Nyatakan sebutan serupa atau sebutan tak serupa bagi yang berikut.

(i)

(ii)

(iii) [ 3 markah ]

(b) (i) Diberi nilaikan (ii) Diberi nilaikan

Jawapan :(i)

(ii)

[ 4 markah ](c) Encik Ahmad memperolehi RM150 sehari. Dalam masa 30 hari, dia boleh menyimpan sebanyak RM6000. Berapakah perbelanjaannya setiap hari?

Jawapan :

[ 3 markah]

9. (a) Isikan dengan menggunakan simbol = atau .

(i) 3 m 300 cm

(ii) 45 minit

(iii) 17

(iv) 5

[ 4 markah ]

(b) Hitung nilai dan ungkapkan jawapan dalam perpuluhan.

Jawapan :

[ 3 markah ](c) Dalam rajah di bawah, EFGH dan EJKL ialah segi empat tepat.

x cm

FEJ

L

5 cmK

3 cm

8 cmGH

Cari perimeter kawasan yang berlorek.

Jawapan :

[ 3 markah ]

10. (a) (i) Nyatakan pekali bagi dalam sebutan .

A. B. C. D. (ii) Nyatakan pembolehubah dalam sebutan algebra yang berikut.(1) s (2) (3) Jawapan :(iii) (1)

(2)

(3)

[ 4 markah ](b) Permudahkan .

Jawapan :

[ 3 markah ](c) Diberi dan . Cari nilai bagi .

Jawapan :

[ 3 markah ]

***** KERTAS SOALAN TAMAT *****1