Minimálne požiadavky na JIS Andrej Gritters

 • Published on
  03-Feb-2016

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Minimlne poiadavky na JIS Andrej Gritters. European Society of Intensive Care Medicine Administrative Secretariat Av J.Wybtan 40 B-1070 Brussels,Belgium FAX:+32(2)5270062. rove starostlivosti. Prevdzkov smernice. Multidisciplinrny prstup I. Multidisciplinrny prstup II. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Minimlne poiadavky na JISAndrej GrittersEuropean Society of Intensive Care MedicineAdministrative SecretariatAv J.Wybtan 40B-1070 Brussels,BelgiumFAX:+32(2)5270062

 • rove starostlivosti

 • Prevdzkov smernice

 • Multidisciplinrny prstup I.

 • Multidisciplinrny prstup II.

 • Lekrsky personl vedci lekr

 • Lekri - poiadavky

 • Vekos funknej jednotkyMinimlne 6 postelMaximlne 8 postel

 • Oetrovatesk personl I.

 • Oetrovatesk personl II.

 • al pracovnci

 • Plnovac tm

 • Plon usporiadanie-komunikcie

 • Vekos

 • Plocha pre pacienta

 • alie priestory

 • Riadiace funk.v izbe pac.

 • Pacientovo pozorovanie

 • Vybavenie na plochu 1 pac.

 • Energia

 • Vakuum

 • Kyslk

 • Stlaen vzduch

 • Zsoba vody

 • Televzia a rdio

 • Monit.a potaov vybavenie I.

 • Monit. a potaov vybavenie II.

 • Dodat. spsoby monitorovania

 • Potaov systmy u lka I.

 • Potaov systmy u lka II.

 • Centrlna oetrovacia stanica

 • Sklad

 • Miestnos pre sestry

 • Ambulancia

 • Denn miestnos

 • Lekrska miestnos

 • Laboratrium

 • Tech. zzemie

 • Prijmacia kancelria

 • Miestnos pre zkroky

 • Seminrna miestnos

 • Miestnos pre upratovaky

 • In priestory

 • In poiadavky

 • Protipoiarn opatrenia

 • Telefon

 • Interkom

 • Pohotovostn zvonek I.

 • Pohotovostn zvonek II.

 • Manament zsob

 • Sterilizcia

 • Centrlne sluby I.

 • Centrlne sluby II.

Recommended

View more >