of 192 /192
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 Având în vedere: - art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, - Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. ________ şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ____________, 1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - Casa Judeţeană de Asigurări de Web viewMINISTERUL SĂNĂTĂŢII Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN privind modificarea şi completarea

Embed Size (px)

Text of MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - Casa Judeţeană de Asigurări de Web viewMINISTERUL SĂNĂTĂŢII Casa...

MINISTERUL SNTII

MINISTERUL SNTII Casa Naional de Asigurri de Sntate

ORDIN

privind modificarea i completarea Ordinul ministrului sntii publice i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 720/2008

Avnd n vedere:

- art. 4 din Hotrrea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare,

- Referatul de aprobare al Ministerului Sntii nr. ________ i al Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ____________,

n temeiul dispoziiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 972/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul sntii i preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emit urmtorul ordin:

Art. I

-Articolul 5 la Ordinul ministrului sntii publice i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 531 i 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:

Art. 5. Prescrierea, eliberarea i decontarea medicamentelor corespunztoare denumirilor comune internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, n baza protocoalelor terapeutice, se realizeaz dup cum urmeaz:

a) n conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrre a Guvernului i ale Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, aprobate prin Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, pentru denumirile comune internaionale cuprinse n lista menionat mai sus, notate cu (**) i (***) n sublista A, (**), (***) i (****) n sublista B, (**), (***) i (****) n seciunea C1 a sublistei C i (**) n seciunea C3 a sublistei C;

b) n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de sntate i ale Normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, aprobate prin Ordinul ministrului sntii i prin Ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, pentru denumirile comune internaionale cuprinse n lista menionat mai sus, notate cu (**), (***) i (****) n seciunea C2 a sublistei C.

Art II

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sntii publice i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 531 i 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:

1) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 5 cod (A005E) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 1.

2) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr.16 cod (A021E) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 2;

3) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 27 cod (AE01E) se modific i se completeaz potrivit anexei 3;

4) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr.42 cod (C003I) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 4;

5) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 49 cod (G001C) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 5

6) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 62 cod (H005E) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 6;

7) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 63 cod (H006C) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 7;

8) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 84 cod (L008C) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 8;

9) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 85 cod (L012C) se modific i se completeaz potrivit anexei 9

10) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 97 cod (L031C) se modific i se completeaz potrivit anexei 10

11) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 98 cod (L032C) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 11

12) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 101 cod (L035C) se modific i se completeaz potrivit anexei 12

13) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 103 cod (L038C) se modific i se completeaz potrivit anexei 13

14) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 107 cod (L042C) se modific i se completeaz potrivit anexei 14

15) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 111 cod (L046C) se modific i se completeaz potrivit anexei 15

16) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 113 cod (L048C) se modific i se completeaz potrivit anexei 16

17) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 116 cod (LB01B) se modific i se completeaz potrivit anexei 17;

18) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 120 cod (M003M) se modific i se completeaz potrivit anexei 18;

19) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 121 cod (N001F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 19;

20) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 123 cod (N003F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 20;

21) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 124 cod (N004F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 21;

22) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 125 cod (N005F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 22;

23) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 126 cod (N006F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 23;

24) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 127 cod (N007F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 24;

25) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 129 cod (N009F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 25;

26) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 130 cod (N010F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 26;

27) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 131 cod (N011F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 27;

28) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 132 cod (N012F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 28;

29) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 133 cod (N013F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 29;

30) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 134 cod (N014F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 30;

31) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 135 cod (N015F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 31;

32) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 136 cod (N016F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 32;

33) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 137 cod (N017F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 33;

34) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 138 cod (N018F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 34;

35) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 139 cod (N019F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 35;

36) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 140 cod (N020G) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 36;

37) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 141 cod (N021G) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 37;

38) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 142 cod (N022G) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 38;

39) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 145 cod (N026F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 39;

40) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 155 cod (H006E) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 40;

41) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 156 cod (L001C) se modific i se nlocuiete conform anexei 41;

42) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 157 cod (L002C) se modific i se completeaz potrivit anexei 42

43) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 161 cod (N0020F) se modific i se nlocuiete potrivit anexei 43;

44) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 162 cod (N0021F) se modific i se nlocuiete anexei 44;

45) Protocolul terapeutic corespunztor poziiei nr. 163 cod (N0026G)