Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża, istnieje od 1921 roku

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża, istnieje od 1921 roku. Jest nas :. 115 186 Wolontariuszy 128 500 Członków 99 970 Członków Klubów Wiewiórka 2 310 Członków Grup SIM PCK. Zrzeszonych w:. 6 599 Szkolnych Kołach PCK 2 766 Klubach Wiewiórka - PowerPoint PPT Presentation

Text of Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża, istnieje od 1921 roku

 • Modzie Polskiego Czerwonego Krzya, istnieje od 1921 roku

 • Jest nas :115 186 Wolontariuszy128 500 Czonkw 99 970 Czonkw Klubw Wiewirka 2 310 Czonkw Grup SIM PCKZrzeszonych w: 6 599 Szkolnych Koach PCK 2 766 Klubach Wiewirka 82 Grupach SIM PCK 25 Innych grupach Modziey PCK

 • Naszym celem strategicznym jest:

  Pomoc osobom wymagajcym wsparcia poprzez ksztatowanie postaw humanitarnych wrd dzieci i modziey

 • Cel ten osigamy poprzez realizacj celw operacyjnych :

  ksztatowanie postaw humanitarnych wrd dzieci i modziey, uwraliwianie ich na krzywd drugiego czowieka,promowanie i wspieranie dziaa dzieci i modziey na rzecz potrzebujcych, tworzenie dogodnych warunkw do rozwijania umiejtnoci i samorealizacji dzieci i modziey,wyksztacanie nawykw przestrzegania zasad bezpieczestwa i zdrowego stylu ycia,budowanie i wzmacnianie struktur Modziey Polskiego Czerwonego Krzya,wspieranie Stowarzyszenia w wypenianiu jego misji

 • Struktury i Zasady Dziaania Ruchu Modzieowego PCK z 2003 roku

  Zaoenia Programowe Modziey PCK na lata 2003 - 2006Podstaw naszych dziaa s:

 • W skad naszej struktury wchodz: Jednostki Podstawowe

  Rady Modzieowe PCK

 • Jednostkami Podstawowymi Modziey PCK s :

  Kluby Wiewirka,

  Szkolne koa PCK, posugujce si skrtem SK PCK,

  Akademickie koa PCK, posugujce si skrtem AK PCK

  Grupy Spoecznych Instruktorw Modzieowych PCK, posugujce si skrtem SIM PCK

  Inne grupy Modziey PCK

 • Dziaamy w oparciu o oglnopolskie programy, projekty i kampanie, zawsze dostosowujc je do potrzeb, moliwoci i specyfiki spoecznoci lokalnej. Wiele akcji inicjowanych jest na poziomie rejonu.Modzie PCK bierze czynny udzia w realizacji niemale wszytkich kierunkw dziaalnoci statutowej PCK.

 • S to oglnopolskie programy, projekty i kampanie takie jak...

 • Super wiewirka przyjacika Oli i KubyCel strategiczny programu :Wzmocnienie procesu edukacji, ksztacenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Adresaci:Dzieci w wieku od 4 do 7 lat z dwch najstarszych grup przedszkolnych oraz pierwszej klasy szkoy podstawowej. Dokonania :Tylko w okresie IX 03 II 04 - 20.000 dzieci objtych programem w 517 placwkach i 280 nowych Klubw Wiewirka

 • RatowniczekAdresaci:Dzieci w wieku 8 11 lat

  Dokonania:Znainteresowanie Programem i jego wysokie oceny wystawiane przez uczestnikw i realizatorwCel strategiczny programu :Wzmocnienie procesu edukacji oraz ksztacenia dzieci w wieku szkolnym z zakresu pierwszej pomocy

 • Program Wsppracy ze Szkolnymi Koami PCKCele programu :Aktywizacja Szkolnych K Polskiego Czerwonego Krzya. Usprawnienie ich dziaalnoci na rzecz czonkw, spoecznoci szkolnej i najbliszego otoczenia. Adresaci: Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szk podstawowych, gimnazjw i szk rednich. Dokonania: Pozytywne opinie jego adresat i realziatorw; wdroenie przez wiele zarzdw terenowych PCK

 • Spoeczny Instruktor Modzieowy PCK

  Cel:Wzmocnienie dziaa jednostek podstawowych Modziey PCK poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorw-liderw i animatorw dziaalnoci modzieowej

  Adresaci:Modzie pomidzy 13 a 30 rokiem ycia

  Dokonania:40 lat tradycji, nowy, dostosowany do realiw system szkole i dziaalnoci;

 • Teatrzyki czerwonokrzyskie Cel: Upowszechnianie idei Czerwonego Krzya i wartoci humanitarnych wrd dzieci oraz aktywizacja rodowisk szkolnych. Adresaci: Uczniowie Szk Podstawowych

  Dokonania: Obecnie prowadzone przy wsppracy MKCK, ju po raz trzeci; duy sukces jako metody upowszechniania i promocji w spoecznocich lokalnych

 • Konkurs na stron internetowCCele Konkursu :Pprzygotowanie modziey do ycia w spoeczestwie informacyjnym.Uupowszechnianie idei i wartoci Czerwonego Krzya wrd modziey.aAktywizacja rodowisk szkolnych.AAdresaci:Uczniowie gimnazjw i szk rednich Dokonania : Due zainteresowanie w jednosteka podatwowych PCK i zarzdoach terenowych; powstanie wielu nowych czerwonokrzyskich stron internetowcyh

 • Konkurs wiedzy o Czerwonym Krzyu

  Cel: Upowszechnianie idei Czerwonego Krzya i wartoci humanitarnych wrd dzieci oraz aktywizacja rodowisk szkolnych.

  Adresaci:Uczniowie gimanzjw i szk rednich

  Dokonania:Ogromne zainteresowanie rodkwiskoa dziecico modzieowego : ponad 15.000 uczestnikw, reprezentujcych bardzo wysoki poziom; szalenie pozytywne oceny ze strony uczestnikiw i ich opiekunw

 • Konkurs FotograficznyCel: Upowszechnianie idei Czerwonego Krzya i wartoci humanitarnych wrd modziey szkolnej i akademickejGrupa docelowa: Kada osoba midzy 13 i 30 rokiem ycia. Dokonania: ??? przedsiwziecie w fazie realizacji

 • Tydzie yczliowci PCK. Umiechnij si z PCK!Cel:Wrobienie wrd dzieci i modziezy nawykw yczliowci w styosunku do drugiegoczowieka i jego otoczenia.Adresaci :Dzieci i modzie szk podstawowych, gimnazjalnych i rednich, osoby dorose. Dokonania:Setki zaangaowanych szk, pogadanki, prelekcje, spotkania z psychologami. Fina: 25 X- Dzien Mlodziey PCK 133.000 dzieci i modziey umiechajcych si do siebie w tym samym momencie. Bardzo pozytywny odbir ze strony spoecznoci lokalnych.

 • Wyprawka dla akaCel: Wyposaenie najbiedniejszych dzieci w wyprawki szkolneGrupa docelowa: Uczniowie szk podstawowych Termin: 20.08 07.09

 • Gorczka ZotaCel: Pozyskanie rodkw na wypoczynek letni dla najbiedniejszych dzieciGrupa docelowa: Dzieci i modzie Termin: 05.03 30.05

 • Kampania PCK walki z godemCel: Przeprowadzenie dziaa promocyjnych i edukacyjnych sucych budowaniu wiadomoci spoecznej o problemach godu i niedoywieniaGrupa docelowa: Wszystkie grupy spoeczestwa Termin: 01.10 07.11

 • Pomoc nie moe czekaCel: Podniesienie poziomu znajomoci udzielania pierwszej pomocyGrupa docelowa: Dzieci i modzie Termin: 05.06 11.09

 • XII Olimpiada Promocji ZdrowiaCel strategiczny:Wyksztacanie wrd modziey szkolnej potrzeby dbania o wasne zdrowie oraz ksztatowanie umiejtnoci niezbdnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez :Adresaci:Dzieci i modzie w wieku od 14 do 19 lat ze wszystkich typw szkDokonania:Kilunastoletnia tradycja, 20.000 uczestnikw w 2003 roku; nowe, odpowiadajce realiom podejscie do Olimpiady (bibliografia, zestawy pyta, ujednolicony harmonogram).

 • Programy bdce w fazie przygotowania

  bd pilotau

 • Tak Midzy Nami Program Edukacji Rwieniczej dla ModzieyCel strategiczny programu: Wzmocnienie procesu edukacji, ksztacenia oraz wychowania modziey szk gimnazjalnych i rednich;Cele operacyjne: Uwiadomienie modziey istoty HIV/AIDS - przekazanie wiedzy o drogach zakaenia wirusem. Rozwinicie postawy akceptacji, tolerancji i pomocy ludziom chorym; Ksztatowanie postawy zrozumienia, przyjani, wzajemnego zaufania, partnerstwa, szacunku midzy ludmi;- Rozwj umiejtnoci spoecznych i interpersonalnych;Adresaci programu:Modzie w wieku od 15 do 18 lat szk gimnazjalnych i rednich;

 • Za ZakrtemCel strategiczny programu: Wzmocnienie procesu edukacji, ksztacenia oraz wychowania modziey szk gimnazjalnych;Cele operacyjne: Upowszechnianie wiedzy o czerwonym Krzyu Ksztatowanie waciwych postaw spoecznych Wyksztacenie umiejtnoci komunikacji interpersonalnej Wyksztacenie postaw asertywnych Rozszerzanie horyzontw mylowych

  Adresaci programu:Modzie w wieku od 13 do 16 lat ze szk gimnazjalnych;

 • PCK BEZ TAJEMNIC Program dla Opiekunw SK PCKCel strategiczny programu: Wzmacnianie procesu motywacji nauczycieli- Opiekunw Szkolnych K PCK.Cele operacyjne: Uczestnictwo w rozwiju wolontariatu Zwikszenie i wzmocnienie zasobw ludzkich w szeregach PCK Upowszechnianie wiedzy o PCK- Wzmocnienie pozycji opiekunw SK PCK w szkoach, Wprowadzenie w tajniki PCKpotencjalnych Opiekunw SK PCK.

  Adresaci programu:Modzie w wieku od w wieku 13 16 lat szk gimnazjalnych;