31
MOBING

MOBING - Iceps

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 2: MOBING - Iceps

MOBING

DEFINICIJA - Mobing se definiše kao

psihičko zlostavljanje u radnoj sredini (iako

može biti i fizičko i seksualno) kojeg često

ni nismo svesni, a zlostavljati mogu i

nadređeni i kolege.

Page 3: MOBING - Iceps

“Jedna osoba može biti ubijena samo

jedanput, ali kad je ponižavaju, onda je

ubijaju više puta.”

Page 4: MOBING - Iceps

UZROCI ZLOSTAVLJANJA NA RADU

Organizaciona struktura

Uslovi rada

Odnos sa kolegama i pretpostavljenima

Nedostatak informacija

Nepravilna raspodela

radnih zadataka

Page 5: MOBING - Iceps

Odražavaju se na pojedinca i radne timove kroz :

povećane troškove za pojedinca,

poslodavca i društvo

poteškoće u saradnji

nisku toleranciji na stres

loše fizičko zdravlje i

fizičke reakcije

POSLEDICE ZLOSTAVLJANJA NA

RADU

Page 6: MOBING - Iceps

VRSTE ZLOSTAVLJANJA

NA RADU

• Vertikalno zlostavljanje na radu

• Horizontalno zlostavljanje na radu

• Strateško zlostavljanje

na radu

• Emotivno zlostavljanje

na radu

Page 7: MOBING - Iceps

Razlikuje se:

horizontalni mobing (jednakopozicionirani

kolega tlači drugog kolegu),

vertikalni mobing (pretpostavljeni zlostavlja

sebi potčinjene, ili ređe, niže pozicionirani

radnici se ujedinjuju protiv šefa i izražavaju

neposlušnost ili pak jasnu agresiju).

Page 8: MOBING - Iceps

Strateški mobing je tip zlostavljanja tokom

kojeg je cilj skupini voditelja firmi otpustiti

radnike nekog odeljenja za kojeg su odlučili da

im „ne treba“, stoga svesno uskraćuju radne

uslove tom odeljenju te na druge načine

narušavaju dobrobit tih radnika. Cilj je naterati

radnike da sami odu i da se, između ostalog,

uštedi na otpremninama.

Page 9: MOBING - Iceps

• Svakodnevni konflikt

• Početak zlostavljanja

• Pogreške i zloupotreba

od odgovornih

• Isključenje iz

radne sredine

FAZE ZLOSTAVLJANJA

NA RADU

Page 10: MOBING - Iceps

OBELEŽJE USTANOVA U KOJIMA SE

JAVLJA ZLOSTAVLJANJE NA RADU

• Strogo hijerarhijska organizacija

• Usmerena na povećanje ekonomske dobiti-zanemarena briga o radnoj klimi

• Zabrinutost zbog viška radne snage

• Slaba mogućnost za profesionalno osposobljavanje i usavršavanje

• Nedostatak jasnih pravila u radu i pravila ponašanja

• Preterana radna opterećenja

• Nedovoljno definisane profesionalne usluge

Page 11: MOBING - Iceps

MOBERI I ŽRTVE

• Moberi – narcisoidne ličnosti poremećenih sistema vrednosti služe se silom i moći

• “Tipične žrtve” visoko motivisane osobe odgovorne u radu, borbene i pravedne, mlade osobe, kreativne i višak

radne snage

Page 12: MOBING - Iceps

Moberi

Zlostavljač je krvnik, perverzni narcisoid, osoba koja

doživljava veliko zadovoljstvo ozleđivanjem i

napadanjem drugih.

On je psihopat bez simptoma koji svoj ekvilibrij

pronalazi istresajući se na drugoga svoju bol koju ne

oseća i prenosi svoje unutrašnje konflikte koje negira.

Taj transfer boli omogućuje mu se da se oseća

vrednijim na račun drugoga.

Page 13: MOBING - Iceps

Karakteristike napadača

osoba željna moći

preuzima tuđe zasluge

manipulativna, dvolična

nesposobnost skriva tako da ju projecira na druge

Egocentričnost, narcisoidni tip ličnosti

emocionalno nezrela osoba

Visoka agresivnost

Nedostatak empatije

Page 14: MOBING - Iceps

Moguće žrtve mobera

poštenjaci

odgovorne, motivirane za rad, uredne, savesne osobe, osetljive na kritiku

anksioznost

nisko samopoštovanje, itd

Fizički invalidi

Mlade i starije osobe

Page 15: MOBING - Iceps

Samookrivljavanje

Usamljenost

Osećaj srama

Osobno obezvređivanje

Page 16: MOBING - Iceps

Stresori u radnoj okolini medicinskih

sestara

Stalna briga za

pacijenta

Smenski rad

Poslovi rizični za

zdravlje

Timski rad

Paralelna hijerarhija

rukovođenja

Page 17: MOBING - Iceps

Mobing u zdravstvenim ustanovama

kulturološke razlike

psihijatrijske ustanove

hitne službe

Page 18: MOBING - Iceps

N= 1354 med. sestre(Krajnović, Šimić, Franković, 2007)

omalovažavanje (39, 43%)

vikanje (37,96 %)

vređanje (31,09%)

ignorisanje mišljenja i stavova (28,06%)

privilegovanje pojedinih članova tima unutar

raspodele poslova (27,25%)

komentiranje privatnog života (23,11%)

negativan odnos prema radu (22,15%)

Page 19: MOBING - Iceps

verbalne pretnje (14,99%)

dobacivanje seksualnih konotacije (13,2%)

namerno dodirivanje po telu (5,6%)

ucenjivanje seksualnim uslugama radi posla(1,2%)

izolacija (7,01%)

fizičke pretnje (3,17%)

Page 20: MOBING - Iceps

Ko je osoba koja napada?

muškog i ženskog

spola

trajanje: 19

meseci (u

prosjeku)

Page 21: MOBING - Iceps

ko je osoba koja zlostavlja?

član uprave

nadređeni (lekar)

nadređeni (glavna med. sestra)

kolega/kolegica s dužim radnim

stažom

neko drugi

Page 22: MOBING - Iceps

CILJ ZAKONA

• Obezbediti celovit sistem zaštite od zlostavljanja na radu

• Da zaposlenima omogući brzu i efikasnu zaštitu putem kratkih rokova i veći broj zaštitnih mera

Page 23: MOBING - Iceps

ZAKONOM SE UREDJUJE

• Sprečavanje i zabrana zlostavljanja na radu

• Utvrdjuje prava, obaveze i odgovornost poslodavca i zaposlenih

Page 24: MOBING - Iceps

ZAKONOM SE UREDJUJE

• Postupak sudske zaštite

• Mere za unapredjenje

odnosa na radu

Page 25: MOBING - Iceps

ZAKONOM SE UREDJUJE

• Prekršajna odgovornost za

nepoštovanje odredaba zakona

• Nadzor nad njegovom

primenom

Page 26: MOBING - Iceps

PREVENCIJA MOBINGA

• Primarna

• Sekundarna

• Tercijarna

Page 28: MOBING - Iceps

Razviti vlastite metode

samozaštite

Podrška kolega

Ne donositi nagle

odluke

Page 29: MOBING - Iceps

Najčešći predlozi med. sestara

Imenovanje osoba u ustanovi za prijavu nasilja

Definirati delokrug rada

Smanjiti opseg poslova

Licence za rukovoditelje/Voditeljska odgovornost

Redovne radionice iz komunikacije za sve zaposlene

Redovno testiranje komunikacijskih veština nadređenih

Tečajevi iz komunikacije za liječnike

Otkaz moberima

Mogućnost promene nadređenih nakon prijave

Mogućnost promene radnog mesta

Page 30: MOBING - Iceps

UMESTO ZAKLJUČKA

“Svet je opasno mesto, ne zbog onih koji čine zlo, već zbog onih koji gledaju i ne preduzimaju ništa”

Albert Ajnštajn

Page 31: MOBING - Iceps