of 12 /12
SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU MoD Project Aquatrine (PACKAGE A) Kolegij: Ekonomija partnerstva Studenti: Mentor: Prof.dr.sc. Jože Perić Anita Ušljebrka 18731/07 Mario Perić 18872/07 Opatija, studeni 2010. godine

MoD Project Aquatrine (Ekonomija Partnerstva) 2007 Ekonomija Partnerstva

Embed Size (px)

Text of MoD Project Aquatrine (Ekonomija Partnerstva) 2007 Ekonomija Partnerstva

 • SVEUILITE U RIJECIFAKULTET ZA MENADMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVUMoD Project Aquatrine(PACKAGE A)

  Kolegij: Ekonomija partnerstvaStudenti:Mentor: Prof.dr.sc. Joe PeriAnita Uljebrka 18731/07Mario Peri 18872/07

  Opatija, studeni 2010. godine

 • UVODPartnerships UK

  Javni sektor

  Privatni sektor

  Projekt Aquatrine

  Primjer: MoD Projekt Aquatrine (paket A)Zakljuak

 • Partnerships UKParntership UK - Partnerstvo Ujedinjenog Kraljestva(PUK)

  Formiran u 2000. godini u odnosu sa HM TreasuryKao neprofitabilna kompanija

  PUK pokrenuo 900 PFI projekata

 • Javni sektorMinistry of Defence Defence Estates Defence Estate upravlja vojnim nekretninama, ukljuujui i smjetaj za osoblje i njihove obitelji

  Unutar MoD-a (Ministry of Defence)

  Godinji proraun od nekih 1 mlrd

  Izravna odgovornost za vie od 4.000 djelatnika

 • Privatni sektor BREY UtilitiesBrey Utilities nastaje spajanjem 3 tvrtke

  Joint venture

  Nastaje 2001. godineBave se nadgledanjem i upravljanjem pitkih i otpadnih voda

 • Aquatrine projektProjekt se sastojiod 3 dijela (paketa):Paket A(Wales, sredinja i jugozapadnaEngleska)Paket B(kotska)Paket C(sjeverna i istona Engleska)

 • Aquatrine projekt (2)Vrijednost cjelokupnog projekta (sva 3 paketa)2,3 mlrd

  Za svaki paket ministarstvo objavljuje novi natjeaj

  Orijentirati emo se na PAKET A

 • MoD Project Aquatrine(PACKAGE A)

  DETALJI PROJEKTAVrsta projekta:PPP/JPPTip projekta:Vode, rad sa otpadnim vode i odravanje infrastrukturaOpenito o projektu:Osigurava istu vodu i otpadne vode za vie od 1.200 vojnih kampova u Engleskoj i Walesu.Regija:Wales, sredinji i jugozapadni dio EngleskeVrijednost: 1 milijarda funtiPoetak rada:2003. godineZavretak:2028. godineTrajanje projekta:25 godinaJavni partneri:Ministry of Defence Defence EstatesPrivatni partneri:BREY Utilities/KWS

 • MoD Project Aquatrine (2)(PACKAGE A)Promjena: KWS - Kelda Water Services

  Studeni 2009. godine

  Otkupljuju sve dionice BREY Utilities

  Kelda Water Services (Defence)

  Ugovor se jo uvijek odrauje

 • Zakljuak

  Najjednostavniji primjer uspjesnog poslovanja i primjene JPP

  Najprofitabilniji poslovi se nalaze u ratu i zloinu, te sve vezano uz to

  Vojska, sudstvo, zatvori

 • !!!HVALA NA PANJI!!!Email: [email protected]