Model de Formulare Si Contracte

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modele de contracte si formulare

Text of Model de Formulare Si Contracte

Microsoft Word - anexe vol_2.doc

ANEXE

Anexa nr. 1Model Contract de furnizare Anexa nr. 2Model Contract de servicii Anexa nr. 3Model Contract de lucrriAnexa nr. 4Model Acord cadru de furnizare Anexa nr. 5Model Acord cadru de servicii Anexa nr. 6Model Acord cadru de lucrriAnexa nr. 7Model Contract subsecvent de furnizare

Anexa nr. 8Model CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII Anexa nr. 9Model -CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRRI

Anexa nr. 10 DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic

Anexa nr. 11 INFORMAII GENERALE

Anexa nr. 12 Declaraie privind lista principalelor livrri de produse n ultimii 3 ani

Anexa nr. 13 DECLARAIE Privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice

Anexa nr. 14 Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere

Anexa nr. 15 Declaraie privind lista principalelor prestri de servicii

Anexa nr. 16 Declaraie privind lista principalelor LUCRRI EXECUTATE Anexa nr. 17 Informaii referitoare la personalul de conducere

Anexa nr. 18 Model declaraie subcontractani

Anexa nr. 19 Angajament Ter susintor financiar

Anexa nr. 20 ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/grupului de operatori economici

Anexa nr. 21 Declaraie ter susintor tehnic i profesional Anexa nr. 22 Declaraie ter susintor tehnic i profesional Anexa nr. 23 FIA DE DATE A ACHIZIIEI

Anexa nr. 24 Formular de ofert - servicii Anexa nr. 25 Centralizator de preuri servicii Anexa nr. 26 Formular de oferta produse

Anexa nr. 27 CENTRALIZATOR DE PREURI PRODUSE Anexa nr. 28 GRAFIC DE LIVRARE produse

Anexa nr. 29 FORMULAR DE OFERT LUCRRI

Anexa nr. 30 INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURS Anexa nr. 31 LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE

Anexa nr. 32 LIST PRIVIND CONSUMURILE CU MNA DE LUCRU

Anexa nr. 33 ASIGURAREA TEHNIC PROPUS PENTRU EXECUIA LUCRRII Anexa nr. 34 CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI Anexa nr. 35 PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUIA LUCRRILOR

Anexa nr. 36 GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRIIAnexa nr. 37 LISTA PRIVIND CANTITILE DE LUCRRI (articole comasate) Anexa nr. 38 LIST DETALIAT PRIVIND CANTITILE DE LUCRRI

Anexa nr. 39 LISTA PRIVIND UTILAJELE I ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTRILE

Anexa nr. 40 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCIONARE A UTILAJELOR

Anexa nr. 41 LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE Anexa nr. 42 PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE

Anexa nr. 43 Model solicitare de clarificri Anexa nr. 44 Model ACORD DE ASOCIERE Anexa nr. 45 Model scrisoare de naintare

Anexa nr. 46 Model raport intermediar al procedurii

Anexa nr. 47 Model raport final al procedurii

Anexa nr. 48 Model ORDI N/DECIZIE privind constituirea comisiei de evaluare

Anexa nr. 49 Model DECLARAIE DE DISPONIBILITATE

Anexa nr. 50 Model DECLARAIE de confidenialitate i imparialitate

Anexa nr. 51 Model PROCES-VERBAL al edinei de deschidere

Anexa nr. 51A Model de anex la Procesul verbal de deschidere a candidaturilor/ofertelor

Anexa nr. 52 Model SOLICITRE DE CLARIFICRI ctre Autoritatea contractant

Anexa nr. 53 Model COMUNICARE privind rezultatul procedurii (ctre ofertantul desemnat ctigtor)Anexa nr. 54 Model COMUNICARE privind rezultatul procedurii (ctre ofertantul/candidatul respins)

Anexa nr. 55 Model COMUNICARE privind rezultatul procedurii

Anexa nr. 56 MODEL DE CONTESTAIE

Anexa nr. 57 Model DOCUMENT CONSTATATOR INIIAL/FINAL

Anexa nr. 58 Model declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare

Anexa nr. 59 Model COMUNICARE privind rezultatul etapei de selecie/preselecie (ctre candidatul selectat)

Anexa nr. 60 Lista actelor normative incidente achiziiilor publice

Anexa nr. 61 GLOSAR DE TERMENI

Contract de furnizarenr. data

1. Prile contractanten temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse,

ntre.........................................................................denumireaautoritiicontractanteadres

.................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare

..................................................codfiscal...................................conttrezorerie

...............................................................................reprezentatprin

..............................................................................................(denumireaconductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte,

i...................................................................denumireaoperatoruluieconomicadres

................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare

..................................................codfiscal...................................cont(trezorerie,banc)

...............................................................................reprezentatprin

..............................................................................................(denumireaconductorului), funcia..................................... n calitate de furnizor, pe de alt parte.

2. Definiii2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:

a. contract prezentul contract i toate anexele sale;

b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;

c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor i serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului;

g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional deComer (CIC);

i. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)3. Interpretare3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii4. Obiectul i preul contractului4.1. - Furnizorul se oblig s s furnizeze i, dup caz, s instaleze i s ntrein ....................................

..................n perioada/perioadele(denumirea produselor i cantitile)

convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de furnizare ................................ .

(denumirea produselor)

4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii prestate, pltibil furnizorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la...............

6. Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):

a) caietul de sarcini;b) propunerea tehnic i propunerea financiar;c) graficul de ndeplinire a contractului;d) graficul de pli;e) garania de bun execuie, dac este cazul;f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)7. Obligaiile principale ale furnizorului7.1Furnizorulseobligspredea/spunladispoziiaachizitorului,idupcaz,s instaleze.................................................(denumirea produselor i cantitatea), produsele definite n prezentul contract.

7.2- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic.7.3 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract.

7.4 - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:

i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i

ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

8. Obligaiile principale ale achizitorului8.1-Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n

prezentul contract.

8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat).8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu i ndeplinete obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.

(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)9.2- n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de ............... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual ..........din plata neefectuat.

(se precizeaz aceeai cot procentual prevazut la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice10. Garania de bun execuie a contractului10.1 - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea executrii contractului.

(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului, numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie.10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie ............. n termen de ................... de la ndeplinirea obligaiilor asumate.

(se precizeaz modul de restituire i termenul)10.5 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului.

11. Recepie, inspecii i teste11.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract.

11.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.

11.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor.

(se precizeaz destinaia final a produselor)11.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul fr a modifica preul contractului are obligaia:

tehnice.

a) de a nlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final.

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract.

12. Ambalare i marcare12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia final.

(2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit.

12.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare.

(se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare cerute de ctre achizitor)12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei coletelor

(palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului.

13. Livrarea i documentele care nsoesc produsele13.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor, respectnd:

a) datele din graficul de livrare i b) termenul comercial stabilit.

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele.

(se precizeaz documentele care vor nsoi produsele)13.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelor de recepie produselor.

14.. Asigurri14.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit.

(se precizeaz termenul comercial de livrare)15. Servicii15.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului.

15.2.- Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumat prin contract.

(se precizeaz perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor)16. Perioada de garanie acordat produselor16.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta c toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/saumaterialul este cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i c acestea vor funciona la parametrii solicitai, n condiii normale de funcionare.

16.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n propunerea tehnic.

(se precizeaz perioada de garanie acordat produselor)(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i instalarea acestora la destinaia final.

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie.

16.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care decurge de la data nlocuirii produsului.

(se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului)16.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe cheltuiala furnizorului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract.

17. Ajustarea preului contractului117.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract.

17.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.

(se precizeaz formula de ajustare)18. Subcontractani218.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.

(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.

18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care i ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i ndeplinete partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract.

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din

contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificat achizitorului i nu va determina schimbarea preului contractului.19. ntrzieri n ndeplinirea contractului19.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare.

19.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaia de a notifica achizitorul n timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se va face cu acordul prilor, prin act adiional.

19.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului.

20. Fora major20.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.

20.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.

1Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm2 n cazul contractelor care presupun i servicii accesorii furnizrii

20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.

20.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.

20.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.

20.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluionarea litigiilor21.1 - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.

21.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.

(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)22. Limba care guverneaz contractul22.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

23. Comunicri23.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.

23.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

24. Legea aplicabil contractului24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Prile au neles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

(se precizeaz data semnrii de ctre pri)Achizitor,Furnizor,

..............................................................

(semntur autorizat)(semntur autorizat) LS

LSContract de serviciinr. data

1. Prile contractanten temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de prestare de servicii,

ntre.........................................................................

denumireaautoritii

contractante adresa................................................................, telefon/fax..............................................,

numrde nmatriculare............................................,cod fiscal ...................................,cont

trezorerie

,reprezentatprin

....................................................................,(denumireaconductorului), funcia..............................................., n calitate de achizitor, pe de o parte,

i...................................................................denumireaoperatoruluieconomicadres

.........................................telefon/fax

.....................numrdenmatriculare..........................................codfiscal...................................cont

(trezorerie,banc)..........................................................................reprezentatprin

.............................................................(denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte.

2. Definiii2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:

a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale;

b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;

c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;

d)servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

3. Interpretare3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii4. Obiectul i preul contractului4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea)

4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A.

................ lei.

5. Durata contractului5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la...............

6. Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):

a) caietul de sarcini;b) propunerea tehnic i propunerea financiar;c) graficul de ndeplinire a contractului;d) graficul de pli;e) garania de bun execuie, dac este cazul;f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)7. Obligaiile principale ale prestatorului7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate.

7.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la contract.

7.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n propunerea tehnic.

7.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:

i)reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu serviciile prestate, i

ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

8. Obligaiile principale ale achizitorului8.1 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dupa caz, graficul de plat)8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.

(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.

(se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn landeplinirea efectiv a obligaiilor)9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice10. Garania de bun execuie a contractului10.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea execuiei contractului.

(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bun execuie.10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la ndeplinirea obligaiilor asumate.

(se precizeaz modul de restituire i termenul)11. Alte responsabiliti ale prestatorului11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.

(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.

(se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare)12. Alte responsabiliti ale achizitorului12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare pentru ndeplinirea contractului.

13. Recepie i verificri13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini.

13.2 - Verificrile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica n scris prestatorului, identitatea persoanelor mputernicite pentru acest scop.

(se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a serviciilor)14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului.

(se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului)(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i

b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.

(2) n cazul n care:

i)orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau

ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea contractului de ctre prestator,

ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional.

14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional.

14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.

15. Ajustarea preului contractului315.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract.

15.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.

(se precizeaz formula de ajustare)16. Subcontractani16.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.

(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete partea sa din contract.

3 Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preului contractului i va fi notificat achizitorului.17. Fora major17.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.

17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.

17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.

17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.

17.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.

17.6- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese.

18. Soluionarea litigiilor18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.

18.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.

(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)19. Limba care guverneaz contractul19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

20. Comunicri20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.

20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

21. Legea aplicabil contractului21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Prile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

(se precizeaz data semnrii de ctre pri).Achizitor,Prestator,

..........................................................

(semntur autorizat)(semnturautorizat) LS

LSContract de lucrrinr. data

1. Prile contractanten temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de lucrri,

ntre.........................................................................denumireaautoritiicontractanteadres

.................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare

..................................................codfiscal...................................conttrezorerie

...............................................................................reprezentatprin

...............................................................................................(denumireaconductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o parte,

i...............................................denumireaoperatoruluieconomicadres

.................................................................. telefon/fax .............................................. numr de nmatriculare

..................................................codfiscal...................................cont(trezorerie,banc)

..........................................................................reprezentatprin

...............................................................................................(denumireaconductorului), funcia............................................... n calitate de executant, pe de alt parte.

2. Definiii2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:

a.contract prezentul contract i toate anexele sale;

b.achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;

c.preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;

d.amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;

e.fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;f.zi - zi calendaristic; an - 365 zile.

(se adaug orice ce ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)3. Interpretare3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii4. Obiectul i preul contractului4.1-Executantulseobligsexecutelucrrile..................................(denumirealucrrilor),n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de lucrri............................... (denumirea) .

4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul lucrrilor executate, pltibil executantului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A.

................ lei.

5. Durata contractului5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la...............

6. Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):

a) caietul de sarcini;b) propunerea tehnic i propunerea financiar;c) graficul de ndeplinire a contractului;d) graficul de pli;e) garania de bun execuie, dac este cazul;f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)7. Executarea contractului7.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie i predarea amplasamentului, respectiv la data de ......(se precizeaz data la care ncepe execuia contractului)8. Protecia patrimoniului cultural naional8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate, n relaiile dintre pri, ca fiind proprietatea absolut a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii si sau oricare alte persoane s nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la clauza 8.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la achizitor privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii executantul sufer ntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili:

a)orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea obiectelor prevzute la clauza 8.1, de a ntiina n acest sens organele de poliie i comisia monumentelor istorice.

9. Obligaiile principale ale executantului9.1 - Executantul se oblig s execute, s finalizeze i s ntrein............................................(denumirea lucrrii), n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, n

msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea execuiei lucrrii, spre aprobare, graficul de pli necesar execuiei lucrrilor, n ordinea tehnologic de execuie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii.

(2) Un exemplar din documentaia predat de ctre achizitor executantului va fi inut de acesta n vederea consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum i de ctre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi rspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au fost ntocmite de el. Dac totui contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor permanente s fie proiectat de ctre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrrilor.

(4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale.

(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin dificulti n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele date de achizitor, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective.

(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru verificarea trasrii de ctre proiectant, executantul are obligaia de a proteja i pstra cu grij toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.

9.7 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia:

i)de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate msurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe i n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie a lucrrii.

9.9 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaia, n msura permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte persoane.

(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n justiie, daunelor- interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii si; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective.

(2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe ap, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate n maniera n care prin drum se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecin.

(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil i va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau poduri care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului.

9.11 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:

i)de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie, numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie.

9.12 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un interval de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii.9.13 - Executantul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:

i)reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i

ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

10. Obligaiile achizitorului10.1 Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul convenit pentru execuia, finalizarea i ntreinerea ......................(denumirea lucrrii).

10.2 -La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i avizele necesare execuiei lucrrilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac nu s-a convenit altfel, urmtoarele:

a)amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;

b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;

c)cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;

d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita amplasamentului

antierului.

(2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de msurat se suport de ctre executant.

10.4 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga documentaie necesar pentru execuia lucrrilor contractate, fr plat, n patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuie a lucrrii.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referin, cilor de circulaie i a limitelor terenului pus la dispoziia executantului, precum i pentru materializarea cotelor de nivel n imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte informaii furnizate executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.

11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract ntr-o perioad de zile, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.

(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.

(se precizeaz aceeai cot procentual prevzut pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat executantului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice12. Garania de bun execuie a contractului12.1 - Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de

..................... , pentru perioada de ........................... i, oricum nainte de nceperea execuiei contractului.

(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie.12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la executarea obligaiilor asumate.

(se precizeaz modul de restituire i termenul)12.5 - Garania lucrrilor este distinct de garania de bun execuie a contractului

13. nceperea i execuia lucrrilor13.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului n acest sens din partea achizitorului.

(se precizeaz data limit de emitere a ordinului de ncepere a execuiei)(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor.

13.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie terminate la data stabilit. Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se consider date contractuale.

(se precizeaz datele intermediare, dac este cazul)(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului, graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe executant de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract.

(3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu i ndeplinete ndatoririle prevzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic atestat potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie; verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr aprobarea achizitorului. (2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri, inclusiv fundaiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate.

(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia achizitorului, i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.

(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost executate conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant.

14. ntrzierea i sistarea lucrrilor14.1 - n cazul n care:

i)volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau

ii) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a survenit prin nclcarea contractului de ctre acesta,

ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.

14.2 - Fr a prejudicia dreptul executantului prevzut n clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevzut la clauza 17.2; n acest caz va notifica, n scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrrilor15.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat ntr-un termen stabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie.

(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepie.

15.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.

15.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic i funcional.

16. Perioada de garanie acordat lucrrilor16.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn la recepia final.

16.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor, de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:

i)utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

sau

ii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pri a lucrrilor; sau

iii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile explicite sau implicite care i revin n baza contractului.

(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri suplimentare.

16.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau reinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modaliti de plat17.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat)17.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau de a diminua ritmul execuiei. Imediat ce achizitorul i onoreaz restana, executantul va relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dac acesta solicit, numai contra unei scrisori de returnare a avansului i numai n limita valoric prevzut de lege.

(se precizeaz cuantumul avansului)17.4 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrrilor executate conform contractului i n cel mai scurt timp posibil. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termenul stabilit.

(se precizeaz termenul)(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz responsabilitatea i garania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar, n special, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va fi platit imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrrile executate nu va fi condiionat de eliberarea certificatului de recepie final.

18. Ajustarea preului contractului418.1 - Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract.

18.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.

(se precizeaz formula de ajustare)19. Asigurri19.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va ncheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportat

de ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte.

(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polia sau poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaia de a se asigura c subantreprenorii au ncheiat asigurri pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii pltibile prin lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestuia.

20. Subcontractani20.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n

care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.

(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i ndeplinete partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor, dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul contractului i va fi notificat achizitorului.21. Fora major21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.

21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.

4 Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.

21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.

21.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.

21.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluionarea litigiilor22.1 - Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.

22.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.

(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)23. Limba care guverneaz contractul23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

24. Comunicri24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.

24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

25. Legea aplicabil contractului25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

(se precizeaz data semnrii de ctre pri)Achizitor,Executant,

.............................(semntur autorizat) (semntur autorizat)

LSLSAcord cadru de furnizarenr. data

1.Prile acordului-cadrun temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru,

ntre................................................................................................................. (denumirea autoritii contractante)cu sediul n............................................................................................................., (adresa autoritii contractante)

telefon/fax..............................................,numrdenmatriculare......................,codfiscal

.....................................................................................,conttrezorerie

..........................................................................................................,reprezentat

prin........................................................................................................................., (nume i prenume conductor)

funcia....................................., n calitate de promitent achizitor, pe de o parte,

i..............................................................................................................., (denumirea operatorului economic)

cu sediul n ............................................................................................................, (adresa operatorului economic)

telefon/fax ................................................................., numr de nmatriculare .................................................., cod fiscal......................................................, cont (trezorerie)........................................................................., reprezentat prin ................................................................................................................,

(nume i preunume reprezentant legal) funcia............................................................, n calitate de promitent furnizor/promiteni furnizori , pe de alt parte.

2. Scopul acordului cadru2.1 - Scopul acordului cadru l reprezint stabilirea elementelor/ condiiilor eseniale care vor guverna contractele de furnizare ce urmeaz a fi atribuite n temeiul i pe durata derulrii prezentului acord.

2.2 Contractele ce urmeaz a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor din anexa nr......la prezentul acord-cadru i dup caz, prestarea serviciilor accesorii furnizrii produselor, n condiiile convenite n prezentul acord.

3. Durata acordului- cadru3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de ............ luni/ani, adic de la pn

la.................

4. Preul unitar al produselor4 .1 Preul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor/promitenii furnizori n propunerea financiar i este prevzut n anexa nr....., la prezentul acord-cadru. (dac acordul cadru este ncheiat cu mai mulioperatori, n anex se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora)5. Ajustarea preului55.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, care va fi introdus n contractul subsecvent. (condiiile i formula de ajustare a preului vor fi conforme cu prevederile legale n materia achiziiilor publice, n vigoare la datancheierii acordului cadru.n cazul n care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preului iar acesta este ncheiat cu mai muli operatori, cu reluarea competiei, la reofertare mbuntirea preului se raporteaz la valoarea actualizat care se obine n urma aplicrii coeficienilor de ajustare).5.2 Ajustarea preului se va face prin nscrisuri semnate de ctre ambele pri.6. Cantitatea previzionat6.1 - Cantitatea previzionata de produse ce urmeaz a fi furnizate n baza contractelor subsecvente este prevzut n anexa... la prezentul acord-cadru.

7. Obligaiile promitentului- furnizor7.1 - Promitentul-furnizor se oblig ca produsele furnizate s respecte cel puin calitatea prevzut n propunerea tehnic, anex la prezentul acord-cadru.

7.2 - Promitentul-furnizor se oblig s furnizeze produsele astfel cum au fost prevzute n acordul cadru, ori de cte ori autoritatea solicit acest lucru.

7.3 Promitentul-furnizor se oblig s despgubeasc promitentul -achizitor mpotriva oricror:

a)reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i

b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

7.4 - Promitentul-furnizor se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin prezentul acord- cadru.

7.5 Dac pe parcursul derulrii prezentului acord cadru se vor nregistra reduceri ale preurilor5 n legtur cu produsele ce fac obiectul acordului cadru, promitentul furnizor se oblig s notifice achizitorul, prile urmnd a conveni ajustarea preului iniial.

8. Obligaiile promitentuluiachizitor8.1 - Promitentul-achizitor se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit, respectiv ......................................................

(se precizeaz termenul de plat)Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

8.2 - Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul furnizor declar c nu mai are capacitatea de a rspunde solicitrilor.

8.3 - Promitentul-achizitor este ndreptit s iniieze o procedur de atribuire, atunci cnd valoarea estimat a contractului subsecvent pe care intenioneaz s l atribuie, cumulat cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depete o valoare pentru care prevederile legale impun obligaii n raport cu anumite praguri valorice.

9. Comunicri9.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s fie transmis n scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.

9.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

10. Documentele acordului cadru:a) propunerea tehnic5 Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm5 Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

b)propunerea financiarc)caiet de sarcinid)alte anexe, dup caz (lista preurilor unitare; lista cantitilor de produsecontractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiionale, angajamentul ferm privind susinerea de ctreun ter, prezentat de ofertantul/ofertanii declarat /declarai ctigtor/ctigtori).

11. ncetarea acordului cadru11.1 - (1) Prezentul acord cadru nceteaz de drept:

- prin ajungerea la termen

-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaii de aplicare a unor proceduri n raport cu anumite praguri valorice

(2)Acordul cadru poate nceta i n urmtoarele cazuri:

- prin acordul de voin al prilor ;

- prin rezilierea de ctre o parte ca urmare a nendeplinirii sau ndeplinirii n mod necorespunztor a obligaiilor asumate prin prezentul acord cadru, de ctre cealalt parte, cu notificare prealabil de.... zile a prii n culp.

12. LitigiiLitigiile ce pot aprea ca urmare a aplicrii i interpretrii prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluiona pe cale amiabil.

Prile au convenit s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.

(se precizeaz data semnrii de ctre pri i numarul de exemplare)Promitent-achizitor,Promitent- furnizor,semnturi autorizate)............................

LS

(semnturi autorizate)..............................

LSAcord cadru de serviciinr. data

1.Prile acordului-cadrun temeiul Ordonanei de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru

ntre.....................................................................denumireaautoritiicontractante,adres

................................................................, telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare

................................................,codfiscal..................................,conttrezorerie

...............................................................................,reprezentatprin

...........................................................................................(denumireaconductorului), funcia.............................................., n calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

i...............................................denumireaoperatoruluieconomic,adres

................................................................., telefon/fax ............................................., numr de nmatriculare

..................................................,codfiscal..................................,cont(trezorerie,banc)

..............................................................................,reprezentatprin

..................................................................(denumirea conductorului), funcia..........................................., n calitate de promitent prestator/ promiteni prestatori, pe de alt parte.

2. Scopul acordului cadru2.1 Scopul acordului cadru l reprezint stabilirea elementelor/ condiiilor eseniale care vor guverna contractele de prestri servicii ce urmeaz a fi atribuite pe durata derulrii prezentului acord.

2.2 Contractele ce urmeaz a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii din anexa nr......la prezentul acord-cadru.

3. Durata acordului- cadru3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de ............ luni/ani, adic de la pn

la.................

4. Preul unitar al serviciilor4 .1 Preul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul/promitenii prestator/prestatori n propunerea financiar i este prevzut n anexa nr....., la prezentul acord-cadru.65. Ajustarea preului5.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, care va fi introdus n contractul subsecvent. (condiiile i formula de ajustare a preului vor fi conforme cu prevederile legale n materia achiziiilor publice, n vigoare la datancheierii acordului cadru.n cazul n care acordul cadru prevede posibilitatea de ajustare a preului iar acesta este ncheiat cu mai muli operatori, cu reluarea competiei, la reofertare mbuntirea preului se raporteaz la valoarea actualizat care se obine n urma aplicrii coeficienilor de ajustare).5.2 Ajustarea preului se va face prin nscrisuri semnate de ctre ambele pri.6 dac acordul cadru este ncheiat cu mai muli operatori, n anex se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora6. Cantitatea previzionat6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmeaz a fi prestate n baza contractelor subsecvente este prevzut n anexa............ la prezentul acord-cadru.

7. Obligaiile promitentului- prestator7.1 - Promitentul-prestator se oblig ca serviciile prestate s respecte cel puin calitatea prevzut n propunerea tehnic, anex la prezentul acord-cadru.

7.2 - Promitentul-prestator se oblig s presteze serviciile astfel cum au fost prevzute n acordul cadru, ori de cte ori autoritatea solicit acest lucru.

7.3 Promitentul-prestator se oblig s despgubeasc promitentul -achizitor mpotriva oricror:

a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele