Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie 2017-10-11¢  Modelprotocol postmortale orgaan- en

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie 2017-10-11¢  Modelprotocol postmortale...

 • Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie

  Versie 9.7 Oktober 2017

 • Colofon ISBN 978-90-805128-9-4

   Copyright 2011 Uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Deze uitgave is na te bestellen bij: Nederlandse Transplantatie Stichting Postbus 2304 2301 CH Leiden E-mail: info@transplantatiestichting.nl Internet: http://www.transplantatiestichting.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  mailto:info@transplantatiestichting.nl http://www.transplantatiestichting.nl/

 • Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie versie 9.7 oktober 2017 1

  Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie Organisatie: Nederlandse Transplantatie Stichting In samenwerking met:

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Nederlandse Transplantatie Vereniging  BISLIFE Foundation  Nederlandse Vereniging voor Intensive Care  Nederlandse Vereniging voor Neurologie De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft als doel orgaan- en weefseldonatie in Nederland te bevorderen. De belangrijkste taken zijn het functioneren als Orgaancentrum zoals genoemd in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie, het analyseren van donatie- en transplantatiegegevens, het bevorderen van donorwerving in de ziekenhuizen en het bevorderen van de raadpleging van het Donorregister. Correspondentieadres: Postbus 2304, 2301 CH Leiden; tel. (071) 5795 795; e-mail info@transplantatiestichting.nl; www.transplantatiestichting.nl. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Correspondentieadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag; tel. (070) 340 7911; www.minvws.nl. De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) is een wetenschappelijke vereniging voor de transplantatiegeneeskunde. De NTV heeft tot doel het bevorderen van wetenschap en wetenschappelijke interactie, het optimaliseren van kwaliteit van zorg, orgaanverwerving en orgaanallocatie en daarnaast het geven en ondersteunen van onderwijs en (na)scholing. Dit alles uiteraard specifiek op het gebied van de solide orgaantransplantatie, transplantatie- geneeskunde en transplantatiechirurgie. Correspondentieadres: Secretariaat NTV, Postbus 6235, 2001 HE Haarlem; tel. (023) 551 3016; e-mail secretariaat@transplantatievereniging.nl; www.transplantatievereniging.nl. BISLIFE Foundation Correspondentieadres: Postbus 309, 2300 AH Leiden; tel. (071) 4083 900; e-mail info@bislife.org; www.bislife.org. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) behartigt de rechtspositie en beroepsbelangen van artsen die werkzaam zijn in de intensive-care-geneeskunde. De NVIC houdt zich in het bijzonder bezig met de kwaliteit van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, nascholing en het ontwikkelen van richtlijnen. De vereniging is het aanspreekpunt voor overheden, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en zusterverenigingen met betrekking tot beroepsbelangen, financiering van intensive care, capaciteitsproblemen en diverse andere onderwerpen. Correspondentieadres: Stationsweg 73C, 6711 PL Ede; tel. (0318) 693 337; e-mail post@nvic.nl; www.nvic.nl. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en assistenten in opleiding tot neuroloog. De vereniging heeft als belangrijkste taak het bewaken, het bevorderen en het optimaliseren van de vakinhoudelijke kwaliteit van zorg voor mensen met aandoeningen van het zenuwstelsel of van de spieren. Correspondentieadres: Bureau NVN, Mercatorlaan 1200, Postbus 20050, 3502 LB Utrecht; tel. (030) 282 3343; e-mail bureau@neurologie.nl; www.neurologie.nl.

  mailto:info@transplantatiestichting.nl http://www.transplantatiestichting.nl/ http://www.minvws.nl/ mailto:secretariaat@transplantatievereniging.nl http://www.transplantatievereniging.nl/ mailto:info@bislife.org http://www.bislife.org/ mailto:post@nvic.nl http://www.nvic.nl/ mailto:bureau@neurologie.nl http://www.neurologie.nl/

 • Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie versie 9.7 oktober 2017 2

  SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE De commissie die dit protocol heeft herzien in 2011 bestond uit de volgende leden:

   Dhr. J. Ringers, chirurg Leids Universitair Medisch Centrum, voorzitter

   Mw. A. Spreij, beleidsmedewerker Nederlandse Transplantatie Stichting, secretaris

   Mw. N. Costeris, secretaresse Nederlandse Transplantatie Stichting, notulist

   Mw. A.G. Bokhorst, medisch directeur BISLIFE Foundation

   Dhr. A.E. Braat, chirurg Leids Universitair Medisch Centrum

   Mw. G. Drost, neuroloog Universitair Medisch Centrum St. Radboud

   Dhr. J. Dubbeld, chirurg Leids Universitair Medisch Centrum

   Dhr. J.C.J. Dute, gezondheidsjurist Universiteit van Amsterdam

   Mw. M.J.F. Elenbaas, beleidsmedewerker ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   Dhr. M.E. Erasmus, cardiothoracaal chirurg Universitair Medisch Centrum Groningen

   Dhr. J.H. Kirkels, cardioloog Universitair Medisch Centrum Utrecht

   Mw. A. Lim, stafarts Nederlandse Transplantatie Stichting

   Mw. M.J.M. Schreinemachers, stafarts Nederlandse Transplantatie Stichting

   Mw. M.A. Sikma, intensivist Universitair Medisch Centrum Utrecht

   Mw. S.T. Tijsen, donatiecoördinator Martini Ziekenhuis Groningen

   Mw. M.J. van Wijk, stafarts BISLIFE Foundation

   Mw. T. Wind, transplantatiecoördinator Maastricht Universitair Medisch Centrum

 • Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie versie 9.7 oktober 2017 3

  Voorwoord Voor u ligt het modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie. Hierin vindt u de belangrijkste informatie op het gebied van donatie en transplantatie van organen en weefsels. In 2010/2011 heeft een landelijke commissie met vertegenwoordigers uit het veld van orgaan- en weefseldonatie gewerkt aan de herziening van het modelprotocol van 2006/2007. Voortschrijdend (medisch) inzicht in de transplantatiegeneeskunde heeft geleid tot een verruiming van de donatiemogelijkheden en gewijzigde procedures en contra- indicaties. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op veranderingen in de leeftijdsindicaties en de allocatietijd van non-renale organen bij non-heartbeating orgaandonatieprocedures categorie lll. Verder zijn er ten opzichte van de vorige versie belangrijke veranderingen in het gedeelte dat gaat over donorbehandeling. Sinds 2011 is de commissie niet bij elkaar geweest en heeft de NTS de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd, met als belangrijkste wijziging een aangepast hersendoodprotocol. Wijzigingen:

  Datum Versie Wijzigingen

  24-02-2011 1

  24-05-2011 2 - Dunne darm leeftijd naar 1 tot ±50 jaar (p. 12); - H. 7 Donorbehandeling herzien.

  17-01-2012 3 - Hartklepleeftijd naar Vrouw: tot 66 jaar; Man: tot 61 jaar (p. 23); - Stukken mbt donoraanname aangepast op orgaancentrumtaken

  bij NTS.

  05-03-2012 4 - Schema van bijlage 5 aangepast; - Bijlage 6 aangepast.

  30-07-2012 5 - Verduidelijking wilsonbekwaamheid (p. 30).

  06-09-2012 6 - Protocol inzake veiligheid en kwaliteit en veiligheid bij orgaandonatie en –transplantatie toegevoegd als bijlage 1;

  - Tekst Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 toegevoegd als bijlage 4;

  - Wettekst Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal vernieuwd.

  Juli 2013 7 - Wetswijziging ten aanzien voorbereidende handelingen orgaandonatie toegevoegd (p.13 en p.16);

  - Verduidelijking ten aanzien van wilsonbekwaam in relatie tot orgaandonatie (p. 30);

  - Wettekst Wet op de orgaandonatie vernieuwd (bijlage 2).

  Juli 2014 8 - Koelingstijd corneadonatie gewijzigd (p. 25) - Beiderzijdse cataract OK en corneadonatie (p.25)

  Februari 2015

  9 - ‘Protocol kwaliteit en veiligheid bij orgaandonatie en – transplantatie’ vervalt en is vervangen door de EU Richtlijn 2010/45/EU (bijlage 1).

  1 Augustus 2016

  9.1 - Nieuw hersendoodprotocol Staatsblad 2016, nr. 170 (Hoofdstuk 6) en hersendoodformulier met toelichting (Bijlage 6)

  - Nieuw donatieformulier: term oogweefsel toegevoegd aan doneerbare weefsels (Bijlage 7)

  - Marfan verwijderd als algemene contra-indicatie (p. 23) - Sclera en femoraal arteriën toegevoegd aan doneerbaar weefsel

  (p. 23) - De term cornea vervangen voor de term oogweefsel (waaronder

  cornea en sclera vallen).

 • Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie versie 9.7 oktober 2017 4

  10 Oktober 2016

  9.2 - Hartklepleeftijd naar Vrouw: t/m 70 jaar, Man t/m 65 jaar (zowel orgaandonoren als niet orgaandonoren) (p. 23).

  - Botleeftijd naar t/m 65 jaar (p. 23). - De ondergrens leeftijd voor nier en longdonatie bij non-

  heartbeating donatie is komen te vervallen (p. 14). - Toegevoegd dat de contra-indicaties voor orgaandonatie relatieve

  contra-indicaties zijn (gezien het verschuiven van enkele grenzen) (p. 12)

  - De mogelijkheid van internet raadplegen verwijderd (p. 38). - Toevoeging m.b.t. het opvragen van medische gegevens t