of 13 /13
0 MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, KENINGAU MATEMATIK KEMAHIRAN 19 : OPERASI DARAB (KONSEP DARAB) NAMA MURID : __________________________ KELAS : __________________________

MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

  • Upload
    others

  • View
    51

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

0

MODUL PDPR PROGRAM

PEMULIHAN KHAS

SK SOOK, KENINGAU

MATEMATIK

KEMAHIRAN 19 : OPERASI DARAB

(KONSEP DARAB)

NAMA MURID : __________________________

KELAS : __________________________

Page 2: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

1

TAJUK : MENGENAL KONSEP DARAB

KEMAHIRAN : KEMAHIRAN 19 – OPERASI DARAB

STANDARD PEMBELAJARAN :

2.3 Darab dalam lingkungan 1000

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

Di akhir pembelajaran, murid dapat :

1. Mengenal konsep darab melalui proses penambahan berulang.

2. Menulis ayat matematik tambah berulang dengan betul.

3. Menulis ayat matematik darab dengan betul.

TEMPOH PELAKSANAAN : 1 MINGGU

LANGKAH PELAKSANAAN :

1. Ibu bapa/penjaga/guru membimbing murid dengan menerangkan konsep

darab berpandukan nota yang diberi.

2. Murid menyelesaikan lembaran kerja yang diberi.

Page 3: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

2

NOTA KONSEP DARAB

Konsep darab = penambahan nombor yang sama secara berulang-ulang kali

Contoh 1 :

Sebagai contoh dalam gambar di atas, terdapat 2 kumpulan yang mempunyai

bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah bulan yang

terdapat bagi kedua-dua kumpulan adalah 4.

Oleh itu, ayat matematik untuk tambah berulang bagi gambar di atas adalah :

2 + 2 = 4

Contoh 2 :

Contoh kedua, terdapat 3 kumpulan yang mempunyai bilangan petir yang sama

iaitu 2 petir bagi setiap kumpulan. Jumlah petir bagi ketiga-tiga kumpulan ini

adalah 6.

Oleh itu, ayat matematik untuk tambah berulang bagi gambar di atas adalah :

2 + 2 + 2 = 6

Page 4: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

3

Lembaran kerja 1

Arahan : Kira objek yang terdapat dalam setiap kumpulan dan isikan tempat kosong.

Tarikh : _____________________________________________

Page 5: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

4

Lembaran kerja 2

Arahan : Kira objek yang terdapat dalam setiap kumpulan dan isikan tempat kosong.

Tarikh : _____________________________________________

Page 6: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

5

Lembaran kerja 3

Arahan : Kira objek yang terdapat dalam setiap kumpulan dan isikan tempat kosong.

Tarikh : _____________________________________________

Page 7: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

6

NOTA KONSEP DARAB

Konsep darab = penambahan nombor yang sama secara berulang-ulang kali

Contoh 1 :

Sebagai contoh dalam gambar di atas, terdapat 2 kumpulan yang mempunyai

bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah bulan yang

terdapat bagi kedua-dua kumpulan adalah 4.

Oleh itu, ayat matematik operasi darab bagi gambar di atas adalah :

× =

Contoh 2 :

Contoh kedua, terdapat 3 kumpulan yang mempunyai bilangan petir yang sama

iaitu 2 petir bagi setiap kumpulan. Jumlah petir bagi ketiga-tiga kumpulan ini

adalah 6.

Oleh itu, ayat matematik operasi darab bagi gambar di atas adalah :

× =

2 2 4 Bilangan

kumpulan

Bilangan

kumpulan

Bilangan objek dalam

setiap kumpulan

Jumlah objek

3 2 6 Bilangan

kumpulan

Bilangan

kumpulan

Bilangan objek dalam

setiap kumpulan

Jumlah objek

Page 8: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

7

Lembaran kerja 4

Arahan : Kira bilangan kumpulan, bilangan objek setiap kumpulan dan jumlah semua

objek kemudian isikan tempat kosong.

Tarikh : _____________________________________________

Page 9: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

8

Lembaran kerja 5

Arahan : Kira bilangan kumpulan, bilangan objek setiap kumpulan dan jumlah semua

objek kemudian isikan tempat kosong.

Tarikh : _____________________________________________

Page 10: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

9

Lembaran kerja 6

Arahan : Kira bilangan kumpulan, bilangan objek setiap kumpulan dan jumlah semua

objek kemudian isikan tempat kosong.

Tarikh : _____________________________________________

Page 11: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

10

Lembaran kerja 7

Arahan : Lengkapkan ayat matematik di bawah dengan betul.

Tarikh : _____________________________________________

1.

Ayat matematik operasi darab :

X =

Ayat matematik tambah berulang :

+ + =

2.

Ayat matematik operasi darab :

X =

Ayat matematik tambah berulang :

+ + + =

Page 12: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

11

3.

Ayat matematik operasi darab :

X =

Ayat matematik tambah berulang :

+ + + + =

4.

Ayat matematik operasi darab :

X =

Ayat matematik tambah berulang :

+ + + + + =

Page 13: MODUL PDPR PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SOOK, …erph2020.com/pk/modulPDPR/Modul PdPR Pemulihan MT (Kemahira… · bilangan bulan yang sama iaitu 2 bulan bagi setiap kumpulan. Jumlah

12

5.

Ayat matematik operasi darab :

X =

Ayat matematik tambah berulang :

+ + =

6.

Ayat matematik operasi darab :

X =

Ayat matematik tambah berulang :

+ + + =