Modul Sukses Sejarah Spm 2011

  • View
    596

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Modul Sukses Sejarah Spm 2011

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011PANEL PENYEDIA: GURU CEMERLANG SEJARAH PULAU PINANG 2011KALIAPPAN A/L P. ATHEE MULUM (SMJK CHUNG LING) SITI AMINAH BINTI SHAFIE (SM VOKASIONAL BALIK PULAU) NOOR HAYATI BINTI UJAR (SMK TINGGI BUKIT MERTAJAM) HABIBAH BINTI OTHMAN (SMK GUAR PERAHU) CIK SALMIAH BINTI AYOB (SM SAINS KEPALA BATAS) RUZANA ZAKARIA (SMK TUNKU PUAN HABSAH) AZIANS BINTI ABU HASSAN (SMK ST MARK) SOPIAH BINTI SAID (SMK SERI NIBONG) SHANTINA JUSOH (SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH) SHANTI A/P TETCHANAMOORTHY (SMK TAMAN PERWIRA) SARATHAMANI A/P PAKIRI (SMK(P) ST. GEORGE) CHAN PHOOI SAN (SMK PADANG POLO) TEOH GUAY LAN (SMK TUNKU ABDUL RAHMAN) NG WENG TUTT (SMK RAJA TUN UDA) PENASIHAT: EN ROLAND @ ROZAIDI BIN ABU HASSAN (PENOLONG PENGARAH UNIT KURIKULUM JPN PULAU PINANG)

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 TINGKATAN 4 BAB 1 : Soalan Struktur 1. Tamadun Indus ialah tamadun terawal di dunia. Tamadun ini yang terletak di Lembah Indus juga dikenali sebagai tamadun Harappa. (ms. 23 - 27) Nyatakan dua faktor yang telah menyumbang kepada pembentukan tamadun Indus. (ms. 24) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

(a)

(b) Namakan dua bandar yang wujud di tamadun Indus. (ms. 24) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(c)

Berikan dua ciri bandar terancang tamadun Indus.

(ms. 24)

(i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ (d) Mengapakah masyarakat tamadun Indus berjaya membina bandar yang terancang (ms. 27)

(i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(e) Mengikut pandangan anda, apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada kemajuan tamadun Indus mewujudkan bandar? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(f) Sekiranya anda menjadi seorang pemimpin, apakah bentuk bandar yang akan anda wujudkan? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

2

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 2.

Tamadun Awal Dunia

Tamadun Mesopotamia

Tamadun Mesir Purba

Tamadun Indus

Tamadun Hwang Ho

Walaupun setiap tamadun dalam rajah di atas mempunyai amalan agama,kepercayaan dan ciri yang tersendiri tetapi masing-masing telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan ketamadunan manusia. (ms.25 - 26) (a) Nyatakan bukti kewujudan amalan agama dalam tamadun Indus. (ms. 26)

(i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(b) Tamadun Indus terdiri daripada dua golongan iaitu golongan atasan dan golongan bawahan. Berikan satu kumpulan masyarakat yang terdapat dalam setiap golongan ini. (ms. 25) (i) Golongan atasan : ______________________________________________

(ii) Golongan bawahan : ______________________________________________

(c)

Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Indus.

(ms. 26)

(i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(d) Apakah barangan perdagangan yang penting antara tamadun Indus dan tamadun Mesopotamia. (ms. 26) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(e)

Pada pendapat anda, bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

3

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 Soalan Esei 1. Peningkatan dalam sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho merupakan antara faktor penting yang membawa kepada perkembangan tamadun tersebut. (ms.30 Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan dalam tamadun Hwang Ho. (ms. 31)

(a)

(b) Nyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada perkembangan dunia hari ini. (ms. 32 - 33) (c) Berdasarkan kemajuan sektor pertanian tamadun Hwang Ho, nyatakan langkahlangkah yang boleh diamalkan dalam membangunkan serta memajukan sektor pertanian negara kita.

BAB 2 TING 4: PENINGKATAN TAMADUN Soalan Struktur 1. Rajah berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa negara. Tokoh-tokoh Perluasan Kuasa

Tamadun Yunani X

Tamadun Rom Augustus Caesar

Tamadun India Y

Tamadun China Shih Hwang Ti

(a)

Namakan tokoh-tokoh perluasan berikut. (ms. 48 - 49) (i) X - ________________________________________________________ (ii) Y ________________________________________________________

(b)

Berikan dua negara atau kawasan yang terdapat dalam empayar Rom semasa perluasan kuasa zaman pemerintahan Augustus Caesar. (ms. 49) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(c)

Nyatakan cara-cara perluasan kuasa yang diammmalkan dalam tamadun Indus

(ms. 49)

(i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

4

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 (d) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Shih Hwang Ti untuk menyatukan seluruh kecil di China? (ms. 49 - 50) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(e)

Mengikut pandangan anda, mengapakah perluasan kusa tidak harus digalakkan pada masa ini? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

2.

Aktiviti perdagangan tamadun India yang melibatkan perdagangan dalaman dan perdagangan luaran mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak abad ke-3 SM . Nyatakan dua jenis barang dagangan yang diperdagangkan di peringkat dalaman tamadun India pada masa tersebut. (ms. 51) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(a)

(b) Perkembangan pesat sektor ekonomi telah merangsangkan kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan di setiap bandar iaitu sresthin Nyatakan matlamatnya. (ms. 51) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(c) Senaraikan hasil yang diperolehi oleh pedagang India dari Alam Melayu dan China pada zaman Gupta. (ms. 52) (i) Hasil dari Alam Melayu _____________________________________________________________________ (ii) Hasil dari China _____________________________________________________________________

(d) Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ke-3 SM? (ms. 51 - 52) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(e) Sebagai seorang pemimpin negara, bagaimana anda boleh membantu meningkatkan perkembangan ekonomi negara dengan pesat? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

5

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 3. Rajah berikut menunjukkan kemunculan agama dan ajaran utama dunia. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia

Hindu

Buddha

Islam

Confucianisme

Taoisme (a)

Kristian

Namakan kitab bagi agama-agama berikut. (ms 65 - 67) (i) Agama Hindu - ________________________________________________ (ii) Agama Islam - ________________________________________________

(b) Siapakah pengasas bagi kedua-dua agama berikut. ( ms. 65 - 66) (i) Agama Buddha - ______________________________________________ (ii) Agama Kristian - ______________________________________________

(c)

Berikan nama dua tuhan yang mempunyai fungsi utama dalam agama Hindu?

(ms. 65)

(i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ (d) Nyatakan dua prinsip moral tinggi yang ditekankan dalam ajaran Confucianisme. (ms. 67) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ (e) Berikan dua kebenaran mulia dalam agama Buddha? (ms. 66)

(i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(f)

Sebutkan dua teras yang tedapat dalam agama Islam.

(ms. 67)

(i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ (g) Nyatakan satu kandungan bagi setiap rukun yang diberikan dibawah mengikut agama Islam. (ms. 67) (i) Rukun Iman - ___________________________________________________ (ii) Rukun Islam - ___________________________________________________

6

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 (h) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan agama? (i) _________________________________________________________________ (ii) ____________________