Moodle Anlat±m±

  • View
    1.755

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Moodle Anlat±m±

ENFORMATK BLM Eskiehir Osmangazi niversitesi 2009

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

1 MOODLE VE ETMDERS YNETM SSTEMNE GE TEMEL BLGLER

2 BAST DERS MALZEMELEREKLENEBLECEK BAST DERS MALZEMELER KAYNAK ZETLER DOSYALAR DOSYALARIN YKLENMES DOSYA TRLER YKLENM DOSYALARA BALANTI VERMEK YKLENM DOSYALARIN KULLANIMI METN SAYFASI BMLENDRME MOODLE OTOMATK BMLENDRME DZMETN TP LSTELEME BM PENCERE AYARLARI SAYFALARI YEN BR PENCEREDE AMAK INTERNET SAYFASI SAYFA DZENLEME VE HTML GRNM BALANTI BALANTI MI INTERNET SAYFASI MI? DZN ETKETLER KONU ZET

3 ETKLEML DERS MALZEMELERDEVLER YAZICI DOSTU YNERGELER DEVLERN ZORUNLULUUNU AIKLIA KAVUTURMA

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

TERCH FORMLARI DERS DERS AYARLARI SINAVLAR SINAV AYARLARI SORU KATEGORLER SCORM ANKET FORMU ZET

4 SOSYAL DERS AKTVTELERGRME (CHAT) GVENLK GRME ZAMANLARI GRMELERN ARVLENMES FORUM SZLK SZLK GRDLER EKLEME ANA VE KNCL SZLKLER WK RETM GREVLLER N ZELLKLER KTKLER LEKLERN KULLANIMI NOTLAR

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

Moodle ismi Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment kelimelerinin baharflerinden oluturulmutur (Cole, 2005). Moodle eitim ve ders ynetim amacyla kullananlara Moodler (Moodlec) da denmektedir (Rice IV, 2006). Bilgi sistemleri asndan bakldnda Moodle bir ders ynetim sistemi oluturma platformu olup, baz zellikleri tmyle kullancnn ve dier bir ksm da programcsnn denetimindedir. Bu zelliklerin kullanm amacna bal olarak Moodle bazen gerek zamanl/evrim ii renme ortam-online learning environment, gerek-zamanl/evrim ii dersler-online courses, internet/a-tabanl dersler-internet/web-based courses ortam olarak da isimlendirilmektedir. Bu kitap boyunca Moodle, bir ders ynetim sistemini oluturma ve bu sistemden yararlanarak ders ynetme zellikleri asndan ele alnacak ve tantlacaktr. Baz zellikler ESOG-DYSye zg tercihlere bal olarak ortaya km olup, bunlar yeri geldike belirtilecektir. Moodle bir akkaynak kodlu sistem olup, arama motorlarndan hakknda pek ok bilgi alnabilir (bkz. http://moodle.org). Moodle, eitimde sosyal iletiim ve Bu yan etkileimi n plana karan sosyal yaplandrmac (social constructionist) eitim anlayna uygun olarak ortaya oluturulmu ve gelitirilmitir. MOODLE teknolojik aralar n plana karan benzerlerinden ayrmaktadr.

DERS YNETM SSTEMNE GE

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

Bir ders ynetim sisteminin (DYS) yneticisi ve/veya kullancs olmak birbirinden nemli farklar iermektedir. Bir bilim dalnda uzmanlam ve bir veya birka derse ilikin nemli birikimi olan akademisyenlerin bu birikimlerini daha geni kitlelere sunma veya mevcut rencilere daha etkin ve etkili yntemlerle erime hedefi olmas doaldr. Szkonusu hedefe erimek iin sistemin yneticisi olmak gerekmez, DYS kullancs olmak yeterlidir. DYS yneticisi olmak, DYSnin yazlm ve donanm gereksinimlerine gre teknolojik kurulum, ayar, gvenlik, gelitirme gibi bildik bilgi sistemi yneticilerinin (admin olarak jargonlatrlan system administrator) ilevlerinin, DYSye ilikin koullar ierisinde yerine getirilmesini ierir. Ayn yazlmn niversite sistemi iinde birden ok kez kurulmas ve sunulmas ou durumda hem fiziksel kaynaklarn hem de DYS ynetim kaynaklarnn etkin kullanlmamas anlamna gelecektir ve kanlmas uygundur. Bu balamda, elinizdeki kitap ders ynetim sisteminin oluturulmas ve hayata geirilmesini deil, ders ynetim sistemini kullanarak bir dersi internet zerinden hedef kitleye sunmay ve/veya snf ii bir dersi desteklemeyi, Moodle zerinden ve ESOGde edindiimiz deneyimleri de kullanarak anlatmay hedeflemektedir. Bir ders ynetim sistemi (DYS), retim yesinin yerini dolduracak yeni bir internet tabanl eitim/retim arac olmayp, aksine retim yesinin eitim/retim ortamn zenginletirecek ve sunum kalitesini ve rencilerle etkileim sresini arttracak zelliklere sahip bir internet yazlmdr. zerinde DYS'nin yer ald internete bal bir sunucu bilgisayarla dnyann her yerinden eriilebilir bir eitim/retim ortam yaratlabilir. Burada sz edilen eriebilirlik, sadece rencilerin deil ayn zamanda retim yelerinin de derslerini herhangi bir bilgisayardan ynetebilmeleri anlamna gelir. Bir ders ynetim sistemi temel olarak u ilevleri sunar: 1. Ders materyallerini internet zerinden sunmak: Ders tantm sayfalar, sunu malzemeleri, hazrlanm ders notlar ve benzerlerinin internette yer

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

almas, rencilerin herhangi bir anda eriimini ve dolays ile ders alma zgrln ve isteini destekleyecektir. Derse u ya da bu ekilde devam edememi rencilerin tekrar derse kazanlmasnda da yardmc olacaktr. Bir DYS'nin en yaamsal ilevinin dersle ilgili her trl materyali internet zerinden sistemli bir ekilde paylamak olduu sylenebilir. 2. E-posta, forum ve Grme (chat) ortamlar aracl ile iletiim: Bir ders ynetimi, bir ok konuda rencileri sk sk bilgilendirme (snfta ilenen bir konuyu amak, snav ierii, ders saatlerindeki zorunlu ve ngrlemeyen gncellemeler, snav gn ve saatleri, kapsamlar vb.) ve gncellemeyi gerektirir. Herhangi bir renciye zel bir sorunu e-posta yolu ile dorudan ona iletebilme olana, gereksinim annda yeri doldurulamaz bir olanaktr. En ufak bir soru iin rencinin retim elemanlarnn ofislerine gitme zorunluluu, bir renciye verilen yantn snftaki dier renciler tarafndan bilinmemesinin yaratabilecei uygunsuzluklar, ayn sorunun bir ok renci tarafndan retim elemanna sorulmasnn etkinsizlii, e-posta, forum ve Grme ortamlar ile rahatlkla alabilir ve hem renciler hem retim eleman iin daha keyifli ortamlar yaratlabilir. 3. devlerin Ynetimi: devlerin bilgisayar belgeleri ve dosyalar eklinde teslim edilmesinin olanakl veya daha uygun olduu durumlarda (kat tasarrufunun, naylon poet, naylon dosya, disket, CD vb getirecei yeil bilinci dnda) devi elektronik ortamda teslim almak, notlamak ve renciye geri bildirimde bulunarak ald notun gerekelerini ortaya koymak, deve verilen notun otomatik olarak notlar modlne iletilmesi snf ii eitimde gereken sre, adm, geri iletim etkinlii, yaygnl ve tutarll asndan kyas tesi bir stnle sahiptir. 4. Kk Snavlar ve Hazrlk Snavlar: Ders sitesinde sunulacak ve az bir aba ile profesyonelce hazrlanabilecek kk snavlar ve hazrlk

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

snavlar, rencilerin derse olan ilgisini ve konuyu renme baarmn son derece olumlu etkileyebilecek ve snf iindeki kymetli zaman dilimlerini almadan gerekletirilebilecek faaliyetlerdir. Zamanla oluturulabilecek geni soru bankalar ile rencilere farkl sorularn sorulmas da snavn gerek amacna hizmet edebilecek bir zelliktir. 5. Sanal Snf: Dersi alan rencilerin isimleri, resimleri, ve e-posta bilgileri ile yer ald katlmclar sayfas, retim elemanlarnn rencilerini tanma ve gereinde tm snfa e-posta adreslerine iletilecek duyuru ve uyar mesajlar gndermelerine olanak salamaktadr. zellikle derse dzenli devam edemeyen rencilerin ders sorumluluklarn yerine getirmede bu tr sanal snf arkadalklarnn katks gzard edilemez. 6. Notlarn Ynetimi: rencilerin yalnzca kendi notlarn izleyebilecekleri ve snf iindeki konumlarn grebilecekleri bir ortamn her an eriilebilir olmas renciler asndan gerekli ve kullnl bir olanaktr. 7. Dier Olanaklar: Ders malzemelerinin elektronik ortama tanmas, bunlarn deitirilmesi, gelitirilmesi ve gncellenmesi asndan retim elemanlarna bir dizi kolaylk salamaktadr. Yansra, Moodlen bir ak kaynak kodlu bir ders ynetim sistemi olmas, her srmnde yeni modl ve olanaklarn yazlrken ortaya kmasna, olan gerekmesi modllerin halinde sunacaklar programlanabilmesine olanak salamaktadr. Dolays ile dier olanaklar bu kitap gelitirilmekte olanaklardr. Bu kitap bu belirtilen olanaklardan yararlanmak isteyen akademisyenler ile bakalarna retecek birikimi olduunu dnen herkesin yararlanabilecei bir kaynaktr. Ancak bu kitaptan yararlanabilmek iin Moodlen bir sunucu bilgisayar zerinde kurulmu olmas gerekir.

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

TEMEL BLGLER Moodle zerine kurulmu bir internet tabanl ders ynetim sistemi (ITDYS) herhangi bir internet sitesine olduu gibi bir adrese sahiptir ve bu adres zerinden eriime sunulur. rnek olarak http://dys.ogu.edu.tr/moodle veya http://193.140.141.17/moodle verilebilir. Bir ilk kullanc iin bu eriim kullanc ad ve ifre girii gerektiren aadaki gibi bir arayz grntler.

Kullanclarn sisteme nceden sistem yneticileri veya eitmenler tarafndan kaydedilmesi durumunda bu arayz kullanlarak giri yaplr. Bunun iin kayd gerekletiren retim elemannn verdii kullanc ad ve ifre kullanlr. ou durumda, her renci iin kullanc ad ve ifre tretmek zor olabilir. Bu

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

durumda dersin retim yesinin verdii kayt anahtarn kullanarak bir derse renciler kendilerini kaydedebilirler. Bunun iin yeni hesap oluturma seeneini kullanmalar gerekir. Her email adresi bir kez ve bir kii tarafndan kullanlabilir. Dolays ile kendini bir kez sisteme kaydeden bir renci veya retim yesinin ikinci kez veya farkl bir kimlikle kaydedebilmeleri ancak yeni bir email adresi ile olasdr. Kendi kimlik bilgilerini aadaki ekilde girenlerin email adreslerine izleyen ierikte bir balant gnderilir.

Bu balant ile kiiler artk DYSne eriebilirler. Bu eriim hangi derslerin sitede olduunu grme ve herkese ak dersleri izleme seenei ile snrldr. Aadaki sayfa grnr.

Tm Haklar SakldrMuzaffer Kapanolu(2009)-Eskiehir Osmangazi niversitesi

rencilerin zellikle almak istedikleri ders var ise bu retim yesinin iznine baldr ve bu izin genellikle retim yesinin salayaca bir kayt anahtar ile sunulur. rnein Enformatik Blm/2008-2009 BAHAR DNEM/ESOG Lisans seeneine tklandnda aadaki ekilde dersler listelenir.

Bu derslerden herhangi birine eriim iin rencinin bir kayt anahtarna sahip olmas gerekir. Yukardaki ekranda eer Karar Destek Sistemleri dersine eriil