Morfologia Grega 1r Batxillerat

 • View
  20

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Morfologia verbal i nominal.

Text of Morfologia Grega 1r Batxillerat

 • I I

  FONTICA

  ELS FONEMES DE LA LLENGUA GREGA

  Fonemes consonntics

  a) Oclusives

  labials dentals Guturals

  Sonores

  Sordes

  Aspirades

  b) Nasals

  , ,

  c) Lquides

  ,

  d) Silbant

  /

  e) Dobles

  , ,

 • II II

  Fonemes voclics

  a) Simples

  Llarga oberta Llarga tancada Breu tancada

  Timbre e

  Timbre o

  Llarga/breu oberta: :

  b) Diftongs: , , , , , , , , , , . (Quan la s el segon element del

  diftong, es subscriu).

  PRINCIPALS LLEIS FONTIQUES

  VOCALS

  1. Contracci: resultat de lencontre de dues vocals. Normes:

  a. El resultat sempre s vocal llarga.

  b. Si una de les dues vocals s oberta, el resultat s llarga oberta. Si sn les dues

  tancades, el resultat s llarga tancada.

  c. Si hi ha una vocal de timbre o- el resultat ser de timbre o-.

  d. Si les vocals sn de timbre a- i e- el resultat ser del timbre que vaja en

  primer lloc.

  2. Allargament:

  1. Orgnic: es dna en la formaci dels temps del verb. Cada vocal esdev la seua

  llarga corresponent, ( > , > , > excepte darrere de , , , > llarga).

  2. Per compensaci: quan ha desaparegut una o ms consonants. ( >, > ,

  > )

 • III III

  CONSONANTS

  1. Assimilaci: un so es converteix en un altre semblant al que li segueix.

  a. Gutural sorda (, , ) + esperit aspre > aspirada corresponent (, , )

  b. Labial o gutural + dental, la primera passa al mateix grau que la dental (suau,

  forta o aspirada)

  Labial +

  >

  Gutural +

  >

  > >

  > >

  c. Labial + > ; gutural + > ; dental + >

  d. + labial > + lab. + gutural > + gut. + >

  2. Dissimilaci

  a. Dues sllabes no poden comenar per aspirada: la primera esdev sorda.

  b. Dental + dental >

  3. Caiguda de consonants:

  a. Dental davant de /

  b. Nasal davant de

  c. , , davant de : cauen amb allargament compensatori de la vocal

  anterior.

  d. davant de : cauen amb allargament compensatori de la vocal anterior.

  4. Formaci de consonants dobles:

  a. Labial + >

  b. Gutural + >

 • IV IV

  MORFOLOGIA NOMINAL

  Introducci:

  Les paraules declinables en grec sn, igual que en llat: substantius, adjectius, participis i

  pronoms. El grec t, a ms, article determinat.

  En grec i ha tres gneres: mascul, femen i neutre. I tres nmeros: singular, dual i plural. (El

  dual serveix per designar grups de dos persones o coses, com ara els dos ulls, les dos mans, o

  els dos reis espartans).

  Els casos en grec sn cinc (un menys que en llat): nominatiu, vocatiu, acusatiu, genitiu i datiu.

  Genitiu i datiu assumeixen les funcions de lablatiu llat.

  Les declinacions sn tres:

  - Primera: temes en .

  - Segona: temes en .

  - Tercera: temes en consonant o en vocal distinta de , -.

  Els substantius senuncien mitjanant nominatiu i genitiu singular; els adjectius, amb els

  nominatius singulars de cada gnere.

  Article: , , (el, la, lo)

  Larticle, en grec, sutilitza com en catal o castell. Pot ometres a latribut, davant expressions

  de temps o lloc i davant noms propis.

  SINGULAR PLURAL

  MASC. FEM. NEUTRE MASC. FEM. NEUTRE

  Nom.

  Acus.

  Gen.

  Dat.

 • V V

  Primera declinaci: temes en

  La primera declinaci comprn substantius masculins i femenins i adjectius i participis en

  femen.

  Hi ha els segents models:

  1. Noms femenins:

  a. Temes en pura (precedida d, , ): , -

  b. Temes en impura (precedida de consonant difernt de ): , -

  c. Temes en : , -

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

 • VI VI

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  2. Noms masculins: fan nominatiu en s i genitiu com en la 2a

  a. , -

  b. , -

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

 • VII VII

  , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  *Noms contractes: en alguns noms de la primera declinaci, la final del tema va precedida

  de - o -; quan les vocals entren en contacte es produeixen contraccions:

  En singular + = ; + =. En plural, i desapareixen davant vocal llarga o diftong. Els

  noms contractes tenen sempre accent circumflex sobre la darrera sllaba. (< *-

  )

  Declinaci temtica, temes en -o:

  La segona declinaci comprn substantius masculins, femenins i neutres adjectius i participis

  en mascul i en neutre.

  Masculins i femenins senuncien: -, -

  Neutres: -, -

  Masculins: , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  Femenins: , - ()

 • VIII VIII

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  Neutres: , - ()

  SINGULAR PLURAL

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  Gen.

  Dat.

  *Noms contractes: en alguns noms de la primera declinaci, la final del tema va precedida

  de - o -; quan les vocals entren en contacte es produeixen contraccions:

  En singular +, +, + = ; + = (neutres). En plural, i desapareixen davant vocal

  llarga o diftong. Els noms contractes tenen sempre accent circumflex sobre la darrera sllaba.

 • IX IX

  Declinaci atemtica(temes en consonant, diftong o vocal distinta d/)

  Comprn substantius i adjectius masculins, femenins i neutres i participis masculins i neutres.

  Les desinncies de la tercera declinaci sn les segents:

  SINGULAR PLURAL

  MASC./ FEM. NEUTRE MASC. /FEM. NEUTRE

  Nom. -/ - - -

  Acus. - / - - -

  Gen. - - - -

  Dat. - - - () - ()

  Degut al contacte entre consonants, a la tercera declinaci es produeixen una srie de canvis

  fontics. Per aix, s molt important consultar el tema del genitiu i fixar-se en el nominatiu.

  Podem classificar els noms de la declinaci atemtica en els segents grups:

  1. Temes en consonant

  a. Oclusives

  i. Labial (, , )

  ii. Gutural (, , )

  iii. Dental (, , )

  b. Nasal (, )

  c. Lquida (,)

  d. Fricativa (/)

  2. Temes en diftong, vocal llarga o vocal suau.

  a. Temes en , ,

  b. Temes en ,

  c. Temes en ,

 • X X

  Temes en oclusiva:

  - Tots els mots en oclusiva fan el Nominatiu Singular en i lAcusatiu Singular en .

  LABIAL

  , ()

  singular plural

  Nom.

  Voc.

  Ac.

  gen.

  dat.

  GUTURAL

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Labial + =

  Gutural + =

 • XI XI

  DENTAL

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Dental + = (cau la dental)

  La dental no pot ser mai final de paraula

 • XII XII

  Temes en nasal

  Els masculins i femenins allarguen, si s breu, la vocal final del tema en nominatiu singular (a

  voltes tamb del vocatiu).

  , - ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Temes en -

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Nasal + = (cau la nasal)

  -- + = (cau -- i sallarga, per compensaci, la vocal precedent)

  - no pot ser final de paraula

 • XIII XIII

  Temes en lquida:

  - Als temes en -, els masculins i femenins allarguen, si s breu, la vocal final del tema

  en nominatiu singular.

  - Lnic tema en - s , (sal), que fa el nominatiu i vocatiu singular en s.

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  emes en sincopada

  Alguns substatius en fan la sncopa d en genitiu i datiu singular, i fan el datiu plural en

  . La sncopa consisteix en la desaparici duna vocal breu entre dos consonants en mig de

  paraula. Ex. * > . Estos substantius sn: , , ,

  .

 • XIV XIV

  , ()

  singular plural

  nom.

  Voc.

  ac.

  gen.

  dat.

  Temes en fricativa

  Els temes en s formen noms contractes. La - intervoclica desapareix i les dues vocals es

  contrauen. Hi ha dos tipus de temes en s:

  - Temes en variable: substantius neutres en els qu - alterna amb o- en nom,

  vocatiu i acusatiu singular. Al datiu plural, + = .

  , ()

  singular plural

  nom. (*--)

  Voc. (*--)

  ac. (*--)

  gen. (*--) (*--)

  dat. (*--) (*--)

 • XV XV

  - Temes en invariable: substantius masculins i femenins i adjectius en els tres

  gneres. Els masculins i femenins allarguen la - del tema en no