mre¾a potronje industrijska mre¾a

 • View
  92

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

razdjelna mreža  (110, 35, 20 kV) (izbacivanje 10 kV).  na 400 kV.  mreža potrošnje. TRANSFORMATORI. opća mreža (400 kV ). mreža potrošnje industrijska mreža. Transformator u praznom hodu. N 1 - primarni. N 2 - sekundarni. GN - gornjeg napona. DN - donjeg napona. - PowerPoint PPT Presentation

Text of mre¾a potronje industrijska mre¾a

 • TRANSFORMATORIopa mrea (400 kV )

 • N1 - primarniN2 - sekundarniGN - gornjeg naponaDN - donjeg naponastruja praznog hodaU1 - prikljuni naponE1 - inducirana protuelektromotorna silaZTP - impedancija transformatora u praznom hodum - struja magnetiziranjag - struja gubitaka praznog hodaTransformator u praznom hodu

 • trenutne vrijednosti praznog hodainducirani napon po zavojuefektivna vrijednostza N zavojainducirani naponi u namotimauz inducirani napon po jednom zavojuprenosni omjer transformatora

 • Optereeni transformatorza idealne svitke(zanemarene gubitke)P1 - snaga pimara P2 - snaga sekundaraako jetada je

 • uz uzete u obzir impedancije svitakazbog 2 pad U na N2zbog 1 pad U na N1

 • (na jednu stranu sve impedancije) preraunavanje = reduciranje = preslikavanjena stranu primaraza N1=N2 odnsno n=1na stranu sekundara

 • relativno gledano(jednake vrijednosti)na primaruna sekundaruza oba sluaja (smjera) vrijediekuRuXpad napona na primarnoj strani

 • svaki transformator - jednaka impedanciju bez obzira na smjer gledanjaU20 - napon optereenog trafaUT - prosjeno 5%U2 - napon praznog hoda

 • kazalini prikaza pada napona na transformatoru i utjecaj karaktera optereenjaprema slici je U1 > U2prema slici je U1 < U2

 • pad napona na transformatoru uz uzete u obzir sve utjecajekompliciranije a razlika oko 1% te se ne koristiprazni hod magnetska slika,inducirani naponi,gubici u eljezukratki spoj strujna slika,gubici u bakru

 • tri jednofaznaL1 (A), L2 (B), L3 (C) - namoti vieg naponal1 (a), l2 (b), l3 (c) - namoti nieg naponatok energije - od namota vieg prema namotima nieg naponatrofazniTROFAZNI TRANSFORMATORIAmerika praksaEvropska praksa

 • istofazno spojeni namotitrofaznog transformatoraosnovni spojevitrofaznihtransformatora

 • istovrsnispojraznovrsnispojnaponi ufazinaponi uprotufazireferentna fazaprotufazakombiniranjeosnovnihspojevaomoguuje12 faznihpomakaizmeuprimarnog i sekundarnognapona

 • PARALELNI RAD TRANSFORMATORAparalelno napajanje mreejednak n ;jednaka grupa spojeva (istofaznost)mala razlika u snazi (izuzetak - usklaenost napona kratkog spoja) naponi kratkog spoja (
 • GUBICI TRANSFORMATORAu eljezu (magnetizacija, histereza, vrtlone struje)u bakru (omski otpor)za jednofazni trafoza trofazni trafoeljezo - zbog B2 za gubitke presjek jezgre tei i skuplji transformatorbakar - zbog 2 za gubitke presjek namota tei i skuplji transformatorkh - koeficijent ovisi o kvaliteti materijala - povrini histereze (od 0,01 do 0,02)1,6 -2 - eksponent ovisan i indukciji (nie 1,6, vie do 2)f - frekvencija u HzB - magnetska indukcija u Tkh - koeficijent ovisi o kvaliteti materijala (od 0,015 do 0,025)f - frekvencija u HzB - magnetska indukcija u Td - debljina lima u mm1 - struja svitka vieg naponaRT - radna komponenta impedancije transformatora

 • uvjet za maxovisnost o optereenju

 • MJERNI TRANSFORMATORInaponskistrujnilinearni prijenos mjernog podatkalinearni diokarakteristikemagnetiziranjatonost akooptereenje reimpraznoghodaza odreenusnagu u VAlinearni diokarakteristikemagnetiziranjatonost akooptereenje reimkratkogspojaza odreenusnagu u VAFt (faktor tonosti)< 5 toni i osjetljivi instrumentiFt < 10 pogonska mjerenjaFt > 10 zatitni relejimogunostpreoptereenja (KS i zasienje uzgreku 10%)

 • snaga transformacije (jezgre, tipska snaga)Zabranjena uporaba za mree koje moraju biti galvanski odvojene (PEX)TRANSFORMATORI POSEBNE NAMJENE (IZVEDBE)- transformiranje (prilagoavanje) impedancije- transformiranje malih snaga- prigunice- trajni rad u praznom hodu i kratkom spoju (zavarivanje)AUTOTRANSFORMATOR

 • REGULACIJSKI TRANSFORMATORmogu raditi pri promjenjivim uvjetima napona mreeobini trafo ima na primaru izvode s 4 do 5% za prilagoavanje u beznaponskom stanjuregulacijski trafo za prilagoavanje uz optereenje (kod elektrodistribucijskih mrea)za snage > od 20 MVA

 • IZVEDBA TRANSFORMATORAaktivni dijelovi - jezgra i namotijezgra- to manji magnetski otpor (magnetski usmjereni limovi)- to bolje iskoritenje prostora

 • namotipo slojevimavie kombinacija naponaserijskim i paralelni spajanjemkoncentrino

 • neaktivni dijelovikotaomedij za hlaenjeprovodni izolatorizatitni dijelovi