of 37 /37
Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected] Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elektronik Bülten Yıl: 5 Sayı: 22 Ekim 2012 MİRMAHMUTOĞULLARI’NDAN KURUMUMUZA GELENEKSEL ZİYARET BHIB/07.09.2012 – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, 6 Eylül 2012 tarihinde Kurum Merkezimizi ve Ankara İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti. Mirmahmutoğulları, ziyaretinde ikinci uygulama dönemi illerin akreditasyon süreci, Kurum merkez faaliyetleri ve Ankara İl Koordinatörlüğü’nde yürütülen yetki devri çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurum personeli ile gerçekleştirdiği buluşmada Mirmahmutoğulları, Bakanlık çalışmaları ve Kurumumuz ile ilgili beklentileri dile getirdi. Mirmahmutoğulları, konuşmasında akreditasyon süreci, kırsal kalkınma, Kurumumuz personelinin özlük hakları ve dil şartı hususlarına ağırlık verdi. Kişilerin performanslarını gözeten bir ücretlendirme politikasından yana olduğunu belirterek “Özlük hakları açısından Kurumu yukarı taşıyacak optimizasyonu yapacağız.” açıklamasında bulundu. Konuşmasının devamında Kurumumuzun Türkiye’de önemli bir alanda faaliyet gösterdiğini ve Kurumda görevli personelin bunun bilincinde olarak ağır bir sorumluluğun altına girdiğini belirten Mirmahmutoğulları, “Bu kurumun statüsü ve sorumlulukları farklı… İnanıyorum ki bu kurumdaki kişiler Türkiye’nin elit kadroları olacaklar.” dedi. Mirmahmutoğulları, Kurum mevzuatında yer alan, 2012 sonuna kadar İngilizce dil şartının sağlanması konusunda Kurum personelinin mevcut durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra tüm Kurum personelinin görevleri gereği dil şartını sağlamaları ve bunun için bireysel olarak özverili bir biçimde çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Hem Merkez hem Ankara İl Koordinatörlüğü ziyaretlerinde özellikle ikinci uygulama döneminde yer alan illerin akreditasyon sürecine vurgu yapan Mirmahmutoğulları, yetki devrinin alınması ve genel olarak Kurum çalışmalarının başarı ile yürütülmesinde Kurum aidiyetinin geliştirilmesinin önemine değindi. Kurumumuz çalışanlarının bizzat kurumun kuruluş aşamasında yer almasından dolayı aidiyet duygusunun da gelişmiş olduğunu ve bunun akreditasyon sürecinde önemli bir avantaja dönüşeceğini belirtti. (SB)

MİRMAHMUTOĞULLARI’NDAN KURUMUMUZA GELENEKSEL … · Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected] Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elektronik Bülten Yıl:

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MİRMAHMUTOĞULLARI’NDAN KURUMUMUZA GELENEKSEL … · Üyelik ve diğer talepleriniz için...

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  Tar ım ve Kırsal Kalk ınmayı Destekleme

  Kurumu

  E lekt ron ik Bü lten

  Yı l : 5 Say ı : 22 Ek im 2012

  MİRMAHMUTOĞULLARI’NDAN KURUMUMUZA GELENEKSEL ZİYARET

  BHIB/07.09.2012 – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, 6

  Eylül 2012 tarihinde Kurum Merkezimizi ve Ankara İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti.

  Mirmahmutoğulları, ziyaretinde ikinci uygulama dönemi illerin akreditasyon süreci, Kurum merkez

  faaliyetleri ve Ankara İl Koordinatörlüğü’nde yürütülen yetki devri çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  Kurum personeli ile gerçekleştirdiği buluşmada Mirmahmutoğulları, Bakanlık çalışmaları ve

  Kurumumuz ile ilgili beklentileri dile getirdi.

  Mirmahmutoğulları, konuşmasında akreditasyon süreci, kırsal kalkınma, Kurumumuz personelinin

  özlük hakları ve dil şartı hususlarına ağırlık verdi. Kişilerin performanslarını gözeten bir

  ücretlendirme politikasından yana olduğunu belirterek “Özlük hakları açısından Kurumu yukarı

  taşıyacak optimizasyonu yapacağız.” açıklamasında bulundu.

  Konuşmasının devamında Kurumumuzun Türkiye’de önemli bir alanda faaliyet gösterdiğini ve

  Kurumda görevli personelin bunun bilincinde olarak ağır bir sorumluluğun altına girdiğini belirten

  Mirmahmutoğulları, “Bu kurumun statüsü ve sorumlulukları farklı… İnanıyorum ki bu kurumdaki

  kişiler Türkiye’nin elit kadroları olacaklar.” dedi.

  Mirmahmutoğulları, Kurum mevzuatında yer alan, 2012 sonuna kadar İngilizce dil şartının

  sağlanması konusunda Kurum personelinin mevcut durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra tüm Kurum

  personelinin görevleri gereği dil şartını sağlamaları ve bunun için bireysel olarak özverili bir

  biçimde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

  Hem Merkez hem Ankara İl Koordinatörlüğü ziyaretlerinde özellikle ikinci uygulama döneminde yer

  alan illerin akreditasyon sürecine vurgu yapan Mirmahmutoğulları, yetki devrinin alınması ve genel

  olarak Kurum çalışmalarının başarı ile yürütülmesinde Kurum aidiyetinin geliştirilmesinin önemine

  değindi. Kurumumuz çalışanlarının bizzat kurumun kuruluş aşamasında yer almasından dolayı

  aidiyet duygusunun da gelişmiş olduğunu ve bunun akreditasyon sürecinde önemli bir avantaja

  dönüşeceğini belirtti. (SB)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  29 Eylül Cumartesi günü, program, Başkan Kerem Akgündüz tarafından yapılan açılış konuşması ile

  başladı. Akgündüz konuşmasında, Kurum olarak yönetici eğitimine verdikleri önemden bahsetti.

  Programın ilk oturumunda kamu kurumlarında yöneticilik konusunda Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu ve

  kamu yönetiminde etik konusunda Prof. Dr. Ünal Ay tarafından eğitim verildi. Doç. Dr. Ali Danışman

  tarafından sunulan kamu kurumlarında stratejik planlama konulu eğitimde ise stratejik planlama ve

  önemi tartışıldı.

  Programın ikinci oturumunda ise önce ‘Etkili İletişim Teknikleri’ başlıklı eğitimde Prof. Dr. Azmi Yalçın

  söz alarak iletişim sürecinden, yöntemlerinden, dinleme yeteneğinden bahsetti. Ardından ‘Yeni Ticaret

  Düzeni’ konulu eğitimde Prof. Dr. Mustafa Çeker, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren yeni Türk

  Ticaret Kanunu’nun getirdiği değişiklikleri anlattı. ‘5018 Sayılı Kanun ve Bütçeleme’ konulu eğitimde

  Yrd. Doç. Dr. Haşim Akça tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde

  kamu mali yönetim sistemi hakkında bilgi verildi. ‘Küreselleşme ve Uluslararası Rekabet Gücü’ başlıklı

  eğitimde ise son olarak Yrd. Doç. Dr. Hakkı Çiftçi tarafından dünyadaki ekonomik gelişmeler ve

  uluslararası indeksler çerçevesinde Türkiye’nin rekabet gücü konuları tartışıldı. Başkan Kerem

  Akgündüz’ün kapanış toplantısı ile eğitim programı tamamlandı. (YÇ, SB)

  YÖNETİCİ EĞİTİMİ

  28-29 Eylül 2012 tarihlerinde İzmir Çeşme’de ‘Yönetici Eğitimi’ gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında,

  Kurumumuz yöneticilerine, yöneticilik, stratejik planlama, iletişim, mali mevzuat, bütçeleme, Türk

  Ticaret Kanunu, küresel rekabet gibi konularda Çukurova Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından

  eğitim verildi.

  28 Eylül Cuma günü genel koordinatörler, merkez koordinatörleri ve il koordinatörlerinden oluşan

  Kurum yöneticilerine mali mevzuat konularında bilgi verildi. Eğitimin, Kurum Başkanı Kerem

  Akgündüz’ün bizzat katıldığı 29 Eylül 2012 Cumartesi günkü oturumunda ise yukarıda anılan diğer

  konular ele alındı. Akşam geç saatlere kadar süren eğitimlerde Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri

  bilgi ve deneyimlerini aktardı.

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  SGB.NET VE MALİ MEVZUAT EĞİTİMLERİ

  24-27 Eylül 2012 tarihleri arasında İzmir Çeşme’de ‘SGB.net ve Mali Mevzuat Eğitimleri’

  gerçekleştirildi. Eğitimlere Kurumumuzda ‘gerçekleştirme görevlisi’ olarak görev yapmakta olan

  merkez uzmanları ile 42 il koordinatörlüğünden gelen destek hizmetleri uzmanları ve tüm idari

  destek görevlileri katıldı. Eğitimden Kurum genelinde toplam 135 personelimiz yararlandı.

  Eğitimin temelini SGB.net ve ‘Bütçe ve Muhasebe İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ oluşturdu.

  Eğitim programının ilk gününde, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan Mali Hizmetler

  Uzmanı Ahmet İlhan tarafından SGB.net kullanımı konusunda temel bilgiler verildi. Bu çerçevede mal

  ve hizmet alımları süreci, harcırah ödemeleri, abonelik gerektiren ödemelere ilişkin işlemler anlatıldı.

  25-26 Eylül günlerinde, bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esaslar konularında ise Maliye

  Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden Maliye Kontrolörü Erkan Karaaslan ve Maliye Denetçisi

  Hüseyin Soylu eğitim verdi.

  Bu eğitimler ile 28.03.2012 tarihinde Başkanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren

  Kurumumuz ‘Bütçe ve Muhasebe İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkında farkındalık

  oluşturulması amaçlandı. Eğitimde, tabi olunan mevzuatlar ışığında sorumlu kişiler, bunların görev

  ve sorumlulukları ve satın alma süreci anlatıldı, denetleme aşamaları ve Sayıştay denetim süreci

  hakkında bilgi verildi. Eğitim programının son gününde ise stratejik planlama ve bütçe bağlantısına

  değinildi. (YÇ, SB)

  46 YENİ PROJE DAHA…

  BHIB/18.09.2012 – Beşinci başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almaya hak kazanan proje sahipleri

  listesi Kurumumuz web sitesinde yayınlandı. Bu dönemde projesi uygun görülen ve sözleşme

  imzalamaya hak kazanan başvuru sayısı 46 ve verilecek olan toplam destek miktarı 31.578.732,82

  lira olacak. Bu desteğin %75’ini AB katkısı, %25’ini ise TC katkısı oluşturuyor.

  Beşinci başvuru çağrı döneminde sözleşme imzalamaya hak kazanan projelerin illere göre dağılımı ise

  şöyle: Sivas ili 6 proje, Diyarbakır ili 5 proje, Afyon, Kars, Konya ve Yozgat illeri 4’er proje, Erzurum,

  Kahramanmaraş ve Tokat 3’er proje, Ordu, Samsun ve Trabzon 2’şer proje, Amasya, Balıkesir, Çorum

  ve Hatay illeri 1’er proje.

  Kurumumuz, 1-31 Ekim 2012 tarihlerinde 7. başvuru çağrı ilanı kapsamında başvuruları kabul

  edecektir. 7. başvuru çağrı ilanı kapsamında yatırım süresi 15 ay olarak belirlendi. Ancak tek taksitlik

  yatırımlar için veya taksit istenmesi durumunda ilk taksit için ödeme talep paketinin hazırlanarak

  kurumumuza sunulması için proje sahiplerine 7 ay süre tanınmaktadır. (SB)

  TKDK

  mailto:[email protected]v.tr

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  SEPTİOĞLU’NDAN ELAZIĞ’A ZİYARET

  Elazığ İl Koordinatörlüğü- Elazığ Valisi Muammer Erol ve

  Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu 19 Eylül 2012 tarihinde İl

  Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

  Elazığ’da yeni kurulmuş olan kurumun çalışmalarını yerinde

  görmek ve kurum personelini motive etmek amacıyla yapılan

  ziyarette Septioğlu ve Erol’a Elazığ İl Koordinatörü Turan

  Karahan tarafından içinde bulunulan süreç ile ilgili bilgi verildi.

  ANDIRIN’DA YATIRIMCILARLA BULUŞTUK

  Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü- Kurumumuz

  Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü Andırın

  ilçesinde yatırımcılarla buluştu. Şehit Yasin Höbek

  Yatılı Bölge Ortaokulu salonunda düzenlenen

  toplantıya İlçe Kaymakamı Alper Çifci, İl

  Koordinatörü Dr.Ömer Süha Uslu, Belediye Başkanı

  Baki Tezcan, Geben Belediye Başkanı Gökhan Avcı,

  İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Süleyman

  Çınkır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Öksüz,

  il koordinatörlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

  İl Koordinatörü Uslu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık

  Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 7. başvuru çağrı

  dönemine geldiklerini ve şu ana kadar

  yatırımcılarla yaklaşık 20 milyon liralık yatırım

  sözleşmesi imzaladıklarını belirtti. Uslu, Andırınlı

  yatırımcıların da IPARD Programı kapsamındaki

  hibelerinden faydalanmasını arzu ettiğini belirtti.

  Uslu “Kurumumuz şu anda 20 ilde faaliyette. Yakın

  bir zamanda 22 il daha çalışmalarımıza katılacak.

  Tabi ki Kahramanmaraş’ın AB fonlarından en fazla

  faydalanan il olmasını temenni ediyoruz. İlimizin

  potansiyelinin büyüklüğünün ve girişimcilerimizin

  etkinliğinin farkındayız. 10 ayrı başlıkta

  vereceğimiz hibelerle Kahramanmaraş çok farklı bir

  konuma gelecektir.” açıklamalarında bulundu. (SB)

  KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

  Manisa İl Koordinatörlüğü/18.09.2012- Her

  geçen gün artan kan ihtiyacına destek

  olmak amacıyla il koordinatörlüğü binasında

  kan bağışı kampanyası düzenlendi.

  Kampanyada İl Koordinatörü Ahmet Işık

  “TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü kanıyla ve

  canıyla Manisa’ ya hizmet etmeye devam

  ediyor” dedi.

  İl Koordinatörlüğünce düzenlenen

  kampanyaya başta İl Koordinatörü Işık

  olmak üzere kurum çalışanları ve uzmanlar

  da katıldı. Ülkemizde kan ihtiyacının her

  geçen gün arttığını belirten Işık, ‘bir nebze

  de olsa’ bu ihtiyaca katkıda bulunmanın

  mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Işık,

  koordinatörlüğün yeni olmasına rağmen

  sosyal sorumlulukları gereği bu tür

  organizasyonların sürekli içinde olacaklarını

  ve kan bağışlarının her yıl kurum

  bünyesinde yenileceğini belirtti. Kan

  vermenin hem sosyal sorumluluk hem de

  insani duyarlılık olduğunu belirten ve kanın

  temini noktasında yalnızca insanlardan

  sağlanabildiğini dile getiren Işık, “Sadece

  insandan elde edilen ve hayati öneme haiz

  olan kan, sağlık sektörünün en önemli

  yardım ürünüdür” dedi.

  Bu kampanyadan dolayı memnuniyetini

  belirten Kızılay Manisa Şube Başkanı Cengiz

  Yurdabekçi, yaptıkları bu katkıdan dolayı İl

  Koordinatörlüğü adına Işık’a teşekkür

  plaketi takdim etti. Manisa İl

  Koordinatörlüğü bundan önce de Arakanlı

  Müslüman kardeşlerimiz için Kızılay’ın

  öncülüğünde bir yardım kampanyası

  düzenlemişti. (SB)

  Vali Erol, Kurumun önemini vurgulayarak her zaman gereken desteği vereceklerini belirtti. Septioğlu ise

  Kurumun Elazığ için çok önemli olduğunu belirtirken devlet eliyle yapılan bu tür hibe programlarının

  mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ve proje üretme ve uygulama noktasında Kurumumuz sayesinde

  Elazığ ilinde büyük gelişme beklediklerini belirtti. Septioğlu ve Erol, kurum personeli ile yenilen öğle

  yemeğinin ardından kurumdan ayrıldı. (BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM İLÇELERİNDE

  Konya İl Koordinatörlüğü/06.09.2012- 30 Ekim 2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmi Gazete’de

  yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe müdürlüklerinin kurulması kararına

  istinaden; Konya’Selçuklu, Meram ve Karatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri kuruldu.

  İl Koordinatörü Ali Ergin il koordinatörlüğü personeli eşliğinde, Karatay ilçe müdürü olarak atanan

  Mehmet Tuğay‘ı, Selçuklu ilçe müdürü olarak atanan Sabri Yağlıcı‘yı ve Meram ilçe müdürü olarak

  atanan Serbülent Ünal‘ı makamlarında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. İl

  koordinatörlüğü olarak yeni kurulan ilçe müdürlüklerinden kurumumuza başvuru çağrı ilanları

  kapsamında sunulacak proje sayısının artması ile ilgili destek talep edildi. (SB)

  KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ:

  SEKTÖRÜNDE BİR LİDER

  Aksaray İl Koordinatörlüğü- Kamu iktisadi

  kuruluşu yapısı ile Tarım İşletmeleri Genel

  Müdürlüğü’nün bağlı kurumu olarak faaliyet

  göstermekte olan Koçaş Tarım İşletmesi

  Müdürlüğü’ne 24 Eylül 2012 günü çalışma

  ziyareti düzenlendi.

  İl Koordinatörü Dr. Selim Biçen ile il

  koordinatörlüğü personelinden oluşan heyet

  İşletme Müdürü Abdurrahim Orbay tarafından

  karşılandı. Orbay, tanışma merasiminin ardından

  ziyaretçileri işletme ve görevleri hakkında

  bilgilendirdi.

  TİGEM işletmelerindeki yonca tohumluğu çepelli

  mahsul üretimlerinin tamamının işletmelerinde

  toplanarak en son teknolojiye sahip “Dekskütör

  Tesisi”nde yonca tohumluğu hazırlığı ve yurt

  çapına dağıtımının işletmeleri tarafından

  yapıldığını belirten Orbay, yıllık üretim ve

  dağıtım kapasitelerinin 100 ton civarında

  olduğunu belirtti. Orbay, ülkemizde yonca

  tohumu piyasa fiyatının belirlenmesinde Koçaş

  Tarım İşletmesi’nin önemli bir rolü olduğunu

  kaydetti.

  Yonca tohumu üretimi ve dağıtımı yönüyle

  ülkemizde bir sembol olduklarını da ekleyen

  Orbay, bunun yanı sıra 2000 baş ana kadrolu

  modern damızlık süt sığırcılığı tesisleri ile

  bölgenin damızlık ve süt ihtiyacının

  karşılanmasında büyük katkıları olduğunu

  belirtti. Koçaş 60 üniteli rotary (dönerli)

  bilgisayarlı sağım ve sürü yönetim sistemi ve

  hali hazırda %90’ı sulanabilir durumdaki 20.957

  dekar tarım arazisi ile bölgede önemli yere sahip

  bir işletme. İşletme hakkındaki genel

  bilgilendirme ve akabinde Aksaray İl

  Koordinatörü Dr. Selim Biçen’in koordinatörlük

  ve faaliyetleri hakkındaki konuşmasından sonra

  işletme gezilerek işletme birimleri ve faaliyetleri

  hakkında bilgi alındı. (BT)

  YOĞUN GEÇEN GÖRÜŞMELER

  Konya İl Koordinatörlüğü- İl

  Koordinatörlüğü, ödeme talep paketinde

  ulusal ve AB standartlarına göre Gıda,

  Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden

  temin edilmesi gereken belgelerle ilgili

  olarak faydalanıcıların problemle

  karşılaşmamaları amacı ile ilçe gezileri

  düzenledi.

  Bu kapsamda; 20 Eylül’de Ereğli,

  Karapınar, 27 Eylül’de Sarayönü, Ilgın ve

  Doğanhisar ve 28 Eylül’de Cihanbeyli ve

  Kulu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık

  Müdürlüklerine bilgi alışverişinde bulunmak

  amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ereğli İlçe

  Müdürü Özkan Özgüven, Karapınar İlçe

  Müdürü Tayfun Gökçe, Sarayönü İlçe

  Müdürü Mehmet Karlı, Ilgın İlçe Müdürü

  Cenk Şölen, Doğanhisar İlçe Müdürü B.

  Hamit Dilcioğlu, Kulu İlçe Müdürü Tufan

  Kaya, Cihanbeyli İlçe Müdürü Ümit Ufacık,

  veteriner Meral Mangır ve Muzaffer Uysal ile

  işletmelerin ulusal ve AB standartlarını

  sağladığına dair ilçe müdürlükleri tarafından

  proje sahiplerine verilecek belgelerle ilgili

  bilgi alışverişinde bulunuldu ve Kurumumuz

  ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

  arasında imzalanan protokoller teslim

  edildi. (SB)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  Hatay İl Koordinatörlüğü- Kurumumuz, tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren

  üreticilere ve potansiyel yatırımcılara destek vermek amacı ile 24 Ağustos 2012 tarihinde yeni

  proje başvuru çağrı ilanına çıkmış olup bu ilan kapsamında 1–31 Ekim 2012 tarihleri arasında

  proje kabullerini gerçekleştirecektir.

  Bu çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler ve alt tedbirler bazında toplam destek bütçesi

  46 milyon avrodur. Bu ilan kapsamında toplam bütçenin yatırım alanlarına göre dağılımı; kırsal

  turizm için 14.515.754 avro, kültür balıkçılığının geliştirilmesi için 4.621.760 avro, çiftlik

  faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için 6.908.637 avro, su ürünlerinin işlenmesi ve

  pazarlanması için 4.803.203 avro, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması için 4.525.473

  avro, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi için ise 10.982.579 avro olarak

  belirlenmiştir.

  Hatay’da, yerel gıda ürünleri sektöründe, nar konsantresi, nar suyu, limon ve bergamot

  konsantresi, kabak tatlısı, orgu peyniri, dil peyniri, doğal zeytinyağı (su zeytini), firik, ceviz

  ezmesi, biber salçası, humus, yeşil zeytin, eksi portakal ve kapari ezmesi, kapari tursusu, sürki,

  havuç tatlısı, şalgam suyu, belen(uzum) pekmezi, sumak, lif, kekik (kuru ve yas), kuru domates,

  kuru biber, kuru patlıcan, kişniş, çakşır, zahter, tas kadayıf, dut şurubu ve konsantresi, testi

  peyniri, tuzlu yoğurt, domates salçası, maydanoz, uzum pekmezi, ceviz reçeli, kömbe, ahududu

  (reçel ve pekmez), innep, abugannuc, tursu, yerfıstığı, turunç reçeli, biberli ekmek, oruk, haytalı,

  harnup ve harnup pekmezi, bakla ezmesi, ceviz sucuğu, pestil (uzum veya kavundan), Yayladağı

  lokumu, bulgur, kahke, siyah zeytin salamurası, kâğıt kebabı, künefe, defne sabunu ve defne

  yağı, ipek üretimine destek verilmektedir.

  El sanatları alanında, ağaç işleri, metal işlemeciliği, cam işlemeciliği, seramik üretimi, çömlekçilik,

  testicilik, çinicilik, dokumacılık, hasırcılık, sepet örücülüğü, müzik aleti yapımcılığı, keçecilik,

  kilimcilik, halıcılık, taş işlemeciliği, semer yapımcılığı, süs taşları işçiliği, sedef işlemeciliği, kâğıt

  sanatları (hattatlık, ebru, tezhip), deri eşya yapımı, folklorik bebek yapımı-folklorik giysi,

  yorgancılık, tarakçılık, alçı işleri/tandır yapımı, dikiş, nakış işleri, kumaş süslemeciliği, oya

  örücülüğü ve örücülük, süpürgecilik sektörlerine destek verilmektedir.

  Su ürünleri sektöründe, balıkçılık ve diğer deniz mahsulleri ile ilgili işleme tesisine, kültür balıkçılığı

  sektöründe ise alabalık sazan, yayın, kerevit su yosunu ve kurbağa yetiştirmeye destek

  verilmektedir.

  Meyve sebze işleme ve pazarlama sektöründe yatırım yapmayı hedefleyen üretici birliklerine,

  arıcılık ve arıcılık ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler, çiçekçilik sektörüne, kırsal turizm kapsamında ise

  yayla turizmi, otel yapımı, hobi bahçeciliği, restoran yapımı ve benzer yatırımlara destek

  verilmektedir.

  Başvuru çağrı ilanı ve desteklerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi için Kurum resmi web sitesi

  www.tkdk.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yüz yüze bilgi almak için Hatay İl Koordinatörlüğü

  Yardım Masası’nı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınızı bize 4448535 numaralı telefon

  hattımızdan iletebilirsiniz. (SB)

  HATAY DESTEKLENİYOR…

  mailto:[email protected]://www.tkdk.gov.tr/

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  BALIKESİR’DEN KAPSAMLI BİR PANEL

  Balıkesir İl Koordinatörlüğü- İl Koordinatörlüğü, 13 Eylül 2012 tarihinde Balıkesir ve ilçeleri, Balıkesir

  Üniversitesi akademisyenleri, Bursa’dan katılım sağlayan proje danışmanları ve yatırımcılara yönelik

  bir panel gerçekleştirdi.

  İl Koordinatörlüğü uzmanları panelde kurumumuz, IPARD Programı, program kapsamında

  desteklenecek yatırımlar ve başvuru koşulları hakkında geniş bilgiler verdi. Ayrıca, proje hazırlayan

  danışmanlara yönelik 24 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan ve 1-31 Ekim 2012 tarihleri arasında

  başvuruların kabul edileceği 7. başvuru çağrı ilanında revize edilmiş kısımlar ve dikkat edilmesi

  gereken hususlar aktarıldı. Hazırlanacak projelerde karşılaşılabilecek sorunların tespiti ve çözüm

  yolları ile kurumumuza başvuracak potansiyel faydalanıcıların desteklerden maksimum düzeyde

  faydalanabilmeleri için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. (SB)

  maksimum düzeyde faydalanabilmeleri için

  yapılacak bilgilendirme ve tanıtımın faaliyetlerinin

  önemine vurgu yaptı.

  Zabun ise daha önce Hatay İl Müdürü olarak

  görev yaptığını, Kurumumuz Hatay İl

  Koordinatörlüğü vesilesiyle faaliyetlerimizi ve

  IPARD programı kapsamında desteklenen

  yatırımları yakından tanıdığını ifade ederek

  Hatay’da gerek Kurumumuz gerekse Doğu

  Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile beraber

  başarılı işlere imza attıklarını, Aksaray’da aynı

  gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

  (SB)

  TÜMSİAD’A ZİYARET

  Balıkesir İl Koordinatörlüğü- Kurumumuz tanıtım faaliyetleri kapsamında, Balıkesir Tüm Sanayici ve

  İşadamları Derneği Balıkesir Şubesi haftalık Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumumuz ve IPARD

  desteklemeleri hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme çalışması yapıldı.

  Toplantıda, il koordinatörlüğü faaliyetleri, Balıkesir ilinde IPARD Programı kapsamında desteklenen

  yatırımlar ve bu yatırımlara olan talebin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri

  hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda, IPARD yatırımları ve diğer AB fonlarının Balıkesir iline

  kazandırılması için Balıkesirli iş adamlarına da önemli görevler düştüğü ve bunun sağlanmasına

  yönelik olarak bu ve benzeri ziyaretlerin yapıldığı vurgulandı.

  TÜMSİAD Şube Başkanı Eşref Koçak, verilen bilgilerden çok memnun kaldığını ve bu tür AB fonlarının

  ve yatırımların Balıkesir’e büyük katkılar sağlayacağını belirterek, TÜMSİAD olarak IPARD Programı

  kapsamındaki desteklemelerin tüm üyelere duyurulacağını ve bu fonların geri dönmemesi adına tüm

  yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çaba sarf edeceklerini ifade etti. (SB)

  AKSARAY’DAN İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

  Aksaray İl Koordinatörlüğü- İl Koordinatörü Dr.

  Selim Biçen, Aksaray İl Gıda, Tarım ve

  Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun’u makamında

  ziyaret etti. Biçen, göreve yeni atanması

  vesilesiyle, Zabun’a tebriklerini iletti ve başarılar

  diledi. Devamında kurum faaliyetleri hakkında

  bilgi veren Biçen, Aksaray İl Koordinatörlüğü

  olarak kuruluş çalışmalarının tamamlandığını,

  kurumsal ve ulusal düzeyde olmak üzere iki ayrı

  denetim geçiren koordinatörlük personelinin Ekim

  ayında başlaması beklenen Avrupa Komisyonu

  yetki devri denetimi için hazırlıklarını

  sürdürdüğünü ifade etti.

  Biçen, IPARD Programı kapsamında ikinci

  uygulama döneminde yer alan Aksaray ilinde, il

  koordinatörlüğünün yetki devrini başarı ile

  tamamlamasının ardından proje kabulüne

  başlanacağını belirtti. Biçen ayrıca, desteklerin

  Aksaray iline kazandırılmasında il müdürlüğü ile

  işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekerek

  potansiyel faydalanıcıların IPARD programından

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  TKDK AGROTEC’TE

  Ankara İl Koordinatörlüğü- Kurumumuz 6-9 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’da 16.’sı düzenlenen

  AGROTEC Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı’nda stant açarak, tanıtım faaliyetinde bulundu.

  AGROTEC Tarım Fuarı tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm imalatçıları, sektöre ait kurum, kuruluş ve

  işletmeleri çiftçilerle bir araya getirirken imalatçıların en son sistem ve teknolojiyle ürettikleri

  makinelerini ve imalatlarını gerek rakiplerine gerekse ziyaretçiye sergilemelerine olanak sağlıyor.

  Sektörün en eski tarım fuarı olma özelliğine sahip olan AGROTEC yurtiçinde faaliyet gösteren birçok

  firmaya yurtdışı kapılarını açması ve yurtdışında üretim yapan birçok firmaya da Türkiye’de çalışma

  imkânı sağlaması açısında büyük önem taşıyor. Fuar, ayrıca, gerek yurtdışından gerekse yurdun dört bir

  yanından katılımcıların yer alması ve tarım sektörüyle ilgili her türlü ürünün sergileniyor olması sebebi

  ile büyük ilgi görüyor.

  Kurumumuzun yanı sıra, Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda, tarım sektöründe

  faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 200 katılımcı firma ve kurum stant açtı. Kurumumuz Merkez

  ve Ankara İl Koordinatörlüğü’nde görevli uzmanların görev aldığı stantta, Kurumumuz, Kurum

  faaliyetleri, IPARD Programı, destek verdiğimiz iller ve tedbirler, başvuru koşulları ve daha birçok

  konuda katılımcılara tanıtım yapıldı.

  Fuar aracılığı ile dört gün boyunca yaklaşık bin kişiyle birebir görüşülerek bilgi ve doküman paylaşıldı.

  Fuar, özellikle, yetki devri sürecini başarı ile tamamladıktan sonra destek verecek Ankara İl

  Koordinatörlüğü’nün tanıtılması açısından çok verimli geçti. (SB)

  BİGA TARIM ve HAYVANCILIK ETKİNLİKLERİ

  Çanakkale İl Koordinatörlüğü- Biga 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

  ile 7. Ticaret ve Sanayi Festivali 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasında

  Çanakkale ili Biga ilçesinde gerçekleştirildi.

  Toplam 113 katılımcı ve 801 perondan oluşan fuarın açılışına

  Çanakkale Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, AK Parti Çanakkale

  Milletvekili İsmail Kaşdemir, CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş,

  Biga Kaymakamı Fatih Genel ve Biga Belediye Başkanı Mehmet

  Özkan ile çok sayıda davetli katıldı.

  Çanakkale ekonomisinin lokomotif ilçesi Biga’da düzenlenen fuara

  Çanakkale İl Koordinatörlüğü tarafından katılım sağlarken

  katılımcılara İl Koordinatörü Ümit Ortan ve tanıtım ekibi tarafından

  kurumumuz faaliyetleri, IPARD Programı ve program kapsamındaki

  destekler, başvuru koşulları ve uygunluk kriterleri ile ilgili

  bilgilendirme yapıldı. Biga Kaymakamı Fatih Genel ile Çanakkale İl

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Akkuş kurumumuz

  standını ziyaret ederek destekler hakkında bilgi aldı. (BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  ANKARA VALİSİ’NE ZİYARET

  Ankara İl Koordinatörlüğü– Ankara İl Koordinatörü Yunus Bayram, il koordinatörlüğü personeli

  eşliğinde 10 Eylül 2012 tarihinde Ankara Valisi Alâaddin Yüksel’i makamında ziyaret etti.

  Vali Alâaddin Yüksel’e Kurumumuz, IPARD Programı ve program kapsamındaki hibe destekleri

  hakkında bilgi veren İl Koordinatörü Bayram, ulusal akreditasyon ve yetki devri sürecinin

  tamamlanmasının ardından Ankara’da proje başvurularını kabul etmeye başlayacaklarını belirtti. Vali

  Yüksel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kırsal nüfusun yerinde tutulması ve

  desteklenmesinin önemini vurguladı. Bir yönetici olarak kırsal alanların kalkınmasına büyük bir önem

  verdiğini belirten Vali Yüksel, kırsala liderlik yapacak olan mekanizmaların ve alt yapının kurulması

  gerektiğini belirterek, il özel idarelerinin alt yapı çalışmalarındaki rolüne değindi.

  İl Koordinatörlüğü’nün Ankara’daki tüm paydaş kurumlara ulaşarak, iş birliği içinde Ankara’nın

  potansiyelini harekete geçirecek adımlar atmasını beklediklerini ifade eden Vali Yüksel, İl Koordinatörü

  Bayram ve beraberindeki heyete başarılar diledi. Bayram ise gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden

  dolayı Vali Yüksel'e teşekkür etti. (SB)

  HASSA’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

  Hatay İl Koordinatörlüğü- İl Koordinatörü Dr. Savaş Özgürsoy, Hassa Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu

  ve Hassalı işadamları ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Hassa Akbez Beldesi Gülpınar

  tesislerinde gerçekleşen toplantıda, ağırlıklı olarak kurumumuzun yedinci başvuru çağrı ilanı ve bu ilan

  kapsamda Hassa’da yapılabilecek yatırım imkânları üzerinde karşılıklı görüşmeler yapıldı.

  24 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan proje başvuru çağrısına başvuruların 1-31 Ekim 2012 tarihlerinde

  yapılacağını belirten Özgürsoy, Hassalı işadamlarından istihdamı artıracak, ilçede katma değer yaratan

  AB standartlarında projeler beklediklerini ve bunun için her türlü bilgi ve teknik desteği sağlayacaklarını

  ifade etti. Hatay’da arıcılık ve bal işleme paketleme, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesi, işlenmesi ve

  pazarlanması, çiçekçilik, Hatay’a özgü 62 çeşit tarım ve gıda ürünü, 25 değişik alanda el sanatları,

  kültür balıkçılığı, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve

  pazarlanması ve kırsal turizm olmak üzere değişik alanlarda yatırımlara %50 oranında hibe desteği

  sağladıklarını belirten Özgürsoy tüm Hatay’dan olduğu gibi Hassa ilçesinden de çok sayıda proje

  beklediğini ifade etti. (SB)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  AĞRI’DA KIRSAL KALKINMA BAŞLIYOR Ağrı İl Koordinatörlüğü- 6 Eylül 2012 tarihinde, Ağrı’da IPARD Programının etkin bir şekilde

  uygulanması ve desteklerin duyurulmasına yönelik olarak ilgili kurum temsilcileri, STK’lar, bankalar

  ve paydaş kurumların davet edildiği IPARD tanıtım ve bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

  Programa başta Vali Vekili Mahmuthan Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Demirkan

  ve Taşlıçay Kaymakamı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı. Program,

  Ağrı’da düzenlenen ilk IPARD tanıtım semineri olması bakımından yoğun ilgi gördü.

  İl Koordinatörü Alihaydar Yiğit seminerde yaptığı açılış konuşmasında IPARD Programının kırsal

  kalkınmaya, tarım, gıda ve hayvancılık sektörüne destek veren bir hibe programı olduğunu, amacının

  tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak, gıda güvenliği, hayvan sağlığı,

  bitki ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumu teşvik etmek olduğunu kaydetti. Yiğit, destek

  vermeye başlanmasının ardından çok sayıda proje başvurusu alarak Ağrı ilinin tarım ve ekonomisinin

  gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Yiğit’in konuşmasının ardından söz alan Ağrı

  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Demirkıran, Avrupa Birliği desteklerinin Ağrı ilindeki tesislerin

  artmasına ve modern bir yapıya kavuşmasına büyük katkı sağlayacağına yürekten inandığını

  söyleyerek Kurumumuz Ağrı İl Koordinatörlüğü’ne yetki devri sürecinde başarı diledi. Toplantı il

  koordinatörlüğü uzmanlarının yaptığı sunumlar ve katılımcı sorularının yanıtlanmasının ardından sona

  erdi.

  İl Koordinatörlüğünce tanıtım faaliyetleri kapsamında ayrıca, Ağrı Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan

  makamında ziyaret edildi. Tekinarslan’a il koordinatörlüğü faaliyetleri, IPARD Programı ve yetki devri

  süreci ile ilgili bilgi aktarıldı. Vali Tekinarslan ise Kurum desteklerinin Ağrı ili için çok önemli

  olduğunu, akreditasyonun en hızlı şekilde sonuçlanıp bir an önce proje kabulüne başlanmasını

  beklediğini ifade etti.

  Yetki devrinin başarı ile alınmasının ardından Ağrı ilinde desteklenecek yatırımlar ise şöyle: Et ve süt

  üreten işletmeler, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve

  pazarlanması, yerel ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi. (SB)

  EKSİKSİZ PROJE İÇİN ÖNCE EĞİTİM

  Samsun İl Koordinatörlüğü- 25-26 Eylül 2012 tarihleri arasında Samsun İl Koordinatörlüğü toplantı

  salonunda danışman firmalara yönelik panel düzenledi.

  Yedinci başvuru çağrı ilanında sunulacak projelere hazırlık kapsamında düzenlenen panele

  Samsun’da bulunan danışman firmaların yanı sıra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde öğrenimine

  devam eden öğrenciler katıldı.

  Panelde Samsun İl Koordinatörlüğü uzmanlarınca teklif alma kuralları, başvuru sırasında sunulması

  gereken resmi belgeler, teknik proje ve ödeme talep paketi hazırlığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

  Özellikle üniversite öğrencileri bu tip etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek panellerin

  kendi gelişimlerine olumlu yönde etkisi olduğunu vurguladılar. (BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  TKDK USTALARLA BULUŞTU

  Isparta İl Koordinatörlüğü- Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, 21 Eylül 2012 Cuma günü

  Yalvaç ilçesinde düzenlenen törene Isparta İl Koordinatörlüğünce katılım sağlandı. İl

  Koordinatörlüğü tarafından tören alanında stant kurularak katılımcılara “Kırsal Ekonomik

  Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında desteklenecek olan geleneksel

  el sanatları hakkında bilgilendirme yapıldı.

  Yedinci başvuru çağrı ilanı ile 1 Ekim 2012 - 31 Ekim 2012 tarihleri arasında proje kabulüne

  başlayacaklarını ifade eden uzmanlar, başta ahiler ve ustalar olmak üzere geleneksel el sanatları

  ile uğraşan esnaf ve sanatkârları verilecek destekler hakkında bilgilendirdi.

  Ağaç işlerinden metal işlemeciliğine, keçecilikten deri eşya yapımına, halıcılıktan dikiş nakış işlerine

  kadar birçok el sanatına destek veren kurumumuz standına ilgi büyüktü. Tedbir kapsamında

  destek almak isteyen projelerin geleneksel el sanatlarının üretimi ve paketlenmesine özgü ekipman

  ve araç-gereçlerin alınması, paketleme tesislerine ve ekipmanlara fiziksel yatırımlar, fabrika satış

  mağazası veya tanıtım stantları kurulması da dahil olmak üzere el sanatlarının tanıtım ve

  pazarlamasına yönelik uygun yatırımlarının tutarı en az 10.000, en fazla 250.000 avro olması

  gerekirken bu tutarın %50’si Kurumumuz tarafından hibe olarak veriliyor. (BT)

  MARDİN’DE EĞİTİM DOLU BİR AY

  Mardin İl Koordinatörlüğü- İkinci uygulama döneminde desteklenecek iller arasında yer alan

  Mardin’de Avrupa Komisyonu tarafından verilecek olan yetki devri öncesi denetim hazırlığı

  çalışmaları hızla devam ediyor. Denetim çalışmaları kapsamında Eylül ayında Mardin İl

  Koordinatörlüğü personeline yönelik birçok eğitim gerçekleştirildi.

  İl koordinatörlüğü personellerinin talebi üzerine 10-12 Eylül 2012 tarihlerinde Merkez uzmanları

  tarafından muhasebe kayıt sistemi, mali ve finansal analiz konularında eğitim verildi. 13-14 Eylül

  2012 tarihleri arasında ise Diyarbakır İl Koordinatörlüğü tarafından Mardin personeline ödeme

  talep işlemleri eğitimi verildi.

  17-19 Eylül 2012 tarihlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü teknik personeli

  tarafından elektrik, makine, sıhhi tesisat, statik ve mimari proje okuma, ataşman, yeşil defter, hak

  ediş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ve İmar Kanunu konularında il koordinatörlüğünün

  ilgili personeline eğitim verildi. 19 Eylül 2012 tarihinde ise yenileme işleri hali hazırda devam eden

  Mardin Kız Meslek Lisesi ve yenileme çalışmaları bitmiş tarihi bir yapı olan Mardin Halk Eğitim

  Merkezi’nde sahada uygulamalı ölçümler ve çalışmalar yapıldı. (SB)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  TANITIM HIZ KESMİYOR…

  Van il Koordinatörlüğü- Kurumumuzun, 24

  Ağustos 2012 tarihinde çıktığı 7. başvuru

  çağrı ilanının ardından bilgilendirme ve

  tanıtım çalışmaları hız kesmeden devam

  ediyor. Tanıtım faaliyetleri kapsamında

  ilçelerde düzenlenen bilgilendirme

  toplantılarına paralel olarak il merkezi

  düzeyinde de paneller düzenleniyor.

  17-18 Eylül 2012 tarihlerinde, Kurumumuz

  uzmanları tarafından danışman firmalara

  yönelik bir panel düzenlendi. İl dışından da

  çok sayıda danışman firma yetkilisinin

  katıldığı iki günlük panelde proje döngüsü,

  başvuru şartları ve Kurumumuza yapılacak

  başvurularda dikkat edilmesi gereken

  hususlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

  21 Eylül tarihinde İl Gıda, Tarım ve

  Hayvancılık müdürü, ilçe müdürleri ve şube

  müdürlerinin olağan toplantısına ev sahipliği

  yapan İl Koordinatörlüğü, toplantıya

  katılanları IPARD destekleri hakkında

  bilgilendirdi. Toplantı, koordinatörlük

  uzmanlarının yaptığı bilgilendirmelerin

  ardından, IPARD ve diğer kalkınma

  programlarının başarıya ulaşması için ildeki

  paydaş kurumların daha çok bir araya

  geleceği kararıyla sona erdi.

  IPARD Programına ilişkin bir diğer faaliyet ise

  Gevaş’ta, Gevaş Halk Eğitim Merkezi

  tarafından düzenlenen 88 saatlik Kırsal

  Turizm Etkinlikleri Kursu oldu. 19 Eylül’de

  başlayıp 7 Ekim’de sona erecek kurs

  sonunda 40 kadar girişimci turizm etkinlikleri

  alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika

  sahibi olacak.

  İl Koordinatörü Necip Özgökçe yerel basına

  verdiği demeçle bu ve benzeri kursların

  Kurumun uygulanmakta olan hibe

  programının başarıya ulaşması açısından

  önemli olduğunu vurgulayarak gösterdikleri

  işbirliğinden dolayı Gevaş Halk Eğitim

  Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini

  sundu. (SB)

  KIRSAL KALKINMA

  YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMINA

  BAŞVURULAR BAŞLIYOR

  Trabzon İl Koordinatörlüğü- 24 Eylül 2012

  tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

  Toplantı Salonunda düzenlenen, “Kırsal

  Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

  Programı” kapsamında 2006-2012 yılları

  arasında %50 hibe destekli gerçekleştirilen

  projeler konulu çalıştaya Trabzon İl

  Koordinatörü Muhammet Bozali ile Ödeme

  Talep Birimi uzmanlarınca katılım sağlandı.

  Çalıştayda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık

  Müdürü Sabri Topbaş, İl Gıda, Tarım ve

  Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve

  Örgütlenme Şube Müdürü Yaşar Seyis, Su

  Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü

  Dr. İlhan Aydın, Trabzon Sanayi ve Ticaret

  Odası yetkilileri ve danışmanlık firma

  temsilcileri ile kamu kurumu ve sivil toplum

  kuruluşları yetkilileri de yerlerini aldılar.

  Toplantı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık

  Müdürü Sabri Topbaş’ın konuşması ile

  başlarken Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme

  Şube Müdürü Yaşar Seyis tarafından 2006-

  2012 yılları arasında %50 hibe destekli

  gerçekleştirilen 43 proje hakkında bilgi

  verildi. Bu kapsamda destek alan tüm

  işletmeler ve aldıkları hibe tutarları

  katılımcılara aktarıldı. Ziraat Mühendisi

  Yüksel Kılıç ise program çerçevesinde

  başvuru yapacak kişilerde aranan nitelikler,

  hangi yatırımların destekleneceği ve

  desteklerin üst limitleri gibi konularda

  detaylı bilgilendirmede bulundu.

  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

  Programı Gıda, Tarım ve Hayvancılık

  Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

  tarafından yürütülüyor. Program kapsamında

  yapılacak başvurular 4 Eylül – 2 Kasım 2012 tarihleri arasında kabul edilecek. (BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  İL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİNDEN ANKARA’YA ZİYARET

  Ankara İl Koordinatörlüğü /12.09.2012- Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel ile

  Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Fazıl Karabulut Ankara İl Koordinatörlüğü’nü

  ziyaret etti.

  İl Koordinatörü Yunus Bayram’ın makamında gerçekleşen ziyarette koordinatörlük personeli de hazır

  bulundu. Aynı bakanlığın iki kurumu olarak Ankara tarımına hizmet verdiklerini belirten İl Müdürü

  Muhsin Temel, yeni kurulan Ankara İl Koordinatörlüğü’nün önemli hizmetler vereceğine inandığını

  söyledi ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

  İl Koordinatörü Yunus Bayram ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, akreditasyon süreci

  hakkında konuklarına bilgi verdi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleriyle özellikle tanıtım

  faaliyetlerine ilişkin ortak çalışmalar yapacaklarını belirten Bayram, “Ankara’nın kırsal kalkınması için

  birlikte çalışacağız. Bu süreçte il müdürlüğümüzle işbirliği ve eşgüdüm içinde üstlendiğimiz görevleri

  başarıyla yerine getireceğimize inanıyorum” diyerek İl Müdürü Temel’e gösterdikleri yakın ilgi ve

  yardımlarından dolayı teşekkürlerini sundu. (SB)

  BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA TANITIM

  Trabzon İl Koordinatörlüğü- İl koordinatörlüğü, tanıtım ekipleri, tanıtım çalışmaları ve yardım

  masası verileri kullanılarak hazırlanan “Proje Sunma Olasılığı Yüksek Kişiler” listesindeki potansiyel

  başvuru sahiplerine öncelik verecek şekilde tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

  Trabzon İl Koordinatörlüğü tanıtım ekibi, yedinci başvuru çağrı ilanı kapsamında proje sunma

  ihtimali yüksek kişileri ziyaret ederek projelerin hazırlanması aşamasında gerekli belge ve

  dokümanlar konusunda bilgi verdi. Sektörel bazda yapılan bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde

  potansiyel başvuru sahipleri ile bire bir görüşmeler vasıtasıyla tedbirlerin içerikleri, başvuru şartları,

  destekleme koşulları, uygun olan ve olmayan harcama kalemleri, destekleme oranı, sunulması

  gereken resmi belgeler gibi konularda yürütülen bilgilendirme çalışmaları da hız kazandı.

  İl koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen paydaş kuruluşlar ve meslek odalarına yönelik

  ziyaretler de tanıtımın bir diğer ayağını oluşturuyor. Bu kapsamda Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar

  Odaları Birliği Başkanı Metin Kara, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Direktörü Yunus Emre

  Katrancı, Avrupa Birliği Bilgi Ağı Ofisi Koordinatörü Yakup Karpuz, KTÜ Proje Koordinasyon Ofisi

  Proje Koordinatörleri Hülya Hacısalihoğlu ve Tuğçe Şimşek ziyaret edilerek kurum faaliyetleri, görev

  ve sorumlulukları, IPARD Programı ve 7. başvuru çağrı ilanı ile ilgili bilgiler aktarıldı. (BT)

  SORU VE ŞİKAYETLERİNİZ İÇİN:

  4448535

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  İZMİR TARIM FUARINDA BİZDEN BİRİ: TKDK MANİSA

  Manisa İl Koordinatörlüğü- 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Agroexpo Eurasia

  8. Uluslararası Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nda Kurumumuz Manisa İl Koordinatörlüğünce temsil

  edildi.

  Kurumumuz standının yoğun ilgi gördüğü fuarda İl Koordinatörlüğü uzmanlarınca katılımcılara (kamu

  kuruluşları, yerli ve yabancı firmalar, STK’lar ve akademik camia) Kurum faaliyetleri ve hibe

  programlarımız hakkında bilgilendirme yapıldı. Fuar standının ziyaretçileri arasında Burdur, Denizli,

  Aydın, Uşak ve Ankara İl Koordinatörlükleri ile Manisa İl Koordinatörlüğü uzmanları da vardı. Fuarda

  sektör temsilcileriyle de bir araya gelen uzmanları sektöre yönelik alet-ekipmanı ve teknolojilerini

  yerinde inceleme fırsatı buldu. Yurtiçi ve yurtdışından sektörde lider firmalar ve firma yetkilileriyle bilgi

  paylaşımı yapılırken uzman ve akademisyenlerce düzenlenen seminerlere de katılım sağlandı.

  İl Koordinatörü Ahmet Işık, Kurumumuz ve il koordinatörlüğünün daha geniş kitlelerce bilinirliği

  arttırmak ve sektöre verilecek hibelere dair algı seçiciliği oluşturulması adına İzmir Agroexpo Eurasia 8.

  Uluslararası Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nın çok iyi bir fırsat olduğunu ve il koordinatörlüğü olarak

  bu fırsatı iyi değerlendirdiklerini belirtti. Bu fuarın aynı zamanda Kurum uzmanlarıyla sektör

  çalışanlarının bir araya gelmesinde ve sektörde kullanılan teknolojilerin tanınması noktasında da çok

  faydalı olduğunu dile getirdi. (SB)

  ERZURUM İL KOORDİNATÖRÜ CANLI

  YAYINDA

  Erzurum İl Koordinatörlüğü- Erzurum İl

  Koordinatörü Ömerül Faruk Aydın, 20 Eylül 2012

  Perşembe günü Erzurum’da ulusal ve bölgesel

  olarak yayın yapan Kardelen TV’de saat 20.30-

  21.30 arasında yayınlanan Ekokritik programına

  canlı yayın konuğu oldu.

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

  Kurumu’nun kuruluşu, amaçları ve Erzurum İl

  Koordinatörlüğü hakkında bilgi vererek sözlerine

  başlayan Aydın, program moderatörü Mustafa

  Yıldız’ın sorularını cevaplayarak 7.başvuru çağrı

  ilanı hakkında kapsamlı bilgi verdi.

  Ayrıca Erzurum’da destek verilen kalemler ve

  başvuru şartlarına da değinen Aydın, yapılan yayın

  aracılığıyla potansiyel tüm Erzurumluları proje

  yapmaya davet etti. (BT)

  TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ

  KOMİSYONU ÜYESİ MİLLETVEKİLİNDEN ZİYARET

  Bursa İl Koordinatörlüğü- TBMM Tarım, Orman ve

  Köyişleri Komisyonu üyesi, Bursa Milletvekili

  Bedrettin Yıldırım 24 Eylül 2012 tarihinde il

  koordinatörlüğünü ziyaret etti. Koordinatörlük

  personeli ile tanışan Yıldırım, İl Koordinatörü Temel

  Naci Karslı’dan kurumumuz çalışmaları hakkında

  bilgi aldı.

  Karslı, yaptığı konuşmada verilecek olan desteğin

  hibe olmasının potansiyel faydalanıcılar tarafından

  oldukça cazip bulunduğuna ve söz konusu

  desteklerin Bursa iline büyük katkı sağlayacağına

  değindi. Karslı, akreditasyon süreci hakkında da

  bilgi verirken sürecin tamamlanması ile birlikte proje

  kabullerine başlanacağı ve yüksek tutarlarda hibe

  verilebilmesi için tanıtım çalışmalarının son hızla

  devam ettiğini açıklandı. (BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  ŞİFA KAYNAĞI OLARAK ISPARTA GÜLÜ

  Isparta İl Koordinatörlüğü- Ünü ülke sınırlarımızı aşan yerel ürünlerimizden Isparta Gülü’nün

  değerlendirilmesinde katma değer oluşturacak geleneksel yöntemler üzerine çalışmaları bulunan

  Prof. Dr. Ayten Altıntaş’ı 27 Eylül 2012 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde ziyaret ettik.

  Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Isparta için yeni bir alt tedbir. Son iki dönemde bu

  başlık altında projeler kabul ediliyor. Alt tedbirin ismi her ne kadar ‘yerel ürünler’ olsa da Isparta’nın

  sınırlarını aşmış hatta dünya çapında marka haline gelmiş bir ürünü var; Isparta Gülü.

  Gül Isparta’da uzun yıllardır pek çok kişinin geçim kaynağı. Ünü sınırlarımızı aşan ve bir dünya

  markası haline gelmiş tarım ürünlerimizden olan gül çiçeğinde yeteri kadar katma değer

  sağlayamadığımız açık. Yetiştirilen ürünün büyük bir kısmı gül yağı üretiminde kullanılıyor ve ihraç

  ediliyor. Çok az kısmı ise yerel işletmelerde gıda ve kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılıyor.

  Üretilen gülün daha yüksek ekonomik getiri sağlaması için akla gelen ilk yöntem kaliteli kozmetik

  üretimi ve bu konuda uluslararası marka oluşturulması. Ancak bu konuda bir iki örnek dışında umut

  vadeden bir çalışma gördüğümüzü söyleyemeyeceğiz. Diğer yandan yeteri kadar gündeme

  gelmediğini düşündüğümüz başka bir değerlendirme yöntemi ise gülün şifalı bir gıda olarak

  insanların hizmetine sunulması. Kaldı ki bu yöntem çok eski çağlardan beri kullanılıyor. İşte tam da

  bu noktada gül çiçeği ile iştigal eden hemen herkesin ufkunu açan eserler ortaya koyan Prof. Dr.

  Ayten Altıntaş hocamızdan bahsetmek gerekiyor.

  Prof. Dr. Ayten Altıntaş Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıp tarihi dersleri veriyor. Yıllarca yapmış

  olduğu araştırmalarda çok çeşitli kaynaklarda gülün şifalı bitkiler arasında hep ilk üç içinde yer

  alması dikkatini çekmiş. Bu noktadan hareketle araştırmalarını gül üzerine yoğunlaştırmaya karar

  vermiş. Gülün kullanım alanlarından tıp tarihindeki yerine, şifalı özelliklerinden değerlendirme

  yöntemlerine kadar geniş bir sahayı kapsayan araştırmaları beş kitap ve çok sayıda makaleyi

  meydana getirmiş. Gül konusunda danışmanlık da yapan Ayten Hoca bu alanda otorite isimlerden

  biri. Hem bu konudaki bilgilerinden istifade etmek hem de Isparta’nın simge yerel ürünü olan gül ve

  gül ürünleri üzerine yapılabilecek projeler konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere kendisini

  Cerrahpaşa Tıp fakültesinde ziyaret ettik.

  Çalışmalarından örnekler vererek gülün tıp ve tarihteki yeri hakkında bilgi veren Ayten Hoca geçmiş

  dönemlerde özellikle mide ve karaciğer rahatsızlıklarında ilaç olarak kullanıldığını dile getirdi.

  Endüstriyel işleme yöntemleri ile gülün şifa kaynağı olma niteliğini kaybettiğinin altını çizerek reçel

  üretiminde kesinlikle glikoz kullanılmadan ve gülün özelliğini kaybetmeyecek şekilde üretim

  yapılması gerektiğini, ayrıca gül şurubu ve sirkesinin de özel yöntemlerle elde edilmesi halinde şifa

  kaynağı olduğunu belirtti. Bu konuda örnek oluşturacak bir üretim metodunu hayata geçirerek gülün

  şifa verici özelliğini kaybetmeden insanların ve özellikle hastaların istifadesine sunulmasını sağlamak

  istediğini söyledi. Biz de “yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi” alt tedbiri kapsamında

  başvuru koşulları ile proje hazırlama ve değerlendirme süreci hakkında bilgi vererek ziyaretimizi

  sonlandırdık. (SB)

  Ayten ALTINTAŞ kimdir? Prof. Dr. Ayten Altıntaş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 11.6.1948 de Tokat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da, yükseköğrenimini 1966-1970 yıllarında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yaptı. Tıp Tarihi çalışmalarına 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsünde Prof. Dr. Bedii N. Şehsuvaroğlu'nun yanında

  başladı. Kısa süre sonra hocasının vefatı üzerine Prof. Dr. Emine M. Atabek' in başkanı olduğu Cerrahpaşa Tıp

  Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsüne geçti. 1 Temmuz 1982 de doktorasını tamamladı. Üç yıl özel nedenlerle üniversiteden ayrıldı. 1986 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim dalında Yardımcı Doçent kadrosuyla çalışmalarına yeniden başladı. 12 Ekim 1988 de doçent, 11 Nisan 1996 tarihinde Profesör oldu. Prof. Dr. Ayten Altıntaş halen aynı müessesede görev yapmaktadır.

  Çalışmalarında öğrenci eğitimini her zaman ön planda tutmaktadır. Tıp Tarihi bilinci vermek ve Tıpta Etik uygulamaları aydınlatmak için çaba gösterir. Prof. Dr. Ayten Altıntaş araştırmalarını öncelikle Türk Tıp Eğitimi konularında yoğunlaştırmış, daha sonra Osmanlı tıbbında tedavi konusuna ağırlık vermiştir. Kokulu gülün Osmanlı tıbbındaki yeri ve Doğal Kozmetikler bu çalışmaların ürünüdür. Bu çalışmalarının günlük hayata ulaştırılması amaçları arasındadır. Ders notlarının dışında 140 araştırma makalesi, 5 adet kitabı vardır.

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  HIRVATİSTAN ÖDEME

  AJANSINDAN ZİYARET

  Bursa İl Koordinatörlüğü- Bursa 5.

  Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı ile

  Bursa 10. Uluslararası Tarım,

  Tohumculuk, Fidancılık ve Süt

  Endüstrisi Fuarı 26 – 30 Eylül 2012

  tarihleri arasında Bursa Uluslararası

  Fuar ve Kongre Merkezi’nde

  gerçekleştirildi.

  Bursa İl Koordinatörlüğü açtığı stant ile

  fuara katılım sağlarken katılımcılara

  tarım ve kırsal kalkınma alanında

  verilecek olan destekler ve yapılabilecek

  proje başvuruları hakkında detaylı bilgi

  verildi. Fuarı ziyaret edenler arasında

  bulunan Hırvatistan Tarım, Balıkçılık ve

  Kırsal Kalkınma Ödeme Ajansı Müdürü

  Ante Pezo ve beraberindeki heyet

  standımızı ziyaret ederek Bursa İl

  Koordinatörü Temel Naci Karslı ile bilgi

  alışverişinde bulundu. (BT)

  KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

  Uşak İl koordinatörlüğü/27.09.2012- İl koordinatörlüğü

  uzmanları tarafından tanıtım ve bilgilendirme amacı ile

  Banaz ilçesi Gürlek köyünde faaliyette bulunan kültür

  balıkçılığı tesisine ziyaret gerçekleştirildi.

  Teknik gezi kapsamında kültür balıkçılığı alanında

  faaliyet gösteren mevcut tesis yerinde görülerek mevcut

  üretim şartları ve kullanılan teknoloji incelendi. IPARD

  Programından nasıl destek alınacağı, başvuru şartları,

  yatırım süreci ve sonrası izleme dönemi ile ilgili bilgi

  verildi. Ziyaret edilen tesis sahibi ve çalışanlarına daha

  modern üretim konusunda teknik bilgi verildi ve

  karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. (SB)

  İl Koordinatörü Işık’tan Kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Pakdemirli, daha sonra kurum

  personeliyle tanışarak kurumda incelemelerde bulundu. Heyetin ziyaretinde daha önce mutabakata

  varılan Eylül ayı içerisinde yapılacak olan Manisa İl Koordinatörlüğü-CBÜ ortak çalıştay programının

  detayları görüşüldü. Çalıştayın koordinasyonundan Manisa İl Koordinatörlüğü adına, Proje Kabul Birim

  Amiri Doğan Çarabak; CBÜ adına, Akhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Harun Çoban

  sorumlu olarak tayin edildi.

  Ziyaretinde Pakdemirli, Kurumumuzun vereceği hibelerin sadece Manisa için değil tüm Türkiye için fırsat

  olduğunu uygun projesi olan herkesin bu hibelerden faydalanması gerektiğini belirtti. İl Koordinatörü

  Işık, Manisa ilinde yetki devrinin başarı ile tamamlanmasından sonra yürütülecek proje bazlı hibe

  programları hakkında bilgiler sundu. Manisa ilinin büyük bir tarım potansiyeline sahip olduğuna

  değinerek olgunlaşacak projelerin beraberinde Manisa tarım ve kırsal kalkınmasının gelişiminin yanı sıra

  ulusal kalkınmamıza da katkıda bunacağını belirten Işık proje yapmayı düşünenlerin bilgi almaları için

  www.tkdk.gov.tr sitesinden faydalanmaları gerektiğini belirtti.

  Bahsi geçen Manisa İl Koordinatörlüğü ve CBÜ ortak çalıştayı CBÜ’nün ev sahipliğinde 27 Eylül 2012

  tarihinde gerçekleştirildi. Çalıştaya il koordinatörlüğü personeli, CBÜ’den çok sayıda akademisyen ve

  yerel basın temsilcileri katıldı. Kolaylaştırıcılığını Doğan Çarabak’ın yaptığı çalıştayın ilk bölümünde, il

  koordinatörlüğü uzmanlarınca kurumun akreditasyon sonrası yürüteceği proje bazlı hibe programları

  hakkında CBÜ akademisyenleri bilgilendirildi. Çalıştayın ikinci kısmı ise akademisyenlerin sorularının

  cevaplanması ve bilgilerini kurum uzmanlarıyla paylaşması şeklinde gerçekleşti. (SB)

  ULUSAL KALKINMA İÇİN

  KIRSAL KALKINMA

  Manisa İl Koordinatörlüğü- Celal

  Bayar Üniversitesi (CBÜ) Rektörü

  Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli

  Kurumumuz Manisa İl

  Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti. CBÜ

  Rektörü Prof. Dr. Pakdemirli ve CBÜ

  Akhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü

  Yrd. Doç. Dr. Harun Çoban İl

  Koordinatörü Ahmet Işık’ın

  makamında ağırlandı.

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ

  Konya İl Koordinatörlüğü- 10. Ulusal

  Tarım Ekonomisi Kongresi, Selçuk

  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

  Ekonomisi Bölümü’nün ev sahipliğinde 5-

  7 Eylül 2012 tarihleri arasında Konya

  Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.

  Ana teması "Tarım, Yoksulluk ve

  Kalkınma" olarak belirlenen kongrede il

  koordinatörlüğü uzmanları tarafından

  tanıtım standı açıldı. Yerli ve yabancı

  katılımcılara Kurum hakkında

  bilgilendirme yapılırken, özellikle

  potansiyel başvuru sahibi ve danışman

  olarak gördüğümüz tarım ekonomisi

  alanında çalışma yapan akademisyenler

  hedef grup seçildi. Katılımcılara

  Kurumumuz hakkında tanıtım yapılırken,

  tarım ekonomisi konusunda uzmanlaşmış

  kişilerle kırsal kalkınma hakkında işbirliği

  için görüş alışverişinde bulunuldu. (SB)

  İDRİS ŞAHİN’DEN

  KURUMUMUZA ZİYARET

  Çankırı İl Koordinatörlüğü- AK Parti

  Çankırı Milletvekili, TBMM Darbe

  Araştırmaları Sözcüsü İdris Şahin, AK

  Parti Çankırı İl Başkanı Salim Çivitçioğlu

  ve beraberindeki heyetle birlikte 14 Eylül

  2012 tarihinde Çankırı İl

  Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti.

  Şahin, Çankırı İl Koordinatörü İsmail

  Sönmez’den kurum çalışmaları, IPARD

  Programı ve destekler hakkında bilgi aldı.

  Çankırı İl Koordinatörlüğü hizmet

  binasında incelemelerde bulunan Şahin,

  ülkemizin nezih kurumları arasında yer

  alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı

  Destekleme Kurumu desteklerinin Çankırı

  tarımı için büyük önem taşıdığını ve

  Çankırı ilinin kalkınmasında büyük fayda

  sağlayacağını belirtti. (BT)

  AB’YE UYUM, DANIŞMA VE

  YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTISI

  Çankırı İl Koordinatörlüğü- AB’ye Uyum,

  Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı 11

  Eylül 2012 tarihinde Büyük Otel’de

  gerçekleştirildi. Toplantıya Çankırı Valisi

  Vahdettin Özcan, Jandarma Komutanı J. Albay

  Şakir Uslu ve idari işler şube başkanları, kamu

  kurum ve kuruluşlarının yöneticileri,

  kaymakamlar, belediye başkanları, sivil

  toplum kuruluşları temsilcileri ile Tarım ve

  Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çankırı

  İl Koordinatörü İsmail Sönmez ve kurumumuz

  uzmanları katılım sağladı.

  Toplantının açılışında bir konuşma yapan

  Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, Tarım ve Kırsal

  Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na Çankırı’da

  yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

  Toplantıda Kurumumuz uzmanlarınca IPARD

  Programı ve kurumumuz hakkında detaylı bilgi

  verildi. Programda asıl amacın sürdürülebilir

  kırsal kalkınmanın gelişimine destek vermek

  olduğu ifade edilirken, projelerin %50 ile %65

  oranında destek görebileceği, verilecek hibe

  desteklerinin 10 bin Euro’dan 3 milyon Euro’ya

  kadar artabildiği ve Çankırı İl Koordinatörlüğü

  olarak özellikle yerel ürünler ve mikro

  işletmelerin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar

  yürütüleceği ifade edildi. (BT)

  TARIM EKONOMİSİ ÖĞRENCİLERİ

  İLE BULUŞTUK

  Konya İl Koordinatörlüğü- Selçuk Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

  öğrencileri, Araştırma Görevlisi Dr. Zuhal

  Karakayacı’nın öncülüğünde 28 Eylül 2012

  tarihinde il koordinatörlüğünü ziyaret etti.

  Gerçekleştirilen ziyaretin amacı, mezuniyet

  sonrası mesleki kariyer planlamasında

  Kurumumuzun sunduğu istihdam imkanlarını

  araştırmak ve projelerin hazırlanması süreci

  hakkında bilgi sahibi olmaktı.

  İl Koordinatörlüğü uzmanları tarafından

  öğrencilere, Kurumumuzun kuruluş amacı,

  faaliyetlerimiz, IPARD Programı, program

  kapsamında desteklenen yatırımlar, başvuru

  koşulları, proje değerlendirme süreci

  konularında bilgi verildi.

  Öğrenciler ayrıca Kurumumuzda istihdam

  imkanları hakkında bilgilendirildi. (SB)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  MARDİN’DE TEKNİK GEZİLER

  Mardin İl Koordinatörlüğü- 4 Eylül 2012 tarihinde Mardin İl Koordinatörlüğü Yerinde Kontrol Birimi

  uzmanları tarafından Nusaybin ilçesinde bulunan 1000 küçükbaş kapasiteli ve 240 büyükbaş kapasiteli

  süt üretim çiftliğine yönelik teknik ziyaret gerçekleştirildi. Mardin İl Koordinatörlüğü Yerinde Kontrol

  birimi uzmanları ziyaret kapsamında çiftlikleri gezerek çiftliklerin yapısı, kullanılan makine ve

  ekipmanlar, hayvan kapasitesi ve üretim konularında bilgi alma fırsatı buldu.

  Uzmanlar, 7 Eylül 2012 tarihinde, Mardin organize sanayi bölgesinde yer alan bulgur fabrikası ve

  elektrik üretim tesisi ile mısır kurutma tesisini gezdi. Bu tesislerde kullanılan makine ve ekipmanların

  neler olduğu ve üretim süreci hakkında detaylı bilgiler elde edildi. 8 Eylül 2012 tarihinde Mardin’in

  Kızıltepe ilçesinde bulunan sera tesisini ve tahıl silo tesisini inceleme fırsatı buldular. Bu işletmelerde

  kullanılan makine ve ekipmanları, işletmelerdeki üretim süreci, istihdam ettikleri personel yapısı ve

  nitelikleri ve tesisin maliyeti ve bilançosu hakkında bilgiler edindiler. 9 Eylül 2012 tarihinde ise

  Mardin’inin Nusaybin ilçesine bağlı Yardere köyündeki alabalık tesisine teknik gezi gerçekleştirildi.

  Avrupa Komisyonu’nun yapacağı denetimler öncesinde yapılan teknik gezilerin gerek denetim

  açısından gerek yetki devri sonrası yerinde kontrol denetimleri açısından gerekse ili ve ildeki sektörleri

  tanımak açısından faydalı olması bekleniyor. (SB)

  2. ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012 tarihleri arasında birçok medeniyetin merkezi

  olan Aksaray-Kapadokya bölgesinde gerçekleştirildi. Aksaray Üniversitesi tarafından düzenlenen

  sempozyumun başkanlığını Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar yaparken, Karamanoğlu

  Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Esengün de sempozyumda koordinatör olarak

  yer aldı.

  Sempozyumda özellikle kırsal turizm alanındaki gelişmelerin paylaşılabileceği bilimsel bir ortam

  oluşturulurken, konu ile ilgili çalışanların bir araya getirilmesi, bilgi birikimlerinin ve deneyimlerin

  paylaşılması ve Türkiye ve dünyadaki mevcut durum ve gelişmelerden haberdar olunması amaçlandı.

  Sempozyuma kurumumuz merkez teşkilatı ile Burdur İl Koordinatörlüğü tarafından katılım sağlandı.

  Burdur İl Koordinatörlüğü uzmanlarınca yapılan sunumlarda Burdur ili turizm potansiyeli ve

  kurumumuzun konu ile ilgili destekleri hakkında bilgi verildi. Bu vasıtayla Karamanoğlu Mehmetbey

  Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Esengün ve Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı

  ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek desteklerimiz ve sektörün geleceği hakkında bilgi alışverişinde

  bulunuldu. (MA, Aİ, BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  DAVET EDİN, TANITALIM

  Burdur İl Koordinatörlüğü- Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı

  Yusuf Keyik’e kurumumuz Burdur İl Koordinatörü Hüseyin Şengün tarafından nezaket ziyareti

  gerçekleştirildi. 26 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen ziyarette kurumumuz uzmanları da hazır

  bulundular.

  Ziyaret sırasında Burdur’un halen en geniş istihdama sahip sektörünün, tarım ve hayvancılık

  olduğunu vurgulayan Keyik, “Burdur çiftçisinin devletin ve AB projelerinin imkânlarından

  faydalanmaya büyük ihtiyacı var. Burdur kırsal kesiminin gelir düzeyini yükseltmek, işletmeciliği

  geliştirmek ve üretimi arttırmak zorundayız. Gıda sektörünün temeli, tarım ve hayvancılığa bağlı.

  Diğer sektörler gibi bu sektör de özellikle AB imkânlarından azami olarak yararlanmalıdır. Yurtdışı

  gezilerimde de gördüm ki; Avrupalı müteşebbisler, AB desteklerinden bizden çok daha büyük

  oranlarda faydalanmakta ve bizim de ortak olduğumuz bu kaynaklardan beslenerek, rekabet gücü

  yüksek büyük firmalar haline gelmekteler. Bu nedenle Burdur İl Koordinatörlüğü’nün tanıtım

  çalışmaları önemli. Bizler de sizlere bu anlamda yardımcı olmaya hazırız” dedi.

  İl Koordinatörlüğü olarak, kullandıracakları hibe programlarının tanıtım çalışmalarını yaptıklarını

  belirten İl Koordinatörü Hüseyin Şengün, davetleri durumunda BUTSO üyelerine bilgilendirme

  yapabileceklerini belirtti. Şengün, ayrıca kurumumuzca verilecek olan destek karakterinin

  BAKA’dan farklı olduğunu, ortak pastadan hangi il daha çabuk ve kurallara uygun davranırsa o ilin

  daha fazla yararlanacağını da sözlerine ekledi.

  Burdur ilinde süt besiciliği, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, meyve ve sebze işleme ve pazarlama,

  kırsal turizm, kültür balıkçılığı, arıcılık, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki üretimine, el sanatlarına

  ve Burdur ili yerel ürünleri arasında yer alan tarhana, ceviz ezmesi, ceviz sucuğu ve kapari

  üretimine destek verilecek. (BT)

  ABİGEM DESTEĞİ İLE PROJE

  Burdur İl Koordinatörlüğü- Burdur

  Ticaret Borsası Başkanı Baki Varol’u

  makamında ziyaret eden İl

  Koordinatörü Hüseyin Şengün, Borsa

  Meclis üyelerine kırsal kalkınma

  destekleri hakkında detaylı bilgi verdi.

  26 Eylül 2012 günü gerçekleşen

  ziyarette kurumumuz uzmanları ile

  Afyon ABİGEM yetkilileri de yerlerini

  aldırlar.

  Başkan Varol yaptığı konuşmada

  Burdur’da en büyük sektörün halen

  tarım ve hayvancılık olduğunu

  vurgularken Burdur çiftçisinin

  desteklere büyük ihtiyacı olduğunu ve

  kırsal kesiminin gelir düzeyinin

  yükseltilmesi, işletmecilik anlayışının

  geliştirilmesi ve üretimin arttırılması

  gerektiğini belirtti. Tarım ve

  hayvancılık sektörünün AB

  imkanlarından azami olarak

  yararlanmasını dilediklerini söyleyen

  Varol, projeler konusunda Afyon

  ABİGEM yetkililerinin yardımlarını

  beklediklerini açıkladı. (BT)

  TEKNİK GEZİLER İLE TANITIM FIRSATI

  Nevşehir İl Koordinatörlüğü - Nevşehir İl

  Koordinatörlüğü tarafından, Yerinde Kontrol Birimi

  uzmanlarının mesleki deneyimlerine katkı

  sağlanması ve bölgedeki yapının incelenmesi amacı

  ile bir dizi teknik ziyaret gerçekleştirilirdi.

  10 Eylül 2012 tarihinde Gülşehir ilçesinde bulunan

  Leziz Süt ve Süt Ürünleri Limited Şirket’ine ait Süt

  Üretim Çiftliği ziyaret edilirken 13 Eylül 2012

  Perşembe günü FAT-PİLİÇ’in Kayseri’de bulunan

  70.000 broiler kapasiteli kümesi ile eskiden KÖY-

  TUR’a ait olan ve isim hakkı alınmış olan kanatlı

  kesimhanesi ziyaret edildi.

  Ziyaretler esnasında işletmeler hakkında genel bilgi

  alınmasının ardından işletmelerde kullanılan alet

  ekipmanlar ve üretim konularında inceleme yapıldı.

  Teknik geziler esnasında işletmelerde bulunan

  makine ve ekipmanların teknik özellikleri,

  kapasiteleri ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi

  alındı. Firmalara koordinatörlük uzmanları

  tarafından IPARD Programı ve program

  kapsamındaki destekler hakkında bilgilendirme de

  yapılırken, her iki tarafın soruları da karşılıklı olarak

  cevap buldu. (BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  HEM ZİYARET HEM TANITIM

  Ağrı İl Koordinatörlüğü- Kurumumuz uzmanlarının mesleki deneyimlerine katkı sağlaması amacı ile

  düzenlenen teknik geziler özellikle ikinci uygulama dönemi il koordinatörlüklerinde hızla devam ediyor.

  Bu kapsamda, 13 Eylül 2012 tarihinde Doğubeyazıt ilçesine bir teknik gezi düzenleyen Ağrı İl

  Koordinatörlüğü uzmanları süt işleme ve halıcılık işletmelerini ziyaret etti.

  Kuzeydoğu Süt Ürünleri, süt işleme tesisinde, işletme sahibi, Ahmet Öztürk’ten işletme hakkında detaylı

  bilgi alındı. Ziyaret kapsamında tesiste bulunan tüm alet ekipman ve üretim aşamalarını inceleyerek

  makine ve ekipmanların teknik özellikleri, kapasiteleri ve üretim aşamasındaki rolleri kapsamında

  incelemede bulunan kurum uzmanları gelişme potansiyeline sahip olan işletmeye IPARD programı

  hakkında bilgi verdi. Daha önce SERKA Kalkınma Ajansından destek almış olan işletmenin Ağrı ili için

  geliştirilip modernizasyonu yapılabilecek potansiyel bir faydalanıcı konumunda olduğu görüldü.

  Teknik gezi kapsamında ikinci ziyaret Ararat halıcılık işletmesine yapıldı. İlçede halk eğitim destekli

  halıcılık eğitimi veren işletme sahibi Hüseyin Zerener’den bilgi alındı. Ziyaret kapsamında uzmanlar

  işletmede üretim ve pazarlama süreçleri hakkında detaylı incelemelerde bulundu. İşletme sahibi de

  kurum uzmanları tarafından IPARD programı hakkında bilgilendirildi. (BT)

  BİLGİ VE TECRÜBE AKTARIMI

  Burdur İl Koordinatörlüğü- İl koordinatörlüğü

  uzmanlarının yetiştiricilik alanında detaylı

  bilgi edinmesi amacıyla Gıda, Tarım ve

  Hayvancılık İl Müdürlüğü personelince 24-28

  Eylül 2012 tarihleri arasında eğitim

  düzenlendi. Uzmanlara, il müdürlüğü

  personelince, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu,

  süt keçiciliği, süt işleme, alabalık üretimi ve

  sazan üretimi, arıcılık, tıbbi ve aromatik

  bitkilerin üretimi süs bitkileri konularında

  eğitim verildi. İl Koordinatörü Hüseyin

  Şengün personelinin il müdürlüğünün bilgi ve

  tecrübe birikiminden yararlanmış olmasından

  duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve

  eğitimde emeği geçen herkese müteşekkir

  olduklarını ifade etti. (SB)

  TANITIM AĞRI’DA DA BAŞLADI

  Ağrı İl Koordinatörlüğü- Potansiyel başvuru

  sahiplerine ulaşabilmek ve kurumumuzun Ağrı

  ilindeki tanınırlığını arttırmak amacıyla ilçe

  gezilerine başlandı.

  Ağrı İl Koordinatörlüğü uzmanları, eylül ayının ilk

  haftasında Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt,

  Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak ve merkez olmak

  üzere Ağrı ilinin tüm ilçelerini ziyaret ettiler.

  Ziyaretler esnasında kaymakamlıklar,

  belediyeler, STK’lar, ilçe tarım müdürlükleri,

  ziraat odaları ve ilgili diğer paydaş kurumlar ile

  potansiyel yatırımcılar, ilçelerin sosyoekonomik

  yapısı ve yatırım yapılabilecek alanlar konusunda

  bilgi alışverişinde bulunuldu.

  Yapılan ziyaretlerde IPARD programı ve

  kurumumuzu da tanıtan kurum uzmanları

  yapılan ziyaretlerin son derece faydalı ve başarılı

  geçtiğini söyleyerek, Ağrı İl Koordinatörlüğü

  olarak ilçe ziyaretlerinin ve tanıtım çalışmalarının

  artarak devam edeceğini, bir sonraki etapta

  potansiyel yatırımcılar ve hedef kitleye yönelik

  tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapmayı

  planladıklarını belirttiler. (BT)

  KOOPERATİFLER BİRLİĞİ

  BAŞKANI KURUMUMUZDA

  Kastamonu İl Koordinatörlüğü- Kastamonu

  S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı

  Kooperatifler Birliği adına Kooperatif Başkanı

  Erol Akar ve Başkan Yardımcısı Özcan

  Özdemir İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

  Kastamonu İl Koordinatörü Eniz Gökçek ile

  yapılan görüşmede, Kooperatif Başkanı Akar,

  şimdiye kadar yaklaşık 40 adet süt toplama

  sistemi ve bir laboratuvar kurduklarını,

  kurumumuz destekleri ile çalışmalarını daha

  da geliştireceklerini ifade etti. IPARD

  destekleri ve Kastamonu’da yapılabilecek

  yatırımlar hakkında karşılıklı bilgi alış

  verişinde bulunulurken ilde yerleşik olan

  tesislere yapılacak teknik geziler için bir

  program oluşturuldu. (BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TANITIM FAALİYETLERİ

  Elazığ İl Koordinatörlüğü- İkinci uygulama dönemi illerde tanıtım çalışmaları devam ediyor. Tanıtım

  çalışmalarına hız veren illerden birisi olan Elazığ İl Koordinatörlüğü tarafından 13 Eylül 2012 tarihinde

  Elazığ Süt Üreticileri Birliği ve 18 Eylül 2012 tarihinde Elazığ Ticaret Borsası’nda; 20 Eylül 2012

  tarihinde Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde, 24 Eylül 2012 tarihinde ise Kovancılar ilçesinde tanıtım ve

  bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

  Toplantılarda hedef kitleye yönelik konularda kurum uzmanlarınca sunum yapılırken İl Koordinatörü

  Turan Karahan tarafından kurumun kuruluş amacı, Elazığ İl Koordinatörlüğü’nün yapısı ve çalışan

  profili hakkına bilgilendirme yapıldı. Karahan, yaptığı konuşmada hedeflerinin kırsal kesimin bu

  projelerden faydalanmasını sağlamak ve Elazığ ilinin gelişmesinde kırsal bölgeleri de aktif hale

  getirmek olduğunu vurgularken bu hibe programından Elazığ’ı maksimum faydalandırmak için yoğun

  bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

  Düzenlenen etkinliklere Elazığ Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdülkerim Sis, Karakoçan ilçe

  Kaymakamı Kemal Atasoy, Karakoçan Belediye Başkanı Nurettin Arslan, İlçe Tarım Müdürü Mehmet

  Yıldız, Sivrice İlçe Tarım Müdürü Celal Tünay, Kovancılar İlçe Tarım Müdürü Yılmaz Ataş, Süt Üreticileri

  Birliği Başkanı Selami Sarıpolat ve Ziraat Odası Başkanı İzzet Demiral katılım sağladı. Toplantılarda

  konuşma yapan yöneticiler, Elazığ ilinin sürekli gelişen bir il olduğunu ve bu tür proje üreten

  kurumların bölgelerinde faaliyet göstermelerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken proje

  geliştirilmesi aşamasında her türlü desteği vereceklerinin de altını çizdiler. (BT)

  KURUMUMUZDAN UŞAK’A HAYIRLI İŞLER BEKLİYORUZ

  Uşak İl Koordinatörlüğü/18.09.2012- Uşak

  milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Dilek

  Akagün Yılmaz beraberindeki heyet ile Uşak

  İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti. İl

  Koordinatörü Ahmet Karataş heyete

  Kurumumuz çalışmaları, il

  koordinatörlüğünün yetki devri sürecinde

  geldiği aşamayı ve IPARD Programı

  kapsamında Uşak ilinde desteklenecek

  yatırımlar hakkında bilgi verdi.

  Kurumumuzun öncelikli amacının kırsal

  kalkınmanın sağlanması olduğunu dile

  getiren Karataş Uşak’ta modern üretim

  tekniklerini kullanarak üretim yapan

  işletmelerin desteklenmesini hedeflediklerini

  ifade etti.

  Akagün Yılmaz ise Kurumumuzun Uşak iline

  yenilikler için ivme kazandıracağını

  umduğunu, kırsal kesimde değişik

  faaliyetlerin desteklenmesin çok önemli bir

  fırsat olduğunu ve özellikle kadın

  girişimcilere sağlanacak desteklerle kırsal

  alanda gelişmenin daha fazla sağlanacağını

  vurguladı. Proje kabul edilmesine en kısa

  zamanda başlamasını ve Uşak ilinde IPARD

  Programı desteklerinden faydalanılmasını

  beklediklerini sözlerine ekledi. Heyetin

  ziyareti, kurumuzun Uşak iline ve ülkemize

  hayırlı işler kazandırması dileğiyle sonlandı.

  (SB)

  ÇOKYÖNLÜ KIRSAL KALKINMA

  KONFERANSI

  Kars İl Koordinatörlüğü- Çek Cumhuriyeti Brno

  şehrindeki Mendel Üniversitesi’nin 3. Moravian

  Kırsal Araştırmalar Konferans’ı kapsamında 3-7

  Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen Çok

  Yönlü Kırsal Kalkınma “Multifunctional Rural

  Development” konulu konferansa Kars İl

  Koordinatörlüğü katılım sağladı.

  ‘Çokyönlü Kırsal Kalkınma Konferansı’nın temel

  amacı, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde

  çok yönlü kırsal kalkınma uygulamalarının

  izlenmesi sağlamak. Bu amaçla konferansta,

  Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerin tarım,

  çevre, alt yapı, şehircilik, bölgesel kalkınma

  stratejileri alanlarında çeşitli sunumlar yapıldı.

  Bu sunumlarda kalkınmanın bir bütün olarak

  kabul görülmesi gerektiği, yapılan tüm kalkınma

  çalışmalarının birbirleri ile koordineli bir şekilde

  yürütülürse bir anlam kazanabileceği

  vurgulandı. (SB)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  SAMSUN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TSO İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

  Samsun İl Koordinatörlüğü- Yedinci başvuru çağrı ilanı kapsamında IPARD Programının tanıtımı ve

  sektörel sorunların görüşülmesi amacı ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

  Necmi Alıç ile kurumumuz temsilcileri bir araya geldiler. 21 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen toplantıya

  kurumumuzu temsilen proje başvuru yönetimi birimi uzmanları katılım sağladı.

  Görüşmede Samsun ilinde kurumumuza proje sunabilecek potansiyele sahip sanayici ve girişimcilerin

  durumu ve danışman firma ve tedarikçi firmalarla ilgili sıkıntılar ele alındı. Özellikle Bafra ve Çarşamba

  gibi Türkiye’nin en verimli ve geniş ovalarına sahip Samsun’un hem hayvancılık, hem de gıda işleme

  sektörlerinde yeni yatırımlar yapmaya çok elverişli olduğu vurgulanırken, yayla, orman ve ırmak

  potansiyeli açısından düşünüldüğünde bölgede kırsal turizm potansiyelinin de çok yüksek olduğu

  belirtildi. Bu bağlamda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine düzenli olarak kurumumuz

  çağrı ilanları hakkında bilgilendirme amaçlı elektronik posta gönderilmesi ve proje hazırlama konusunda

  bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına hız verilmesi konularında mutabakata varıldı. T.C. ve AB

  fonlarının Samsun’da en verimli şekilde kullandırılması için bundan sonra da Samsun TSO ve Samsun İl

  Koordinatörlüğü’nün işbirliği içinde çalışmalarına devam edeceği açıklandı. (BT)

  BEYPİLİÇ TESİSLERİNE TEKNİK

  GEZİ

  Amasya İl Koordinatörlüğü- Bolu ilinde

  bulunan Beypiliç A.Ş. kesimhane ve işleme

  tesisine yerinde kontrol birimince teknik gezi

  düzenlendi.

  24 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen

  ziyarette il koordinatörlüğü uzmanları,

  kesimhaneler ve işleme tesisleriyle ilgili

  mesleki deneyimlerini geliştirme ve iş

  süreçlerini gözlemleme fırsatı buldu.

  Yerinde kontrol uzmanları; Beypiliç Genel

  Müdür Yardımcısı Kadri Güvener ve Kalite

  Kontrol Şefi Veteriner Hekim İbrahim

  Köse’den sektör hakkında genel bilgiyle

  birlikte işletmeye ait kesimhane, soğutma,

  ambalajlama ve depolama süreçlerine ilişkin

  bilgi edindi. Sektöründe Türkiye’nin en büyük

  entegre tesisi olduklarını belirten Güvener;

  günde 400.000 adet kesim ve 165.000 ton

  kanatlı eti üretimi yaparken 1.400 sözleşmeli

  broiler üreticisinin bulunduğunu ve

  işletmelerinde 2.500 kişinin çalışmakta

  olduğunu belirtti. Ziyaret, tesisteki makine

  ve ekipmanların incelenmesi ve süreç

  hakkında bilgi toplanmasının ardından sona

  erdi. (BT)

  İSTANBUL GIDA-TEK ve AVRASYA AMBALAJ 2012 FUARLARI

  Çorum İl Koordinatörlüğü- 20-23 Eylül 2012

  tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre

  Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Gıda-Tek

  7. Gıda ve İçecek Teknolojileri, Gıda Güvenliği,

  Katkı ve Yardımcı Maddeler, Soğutma,

  Havalandırma, Depolama Sistemleri ve Lojistik

  Fuarı ve 18. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi

  Fuarı’na kurumumuz Çorum İl Koordinatörlüğü

  uzmanlarınca katılım sağlandı.

  İstanbul Gıda-Tek fuarında, üretimden son

  kullanıcıya kadar hizmet veren bütün süreçler

  yer alırken firmalar yeni teknolojilerin sergileme

  ve üretim standartlarına uyum, geniş ürün

  gamı, rekabet gücü ve inovasyon konularındaki

  farklılıklarını gösterme fırsatı buldular. Bu vasıta

  ile uzmanlarımız gıda ve içecek teknolojileri,

  gıda güvenliği, katkı ve yardımcı maddeler,

  soğutma, havalandırma, depolama sistemleri ve

  lojistik ile ilgili makine ve ekipmanları

  inceleyerek bilgi alma fırsatına ulaştı. Avrasya

  Ambalaj 2012 İstanbul Fuarı’nda da uluslararası

  ambalaj endüstrisi hakkında bilgi edinilerek

  kullanılan makine ve ekipmanları yakından

  inceleme olanağı bulundu. (BT)

  mailto:[email protected]

 • Üyelik ve diğer talepleriniz için [email protected]

  BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

  Ordu İl Koordinatörlüğü- Yedinci başvuru çağrı ilanı ve daha sonra açılacak çağrı dönemlerinde

  Kurumumuza sunulacak proje sayısını ve kalitesini arttırmak, proje hazırlama aşamasında yaşanan

  sıkıntılar ve çözümü konusunda yol göstermek ve proje incelemeleri aşamasında en sık karşılaşılan

  hatalara yönelik bilgilendirmede bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının bir

  yenisi de Ordu’da gerçekleştirildi.

  24-25 Eylül 2012 tarihleri arasında Proje Yönetim Koordinatörlüğü uzmanlarının da desteğiyle

  düzenlenen panele Ordu ilinde yer alan ve geçmiş çağrı dönemlerinde proje hazırlayan danışmanların

  yanı sıra potansiyel başvuru sahipleri, banka temsilcileri ve Giresun İl Koordinatörlüğü’nden gelen

  katılımcılar yer aldı.

  Gerçekleştirilen eğitim süresince Proje Yönetim Koordinatörlüğü’nden katılım sağlayan uzmanlar

  tarafından projeler konusunda genel bilgilendirme ve sorunların çözümüne yönelik öneriler, teklif alma

  kuralları, kopya-manipülasyon kapsamında projelerde karşılaşılan sıkıntılar, iş planı ve projenin

  sürdürülebilirliğine yönelik yapılması gerekenler konularında sunumlar yapıldı.

  Katılımcılar söz konusu sunumlar sırasında konuya uygun çeşitli sorular yönelterek etkin katılım

  sağladılar. Yöneltilen sorulara mümkün olduğunca açıklayıcı bilgiler verilirken, prosedürler

  doğrultusunda önemli noktalar özellikle vurgulandı. Katılımcıların proje hazırlığı konusunda yaşadıkları

  zorlukları dile getirmelerine uygun zemin sağlayan panel, bu sorunların çözülmesi için bir vasıta oldu.

  (BT)

  BURSA’DA FUAR