Mübarek geceler

 • Upload
  nuray13

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mübarek geceler

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  1/159

  M B A R E K G E C E L E Rve

  B A Y R A M L A R

  N E D R B U ?

  Duyar gnl derun ire,Uyan karde hemen sende,Ademi kendinde ara,Her grdn Adem deilAdemin gnldr asl,Sen Adem olmaa alHakka seyran eyle yr,Gnler geer er beer,Terki suret sanma kolay,Ykpta Saray vehmin,

  Btn grdklerin yok bil,Alem var sen dahi varsan,nsan sanmaki beser,Sureti kktr amma,Kendin kendine kur saray,Eer, gnln titremezse,Mustafam cihan ,Btn aleme rahmettir,Kuran da vd hep Mevlam,Sende git yolundan hemen,Can ve canan nedir diyen,Her surette grdn can,

  Cemal cemale aynadr,Bahri zatna dalmadan,Zaman ire zaman vardr,Zaman denilen bir andr,Zaman bakidir sende hep,Aslna vardnsa eer,Marifet (ben) diyebilmek,Eer benlik ile dersen,Bu zamiri ancak (o) der,Sen de (o) olursan eer,

  Muammay cihandr bu,Gaflethane deildir bu,Kendine merhamettir bu,Surete aldanmaktr bu,Muammay beerdir bu,Bildiin Adem deildir bu,n kendine seferdir, bu,Durmak yeri deildir, bu,Muammay illdr, bu,Ldan dahi gemektir, bu,

  Hakikati lldr, bu,Dediin l deildir, bu,Muammay zuhurdur, bu,Bil! Alemi ekberdir, bu,Miras almak deildir, bu,Pimek olmak deildir, bu,Muammay Rasldur, bu,Sandn Rasl deildir, bu,Raslu kibriyadr, bu,Ziyan etmek deildir, bu,Muammay Cemaldir, bu,Sreti canan deildir, bu,

  Canan ile olmaktr, bu,Canan olmak deildir,bu Muammay zamandr, bu,Gelir geer deildir bu,(Vel asri) de yemindir, bu,Gemek gmek deildir, bu,Muammay bendir, bu,Dediin (ben) deildir, bu,Suretten gelen deildir, bu,Syleyen (sen) deildir, bu.

  NECDET ARDI(27-10-1981)

  1

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  2/159

  N D E K L E R

  NEDR BU?NSZ

  BRNC BLM

  REGAB KANDL aylarRecepCumaRegaiblk Rabet RegaibAdem Al. RabetHz. Peygamberc RabetLibas Beer (Beer elbisesi)Hakikat-i Muhamned-insan zerinden bir zaman gemedi mi kiO anlan bir ey deildi (nsan 96/1)simler perdesiSize nefsinizdcn bir Peygamber geldi (Tevbe 9/128)Vehim ve HayalHakka davetNas uykudadrHayal aleminde yaamRuhen dnyaya gelmek

  kinci doumMarifetullahAdemin yer yzne inmesiRegaiblerBir baka Regaib gecesiAy takvimiGne takvimiRegaib gecesi (iir)

  KNC BLM

  MEVLD KANDLHakikat-i MuhammediFil VakasCinlerin ge kmasnn yasaklanmasKabede bulunan putlarn yz st yere yuvarlanmasMedayn ehrindeSave glnn kurumasBin senedir yanan mecusi ateinin snmesiBir ok kuru derelere su hasmasBadatta Dicle sahillerinde bir deve

  Annesi AmineBabas AbdullahBana mmetim dermiin (iir)

  2

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  3/159

  NC BLM

  BERAT KANDLBerat gecesinin zellikleri

  Kblenin deimesiBerat gecesi hakknda baz hadislerBerat: Beraat etmeBirinci beratikinci beratMuhterem hak yolcusuKblenin deimesiBcytl Makdise dnmek nedir?Beytl Harama dnmek nedir?

  TenzihTebihTevhidKann drt nzul mertebesiHa mimin baz zellikleriMbarek geceBerat-n al (iir)

  DRDNC BLM

  SRA VE MRAC BAHS

  BRNC KISIMMirac hakknda hadisi erifsra, harfleri ynnden ifadesiMirac harfleri ynnden ifadesilk Mirackinci Miracnc Mirac(sra 17/1)Mirac Mekkeden deilde niin Kudsten vaki olduMescid-el Aksa

  Kuds- erifBeyt-l MakdisVettin vezzeytunMirac ta be ykseli

  SRA VE MRAC BAHS

  KNC KISIMVennecmi iza heva ... (Necm 53/1-18)On sekiz nedir?On dokuz nedir?

  On nedir?Bir nedir?Sfr nedir?Vennecmi necm (yldz) nedir?

  3

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  4/159

  Vema Yentikn hve illa vahyn yuhaAllemehu edidl kuvaZ mirretinUfukil egla

  Smme denaKaab- KavseynFe evha ila abdihi ma evhaEfetmarunehu l ma yeraVe lekad rea nezleten uhraSidretil mnlehaMazagal basaru vema taga Grn, Mahedenin dndrdkleriLekad rea inin ayati rabbihil kbraByk ayetnsanln ezeli arzusuMiracta ilk defa tahakkuk eden ruyetullahmam- Alinin ruyetiEhlullah ruyeti be ekilde ifade etmiler

  Yanarsam ben yanarmEttehiyyatdris Al. MiracMusa Al. Miracsa Al. Miracmmet-i Muhammedinin Allah- mahedesi mmkn mdr?Gr ve mahede

  Varisi Muhammedilerin makamKalemin uunun krlmasMirac gecesi (iiri)

  BENC BLM

  KADR GECESDier milletlerin Kadir gecesi yokturMirac gecesi ile Kadir gecesi arasndaki farkMusa al. ulat en yksek oluumLen terani sen ileni gremezsin

  seviyetin kadri Fena Fillah (Hakta fani yok olmaktr.)Ve vaadna Musa selasine leyletenRamazann yirmi yedisinna enzelna huElfe ehrunMeleklerin inmesiRuhun inmesiSelammKADR GECES MNACAAT (Nusrel Tura)Kadrini kymetini bil (iir)

  ALTINCI BLM

  4

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  5/159

  RAMAZAN KURBAN BAYRAMIlk Kurbanbrahim Al.in kurban hadisesismail Al.m bak niin kesmedihramda iken niin hayvan ldrlmez?

  hram nedir?nna EgtaynaBayram namaz niin dokuz tekbirlidir?Bayram- kimler ve nasl yaparlar?nsan- Kamilin bayram-Ramazan bayram ile Kurban bayram arasndaki farkZlcelali vel ikramNefsi onun ilah olurKurban bayram niin drt gndr?Niin drtnc gnnde kurban kesilmez?brahim Al.in olunun kurban edilmemesi niin?Hz. Resullullahn oullannn kk yalarda ukba alemine alnmas

  niin?Nesil ile ilgili sre neden kevser diye balyor?Kevserin harfleriKevserin iki ynEl ele vererek ahidleme(Beyatr rdvan)Hlefa-i Raidin den gelen akZahiri kevser rmaBatn-i kevser rma

  Allahn eli onlarn ellerin stndedir gnlden gnle akanmanaviyatFesalli li rabbike Hemen Rabbn iin namaz klDur Rabbn namazda dediVenhar ve kurban kesCelal ve ikram sahihiGerek bayram kim yaparinne anieke hvel ebterEf-al Aleminde Hakk ziyaretHakikat-i ilahide cemalllah- seyrSen ona korkma de Kuran- natk

  Safa MerveMedine Cemal tecellisiMekke celal lecellisiKaybettim kendimi (iir)htiam Resullullah- gr (iir)Allah C.C dileseydi, habibini Mekkede oturtamaz myd?Niin Hicret hadisesi oldu?Mekke-i mkerremede ikramMedine-i mnevverede yaamKarmda muhteem Kabe (iir)

  On iki ayn zelliiKevser Nehri kyamete kadar

  5

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  6/159

  N S Z

  Muhterem okuyucurn; bu kitap vastasyla sizlere- Regaib,- Mevld,- Beraat,- Mirac,- Kadir geceleri ve- Bayramlar hakknda,

  ksa ksa da, olsa deiik ynleriyle ve anlayabildiim kadaryla bazzelliklerim ifade etmee alacam.

  Haa: Ne mesleim, ne de haddim olmad halde bu zor iekalkmam, bir eyler ispatlama cabas iinde deildir. Ancak muhtelifzamanlarda yapm olduumuz ilgili sohbetlerde kayda geirdiimizkonumalarmz vard. te onlarn kaset eritleri ierisinde hapiskalmalarna gnlm raz olmad. Gnlden esintiler olarak zuhurakmalarm diledim.

  Ey gnl ehli kardeim. Yukarda bahsi geen mevzular ehillerilarafndan son derece liyakatla ve gzel olarak bir ok eserlerde yazlp

  neredilmilerdir. Esasen bunlarn zerine bizim yazacamz pek bir eydeyoktur ancak bunlarn imkan olduu gnlmzn bulduu kadaryla batnynlerinin bir ksmm anlatmaya alacam.

  Bilindii gibi muhteem dinimiz zahir ve batn olmak zere ikiynldr. Bu iki yn de kendi bnyesinde bir ok ynleri gelitirmitir. Buynlerden biri ve belki de en mhimi kendini bilip, bulup, tanmak tr.Bunu yapabilmek iin afaki ve enfsi hkmleri de birlikte idrak edipyaamak gereklidir.

  Afaki yani senin dnda olan.

  Enfsi yani senin iinde olan.Eer iini ve dn birleyebilirsen ok eyler kazanabilirsin. slama

  ve aleme bakn deiir, kalden geip hal ehli olursun:

  Byklerimiz ne var alemde, o var Ademde demilerdir.Afakta, yani senin dnda ne kadar hadise cereyan etmi ve de

  ediyorsa bunlarn karl mutlaka enfste, yani senin z varln da dacereyan etmektedir.

  te bu hadiseleri kendi bnyende yaama zelliine erebilirsen sen

  de Ariflerden olursun. Dnyaya gelmekten yegane maksat, varlnhakikatini idrak edip tadn ykn ne olduunu yakyn ehli olarakanlamandr.

  6

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  7/159

  te herbir hkmnzahiri, yani d, maddesel yn,

  bir de batn, yani ii, ruhsal yn, olduu gibiyukarda bahsedilen mevzularn da bizleri ve i bnyemizi ilgilendirenynleri vardr.

  Aslnda mesele btn zahiri oluumlarn zn idrak edip onlar ba-tnda yaamaktr, ehl-i kemal byle yapp en doruyu bulmulardr.

  Mbarek gecelerin derinliini ve geniliini kendimizde bulmak,Regaib gecesi, rabet etmenin hakikatini anlamak,

  Mevld gecesi, doumun ne olduunu idrak etmek,

  Beraat gecesi, beratn gereini anlamak,

  Mirac gecesi, nasl mirac yapacann bilincine varmak,

  Kadir gecesi, kadrini bilmek,

  Bayramlar, nedir nasl yaanr,bunlar da bilip anlamak irfan ehli olmamz salyacaktr. Bu yoldan giderekher hkmn zn anlayabilme yolu alacaktr.

  Muhterem okuyucum:Yaadmz gnlere gre mbarek geceler,

  MevldRegaib Mirac Beraat Kadir,srasyla gelmektedir.

  Biz bu srayseyri slk Hakka yolculuk manevi seyrsrasna gre ele alacaz.

  Buna gre gecelerin sralanRegaib Mevld Beraat Mirac Kadir

  dzeninde olacaktr.

  Bu oluuma dikkatinizi ekmek isterim,Regaib olmadan, Mevld doum olmayaca,Beraat olmadan, Miracn olamyaca aikardr,

  hal byle olunca acaba?bizler niye Mevld Regaib MiracBeraat Kadir

  dzeninde bu mbarek geceleri kutluyoruz.

  Burada sakn ha bir yanllk olduunu zannetmeyin, kck birdnce ile bu incelii anlamamz mmkndr.

  Ksaca belirtelim ki iki geceyani Regaib ve Beraat geceleri iinde bulunan senenin deil

  gelecek senenin geceleridir,yleki;bu sene kutladmz Regaib,

  gelecek senenin Mevldunu hazrlar,bu sene kutladmz Berat,

  gelecek senenin Beraatna kadar sresi olduundan

  7

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  8/159

  yani bu gece bir senelik program yapldndan, dolaysyla bir dahakisenenin Beraatna kadar sresi olmaktadr.

  Hal byle olunca sra manada,Regaib Mevld Beraat Mirac Kadir

  dzeninde olmaktadr.Zahirde ise kutladmz,

  Mevld Regaib MiracBeraat Kadirdzeninde kutlamaklayz.

  Mevld ve Mirac gecelerini birer gece geriye yerletirirsek zahirdede geceler yerine oturmu olur,

  bylece her ey kendi ynleri itibarile yerlerini bulmu ve aradakifarkn hakikatte olmad, ince bir dnce ile anlalm olur.

  Ey Hakk yolcusu salik, mbarek gecelerde minarelerde yananlambalarn neyi ifade ettiini hi dndn m?

  Minare ezan oku nan yerdir ,Ezan- Muhammedi ulhiyetin ilan yeri zat- mutlaka davet yeridir.

  O da sensin,

  yani minare, erefede yanan lambalar ise,senin erefli banda ilahi nurlarla parlayan muhabbetullah ve

  ilmullah yani Allah sevgisi ve ilmidir.

  Bu hakikatleri idrak etmemiz ve dikkatlerimizin ekilmesi iin;zahirde o lambalar yanmak la ,batnda ise bizim aklmzda ve gnlmzde ilahi nurlarn

  parlamasdr.

  Minaredeki lambalarn yandn grnce sevinen insan kendiminaresindeki nur kandillerinin yandn grnce sevinmez mi?

  Bu gecelerin hakikatleri kendi blmleri ierisinde okunupanlalacaktr. Yukarda da bahsedildii gibi mbarek geceler, bir insannmanevi seyrinin belirli mertebelerdeki yaantlardr ve sadece mmet-iMuhammede has zelliklerdir dier mmetlerin byle kemalatlar yoktur.Bizler ne kadar kr ehli olsak azdr.

  Kymetli kardeim!Deerli vakitlerini sadece suri ve ekli bir din yaamakla geirme.

  Bunlarn asl ve zlerini de idrak edip yaamamzda uygulamaya bak. Enbyk kazan, ekil ve manann birlikte uygulanmasndadr.

  Sayn okuyucum!Elindeki kitap bir roman deildir, bilim kurgu da deildir, seni

  heyecana srkleyecek bir yan da yoktur, ancak okuma zahmetine katlanrve bir aratrmac heyecan ile ve dikkatle, ilk anda anlalamayan yerleri birka defa tekrar ederek incelersen, sana, seni tantmaya yardmc olacaktr.

  8

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  9/159

  Ey gnl ehli kardeim!Tasavvufta Hazarat- hamse, yani be hazret diye tabir edilen

  bir kavram vardr, bunlara be ilahi mertebe de denir.

  5- nsan- Kamil4- Zat Alemi3- Sfat Alemi2- Esma Alemi1- Efal Alemi

  Bu terimlere kitabn ilerliyen sayfalarnda rastlayacaksnz, ksacaonlar anlatmaya alalm.

  Efal alemi : Madde alemi, yaadmz alem

  Esma alemi : simler alemi, madde alemini oluturan mertebeSfat alemi : Esma alemini meydana getiren gler alemi

  (Ceberut alemi)Zat alemi : Mutlak zat mertebesi

  nsan- Kamil : Btn bu mertebeleri ihata eden mertebenin

  addr.

  Dinimizi ve kendimizi gerekten tanmamz yukarda belirtilenmertebeleri bilmee baldr. Sradan bir yaam alkanlndan ayrlpyolumuzu bulmamz en hayrl i olacaktr.

  almak bizden, hidayet Allahtandr. Haktan cmlemize sonsuz sevgiidrak ve fehim vermesini niyaz ederim.Amin..

  lahi, bu kitabtan meydana gelecek manevi haslay evvela Hz. Muhammeds.a.v efendimiz hazretlerinin ruhlarna ve Hz. Pir Hasan Hsamettin Uak-ihazretlerinin ruhlarna hediye eyledim.

  Sevgili okuyucum.Bu kitabn yazlnda, bilgisayar kaytlarnda diziliinde baslnda,

  bastrlnda emei ve hizmeti geen bilhassa Tark can ve Hilmi can saygile yadet gemislerine hayr duat et, ALLAH c.c. gnlnde feyz kaplar

  asn.

  NECDET ARDI UAKTERZ BABA-TEKRDA

  16/07/1991

  9

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  10/159

  Sohbet Tarihi 14/03/1986 zet

  B R N C B L M

  REGAB KANDL

  euz billahi mineeytanirraciymbismillahirrahmanirrahiym

  elhamd lillahi Rabbil alemiynvessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedinve ala alihi ve eshabihi ecmain

  Muhterem canlar,bu gnk sohbetimizin mevzuu yaknl dolaysyla Regaib kandilihakknda olacaktr.

  slam aleminde aylar diye bilinen bir zaman dilimi vardr.Bunlarnilk bir aylk dilimine Recep,ikincisine aban,ncsne de Ramazan deniyor.

  Genel olarak bakld zaman bu aylarn dier dokuz aydan hi bir

  fark yoktur.AI.LAHn c. c. meydana getirdii zamanlarn bir birinden fark olmaz.

  Dehre kfretmeyiniz, Dehr ALLAHtr. hadisi hkmnce btnzamanlar (Dehr) ALLAHn varl ile mevcuttur, o halde aralarnda farkgzetilemez.

  Sene, on iki (12) ay,ay otuz (30) gn,gn yirmi drt (24) saattir.

  Ancak mevsimlere gre ksalr, uzar, sour, snrlar. Bunlar zahirdeolan deiikliklerdir.

  Gerekte ok ksa olmasna ramen bizlere epey uzun gelen dnyagnleri, aralarnda baz iaretler olmasa oniki ay (12) da sradan birerzaman paras gibi elimizin altndan kayar gider. Senelerin byle gafletiinde gemesi verimsiz bir mrn pimanlkla sona ermesi demektir.

  te Cenab- Hak insanlara ralmetinden, btn sene gaflettenkurtarmak iin aylarn ve gnlerin bazlarna deer atfetmitir.

  Bunlardan aylar ve ierisinde bulunan geceler kendiliklerindendeil fakat Cenab- Hakkn ltfettii ve o gecelerde oluturduu zelliklerbakmndan deer kazanmlardr. Eer zelletirilen bu zaman birimleriolmasayd bizler oniki ay da sradan gnler olarak, hakikatlerim idrak

  10

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  11/159

  etmeden gnlerimizi gaflet ierisinde geirirdik.

  Recep aynda Regaib ve Mirac geceleri,

  aban aynda Berat gecesi,

  Ramazan aynda Kadir gecesi,Rebiul evvvel aynda Mevld gecesi,

  daha dier gece ve gnler kendilerindeki zel ifadelerle birlikteinsanlar sradanlktan kurtarp, zaman zaman kendilerine dndrp,dnce ve duyguda derinletirip, hakikatlerine ulamaa yol bulmalarnafayda salamak iindir.

  Ey canlar!Gerekte aylar da gafletle geirip dokuz aya uydurmak deil,

  aslnda dokuz aylar aylara uydurup onlardaki gibi daha uyank ve verimlibir hayat srdrmek gerekir.

  aylarn ilki olan Receb-i erifinilk perembesini Cumaya balayan gece Regaib gecesidir.

  Bu gece genel ve zel olarak ne demektir, anlamaya alalm.

  Receb, azametli yce.Cuma, Cem hali: Varln toplu bulunuudur.Regaib, rabet etme, ok istenilen ey, bol bol ihsan etmek

  demektir.

  Regaib gecesi ifadesiyle bizlere verilmek istenen ifre ne?Veya bizim almamz gereken nedir?

  imdi: yle bir izah yoluna gidebiliriz.

  Dnelim ki Receb: rade, kudret ve ilahi azametiyle bu var lklarnzuhurunu salamak.

  Cuma: Cem kelimesinden meydana geliyor.Birinci Cuma demek, birinci cem hali, varln mana aleminde

  ayan sabiteler halinde toplu bulunuu.Regaib: Mana aleminde var olan varlklarn birimsellikleri ve kendi

  varlklaryla madde aleminde zuhura kmalarn iddetle is temeleridir .

  Cenab- Hak Zl Celal Hazretleri ezelde btn bu alemler yok ikenAzamet ve Kibriyasyla

  kendinde gizli hazine olan cmle varln, ayan sabitelerinibilimsel ve birimsel varlklar halinde alem sahnesine karmaya

  iddetle rabet etti.Bu ileri uygulad, bizlere de bu hali REGAB gecesi zellii ve ifresi

  ierisinde bildirdi.

  ALLAH-u Teala Hazretleri Ama halindeyken,daha henz AHADYET mertebesine dahi tenezzl etmemiken

  11

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  12/159

  kendinde kendi olarak gizlifakat kendine gizli deilkenkendini bildirmeyi murad etti.

  Ben gizli bir hazine idim bilinmekliimi sevdim ve bualemleri halk ettim hadisi kudsisince

  evvela AHADYET benlik ve hviyet mertebesine tenezzl etti,

  oradan VAHDYET sfat, ayan sabite mertebesineoradan da esma ve efal yani zuhur ve grnt mertebesine

  tenezzl etti.Bylece btn alemler varlklarna kavuup yaam ve varolma

  sevincini kendi idrakleri dzeyinde tattlar.

  Ksaca belirttiimiz bu oluumu imdi biraz daha amaya alalm.

  Zuliura gelen bu alemler ve onlarda bulunan varlklar daha henzkendilerinin ne olduu mertebesi dzeyine ulamamlard.

  Varlklar ortaya km fakat kendinden ve Haktan haberleri yoktu.

  Son kemalat olarak, Cenab- Hak kendini ve Rabbini bilecek birvarlk daha meydana gelirecekti.Onun yaamas iin mahalli ve gerekli olan hereyi hazrlam, sra

  kendini zuhura karmaya gelmiti.te Cenab- Hakkn buna ramet etmesi, onda kendi vecihini seyr

  etmesi iindi.Bylece Adem AS zuhura geldi ve Hakkn isimlerinin zuhur

  mahalli oldu.Bylece insan ve kemalar sreci halad.

  (Bu hususta daha geni bilgi Alt Peygamber isimli kitabmzda

  gelecektir.)

  Nihayet Hazret-i Peygamberin ahsnda bu kemalat son noktasnaulat,

  ite Onun ana rahmine dmesiyle balayan son ke malat srecineCenab- Hakkn rabet etmesi

  yani habibini dnyaya getirme srecinin balamas Regaib gecesiifresi ile bildirildi.

  Cenab- Hak: Zati zuhurunun

  yani sadece, sfat, esma ve efal zuhuru deil:Zati zuhurunu, kendindeki btn zellikleri, efal yani madde,grnt aleminde seyr etmesi iin gerekli bir varln, bir cihazn, birvcudun ortaya kmasn arzu etti.

  Cenab- Hak kendi zatnda bu alemleri, Zat mertebesinden seyr eder,fakat birimsel yap ierisinden ve genel olarak seyretmesi bir bakazelliktir.

  te murad ilahi, libas beer iinden onlarn dzeyinden hermerhalede kendini seyr ve yaamak idi.

  Hani eskiden padiahlar kyafet deitirerek halkn arasna girerkontrol ederlerdi. Oysa padiah saraynda yaayan gene kendisidir. Kyafetdeitirip halkn arasna katlmas onun padiahlna zarar vermedii gibitebaasyla hem dem olmas, halkna merhameti ve rahmetidir,

  12

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  13/159

  Padiah Sultan Mehmet bir gn tebdili kyafet ederek pazara kar,kendisinden bir sadaka isleyen fakire iki altn ihsan eder,

  fakir Padiahm size bu kadarck ihsan yakr m? daha verinyoksa sizi herkese ifa ederim, der.

  Bunun zerinc padiah eer onu yaparsan elindeki de ka

  paraya blnr, sonra onu da bulamazsn, der.te Cenab- Hak da byle bir yaam diledi. Bunu en geni ve kemalli

  bir biimde ortaya getirecek elbisesini, geri elbise de bir ey ifade etmezama ikilie brnp sonradan tekliini anlayacak ve kendini o ekildeseyr edecek varln orlaya kmaya balad ilk faaliyet Regaib gecesiolarak ifade edildi.

  Hazret-i Rasulullahn, bir baka ifade ile Hakikat-iMuhammedinin bedensel ynden dnyada zuhur elmesi iin ana rahmi-ne dmesi hkmn, gerekletirmee rabet eden, arzu eden Cenab-Hak hu hali Regaib gecesi olarak ifade ediyor..

  Birimsel dzeyde olan bu ifademizin, bir de genel mertebeleri olarakifadesi ve arzusu vardr. Yani Cenab- Hakkn amadan, btn alemlerdezuhura kmay dilemesi, bir baka ynden Regaib gecesi ifadesidir.

  Geceden maksat da Ama yani yokluk halidir, aksi takdirde buna,Regaib gndz dr diyebilirdi.

  Cuma ve gecesi; cem ve karanlk, bunun ikisi de topluluk tur .

  Hali de Zatn kendi kendinde olarak bulunduu haldir, yani mlkndaha henz meydana getirmemitir.

  te mlkn meydana getirmeyi arzu etmesi, bunu iddetle dilemesive ben gizli bir hazine idim bilinmekliimi sevdim bu alemleri halkettim hadis-i kudsisi var ya, ite ilk tecellinin balangc bu Regaibgecesidir..

  Kuran- Keriym de, (nsan Suresi 76/ 1 ayette) (

  hel eta alel insani hynn mineddehrilem yekn eyen mezkurendehr/zamandan, yaamdan hyn/sre/doru zamaninsan zerine eta, gelmedi mi/ortaya kmad mmezkur/zikr olunan/anlan bir ey deildinsan zerinden bir zaman gemedi mi ki o anlan bir ey

  deildi

  Hani evvelki hafta bir sohbetimiz vard,insan evvelce var myd, yok muydu? diye.

  13

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  14/159

  te bu ayet fiziksel anlamda yokluunun ifadesini belirtiyor.Bu konumamz ksaca zetlemek gerekirse; evvelce yoktuk, birimsel

  varlklar olarak henz meydana gelmediimiz iin kendimizi bilemiyorduk.Ne zaman ki ana rahmine dtk, o, kiiliimizin balangc oldu. Ve

  bylece bir terkip olarak meydana geldik.

  Bunun balangc bizim Regaibimiz oldu.

  Cenab- Hakkn her birerlerimizin varln ortaya getirmeyi muradedip rabet etmesi bizlerin varlnn ana kayna oldu.

  Neticede hayatmz srdrr duruma geldik. Kendimizi byle birbeeriyet kisvesi iinde bulup varlmz beer zannettik ve hayatmzbylece srdrmeye baladk.

  yle bir artlanmalar ierisine girdik ki kendimizi Ahmet, Mehmet,Kemal gibi isimlendirdik. O isimler bize byk perde oldu. simler sonradanmeydana gelen varlklardr. simlerin bize en byk perde olmas dolaysylabiz kendimizdeki geni akl idrak edemedik.

  Bunu bize Cenab- Hak Hakikat-i Muhammedi yoluyla ve onunazndan, bir baka ifade ile, kendi azndan kendine ekmek iin tekrar bukurallar koydu.

  Kuranda(Tevbe Suresi 9/ 128 ayetinde) 1 4 lekad caekm resuln min enfsikmlekad/elbette gerekten/muhakkak, andolsunsizin enfs/nefsinizden resul size cae/geldisize nefsinizden, iimizden bir peygamber geldi denmektir.

  Bu ifadeyi nasl idrak etmeye almalyz, biraz dnelim.

  Lekad tahkiktir yani, mutlak bilin kicaekm size geldi.Ne geldi? Rasuln bir haberci geldi.Nereden geldi? min enfsikm nefsinizden geldi?

  Ne demek bu?

  Cevap olarak: Sidka hanm konutu dedi ki: La ilahe illallah Muhammeden RasullahBu Kelime-i Tevhidin o anda balamas lazm, yani

  Muhammed rasul olarak geldi, yani kendini izhar etti.

  te bu sz, ancak bu hali idrak eden syleyebilir. Gerek Kelime-iTevhid-i nefsinizden size bir peygamber geldi ayctini idrak edenhakkyla syleyebilir, onun dndakiler taklidi olarak sylerler.

  Ama o da yerli yerindedir.

  Nefsinizden sizlere bir peygamber gnderilmesi;Sfat, Esma, Efaline, zati ynden zuhuru ve kendine ekmeyi

  murad etmesinin bir ifadesidir.Dier zuhurlar vehim ve hayal hkmyle kabullenenler kendilerini

  14

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  15/159

  ayr birer varlk zannettiler...Ama Hakikat-i Muhammedi olarak zuhur eden varlkta vehim ve

  hayal hkm olmadndan kendini buldu, bildi, etrafndakilerinin dekendinden gayri bir ey olmadm idrak etti ve onlar kendindeki hakikatedavet etti.

  Hz. Peygamber yirmi (23) sene insanlar Hakka davet etti, yani enyaknnda olan, kendindeki Hakka davet etti.

  (Al-i mran Suresi 3/ 31 ayette) 3 kul in kntm thbbunallahefettebiuny yuhbibkmullahde ki eer thbbunallahe/allah hub/muhabbet ediyorsanz

  bu halde bana ittebea/tabi olun, uyun kiallah sizi hubb/muhabbet etysin, sevsin

  Ey Muhammed de ki: Allah- seviyorsanz bana uyun Allahdasizi sevsin

  te bylece bunlar idrak ederek yaamaa alrsak, Adem AS.cennetten yer yzne indirili hadisesinin hakikatine ulamaya yolumuzalm olur.

  unu ak olarak belirtelim ki:Daha henz gerek anlamda yer yzne ayak basm deiliz.

  Yaadmz hayat, Hayal alemi hayatdr, kendi hayal alemimizdir.Gerek manada... hayal-i kebir byk hayal alemi deildir.

  Kendi vehim ve zannmza gre farknda olmadan dzenleyip var ettiimizhayal alemidir.

  Sayn dostlar!u mevzu gerekten ok ince bir mevzudur dikkatinizi ekerim.stisnalar ayr olmak zere, genelde insanlar kendi var ettikleri hayal

  aleminde yaamaktadrlar, bu hayal aleminden kp gerek aleme ulamakise, byk bir yaam sanatdr.

  Efendimizin Nas uykudadr, ldkleri zaman uyanacaklardrsz, bu gerek hali ne kadar gzel anlatyor.

  Uykudan uyananlar ancak gerek dnyaya gelmi oluyorlar.

  Kiinin bu bedenle topraa basmas dnyaya gelmi olmas demek

  15

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  16/159

  deildir. Suret olarak dnyadayz, fakat henz gerek tefekkreulaamadmz iin hayal ve vehim aleminde yayoruzdur.

  nsann gerek l madde deeri ile deil, akli ve fikri geliimimzenginletirdii ldedir.

  Aslnda kendilerine ait varlklar olmayan, varlklar var gibizannederek ve de onlar kendimize muhatap kabul ederek, onlarn hallerinedmek sureti ile o ekilde hayal aleminde yayoruz.

  yle dnelim;geen uzun senelerimiz var. Bir an gibi deil mi, sanki? Hepsi hatrada

  kald,Gelecek ise, hayaldir.

  ster Allah yolunda dnelim, ister kul yolunda, ister nefis ve maddeyolunda hepsi hayal alemidir, mehuldr.

  Bizim dndmz herey olmaz, elbetteki insan kendisi iin birprogram yapar! tuttu tuttu, tutmad tutmad, ayr mesele.

  te btn i gerekten hakiki manada Ruhen dnyaya gelebilmektir.Buna ikinci doum denir.

  Birinci doumda insann ana rahminden bedeni dnyaya gelir,ikinci doumda ise, Esma alemi rahminden idrake kavuur.

  Bir zaman ana rahminde gizli idik,birinci doula beden ola rak gya, dnyaya geldik. Fakat hakikat

  aleminden haberdar olamadk, hayalde yaamaya baladk.

  Bu arada uurumuzEsma alemi rahminde douunu beklemede,eer gereini uygular, onun da douunu gerekletirebilirsek ne mutlu...

  Tasavvufta veled-i kalb diye belirtilen, o sonsuzlua kanataabilecek ikinci varlmzda, gerek dnyaya ve alemler dzeyinde varolan gerek yaantya gememiz ancak bu ikinci doula mmkn olacaktr.

  te Marifetullah yani Allah bilgisi ve irfaniyet ancak bu yollakazanlan yeni gler sayesinde anlalmaya balar.

  kinci doumu gerekletiremeyen kii geni ve ihatal dnceyeulaamaz. Kapasitesi yeterli olmaz ylece hayal alemi yaantsndankmas da pek mmkn olmaz.

  kinci dou; ikinci g, ikinci benliktir.Dncede fevkalade genilik kazandrr.

  Bu yolla kii- evvela kendini tanr,- oradan Rabbn tanr,

  - oradan da Allah-u Tealay daha geni mahiyette tanyp mahedeetmesi mmkn olur.

  te Adem ASn yer yzne inme hadisesi bize bunlar anlatyor,

  16

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  17/159

  anlayana ak olsun.Adem (as) hikayesini deil, Adem (as) gayesini anlamak lazmdr.

  Muhterem dostlar!

  Her birerlerimiz Adem hvviyetindeyiz. le Cenab- Hak bizlerden

  ortaya kendinden baz fiiller karmay murad etti.Bu ilerin ilk balangc olan Regaib bunlara rabet etmekifadesiyle bildirildi.

  Cenab- Hak- evvela alemleri halk etmeyi murad etti, buna rabet etti. lk

  Regaib budur.- Sonra Adem (as) var etmeyi murad etti. Buna rabet etti, ikinci

  Regaib budur.- Daha sonra Hz. Resulullah dnyaya getirmeyi murad etti, buna

  rabet etti. nc Regaib budur.

  - Her birerlerimizi ayr ayr dnyaya getirmeyi murad etti bunarabet etti. Drdnc Regaib de budur.

  -nsanlarn Cennete girmelerini murad etti, buna rabet etti onlarayol gsterdi. Bu da beinci Regaib oldu.

  Allah-u Teala Hazretlerinin Regaibleri saylamayacak kadar oktur,bizler bu minval zere dnp daha nice nice Regaibler bulmamzmmkn olacaktr.

  Sevgili dostlar!

  Mmkn olduu kadar isabetli dnmeye bakalm, kafamz oldukazorlayalm, yapmamz gerekli olan nelerdir bunlar vaktiyle tesbit edelim,kendimize geree en yakn yolu izip faaliyele geelim, baka yolumuzyoktur.

  Her geen gn aleyhimize alyor. Bir gn anszn o sonla karkarya geleceiz. Ondan evvel biz daha uyank olalm da gaflet uykusundayakalanmayalm.

  Bizlere sonsuz ltuflarda bulunan Rabbmza sonsuz hamd senalarolsun. Byle gecelerin ve hakikatlerin gerek yzn biz-lere gstersin.

  almak bizden, tevfik ve muvaffakiyet Allahtandr. Regaib geenizmbarek olsun.Ne mutlu bizlere ki Cenab- Hakkn rabetine mazhar olmu

  kimseleriz. Bundan byk meziyet olur mu?

  Sohbet Tarihi 01/02/1990 zet

  Bir baka Regaib gecesi sohbetinden

  Muhterem dostlar.Ay, dnya ve gnein hareketleri izafi zaman birimlerini oluturuyor.

  Gemileki olaylar ay, ya da gne hesabna gre tesbitl edilmi. Byleceiki ayr takvim ortaya kmtr.

  Mslman olaylar, ay takvimine gre hesap edip uygulamlardr.17

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  18/159

  Eer gne takvimine gre uygulam olsalard, bu geceler her seneayn gecelere isabet edecek, dier geceler bu zellikler den mahrumkalacaklard.

  Gne /ems, Hakikat-i lahiye.

  Ay/Kamer ise Hakikat-i Muhammediyyedir.

  Hakikat-i Muhammedinin sembol olan kamer nurunu g-neten alr,

  gecenin karanlnda dnyay aydnlatr.nsanlar farknda bile olmadan ondan trl ekilde etkilenir.

  Gnee dorudan baklmaz, fakat aya rahatlkla baklr.lahi hakikatleri seyretmek isteyen;

  yzn Nuru Muhammediyyeye evirmelidir.

  te kardein Kamerin zelliine dikkat et. nk onun seyrinde desenin seyrinin bir ksm gizlidir.

  Kamer; Hakikat-i Muhammedinin sembol olduu iin Hakikat-i Muhammedi ile ilgili tarihler onunla hesap ediliyor, onun dnne gretekrarlanyor.

  te Kamer aylarna gre bu ilerin dzenlenmesi ayn zamanda bugnlere de rahmet olmas iindir. Nasl ki bu gnler ve geceler bizlere birerrahmet, ayn zamanda bu mbarek geceler o zamanlara rahmet olmak iinher sene deitiriliyor.

  Eer bu geceler ve gnler gne takvhnine gre dzenlenmi olsayd,hepsi her sene ayn gnlere gelecek ve sadece o gnler, o zelliklerdenfaydalanacak, dier gnler mahrum olacakt.

  Gne aylanna gre, kamer aykrnn her sene on gn erken gelmesi,neticesinde uzun seneler ierisinde bu mbarek gnler, geceler vebayramlar senenin her gnne isabet etmi oluyorlar.

  Yani bu sene diyelim 1. ubat tarihine isabet eden Regaib gecesi,aslnda her sene Recep aynn ilk Cuma gecesidir, bunda deiiklik yoktur,

  deime gne takvimine gre olmakladr, bylece de gne takviminin hergnne zamann dnm ile bu geceler gelmektedir.

  Her gnn bayram, her geen kadir olsun temennisi bylecehakikatte varln bulmu olur.

  te bizler de hayatmzn her ann uyank olarak geirirsekyaadmz tm zamanlarmz mbarek zamanlar olur.

  Adalet-i lahiyye her ana, her saniyeye, her dakikaya, her gne,herhaftaya, her aya, her seneye, her dehre ve sresiz zamanlara, mutlak birmbareklik vermitir, yeter ki biz onlar deerlendirelim.

  nsann deeri, zamannn deerlendirdii lde artar.En b yk ziyan zaman israfdr.Meguliyet gelmeden bo zamannn kymetini bil diyen yce

  18

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  19/159

  Peygamber, ne kadar da gzel sylemi.

  Zamann boa harcam, bir baka ifadeyle zaman ldrm kimse,aslnda zaman ldrm deil, kendinin o blmlerdeki hayatnldrmtr.

  Ne byk bir sorumsuzluk rnei.

  Boa geirilerek ldrlen yaam sreleri, bizim iin ne kadar deerlisrelerdir ahh..., bunu bir anlayabilsek!

  Dn olmayan yolun yolcusu! Daha ne kadar, zamanldreceksin?....

  Bir saatlik tefekkr, bin yllk nafile ibadetten hayrldrdiyen yce Peygamberimizin zamana verdii deer ok anlamldr.

  Akll insan vakitlerini boa geirip hi edeceine, onlar dolu doluyaayp en geni manada deerlendirendir.

  Her sene on gn onceye gelmesiyle Kameri aylar da uzun srelerierisinde her geceye bir Regaib gecesi, Mevlt gecesi, Berat gecesi, Miracgecesi, Kadir gecesi ve dier mbarek gecelerin isabet etmesi mmknoluyor.

  Bylece gnler zerinde adalet tesis edilip, her gne ve ge ceye bumbareklikverilmi oluyor.

  Eer bu dzen gne takvimine gre kurulmu olsayd her sene bumbareklik sadece o gne gelecekti, dier gnler bu zelliklerden istifadeedemiyecekti. Bu da adaletsizlik olacandan, Adelet-i lahiyyede deadaletsizlik olamayacandan, bu dzen Hakikat-i Muhammed-i ifadesiolan Kamer takvimine balanmtr.

  (Enbiya Suresi 21/107 ayette ) ve ma erselnake illa rahmeten lil alemiyne

  ve illa/sadece rahmeten lil alemiyn/ alemler iin rahmetolarak

  seni ersel/irsal etdik, gnderdikEy Muhamned, seni ancak alemlere rahmet olarak

  gnderdik ayet-i kerimesi gerei, aylar, gnler ve geceler de bylecekendilerine den rahmeti alm oluyorlar.

  te bu Regaib gecesiHakikat-i Muhammed-inin birimsellik hkmyle yer yzne

  tenezzlnn balang noktasdr.Bu gece, bizlerde de hkmn icra etmesi lazmdr. Kutladmiz gece

  Efendimize ait olan yaamn hatrasdr, ancak bunun enfsi19

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  20/159

  nefsimizdeki hkm de olacaktr.Bizim iin esas olan da enfsi hkmn oluturmakdr. nk

  Efendimizin Regaibi olmutur. Biz Onun hatrasn yad ediyoruz. Bu gnmhim olan bizim Regaibimizi oluturmakdr.

  Regaibi oluturmayann gnlnde Hakikat-i Muhammediyyedomaz, yani Mevld gecesi olumaz.

  O olumaynca da kii, surette Mslman olur.Muhterem dostlar!Hakka rabet eden kii onun gerek dostlarndan birini arar bulur,

  onunla dostluk kurmaa balar.Bylece oluan nsiyet sayesinde kendindeki hakikatleri ortaya

  karmaya ve gerek yaama gemeye balar.te bunun balangc Regaibtir.

  Her varlkta, bilhassa insanda en geni manasyla mevcud olanHakikat-i Muhammediyyeyi ortaya karmaya almak, ona rabet edipmtak olmak her mslmana mutlaka lazm olan bir zelliktir.

  (nirah Suresi 94/7-8. Ayet-i Kerime de)6 2 feiza feragte fensab ve ila rabbike fergabo halde vakta/hani ki ferag/fari olduunda boalup, hr

  kaldndaartk ensab/nasbet, hazr duruma getir,ve senin rabbine dein bu halde regab/rabet et, ynel

  lerini yoluna koy ve hemen Rabbine rabet et,buyuruluyor.

  te kiiye en ok lzumlu olan ey Rabbine rabet etmenin yollarn

  aramasdr.Ezberinden Ayet-i kerimeleri okuyup tekrar edip durmaktan,

  manalarn da idrak edip gerekten yaamak mutlaka daha hayrldr.

  Cenab- Hak her mhim hadiseyi bizlere bir bayram havas, gzelliive neesi ierisinde sunmu. Bizlere den bunlar gemile olan hadiselerdiye duygusallk hkmleri ierisinde deil, gerek ve uurlu bir idrakleyaklap hakikatlerini anlayarak kutlamamz istemitir.

  Bu gecenin btn slam alemi ve bizler iin yeni bir rabet etme ve

  Ona ynelme uurunu gelitirmesini dilerim.Allah c.c cmlemizi bunlar en iyi ekilde idrak eden, anlayan kullarndan

  eylesin.Amin.

  20

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  21/159

  R E G A B G E C E S

  At basndan gafleti.Seyr eyle hareketi.Bulursun bereketi.

  Ademlie rabet et.

  Dn biraz derinden.Dnen yok seferinden.Sonunda ne gelir elden.

  Kendine rabet et?

  Sev grdn cmleyi.Giy enine gmlei.Sat pazarda benlii.

  Muhabbete rabet et.

  Hrmet et o yceye.Regaibli geceye.ki harfli heceye. (Ah..)

  Peygamberine rabet et.

  Kurandan al haberiAt gnlnden kederi.Tamamlarsn seferi.

  Kurana rabet et.

  Seni var edene bak.Neler ltfediyor Hak.

  Benliini hemen yak.Allaha rabet et,

  SOHBET TARH: 11/10/1989 Gecesi zet

  K N C B L M

  MEVLT KANDL

  esselatu vesselam aleyke ya Rasulllah,esselatu vesselam aleyke ya Habibullah,

  esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel aharinvelhamdlillahi Rahhil alemiyn.

  Muhterem dostlar.Bu akam 11-10-1989 senesinin Mevld kandili gecesinin iinde

  bulunmaktayz, Cenab Hak bu gecenin feyzinden cmle mslmanlan vehepimizi yararlandrsn, hakikatine erdirsin, gerekten yaayanlardaneylesin.

  Rebil evvel aynn 11 inci gnn 12 nciye balayan gece Fahri Alem

  Muhammed Mustafa S.A.V efendimiz hazretlerinin bedensel olarakdnyaya terif ettikleri nurlu gecedir.

  Alemde Hakikati Muhammedi ebedi ve ezelidir.

  21

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  22/159

  Hazreti Mu hammed elbisesiyle dnya zerinde faaliyet sahnesinekmas bu geceye rastlamaktadr.

  Alem mul olan bu devrimsel dou;acaba bizlerde karln nasl oluturacaktr?.

  Dinimizde her hkmn zahiri ve batn olduu gibi, bu douun dabir zahiri bir batn vardr, eer biz onun sadece zahirini yani HazreliRasulllahn bedensel doumunu okur anlamaya alrsak bu yeterliolmaz, nk o bize bir numunedir, onun doumu bizlere bir rnektir.

  Bu douun bizdeki ynn anlamaya almazsak bilgimiz yarm olurve doumun zne inmi olamayz:

  Btn varla havi olan Hakikati Muhammedi, temizlenmignllerde doumunu zuhura getirecektir. Bunun yolu Hazreti Muhammedin

  douunu renip meydana gelen olaylar inceleyip varlmzda kendimizeuyarlamaya almakdr.

  Din ve tarih kitaplarnda Hazreti Muhammedin doumu ok genilafsilatl anlatlmaktadr, biz burada baln ynn aratrmaya alacaz.

  Hakikati Muhammedinin birimsel olarak bizlerdeki douunugerekletirebilmek iin;

  o kutlu doum gnlerinde oluan hadiseleri inceleyip kendimizdemmkn olan en iyi nispette uyarlamaa almak,

  bizlere gerek Muhammedi olmay salayacaktr.

  01. Fil vakas,

  02. Cinlerin ge kmasnn yasaklanmas,

  03. Kabede bulunan putlarn yz st yere yuvarlanmas,

  04. Medayin ehrinde ran hkmdarlarna mahsus sarayn 14direinin sallanp paralanp devrilmesi,

  05. Save glnn kurumas,06. Bin senedir yanan mecusi ateinin sonmesi,

  07. Bir ok kuru derelere su basmas,

  08. Badatta Dicle sahillerinde bir deve orada ne kadar deve varsahepsini nne katip le srmesi,

  09. Annesi Amine,

  10. Babas Abdullah, ve daha bunlara benzer bir ok olaylarn elmas.

  Rasulllahn d halini Hazreti Muhammed ynn renip idraketmek snnet,

  Rasulllahn i alemini Hakikati Muhammedi ynn anlayp

  22

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  23/159

  idrak etmek ise, farzdr.Muhterem dostlar:Hz. Rasulllahn doumu gnlerinde meydana gelen, alem mul olan

  o hadiselere, (kendilerimiz) ynnden yani birimsel mul olarak hakmaya

  alalm.

  01 - Fil vakas:

  Bilindii gibi Hazret; Rasulllahn doumundan ksa bir sre nceKabeyi ykmak niyetiyle Yemenden kalkp gelen Ebrehe ismindekikumandann emrindc bulunan, iinde fillerinde olduu bir ordunun Mekkeehrine gelmesidir.

  Kabe-i erifi ykmak iin hareketc geen orduya Cenab- Hak ebabil

  kular ile cehennemden alnan kk talar askerlerin zcrine atmalarylal frtnasnnda balamasyla fil ordusunun bozgun ve imha edilmesidir.Bu hadise, Kuran- Keriymde (105 Fil surcsi)nde belirtilmitir. Geni

  izahat oradan alnr, biz zet olarak bizlerle ilgili ynlerim izaha alacaz.Regaib olgusuyla gnlne Hakikati Muhammedi tohumlar

  atlm olan o kutlu nsan netice alabilmek iin bu oluumun kemalinisalamak zorundadr.

  Daha evvelce nefsi, hayvanlarn en gls olan fil hkmnde ikenve gaflet dnceleri, askerleri ile birlikte yaarken

  - ma nevi almalar neticesinde , zikrlerinden oluan ebabilkularnn getirdii Tevhid mermilerini

  - askerlerin, yani gaflet dncelerinin stne atp onlar yok etmesi,- ayrca muhabbet rzgarlarnn ve ak frtnalarnn esmesi ile nefis fillerinlde yok edilmesi, neticesinin gcnn byk bir blmnn ortadankalkmas hkmndedir.

  02 - Cinlerin ge kmasmn yasaklanmas:

  Hazreti Rasulllahn doumundan bir mddet evveline kadar: Cinlergk yzne kp, meleklerden grev taksimleri srasnda alma, rpmahaberler kapp yer yzne inip baz medyum ve kahinlere bunlar bildirip,onlarn baz olacak hadiseleri vaktinden evvel insanlara bildirmeleri ile

  cemaatlar arasnda sayg deer olmalarn salyorlard. Bylece insanlardin adamlarndan ziyade bunlara inanr lale gelmilerdi.

  Hazreli Rasulllahn doumundan sonra(Hicr Suresi 15/16-17-18 ayetlerinde) 2 =

  23

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  24/159

  , ( 3 1 ( ve lekad cealna fiys semai burucenve zeyyennaha linnazriyne (16)ve hafznaha min klli eytanin raciymin (17)illa menisterekassema feetbeah ihabn mbiynn (18)ve lekad/elbette gerekten/andolsun

  buruc/burlar sema iinde ceal/kldkve nazir/nazar edenler iinzeyyennaha/onu/kendisini zeyyen/tezyin ettik/ssledikve klli/her racim/recm edilmi/talanm, kovulmu

  eytandanhafznaha/onu/kendisini muhafaza ettik/korudukilla/ancak semi/iitileni, dinlenileni istereka/alan (kulak

  hrsz) yapanbu halde mbin/beyan olan ihab/parlak ta/ate parasetbeah/onu/kendisini tabi oldu/izledi

  And olsun ki gkte Burlar meydana getirdik onlar bakanlariin donattk, kovulmu her eytandan koruduk, fakat kulakhrszl yapan olursa parlak bir ate HAP onu kovalar/yakar,hkmyle bu yol ebedi olarak kapatld.

  Ondan sonra eskisi gibi gkten yeni haberler kapmaya yeltenencinleri ihap diye belirtilen par lak bir ate yakp kl ediyordu;

  Bylece artk gk yznden haller almalar mmkn olmad: nk:Bundan byle Rasul Kibriya Hazretlerinden baka haberci olmayacakt, tekve emin olan Hazreti Rasulllaha bu grev verilmili.

  Kuran Keriymde evvellerin ve ahirlarn ilmi bildirildi, daha henzbilinmiyen nice ilimler onun iinde mevcuttur, bu yn tamamen baka birmevzudur ancak: bu ayetin ksaca gnmzde zahiri olarak nasl bir ilmiortaya koyduuna bakalm.

  Amerikann yldz savalar diye gelitirmeye alt daha gkte ikentesirsiz hale getirmeye urat fzelere yollad X lazer nlarnntemelini anlatmaktadr, fakat ne yazkki biz tutucu mslmanlar elimizdekio sonsuz liazineyi ba ucumuza asp bazende ollerimize okuyupbrakyoruz.

  Allah c.c bizleri ondan en geni ekilde faydalandrsn. Mslmanlarolarak numune insan olup, dinimize en gzel ekilde lallerimizle yararlolalm.

  24

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  25/159

  imdi gelelim kendimize:Bir insanda Hakikati Muhammedi domadan evvel o insan,

  vehim ve hayal bilgileri ile doludur, gelen yeni bilgilerde ayn ekilde vehmive hayali olup,

  ne yaman ki o kimsede Hakikati Muhammedi zuhura geldi o

  andan itibaren artk hayal ve vehim yolu kapanr, yeni Muhammedibilgilerle dolmaya balar, artk o varla cinler ve eytanlar ulaamaz nkNuru Muhammedi onlar yakar.

  te ancak bu halden sonra doru ilim kendinde oalmaya balar,gayreti ve himmeti nispetinde ykselmesini srdrr.

  03 - Kabede bulunan putlarn yz st yere yuvarlanmas:

  Hazreti Rasulllahn Peygamberliinden evvel yaanan cahiliyedevrinde, Kabeyi erif putlarla dolu idi. Ne zaman ki mslmanlar

  tarafndan Kabe feth olundu ondan sonra iindeki putlar krlp yok edildi.te bir kimsedede Hakikati Muhammedi doduunda GnlKabesini dolduran putlar yere kapanp sec de ederler, bu putlar nefs-iemmare putlardr, her trl maddi sevgiler ve dnyevi arzulardr.

  Hakikat-i Muhammedi domadan bunlardan kurtulmak adetaimkanszdr.

  Vaktiyle bu putlar Nuru Muhammediyeye secde ettirip; sonrada yerlerinden skp, boalan yerlere Hakikati Muhammedinin sevgive muhabbet yaantlarn doldurmak gerekmektedir.

  04 - Medayin ehrinde ran hkmdarlarna mahsus saraynon drt (14) direinin sallanp paralanp devrilmesi:

  Bir kimsede Hakikat-i Muhammedi domadan evvel varlnda nefsiemmarenin yaad blgede hayal saray vardr. Hakikat-Muhammedinin domas ile bu nefs sarayn tutan direkle rin byk birksm yklr, daha sonra da tamam ortadan kaldrlarak o varlkta nefsiemmareye yaayacak bir mekan kalmaz, ancak bundan sonra o bedenleilahi yaam halar.

  05 - Save glnn kurumas:

  Bir kimsede Hakikati Muhammedi domadan evvel gl SAVE /MASVA (*) ile doludur Salikin ilk yapaca ilerden biri, iinde bulunanmasiva derelerini kurutup oradan gelen masivalara yol vermemesidir.(*) (ekrem Not)Siva : baka, gayri, dierMasiva : ondan gayrisi, baka herey hakknda. Dnya ile alakal eyler.Seveye : Eit, e deer olmak. (x) i dzgn olmak. (MSx) seviye, eitlik.Seva : Mutedil, nazir, benzer, zirve, dzgn. (MSx) Beraber olma, beraberlik. Denk,msavi. KaviSava : Eit, denk, edeer olmak. Eitlemek, denk yapmak (x) Bir eyi bir eyleeitlemek. Bir ey dier eye kemmiyet ve keyfiyette muadil klmak. (MSx)

  Haktan gayr eylerle beslenmesi durdurulan Save yani masiva glkurutulmu olur. Bylece salik ar bir ykten kurtulur. Bu gereklemezse

  25

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  26/159

  o kimsede Save gl zamanla geniledike geniler ve o kimseyi boargider. Allah c.c cmlemizi masivadan korusun.

  Bilindii gibi Haktan gayr ne varsa bunlarn hepsi Ma siva isminialr, yani gafletin bir baka addr.

  06 - Bin senedir yanan mecusi ateinin snmesi:

  Bir kimsede Hakikati Muhammedi domadan evvel ocuklu-undan ognlere kadar kendinde farknda olmadan oluan Nefs atei faslaszyanmaktadr. Eer bu ate sndrlmezse o bedeni ebedi olarak yakar. Tekaresi gnlnde vaktiyle Hakikati Muhammediyyeyi dourmaktr, ancak oyolla nefsin atei sner, bylece bu tehlikeden kurtulmu olur.

  07 - Bir ok kuru derelere su basmas:Kiinin manevi varlnda bir ok akc kanallar vardr fakat nefsi

  emarenin basks ile bu kanallar kuru kalmtr.Ne zamanki nefsi emmare ile mcadele balar ve alt edilir, ile o

  zaman o kanallar tekrar sulanmaya balar ve bunlara Muhammedipnarlar denir, en gzelleri de Zem Zem ve Kevser pnarlardr.

  te bunlarn iinden Hakikati Muhamnedi kiinin gnlderyasna akar ve oray sonsuz olarak doldurur, yine bunun da olumasiin o bedende Hakikati Muhammedinin domas lazmdr. HakikatiMuhammedi domadka bu pnarlar kuru kalr.

  Kuru kanallar ile de nsan ruhunu besleyemez, bu da ebedi kayptr.Bunun iin ne lazmsa yaplmal. Hakikati Muhammediyyeyi doumu ilefaaliyete geirip kanallar akc hale getirmelidir.

  08 - Badatta Dicle sahillerinde bir deveorada ne kadar deve varsa hepsini nne katip le srmesi:

  Badat ehri bir ilim merkezidir, develer ise o devirde insan larHacca gtren vastalardr, ayrca kiiyi eken vcut devesidir.

  Bunlar daha evvelce ba bo dolarken, Hakikati Muhamme-

  dinin doumu ile ilerinden birinin oralarda ba bo dolaan develerinne katarak le srer, nk l yolu Hacc yoludur bylece belirli birilme sahip olan kimse Hacca doru da ynelmi olur.

  Beraberinde dier develeride, yani evresinde oluan kimseleride oyne doru sevkeder. te bu iin olumas da Hakikati Muhammediyyenindouuna baldr.

  09- Annesi Amine:

  Yani emin olunan, erkek olursa Emin, kadn olursa Emine, her ikihalde de emin olunan kendisinde phe olmayan demektir.

  Hakikati Muhammediyyenin doduu yer de emin bir yerdir.Burada eksiklik yanllk gaflet olmaz, ancak byle bir doum gzel birbalangtr.

  26

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  27/159

  10- Babas Abdullah:

  Yani Allahn kulu: Yani Allahn kulunun olu:

  imdi: Emin bu varlkla, Allahn kulunun izdivac ne demektir.

  Emine hatun, senin terbiye edilmi nefsindir;emin olunan, artk eminlik hkmne gelmi, ekavetten, akiliktenkurtulmu, belirli zelliklere o gne kadar sahip olmu ve arlk emin olunanbir nefs hkmne girmitir.

  te Abdullah Allahn kulu da bir bakma senin ruhun hkmndedir.Bir bakma da, eer varsa mridin hkmndedir.

  le o kimse senin emin olunan nefsine, varlna, yani nefsaniyetineAllahn kulu olarak Abdullah olarak ruhunu nefh eder

  Yani Kuran Keriym Sad Suresi 38/72 ayetinde 1 ve nefaht fiyhi min ruhyve benim ruhumdan fiyhi/ona/kendisine/iine/hakkndanefh ettim/fledimBen ona Ruhumdan nefy etlim hkm ile nefy eder,yani senin bilmen lazm olan, sana ait hakikatlar sana aklar,

  anlatr.

  te bu bir izdivac ilahi ilahi birliktir, amma fiili ekilde deilmanevi ekilde gnlden gnledir.

  Byle bir iir vardr:

  Srr hubbi ezeli behremi eya sarist,Oldur bu nkte pedidar gnlden gnle,

  Ve nefaht demi ki alemi ruhu efsadr,Nefy eder hazreli kerrar gnlden gnle.

  Bu yle bir gnlden gnle alveritir,ki kiinin terbiye edilmi emin nefsiyleruhunun veya mridinin kendisine yapttelkinat, ilhamat, gerekler ve hakikatler neticesindeancak Hakikati Muhammedi, Nuru MuhammedI o

  bedende meydana gelir.

  Bu oluuma eskiler veled-i kalb (kalbin olu) demilerdir. Herbirerlerimizde olmas gereken bu ikinci doumdur, esas slamiyet bununlabalar.

  Ondan evvelki anamzdan babamzdan dnyaya gelmemiz, sadece bu

  douma bir mahal hazrlamak iindir, eer ikinci doum olmadan dnyadangeer gidersek, emin olun ki ne kadar ilim sahibi olursak olalm, yine degaflet iinde yaayan ve bigane olan kimselerdeniz demektir.

  Ama fiiller alemindeki ilmimiz artmtr genilemitir. Fakat sen, seni27

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  28/159

  bilmedikten sonra ne kadar yk yklesen, ykn de kymetini bilmezsin,yle bir yk ykleri ki pahada deeri ok fazla, ancak arl az olsun.

  Zahiri ilimler pahada hafif, ykte ardr.

  Batni ilimler ise ykte hafif pahada ardr.te eminlemi bir nefs ve iradeli bir ruh uyum salyarak ikisinin

  birlemesi neticesinde ortaya gelen varlk ne olur?Buna Veled-i kalbi Muhammedi denir. Yani ok hamd eden,

  kalbin oluok hamd eden ve kendini bilen o varlk ok hamd etmez de ne

  eder?...O kadar byk lutuflara gark olmutur, ki onu hamddan baka hi bir

  ey karlayamaz.

  Hamdn sekiz (8) mertebesi vardr,Onlar namaz ile ilgili Salat isimli kitabmzda aklamaya altk.Biz burada mevzuumuza devam edelim.

  te kendine verilen bu ilahi ltuf karlnda hamd etmeye balayankii yine kendisine ltf edilen Kuran Keriymi okumaya hamd ile balyor,ve yoluna devam ettike ondaki derin manalar idrak etmeye alyor.

  te Hakikati Muhammedi itibariyle o doum neticesinde kendiniidrak etmeye balyan bir varlk ortaya gelir. Yoluna devam ettike kendinidaha iyi tanr, kendini tandka da Rabbini tanr, nk: Nefsini bilenRabbn bilir denmitir.

  Bylece yolunda yrdke kemali artar ve o nisbette de hamdgelimi olur. Bunun neticesinde levlake levlak lema halaktl eflakyani eer sen olmasaydn, olmasaydn bu alemleri halk etmezdimHadisi kudsisi daha iyi anlar hale gelir.

  D alem olarak Hz. Rasulllahn varl, Hakikati Muham-medi, olmasayd bu alemler halk olmazd.

  Eer senin varlnda da Hakikati Muhammedinin doumuistenmemi olsayd, senin varln da ortada olmazd.Varln var olduuna gre demek ki senden, iinde mevcut olan

  Hakikati Muhammedinin gereini yerine getirerek faaliyet alannakarman isteniyor.

  Eer bunu yapmak iin alma yapmyor ve HakikatiMuhammedini iinde hapsediyorsan, nasl bir mesuliyet ve ar ykaltnda olduunu ok.. ok.. dn.

  (Enbiya Suresi 21/107 ayette) 28

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  29/159

  ve ma erselnake illa rahmeten lil alemiyneve illa/sadece alemler iin rahmet olarak seni irsal

  ettik/gnderdik

  Seni ancak alemlere rahmet olasn diye gnderdik lahikelamylc belirtilen manadan anlalan zahir olarak, Hz. Rasulllahnmbarek varl ancak alemlere rahmet olarak gnderilmitir.

  Kiilerde ise bu zellik kendi varlk lar cihetinden rahmet olarakgnderilmitir.

  Eer sana gnderilen ve Hakikati Muhammedi olan bu rahmetiburada alp faydalanamadn ise, binlerce defa vah..vah.. ne byk birkymet kardn bir bilsen ne olurdu.

  NOT: Bu blmn sonuna 29/08/1993 gecesine rastlayan Mevld

  kandili dolaysyle yazdm iirimi ilave ediyorum.

  B A N A M M E T M D E R M S N

  Dodun bu gece efendim sultanm ba tacm,Seni medd sena eyledi Allahm,Bu dnyada o kadar ok oldu gnahm,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa

  Senin iin var eyledi Hak bu cihan,Nurun kaplad alemleri her yan,Ho grr msn bu gafil gnahkar,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa..

  Evvel gelenler hep mjdeledi seni,Sen her zaman gzel yenisin yeni,Bu garip dnyada bilir misin beni,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  Dnyaya erefler anlar verdi varln,Mriklerden ok ok oldu daraldn,Grlmedi Hak yolundan hi dndn,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  nce sana dendi Muhammed Mustafa,Gnllere verdin pek ok holuk ve safa,Var m ki bende seni anlayacak kafa,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  Miraca ktn orda neler grdn neler,Muhabbetin ta gnlleri bile deler,Benim gnlerim hep byle boa gider.Bana mmetim der misin acaba?

  29

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  30/159

  Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  Hicret etlin zorlanarak o gn yerinden,Yaralad mrikler seni derinden,Yardm edemedim zldm kederimden,Bana mmetim der misin acaba?

  Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  Hakkn bayran ycelttin gklere,mmetlerin yrtt elden ellere,Neler drdn u garip gnl lere,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  Sohbet Tarihi 13/04/1987 zet

  30

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  31/159

  N C B L M

  BERAT KANDL

  euz billahi minnetanirracim bismillahihirrahmanirrahim

  elhamd lillahi rabbl aleminvessalatu vesselam ala rasulna muhammedinve ala alihi ve eshabihi ecmain:

  Muhterem gnl dostlar:Bu akamki .sohhelimizi gecenin zellii dolaysyla Berat kandili

  hakknda oluturmaya alacaz. Cenab Hak cmlemize bu geceninhakikatlerim anlayacak uyank bir kalp ve ak bir zeka nasip etsin.

  Arabi aylardan aban aynn 14. gnn 15. gnne balayan geceBerat gecesidir. Evvela berat kelimesine bir gz atalm.

  Berat gecesinin zellikleri unlardr :

  1-Kuran Keriym bu gecede levh-i mahfuzdan dnya semasnaindirilmitir.

  (Duhan Suresi 44/1-8 ayetleri) = = 3 1 7 6 = 6 2 < 2

  31

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  32/159

  2 2 6 ha mim (1)vel kitabil mbiyni (2)inna enzelnah fiy leyletin mbareketin inna knna

  mnziryne (3)fiyha yfreku kll emrin hakiymin (4)emren min ndina inna knna mrsiliyne (5)

  rahmeten min rabbike inneh hvessemiyul aliym (6)rabbissemavati vel ard ve ma beynehma in kntmmukniyne (7)

  l ilahe illa hve yuhyiy ve ymiyt rabbkmve rabb abaikml evveliyne (8)ha mim (1)ve mbin/beyan olan/aklayan kitab (andolsun) (2)inna/kesin/muhakkak biz mbarek/bereketli, kutlu gece iindebiz enzelnah/onu/kendisini inzal ettikinna/kesin/muhakkak biz mnzir/uyaranlar idik(3)hakiym/hikmetli kll/her emir/i fiyha/iinde/onda tefrik/ayrt

  edilir (4)emir/i olarak/olan indi/katmzdaninna/kesin/muhakkak biz mrsil/gnderenler idik(5)inneh/kesin o hve/odur semi/duyan aliym/bilensenin rabbinden rahmettir ki, (6)eer mukniyn/yakiyn olanlar isenizsemavat ve arzn ve onlarn/kendilerinin aralarndakilerinin

  rabbdr (7)l ilahe illa hve

  sizin rabbnz ihya eder/hayat verir ve ymit/mevt

  eder/ldrrve ata/aba/babalarnzn evvelkilerin/ilklerin rabbidir

  Ha mim. Apak olan Kitaba and olsun ki. Biz onu, kutlu birgecede indirdik. Dorusu biz, insanlar uyarmaktayz. Katmzdanbir buyrukla her hikmetli ie o gecede hkmedilir. Dorusu bizteden beri peygamberler gndermekteyiz. Eer kesin olarakinanrsanz bilin ki, bu senin Rabbinden gklerin, yerin ve ikisiarasnda bulunanlarn Rabbinden bir rahmettir. O, iitendir,bilendir. Ondan baka ilah yoktur, diriltir ve ldrr. Sizin deRabbiniz nceki babalarnzn da Rabbidir.

  2 - Kblenin yn bu gecenin ertesi gn Kudsten Mekkeye(Kabeye) dndrlmtr.

  32

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  33/159

  3 - Mahlukatn bir yl iindeki rzklarna, alacaklarna vemrlerine dair Cenab Hak bu gecede takdirde bulunmutur. O ylnprogram bu gece iinde yrrle girmektedir.

  Peygamberimiz (S.A.V.) bu geceyi Hz. Aie (R.A) validemize anlatrken

  yle buyurmulardr:Bu gece abann onbeinci gecesidir. Allahu Teala bu gecede

  Beni Kelb kabilesinin koyunlarnn tyleri kadar insan cehen-nemden azad eder. Fakat bu gecede; kendisine e ve ortak ko-anlarn, mslmanlara kar kin ve dmanlk besleyenlerin, ak-rabalar ilemnasebeti kesenlerin, hayat ve ihtiamlarna marurolanlarn ve ana babasna isyan edenlerin yzne bakmaz.

  (Ha dis Ramuz 1236)Allah: aban aynn ortasndaki Berat gecesinde dnya semasna tecelli

  edip mrik ve haksz yere (bakalarna fkelenip) dmanlk yapan kimseden

  baka tm insanlar balar

  (Ha dis Ramuz 1289)abann yarsnda (Berat gecesinde) Allah kullarna muttali olur:

  Mminleri balar, kafirlere mhlet verir. Kin ehlini ise, kinlerini brakncayakadar affetmeden kendi hallerine brakr.

  Muhterem canlar:Berat gecesinin ne olduunu daha iyi anlyabilmeniz iin evvela Berat

  szcnn neyi ifade ettiini anlamamz gerekmekledir.

  Berat; bilindii gibi bir ykmllkleri kurtulmak, her hangi birekilde sulanp, o sutan Beraat edip temize kmak, borcun dendiktensonra ald ibra ve nihayet bulunduu zor halden kurtulutur, diye ifadeedilebilir.

  Bu mevzu ile ilgili kitaplarda Berat kandili uzun uzadya an-latlmtr. Bizim bunlara ekleyecek pek bir eyimiz yoktur. Biz daha ziyadegnlmze geldii, aklmzn erdii kadaryla bu gecenin bizlerdeki karlkifadesinin ne olduunu sze getirmeye alacaz.

  Berat: Beraat etme

  Berr: Ebrar zmresi, yani iyiler toplumu:

  Birinci manada berat;Kiinin, Hakkn emir ve yasaklarna uyup bedensel boyutta yaamn,

  bu kurallar zerine bina edip isyan etmeden, gnaha girmeden, her varlaiyi bir muamele ile srdrmesidir. Bunun karlnda kazanaca Rabbininhonutluu, onun berat olacaktr. Bu genel hkmdr.

  Ey Hak talibi olan canlar,Daha evvelce iaret edilen Regaib ve Mevlt yaantlaryla belirli

  bir idrak seviyesine ykselen salik berat mevzuu ile de gerek beratn neolduunu anlamaya almaldr.

  33

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  34/159

  Birinci berat gnahtan, isyandan kurtulmaktr.

  kinci berat ise kendinde var zannettii benliinden kurtulmaktr.

  Birinci berat gerekletiren kii iyi bir insan olur!..kinci berat gerekletiren kii isekendini bulan bir in san olur.

  (Al-i mran Sure 3/92 ayette)6 1 2 ( 1

  len tenalul birre hatta tnfiku mimma thibbuneve ma tnfiku min eyin feinnallahe bih alymnta ki hubb/muhabbet ettiinizden infak etmeniz/harcamanza

  kadarlen/asla nail olamaz/eremezsiniz birr/iyilieve infak ettiiniz/harcadnz eydenbu halde/hemen innallahe bih onun ile/onu alim/bilendir

  Sevdiiniz eylerden Allah yolunda intak etmedike birraiyilie eremezsiniz, muhakkak ki Allah onu bilir.

  (Bakara Sure 2/177 ayette)

  3 7 2 4

  34

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  35/159

  3 2 2 7 7 2 7 6 2 6

  leysel birre en tvell vucuhekm kblel merk vel maribive lakinnel birre amene billahi vel yevmil ahri vel melaiketi vel

  kitabi vennebiyyiyneve atel male ala hubbihzevil kurba vel yetama vel mesakiyne vebnessebiylivessailiyne ve fiyrrikaabive ekamesselate ve atezzekate vel mufune biahdihim iza ahedvessabiriyne fiyl besai veddarrai ve hynel besi

  ulaikelleziyne sadaku ve ulaike hml mttekunemerk/dou ve marib/bat kble/ynnesizin vcuh/veche, yzleriniz tevelle/ etme/evirmebirr (hrmet, sayg, hayrda erginlik) deildirve lakin birr (hrmet, sayg, hayrda erginlik) iyilikbillahi/allah ile ve yevmil ahr/ ahir/son yevm ve

  melaike/meleklerve kitab ve nebi/nebiler (ile) (e) iman ederve hubbih/onun/kendisinin hubbiyeti zerine mal eta

  eder/verir

  zevil kurba/kurb/yaknlarna,ve yetimlere/kszlere ve miskin/ yoksullarave ebnes sebiyli/sebil/yol olu/yolculara ve sail/sual

  eden/dilenenlere

  35

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  36/159

  ve fiyr rikaabi/rikaab//boyunduruktakiler, zgrlnyitirmilere

  ve salat/namaz ikame etti/kld ve zekat eta etti/verdive vakta ki ahed/ahdettiinde/szletiindekendilerinin ahdini/szlerini ile mufun/vefal, ifa eder, yerine

  getirirve besa/sknt, meakkat iinde ve dare/darda, hasta

  kaldndahynel besi/bes/iddet, sava hyn, mddetince

  sabiyr/sabredenlerve ulaike/ite onlar sadak/sadk, sadakat gsteren zatlarve ulaike/ite onlardr onlar mttakiler/takva sahipleri

  Yzleriniz! douya ve batya evirmeniz Berr (iyilik)deildir. Ancak berr, Allaha, ahiret gnne, meleklere, kitaplara,peygamberlere iman etmek, sevdii mallarndan yaknakrabalarna, yetimlere, fakirlere, yolculara, dilencilere veklelere datmak, namaz klmak, zekat vermek, sz verdiizaman sznde durmak, skntl zamanda zorlukta ve skntdasabretmektir. te bunlar doru kimselerdir ve bu kimselermuttakilerdir.

  Yukarda bahs edilen iki ayet ve benzeri daha bir ok ayetzahiri manas itibari ile birinci beratn hakikatini ok ak bir ekilde

  anlatmakladr,ayrca batn manas itibariyle de ikinci berata atf vardr, yeri

  geldike deinmeye alacaz.

  Muhterem Hak yolcusu;Berat gecesi sadece senede bir defa gelen bir gece deil, ayrcahayatnda gerek bir yaam olan kendine ulama yolunda byk biraamadr.

  Kii kendine ulaamazsa Hakka da ulamasna yol yoktur.

  Birimsel varln Hak yolunda en byk engeli kendineulaamamasdr.

  te bu nedenle buras bir yol ayrmdr.

  Burada ya benlii ile hayatn sonuna kadar srdrr, Haktan ayr

  dersinveyahutkendini aradan kaldrr, gerek batn berre ular beratn alrsn:

  te o zaman kblen deiir, gerek kblene dnersin. zel hitaplarngelmeye balad yer burasdr.

  Onun iin Kuran- Keriym bu gecede dnya semasna inmeyebalamtr, bir baka ifade ile senin gnl semana ilahi hakikatler inmeyebalar. ok yce ve ulvi hallerin balad bu hali Cenab Hak cmlemizenasib etsin.

  (Fecir Suresi 89/27-28 ayette )> 36

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  37/159

  1 7 2

  ya eyyethen nefsl mutmeinnetirciy ila rabbiki radyeten merdyyetenya eyyethe/o nefsl mutmeinne/mutmain nefisradyeten merdyye olarak senin rabbine dein/zre rcu

  et/dnEy tatmin olmu, huzur bulmu nefs! Sen ondan raz o da

  senden raz olmu olarak Rabbine dnve benzeri hitablarn kayna bu haldedir.

  K I B L E N N D E M E S

  Kblenin deimesi:aban aynn on beinci (15.) gn olan Berat gecesinin ertesi g n

  vuku bulmutur.

  Ey salik: ok dikkat etl ve iyi anlamaya al bu hal hayalndagerekten pek mhim dnemelerden bir tanesidir.

  Mekkede bulunduu srada Peygamberimizin nceleri Kabeye,sonra da Beytl Makdise yani Kudse doru namaz klmasemredilmiti.

  Peygamberimizin Medineye hicretinden nce Ensarnda namazlarniki yl kadar Beyll Makdise ynelerek kldklar rivayet edilir.

  Peygamberimiz Mekkede bulunduu srada namaz klarken BeytlMakdise doru ynelir, Kabe de kendisinin nnde bulunurdu. Halbukikendileri Kabe tarafna ynelerek namaz klmay arzular dururdu.

  Peygamberimizin Medineye hicretinin on sekizinci (18.) ayna rast-layan aban aynn ortasndaki bir Pazartesi gn zaman zaman; gittikleriBen-i Selime mescidinde kldklar bir le namaznn ikinci rekatinde;

  (Bakara Suresi 2/144 ayeti)6 ( 4 fevelli vecheke atrel mescidil haram

  artk/hemen/haydi evele/evir senin vechini/yznmescidil haram atre/ bir eyin yars, taraf, ynne

  37

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  38/159

  Yznz Mescid-il Haram tarafna dondur Ayet- i kerimesinazil olunca hep birlikte yzlerini Kudsten Mekkeye dndrmler,namazlarm bylece tamamlamlardr.

  Bu mescidin ismi de Kbleteyn iki kbleli mescid olmutur.Ziyaret edenler bilirler.

  Bu hususta daha baka rivayetler varsa da yeri olmad iinalmyoruz

  Burada mhim olan, mutlak bir dnmn olduunu dnmektir.

  (Bakara Suresi 2/144 ayeti) 7 : 6 ( 4 6 (

  kad nera tekallbe vechike fiyssemaifelenvelliyenneke kbleten terdahafevelli vecheke atrel mescidil haramive hays ma kntm fevellu vcuhekm atrehsema iine/hakknda senin vechinin tekallb/evrildiinigerekten era/ryet, gryoruzerdaha/onu/kendisini erda/raz, honut olacan kbleyeenneke/kesin seni artk/hemen elbette veley/evireceiz

  artk/hemen/haydi evele/evir senin vechini/yznmescidil haram atre/ bir eyin yars, taraf, ynneve nerede olursanz (olduunuz hays/yerde)artk/hemen vecihlerinizi evel/evirinatreh/onun/kendisinin atr/yn, tarafna)

  Ey habibim yzn gkyzne dndrdn gryoruz,elbette seni raz olduun tarafa dndreceiz, o halde yznMescid-il Haram tarafna dndr ve nerede olursanz olunyznz mescidil haram tarafna dndrnz.

  Burada hem Rasulullaha ve hem de mmetine hitap vardr, birdnm gerei var. O zaman olan bu hadiseler, her zaman devamloluyor.

  38

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  39/159

  Hz. Rasulullah din-i mbin-i islam yirmi (23) senede yerineoturtmu,

  biz ise ehed en la ilahe illallah ve ehed enne Muhammedenrasulllah dediimiz zaman hemen gerek mslman olduumuzzannediyoruz, neden?...

  nk sistem ortada var, bir tek ahadet kelimesini sylemekle busistemin tamamm kabullenmi oluyoruz. Fakat bu kabullenmek yaamakde mek deildir .

  Bu sistemi yaamak: din-i mbin-i islam hangi seyr zere devametmi ise bizim de o seyri srdrp yaamamz gerekmektedir.

  Yukarda grdmz Ayet-i kerime bize Hakka uzanan yolda okbyk bir klavuz oluyor.

  Zahiri manasyla kiinin kld namazn istikametinin deiikliidir.Fakat batnda ise sonsuz manalar ve yaam olgusunu meydana

  getirmektedir.

  Bu Ayet-i kerimenin k tuttuu hususlar mmkn olduu kadaranlamaya alalm.

  Kble deimesinin bir Berat gecesinin hemen ertesi gn olmasacaba bir tesadf mdr?...

  Yoksa bir gerei mi ifade etmektedir? ...

  Kudste Beytl Makdise dnmek ne demektir?...

  Mekkeye, Kabeye dnmek ne demektir?...

  Her ne kadar kii, suret olarak Kabeye dnyor ise de acaba,batnen i ve gerek haliyle nereye dnmektedir?..

  nsann varlnda bulunan hayal, vehim ve izafi benlik, onu pek

  ok eyi sathi olarak yaptrmakta ve yanl deerlendirmek ledir .Bu yanllardan ve eksikliklerden kurtulmas iin kii nefsini iyi

  tanmaldr.

  Cenab- Hak c.c isteseydi mslmanlar dorudan doruya Kabeyeyneltirdi.

  Bir mddet Kudse Mescidil Aksaya dndrulmesinde elbette

  byk srlar olacaktr.Yce dinimiz sadece sathi deil, derinlii ve ycelii olan bir dindir.

  Bizlere den idrakmz sonuna kadar gelitirmeye zorlamak ve bunun iinalmaktr.

  Gerek ilahi kimliini bulamam bir kimse hayal alemindeyaamaktadr. Bu hayal aleminden kmas ve gerek aleme ulamaskendisine sonsuz ltflar kazandracaktr.

  Ey Hak yolcusu:Regaib ve Mevld yaantlarn geerek Berat yaantsna doru

  39

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  40/159

  yoluna devam edersen, sana daha baz gereklerin aldn mahedeetmeye balarsn.

  1 - brahim (as) kendi kurduu Kabesine dnerek ibadet ediyordu,Tevhid-i Efal.

  2 - Daha sonra Musa (as). Kudse yani kendi mabedine doruibadet etti, bu da tenzih, Tevhidi Esmadr.

  3 -Daha sonra sa (as) da Kudse dnd bu da tebihTevhid-iSfattr.

  4 - En sonunda Hz. Muhammedde ksa bir mddet Kudse, da hasonra da Kabeye dndrld, bu da Tevhid-i Zattr.

  Mekkedeki Kabe Allahn evi beytullahtr.Kudsteki bina ise beytl Makdis (mukaddes ev)dir.te Hak yokuu evvela zahiren tevhid-i efalde Kabeye

  dnerek ibadet eder.Daha sonraki ibadetlerinde her ne kadar zahiren Kabeye doru

  dnyor ise de, batnen farknda olmadan dnce yaps itibari ilebeytl Makdis (mukaddes ev)e ynelmektedir, nk itikad tenzihAllah telerde aramaktadr.

  Sonra ibadeti tebih olur, Allah varlkta arar.

  Eer gerek tev hid ehli olursa yine yzn Kabeye,beytullaha Allahn evine evirir nk tenzihi ve tebihibirletirmi gerek mmin olmu

  ve sur-i tevhidden batn-i tevhide ulam

  ve Oradan da yol bulursa ehadiyete ulaacaktr.

  Bylece Allahn evine dahil olmutur. Kblesinin deimesi, kiininHak yolunda gelimesinin ifadesidir.

  Deiiklik olmayan yerde ilerleme olmaz. Bu deiikliigerekletirebilen kimse gerek beratn alm, kendini tanm, ken-

  dinde nasl bir ilahi oluum meydana geldiini anlam, izafettenkurtulmu, kendindeki geree ulam olur.

  Suri ve bedensel ibadetine epey zaman devam eden salik bu iin bukadar olmadn ve daha bir ok eylerin olmas gerekliini idrakettiinden, ya Rabbi beni geree ynelt diye dua eder, zikir veibadetlerim arttrarak srdrr.

  Cenab- Hak ona yardmc olur ve gnlnde yeni oluumlar meydanagelmeye balar ve bu yola, yzn gerek Muhammed-i olmaya evirir.

  Bir baka anlay ve izah ile, ibadetlerini kendi kendine ya pan bir

  kimse gelime arzu ediyorsa, kamil bir mrit bulup ona tabi olur,sznden kmaz, tavsiyelerini tutar, bylece aklnda ve gnlndealmlar meydana gelir, gayreti kadar hakikate ular.

  40

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  41/159

  Gerek kamil mrit, Beytullah (Allahn evi)dir, onun srrdr,onun habibidir.

  te derviin mridine ynelmesi, onun kblesinin deimesidir, buda onun nefsinden beratdr.

  Daha evvelce bahsedilen ayet-i kerimede Cenab- Hak (Bakara2/177) yzlerini, douya ve batya Mekke ve Kudse evirmenizbirre ermek berat almak deildir, demiti:

  Yani zahir ve art lanm olarak her iki kbleyede dnmeniz sizikurtaramaz, berata eremezsiniz.

  Berata ermek iin bunun gereini yerine getirmelisiniz, o da- evvela Allaha gerei ile iman,- ahiret gnne iman, sendeki izafetin tkenip yerine Hakkn kaim

  olmas, senin ahiretindir.

  - Meleklere iman, sendeki glerin Allahn melekleri olduunaiman.

  - Kitaplara iman, gnlne gelen ilhamlara iman.-Peygamberlere iman. Manevi bilgide yaknlk,

  - yakn akrabalarna malndan vermek,- yetimlere, manevi babas olmayanlara vermek;- fakirlere, fakr haline ulamlara vermek;- yolculara, Hak yolunun yolcularna vermek;- dilencilere, Hak yolunda ilahi hakikat taleb edenlere vermek;- klelere, nefsinin klesi olan kimselere ilim malndan vermek;

  onlarn kurtulmasna katkda bulunmak,

  - ve namaz dosdoru klmak, hakiki Kabeye dnmek,- zekat vermek, kendisine verilen ilim malndan stne deni tahsil

  ettirmek,

  - sz verdii zaman sznde durmak, Hakla olan ahdinde durmak,- skntl zamanda zorluklara sabretmek,- nefsine zor gelen hallerde geri dnmemek byk bir sabrla

  yapmas gerekeni yapmaktr,

  te bu kimseler doru kimselerdir, yani ebrardandr. Yukarda belirtilen zellikleri tayan kimseler ancak dorukimselerdir, ve bu kimseler muttaki kimselerdir.

  Bunlarn ittikalar sadece zahiri deil gerek manada kendilerindemevcud olan Hakkn varln unutmaktan saknmalardr.

  te bylece hayatlarn gerek manada deerlendiren kimselerzahir ve batn tam anlamyla beratlarn alan Hak yolunda bir haylimesafe kat eden mutlu ve kutlu kimselerdir. Allah c.c. bizleri de onlarnsnfna dahil etsin. Amin.

  Bir rivayette de, Berat gecesinde Zem Zemin oald da be-lirtilmekledir. Bu da o gece gnl kuyusunun veriminin artmas ilahivaridatn tamasdr, diyebiliriz.

  41

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  42/159

  Genel kan, Kuran- Keriymin Berat gecesinde,levhi mahfuza Kadir gecesinde de Peygamber efendimizc

  inmee balamas ynndedir.

  Biz, gnlmze geldii zere, haddimiz olmad lalde, Kuran-Keriymin drt (4) nzul mertebesinin olduunu dnyoruz.

  1- Zat mertebesinden nzul2 - Sfat merlebesinden nzul3 - Esma mertebesinden nzul4 - Efal mertebesinden zuhurdur.

  1- Zat mertebesinde Kuran- Keriymin ismi mml kitab2 - Sfat mertebesinde Furkan.3 - Esma mertebesinde Kitabil mbiyn4 - Efal mertebesinde ise mamil mbiyndir.

  Genel olarak her mertebede ald isim Kuran- Keriymdir. Yaniher mertebede o mertebenin gerei olan zat-i ikramdr.

  ncil (mjde) ise sfat merrtebesi kaynakldr, kendinden sonrazat-i tecellinin geleceini mjdeler.

  Tevrat ise esma mertebesi kaynakldr, daha st mertebeleriyoktur.

  mml kitab (kitabn anas),

  Furkan (farkllklar),Kitabl mbin (ak kitap),mamil mbin (nde olan ak kitap) demektir.

  Zat mertebesinde Kuran- Keriym mml kitaptadrOradan sfat mertebesine, levh-i mahfuza indirilmitir. Bunlarn

  zaman belli deildir.Berat gecesinde levhi mahfuzdan Beyt-l Mamura,Kadir gecesinde de Beytl mamurdan, Beytl harama

  indirilmitir.

  (Tur Suresi 52/4 ayette) = vel beytil mamurive beyt-il Mamur/mamur beyt/ev andolsunMamur eve yemin olsunHz. Peygamberin Mirac gecesinde de grdn ifade ettii gokteki

  mamur evi Meleklerin tavaf ettii bildirilmitir ve bir melein orasn tavafettikten sonra yetmi (70) bin sene gese kendisine ikinci tavaf sras

  gelemeyecei de bildirmitir. *(1)*(1)El- Beyt-l Mamur Kabenin hizasndaki semada meleklerin tavaf

  ettii bir makamdr ki onu her giin yetmi bin melek ziyaret eder, Orada namazklarlar ve bir kere gelen melek bir daha oraya dnmez. Hasar BASR ANTAY

  42

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  43/159

  Celleyn MedarikBu hususta daha baka rivayetler de vardr.Esma Melekt merlebesinde, zat-i tecelligah Beyt-l Mamur

  dur. Bu yzden melekler orasn tavaf etmemektedirler.

  Efal nasut mertebesinde ise, zat-i tecelligah Beyt-l Haramdr. Orasn da insanlar ta vaf etmektedir .

  te bu, Berat gecesi ifadesiyle belirtilen zaman srecinde, dnyadayaayan insanlarn idrak seviyeleri Kuran- Keriym-i anlayacak durumagelmi olmalarndan dolaydr ki: kendilerine inmee balamtr.

  Ezelden beri mml kitapta mevcud olan Kuran- Keriym,takdir edilen bir zamanda levh-i mahfuza,

  oradan Berat gecesinde Beytl Mamura

  Kadir gecesinde de Beytl Harama indirilmee balamtr (oblmde tekrar inceliyeceiz) ve yirmi u (23) senede tamamlanmtr.

  Mescid-il Haram bir bakma nsan- Kamil demektir, buradahem Mekke ehri hem de Hakkat-i Muhammediyyeye havi olan nsan- Kamil anlatlmaktadr.

  nk Kuran- Keriym nsani Ka mil olan Hz. Muhammedeindirilmitir.

  te bu geceyi bylece idrak ettiimizde Kuran- Keriymin bizlere deinmesi mukadderdir. Ancak yeni bir Kuran olarak deil mevcud Kurann

  bizde, gerek yaantsnn ve mertebelerinin ortaya gelmesi mukadderdir,nk belirtilen btn sistem incelendiinde bunu gstermektedir.

  lk sebebi, kendi nefsinden berat etmek, hakiki benliini idrakedip onun beratn almak

  ve bylece oluan bir aklkla id rak ve gnl akl ile Cenab-Hakkn sana seni tantmas, Kuran- indirmesi,

  bir baka ifadeyle Cenab- Hakkn sana nzul etmesidir.

  nk Kuran zattr, Furkan sfattr, yani Kurann inmesi, zat-itecelliyi, senin idrak etmeye balaman ancak bu geceden sonra mmkn

  olabilmektedir.

  imdi tekrar geldim bataki Ha mim ile balayan DuhanSuresine.

  (Duhan Suresi 44/1ayetinde) Ha mimey Hakikat-i Muhammediyyeyi havi olan habibim.Kimdir bunlar?..Kim kcndini bu hale getirmise hitap onlaradr. Yani kim berat

  hakikatini idrak edip kendi nefsinden temizlenip ikilii kaldryor, birlikoluturuyorsa,o zaman ey... Habibim yani Hakikat-i Muhammedinin ualar,

  nurlar, klar.43

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  44/159

  nk bunlar evvela Hz. Peygamberden geliyor. Byle olunca onunnurlar bizde ldamaya parlamaa balyor ve o bizde g nl evladveled-i kalb ile yaamaya balyor.

  Regaib ile biz ona rabet ediyoruz,

  Mevld ile o bizde doum haline geliyor, gnlmzde o nur omuhabbet douyor.

  Bylece bizim benliimiz, nefsaniyetimiz bizden uzaklamayabalyor ve o nur, o muhabbet geniledike bizim varlmz tamamenistila ediyor, dolays ile k aradan kalsn yaradan hkm ile kiinefsaniyetinden beratn alyor

  ve kendisi Hakikat-i Muhammed-i nurundan baka bir eyolmam oluyor.

  O zaman ite bu Ayet-i kerimeyi sen dinle ki bu Ayet-i kerime zelolarak sana gelmi oluyor.

  Bizatihi, muhabbetullah olarak sen onu hissedip yaam oluyorsunki, Rabbin sana ey... habibim, ey.... kulum dedi.

  (Duhan Suresi 44/1-2 ayetinde) = ha mim (1)

  vel kitabil mbiyni(2)

  Ha mim ey Hakikat-i Muhammediyyeyi havi olan

  kulum

  vel kitabil mbiyn Apak olan kitaba and olsun ki.

  Ha mim vel kitabil mbiynBu blm baka bir ynden incelediimizde,Ha mim ile kitabil mbinin ayn ey olduunu anlamamz

  fazla zor olmaz. Eer sende yani kiide Hakikat-i Muhammed-i varsa o

  zaten Kitabil mbinak kitaptr.Ak kitap ne demek?...Kuran- Keriym-i kapal tuttuumuz yaman o kapal kitaptr,

  atmz zaman alyor,ama onu okuyup anlayamyorsak, manasn bilmiyorsak, o ak

  olduu halde kapal durumdadr.Ne zaman ondan bireyler anlyorsak o zaman o ak kitaptr. O

  zaten hep aktr ama onun karl olan aklk, bizde olmad zaman okapanm oluyor, bylece biz onu kapatm oluyoruz.

  Yukarda belirtilen Ha mim olan o kimse ayn zamanda kitabilmbin ak kitaptr.

  44

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  45/159

  Bir Hadis-i erifte bildirildii gibi insan ve Kuran bir batndadoan kardetir.

  Bu alemde bir birine en yakn varlk ancak iki kardetir nk zuhuryerleri ayndr. nsann ve Kurann zuhur yeri Allahn zatdr, ikiside zattecellisinin zuhurlardr.

  Bakara Suresinin de basnda ifade edildii gibi7 8 8 elif lam mimzalikel kitab la reybe fiyhizalike/ite o kitab ki, fiyhi/onun/kendisi hakknda reyb/phe

  yokturBu kitap yle bir kitaptr ki onda hi phe yoktur.

  Bu kitap ncelikle elimizdeki Kuran- Keriymdir,ikincisi alemler kitab,ncs insan kitab, yani nsan- Kamildir.

  le burada ki ha mim Berat hakikatini idrak edip,nefsaniyetinden beri olmu olan ak kitap durumundadr.

  Bu ifadeler genel deil zeldir.

  Genel ifade ise, Ha mimve ak kitaba yemin olsundur,ancak bu ifadede her kese, yani her mertebede yaayan kimseler

  iindir. Mertebeler ayr ayr olduuna gre tabii ki ifadeleri de ayr ayrolacaktr,

  ancak ayr ifadeler umumi deildir.

  Nasl ki: eczanelerde ki bir sr ilalarn hepsi insan iinse, ama herila bir baka kii iindir.

  Kuran- Keriymin her taraf insan iindir fakat her ayeti bir bakamertebede olan insan iindir. Bunlar ok iyi anlamamz gerekmekledir.

  (Duhan Suresi 44/3 ayetinde) inna enzelnah fiy leyletin mbareketininna/kesin biz mbarek/bereketli, kutlu gece iindebiz enzelnah/onu/kendisini inzal ettik

  Muhakkak ki biz onu, mbarek bir gecede indirdik.Burada, bahsi geen ayetin zat mertebesi kaynakl olduunuanlamamz gerekmektedir.

  nk her ayetin bir matla dou mertebesi vardr, bunlar

  45

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  46/159

  bilinmezse ayetlere sadece Efal mertebesi itibariyle meal manaverilecektir. Bu ifade tarz ise sadece zahiridir, Ancak bilindii gibiKurann bir ok ifadeleri vardr.

  Bakn burada Cenab- Hak kendi zat- itibariyle biz indirdik diyor.

  innamuhakkakki bizenzeina yine biz indirdikneyi?... huonu indirdik.

  Buradaki hu Kuran- Keriym-i ifade etmekle beraber, bataki hamime de atf vardr.

  Hu dan kast hviyet,hviyetten kast, hviyeti mutlaka,hviyet-i mutlakadan kast, Hakkn srf hviyetidir.O da sende olduuna gre neticede bu ayet zahir ve batn sana

  dnmekte, nazil olmakla, fakat idrak ettiin takdirdedir.

  fiy leyletin mbareketinmbareketinmbarek bir gecede demesi

  zahir anlamda Berat gecesi ierisinde,batn-i anlamda kiinin kendini fena fillah mertebesinde

  bulmasdr.

  Nefsaniyetinden arndn zaman, nefsinin snd zaman,sendeki hal gece olur, fena fillah yani yokluk hkmne girer.

  te fena fillah merlebesine eritiin zaman, o senin mbarekgecendir, ve o geceler ierisinde, Kuran- Keriym sana nazil olmayabalar.

  Ancak inen yeni bir Kuran deil onda mevcud olan ayetlerinhakikatlerinin sana (ayni) yaknlk olarak almasdr. Daha evvelceokuyup, okuyup getiin yerlerde ne derin ifadelerin olduunu grmolmandr.

  (Duhan Suresi 44/3 ayetinde)

  inna knna mnziryneinna/kesin biz mnzir/uyaranlardkMuhakkak ki biz korkutucuyuzCenab- Hak cehennemle ve daha bir ok ey ile korkutur, ancak

  burada ki zel korku Onu idrak edememe korkusu olmas lazmdr. nkmrmz sratle geiyor, bu geii yakalayp durduramayp bize gelenkitab iyi anlayamayp ve hakikat- Muhammediyyeyi de anlayamamakorkusu olmas lazm gelmektedir.

  (Duhan Suresi 44/4 ayetinde) = 46

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  47/159

  3 1 fiyha yfreku kll emrin hakiyminhakiym/hikmetli kll/her emir/i fiyha/iinde/onda

  tefrik/ayrt edilirBtn hikmetli iler o gecede ayrlrO gecenin hakikatine erien kimselerin gelmi olduu mertebeleri

  ayr ayr idrak edip bu ilerin tahakkukunu hikmetlerle ayrp salamalarkendi kemalatleri icabdr..

  (Duhan Suresi 44/5 ayetinde)7 6 emren min ndinaemir/i olarak/olan indi/katmzdan

  yanmzdan bir i yani, (zat-i bir i).

  7 inna knna mrsiliyne

  inna/kesin biz mrsiliyn/gnderenlerdikMuhakkakki biz peygamberler gndermekteyiz

  (Duhan Suresi 44/6 ayetinde)6 2 rahmeten min rabbikesenin rabbinden rahmet olarakRabbinden bir rahmet olarak.

  = inneh hvessemiyul aliym

  inneh/kesin o hve/odur semi/duyan aliym/bilenMuhakkak ki o duyucu bir bilicidir.

  (Duhan Suresi 44/7 ayetinde) < 2

  47

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  48/159

  rabbissemavati vel ard ve ma beynehma in kntm

  mukniyneeer mukniyn/yakiyn olanlar iseniz

  semavat ve arzn ve onlarn/kendilerinin aralarndakilerininrabbdrGklerin ve yerin ve ikisi arasnda bulunanlarn Rabbidr,

  eer yakyn elli iseniz,

  (Duhan Suresi 44/8 ayetinde) 2 2 6 l ilahe illa hve yuhyiy ve ymiyt rabbkm ve rabbabaikml evveliyne

  l ilahe illa hvesizin rabbnz ihya eder/hayat verir ve ymit/mevt

  eder/ldrrve ata/aba/babalarnzn evvelkilerin/ilklerin rabbidirOndan baka ilah yoktur, diriltir ve ldrr. Sizinde

  Rabbiniz nceki babalarnzn da Rabbidr.

  Muhterem gnl ehli dostlar,Berat gecesini mmkn olduu kadar gerek ve geni manasyla

  anlamaya alalm, bu bizlere ok eyler kazandracaktr.Byle bir idrak ve anlay ierisinde almalarna devam eden

  salike Mirac yolu alacaktr. Allah c.c. cmlemize bu mana yolculuundakolaylk versin.

  urada bir hatram arz edeyim.Bu blm oluturmaya alrken defa kesinti oldu, hatta bir

  seferinde yazlarn bulunduu anta tesadfen!... arabadan alnd. Buolaylarn neticesinde blm tekrar gzden geirmem gerektiini anladm,bu dnceler iersinde nihayet bu haliyle ksaca neticeye ulam oldu,hamd senalar olsun.

  B E R A T I N I A L

  Ulanca mbarek aya,Dikkat et kalmayasn yaya,Dal hemen o derin deryaya,abandan Berat-n al.

  Duhan- oku bir yznden,Manalar kar znden,Seyreyle mbin-i gznden,Hamimden Berat-n al.

  Kuran- oku hece hece,Deerlensin bu gzel gece,Alyarak yalvar gizlice,Kuran- Kerimden

  Berat-n al.Tavaf eyler Melekler gkte,Sende tavaf eyle gnlde,Bu srlara biraz eilde,

  48

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  49/159

  Beyt-l Mamurdan Berat-n al.

  Tavaf eyler insanlar yerde,Ona ynelirler her yerde,Ziyaret edersin ilerde,Beyt-l Haramdan Berat-n al.

  Nefsini iyi tan bu gn,Dn ok gerilerde kald dn,Rabbnn hitabyla n,Nefsinden Berat-n al.

  Venefahtden al haberi,Sil gnlnden hzn, kederi,drak eyle gerek kaderi,Ruhundan Berat-n al.

  Kendinden kendinedir var,

  Haydi yr zamanla yar,Hak yolunda seyrana al.Kendinden Beral-n al.

  Bazen Musevi bazen isevi,Sonunda olursun Muhammed-i,drak ettiysen sen Ahmed-i,Kbleteynden Berat-n al.

  Fevell vecheke dedi Rabb,Dnd Beytullah-a bu trab,fa etti lisan Arab,Fevell vechekeden Berat-n al.

  zle onu hep adm adm,Ne gzeldir o, tadm tadm,Anlaynca arp kaldm,Peygamberinden Berat-n al.

  Rabbena lekelhamd dedi Hak,Gzlerini ata iyi bak,Ten gmleim kar da yak,Rabbndan Berat-n al.

  Dervi isen gerekten eer,u fakire verdinse deer,

  Rabbn bir gn seni de severNecdetten kck Berat-n al.

  NECDET ARDI14/12/1997 TEKRDA

  27-3-1987 sohbetten zet

  D R D N C B L M

  SRA VE MIRAC BAHS

  BRNC KISIM

  Bu gn 27-3-1987 Cuma gn, Akam bilindii gibi Mirac gecesi idi,bu sebeble sohbetimiz Mirac hakknda olacaktr.

  (sra Suresi 17-1)

  Cenab Hak Mirac hadisesinin birinci ksmn sra Kuran-Keriyminde 5 2 49

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  50/159

  6 2 sbhanelleziy esra biabdihi leylenminel mescidil harami ilel mescidil aksalleziybarekna havleh linriyeh min ayatinainneh hvessemiyul besyrayat/ayetlerimizdennriyehu/ona/kendisine ryet edelim/gsterelim iin/diyemescidl haramdan

  havleh/onun/kendisinin evresini barek/bereketli/mbarekkldmz

  mescidil aksaya dein/zreabdihi/onun/kendisini kulu ile leyl/geceleyinesra/sera, isra eden/yrten o zat/ey

  sbhan/fari/mnezzehtirinneh/kesin/muhakkak o hve semi/iiten, duyan

  basir/grendir

  Kulu Muhammedi bir gece Mescid-i Haramdan kendisine

  ayetlerimizi gstermek iin, evresini mbarek kldmz Mescid-iAksaya gtren Allahn an ycedir. Dorusu o, iitir ve grrayeti ile bildirmi.

  Mirac hadisesinin ikinci ksmn ise,Kuran- Keriyminde (Necm Suresi 53/1-18) belirtilmitir, yeri

  geldiinde inceliyeceiz.

  Peygamber S.A.V. efendimiz Mirac hakknda yle buyurmutur:

  Malik b. Sasaa r.adan:

  [Ben Kabe-i Muazzamada, iki kii arasnda uyku ile uyanklk arasndayatmakta iken, ii iman ve hikmetle dolu altndan bir leen getirdiler.Boazmdan karnma kadar gsm yardlar. Zemzem suyu ile ykayp,iman ve hikmetle doldurdular ve katrdan kk, merkebten byk, Burak

  50

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  51/159

  denilen beyaz bir hayvan getirdiler, Cibril ile birlikle gittik.Birinci semaya gelince;- Kim o? denildi.Cebrail: Cebrail dedi.- Yanndaki kim? Denildi.

  Cebrail: Muhammed dedi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi? denildi,Cebrail: evet dedi.- Ho geldi, o ne gzel bir misafirdir! denildi.Bunu mteakib Adem (as)a geldim, selam verdim.Ho geldin, evlad ve peygamber! dedi.]

  Bir rivayette yle:[Dnya semasna ykselince, sanda ve solunda insan kalabal

  olan bir zat grdm. Sana baknca glyor, soluna baknca alyordu.

  Ho geldin salih peygamber, salih evlad! dedi.- Ben: Bu kim ey Cibril? diye sordum.- Cibril: Bu, Adem (as)dr, sanda ve solunda grdn bu

  kalabalk oullar-nn ruhlardr. Sandakiler cennetlik,solundakiler de cehennemlik olanlardr. Bunun iin sana baktzaman glyor, soluna bakt zaman alyor, dedi.

  Sonra ikinci semaya geldik.- Kim o? denildi- Cebrail Al: Ben Cebrail. Dedi.

  - Yanndaki kim? denildi.- Cebrail Al.: Muhammed. Dedi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi? denildi.Cebrail Al. evet. dedi.- Ho geldin, ne gzel bir misafir geldi! denildi.

  Bunu mteakip sa ile Yahya (as)lara rastladm.Her ikisi de: Ho geldin karde, ho geldin peygamber!

  dediler.

  Sonra, nc semaya geldik.

  - Kim O? denildi.- Cebrail. diye cevap verildi.- Yanndaki kim denildi.- Muhammed diye cevap verildi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi? diye soruldu.Cebrail: Evet dedi.- Ho geldin, ne gzel bir misafir geldi! denildi.

  Bunu mteakipYusuf (as)a rastladm. Selam verdim.- Ho geldin karde ve peygamber! dedi.

  Sonra drdnc semaya geldik,

  - Kim o? denildi.- Cebrail diye cevap verildi.- Yanndaki kim? diye soruldu.- Muhammed. diye cevap verildi.

  51

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  52/159

  - Ona buraya gelme daveti gnderildi mi? Denildi.- Evet diye cevap verildi.- Ho geldin, ne iyi misafir geldi! denildi.

  Bunu mteakip dris (as)a rastladm. Selam verdim.

  - Ho geldin karde ve Peygamber! dedi.Sonra beinci semaya geldik.- Kim o? denildi.- Cebrail diye cevap verildi.- Yanndaki kim? diye sorulu.- Muhammed diye cevap verildi.- Ho geldin, ne iyi misafir geldi! denildi,

  bunu mteakip Harun (as)a rastladk. Kendisine selam verdim.- Ho geldin karde ve peygamber! dedi.

  Sonra altnc semaya geldik.- Kim o? denildi.- Cibril diye cevap verildi.- Yanndaki kim? diye soruldu.- Muhammed denildi.- Ona buraya gelme daveti gnderildimi? diye soruldu.- Cibril evet dedi.- Ho geldin, ne iyi misafir geldi denildi.

  Buna mteakip Musa (as)a rastladm. Selam verdim.- Ho geldin karde ve peygamber! dedi.

  Kendisinden ayrlnca alamaya halad.Cenab- Hak kendisine: Ne diye alyorsun? diye sordu.Musa (as) Ya Rabbi, benden sonra peygamber olan bu

  delikanlnn mmetinden cennete benimkinden daha fazla insanlargirecektir, bunun iin alyorum. dedi.

  Sonra yedinci semaya geldik.- Kim o? denildi.- Cibril diye cevap verildi.- Yanndaki kim? diye soruldu.

  - Muhammed diye cevap verildi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi ki?.- Cibril evet dedi.- Ho geldin, ne iyi misafir geldi. denildi.

  Bunu mteakip brahim (as)a rastladm. Selam verdim.- Ho geldin, evlad ve peygamber! dedi.

  Derhal bana Beytl Mamr gsterildi.Cibrile sordum.Cebrail Bu, Beytl Mamrdur. Her gn yetmi bin melek

  orada namaz klar ve karlar, karlar da bir daha artk oraya

  dnmezler dedi.

  Bana Sidretl Mnteha da gsterildi.52

 • 8/14/2019 Mbarek geceler

  53/159

  Bir de ne greyim,

  - Bu aacn meyveleri mehur Hacer beldesinin byk destileri,

  - yapraklar da, byklkte fillerin kulaklar gibi idi.

  - Altndan drt nehir kaynyordu, ikisi batn, ikisi zahir.Cibrile bu nehirler hakknda sordum.- Cibril (as).: Batn, yani grnmeyen iki nehir cennette, zahir,

  yani grnenler de Nil ile Frattr. dedi.Bir rivayetle:sonra o kadar yksee karldm ki, orada mukadderat yazan

  kalemlerin sesini iitir oldum.Sonra zerime elli (50) vakit namaz farz klnd. Dndm.Musa. (as)a gelince ,- Musa bana: Ne oldu? diye sordu.zerime elli vakit namaz farz klnd. dedim.- Musa (as): Ben insanlar senden daha iyi tanrm. Beni srail

  ile ok uratm. Senin mmetinin buna gc yetmez. Rabbine dn,bu namazlar azaltmasn niyaz et! dedi.

  Dndm, niyaz ettim. Allah bunlar krka indirdi.

  Sonra yine Musa (as)a geldim. Ayn eyi syledi.Dndm, Allah namazlar otuza indirdi.

  Yine ayn ey tekrarland.Dndm, Allah namazlar yirmiye indirdi.

  Yine Musa (as)a geldim. Ayn eyi syledi.Dndm, Allaha niyaz ettim. Allah namazlar be vakte indirdi.

  Yine Musa (as)a geldim Ne yaptn? dedi.A