Muhammed a.s. - (za djecu)

Embed Size (px)

Text of Muhammed a.s. - (za djecu)

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  1/14

  MUHAMMED A.S.

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  2/14

  MUHAMMED a.s. JEPOSLJEDNJI BOIJI POSLANIK!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  3/14

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  4/14

  ROEN JE U GODINI SLONA!50 DANA NAKON POKUAJA RUENJA

  KABE!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  5/14

  NJEGOV NAROD SU ARAPIPLEME KUREJ

  A "AMILIJA HA IMIJE!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  6/14

  NJEGOV O#A$ SE %VAOABDULLAH!UMRO JE 2 MJESECA PRIJE POSLANIKOVOG ROENJA!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  7/14

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  8/14

  DJED MU SE %VAO ABDUL-MU#ALIBA AMIDA EBU #ALIB!

  DJED JE UMRO KADA JE POSLANIK IMAO 8 GODINA!

  EBU TALIB JE VODIO BRIGU O POSLANIKU!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  9/14

  NJEGOVA DOJILJA %VALA SEHALIMA I% PLEMENA

  SAD BIN BEKR!KOD HALIME JE OSTAO DO PETE GODINE IVOTA!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  10/14

  U MLADOS#I JE IMAO NADIMAK &&EL-EMIN&& '#O %NA(I POVJERLJIVI POU%DANI!

  NADIMAK SU MU DALI STANOVNICI MEKE!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  11/14

  OENIO SE U 25.G. IVO#A SAHA%RE#I HA#IDOM!

  SA HAZRETI HATIDOM IVIO JE 25 GODINA UMRLA JE DESETE

  GODINE PO POSLANSTVU A TA GODINA JE NAZVANA " GODINA TUGE!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  12/14

  SA HA%RE#I HA#IDOM JE IMAO ) DJE$E!

  2 SINA # $ K%ERKE!

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  13/14

 • 8/10/2019 Muhammed a.s. - (za djecu)

  14/14

  OBJAVU JE PO(EO PRIMA#I U

  (E#RDESE#OJ GODINI IVO#ATO JE BILO 610.G.!

  POSLANIK SE PRIJE TOGA PET GODINA OSAMLJIVAO U PEINI HIRA UMJESECU RAMAZANU!