of 28 /28
Nacionalna kampanja 2016. – 2018. Ozljedama na radu!

Nacionalna kampanja 2016. 2018. · 2016. Europski tjedan zaštite na radu Prezentacija početka kampanje 2018. Europski tjedan zaštite na radu Prezentacija rezultata kampanje Dodjela

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nacionalna kampanja 2016. 2018. · 2016. Europski tjedan zaštite na radu Prezentacija početka...

 • Nacionalna kampanja 2016. – 2018.

  Ozljedama na radu!

 • TKO SMO

  Središnja javna ustanova za zaštitu na radu u

  Republici Hrvatskoj

  • Javne ovlasti

  • Upravni postupak

  • Stručni sadržaji

  2014.

  • ZAGREB

 • USTROJ ZAVODA

  RavnateljstvoSlužba za zaštitu na

  radu, ovlaštenja, nadzor i analizu

  Služba za edukaciju, informiranje i

  međunarodnu suradnju

  Ukupno 16 zaposlenika Multidisciplinarni tim

 • STOP OZLJEDAMA NA RADU!RAZLOZI ZA KAMPANJU (I)

 • STOP OZLJEDAMA NA RADU!

  RAZLOZI ZA KAMPANJU (II)

 • UOČENI PROPUSTI KOD POSLODAVACA U 2015.

  Izvor: Inspektorat rada

  Rad s neispravnim sredstvima rada

  Rad radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način

  Rad radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, a da prethodno poslodavac nije utvrdio ispunjava li radnik propisane uvjete

  Neorganiziranje pružanja prve pomoći

  Neizvršavanje obveze procjenjivanja rizika pri obavljanju poslova na mjestu rada

  Neredovito ispitivanje radne opreme te radnog okoliša

  Obavljanje opasnih radnih postupaka bez planiranja i razrađivanja tehnologije rada na način da se ne ugrožava život i zdravlje radnika

  Neobavještavanje Inspektora rada o smrtnoj ili teškoj ozljedi

 • 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

  18.65618.116 17.810

  16.591 16.235 16.111

  13.817 13.817 14.076 13.796 13.929 13.784

  4.8394.299

  3.734

  2.7952.306 2.327

  Broj prijavljenihozljeda na radu

  Broj priznatih ozljedana radu

  Broj nepriznatihozljeda na radu

  BROJ OZLJEDA NA RADU (ONR) 2010. – 2015. GODINE U RH

  Izvor: HZZO

 • ONR NA MJESTU RADA I PREMA TEŽINI U 2015. GODINI

  Izvor: HZZZSR

  na mjestu rada

 • Izvor: HZJZ, IR

  BROJ SMRTNIH OZLJEDA U RH OD 2010. -2015. GODINE

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

  38

  46

  23

  27

  36

  29

  3432 33

  24

  16

  20

  HZJZ IR

 • STOPA ONR NA 1000.000 RADNIKA - EU

  2014.

  Izvor: Eurostat

  RH na 15. mjestu

 • „STOP OZLJEDAMA NA RADU!”

  STOPA PRIJAVLJENIH OZLJEDA NA RADU OD 2011. -2015. GODINE

  Izvor: HZZO

 • STOPA OZLJEDA NA RADU U RH PO DJELATNOSTIMA

  U DJELATNOST IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

  T DJELATNOST KUĆANSTVA KAO POSLODAVCA

  M STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

  S OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

  B RUDARSTVO I VAĐENJE

  J INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

  P OBRAZOVANJE

  I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

  K FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

  G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I…

  UKUPNO RH

  F GRAĐEVINARSTVO

  N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

  A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

  R UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

  O JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

  D OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

  L POSLOVANJE NEKRETNINAMA

  C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

  H PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

  Q DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI

  E OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE…

  0,000,70

  3,964,684,73

  6,107,17

  8,3110,13

  11,5512,0712,4112,8112,8813,3713,39

  14,8314,8615,24

  15,8017,54

  24,12

  2015.

  Izvor: HZZZSR

 • STOPA ONR - ŽUPANIJE

  Izvor: HZZZSR

  Dubrovačko-neretvanska

  Zadarska

  Bjelovarsko-bilogorska

  Virovitičko-podravska

  Koprivničko-križevačka

  Ličko-senjska

  Varaždinska

  Karlovačka

  Splitsko-dalmatinska

  Grad Zagreb

  Međimurska

  Brodsko-posavska

  Vukovarsko-srijemska

  Šibensko-kninska

  Istarska

  Krapinsko-zagorska

  Primorsko-goranska

  Zagrebačka

  Sisačko-moslavčka

  Požeško-slavonska

  Osječko-baranjska

  5,42

  9,24

  9,55

  10,06

  10,13

  10,17

  10,19

  10,51

  10,60

  10,80

  10,88

  11,79

  12,16

  12,16

  13,26

  13,26

  14,14

  15,08

  15,39

  16,29

  16,47

  STOPA ONR NA 1.000 RADNIKA PO ŽUPANIJAMA ZA 2015.

 • OZLJEDE NA RADU U GRADU ZAGREBU ZA 2015.

  Izvor: HZZZSR

  Ličko-senjska županija

  Virovitičko-podravska županija

  Dubrovačko-neretvanska županija

  Požeško-slavonska županija

  Bjelovarsko-bilogorska županija

  Nema podataka

  Koprivničko-križevačka županija

  Šibensko-kninska županija

  Karlovačka županija

  Brodsko-posavska županija

  Međimurska županija

  Zadarska županija

  Krapinsko-zagorska županija

  Vukovarsko-srijemska županija

  Sisačko-moslavačka županija

  Varaždinska županija

  Istarska županija

  Zagrebačka županija

  Osječko-baranjska županija

  Splitsko-dalmatinska županija

  Primorsko-goranska županija

  Grad Zagreb

  131184201

  273274280302337355377385408442467

  578604

  9991.155

  1.2611.3621.426

  4.212

  Ukupan broj ONR

 • ONR PREMA DJELATNOSTIMA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

  Izvor: HZZZSR

  2015.

 • ONR PREMA DJELATNOSTIMA U GRADU ZAGREBU

  Izvor: HZZZSR

  2015.

 • IZOSTANCI S RADA ZBOG OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI

  Izvor: HZZO

  Pokazatelj 2013. 2014. 2015.

  Broj aktivnih osiguranika 1.455.152 1.448.737 1.466.654

  Dani privremene nesposobnosti za

  rad zbog ozljeda na radu i prof.

  bolesti

  806.265 797.408 859.747

  Prosječan dnevni izostanak

  radnika zbog ozljeda na radu i

  profesionalnih bolesti

  2.576 2.548 2.747

  Ukupan broj dnevno bolesnih

  radnika (uključeni svi razlozi

  bolovanja)

  22.367 21.837 23.748

 • PRIHODI I RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NAKNADU PLAĆA ZA BOLOVANJA

  Izvor: HZZO

 • SVRHA KAMPANJESTOP OZLJEDAMA NA RADU!

  Informirati

  Zainteresirati

  Motivirati

  Uključiti

  Aktivirati za promjene

  Ostvariti vidljiv i svima

  koristan cilj

 • CILJEVI KAMPANJE

  STOP OZLJEDAMA NA RADU!

  Suradnja poslodavca, radničkih vijeća, sindikata, radnika i drugih dionika u provođenju ZNR

  Aktivno sudjelovanje svih tvrtki, obrta, ustanova i poslovnih subjekata, županijskih GSV-a i sektorskih vijeća te Povjerenstava za unapređivanje ZNR

  Informiranje, edukacija i motiviranje svih dionika

  Razvoj kulture prevencije u provedbi mjera ZNR

  Podizanje svijesti o značenju prevencije potencijalnih rizika na radu

  Zaštita na radu kao sastavni dio strateških i operativnih planova poslovanja

 • DUGOROČNI I TRAJNI CILJ

  STOP OZLJEDAMA NA RADU!

  Vizija nula nesreća na radu

  Kontinuirano provođenje aktivnosti

  kampanje „STOPozljedama na

  radu”

  Prevencija i upravljanje

  zaštitom na radu kao dijelom poslovne i

  nacionalne strategije

  Zaštita na radu kao potvrda

  društvene odgovornosti u

  poslovanju

 • Uprave, rukovoditelji,

  ovlaštenici

  poslodavca,

  povjerenici radnika

  za ZNR, Odbori ZNR i

  radnici

  Sindikati,

  radnička

  vijeća

  Voditelji

  ljudskih

  resursa

  Stručnjaci ZNR,

  specijalisti medicine

  rada i sporta

  Ovlaštene osobe za

  obavljanje poslova

  ZNR

  Strukovne

  udruge

  Obrazovne

  ustanove

  Mediji: tiskani, radio,

  TV, portali

  STOP OZLJEDAMA NA RADU!KLJUČNI AKTIVNI DIONICI

 • INTERAKTIVNI VODIČISTOP OZLJEDAMA NA RADU!

  Vodič za analizu

  ozljeda na radu

  Vodič za izradu

  procjene rizika

  Vodič za izradu programa

  osposobljavanja

  Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na

  radu

  Vodič za izbor povjerenika radnika za

  zaštitu na radu

  Akcijski plan mjera i

  aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu

  www.zuznr.hr

 • OČEKIVANI REZULTATI (I) STOP OZLJEDAMA NA RADU!

  Osiguranje sigurne i zdrave radne

  okoline, primjerene organizacije rada

  i međuljudskih odnosa

  Smanjenje broja ozljeda na radu, sati

  i dana bolovanja zbog ozljeda na

  mjestima i izvan mjesta rada

  Smanjenje broja odlazaka u

  prijevremene i invalidske mirovine

  Očuvanje radne sposobnosti radnika

  Smanjenje gospodarskih gubitaka

  povezanih s ozljedama na radu

 • OČEKIVANI REZULTATI (II)STOP OZLJEDAMA NA RADU!

  Pozitivan učinak na produktivnost,

  konkurentnost i održivost sustava socijalne

  sigurnosti

  Poboljšanje i razvoj socijalnog dijaloga u zaštiti

  na radu

  Cjeloživotna zapošljivost

  Sinergija s drugim politikama (obrazovanje,

  istraživanje, javno zdravstvo, okoliš, industrijska

  politika, jednakost)

  Povećanje svijesti o uzrocima i posljedicama

  ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

 • VRIJEME PROVEDBE

  2016.

  Europski tjedan zaštite na radu

  Prezentacija početka

  kampanje

  2018.

  Europski tjedan zaštite na radu

  Prezentacija rezultata

  kampanje

  Dodjela priznanja dionicima koji su ostvarili zapažene

  rezultate u smanjivanju broja ozljeda na radu i

  unapređivanju zaštite na radu

  Listopad

  2016. - 2018.

  Informiranje, promocija i provedba Nacionalne kampanje

  „STOP ozljedama na radu!“

  u svim radnim sredinama, sektorima, udrugama sindikata i poslodavaca,

  jedinicama lokalne i regionalne samouprave (GSV) i javnim lokacijama

 • PRIZNANJE ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U KAMPANJI

  STOP OZLJEDAMA NA RADU!

  NAJANGAŽIRANIJIM

  POJEDINCIMA I

  ORGANIZACIJAMA

  ZA OSTVARENE

  UČINKE U

  PROMICANJU

  KAMPANJE

  NAJUSPJEŠNIJIM

  ORGANIZACIJAMA KOJE

  OSTVARE ZAPAŽENE REZULTATE NA

  SMANJIVANJU BROJA

  OZLJEDA NA RADU I

  UNAPREĐIVANJU ZNR TE

  UVOĐENJU I PRIMJENI

  DOBRE PRAKSE KOJOM SE

  DOPRINOSI OČUVANJU

  SIGURNOSTI I ZDRAVLJA

  ZAPOSLENIH

  i

 • Prilaz Ivana Visina br. 1-3

  10020 Zagreb

  Tel.: +385 1 6459 220

  Fax.: +385 1 6459 221

  E-mail: [email protected]

  http://www.zuznr.hr

  Zaštita na radu je i

  moja odgovornost!

  RISKO

  U ZNR manje je više!Uključite se i Vi!

  www.zuznr.hr

  http://zuznr.hr/