Naša vlasť- Slovensko

  • View
    71

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naša vlasť- Slovensko. ZŠ Nám. Laca Novomeského 2 Košice. Slovensko. Slovensko, malá krajina v strede Európy, chránená z troch strán Karpatským oblúkom a z juhu obmývaná vodami Dunaja, je územie bohaté na prírodné krásy. . Poloha Slovenska. Leží v strede strednej Európy. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Naša vlasť- Slovensko

Naa vlas

Naa vlas- SlovenskoZ Nm. Laca Novomeskho 2Koice

Slovensko, mal krajina v strede Eurpy, chrnen z troch strn Karpatskm oblkom a z juhu obmvan vodami Dunaja, je zemie bohat na prrodn krsy.Slovensko

Le v strede strednej Eurpy.Sused s : Poskom, eskou republikou, Rakskom a Ukrajinou.

Kto je n posledn sused? a.) Nemecko b.) Raksko c.) MaarskoPoloha Slovenska

Slovensko sa del na tri hlavn asti: Vchodn, Stredn a Zpadn Slovensko.Del sa na 8 samosprvnych krajov: Koick, Preovsk, ilinsk, Banskobystrick, Nitriansky, Trnavsk, Treniansky a Bratislavsk.V ktorom kraji je naa kola? a.) Koick b.) Banskobystrick c.) Trnavsk

Delenie Slovenska

Slovensk prezident: GaparoviPremir: Rbert FicoVldna strana: Smer- socilna demokracia

Ako sa vol prezident krstnm menom? a.) Pavol b.) Rbert c.) Ivan

Vedenie Slovenska

Slovensko m 8 stredne vekch miest a 2 vekomest.Stredne vek mest s: Preov, ilina, Bansk Bystrica, Nitra, Trnava, Martin, Trenn, Poprad.Ak s vekomest? a.) Koice a Trnava b.) Bratislava a ilina c.) Koice a BratislavaMest Slovenska

Je BratislavaLe na juhozpade Slovenska.Sdli tu prezident(v Grassalkovichovom palci), Vlda SR, ministerstv a parlament.

Ako inak nazvame Bratislavu? a.) metropola zpadu b.) krsavica na Dunaji c.) krsavica pri HorndeHlavn mesto Slovenska

Njdite vo vetch mest!il inak ako in.Luk urobil vetko pre ov.Naiel som v koi cel jablko.V zoo zebra tisla vau.N pes brni trampolnu pred makami.Michal ovce vyha.Vek komr nosom narazil do skla.

Skrvaky

BSSKOICESRKTRENNOOATSTPIBLTIRSPTRIKIKNRRAACOSAVEANVAKNVLVCAIAAOAEENLVCESVVAIGALANTAOsemsmerovka

Koice, Skalica, Trenn, Vek Krt, Galanta, aa, Preov, Roava, Ilava, Snina, ts, Nitra, Revca, Bratislava,

Zistite m je vylten mesto slvne.

9Uhdnite premyky s mestami!ovepr - Cioke Lanii Vratnav Robn- Parah - Marod avelo-Ktor mest neleia na Slovensku? Premyky - mest

Uhdnite premyky s riekami!Ndhro - Jandu Nhor - nl Hv - Bar Loce

Ktor rieka nele na Slovensku?

Rieky

Njdite v slove rieky!Z vynechanch psmen poskladajte slovo! Ak slovo to je ?Ktor s tchto riek pretek cez Koice ?RiekyUHETDUNAJwINHORNDNInG

K tejto lohe pouite mapu Slovenska!Napte na ktorej svetovej strane sa nachdzaj tieto pohoria:Vysok Tatry Mal Karpaty

Pohoria

Najvy vrchNajvy vrch je Gerlachovsk ____ .V tajnike njdete jeho nzov:Zabva det Rua je ... Lopta po eskyMamka inak

Ak rieka pretek cez Koice ?Ak je hlavn mesto SR ?Ak je druh najvie mesto SR ?Kde sdli prezident SR ? V...V akom meste je naa kola ?Ktor je najvy vrch Slovenska ?Vymenujte susediace tty so Slovenskom.Ak mesto je srdcom Slovenska ?Projekt eTwinning robia Slovci a ...

o ste si zapamtali ?

akujeme za pozornos!