Navodila za uporabo - hofer.si Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Navodila za uporabo - hofer.si Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo

 • Navodila za uporabo

  AVTOMAT ZA PEKO KRUHA

  m yhansecontro

  l.c

  om

  ID: #05000

  m yhansecontro

  l.c

  om

  IZ DE

  LAN O V NEMČIJI

  Uporabniku prijazna navodila

 • Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

  Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

  Kaj so kode QR? Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo pove- zavo do spletne strani ali kontaktne podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kon- taktnih podatkov!

  Postopek: Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.* Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

  Preizkusite zdaj S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

  Hoferjev storitveni portal Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

  *Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

 • Do k.

  /R ev

  .- N

  r. 15

  10 _0

  16 67

  _2 01

  50 92

  8_ nu

  r S LO

  Pregled ................................................... 4 Uporaba .................................................. 5 Vsebina kompleta/deli naprave ........... 6 Splošno ................................................... 7

  Preberite in shranite navodila za uporabo .............................................. 7 Razlaga znakov ...................................... 7

  Varnost ................................................... 8 Namenska uporaba ..............................8 Varnostni napotki ..................................8

  Prva uporaba ........................................14 Preverite avtomat za peko kruha in vsebino kompleta ........................... 14

  Osnovno čiščenje ..................................14 Funkcije .................................................16

  Programi peke ..................................... 16 Regulacija porjavitve .......................... 18 Nastavitev količine testa .................... 18 Pečenje s časovno zakasnitvijo ........ 18 Funkcija ohranjanja toplote .............. 19 Funkcija spomina ................................ 19 Upravljalni elementi ...........................20

  Uporaba .................................................21 Postavitev avtomata za peko kruha ........................................... 21 Priprava testa ....................................... 21 Sestavljanje avtomata za peko kruha ........................................... 21 Polnjenje testa in nastavitev programa peke .................................... 21 Začetek programa peke .....................22 Ročna ustavitev programa peke ......22 Odstranitev kruha ...............................23

  Koristni namigi ..................................... 24 Recepti .................................................. 26

  Običajni kruh ........................................26 Beli kruh ................................................26 Rženi kruh .............................................26 Hitro pečen kruh .................................. 27 Sladki kruh ............................................ 27 Kratko pečen kruh ............................... 27 Brezglutenski kruh ..............................28 Testo .......................................................28 Marmelada ............................................28 Kolač .......................................................29 Kruh za sendviče .................................29

  Kazalo

  Čiščenje ...................................................... 29 Čiščenje modela in priključka za gnetenje ................................................ 30 Čiščenje ohišja ............................................ 31

  Shranjevanje ..............................................31 Iskanje in odpravljanje napak ..................32 Tehnični podatki ....................................... 35 Izjava o skladnosti .................................... 35 Odlaganje med odpadke .......................... 35

  Odlaganje embalaže med odpadke ......35 Odlaganje avtomata za peko kruha ......35

  Garancijski list ............................................37 Garancijski pogoji ..................................... 38

 • 7. Brez glutena 8. Testo 9. Marmelada 10. Kolač 11. Sendvič 12. Peka

  1. Osnovni program 2. Beli kruh 3. Polnozrnati kruh 4. Hitra peka 5. Peka piškotov 6. Kratka peka

  1 2

  3

  4

  5

  67

  8

  17

  9 10

  13

  12

  141516

  11

  A

  B

  4 SLO

 • D

  3

  3

  1918

  4

  3

  E F

  C

  5SLO

 • 6 SLO

  Vsebina kompleta/deli naprave 1 Pokrov

  2 Kontrolno okence

  3 Model

  4 Priključek za gnetenje

  5 Orodje za odstranjevanje

  6 Merilna posodica

  7 Merilna žlica

  8 Opisi programov (na voljo tudi kot nalepka v različnih jezikih)

  9 Upravljalna plošča

  10 Zaslon

  11 Prikaz količine testa

  12 Tipka za meni

  13 Tipka za količino testa

  14 Tipka za regulacijo porjavitve

  15 Tipka za časovnik

  16 Tipka za začetek/konec

  17 Prikaz nastavitve porjavitve

  18 Os

  19 Grelni element

 • 7

  Splošno

  servis@vendina.euSLO +386-3-42-65-500

  SLO

  POPRODAJNA PODPORA

  Splošno Preberite in shranite navodila za uporabo

  Navodila za uporabo so sestavni del avtomata za peko kruha. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom. Pred začetkom uporabe avtomata za peko kruha skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostna opozorila. Neupoštevanje navodil

  za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje avtomat za peko kruha. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če avtomat za peko kruha izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila za uporabo. Navodila za uporabo v formatu PDF lahko zahtevate pri naši servisni službi.

  Razlaga znakov V teh navodilih za uporabo, na avtomatu za peko kruha ali na embalaži se uporabljajo naslednji grafični simboli in opozorilne besede.

  OPOZORILO! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

  POZOR! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

  OBVESTILO! Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

  Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.

  Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

 • Varnost

  8 servis@vendina.eu SLO +386-3-42-65-500

  SLO

  POPRODAJNA PODPORA

  Pozor: Vroče površine.

  Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG). Znak GS pomeni, da varnost in zdravje oseb ob namenski in predvideni uporabi nista ogrožena.

  Varnost

  Namenska uporaba Avtomat za peko kruha je izdelan izključno za pripravo in peko testa ter za vkuhavanje marmelade. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Avtomat za peko kruha ni primeren za: • obrtno področje, • uporabo v kuhinjah, za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih, • gospodarska posestva, • goste v hotelih, motelih in drugih bivalnih objektih ter zajtrkovalnih penzionih. Avtomat za peko kruha uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Avtomat za peko kruha ni igrača. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

  Varnostni napotki

  OPOZORILO! Nevarnost električnega udara! Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

  − Avtomat za peko kruha priklopite v električno omrežje le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici.

 • 9

  Varnost

  servis@vendina.euSLO +386-3-42-65-500

  SLO

  POPRODAJNA PODPORA

  − Avtomat za peko kruha priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.