of 25 /25
Ljetni semestar 2017./2018. NAZIV PROSTORIJE Oznaka prostorije Lokacija Površina m 2 Broj mjesta Proje ktor Kli ma Br. rač. Lab. za rudarsku mehanizaciju i ag kamen MP11 Pod. 98 12 Lab. za opl. min. sir. i zašt. ok. MS11 (ex. P6M 11) Pod. 27,1 18 Geofizička predavaonica VS01 (ex. P6 01) Pod. 86,5 28 +12 Geološka predavaonica (GP) VS06 (ex. P6 06) Pod. 76 30 (+6) Lab. za ispitivanje ekspl. tvari VS07 (ex. P6 07) Pod. 81 10 Laboratorij za mehaniku stijena VS 08 (ex. P6 08) Pod. 78,9 10 Predavaonica Nabors (Fono) NP02 (ex. P4 002) Priz. 91,6 64 Predavaonica INA-prizemlje VP02 (ex. P6 002) Priz. 73 64 +8 Poslijediplomska predavaonica VP03 (ex. P6 003) Priz. 22,5 12 (+1) 5 Knjižnica MP01 Priz. 111 30 ? Velika predavaonica*(VP) M101 (ex P6M 101) 1. kat 291,9 304 Predavaonica 102V102 (ex. P6 102) 1. kat 75,3 64 Predavaonica CroscoV111 (ex. P6 111) 1. kat 82,7 48 24 Predavaonica INA1.kat V112 (ex. P6 112) 1. kat 108,7 58 (+5) Predavaonica STS(računal.) V113 (ex. P6 113) 1. kat 50,5 18 18 Laboratorij za el. mjerenja V206 (ex. P6 206) 2. kat 51 12 Rudarska predavaonica V203 (ex. P6 203) 2. kat 50,6 38 Predavaonica P-4/III P4 307 3. kat 15,9 8 Predavaonica (M. zbirka) V315 (ex. P6 315) 3. kat 57,6 10 mikr. Predavaonica (V. zbirka) V318 (ex. P6 318) 3. kat 109 32 Predavaonica 414 (Zbirka IV) V414 (ex. P6 414) 4. kat 52,7 24 Predavaonica 510 (Zbirka V) V510 (ex. P6 510) 5. kat 57,6 28 (+15) Lab. za bušotinske fluide V512 (ex. P6 512) 5. kat 55 8 Laboratorij za tehniku sigurnosti V514 5.kat 25 8 Kemijski laboratorij V613 (ex. P6 613) 6. kat 133,8 8 (+20) Laboratorij za koroziju V606 6.kat - * zajednička s PBF-om, (zauzeće RGNF-a: ponedjeljak i utorak cijeli dan, a srijeda do 12 sati)

NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda...

Page 1: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017./2018.

NAZIV PROSTORIJE Oznaka

prostorije

Lokacija Površina

m2

Broj

mjesta

Proje

ktor

Kli

ma

Br.

rač.

Lab. za rudarsku mehanizaciju i ag kamen MP11 Pod. 98 12

Lab. za opl. min. sir. i zašt. ok. MS11 (ex. P6M 11)

Pod. 27,1 18

Geofizička predavaonica VS01 (ex. P6 01)

Pod. 86,5 28 +12

Geološka predavaonica (GP) VS06 (ex. P6 06)

Pod. 76 30 (+6)

Lab. za ispitivanje ekspl. tvari VS07 (ex. P6 07)

Pod. 81 10

Laboratorij za mehaniku stijena VS 08

(ex. P6 08)

Pod. 78,9 10

Predavaonica Nabors (Fono) NP02 (ex. P4 002)

Priz. 91,6 64

Predavaonica “INA”-prizemlje VP02 (ex. P6 002)

Priz. 73 64 +8

Poslijediplomska predavaonica VP03 (ex. P6 003)

Priz. 22,5 12 (+1) 5

Knjižnica MP01 Priz. 111 30 ?

Velika predavaonica*(VP) M101 (ex P6M 101)

1. kat 291,9 304

Predavaonica “102” V102 (ex. P6 102)

1. kat 75,3 64

Predavaonica “Crosco” V111 (ex. P6 111)

1. kat 82,7 48 24

Predavaonica “INA” – 1.kat V112 (ex. P6 112)

1. kat 108,7 58 (+5)

Predavaonica “STS” (računal.) V113 (ex. P6 113)

1. kat 50,5 18 18

Laboratorij za el. mjerenja V206 (ex. P6 206)

2. kat 51 12

Rudarska predavaonica V203 (ex. P6 203)

2. kat 50,6 38

Predavaonica P-4/III P4 307 3. kat 15,9 8

Predavaonica (M. zbirka) V315 (ex. P6 315)

3. kat 57,6 10 mikr.

Predavaonica (V. zbirka) V318 (ex. P6 318)

3. kat 109 32

Predavaonica 414 (Zbirka IV) V414 (ex. P6 414)

4. kat 52,7 24

Predavaonica 510 (Zbirka V) V510 (ex. P6 510)

5. kat 57,6 28 (+15)

Lab. za bušotinske fluide V512 (ex. P6 512)

5. kat 55 8

Laboratorij za tehniku sigurnosti V514 5.kat 25 8

Kemijski laboratorij V613 (ex. P6 613)

6. kat 133,8 8 (+20)

Laboratorij za koroziju V606 6.kat -

* zajednička s PBF-om, (zauzeće RGNF-a: ponedjeljak i utorak cijeli dan, a srijeda do 12 sati)

Page 2: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex.P6M 11) MS11

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 Povj. za izmjene

9-10 studijskih programa

10-11 PARLOV rudarstva

11-12

12-13 BEDEKOVIĆ GRBEŠ R1D GRBEŠ

13-14 R1D R3 R3

14-15 SOBOTA

15-16 R2D

16-17

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

05.04.2018. (čet) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

06.04.2018. (pet) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

18.06.2018. (pon) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

19.06.2018. (uto) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

26.06.2018. (uto) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

27.06.2018. (sri) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

28.06.2018. (čet) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

29.06.2018. (pet) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

04.07.2018. (sri) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

05.07.2018. (čet) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

06.07.2018. (pet) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

03.09.2018. (pon) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

04.09.2018. (uto) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

05.09.2018. (sri) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

10.09.2018. (pon) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

11.09.2018. (uto) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

12.09.2018. (sri) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

13.09.2018. (čet) od 08:00 do 14:00 – ispit (G. Bedeković)

Page 3: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 01)VS01

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 MEDVED ŠUMANOVAC ŠUMANOVAC

9-10 G1D R1D

10-11 KOVAČ RAJKOVIĆ BALAŠKO

11-12 R2 R2 R1D, R2D, G2D G1D

12-13 OREŠKOVIĆ KAPURALIĆ ŠUMANOVAC PAŠIĆ

13-14 R1D N1D

14-15 DUDJAK

15-16 N2 G1D

16-17

17-18 G2, PMF

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

Page 4: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 04)VS04

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

Page 5: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 06)VS06

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 KRIŠTAFOR DRAGIČEVIĆ NAKIĆ PAŠIĆ MATOŠ

9-10 N1D G2D G1D N1D R1

10-11 MIJIĆ VLAHOVIĆ MALVIĆ BERNAT

11-12 N1D N2 PMF

12-13 PERKOVIĆ PAVIČIĆ MATOŠ

13-14 G2 MATOŠ

14-15 VLAHOVIĆ R1

15-16 G2 G1, N1

16-17 G3 G3

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

24.05.2018. (čet) od 16:00 do 20:00 – predavanje HGI (Z. Kovač)

Page 6: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 07)VS07

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 09)VS08

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

Page 7: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P4 002)NP02

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 DEKANIĆ MALVIĆ KUREVIJA

9-10 KARASALIHOVIĆ- PERIĆ N2 10-11 SEDLAR N3 N3 GAURINA-MEĐ. N3

11-12 N2D JUKIĆ HRNČEVIĆ N1D KUREVIJA

12-13 PERIĆ N3 SIMON N3

13-14 N1D KUREVIJA

14-15 KOŠČAK N3 N3 R1D

15-16 N1D MIJIĆ KOŠČAK MACENIĆ

16-17 N1D R1D

17-18 N1D

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

05.04.2018. (čet) od 11:00 do 12:00 – ispit (I. Dekanić)

05.04.2018. (uto) od 12:00 do 18:00 – ispit (B. Pašić)

19.06.2018. (uto) od 11:00 do 12:00 – ispit (I. Dekanić)

19.06.2018. (uto) od 12:00 do 18:00 – ispit (B. Pašić)

26.06.2018. (uto) od 11:00 do 12:00 – ispit (I. Dekanić)

26.06.2018. (uto) od 12:00 do 15:00 – ispit (K. Perić)

27.06.2018. (sri) od 11:00 do 12:00 – ispit (K. Perić)

28.06.2018. (čet) od 11:00 do 14:00 – ispit (K. Perić)

03.07.2018. (uto) od 12:00 do 18:00 – ispit (B. Pašić)

09.07.2018. (pon) od 11:00 do 14:00 – ispit (K. Perić)

10.07.2018. (uto) od 11:00 do 12:00 – ispit (I. Dekanić)

10.07.2018. (uto) od 12:00 do 13:00 – ispit (K. Perić)

11.07.2018. (sri) od 11:00 do 14:00 – ispit (K. Perić)

29.08.2018. (sri) od 11:00 do 14:00 – ispit (K. Perić)

30.08.2018. (čet) od 11:00 do 12:00 – ispit (K. Perić)

03.09.2018. (pon) od 11:00 do 14:00 – ispit (K. Perić)

04.09.2018. (uto) od 11:00 do 12:00 – ispit (I. Dekanić)

04.09.2018. (uto) od 12:00 do 18:00 – ispit (B. Pašić)

10.09.2018. (pon) od 11:00 do 14:00 – ispit (K. Perić)

11.09.2018. (uto) od 11:00 do 12:00 – ispit (K. Perić)

12.09.2018. (sri) od 11:00 do 14:00 – ispit (K. Perić)

18.09.2018. (uto) od 11:00 do 12:00 – ispit (I. Dekanić)

18.09.2018. (uto) od 12:00 do 18:00 – ispit (B. Pašić)

Page 8: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 002)VP02

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 GARAŠIĆ GARAŠIĆ N1D, G2

9-10 PAVELIĆ GARAŠIĆ PAVELIĆ G2 KUHINEK

10-11 G2 G2 MALVIĆ G2

11-12 BERNAT G2 G2 KUJUNDŽIĆ N2 HANIĆ G2

12-13 STANKOVIĆ KORMAN ŠUMANOVAC

13-14 R2 R2 R2 G2

14-15 BOHANEK / HRNČEVIĆ KORMAN PAVLIĆ

15-16 ŠKRLEC R2 R2 R1

16-17 KORMAN PAVLIĆ

17-18 HATZ** N3 R2 G1

18-19 HATZ** HATZ** SKOL*

19-20 HATZ** SKOL*

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

*29.03.2018. (čet) od 18:00 do 20:00 – Speleološka škola, (SKOL)

*05.04.2018. (čet) od 18:00 do 20:00 – Speleološka škola, (SKOL)

**9.04.2018. (pon) od 16:00 do 20:00 – tribina HATZ, (B. Kovačević Zelić)

*12.04.2018. (čet) od 18:00 do 20:00 – Speleološka škola, (SKOL)

18.05.2018. (pet) od 08:00 do 16:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

**28.05.2018. (pon) od 17:00 do 19:00 – tribina HATZ, (B. Kovačević Zelić)

02.07.2018. (pon) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

03.07.2018. (uto) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

04.07.2018. (sri) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

06.07.2018. (čet) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

07.07.2018. (pet) od 08:00 do 16:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

12.07.2018. (čet) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

13.07.2018. (pet) od 08:00 do 16:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

13.09.2018. (čet) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

14.09.2018. (pet) od 08:00 do 16:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

24.09.2018. (pon) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

25.09.2018. (uto) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

26.09.2018. (sri) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

27.09.2018. (čet) od 08:00 do 20:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

28.09.2018. (pet) od 08:00 do 16:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

Page 9: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 003)VP03

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 RUŽIČIĆ CVETKOVIĆ SIMON

9-10 OREŠKOVIĆ G1D

10-11 G2

11-12 G1D PERKOVIĆ L. N1D

12-13 HANIĆ CVETKOVIĆ

13-14 R1D

14-15 OREŠKOVIĆ PAŠIĆ N1D G1D

15-16 G2

16-17 G1D Dem. N.G.

17-18 Dem. N.G.

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

06.04.2018. (pet) od 10:00 do 13:00 – ispit, (H. Vučenović / P. Kvasnička)

21.06.2018. (čet) od 10:00 do 13:00 – ispit, (H. Vučenović / P. Kvasnička)

05.07.2018. (čet) od 10:00 do 13:00 – ispit, (H. Vučenović / P. Kvasnička)

06.09.2018. (čet) od 10:00 do 13:00 – ispit, (H. Vučenović / P. Kvasnička)

20.09.2018. (čet) od 10:00 do 13:00 – ispit, (H. Vučenović / P. Kvasnička)

Page 10: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6M 101)M101

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 ORLOVIĆ-LEKO VIDOVIĆ-TISANIĆ/ ORLOVIĆ-LEKO

9-10 RAJIĆ

10-11 N1 G1, R1, N1 G1

11-12 RAJIĆ/ PAVELIĆ/

12-13 VIDOVIĆ-TISANIĆ DUIĆ

13-14 N1, G1, R1 G1, R1, N1 P B F

14-15 ANDREIĆ LAŽNJAK

15-16 G1, R1, N1

16-17 G1, N1 ORLOVIĆ-LEKO

17-18 KRKAČ

18-19 G3, PMF R1

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

07.04.2018. (sub) od 09:00 do 13:00 – ispit (PBF)

26.05.2018. (sub) od 09:00 do 11:00 – ispit (PBF)

15.05.2018. (uto) od 13:00 do 16:00 – Nonveiller lecture u organizaciji Hrvatskog geotehničkog

društva. Prof. Kerry Rowe Queen’s University, Kongston, Canada (B. Kovačević Zelić)

16.06.2018. (sub) od 09:00 do 13:00 – ispit (PBF)

16.06.2018. (sub) od 13:00 do 16:00 – ispit (PBF)

18.06.2018. (pon) od 12:00 do 14:30 – ispit (PBF)

19.06.2018. (uto) od 09:00 do 12:00 – ispit (K. Pavlić)

20.06.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (I. Sharma)

26.06.2018. (uto) od 09:00 do 11:30 – ispit (PBF)

02.07.2018. (pon) od 09:00 do 13:00 – ispit (PBF)

03.07.2018. (uto) od 09:00 do 12:00 – ispit (K. Pavlić)

04.07.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (I. Sharma)

07.07.2018. (sub) od 09:00 do 13:00 – ispit (PBF)

09.07.2018. (pon) od 12:00 do 14:30 – ispit (PBF)

16.07.2018. (pon) od 09:00 do 11:30 – ispit (PBF)

16.07.2018. (pon) od 12:00 do 14:00 – ispit (PBF)

27.08.2018. (pon) od 09:00 do 13:00 – ispit (PBF)

28.08.2018. (uto) od 09:00 do 12:00 – ispit (K. Pavlić)

03.09.2018. (pon) od 09:00 do 11:00 – ispit (PBF)

04.09.2018. (uto) od 09:00 do 13:00 – ispit (PBF)

05.09.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (I. Sharma)

10.09.2018. (pon) od 12:00 do 14:30 – ispit (PBF)

11.09.2018. (uto) od 09:00 do 12:00 – ispit (K. Pavlić)

11.09.2018. (uto) od 12:00 do 14:00 – ispit (PBF)

19.09.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (I. Sharma)

Page 11: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko
Page 12: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 102)V102

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 JAGULJNJAK OREŠKOVIĆ PAVLIĆ VRBAŠKI

9-10 N2 N1

10-11 TOR N2 VIDOVIĆ- G1 BLAGOJEVIĆ

11-12 N2 TOR TISANIĆ

12-13 DUIĆ N2 N1 JAGULJNJAK R1

13-14 SIMON/PERIĆ N2

14-15 SOBOTA

15-16 N2 R1D VIDOVIĆ TISANIĆ

16-17 G1D Dem. N.G. VRKLJAN / VRBAŠKI / BLAG.

17-18 Dem. N.G. KLANFAR R3 R1, G1, N1

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

29.03.2018. (čet) od 11:00 do 12:00 – ispit (T. Brenko)

05.04.2018. (čet) od 09:00 do 12:00 – ispit (V. Garašić)

06.04.2018. (pet) od 11:00 do 13:00 – ispit (I. Sharma / Ž. Andreić)

19.06.2018. (uto) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

26.06.2018. (uto) od 09:00 do 12:00 – ispit (V. Garašić)

26.06.2018. (sri) od 13:00 do 16:00 – ispit (B. Blagojević)

27.06.2018. (sri) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

28.06.2018. (čet) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

29.06.2018. (pet) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

03.07.2018. (uto) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

04.07.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (V. Garašić)

04.07.2018. (sri) od 13:00 do 16:00 – ispit (B. Blagojević)

10.07.2018. (uto) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

11.07.2018. (sri) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

12.07.2018. (čet) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

28.08.2018. (uto) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

03.09.2018. (pon) od 09:00 do 12:00 – ispit (V. Garašić)

03.09.2018. (pon) od 13:00 do 16:00 – ispit (B. Blagojević)

04.09.2018. (uto) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

05.09.2018. (sri) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

06.09.2018. (čet) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

11.09.2018. (uto) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

11.09.2018. (pon) od 14:00 do 17:00 – ispit (B. Blagojević)

12.09.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (V. Garašić)

Page 13: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

18.09.2018. (uto) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

19.09.2018. (sri) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

20.09.2018. (čet) od 09:00 do 14:00 – ispit (T. Mališ)

21.09.2018. (pet) od 09:00 do 12:00 – ispit (V. Garašić)

Page 14: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 111)V111

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 FARKAŠ JAGULJNJAK HERCEG MIKO

9-10 BEDEKOVIĆ R3 G3

10-11 R2 RAJKOVIĆ PERIĆ

11-12 R3 R3 N1D

12-13 ŠKRLEC SOBOTA TOR BAČANI

13-14 R1D R2D R1D R2 G3

14-15 BERNAT KOŠČAK BRIŠEVAC BAČANI KOVAČ

15-16 PMF N1D R1D R2 G3

16-17 KOŠČAK PERIĆ KOVAČ BRIŠEVAC

17-18 N1D N1D G1D R1D

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

21.04.2018. (sub) od 10:00 do 12:00 – kolokvij (T. Mališ)

29.05.2018. (uto) od 18:00 do 20:00 – kolokvij (N. Kovačević)

12.06.2018. (uto) od 18:00 do 20:00 – kolokvij (N. Kovačević)

18.06.2018. (pon) od 10:00 do 14:00 – ispit (I. Sharma)

18.06.2018. (pon) od 14:00 do 16:00 – ispit (B. Farkaš)

19.06.2018. (uto) od 10:00 do 13:00 – ispit (B. Farkaš)

26.06.2018. (uto) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

27.06.2018. (sri) od 10:00 do 14:00 – ispit (I. Sharma)

02.07.2018. (pon) od 10:00 do 14:00 – ispit (I. Sharma)

02.07.2018. (pon) od 14:00 do 16:00 – ispit (B. Farkaš)

03.07.2018. (uto) od 10:00 do 13:00 – ispit (B. Farkaš)

09.07.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

09.07.2018. (pon) od 14:00 do 16:00 – ispit (B. Farkaš)

10.07.2018. (uto) od 10:00 do 13:00 – ispit (B. Farkaš)

11.07.2018. (sri) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

03.09.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

03.09.2018. (pon) od 14:00 do 16:00 – ispit (B. Farkaš)

04.09.2018. (uto) od 10:00 do 13:00 – ispit (B. Farkaš)

10.09.2018. (pon) od 14:00 do 16:00 – ispit (B. Farkaš)

11.09.2018. (uto) od 10:00 do 13:00 – ispit (B. Farkaš)

12.09.2018. (sri) od 10:00 do 14:00 – ispit (I. Sharma)

17.09.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

17.09.2018. (pon) od 14:00 do 16:00 – ispit (B. Farkaš)

18.09.2018. (uto) od 10:00 do 13:00 – ispit (B. Farkaš)

19.09.2018. (sri) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

26.09.2018. (sri) od 10:00 do 14:00 – ispit (I. Sharma)

Page 15: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko
Page 16: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 112)V112

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 MIHALIĆ MARIČIĆ PROTRKA KOVAČEVIĆ KOVAČEVIĆ

9-10 G3 R1 N1

10-11 BERNAT G3 G3 JURKIN

11-12 PERKOVIĆ G2 KOVAČEVIĆ N1

12-13 VLAHOVIĆ TOMLJENOVIĆ G1 KUHINEK G1

13-14 G3 G1D JURKIN N1D, R1D

14-15 HANIĆ PERKOVIĆ L. R1 KOVAČEVIĆ

15-16 R1D, N1D ANDREIĆ N1

16-17 PERKOVIĆ L. PROTRKA

17-18 N2 R1 R1

18-19 N2 PROTRKA

19-20 R1

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

21.04.2018. (sub) od 10:00 do 12:00 – kolokvij (T. Mališ)

18.05.2018. (pet) od 13:00 do 15:00 – nastava (D. Kuhinek/D. Vrkljan)

05.04.2018. (čet) od 09:00 do 12:00 – ispit (N. Kovačević)

06.04.2018. (pet) od 10:00 do 15:00 – ispit (A. Jaguljnjak Lazarević)

18.06.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

21.06.2018. (uto) od 09:00 do 13:00 – ispit (K. Pavlić)

26.06.2018. (uto) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

26.06.2018. (sri) od 13:00 do 16:00 – ispit (B. Blagojević)

27.06.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (N. Kovačević)

28.06.2018. (čet) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

02.07.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

04.07.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (N. Kovačević)

04.07.2018. (sri) od 13:00 do 16:00 – ispit (B. Blagojević)

05.07.2018. (čet) od 10:00 do 12:00 – ispit (H. Vučenović)

06.07.2018. (pet) od 09:00 do 13:00 – ispit (K. Pavlić)

09.07.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

11.07.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (N. Kovačević)

12.07.2018. (čet) od 09:00 do 12:00 – ispit (V. Garašić)

27.08.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

29.08.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (N. Kovačević)

31.08.2018. (pet) od 09:00 do 13:00 – ispit (K. Pavlić)

03.09.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

03.09.2018. (pon) od 13:00 do 16:00 – ispit (B. Blagojević)

05.09.2018. (sri) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

Page 17: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

06.09.2018. (čet) od 10:00 do 12:00 – ispit (H. Vučenović)

10.09.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

11.09.2018. (pon) od 14:00 do 17:00 – ispit (B. Blagojević)

12.09.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (N. Kovačević)

14.09.2018. (pet) od 09:00 do 13:00 – ispit (K. Pavlić)

17.09.2018. (pon) od 10:00 do 13:00 – ispit (T. Mališ)

19.09.2018. (sri) od 09:00 do 12:00 – ispit (N. Kovačević)

20.09.2018. (čet) od 10:00 do 12:00 – ispit (H. Vučenović)

Page 18: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 113)V113

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 HRŽENJAK PROTRKA KOVAČEVIĆ KOVAČEVIĆ

9-10 R1D N1

10-11 KRKAČ G1D, R1D HRŽENJAK

11-12 POSAVEC R1D R1 KOVAČEVIĆ

12-13 G2D POSAVEC

13-14 PERKOVIĆ G2D G1

14-15 HRŽENJAK KOVAČEVIĆ KOVAČEVIĆ G1

15-16 G2 R1D N1 PROTRKA

16-17 HANIĆ KRKAČ PROTRKA R1

17-18 R1D G1D N1

18-19 KOVAČEVIĆ

19-20 N1 R1

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

18.06.2018. (pon) od 09:00 do 16:00 – ispit (I. Sharma)

02.07.2018. (pon) od 09:00 do 16:00 – ispit (I. Sharma)

11.07.2018. (sri) od 10:00 do 14:00 – ispit (I. Sharma)

03.09.2018. (pon) od 09:00 do 16:00 – ispit (I. Sharma)

17.09.2018. (pon) od 09:00 do 16:00 – ispit (I. Sharma)

Page 19: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 203)V203

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 KUJUNDŽIĆ DOBRILOVIĆ /

9-10 R2 KUJUNDŽIĆ / SUĆESKA R1D BOROJEVIĆ

10-11 KUHINEK KORMAN KLANFAR SOBOTA ŠOŠTARIĆ

11-12 R1D R3 R1D R2

12-13 VRKLJAN / R3

13-14 KLANFAR R3 HERCEG R3

14-15 Dem. Otp. Mat. KORMAN Dem. Otp. Mat.

15-16 Dem. Otp. Mat. R3 Dem. Otp. Mat.

16-17 Dem. Mat. 2 Dem. Meh. 2

17-18 Dem. Meh. 2

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

05.04.2018. (čet) od 10:00 do 12:00 – ispit (H. Vučenović)

17.05.2018. (čet) od 12:00 do 16:00 – seminar (D. Kuhinek)

18.05.2018. (pet) od 12:00 do 16:00 – seminar (D. Kuhinek)

21.06.2018. (čet) od 10:00 do 12:00 – ispit (H. Vučenović)

02.07.2018. (pon) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

03.07.2018. (uto) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

04.07.2018. (sri) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

06.07.2018. (čet) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

07.07.2018. (pet) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

24.09.2018. (pon) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

25.09.2018. (uto) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

26.09.2018. (sri) od 118:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

27.09.2018. (čet) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

28.09.2018. (pet) od 11:00 do 15:00 – PEX seminar (D. Kuhinek)

Page 20: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

P6 206

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13 KUHINEK

13-14 N1D, R1D

14-15 HANIĆ

15-16 N1D, R1D

16-17

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

Ljetni semestar 2017. / 2018.

P4 307

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

* U PREUREĐENJU

Page 21: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 315)V315

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9

9-10 BARUDŽIJA

10-11 BARUDŽIJA

11-12 G1D GARAŠIĆ G1D

12-13 GARAŠIĆ

13-14 G2 BARUDŽIJA

14-15 G2 GARAŠIĆ G1D

15-16 GARAŠIĆ

16-17 G2

17-18 G2

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

Page 22: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 318)V318

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 VLAHOVIĆ

9-10 G1D, G2D

10-11 DURN MIKO

11-12 G3

12-13 MARIČIĆ

13-14 G1D, R1D

14-15

15-16 G1D MIHALIĆ

16-17 R1D G1D

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

05.04.2018. (čet) od 09:00 do 18:00 – ispit (N. Tadej)

06.04.2018. (pet) od 09:00 do 18:00 – ispit (N. Tadej)

20.06.2018. (sri) od 09:00 do 18:00 – ispit (N. Tadej)

04.07.2018. (sri) od 09:00 do 18:00 – ispit (N. Tadej)

05.09.2018. (sri) od 09:00 do 18:00 – ispit (N. Tadej)

19.09.2018. (sri) od 09:00 do 18:00 – ispit (N. Tadej)

Page 23: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 414)V414

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 MIHALIĆ

9-10 Dem. Hidrogeol. 1 MIHALIĆ VLAHOVIĆ,

TOMLJENOVIĆ

10-11 Dem. Hidrogeol. 1 CVETKOVIĆ G1D, G2D

11-12 VLAHOVIĆ G1,2D G1D

12-13 ŽUGAJ CVETKOVIĆ G2D SAFTIĆ

13-14 G1D G1D G2D

14-15 PMF PARLOV

15-16 R1D TOMLJENOVIĆ

16-17 PARLOV MATOŠ

G1D

17-18 R1D

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

04.04.2018. (sri) od 11:00 do 14:00 – obrana javnog seminara (A. Gmanjički)

Page 24: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 510)V510

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 GAURINA-MEĐ. SIMON

9-10 VEINOVIĆ N1D DEKANIĆ DEKANIĆ

10-11 R1D BRKIĆ N1D

11-12 GRADIŠKI R1D N1D BRKIĆ N1D N1D

12-13 SIMON

13-14 N1D N1D

14-15 KOVAČEVIĆ GALIĆ

15-16 ZELIĆ R2

16-17 VUČENOVIĆ R2 R2D

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

06.04.2018. (pet) od 10:00 do 12:00 – ispit (I. Giljanović-Subašić, prof. Matanović)

17.05.2018. (pet) od 14:00 do 15:30 – tečaj engleskog jezika (D. Kuhinek)

19.06.2018. (uto) od 10:00 do 12:00 – ispit (I. Giljanović-Subašić, prof. Matanović)

03.07.2018. (uto) od 10:00 do 12:00 – ispit (I. Giljanović-Subašić, prof. Matanović)

04.09.2018. (uto) od 10:00 do 12:00 – ispit (I. Giljanović-Subašić, prof. Matanović)

18.09.2018. (uto) od 10:00 do 12:00 – ispit (I. Giljanović-Subašić, prof. Matanović)

Page 25: NAZIV PROSTORIJE rač.ljetni semestar 2017. / 2018. (ex. p6 01) vs01 sati ponedjeljak utorak srijeda Četvrtak petak 7-8 8-9 medved Šumanovac 9-10 g1d r1d 10-11 kovaČ rajkoviĆ balaŠko

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 512)V512

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9

9-10 PAŠIĆ

10-11

11-12 N1D

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica

Ljetni semestar 2017. / 2018.

(ex. P6 613)V613

sati PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7-8

8-9 SLAVIĆ PUSTAJ 9-10

10-11 R1 N1

11-12 LJUBEK PUSTAJ 12-13

13-14 LJUBEK R1 N1

14-15 SLAVIĆ KAPOR PUSTAJ

15-16 R1D G1

16-17 R1 PUSTAJ R1D LJUBEK N1

17-18 LJUBEK

18-19 G1

19-20 G1

Ažurno zauzeće/rezervacije: https://www.rgn.unizg.hr/hr/naslovnica/rgnf/raspored-predavaonica