NEGERI SABAH, MALAYSIA [ No. . Pegawai Perjawatan Persekutuan, Sabah, 88000 KOTA KINABALU. Setiausaha Kewangan Persekutuan, Sabah, 88592 KOTA KINABALU. Bendahari Negeri,

 • Published on
  18-Feb-2018

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • NEGERI SABAH, MALAYSIA

  [ No. Bill. JKM C.102/13 BHG. VI/9 ]

  PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL. 3/1986

  ELAUN HIDUP SUSAH

  1. TUJUAN

  1.1 Tujuan Pekeliling Perkhidmatan ini ialah untuk mengisytiharkan sebilangan lagi kawasankawasan hidup susah sebagai tambahan pada kawasan-kawasan yang telahpun dimasukkandalam Lampiran II, Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil. 4/1982.

  1.2 Pekeliling Perkhidmatan ini tidak menggantikan Lampiran II, Pekeliling PerkhidmatanNegeri Sabah Bil. 4/1982.

  2. KELAYAKAN DAN PELAKSANAAN

  2.1 Semua pegawai yang bertugas dan terpaksa tinggal di kawasan-kawasan yang diisytiharkansebagai Kawasan Hidup Susah seperti di dalam Lampiran I layak diberi elaun hidup susahseperti ditetapkan di bawah PANS. 47, Bahagian B mulai 1 Januari 1986.

  3. BILA BAYARAN TIDAK BOLEH DIBUAT

  3.1 Seseorang pegawai yang bertugas di sesuatu kawasan hidup susah tetapi tidak tinggal didalam kawasan tersebut tidak layak diberi elaun hidup susah.

  3.2 Syarat ini meliputi juga kawasan-kawasan hidup susah yang terdapat dalam Lampiran IIPekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil. 4/1982.

  4. KAJIAN SEMULA ATAS SENARAI KAWASAN HIDUP SUSAH

  4.1 Senarai Kawasan Hidup Susah yang diisytiharkan melalui Pekeliling Perkhidmatan NegeriSabah Bil. 4/1982 dan Pekeliling Perkhidmatan ini akan dikaji dari semasa ke semasa untukmemastikan semua kawasan yang diisytiharkan itu adalah kawasan yang tidak mempunyaikemudahan-kemudahan yang ditetapkan dalam PANS. 47, Bahagian B.

  4.2 Sekiranya sesuatu kawasan tidak lagi layak dikekalkan sebagai kawasan hidup susah keranakemajuan dalam kawasan itu, Ketua Jabatan atau Pegawai Daerah yang berkenaanhendaklah memberitahu Jabatan ini dengan secepat mungkin.

  5. PERLUASAN PEMAKAIAN

  5.1 Pihak pengurusan. Badan-badan Berkanun adalah dibenarkan memakai peraturan-peraturanyang terkandung di dalam Pekeliling Perkhidmatan ini.

  6. Am

  6.1 Apa-apa kemusykilan berkenaan Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dirujukkan kepadaBahagian Gaji, Elaun dan Pencen, Pejabat Perjawatan Negeri, Jabatan Ketua Menteri.

  "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DENGAN BERSIH, CEKAP DAN AMANAH"

 • (TAN SRI (DATUK) ABDUL HAMID EGOH)Setiausaha Kerajaan Negeri

  JABATAN KETUA MENTERI,BANGUNAN YAYASAN SABAH,88502 KOTA KINABALU.

  Tarikh: 12 Jun 1986

  sk. Pegawai Perjawatan Persekutuan, Sabah,88000 KOTA KINABALU.

  Setiausaha Kewangan Persekutuan, Sabah,88592 KOTA KINABALU.

  Bendahari Negeri,88595 KOTA KINABALU.

  Diedarkan kepada: Semua Setiausaha Tetap

  Semua Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan

  Semua Pengurus Besar, Badan-badan Berkanun

 • LAMPIRAN I(PPNS. 3/1986)

  ELAUN HIDUP SUSAH

  (PERINTAH AM NEGERI SABAH BIL. 47, BAHAGIAN B)

  Kawasan-kawasan Tambahan Yang Diisytiharkan Oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sebagai Kawasan HidupSusah.

  Daerah/Daerah Kecil Bil. Kawasan

  1. BANGGI

  2. BEAUFORT

  3. BELURAN

  4. BUKIT GARAM

  KINABATANGAN

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.

  2.

  3.

  Dogoton

  Pulau Tigabu

  Pulau Tanjong Malawali

  Padang Banggi

  Lagotan Darat

  Halogilat

  Suasa

  Grama

  Jabang

  Kepawa

  Lago

  Batu 65

  Bintuka

  Kg. Nalayan Baru

  Kabuluh

  Sualok

  Lidong

  Botition

  Sungai Sapi

  Tumpat Sugud

  Kawiyan

  Ulu Kaingaran

  Sugut

  Sapapayau Range

  Sukau

  Balat

  Tangkong

 • Daerah/Daerah Kecil Bil. Kawasan

  4. BUKIT GARAM

  KINABATANGAN (samb.)

  5. KENINGAU

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  Keramuak

  Ulu Tongod Range

  Penangah

  Kg. Kuamut

  Kg. Lokan

  Kg. Paris

  Kg. Entilibon

  Kg. Inarad

  Kg. Batu Putih

  Kg. Buang Sayang

  Kg. Tampasak

  Kg. Sogo-S090

  Kg. Minusoh

  Kg. Menanam

  Kg. Langkabong

  Kg. Mengkawago

  Kg. Masaum

  Kg. Lulumiab

  Kg. Desa Permai

  Kg. Sri Ganda

  Kg. Abai

  Kg. Sangau (Kulu-Kulu)

  Tambisan

  Sernawang

  Ansuan

  Bunang

  Malima

  Dalayan

  Kuala Punteh

  Sk. Bonor

  Sk. Batu Lunguyan

  Sk. Sinaron

  Sk. Sinua

  Sk. Sook

  Sk. Sinulihan

 • Daerah/Daerah Kecil Bil. Kawasan

  5. KENINGAU (samb.)

  6. KOTA BELUD

  7. KOTA KINABALU

  8. KOTA MARUDU

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  2.

  3.

  4.

  Sk. Malaing

  Sk. Mansiat

  Sk. Kebulu

  Sk. Simbuan

  Sk. Ulu Senagang

  Sk. Tulid

  Sk. Inandung

  Sk. Kawakaan

  Sk. Kuala Kahaba

  Sk. Binuou

  Mamagon

  Lasau Podi

  Sarang

  Dudar

  Rampayan Ulu

  Nahaba

  Torintidon

  Narinang

  Kimo-Kimo

  Kebayau

  Pulau Mantanani

  Pituru

  Ambong

  Bangkahak Lama

  Kg. Babagon Toki, Inanam

  Kg. Bambangan Baru, Inanam

  Kg. Poring-Poring

  Pulau Sapangar

  Sampir

  Marak-Parak

  Tagibang

  Teringai Laut

 • Daerah/Daerah Kecil Bil. Kawasan

  8. KOTA MARUDU (samb.)

  9. KUALA PENYU

  10. KUDAT

  11. LAHAD DATU

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  1.

  2.

  3.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  Ontolob

  Mandawang

  Birahan

  Langkon

  Talantang

  Taritipan

  Tigaman

  Teringai Darat

  Berangkok

  Kekapor

  Temporong

  Terongkongan AB

  Timug A

  Indarason

  Gumandang

  Timuga/Lotong A

  Indarason Laut

  Suvil

  Limau-Limauan

  Lotong B

  Nangka

  Lotong AB

  Suangpai

  Garau

  Lok Buani

  Bakapit

  Alamania

  Kg. Bangingod, Tungku

  Kg. Makuou, Tungku

  Kg. Ulu Teburi, Tungku

  Kg. Telisai

 • Daerah/Daerah Kecil Bil. Kawasan

  12. NABAWAN

  13. PAPAR

  14. PENAMPANG

  15. PITAS

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  1.

  1.

  2.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  Pangaraan

  Salinatan

  Babalitan

  Sepulot

  Kuala Salung

  Pandiwan

  Saliku Sumatalun

  Lotong

  Bahagia

  Kabu Baru

  Pandiwan

  Tampusison

  Layon

  Tatagas

  Kampung Enam

  Batu Punggul

  Labau

  Kambizan Ovai

  Tarian

  Buayan

  Rosob

  Pinggan-Pinggan

  Kusilad

  Bawang

  Salimpodon

  Mandamai

  Dandun

  Pinapak

  Mangkapon

  Bawing

  Liu

  Mapan-Mapan

  Telaga

  Senaja

 • Daerah/Daerah Kecil Bil. Kawasan

  15. PITAS (samb.)

  16. RANAU

  17. SANDAKAN

  18. SEMPORNA

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  1.

  2.

  3.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Pantai

  Kanibongan

  Lagaton Darat

  Malubang

  Bongkol

  Meringgan

  Kg. Randagong Lama

  Kg. Keranaan

  Kg. Nabutan

  Kg. Kepangian

  Kg. Sagindai

  Kg. Gana-Gana

  Kg. Nunuk Ragang

  Kg. Maukab

  Kg. Pinawan

  Kg. Nampasan

  Kg. Malinsau Sugut

  Kg. Kirokot

  Kg. Tungou

  Kg. Tiang

  Pulau Shanghai

  Jaya Bakti, Batu 36

  Bongon Besar

  Hampalan

  Balimbang

  Pulau Bait

  Ladang Segeria (SADPO)

  Kg. Sisipan

  Sulabayan

  Terusan Tengah

  Gelam-Gelam

  Gading-Gading

 • Daerah/Daerah Kecil Bil. Kawasan

  19. SIPITANG

  20. TAMBUNAN

  21. TAMPARULI

  22. TAWAU

  23. TENOM

  24. TUARAN

  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  1.

  2.

  3.

  1.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Kawang

  Lubuk Darat

  Melaman (Melanan dalam PPNS.

  4/1982, Lampiran II dibatalkan)

  Kuala Megalong (Kuala Menglong

  dalam PPNS. 4/1982, Lampiran II

  dibatalkan)

  Geras

  Lotong

  Bambangan

  Libang Laut/Ulu

  Kuyungon

  Tontoloh Liwan

  Pahu

  Kg. Tomis

  Kg. Guakon

  Kg. Giok

  Sungai Tongkang

  Kemabong

  Bamban

  Saga

  Mandalum

  Pangi

  Sungai Api

  Inubai

  Masanoi

  Gumisi

  Baru Jumpa

  Lemaas

  Gayang

  Wasai

  Ulu Talantang

  Lokub Kiulu

  Baru-baru Cawangan

Recommended

View more >