Netpro Kullanımı

Embed Size (px)

Text of Netpro Kullanımı

07/06/2004 yklenir?

Netpro genel proje nasl oluturulur ve

Projenin geneliyle ilgili tm bilgiler, kullanlan dosyalarn isimleri proje dosyas ierisinde tutulur. Netpro/Proje/Yeni Proje ilemine girilerek bir isim verilir ve saklanr.Oluan dosya *.prj uzanrlr. Netpro/Proje/Proje Se ilemi ile de bu *.prj dosyas yklenir ve almaya balanr. 07/06/2004 Proje parametreleri nasl girilir? Aktif proje parametreleri girilebilir ve raporlarda alnr. Netpro/Proje/Proje Parametreleri ilemine girilir. kan tablodan gerekli bilgiler girilir. 07/06/2004 Syrma Deerleri nasl girilir? Bu ilem Netpro/Proje/Syrma Deerleri ilemine girildiinde kan editrden yaplr.Bu editr bitkisel toprak kalnlklarnn girildii editrdr.Bu editre girilen deerler,inKesit editrndei ilemlere Zemin (Syrma) ve leri lemlere Zemin(Dolguda Syrma) ilemlerinde kullanlacak nebati toprak tabakasnn kalnldr. Bu editrde bir aralk bilgisi yoktur. Verilen KM deerleri ve Kalnlklar arasnda lineer enterpolasyon yaplr. Bu nedenle kalnlk deeri bir noktada aniden deiiyorsa (ki aratrma raporlarnda genellikle bu ekildedir), deiiklik olan KMde ve bu KMden projeyi etkilemeyecek bir uzaklkta (rn. 1 m) iki ayr deer verilerek allabilir. Netpro/Proje/Syrma Deerleri ilemine girilir. Bitkisel Toprak Kalnlk deerleri editr kacaktr. Bu editrn sol tarafna,kalnlk deeri girilecek olan kilometre deeri ile kalnlk deeri girilir. Ekle (+) butonu ile sa tarafa aktarlr. stenen btn kilometrelerde kalnlk deerleri girilir ve sa tarafa atlarak listelenir. Kabul ile ilem sonlandrlr. 07/06/2004 Toprak snflar nasl girilir? Bu ilem,Netpro/Proje/Toprak Snflar ilemine girilerek kan editrden girilir.Buraya toprak snflar ve skma/kabarma deerleri girilir. leme girilince bo bir editr kacaktr. Bu editr zerinde fare sa tua baslmas ile kan menden Ekle seilir. kan tablodan toprak snf bilgileri girilir.Kiometre bilgileri,skma/kabarma katsays,toprak snf yzdeleri girilir. Toprak snf yzdeleri iin toplamlarnn 100 olmas zorunluluu vardr. Netpro bu kontrol yapar ve toprak

snflar toplam 100 olmad durumlarda bilgi gncellenmez. 07/06/2004 zel Aralklar nasl belirlenir? Kpr, viyadk, tnel gibi kbaj ilemi yaplmayacak aralklarn proje bilgilerine aktarlmas ilemidir. Netpro/Proje/zel Aralklar ilemine girilir. kan editrn sol tarafna kilometre balang ve biti deerleri girilir. Aklama bilgisi verilir.Kpr,tnel,viyadk gibi.. Bu tanmlanan aralklarda kbaj hesabnn yaplmas istenmiyorsa ilgili kutucuk aktif yaplmaldr. Ekle(+) butonu ile sa tarafa aktarlr. stenen btn kilometrelerde zel aralk deerleri girilir ve sa tarafa atlarak listelenir. 07/06/2004 Depo Ariyet noktalar nasl girilir? Brkner dengelemesi iin Depo ve Ariyet noktalarnn kilometre ve yola uzaklklarnn verildii ilemdir. Netpro/Proje/Depo Ariyet Noktalar ilemine girilir. kan editrden fare sa tua baslr. kan tablodan tip (depo ya da ariyet) seilir. Depolarda Ad alanna D1,D2 gibi deerler verilmelidir. Kilometre ve Yola mesafe deerleri brkner dengelemesi ileminde kullanlrlar. Sol/Sa ve Aklama brkner izim ve raporlarnda kullanlrlar. Ariyet Ocaklarnda Ad alanna A1,A2 gibi deerler verilmelidir. Kilometre ve Yola mesafe deerleri brkner dengelemesi ileminde kullanlrlar. Sol/Sa ve Aklama brkner izim ve raporlarnda kullanlrlar. Brkner dengelemesi ileminin salkl yaplabilmesi iin Toprak Snflar girilmelidir.Toprak snf yzdeleri iin toplamlarnn 100 olmas zorunluluu vardr. Tamam ile ilem sonlandrlr. 07/06/2004 TCK Formatna evir ilemi nasl yaplr? Yaplan projenin ve dosyalarnn TCK artnamelerinde aklanan formata evrilmesi salanr. Harita bilgilerinin TCK'nin istedii kodlu alm formatna dntrlebilmesi iin tabaka ve izgi tiplerine kar den kodlarn tanmland bir tablo oluturulmaldr. rnek bir tablo program ile birlikte gelmektedir. Harita iin kullandnz tabaka yapsna gre bu tablonun bir kopyas alnp zerinde gerekli deiikler yaplmaldr. 07/06/2004 Gzergah nasl tanmlanr? Projenin yaplaca gzergah tanmlamak iin; Netpro/Gzergah/Gzergah Tanmla ilemine girilir. Gzergahn balang kilometresi girilir.

Gzergah tanmlama yntemi(Elemanlar ya da Someler) belirlenir. Eer someler yntemi seilirse; Gzergah some noktalarn birletiren doru ve some noktalarnda bu dorulara teet yaylardan oluur. Yaylarn u noktalarna spiral yerletirilebilir. Eer elemanlar yntemi seilirse;Gzergah grafik olarak oluturulmu doru, yay ve spiral elemanlarndan oluur. Yntem seildikten sonra Gzergah dosyas (*.ktb) sorulur. Mevcut bir dosya veya yeni dosya ad verilebilir. Dosyann verilmesi ile birlikte Gzergah oluturan objelerin seilmesi istenir. Someler ynteminde Gzergah balangcndan itibaren birbirine dokunan doru/yay/doru veya Doru/Doru elemanlar seilir. Elemanlar ynteminde gzergah oluturan tm elemanlar var olmaldr. Bu elemanlarn teetlik koullar kullancya aittir.Elemanlar ynteminde gsterim sras nemli deildir. Seim ilemi sonucunda balang elemannn tekrar gsterilmesi istenir. Tamam ile ilem sonlandrlr. 07/06/2004 evli Kotlu Plan nasl izilir? Mevcut bir gzergahn lleri ile birlikte yeniden izilmesi iin ve oluturulmu bir gzergahn evli ve kotlu plannn izdirilmesi yaplabilir. Netpro/Gzergah/evli Kotlu Plan ilemine girilir. kan tablodan izim iin parametreleri verilir.lek deeri,sembol boyu,gzergah yazlar,TO/TF Yazlar kriterleri girilir,evli kotlu plan iziminin yaplaca gzergah dosyas(*.ktb) ile kesit dosyas seilir. iz botonuna baslmas ile ilem tamamlanr. 07/06/2004 Gzergah raporlar nasl alnr? Gzergah ile ilgili raporlarn alnmasn salanr. leme girildiinde pencere alr ve Yatay gzergah dosyas(*.ktb) sorulur.Yaplacak raporlamalar seilen gzergah dosyasndaki deerlere gre yaplacaktr. Gzergah Raporu tablosundan istenen rapor ekli seilir ve Tamam butonuna baslr. Ekran fonksiyonu seilmise rapor sonucu farenin ucuna gelecektir.Ekrann ietenilen bir yerine yerletirilir.Dosya fonksiyonu seilmise text editrnde kacaktr. 07/06/2004 Rakortman Tanmlar nasl yaplr? Rakordman editr, trmanma eridi, servis cepleri, genilemeler gibi platform genilik deiimlerini tanmlamann kolay bir yoludur. Netpro/Gzergah/Rakortman Tanmlar ilemine girilir.

Rakortman Editr kacaktr.Bu editrn sol tarafna kilometre balang ve biti deeri ile rakotman geniliklerinin balang ve biti deerleri girilir. Ekle (+) butonu ile sa tarafa aktarlr. Her rakordman izgisinin bir numaras vardr. En fazla 30 rakordman izgisi olabilir. Balang ve biti deerleri arasndaki enterpolasyon Lineer/Kbik ayarlarna gre yaplr. Kbik geite balant ters kurp olarak da adlandrlr. Deerler kilometre srasna gre girilmek zorunda deildir. Bu sralama otomatik olarak yaplr. Ayrca akan aralklar lemler/Kontrol ile rapor edilebilir. Dosya/Sakla k ile ilem sonlandrlr. 07/06/2004 Serbest Dever Tanm nasl yaplr? Yatay gzergah tanm ile verilen dever tanmlar T.C.K. standartlarna uygun dever deiimlerini salamak iindir. Bunun dnda kavak vb. yerlerde dever uygulamas bu kurallara uymayabilir.Bu nedenle serbest dever tanm getirilmitir. Netpro/Gzergah/Serbest Dever Tanm ilemine girilir. kan editrden Dosya/Yeni Dever izgisi seilir. Editrn sol tarafna balang ve biti kilometre deerleri ile balang ve biti dever deeri verilir. Ekle(+) butonu ile sa tarafa atlr. Her dever izgisinin bir numaras vardr. En fazla 30 dever izgisi olabilir. Dosya/Sakla k ile ilem sonlandrlr. 07/06/2004 Modelden Enkesit nasl oluturulur? Tanmlanan gzergah zerinden kesit oluturma ilemidir. Netpro/Enkesit/Modelden Enkesit Al ilemine girilir. Enkesitin alnaca gzergah(*.ktb) seilir. Enkesit alma yntemi (sabit aralkl,dosyadan okunacak,listesi oluacak) seilir. Oluacak enkesit iin bir isim verilir.Bunun iin kan tablodan Ekle butonuna baslmaldr. Kesit ismi verildikten sonra Enkesit parametreleri verilir.Enkesit aralk,enkesit genilikleri gibi. Tamam butonuna basldktan sonra kesit oluacaktr. 07/06/2004 Enkesitlerden Plankote noktalar nasl oluturulur? Oluan enkesitler zerinden noktalar okunarak grafik ekrana aktarlr. Netpro/Enkesit/Enkesitlerden Plankote ilemine girilir. Plankote noktas okunacak olan kesit dosyas(*.kse) seilir. Kesit dosyasnn bal olduu gzergah(*.ktb) seilir. lem tamamlanr.Kesitlerin gen modeli kestii yerlere

noktalar atlm olacaktr. 07/06/2004 Enkesit izimleri nasl yaplr? Enkesitleri izdirmek iin; Netpro/Enkesit/Enkesit izimi ilemine girilir. Enkesit izimi tablosu kacaktr.Bu tablo 3 blm olarak dzenlenmitir. Genel blmnde enkesit izimi iin bir takm parametreler verilir.Kilometre aral,yatay lek,dey lek,yatay ve dey aralk deerleri gibi. Kesitler blmnde ise,izdirlecek enkesitler(*.kse) ya da istinatlar(*.ksp) seilir.Fare sa tua baslmas ile kan menden Enkesit Ekle ya da stinat Ekle ilemleri ile 20 adete kadar kesit eklenebilir. Dier blmnde ise kesit izimi srasnda uygulanacak parametreler verilir.Kyas kot fark,eimlerin hane says,enkesitlerin snrlanmas,sanat yaplarnn izdirilmesi gibi... iz butonuna basldktan grafik ekrandan yer gsterilir. Verilen deerlere gre kesitler izdirlmi olacaktr. 07/06/2004 Noktalardan Profil nasl alnr? Profil izimi hazrlanmas amacyla araziden alnm belirli aralklardaki noktalardan enkesit dosyas oluturulmas ilemidir. lemin yaplabilmesi iin ayrca gzergah bilgilerinin de Gzergah Editrnde girilmi olmas gereklidir. Netpro/Enkesit/Noktalardan Profil ilemine girilir. leme girilmesi ile birlikte ekrandaki profil noktalar, obje seme yntemlerinden uygun olan kullanlarak seilir. Noktalarn seilmesinden sonra ilgili gzergah dosyas seilir, oluturulacak enkesit dosyas iin isim girilir. Noktalar iin zin Verilen Maksimum Sapma (gzergahtan olan uzaklk) ve Enkesit Genilii (iki enkesit arasndaki mesafe) iin uygun deerler girilir. lem sonrasnda verilen isimde enkesit dosyas otomatik olarak oluturulacaktr. 07/06/2004 Noktalardan Enkesit nasl alnr? Enkesit dosyas oluturmak amacyla kot ve koordinat okumas yaplarak Netcad grafik ortamna yklenen noktalardan enkesit dosyas oluturulmas ilemidir. lemin yaplabilmesi iin noktalar enkesit okumas eklinde, yaklak gzergah dik dorultular zerinde okunmu olmaldr. Ayrca gzergah bilgilerinin de Gzergah Editrnde girilmi olmas gereklidir. Netpro/Enkesit/Noktalardan En