of 10 /10
NEWSLETTER NVO GREEN HOME No 4. JANUAR/FEBRUAR 2010 Uredjenje Stitarice U Mojkovcu je 15. januara 2011. odrzana akcija uredjenja podrucja oko rijeke Stitarice, koja predstavlja nastavak aktivnosti uredjenja dvorista organizovanih tokom decembra 2010. u okviru projekta „Ucestvuj i mijenjaj“, koji je podrzala Americka ambasada u Podgorici. Naime, rijec je o podrucju koje je sluzilo za nelegalno odlaganje otpada a prijetila je i opasnost za njegovo dalje sirenje usled obilnog kisnog perioda. Da napomenemo, odlaganje otpada, van za to namijenjenih mjesta, predstavlja ozbiljan problem za zivotnu sredinu i ljudsko zdravlje. Stetne materije koje se oslobadjaju razlaganjem odlozenog materijala dospijevaju u vazduh, zemljiste, podzemne i povrsinske vode,biljni i zivotinjski svijet ali covjeka kao poslednjeg clana lanca ishrane. Poseban problem predstavljaju plasticne kese. Period njihovog raspadanja zavisi od spoljasnjih uslova. Ukoliko se plasticne kese nalaze na otvorenom i pod povoljnim uslovima (sunceva svijetlost, kiseonik i vlaznost vazduha) vrijeme raspadanja je od 400 do 1000 godina. Ako se pak, plasticne kese nadju u zemljistu gdje sunceva

NEWSLETTER NVO GREEN HOME DECEMBAR je u dalekoj proslosti odvojio lanac visokih planina. Njegova povrsina se mijenja od 350km2 do 540km2, zavisno od vodostaja a nalazi se na 4 –

Embed Size (px)

Text of NEWSLETTER NVO GREEN HOME DECEMBAR je u dalekoj proslosti odvojio lanac visokih planina. Njegova...

 • NEWSLETTER NVO GREEN HOME

  No 4. JANUAR/FEBRUAR 2010

  Uredjenje Stitarice

  U Mojkovcu je 15. januara 2011. odrzana akcija

  uredjenja podrucja oko rijeke Stitarice, koja

  predstavlja nastavak aktivnosti uredjenja dvorista

  organizovanih tokom decembra 2010. u okviru

  projekta Ucestvuj i mijenjaj, koji je podrzala

  Americka ambasada u Podgorici.

  Naime, rijec je o podrucju koje je sluzilo za

  nelegalno odlaganje otpada a prijetila je i

  opasnost za njegovo dalje sirenje usled obilnog

  kisnog perioda. Da napomenemo, odlaganje

  otpada, van za to namijenjenih mjesta, predstavlja

  ozbiljan problem za zivotnu sredinu i ljudsko

  zdravlje. Stetne materije koje se oslobadjaju

  razlaganjem odlozenog materijala dospijevaju u

  vazduh, zemljiste, podzemne i povrsinske

  vode,biljni i zivotinjski svijet ali covjeka kao

  poslednjeg clana lanca ishrane.

  Poseban problem predstavljaju plasticne kese.

  Period njihovog raspadanja zavisi od spoljasnjih

  uslova. Ukoliko se plasticne kese nalaze na

  otvorenom i pod povoljnim uslovima (sunceva

  svijetlost, kiseonik i vlaznost vazduha) vrijeme

  raspadanja je od 400 do 1000 godina. Ako se pak,

  plasticne kese nadju u zemljistu gdje sunceva

 • svijetlost ne dopire i nema kiseonika, njihov period

  raspadanja se procijenjuje na milijardu godina.

  Zasto su plasticne kese opasne?:

  Osnovna materija za njihovu proizvodnju,

  polietilen dobija se iz nafte i prirodnog

  gasa (velika potronja konvencionalnih

  izvora energije)

  Zagadjenja okeana i mora prilikom izlivanja

  nafte

  Njihovim spaljivanjem oslobadjaju se stetni

  gasovi i teski metali

  Idealni su prenosioci bakterija

  Opasni za zivi svijet (izazivaju gusenje ili

  se zapetljaju u organizmu).Oko 100 000

  morskih sisara (kitovi,delfini, foke) godisnje

  umre od gutanja kesa, za koje misle da su

  njihova hrana-meduze.

  Lagane su i vodootporne, tako da ih vjetar

  lako raznosi, pa se mogu vidjeti na

  ulicama, u parkovima, obalama rijeka i

  daju ruan izgled prostoru

  Vise informacija na:

  [email protected]

  EKOPlan - Monitoring primjene principa

  odrzivog prostornog razvoja i zastite zivotne

  sredine u prostorno planskim dokumentima u

  Crnoj Gori

  NVO Green Home u saradnji sa NVO Expeditio iz

  Kotora poela je sa realizacijom projekta

  EKOPlan - Monitoring primjene principa

  odrivog prostornog razvoja i zatite ivotne

  sredine u prostorno planskim dokumentima u

  Crnoj Gori koji je podrzan od Fondacije Instituta

  za otvoreno drustvo, kancelarija u Podgorici.

  Cilj projekta je podsticanje primjene principa

  odrivog prostornog razvoja i zastite zivotne

  sredine u prostorno planskim dokumentima u

 • Crnoj Gori.

  Projektom zelimo da utvrdimo tacan stepen

  razumijevanja savremenog evropskog pristupa

  ocuvanju zivotne sredine i odrzivog razvoja

  donosioca odluka. Jedan od ciljeva svakako je i

  prepoznavanje stepena zastpuljenosti navedenih

  principa u programskim zadacima, planovima i

  projektima, legislativi, strategijama i procedurama

  koje se sprovode na svim nivoima uz

  komparativnu analizu sa EU iskustvima. Kroz

  projektne aktivnosti planirano je podizanje nivoa

  svijesti predstavnika drzavnih organa na svim

  nivoima, institucija i obradjivaca planova o

  osnovnim principima zastite zivotne sredine i

  odrzivog prostornog razvoja.

  Vise informacija na:

  [email protected]

  Ekoloski forum

  Podgorica 17. februar 2011. - odrzan je

  pripremni sastanak Ekoloskog foruma

  (Environment forum) u Crnoj Gori.

  Rijec je o projektu koji se realizuje u zemljama

  zapadnog Balkana i Turskoj, a podrzan je od

  Evropske komisije, generalnog direktorata za

  zivotnu sredinu. Kroz Forum za zivotnu sredinu

  nevladine organizacije koje se bave zivotnom

  sredinom imaju priliku da predstave svoja

  misljenja, iskustva, preporuke i primjere dobre i

  (ili) loe prakse Evropskoj komisiji.

  Sastanak je obuhvatio dvije teme:

  Energetska efikasnost i obnovljivi izvori

  energije i

  Ucesce javnosti u procesu donosenja

  odluka

  Pored predstavnika nevladinih organizacija,

  sastanku su prisustvovali i predstavnici delegacije

  Evropske komisije u Crnoj Gori, Ministarstva

 • odrzivog razvoja i turizma, Agencije za zastitu

  zivotne sredine, Ministarstva ekonomije, javnih

  institucija i lokalnih samouprava.

  Vie informacija na:

  [email protected]

  IPA prekogranicni projekat Crna Gora

  Albanija

  NVO Green Home u saradnji sa partnerskom

  organizacijom INCA Institut za zastitu prirode u

  Albaniji i zajednickim partnerom TSLF -

  Prekogranicni forum za Skadarsko jezero, pocinje

  sa realizacijom projekta Podrska predlozenom

  prekogranicnom rezervatu biosfere Skadarskog

  jezera.

  Kroz projekat se zeli ukazati na postojecu

  problematiku prekogranicnog upravljanja

  Skadarskim jezerom, kao i procijeniti njegov

  potencijal za stavljanje ovog podrucja pod

  UNESCO zastitu .

  Osnovni ciljevi ovog projekta su doprinos samoj

  zastiti biodiverziteta jezera kroz promociju

  prekogranicne saradnje kao i podrska

  dosadasnjim naporima drzavnih institucija ka

  uspjesnijem pristupu i efikasnijoj politici u oblasti

  zivotne sredine, a sve u cilju vece informisanosti i

  strucnosti civilnog sektora i drzavnih institucija.

  Ove aktivnosti vode ka upotpunjavanju

  institucionalnih praznina u prekogranicnom

  upravljanju prirodnim resursima, u cilju

  ispunjavanja standarda Evropske Unije.

  Projekat je podrzala Delegacija Evropske

  Komisjie u Crnoj Gori i Albaniji.

  Vise informacija na:

  [email protected]

 • Partnerske akcije za zastitu biodiverziteta

  zapadnog Balkana

  Green Home je u partnersrvu sa Mladim istrazivacima Srbije, Sunce iz Splita i WWF Mediteranskim programom pokrenula projekat Partnerske akcije za zastitu biodiverziteta zapadnog Balkana, ciji je cilj da se doprinese zastiti biodiverziteta Crne Gore i Srbije kroz promociju i podrsku kljucnih politika EU za zastitu prirode, ukljucujuci mrezu Natura 2000 i podrsku regionalnim inicijativama za podizanje svijesti o energetskoj efikasnosti. U okviru ovog projekta otvoren je Regionalni program malih grantova namijenjen ekoloskim nevladinim organizacijama na kojem je ucestvovalo 9 organizacija iz mreze Natura 2000 info centar, sa prijedlozima projekata za lokalne akcije na ocuvanju biodiverziteta i organizovanju kampanje Sat za planetu. Nakon sto je komisija odabrala 6 projekata koji ce biti podrzani finansijski u max iznosu 3000 eura, u ponedeljak 21 februara 2011 organizovan je konsultativni sastanak sa organizacijama pobjednicama, kako bi se dogovorile na medjusobnoj saradnji i saslusale sugestije koje je pripremila komisija. Organizacije koje su dobile grantove su: Breznica Pljevlja, Ozon Niksic, Ozeleni.me Budva, Priroda Niksic, Centar za zastitu i proucavanje ptica Podgorica, Drustvo Mladih ekologa Niksic. Akcije ce se realizovati u periodu od Marta Septembra 2011. Vise informacija na:

  [email protected]

 • U ovom broju Newslettera objavljujemo tekst nase koleginica Jelene Marojevic o vlaznim stanistimapovodom 02.februara Svjetskog dana vlaznih stanista Svjetski dan mocvarnih stanista Svjesni opasnosti koja prijeti mocvarnim stanistima pod naletom urbanizacije, melioracije u cilju stvaranja obradivog zemljista i neodrzivog koriscenja vodnih resursa eksperti u iranskom gradu Ramsaru 2. februara 1971. godine usvajaju "Konvenciju o zastiti mocvarnih podrucja od medunarodnog znacaja", poznatiju kao Ramsarska konvencija. Danas ona predstavlja najznacajniji dokument koji regulise upravljanje i zastitu ovih specificnih ekosistema. Od tada se taj datum obiljezavau svijetu kao meunarodni dan mocvarnih podrucja.

  Zasto su vazna mocvarna stanista?

  Mocvarna podrucja predstavljaju jedinstvo kopna i vode i kao takva cine stanista sa najvecom bioloskom raznolikoscu buduci da je za njih vezano vise od 40 posto ukupnog broja biljnih i zivotinjskih vrsta i u tome se ogleda njihov globalni znacaj. Ova su podrucja stanista velikog broj ptica, od kojih se mnoge nalaze na listama rijetkih i ugrozenih vrsta. Vise od 10% svjetske ornitofaune, tacnije 868 vrsta vezano je za mocvare. Ova podrucja predstavljaju i prirodne preciscivace otpadnih voda i regulatore poplava. Takoe, ucestvuju u kontroli poplava, prirodnoj regulaciji klime i odrzavanju ravnoteze ekosistema akumulisanjem gasova staklene baste i zadrzavanjem hranjivih supstanci i sedimenta. Njihova, mozda i najvaznija funkcija je da predstavljaju izvore pijace vode, koji ce u skoroj buducnosti biti izuzetno vazni za odrzavanje zivota na planeti. Zbog toga je i njihova zastita od vaznosti ne samo za ocuvanje stanista vodenihptica i bioloske raznovrsnosti, vec i kao rezervoara vode, uloge koju imaju u obnavljanju podzemnih voda, ublazavanju posledica klimatskih pojava, rekreativnih, kulturnih i edukativnih vrednosti.

  Mocvarna stanista u Crnoj Gori

  Najznacajniji ekosistem mocvarnog tipa u Crnoj

 • Gori je Skadarsko jezero, najvece jezero na Balkanu i jedno od najznacajnijih stanista ptica u citavoj Mediteranskoj regiji. Ono je i najveci slatkovodni ihtioloski objekat na Balkanu. Od 1983. je Nacionalni park a od 1995. godine upisano je na Ramsarsku listu meunarodno znacajnih mocvarnih podrucja. Zivopisno i po mnogo cemu jedinstveno smjestilo se u zetsko-skadarskoj kotlini, zadrzavajuci rekom Bojanom kontakt sa Jadranskim morem, od kojeg ga je u dalekoj proslosti odvojio lanac visokih planina. Njegova povrsina se mijenja od 350km2 do 540km2, zavisno od vodostaja a nalazi se na 4 10 mnv i u geoloskom smislu predstavlja kriptodepresiju jer je njegovo dno znatno ispod nivoa mora sto predstavlja rijedak prirodni fenomen. Jezero posjeduje veliku raznovrsnost biljnog i zivotinjskog svijeta: oko 1900 biljnih vrsta, 54 riblje vrste, 16 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca, 57 sisarskih vrsta. Ono sto ovo jezero izdvaja od drugih podrucja je, do sada registrovanih, 281 vrsta ptica, zbog cega je u ornitoloskim krugovima poznato kao "Evropski pticji aerodrom", jer u zimskom cenzusu njihov broj dostize i do 250.000 jedinki. No, ovo jezero je nista manje znacajno i kao njihova tacka na migraciji, a posebno i kao podrucje za gnjezdenj. Ono je najzapadnije gnjezdiliste dalmatinskog pelikana (Pelecanus crispus) i najvece gnjezdiliste na planeti globano ugrozenog fendaka (Phalacrocorax pygmeus). Osim toga, na jezeru gnijezdi i znacajan broj caplji i cigri. Neophodnost ocuvanja i mudrog upravljanja ovim osjetljivim ekosistemima postaje imperativ, narocito u svijetlu sve izrazenijeg globalnog zagrijavanja i pesimistickih prognoza njegovog negativnog uticaja na prirodu, uopste. Upravo je ocuvanje mocvara slamka spasa za biodiverzitet, regulaciju klime i opstanak covjeka na pojedinim djelovima nase planete. Nama samo ostaje da se nadamo da ce i Crna Gora prepoznati potrebu hvatanja za tu slamku. Jelena Marojevic

 • BUDUCE AKTIVNOSTI

  EKOPlan - Monitoring primjene principa

  odrzivog prostornog razvoja i zastite zivotne

  sredine u prostorno planskim dokumentima u

  Crnoj Gori

  U okviru projekta EKOPlan - Monitoring primjene

  principa odrzivog prostornog razvoja i zastite

  zivotne sredine u prostorno planskim

  dokumentima u Crnoj Gori planirano je anonimno

  anketiranje zaposlenih u opstinskim sluzbama o

  poznavanju pojma odrzivog razvoja i principa

  zastite zivotne sredine, kao i anketiranje gradjana

  o direktnim i indirektnim posledicama

  sprovodjenja/nesprovodjenja zakona u oblasti

  zastite zivotne sredine i prostornog planiranja.

  Radionice o reciklazi-o uspjehu radionica koje se

  ticu reciklaze i separatnog odlaganju otpada, koje

  smo odrzali tokom 2009/10 godine najbolje govori

  velika zainteresovanost vrtica za njihovo ponovno

  organizovanje sa kojim cemo poceti od marta ove

  godine.

  Sat za planetu Zemlju globalna akcija koja se

  obiljezava sirom svijeta gasenjem svijetla na

  prepoznatljivim objektima bice obiljezena i ove

  godine 26.marta u 20.30h. Ove godine, nakon

  samog dogadjaja nastavice se sa promocijom

  koriscenja mjera energetske efikasnosti, sto

  potvrdjuje i novi slogan kampanje Earth Hour

  2011: It's time to go beyond the hour

  (http://www.earthhour.org/)

  O svim nasim aktivnostima u okviru ove kampanje

  bicete blagovremeno obavijesteni.

 • Ekoloski kalendar Februar

  02.02. Svjetski dan vlaznih stanista 14.02. Svjetski dan ocuvanja energije 18.02. Medjunarodni dan bioloske kontrole 19.02. Medjunarodni dan zastite morskih sisara

  Dragi volonteri,

  Pozivamo vas da se aktivnije ukljucite u rad i djelovanje Green Homa i da nam

  saljete vase ideje, razmisljanja i predloge za aktivnosti koje bi ste zeljeli da

  zajedno realizujemo.

  Kao predlog za pocetak pozivamo vas da zajedno sa nama uredjujete rubriku Eko

  patrola koju upravo pokrecemo. Saljite nam informacije i fotografije divljih

  deponija, neuredjenih i devastiranih lokacija, rijecnih tokova, ali i neke dobre

  primjere gradjanske ekoloske svijesti i savjesti, a mi cemo se potruditi da te

  informacije dospiju i do sire javnosti Crne Gore, kao i da pokusamo da zajedno

  doprinesemo rjesavanju takvih problema..

  Podsjeamo vas da nas mozete posjetiti svakog radnog dana na adresi Radosava

  Burica 31, u periodu od 9 17h .

  Ostajemo otvoreni za sve vase predloge, sugestije i ideje

  Srdacan pozdrav,

 • Green Home

  www.greenhome.co.me