21
0 SLOŠNO Das Alte Buch – Projekte und Methoden der Erschliessung = Il libro antico – progetti e metodi di catalogazione. – Innsbruck : Studienverlag, cop. 2009 (6084) Libri sotto il littorio : due fondi librari del periodo fascista a Bolzano = Bücher unter dem Liktorenbündel : zwei Bozner Buchbestände aus der Zeit des Faschismus. – Rovereto : Egon, Emanuela Zandonai Editore, 2009 (6086) Muzejsko delo kot ogledalo časa. – Škofja Loka : Loški muzej, 2010 (6093) Dečman, Mitja: Organizacijsko-tehnološki model zagotavljanja dolgoročne avtentičnosti elektronskih dokumentov v slovenski javni upravi : doktorska disertacija. – Ljubljana : M. Dečman, 2010 (II 2338) Hudales, Jože: Slovenski muzeji in etnologija : od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008 (6104) Condition of the cultural and natural heritage in the Balkan region : proceedings of the Regional conference held in Kladovo, Serbia from 23th to 27th October 2006. – Belgrade : National Museum, 2006 (II 2341) Bibliografija jugoslovenske iseljeničke periodike u Severnoj i Južnoj Americi po 1945. – Beograd : Arhiv Srbije i Crne Gore, 2008 (6121) Unesco thesaurus. – Paris : Unesco, 1977 (II 2343/1-2) Britannica book of the year : 2010. – Chicago (etc) : Encyclopedia Britannica, 2010 (čit.) Katalog knjiga XVI. St. u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005 (6148) Zbornik radova / 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogučnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005 (6154) Zbornik radova / 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogučnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004 (6155) Zbornik radova / 10. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogučnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007 (6156) Bradley, Michael: Vodnik po tajnih družbah : resnica o najbolj zloveščih tajnih družbah na svetu, o združenju iluminatov, Sionskem priorstvu, Opusu Dei in drugih. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (6188)

nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

  • Upload
    lythuan

  • View
    242

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

0 SLOŠNO

Das Alte Buch – Projekte und Methoden der Erschliessung = Il libro antico – progetti e metodi di catalogazione. – Innsbruck : Studienverlag, cop. 2009 (6084) Libri sotto il littorio : due fondi librari del periodo fascista a Bolzano = Bücher unter dem Liktorenbündel : zwei Bozner Buchbestände aus der Zeit des Faschismus. – Rovereto : Egon, Emanuela Zandonai Editore, 2009 (6086)

Muzejsko delo kot ogledalo časa. – Škofja Loka : Loški muzej, 2010 (6093)

Dečman, Mitja: Organizacijsko-tehnološki model zagotavljanja dolgoročne avtentičnosti elektronskih dokumentov v slovenski javni upravi : doktorska disertacija. – Ljubljana : M. Dečman, 2010 (II 2338) Hudales, Jože: Slovenski muzeji in etnologija : od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008 (6104) Condition of the cultural and natural heritage in the Balkan region : proceedings of the Regional conference held in Kladovo, Serbia from 23th to 27th October 2006. – Belgrade : National Museum, 2006 (II 2341) Bibliografija jugoslovenske iseljeničke periodike u Severnoj i Južnoj Americi po 1945. – Beograd : Arhiv Srbije i Crne Gore, 2008 (6121) Unesco thesaurus. – Paris : Unesco, 1977 (II 2343/1-2) Britannica book of the year : 2010. – Chicago (etc) : Encyclopedia Britannica, 2010 (čit.) Katalog knjiga XVI. St. u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005 (6148) Zbornik radova / 8. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogučnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005 (6154) Zbornik radova / 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogučnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004 (6155) Zbornik radova / 10. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogučnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007 (6156) Bradley, Michael: Vodnik po tajnih družbah : resnica o najbolj zloveščih tajnih družbah na svetu, o združenju iluminatov, Sionskem priorstvu, Opusu Dei in drugih. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (6188)

Page 2: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Korotan : kulturne prireditve 1991-2008. – Celovec : Mohorjeva založba, 2008 (II 2401) Kulturna prepletanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. – Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2008 (II 2412) Jerele, Ines; Pevec, Felicijan; Vodopivec, Jedert: Flores in colores : knjige iz Frančiškanskega samostana Novo mesto. – Ljubljana : Brat Frančišek, 2010 (II 2413) Mišković, Veselin: Na začetku je bila knjiga. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010 (6204a) Administration des documents a la Commission européenne. – Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2010 (6225) Tanner, Simon: Handbook on cost reduction in digizitazion. – Rome : Minerva, 2006 (6247) Med prezentacijo in manipulacijo. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (6252) Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov : zbornik prispevkov 4. skupnega posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. – Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010 (6256)

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA Space and time in Europe : East and West, past and present. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008 (6158) Klöster – Inseln der Stille. – München : Bruckmann, cop. 2006 (6184)

2 VERSTVO

Mlinarič, Jože: Dominikanski samostan na Ptuju. – Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2009 (6100a) Thaler, Peter: Von Kärnten nach Schweden : die evangelischen Glaubensflüchtlinge der Familien Khevenhüller und Paul. – Klagenfurt : Verlag des Kärntner Landesarchivs, 2010 (6118) Religija kot vir pomoči pri soočanju s stresnimi in travmatičnimi dogodki. – Ljubljana : Teološka fakulteta, 2007 (6123) Gianni, Luca: Le note di Pietro dell'Oca da Reggio Emilia (1360-1375). - Roma : Istituto storico italiano per il medio evo, 2006 (6147) Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije. Sv. 7, 1441-1465. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost, 2004 (6150)

Page 3: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Zinsverbot und Judenschaden : jüdisches Geldgeschäft im mittelalterlichen Aschkenas. – St. Pölten : Institut für jüdische Geschichte Österreichs, 2010 (II 2350) Pod oboli sv. Nikolaja : stoletje župnije Dolnji Logatec. – Logatec : Župnijski urad sv. Nikolaja, 2010 (II 2351) Sto let s svetim Antonom Padovanskim : zbornik ob obletnici posvetitve župnijske cerkve v Prečni. – Prečna : Župnija, 2010 (6161) Biblija v slikarstvu. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1989 (II 2357) Zgodovina krščanstva. – Ljubljana : Državna založba Slovenija, 1992 (6167) Lang, Hugo: Das grosse Marienbuch. – Augsburg : Weltbild, 1997 (II 2360) Green, Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : Thames & Hudson, 2002 (6175) Wörterbuch des Christentums. – München : Orbis, 2001 (6177) Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398) Meehan, Cary: The traveller's guide to sacred Ireland : a guide to the sacred places of Ireland, her legends, folklore and people. – Glastonbury : Gothic image, 2002 (6182) Petrič, Franci: Slovenske božje poti. – Ljubljana : Družina, 2008 (II 2407) Smart, Ninian: The world's religions. – Cambridge : University Press, 1998 (6191) Encyclopedai of world religions. – Zürich : Concord, 2005 (II 2408) Kolar, Bogdan: Na misijonskih brazdah cerkve. – Celje : Mohorjeva družba, 1998 (6240) Emeršič, Jurij Pavel: Slovenski izseljenski duhovniki v primežu represivnih posegov »ljudske oblasti« s poudarkom na ozemlju Zvezne republike Nemčije : magistrsko delo. – Ljubljana : J. P. Emeršič, 2008 (II 2443)

3 DRUŽBENE VEDE

Hrvatski državni sabor 1848. – 4 zv. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2001-2008 (6080/1-4) Die Wolkenstein : Facetten des Tiroler Adels in Spätmittelalter und Neuzeit. – Innsbruck : Wagner, cop. 2009 (6085) Hernja Masten, Marija: Urbar gospoščine Gornji Ptuj 1597. – Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2008 (6098)

Page 4: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Dornik Šubelj, Ljuba: Vloga OZNE za Slovenijo pri prevzemu oblasti : 1944-1946. – Ljubljana : L. Dornik Šubelj, 2009 (II 2330) Kunšić, Mirko: Košček nebes : Brdo. – Brdo pri Kranju : Javni gospodarski zavod Brdo, Protokolarne storitve RS, 2008 (II 2339) Štirideset let gluhonemnice v Ljubljani : 1900-1940. – Ljubljana : Ravnateljstvo gluhonemnice, 1940 (6106) Jubilejni zbornik Zavoda za gluho mladino v Ljubljani : 1900-1950. – Ljubljana : Zavod za gluho mladino, 1950 (6107) Izveštaji Ministarstva inostranskih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1933. godinu. Knj. 4. – Beograd : Arhiv Jugoslavije, 2009 (5354/4) Ammerer, Gerhard: Das Ende für Schwert und Galgen? : legislativer Prozess und öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im Ordentlichen Verfahren unter Joseph II. (1781-1787). – Wien . Österreichisches Staatsarchiv, 2010 (6117) Demos na Kamniškem. – Kranj : Žaler, 2010 (II 2342) Natio Polona : le universita in Italia e in Polonia (secc. XII-XX). – Roma : Ministero beni culturali e ambientali, Ufficio centrale beni archivistici ; Warszawa : Naczelna dyrekcja archiwow panstwowych, 1990 (6135) Urbar gospostva Mirna 1563-1570 in ostanki grajskega arhiva. – Mirna : Studio 5, 2010 (6136) Griesse Pečar, Tamara: Boj proti veri in cerkvi : 1945-1961. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (etc), 2007 (6140) Simonič, Peter: Kaj si bo narod mislil? : ritual slovenske državnosti. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (6143) Kozorog, Miha: Antropologija turistične destinacije v nastajanju : prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (6144) Every, George: Christian legends. – New York : Peter Bedrick Books, 1988 (II 2365) Davidson, H. R. Ellis: Scandinavian mythology. – Felthan, Middlesex : Newnes Books, 1983 (II 2366) Burtland, Cottie: North American Indian mythology. - Felthan, Middlesex : Newnes Books, 1985 (II 2367) Christie, Anthony: Chinese mythology. - Felthan, Middlesex : Newnes Books, 1983 (II 2368) Pinsent, John: Greek mythology. – London (tec.) : Hamlyn, 1982 (II 2369)

Page 5: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Gray, John: Near Eastern mythology. – New York : Peter Bedrick Books, 1982 (II 2370) Sket, Ivanka: Angleško-slovenski in slovensko-angleški terminološki slovar kriminologije in kazenskopravnih znanosti. – Ljubljana : DZS, 1997 (6170) Vojni leksikon. – Beograd : Vojnoizdavački zavod, 1981 ( 6173) Zbornik ob 120-letnici Srednje lesarske šole v Ljubljani. – Ljubljana : Šolski center : Srednja lesarske šola, 2008 (II 2385) Simpson, Jacqueline: European mythology. – London : Hamlyn, 1988 (II 2386) Goldstein, David: Jewish mythology. – London : Hamlyn, 1988 (II 2387) Maccana, Proinsias: Celtic mythology. – Feltham, Middlesex : Newnes, 1983 (II 2388) Ions, Veronica: Indian mythology. – London : Hamlyn, 1988 (II 2389) Poignant, Roslyn: Oceanic and Australasian mythology. – Feltham, Middlesex : Newnes Books, 1985 (II 2390) Nicholson, Irene: Mexican and Central American mythology. – London : Hamlyn, 1988 (II 2391) Ions, Veronica: Egyptian mythology. – London : Hamlyn, 1988 (II 2392) Osborne, Harold: South American mythology. – London : Hamlyn, 1988 (II 2393) Perowne, Stewart: Roman mythology. – London : Hamlyn, 1988 (II 2394) Gray, John: Near Eastern mythology. – London : Hamlyn, 1988 (II 2395) Hinnells, John R.: Persian mythology. - London : Hamlyn, 1988 (II 2396) Švajncer, Janez J.: Prva : 1. brigada Slovenske vojske. – Ljubljana : Defensor, 2008 (II 2405) Češi a Slovinci v dobi moderne = Slovenci in Čehi v moderni době. – Praha : Novaá Tiskárna Pelhřimov ; Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2010 (6197) Go girls! : when Slovenian women left home. – Ljubljana : založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (6200) Prikrita modra mreža : organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2010 (6208) Lazarević, Žarko: Plasti prostora in časa : iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 (6211)

Page 6: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Promitzer, Christian, Makarovič, Marija, Ramovš, Mirko: S kajera vün potegjeno : oblačilna in plesna dediščina križevske fare z okolico. – Bučečovci : KD KAJER, 2010 (6213) Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj : 1944. -1946. : dokumenti. – 3. izd. – Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2009 (6222) Delak Koželj, Zvezda: Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine. – Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. – (Vestnik /Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; št. 21) (II 2422) Rusko-slovenski odnosi v dokumentih : (12. stol. – 1914). – Moskva : Drevležranilišče, 2010 (6231) Bela knjiga o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. – Ljubljana : Delo, 2006 (II 2431) Naturrecht und Privatrechtskodifikation : Tagungsband des Martini-Colloquiums 1998. – Wien : MANZ, 1999 (6241) Poniž, Denis: Cenzura in avtocenzura v slovenski dramatiki in gledališču 1945-1990. Del 1, Obdobje 1945-1964. – Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo : Slovenski gledališki muzej, 2010 (6242) Živeti hočemo v suvereni državi slovenskega naroda : 15. obletnica izvolitve Demosove vlade, 2005 (6246) Štriker, Marijan: Splošni upravni postopek : priročnik za udeležence seminarja. – Ljubljana : Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Upravna akademija, 2005 (II 2434) Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. – Budapest : Hauptstädtisches Archiv : Budapester Historisches Museum, 2008 (6251) Cindrič, Alojz: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848. – Ljubljana : Univerza, 2010 (6255) Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : 1919-1957. – Ljubljana : Univerza, Zgodovinski arhiv in muzej, 2010 (II 2438) Ljubljanska univerza in njeni profesorji : 1919 – 1960 : fotografski zbornik, IV. Del. – Ljubljani : Univerza, 2010 (II 2440) Dolenc, Ervin: Med kulturo in politiko : kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2010 (6264) Dežela, Mitja: Delovanje OZNE na Primorskem. – Maribor : M. Dežela, 2002 (II 2446) Habot, Zoran: Zaščita revolucije : diplomsko delo. – Maribor : Z. Habot, 2003 (II 2447)

Page 7: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Mulej, Oskar: Slovenski »napredni« politični tabor ob začetku druge svetovne vojne : diplomsko delo. – Ljubljana : O. Mulej, 2009 (II 2449) Ramšak, Jure: Formalni in neformalni odnos do pripadnikov nemške narodnostne skupnosti v Sloveniji med letoma 1945 in 1991 : diplomsko delo. – Koper : J. Ramšak, 2008 (II 2453)

5 MATEMATIKA IN NARAVOSLOVNE VEDE

200 let botaničnega vrta v Ljubljani. – Ljubljana : Botanični vrst, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010 (6092) Grundacker, Felix: Die Besitzer der Bauparzellen in Niederösterreich im Franziszeischen Kataster 1817-1824. – Wien : F. Grundacker, 2008 (II 2331) A. Hallerstein – Liu Songling : the multicultural legacy of Jesuit wisdom and piety at the Qing dynasty court, 2009 (6152a) Esenko, Ivan: Zgodbe iz kanuja : čudoviti svet slovenskih voda. – Ljubljana : Modrijan, 2008 (II 2404) Lenarčič, Matevž ; Plut, Dušan: Vode v Sloveniji. – Nazarje : EPSI, 1995 (II 2441)

6 UPORABNE VEDE. MEDICINA. TEHNIKA

Muzej pošte in telekomunikacij Polhov Gradec. – Bistra pri Vrhniki : Tehniški muzej, 2009 (6077) Mit Volldampf in den Süden : 150 Jahre Südbahn Wien-Triest. – Wien : Österreichisches Staatsarchiv, 2008 (6087) Drnovšek, Tjaša: Priročnik za mikroskopijo papirniških vlaken. – Ljubljana : Društvo inženirjev in tehnikov papirništva Slovenije, 2009 (II 2328) Porenta, Tita: Radovljiški barvarji v 18. stoletju. – Radovljica : Mestni muzej, 2009 (II 2329) Faninger, Ernest: Rudno bogastvo Jugoslavije. – Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 1975 (6097) Požgan, Jasna: Mlinarstvo u Međimurju. – Štrigova : Državni arhiv za Međimurje, 2010 (6102) Mikola, Milko: Logotipi celjskih industrijskih podjetij. – Celje : Zgodovinski arhiv, 2004 (II 2345)

Page 8: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Lah, Avguštin, Mežnaršič, Jure: Letališče Ljubljana. – Ljubljana : Letališče : Mladinska knjiga, 1983 (II 2378) Šober, Milenko: Slovensko okno v svet. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982 (II 2381) Dolenc, Milan: Lipica. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980 (II 2384) Oxfordova ilustrirana enciklopedija izumov in tehnologij. – Ljubljana : DZS, 1997 (II 2399) Enciklopedija tehnike. – Beograd : Narodna knjiga, 1984 (6189/1-2) Plinarna Maribor 140 let v našem mestu : spominski zbornik. – Maribor : Pokrajinski arhiv : Plinarna, 2010 (II 2409) Fritz Kunc, Marinka: Sivo kot srebro : trboveljska cementarna skozi čas. – Trbovlje : Lafarge, 2010 (6196) Mlinarstvo na Loškem . – Škofja Loka : Loški muzej, 2010 (6203) DOK_SIS 2010. – Ljubljana : Media.doc, 2010 (II 2418) Zupanič Slavec, Zvonka: Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno in njegov utemeljitelj dr. Ivo Pirc. – Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravstva, 2005 (II 2430) Ob 100-letnici ustanovitve prve čebelarske podružnice na Destrniku : 1904-2004. – Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2004 (6234) Slovenska obveščevalno-varnostna agencija. – V Ljubljani : SOVA, 2000 (6236) Priročnik za javne menedžerje. – Ljubljana : Portis, 2006 (6237) Informatika v ministrstvih, vladnih službah, državnem zboru, sodstvu, upravnih enotah, lokalni samoupravi in javnih službah : zbornik referatov. – Ljubljana : Vlada RS, 1999 (6238) INDO 2000 : zbornik referatov. – Ljubljana : Vlada RS, 2000 (6239) Informatika v državnih organih : zbornik referatov. – Ljubljana : Vlada RS, 1995 (6250) Dve kolesi in par nog. – Bistra pri Vrhniki : Tehniški muzej Slovenije, 2010 (II 2437)

7 UMETNOST. ARHITEKTURA. GLASBA. ŠPORT. FOTOGRAFIJA Jürgens, Martin C.: The digital print : identification and preservation. – Los Angeles : The Getty Conservation Institute, 2009 (6076)

Page 9: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Lavédrine, Bertrand: Photographs of the past : process and preservation. – Los Angeles : The Getty Conservation Institute, 2009 (6075) Zoran Mušič v javnih in zasebnih zbirkah v Sloveniji. – Ljubljana : Moderna galerija, 2009 (II 2321) Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirke Moderne galerije : 1950-2000. – Ljubljana : Moderna galerija, 2002 (II 2324) Rinascimento virtuale : Berichtband der Konferenz des Netzwerks Rinascimento virtuale zur digitalen Palimpsestforschung, Bratislava, Filozofickáfakulta Univerzity Komenského, 28.-29. Juni 2002 : Digitale Palimpsestforschung : rediscovering written records of a hidden European cultural heritage : Perspektiven des Netzwerks in den Beitrittsländern Mittel- und Osteuropas und angrenzenden Staaten = The network´s perspectives in the Central and Eastern European Countries and in bordering countries = Perspektívy siete v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy a v susedných štátoch. – Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2002 (6088) Alojz Gangl – kipar na poti v moderno. – Ljubljana : Narodna galerija ; Metlika : Belokranjski muzej, 2010 (II 2327) Laszlo, Želimir , Dragojević, Andreja: Priručnik preventivne zaštite umjetnina na papiru. – Zagreb : Crescat, 2010 (6090) Giannetti, Louis: Razumeti film. – Ljubljana : UMco : Kinoteka, 2008 (6091) Od Narodnega doma do Narodne galerije. – Ljubljana : Narodna galerija, 2009 (6101) Primož Trubar in njegov čas : vodnik po spomenikih. – Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2009 (6103) Pozdrav z Gorenjske : zbirka starih razglednic. – Kranj : Gorenjski muzej, 2010 (II 2340) Nenad Jovičić : zbornik II / Togetherness, filmski festival : Domžale : Muzejsko društvo, 2010 (6116) Knjiga o filmu : tretja izdaja. – Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2007 (6124) Pozdrowienia z Warszawy = Greetings from Warsaw. – Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciol Archiwum Państwowego, 2005 (6139) Slana, Lidija: Brdo pri Kranju. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (6142) Wang, Huiqin: Prepletena pot. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija, 2010 (6151) Zakaj? : AGRFT 60 : zbornik ob šestdesetletnici 1946-2006. – Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2006 (6153)

Page 10: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Rode, Franc: Laudemus dominum : faksimile po izvirnih notnih rokopisih. – Kranj : Trajanus, 2010 (6159) Tiefenthaler, Anton: Anton Tiefenthaler : das Gawahrwerden der Dinge : Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde. – Innsbruck : Haymon-Verlag, 1999 (II 2352) Vrdlovec, Zdenko: Zgodovina slovenskega filma. – Radovljica : Didakta, 2010 (6165) Alojz Gangl : a sculptor on his way to modernism. – Ljubljana : Narodna galerija, 2010 (II 2353) Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski gori. – Ljubljana : Družina, 2010 (II 2355) Eisenman, Stephen F.: Nineteenth century art : a critical history. – London : Thames and Hudson, 1998 (II 2359) Molinari, Cesare: Istorija pozorišta. – Beograd : Vuk Karadžić, 1972 (II 2372) Ritter, Dorothea: Venice in old photographs : 1841-1920. – Boston : Little : Brown, 1994 (II 2376) Anderli, Jože, Zadnikar, Marijan: Lepote slovenskih cerkva. – Koper : Ognjišče, 1986 (II 2382) Velika knjiga o fotografiji. – Zagreb : Prosvjeta, 1979 (6181) Honolka, Kurt: Svetovna zgodovina glasbe. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1983 (6183) Gostiša, Lojze: France Mihelič : stvarnost fantastika. – Celovec : Mohorjeva družba, 2008 (II 2402) Emerik Bernard, Herman Gvardjančič, Jožef Muhovič, Franc Novinc, Branko Suhy. – Zagreb : Muzeum Mimara, 2008 (II 2406) Golob, Nataša: Manuscripta : knjižno slikarstvo v srednjeveških rokopisih iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. – Ljubljana : Narodna galerija : Filozofska fakulteta, 2010 (II 2411) Reisp, Branko: Grad Smlednik. – Maribor : Obzorja, 1987 (6194) Panebarco, Daniele: C'era una volta in Italia : dal fascismo alla liberazione. – Gradisca d'Isonzo: Centro Isontino di ricerca e dokumentazione storico e sociale »leopoldo Gasparini«, 2009 (6198) Soupis vedut vzniklých do roku 1850. II/4, Státní oblastní archivy a státní okresní archivy. – Praha : Odvor archivní správy a spisové služby MV, 2008 (II 1321/5) Hrausk, Andrej, Koželj, Janez: Maks Fabiani : Dunaj, Ljubljana, Trst. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (II 2420)

Page 11: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Aladrović, Katarina ; Domagoj Zovak: Povijest brodskih kinematografa (1910-2010). – Slavonski Brod : Državni arhiv, 2010 (6221) Crna Gora u magičnom oku princeze Ksenije. – Cetinje : Narodni muzej Crne Gore, 2003 (6229) Pivec, Helena: Slovenia cultural profile. – London : Visiting Arts, 2007 (6243) Župnija Šentrupert : zgodovinske osnove 1993. – Šentrupert : Župnijski urad, 1993 (6244) Arhiv SR Slovenije in Gruberjeva palača. – Maribor : Obzorja, 1982 (371/119e) Moro, Irena; Kandus, Bogdan: Zlato, naložba življenja. – Maribor : Zavod za varnostne strategije, 2010 (6253) Plut, Dušan: Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2007 (6258) Plut, Dušan: Okoljevarstveni vidiki prostorskega razvoja Slovenije. – Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002 (6259) Harenberg Komponistenlexikon. – Mannheim (etc) : Meyers Lexikonverlag, 2004 (6265) Holland handbook 2009-2010. - The Hague : Xpat media, 2009 (6266)

8 JEZIKOSLOVJE. KNJIŽEVNOST Kako se pri vas reče? : hišna imena v krajevnih skupnostih Bohinjska Bela in Ribno. – Radovljica (etc.) : Občina, 2009 (6108) Kako se pri vas reče? : hišna imena v krajevni skupnosti Lancovo. – Radovljica (etc.) : Občina, 2009 (6109) Kako se pri vas reče? : hišna imena v naseljih Mevkuž, Podhom, Poljšica pri Gorjah in Višelnica. – Radovljica (etc.) : Občina, 2009 (6110) Kako se pri vas reče? : hišna imena v naseljih Breg, Moste, Selo pri Žirovnici, Zabreznica in Žirovnica. – Radovljica (etc.) : Občina, 2009 (6111) Kako se pri vas reče? : hišna imena v naseljih Gozd Martuljek in Srednji Vrh. – Radovljica (etc.) : Občina, 2009 (6112) Kako se pri vas reče? : hišna imena v krajevni skupnosti Begunje na Gorenjskem. – Radovljica (etc.) : Občina, 2009 (6113) Priročni slovar tujk. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2005 (6169)

Page 12: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Oxford-Duden-Cankarjeva nemško-slovenski slikovni slovar. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1991 (6171) Anić, Vladimir: Rječnik hrvatskog jezika. – Zagreb : Novi Libre, 2000 (6172) DUDEN, der grosse Buch der Zitate und Redewendungen. – München : Dudenverlag, 2007 (6179) Kosovel, Srečko: Izbrane pesmi. – Ljubljana, Mladinska knjiga, 2003 (6185) Minatti, Ivan : Minatti : izbrana lirika. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (6186) Menart, Janez: Menart : izbrane pesmi. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (6187) Ciril Kosmač : tisti pomladni dan je bil lep : 1910-1980. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (II 2414) Budna Kodrič, Nataša , Pešak Mikec, Barbara: Miška Mica v arhivu. – Preserje : Morfem, 2010 (II 2427) Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkindensprache. Bd 3, swesterkint-zwivelrede. – Berlin : Erich Schmidt, 2010 (6228) Muck, Desa: Nebo v očesu lipicanca. – Logatec : GO Partner, 2010 (6233) Primorske pesmi rodoljubja in tigrovskega upora. – Škofije : Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, 2010 (6261)

9 DOMOZNANSTVO. ZGODOVINA. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine : 50 let Inštituta za novejšo zgodovino. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 (6070) The making of Slovenia. – Ljubljana : Muzej novejše zgodovine, 2009 (II 2314) Tršinar, Irena: Polde Gošnik – P.O.W : zgodba vojnega ujetnika. – Ljubljana : Muzej novejše zgodovine, 2009 (II 2315) Žnidaršič, Barbara: Po sledovih Andreja Turjaškega. – Velike Lašče : Parnas, 2009 (6071) Seoba Srba u Rusko carstvo polovinom 18. veka. – Novi Sad : Srpsko-ukrajinko društvo : Arhiv Vojvodine : Muzej grada Novog Sada, 2005 (6072) Med najlepše kraje slovenskega Štajerja šteje se župnija Videm : zbornik ob 850-letnici prve pisne omembe pražupnije Videm ob Savi. – Videm : Župnija sv. Ruperta ; Krško : Valvasorjev raziskovalni center, 2007 (II 2316)

Page 13: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Resistance, suffering, hope : the Slovene partisan movement 1941-1945. – Ljubljana : National Committee of Union of Societies of Combatants of the Slovene National Liberation Struggle ; Trieste : Založništvo Tržaškega tiska, 2008 (II 2317) Štesl, Jurij: Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944. – Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2009 (II 2318a) Birchen, Marc: The European Parliament and German unification. – Brussels : Archive and documentation centre, 2009 (II 2319) Goldener Löwe und weissblau Rauten : 60 Jahre Landesverband der Pfälzer in Bayern e. V. – München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayern, 2009 (6073) Städte im Aufbruch : München und Moskau 1812-1914. – München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, 2009 (6074) Frelih, Marko: Sudanska misija 1848-1858 : Ignacij Knoblehar – misijonar, raziskovalec Belega Nila in zbiralec afriških predmetov. – Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2009 (II 2320) Sever, Franc: Past na Menini planini : kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galizien na Menini planini. – Celje : Fit Media, 2009 (6078) Perić, Ivo: Politička oporba u banskoj Hrvatskoj : suradničko povezivanje neodvišnjaka i pravaša do njihova stapanja u jednu stranku. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2009 (6079) Janja Železnikar: Ongrovci, prvi Trzinci : arheološke priče preteklosti. – Kamnik : Medobčinski muzej, 2009 (6081) Golec, Boris: So bili štajerski Prleki v 18. stoletju Hrvatje in kakšno vlogo je imel pri tem Varaždin?. – Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009 (II 2322) Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Reichskammergericht. Bd. 15, Nr. 6206-6705 (Buchstabe L). – München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayern, 2008 (6082/15) Badatelské problémy 19. stoleti : sborník k nedožitým šedesátinám profesora Otty Urbana. – Praha : Karolinum, 2000 (6083) Oberstar, Leon: Michael Ruppe na razglednicah in slikah Kočevske. – Kočevje, 2009 (II 2323) Zbirka vodnih znakov : 16.'20. st. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2009 (II 2325) Il portolano dell'ammiraglio corsaro. – una carta nautica portoghese del XVI secolo ritrovata nella Biblioteca centrale della Regione siciliana. – Palermo : Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimeno dei beni culturali, ambientali e dell'educazione permanente, 2008 (II 2326)

Page 14: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov. – Celje : Zgodovinski arhiv ; Ptuj : Zgodovinski arhiv ; Maribor : Pokrajinski arhiv : Nadškofijski arhiv, 2009 (6089) Waffentreue : die 12. Isonzoschlacht 1917. – Wien : Generaldirektion des Österreichischen Staatsarchivs, 2007 (6094) Arhivi, knjižnice, muzeji : mogučnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. – Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008 (6095) Dobrica, Ladislav: Rat je, braćo, rat, junaci … - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2009 (6096) Omerza, Igor: Edvard Kocbek : osebni dosje št. 584. – Ljubljana : Karantanija, 2010 (6099) Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor. – Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009 (II 2332a) Smetko, Andreja: Uspomene na jednog Bana : ostavština Jelačić u Hrvatskom povijesnom muzeju. – Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 2009 (II 2333) Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva na Ptuju – ZAP. – Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2009 (II 2334) Zbirka plakatov, letakov in koledarjev : 19. – 21. stol. : arhivski popis. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2009 (II 2335) Policijski varnostni zbor : 1943-1945 : arhivski popis. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2009 (II 2336) Slovensko domobranstvo : 1943-1945 : arhivski popis. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2009 (II 2337) Historični seminar 3 : zbornik predavanj 1998-2001. – Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2001 (6105/3) Historični seminar 4 : zbornik predavanj 2001-2003. – Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003 (6105/4) Pisma i poruke rektora Dalmacije i mletaćke Albanije. Sv. 1, Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog. – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009 (6119) Titov dnevnik. – Beograd : Novosti, 2009 (6120) Predmet kot reprezentanca : okus, ugled, moč. – Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2009 (6122) Vodič kroz zbirke. – Beograd : Arhiv Srbije i Crne Gore, 2007 (6125)

Page 15: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Borozan, Đorđe: Velika Albanija : porijeklo, ideje, praksa. – Beograd : Vojnoistorijski institut Vojske Jugoslavije (6126) Novi Sad : turistički vodič. – Novi Sad : Gradska uprava za privredu, Uprava za turizam, 2008 (6127) Radovanov, Zoran: Petrovaradinska tvrđava. – Novi Sad : Bečkerek : Muzej grada, 2006 (6128) Dimić, Žarko: Sremski Karlovci. – Novi Sad : Platoneum, 2007 (6129) Radovanov, Zoran: Manastiri fruške Gore. – Novi Sad : Bečkerek, 2009 (6130) Zbornik radova sa savetovanja Društva arhivskih radnika Vojvodine, Novi Sad, 17-18. decembar 2009. – Novi Sad : Društvo arhivskih radnika Vojvodine, 2010 (6131) Guide to the sources of Asian history. – Sri Lanka 11. Vol. 1, National archives (public institutions). – Colombo : National Archives of Sri Lanka, 1996 (6132) Tito – Staljin . izložba dokumenata. – Beograd : Arhiv Srbije i Crne Gore, 2007 (6133) Osmani, Jusuf: Mitrovica dhe diplomacia ruso-serbe 1901-1903. – Prishtinë : samozal., 2009 (6134) Regesta Habsburgica. Regesten der Grafen von Habsburg und der Herzoge von Österreich aus dem Hause Habsburg. Abteil. 5, Die Regesten der Herzoge von Österreich (1965-1375). Teilbd. 2, (1371-1375). – Wien : Böhlau ; München : Oldenbourg, 2010 (5803/2a) Die Neue Steiermark : unser Weg 1945-2005. – Graz : Steiermärkisches Landesarchiv, 2005 (II 2344) Stojančević, Vladimir: Iz istorije prvog Srbskog ustanka. – Kraguljevac : Istorijski arhiv Šumadije, 2009 (6137) Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Reichskammergericht. Bd. 16, Nr. 6706-7308 (Buchstabe M). – München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayern, 2009 (6138) Petnajstletnica slovenske osamosvojitve : seminar za učitelje : zbornik referatov, Maribor, 17. junij 2006. – Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2006 (6141) Poverjeništvo pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Ajdovščino : 1945 – 1947 : arhivski popis : signatura fonda AS 1835. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010 (II 2346) Brunettin, Giordano: I protocolli della cancelleria patriarcale del 1341 e del 1343 di gubertino da novate. – Udine : Istituto Pio Paschini, 2001 (6145) Tilatti, Andrea: I protocolli di Gabriele da Cremona : notaio della Curia Patriarcale di Aquileia (1324-1336, 1344, 1350). – Roma : Istituto storico italiano per il medio evo, 2006 (6146)

Page 16: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Zbornik radova / Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine. – Sarajevo : Arhiv Bosne i Hercegovine, 2006 (6149) Slukan, Mirela: Kartografski izvori za povijest Triplex confiniuma. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta, 1999 (II 2347) Nadrah, Ignacij: Spomini in semeniška kronika 1941-1944. – Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2010 (2348a) Kožar, Azem: Regionalni istorijski arhiv Tuzla : (1954-1994). – Tuzla : Regionalni istorijski arhiv, 1995 (6157) Wilscher, Horst: Krems in Kärnten : Gemeindechronik. – Klagenfurt : Verlag des Kärntner Landesarchivs, 2010 (II 2349) Arhiviranje, hramba in upravljanje dokumentov : navodila in praktični primeri pravilne hrambe vseh vrst dokumentarnega gradiva za podjetja in ustanove. – Maribor : Forum Media, 2009 (6160) Petkovšek, Viktor: J. A. Scopoli, njegovo življenje in delo v slovenskem prostoru. – Ljubljana : SAZU, 1977 (6162) Belec, Borut: H geomorfologiji Slovenskih in Medjimurskih goric. – Ljubljana : SAZU, 1959 (6163) Lipoglavšek-Rakovec, Slava: Tržič : mestna geografija. – Ljubljana : SAZU, 1954 (6164) Kacin Wohinz, Milica Emilija: Alle origini del fascismo di confine. – Gradisca d'Isonzo : Centro Isontino di ricerca e documentazione storica e sociale »Leopoldo Gasparini«, 2010 (6166) Slovenska matica v Ljubljani : arhivski inventar. – Ljubljana : Arhiv republike Slovenije, 2010 (II 2354) Atlas sveta za osnovne in srednje šole. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (II 2356) Der neue Autoatlas Deutschland / Europa. – München : GeoGraphic Publishers, 2004 (II 2358) The medieval and renaissance world : a history of civilizations from the Dark Ages to the Renaissance. – London (etc.) : Hamlyn, 1982 (II 2361) The modern world : a history of civilzations from Napoleon to the present day. – London (etc.) : Hamlyn, 1982 (II 2362) The ancient world : a history of civilizations from prehistory to the fall of Rome. – London (etc.) : Hamlyn, 1982 (II 2363)

Page 17: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

The expanding world : a history of civilizations from the reformation to the age of revolutions. – London (etc.) : Hamlyn, 1982 (II 2364) Fowler, Will: D-Day : der längste tag. – Wien : Tosa, 2004 (II 2371) Clapton, Eric: Eric Clapton : avtobiografija. – Tržič : Učila, 2008 (6168) Hrausky, Andrej; Koželj, Janez; Prelovšek, Damjan: Jože Plečnik : Vienna, Prague, Ljubljana. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 (II 2373) Mikeln, Miloš: Malo zgodovinsko berilo : najkrajša zgodovina Slovencev, zlasti novejše in najnovejše dobe. – Ljubljana : Pisanica, 1997 (II 2374) Bloody Britain : a history of murder, mayhem and massacre. – Windsor : AA Publishing, 2002 (6174) The human past : world prehistory & the develoment of human societies. – London : Thames & Hudson, 2005 (II 2375) Kronika 20. stoletja : dogodki in osebnosti. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1993 (II 2377) Kmecl, Matjaž: Slovenija iz zraka = aus der Luft = from the air. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1999 (II 2379) Preddvor v času in prostoru : zbornik občine Preddvor. – Preddvor : Občina, 1999 (6176) Tri srca na dlani. – Radenci : Zdravilišče ; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982 (II 2380) Rogaška Slatina. – Zagreb : Spektar, 1983 (II 2383) Schama, Simon: A history of Britain : the British wars 1603-1776 (6180) Atlas sveta za osnovne in srednje šole. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979 (II 2397) Cunliffe, Barry: Rimljani. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1982 (II 2400) Pohle, R. , Brust, G.: Berliner Schulatlas : auf Grund der 50. Auflage von Keil und Riecke : Deutscher Schulatlas. – Köln : Komet, 2006 (II 2403) Moseley, Michael E.: The Incas and their ancestors : the archeology of Peru. – London : Thames & Hudson, 2004 (6190) Chippindale, Christopher: Stonehenge complete. – London : Thames & Hudson, 2004 (6192) Slovenski arhivi se predstavijo. – Ljubljana : Slovensko arhivsko društvo, 2010 (6193) Gradivo za zgodovino Maribora. Knj. 35, Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru. 2. – Maribor : Pokrajinski arhiv, 2010 (5270/35)

Page 18: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Miović, Vesna: Dubrovačka republika u spisima namjesnika Bosanskog ejaleta i Hercegovačkog Sandžaka. – Dubrovnik : Državni arhiv, 2008 (II 2410) Leljak, Roman: KNOJ 1944-1945 : slovenska partizanska likvidacijska enota. Knj. 1. – Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2010 (6195) Grenzen überschreiten : Bayern und Salzburg 1810 bis 2010. – Salzburg : Museum ; München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayern, 2010 (6199) Osobni arhivski fond Rudi Supek : analitički inventar. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2010 (6201) Štekar- Vidic, Verena, Porenta, Tita: Blaž Kumerdej (1738-1805) : slovenski razsvetljenec, pedagog in jezikoslovec. – Radovljica : Mestni muzej, 2010 (6202) Bizjak, Matjaž, Preinfalk, Miha: Turjaška knjiga listin. 2, Dokumenti 15. stoletja. – Ljubljana : Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2009 (II 2188/2) Špital : hiša na robu družbe. – Škofja Loka : Zgodovinski arhiv Ljubljana : Občina, 2010 (6205a) Izvještaji o situaciji u Drinskoj banovini. – Sarajevo : Arhiv Bosne i Hercegovine, 2009-2010 (6206/1-2) Perovšek, Jurij: V zaželjeni deželi : slovenska izkušnja s Kraljevino SHS / Jugoslavijo : 1918-1941. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 (6207) Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2010 (6209) Podobe modernizacije : poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 (6210) Indra, Bořivoj: Archivní budovy a perspektivy jejich výstavby. – V Prazu : Státní oblastní arhiv, 2008 (6212) Centralnijat državen arhiv. – Sofija : Glavno upravlenije na arhivite pri Ministerskij svet, 2006 (II 2415) Zbirka likovnih del : arhivski popis. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2009 (II 2417) Slovensko muzejsko društvo : arhivski inventar. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010 (II 2419) Krainische Landesprivilegien (Landhandfesten) : 1338-1736. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010 (6214a) Leljak, Roman: Huda Jama. – Radenci : Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2010 (6215)

Page 19: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Matunović, Aleksander: Jovanka Broz : Titova suvladarica. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2010 (6216) Na Kalu : zbornik Občine Naklo. – Naklo : Občina, 2010 (6217) Krnel Umek, Duša: Dokumenti o Slovencih ob Jadranu od leta 1797 do leta 2009. – Koper : Pokrajinski arhiv, 2009 (II 2421) Spomin na holokavst. – Koper : Pokrajinski arhiv, 2009 (6218) Brugger, Eveline ; Wiedl, Brigit: Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich im Mittelalter. Bd. 2, 1339-1365. – Innsbruck : StudineVerlag, 2010 (6219/2) Szepannek, Heidrun: Elvine Gräfin de La Tour (1841-1916) : Protestantin – Visionärin – Grenzgängerin. – Klagenfurt : Verlag des Kärntner Landesarchiv, 2010 (6220) Niko Zupanič, njegovo delo, čas in prostor : spominski zbornik ob 130. letnici rojstva dr. Nika Zupaniča. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2009 (6223) The Bulgarian lands from the antiquity to the recent days in atlases, maps, engravings and books. – Sofia : General department of Archives at the Council of Ministres of Republic of Bulgaria, 2006 (II 2423) Avguštin, Cene ; Porenta, Tita ; Štekar – Vidic, Verena: Radovljica, naše staro mesto skozi stoletja. – Radovljica : Muzeji radovljiške občine, 2009 (6226) Gartner Lenac, Nadja: Radovljiške družine v 18. stoletju. – Radovljica : Muzeji radovljiške občine, 2007 (II 2424) Gartner Lenac, Nadja: Stanovalci Šivčeve hiše od začetka 18. stoletja do leta 1973. – Radovljica : Muzeji radovljiške občine, 2004 (II 2425) Radovljiško izročilo : nekaj »radolških« za poskušino. – Radovljica : Muzeji radovljiške občine, 1999 (II 2426) Vasi v objemu žitnih polj : Primskovo, Klanec in Gorenje. – Primskovo : Krajevna skupnost, 2010 (6227) Les archives des hommes politiques contemporains. – Paris : Gallimard : Association des archivistes français, 2007 (6230) Centralni komite Zveze komunistov Slovenije 1945-1990. Podfond AS 1589 – III, serija AS 1589/III/1 1945-1954 : delni arhivski inventar : signatura fonda AS 1589. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2004-2010 (II 2428/1-2) Grüsse aus Slowenien. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003 (II 2429)

Page 20: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Resnična borba za svobodo : množično ubijanje – čast ali sramota za Slovence?. – Kranj : samozal., 1995 (6232) Malović, Gojko ; Jončić, Dušan: Knez Pavle Karađorević : kraljevski namestnik 1934-1941. – Beograd : Arhiv Srbije i Cren Gore : Zrenjanin : Istorijski arhiv, 2007 ali 2008 (6235) Žontar, Jože: Arhivska veda v 20. stoletju. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2003 (4803c) Managing electronic records. – Washington : National Archives and Records Administration, 1990 (6245) Young, Jeanne , Miller, Nancy G.: Managing cartographic and architectural records. – Washington D. C.: National Archives and Records Administration, 1989 (6248) Gilmore, Valita ; Leary, Wiliam H.: Managing audiovisual records. - Washington D. C.: National Archives and Records Administration, 1990 (6249) Disposition of Federal records : records management handbook. – Washington, D. C. : National Archives and Records Administration, 1989 (II 2432) Evaluatinh files maintenance and records disposition programs : a NARA self-inspection guide for federal agencies. - Washington, D. C. : National Archives and Records Administration, 1988 (II 2433) Vlada Republike Slovenije : 1945-1992 : arhivski popis. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2006 (II 2435) Žalec. - Žalec : Zavod za kulturo, šport in turizem, 2010 (II 2436) Rugále, Mariano; Preinfalk, Miha: Blagoslovljeni in prekleti. Del 1, Plemiške rodbine 19. in 20. st. na Slovenskem. – Ljubljana : Viharnik, 2010 (6254/1) Zbirka kart in zemljevidov : 16. – 21. st. : arhivski popisi. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010 (II 2439) Das Judentum im pannonischen Raum vom 16. Jahrhunder bis zum Jahr 1914. – Kaposvár : Somogy Megyei Közgyűlés, 2009 (6257) Dragar, Milanka: Zvest križanemu : mučenec Lojze Grozde. – Ljubljana : Dragar, 2010 (6260) Gruenfelder, Anna-Maria: U radni stroj velikog njemačkog Reicha. – Zagreb : Srednja Evropa, 2007 (6262) Prežihov Voranc – Lovro Kuhar : pisatelj, politik, patriot. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino ; na Dunaju : Slovenski znanstveni inštitut, 2010 (6263) Zupanič, Katja: Četništvo na Štajerskem. – Maribor : K. Zupanič, 2000 (II 2442)

Page 21: nk 12 10 - Arhiv Republike Slovenije Miranda J.: Exploring the world of the Druids. – London : ... Smailagić, Nerkez: Leksikon islama. – Sarajevo : Svijetlost, 1990 (II 2398)

Skubic, Katja: Taborišče Teharje v letih 1945 in 1946 : diplomsko delo. – Maribor : K. Skubic, 2005 (II 2444) Teropšič, Tomaž: Vojaške operacije in vojaška dejavnost na Štajerskem v letih 1943-1945 : doktorska disertacija. – Brežice . T. Teropšič, 2006 (II 2445) Žilić, Josipa: Kdor kritizira, gre v zapor : Maribor v obdobju informbiroja. – Maribor . J. Žilić, 1999 (II 2448) Cunk-Perklič, Alina: Organizacija in delo Oddelka Ozne za mesto Maribor : diplomska naloga. – Maribor : A. Cunk-Perklič, 1999 (II 2450) Koštric, uroš: Prispevek k orisu druge svetovne vojne v Prekmurju in Prlekiji : diplomsko delo. – Maribor : U. Koštric, 2008 (II 2451) Pevec, Karmen: Janez Fabijan in njegov krščansko-socialistični nazor. – Maribor : K. Pevec, 2002 (II 2452)