Nomenklatura Sredstava Za Amortizaciju

Embed Size (px)

Text of Nomenklatura Sredstava Za Amortizaciju

List1 NOMENKLATURA SREDSTAVA ZA AMORTIZACIJU Naziv sredstva Godinja Red.Broj Amortizacionih grupa Amortizaciona Amortiz.grupe I delova tih grupa Vek trajanja Stopa Oprema za proizvodnju alata,metalne ambalae, Kotrljajuih leaja i ostalog reprodukcionog 43 Materijala od metala: - hinter strugovi ,poluautomatski strugovi, automatske brusilice, maine za tupo zavarivanje 12.5 Lemljenje;doradni i univerzalni strugovi i rendisaljke - brusilice za fino bruenje i makaze za rezanje lima - ostala oprema Oprema za proizvodnju kablova i provodnika, ice , valjaka, zakovica i ostale iane robe i eksera: 1) Oprema za proizvodnju kablova i provodnika: - za proizvodnju kablova - za proizvodnju viepolnih i ostalih prikljuaka - ostala oprema 2) Oprema za proizvodnju vuene i ostale ice Za proizvodnju ostale iane robe ( ekseri, zakovice,pletena iana roba i sl.) - za ivlaenje ica, za povrinsku obradu ica, za izradu profilne i srebrne ice, za usukivanje ice, Za namotavanje ice za izradu omi i za izradu elinih uadi - za usukivanje ice i pouavanje uadi i za Pouavanje vlaknastih uloaka 66 Oprema za proizvodnju naftnih derivata: - za proizvodnju benzina , piritusa i petroleja - za proizvodnju motornih i ostalih tehnikih ulja i Masti - za proizvodnju ostalih produkata (parafina,bitumena,vazelina idr.) - ostala (nepomenuta) oprema Oprema za obavljanje delatnosti prehrambene Industrije proizvodnje pia i proizvodnje stone hrane: 1) Oprema za silosnu,mlinsku i pekarsku industriju i Industriju testenina: - za ienje i pripremanje itarica - mlevenje itarica - smetaj brana u siloelije i pripremanje za proizvodnju hleba i peciva - za smetaj, preradu,ambalairanje,pripremanje,i obradu sirovina i testenina i za peenje, skladitenje I pakovanje hleba i peciva 2) Oprema za preradu voa, povra i groa: Stranica 1

8.3 10

44

11 14 12.5

10 8.3 12.5 11 10 14.3

73

10 5 7.7 12.5

List1 - za pripremu, izradu i razlivanje rastvora i za pogonsku kontrolu tehnikog procesa - za pripremanje i punjenje, zatvaranje i pakovanje Gotovih proizvoda i za konzerviranje proizvoda - za koncentraciju, pasterizaciju i sterilizaciju Proizvoda; za suenje, hlaenje i zamrzavanje Proizvoda od voa,povra i groa 3) Oprema za proizvodnju, preradu i konzerviranje Mesa: - za proizvodnju mesa i za primarnu obradu stoke za klanje; za pakovanje, za hlaenje i smrzavanje Mesa - za rasecanje, usitnjavanje i soljenje mesa i za Pogonsku kontrolu - za preradu i konzerviranje mesa i za termiku Obradu proizvoda od mesa 4) Oprema za preradu konzerviranje ribe: - za ulov ribe - za preradu ribe, preradu ribljeg brana i doradu Proizvoda od ribe - za pakovanje i omotavanje ribljih konzervi 5) za preradu i konzerviranje mleka: - za hlaenje, prevoz i prijem mleka, pasterizaciju, sterilizaciju i za sve vrste ambalairanja mleka, mlenih proizvoda i sladoleda, za industrijsku proizvodnju sladoleda i smrznutih mlenih proizvoda - za proizvodnju sireva i topljenja sireva i za Proizvodnju maslaca i mleka u prahu - za skladitenje mleka i mlenih proizvoda 6) Oprema za proizvodnju eera: - za istovar, uskladitenje i plevljenje repe, za Suenje i skladitenje - za ienje, za zagrevanje, uparivanje soka soka i Sirupa - za ekstrakciju soka i za proizvodnju krea i Krenog mleka - za centrifugiranje eera 7) Oprema za proizvodnju konditornih proizvoda: - za proizvodnju bombona, kakao - proizvoda, keksa Ostalih srodnih proizvoda - za pakovanje bombona, kakao-proizvoda, keksa i Ostalih proizvoda 8) Oprema za proizvodnju ulja i masti: a) Oprema za pripremu i presovanje semena i Ekstrakciju ulja:

16.5 10 7.5

10 12.5 8.3 20 14.3 10

14.3 12.5 11 7 6 6.5 10 10 12.5

Stranica 2

List1 -ljutilice, mlinovi za drobljenje i dobijanje ljuspica i za mleveni materijal i za grubo i fino preiavanje sirovog ulja; za otparivanje rastvaraa, zagrevanje, suenje i hlaenje sami i za destilaciju rastvora ulja I za obnavljanje rastvora - hermetiki i ostali transporteri za ekstrakciju ulja b) Oprema za rafinisanje, punjenje i pakovanje ulja: - za predrafinaciju i neutralizaciju ulja; za proizvodnju i preradu masnih kiselina; za proizvodnju plastinih boca i zatvaraa i za pranje ambalae, etiketiranje i Pakovanje ulja - za beljenje, hlaenje i dezodorizaciju ulja (otklanjanje mirisa ulja) 9) Oprema za proizvodnju margarina, masti, Majoneza i proteina: - za proizvodnju i skladitenje vodonika; za pripremanje dodataka, podsmesa i smesa; Za kristalizaciju i za manipulaciju - za skladitenje sirovina i dodataka, ambalairanje, Proizvodnju brana, griza i stuktuiranog proteina 10) Proizvodnja skroba, skrobnog sirupa, dekstrina, Zaina i kavovina: - za proizvodnju skroba - za izradu preraevina od skroba i za proizvodnju zaina, kvasca, kavovina i drugih slinih proizvoda 1 1) Oprema za proizvodnju alkoholnih i bezakolnih pia: - za meanje sirovina, za odleavanje i doradu Sirovina, za kuvanje, filtriranje i lagerovanje - za depaletizaciju, za pranje, suenje, pakovanje, pricanje i izduvavanje vazduha i za rasprskivanje - za centrifugalne i ostale pumpe u proizvodnji Alkoholnih i bezalkoholnih pia 2) Oprema za proizvodnju alkoholnog, vonog i Vinskog sireta: - generatori acetatori - ostalo 1 3) Oprema za proizvodnju mineralnih voda: - za dubinske pumpe za mineralnu vodu, pumpe za Obinu vodu i kompresori za vazduh - ostale pumpe za mineralnu vodu - oprema za punjenje flaa i oprema ispravljakih Stanica 1 4) Oprema za proizvodnju stone hrane: - za prijem i ienje sirovina za finalizaciju Proizvoda i za preiavanje - za meljavu, meanje i dodavanje tenih materijala, Za granulisanje, pakovanje i otpremanje - za suenje zrna i zelene krme Stranica 3

8.3 20

8.3

8.3 11 10 7 7 10 14.3 5 20 10 20 11 12.5 11 14.5

1

List1 - za preradu otpadaka 5) Ostala (nepomenuta) oprema za vrenje prehrambene industrije, proizvodnju alkoholnih i Bezalkoholnih pia i proizvodnju stone hrane Oprema za vrenje grafike delatnosti: - za slaganje slova, za livenje pojedinanih slova za matrini slog, za izradu forme za visoku tampu, za izradu forme za dubinsku tampu; rotacione maine za mehanografske obrasce u visokoj tampi, dubokoj tampi i ofset tampi; rotacione maine za mehanografske obrasce, maine za savijanje i perforiranje, knjigovezake maine i ostale maine Za runu slaganicu i prelom - za livenje redova, za slaganje pojedinih slova i livae maine, za stereotipiju, rotacione maine (za visoku tampu, duboku tampu i ofset tampu) - fotoslagae maine, maine za kopiranje i izradu fotopolimerne forme, maine za izradu forme za ravnu atampu, maine za izradu forme za duboku tampu, fotografski ureaji za snimanje, reprodukcione kamere, reprofotografski i elektronski Ureaji ureaji za selekciju boja - ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje grafike Delatnosti Oprema za proizvodnju i prenos toplotne energije (industrijske, komunalne i ostale: - parni kotlovi i ostala oprema za zagrevanje vode sa Ureajima za loenje - oprema za prenos i distribuciju toplotne energije - ostala oprema IV. 33 Oprema za vrenje delatnosti industrije oprema za proizvodnju gvoa i elika (crna metalurgija) 1) Oprema za proizvodnju sirovog gvoa: - za pripremu i oplemenjivanje ruda - za spremanje rude za toplljenje (aglomerisanje i Peletiziranje) - visoke peei , elektroredukcione pei , pei za Direktnu redukciju i ostale pei 2) Oprema za proizvodnju elika (pei konvertori i Ureaji) 3) Oprema valjaonica i kovanica elika: - za zagrevanje uloka i termiku obradu elika - za toplo valjanje polufabrikata, elinih profila, Traka, limova i beavnih cevi i za kovanje elika - za hladno valjanje profila traka, limova i cevi, proizvodnju pocinkovanih proizvoda, proizvodnju avnih cevi i za plastifikaciju traka, limova i cevi

14 14.3

1 75

9 8

10 11

32

10 11 9

6.6 8.3 6.8 8.3 7 7.7 6.6

Stranica 4

List1 - za proizvodnju vunog, bruenog i ljutenog elika I za proizvodnju cevi i obloenih elektroda 4) Oprema za proizvodnju ferolegura: - maina i postrojenja - ostala oprema 5) Oprema za proizvodnju metalurkog krea, za izradu, pocinkovanje i zatitu cevi i spojnica za Preradu trske 6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju Gvoa i za proizvodnju elika oprema za izradu metalnih graevinskih i ostalih Metalnih konstrukcija: - za izradu delova metalnih konstrukcija (mostova, Industrijskih hala, rezervoara i s.) - za termiku i drugu obradu metalnih konstrukcija (pei za kaljenje, kovake pei, elektropei, pei za topljenje metala, parni kotlovi i sudovi pod Pritiskom) - za rezanje , savijanje i lemljenje konstrukcija - ostala oprema Oprema za proizvodnju metalnih proizvoda za iroku potronju ( metalno posue, pribor i aparati, metalni Nametaj i sl.) 1)Oprema za proizvodnju posua, pribora i ostale Metalne robe za iroku potronju: - za proizvodnju posua i pribora za nanoenje i Izvlaenje emajla - ostala oprema 2) Oprema za proizvodnju tednjaka, metalne ambalae, metalnog nametaja, ivaih maina i Ostalih proizvoda za iroku potronju od metala: - maine, ureaji i postrojenja - instrumenti, pribor i aparati - ostala oprema Oprema za proizvodnju energetskih, graevinskih i Rudarskih maina i ureaja: - za pripremu materijala i za presovanje i oblikovanje - za seenje i savijanje limova i cevi i za obliavanje, Valjanje i izvlaenje delova - za sklapanje delova za zavarivanje i za ispitivanje i utvrivanje kvaliteta, kao i za peskarenje i finu Obradu proizvoda - strugovi sa programskim upravljanjem, pei za tehnoloko zagrevanje i pneumatski, hidraulini i Elektrini aparati i ureaji - ostala oprema Stranica 5

10 7 8 8 9

45

12.5

10 10.5 11

46

12 10

11 14.3 7 10 12.5 15 20 14.3

47

List1 Oprema za proizvidnju maina za obradu metala i za proizvodnju ostalih maina i ureaja ( bez Elektrinih i poljoprivrednih maina): - za rezanje, seenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala i za obradu metala skidanjem strugotina sa runim upravljanjem; hidrauline, stubne i ostale prese i automatizovani sistemi za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profilisanih materijala; za kovanje metala; za obradu metala i drugih Materijala deformacijom sa runim upravljanjem - za obradu metala skidanjem strugotina glodanjem i Bruenjem - strugovi, builice, glodalice i brusilice sa Numerkim upravljaem - za obradu metala i manipulaciju sa numerikim upravljanjem; ekscentar- prese,polune, zavojne i Laktaste prese - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju maina za obradu metala i za proizvodnju ostalih Maina i ureaja 49 Opreme za proizvodnju poljoprivrednih maina: - frakcione testere za odsecanje materijala i za seenje materijala; maine zasavijanje cevi, za probijanje i konturno seenje lima; komorne pe i sa tenim i gasovitim gorivom;revolver-strugovi za obradu metala i horizontalne builice i glodalice za obradu materijala, sa numerikim upravljanjem ; vazduni eki za zakivanje; oprema za osnovno i finalno bojenje prskanjem i nanoenjem galvanskih prevlaka; oprema za montau delova i funkcionalno Ispitivanje skupova

48

7.5 12.5 16.5 11

- krune i okvirne testere i makaze za seenje materijala; maine za ravnanje i savijanje limova, traka i profila; poluautomatski strugovi za obradu metala; kopirne glodalice i glodalice za izradu zupanika; oprema za lemljenje i zavarivanje; maine za peskarenje, montau i ispitivanje proizvoda; maine za odmotavanje, seenje i savijanje traka i ostale maine za proizvodnju Tokova - mehanike hidrauline maine i prese za seenje i presavijanje lima; protone, komorne i jamske elektropei za tehniku obradu materijala; revolver i ostali strugovi za obradu metala i rezanje navoja; vievretene i horizontalne brusilice i glodalice za obradu metala; alatne glodalice i glodalice za izradu navoja; rendisanje za zupanike; brusilice za spoljno i unutranje buenje i za otrenje alata; maine za elektroforetsko i elektrostatino bojenje i pranje deliva; ureaji za ispitivanje konice I hidrauline i pneumatske instalacije Stranica 6

10

8

List1 - makaze za seenje gredica i profilisanih ipki; ekscentar-prese; kolenaste prese i hidrauline prese z obradu metala; prese za izradu sita, komorne pei sa obrtnim dnom, kovake prese, prese za krzanje i frikcione prese za obradu metala; vazduni ekii i ekii sa protivudarnim dejstvom, maine za indukciono kaljenje; univerzalni i kopirni strugovi za obradu metala; spone stubne, viestubne i radijalne builice za obradu; horizontalne, vertikalne i univerzalne glodalice za obradu metala; horizontalne i vertikalne kratkohodne i dugohodne rendisaljke;brusilice za ravno bruenje za bruenje bez iljaka i za unutranje i spoljno provlaenje; prese za zakivanje pri spajanju delova; vertikalne i horizontalne glodalice i builice; maine za razvlaenje, Profilisanje i doterivanje naplataka - ostala oprema 50 Oprema za proizvodnju i opravku inskih vozila: - za proizvodnju elektrinih, dizel-elektrinih i drugih Lokomotiva - za proizvodnju eleznikih i tranvajskih kola i za proizvodnju delova za eleznika i tramvajska kola - za opravku lokomotiva, eleznikih i tramvajskih Kola - ostala oprema oprema za proizvodnju drumskih vozila, delova i Pribora za drumska vozila - prese za oblikovanje i obradu materijala za Drumska vozila - alatne maine (strugovi, builice i brusilice, Rendisaljke, glodalice, testere i dr.) - pei i ostala oprema za termiku obradu materijala - oprema za transport u procesu proizvodnje i za Zavarivanje sklopova i delova - za ispitivanje i utvrivanje kvaliteta sklopova i Delova i za montau delova - kabina za farbanje i za dopremanje boja - za nanoenje boja i laka - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju Drumskih vozila i delova za drumska vozila Oprema za proizvodnju aviona i avionskih motora, Helikoptera i ostale opreme za vazduni saobraaj. - za obradu i grubu obradu materijala (prese) - alatne maine - za termiku obradu materijala - za zavarivanje sklopova i delova

7 10 11.5 11 12.5 10

51

5 15 6.5 14.3 20 10 20 16.5 8 16.5 10 14.3

52

Stranica 7

List1 - za ispitivanje i utvrivanje kvaliteta sklopova i Delova i za montau sklopova i delova - za tapaciranje, farbanje i lakiranje - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju aviona I helikoptera i ostale opreme za vazduni saobraaj Oprema za proizvodnju elktrinih maina, aparata i Ureaja: 1) Oprema za rezanje, seenje, abrazivnu i erozivnu Obradu metala: - za reuzanje traka i limova - za abrazivnu i erozivnu obradu metala 2) Alatne maine i ostala oprema za obradu metala Sa runim upravljanjem: - teke alatne maine (strugovi, builice, glodalice, Brusilice i dr.) sa preko 20 tona mase - lake alatne maine (strugovi,builice, glodalice, brusilice i dr.) i maine za obradu rendisanjem i za Provlaenje i zavrnu obradu metala - automati za obradu metala skidanjem strugotina i Za izradu zupanika 3) Alatne maine i ostala oprema sa numerikim Upravljanjem i programerima: - strugovi, builice, glodalice, centri obrade, brusilice - manipulatori, roboti, transfer-linije, maine za obradu izolacionog materijala, maine za badarenje i balansiranje i za termiku obradu materijala i Obradu ultrazvukom 4) Oprema za obradu metala i drugog materijala deformacijom i za lakiranje, farbanje, odmaivanje I plastifikaciju: - prese , ekii i ostala oprema za oblikovanje predmeta iz linearnih traka i aprofila za lakiranje, impregnaciju, suenje , pranje, odmaivanje, Farbanje, plastifikaciju, vakumiranje i montau - za galvanizaciju 5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju Elektrinih maina, aparata i ureaja 66 Oprema za proizvodnju naftnih derivata: - za proizvodnju benzina, piritusa i petroleja - za proizvodnju motornih i ostalih tehnikih ulja i Masti - za proizvodnju ostalih produkata (parafina, Bitumena, vazelina i dr.) - ostala ( nepomenuta) oprema 67 Oprema za proizvodnju graevinskog materijala: 1) Oprema za kre i gips 2) Oprema za proizvodnju cementa:

25 20 15

54

10 20

7.5 10 12.5 12.5

16.5

10 12.5 16.5 12.5 11 10 14.3 7

Stranica 8

List1 - pei , mlinovi i drobilice, naprave za homogenizaciju, transportne dozirne i za Pakovanje cementa - suare, loita, elektrofiltri i ostali filtri, komandni i Signalni ormari, kompresori i kranovi - mobilna mehanizacija za lomljenje kamena, za Klasiranje materijala za mlevenje i za ruenje opeke - ostala oprema 3) Oprema za proizvodnju cigle, blokova i crepa: - pei, mlinovi i drobilice za pripremu, transport i Doziranje materijala - za finalnu izradu cigle, crepa i blokova - ostala oprema 69 Oprema za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta: 1) Oprema za proizvodnju nametaja, ambalae, Graevinskih elemenata i ostalih proizvoda od drveta: - testere (bone i krune ), rendisaljke, otrilice za Noeve i otrilice za krune testere - builice, brusilice, maine za nanoenje laka, Maine za furniranje ivica i otrilice - glodalice , pitolj za lak i maine za furniranje - za krojenje furnira i nanoenje lepka, za nalivanje laka, strugovi, rendisaljke, ekshansterski ureaji, Montane suare i perionice - automatske prese, mealice za lepak, tuneli za suenje laka, korpus-prese,pneumatski stolovi i Transporteri u procesu rada - vieetane prese, prese za hladno presovanje, Zidane suare i perionice 2) Oprema za proizvodnju tapetarskih proizvoda: - programirane ivae maine - industrijske ivae maine bez programera i Krojai sunera - maine za krojenje i maine za proivanje rubova - maine za proirivanje tapetarskih elemenata, za Seenje tekstila, za krojenje i drobljenje sunera - za odmotavanje tofa, za presvlaenje jastuka i Ostala presvlaenja - za priivanje dugmadi 3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju Finalnih proizvoda od drveta 70 Oprema za proizvodnju celuloze i papira: 1) Oprema za proizvodnju celuloze: - za obradu i seenje drveta i pripremu ostalog Materijala

7 10 16.5 8 11 12.5 10

12.5 14.3 16.5 16 8.3 6.5 20 14.3 12.5 11 8.3 7 11

10

Stranica 9

List1 - za proizvodnju drvenjae (mlinovi za masu, preistai, brusai) i za proizvodnju celuloze (mealice, kotlovi, pei, regulatori, odvijai vode i Suionice) 2) Oprema za proizvodnju papira, kartona i lepenke: - za izradu i glaanje papira, kartona i lepenke - za rezanje i namotavanje papira i za proizvodnju Kartona 3) Oprema za preradu papira: - za proizvodnju vrea, proizvodnju i premotavanje Rolni i za rezanje i obrezivanje papira - za proizvodnju papirne, kartonske i talasaste kartonske ambalae i za proizvodnju papirne i Papirne higijenske konfekcije 4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju Celuloze, drvenjae i papira 83 Oprema za spremanje materijala za gradnju: 1) Drobilice: a) eljusne drobilice: - eljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h - eljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h b) Konusne (rotacione) drobilice: - konusne drobilice, kapaciteta do 20 t/h - konusne drobilice, kapaciteta preko 20 t/h v) Udarne eljusne drobilice i granulatori: - udarne eljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h - udarne eljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h - udarni granulatori, kapaciteta do 10 t/h - udarni granulatori, kapaciteta preko 10 t/h 2) Mlinovi: - ekiari, kapaciteta do 10 t/h - ekiari, kapaciteta preko 10 t/h i ipkasti mlinovi, Kapaciteta do 20 t/h - ipkasti mlinovi, kapaciteta preko 20 t/h 3) Sita: a) Vibraciona: - vibraciona sita, kapaciteta do 20 m3/h - vibraciona sita, kapaciteta od 20 m3/h do 60 m3/h - vibraciona sita, kapaciteta preko 60 m3/h b) Rezonantna: - rezonantna sita, kapaciteta do 60 m3/h

8 8 9 12.5 20 14.3

12.5 10 12.5 10 16.6 12.5 20 14.3 20 16.6 12.5

20 14.3 11 20

Stranica 10

List1 - rezonantna sita, kapaciteta preko 60 m3/h 4) Klasireri fine frakcije (dehidratori): - klasireri, kapaciteta do 15 m3/h - klasireri, kapaciteta preko 15 m3/h - hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), kapaciteta do 10 m3/h i ureaji za pranje i pretpranje Agregata , kapaciteta do 30 m3/h - hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), kapaciteta preko 60 m3/h i ureaji za pranje i Pretpranje Agregata , kapaciteta preko 30 m3/h 5) Elementi postrojenje za spravljanje betona: a) Mealice: - mealice, kapaciteta do 15 m3/h - mealice, kapaciteta od 15 m3/h do 30m3/h - mealice, kapaciteta preko 30 m3/h b) Doturai agregata: - transporteri za cement do 15 m3/h - puni transporteri za cement preko 15 m3/h - ureaj za odmeravanje agregata cementa i dodataka 6) Sudovi za cement za agregat i beton: a) Silosi za cement: - silosi za cement, sadrine do 60 m3 - silosi za cement, sadrine od 60 do 100 m3 - silosi za cement, zapremine od 100 do 300 m3 - silosi za cement, zapremine preko 300 m3 b) Silosi za agregat - silosi za agregat, zapremine do 100 m3 - silosi za agregat, zapremine od 100 do 500 m3 - silosi za agregat, zapremine preko 500 m3 v) Korpe za prenos betona (kranske) korpe za prenos betona, zapremine do 1 m3 korpe za prenos betona, zapremine od 1 do 3 m3 korpe za prenos betona, zapremine preko 3 m3 g) Pretovarni silosi za beton: - pretvarni silosi, zapremine do 3 m3 - pretvarni silosi, zapremine preko 3 m3 7) Pumpe za beton: a) klipne pumpe:

11 16.6 12.5 14.3

20

20 14.3 11 20 14.3 16.5

12.5 10 8.3 6.6 12.5 10 8.3 50 25 16.5 16.6 12.5

Stranica 11

List1 - klipne pumpe vuene, kapaciteta do 50 m3/h i Klipne auto-pumpe kapaciteta do 50 m3/h - klipne pumpe vuene, kapaciteta od 50 do 70 m3/h - klipne pumpe vuene, kapaciteta preko 70 m3/h - klipne auto-pumpe, kapaciteta preko 50 m3/h b) Besklipne pumpe: - besklipne auto-pumpe sa rotirajuim planetarnim Ureajem - pneumatske pumpe (betonski top) 8) Asfaltne baze: - asfaltne baze, kapaciteta do 100 t/h - asfaltne baze, kapaciteta preko 100 t/h 9) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju Materijala za gradnju 84 Oprema za prenos i prevoz materijala na gradilitima: 1) Damperi-kiperi - pikolo-damperi, snage motora do 11 kw - damperi-kiperi, snage motora od 11 do 200 kw - damperi-kiperi, snage motora preko 200 kw 2) Skreperi: a) Skreperi - elevatorski b) Skreperi sa guraem: - skreperi sa guraem, snage motora do 200 kw - skreperi sa guraem, snage motora preko 200 kw 3) Grejleri: - snage motora do 75 kw - snage motora od 75 do 150 kw - snage motora preko 150 kw 4) Vozila u graevinarstvu: - auto-mikseri preko 150 kw - auto-mikseri do 150 kw, auto-cisterne (za vodu i gorivo), dostavna i servisna vozila do 150kw - dostavna servisna vozila, preko 150 kw 5) Transportne trake: a) Ravne trake: - ravne trake, kapaciteta do 30 - ravne trake, kapaciteta od 30 do 100 m3/h - ravne trake, kapaciteta preko 100 m3/h b) Rebraste trake: - rebraste trake, kapaciteta do 30 m3/h Stranica 12

20 16.6 12.5 14.3 20 16.6 12.5 10 13

20 14.3 12.5 16.6 14.3 12.5 20 14.3 12.5 14.3 20 16.6

16.6 12.5 10 20

List1 - rebraste trake, kapaciteta preko 30 m3/h 6) Elevatori: a) Trakasti elevatori: - trakasti elevatori, kapaciteta do 30 m3/h - trakasti elevatori, kapaciteta preko 30 m3/h b) Lanani elevatori: - lanani elevatori, kapaciteta do 30 m3/h - lanani elevatori, kapaciteta preko 30 m3/h 7) Ostala (nepomenuta) oprema za prenos materijala Na gradilitima 85 Oprema za izvoenje radova kod objekata Nadzemne Gradnje: 1) Maine za sabijanje tla: a) Pneumovaljci b) Glatki valjci: - glatki valjci statiki vueni i glatki valjci statiki Samohodni do 10 t - glatki valjci statiki- samohodni, preko 10 t - glatki valjci vibracioni - vueni i glatki valjci Vibracioni - samohodni do 18 kw - glatki valjci vibracioni - samohodni , preko 18 kw v) Jeevi: - jeevi statiki - vueni - jeevi statiki - samohodni i jeevi vibracioni Vueni - jeevi vibracioni - samohodni g) Vibro-ploe: - vibro-ploe, snage motora do 10 kw - vibro-ploe, snage motora preko 10 kw d) Vibro-nabijai (abe); - vibro-nabijai, do 500 kg - vibro-nabijai, preko 500 kg 2) Maine za malter (maine za malter i za Nanoenje maltera) 3) Maine za pripremu armature: - Maine za ispravljanje betonskog elika (rotacione) sa 3 do 3,16, maine za seenje elika i Maine za savijanje elika do 3 20mm - maine za savijanje elika, preko 3 20 mm - maine za eono zavarivanje

16.6

20 16.6 20 14.3 16.5

16.7 12.5 10 16.5 12.5 10 12.5 14.3 16.5 12.5 20 14.3 14.3

12.5 16.5 20

Stranica 13

List1 - maine za seenje mreaste armature i maine za savijanje mreaste armature - armiraki stolovi, nepokretni - armiraki stolovi, pokretni 4) Dizalice: a) Autodizalice. - autodizalice-guseniari, snage motora od 147 Do 220 kw - autodizalice-guseniari, snage motora preko 220 kw - autodizalice-tokai,sa reetkastom konstrukcijom, snage motora do 147 kw - autodizalice-guseniari, snage motora do 147 kw i autodizalice-tokai sa reetkastom konstrukcijom Strele, snage motora preko 220 kw - autodizalice-tokai, sa reetkastom konstrukcijom Strele, snage motora od 147 kw do 220 kw - autodizalice-tokai, sa teleskopskom strelom, Snage motora do 147 kw - autodizalice-tokai, sa teleskopskom strelom, Snage motora od 147 do 220 kw - autodizalice-tokai, sa teleskopskom strelom, Snage motora preko 220 kw b) Toranjske dizalice: - toranjske dizalice, do 490 kNm - toranjske dizalice, od 490 1470 kNm - toranjske dizalice, preko 1470 kNm - ostale toranjske dizalice ( sa jednom ili dve korpe) v) Mosne dizalice: - mosne dizalice, nosivosti do 49 kN - mosne dizalice, nosivosti od 49 do 98 kN - mosne dizalice, nosivosti preko 98 kN g) Portalne dizalice: - portalne dizalice, nosivosti do 49 kN - portalne dizalice, nosivosti od 49 do 98 kN - portalne dizalice, nosivosti preko 98 kN d) Konzolne dizalice: - konzolne stubne dizalice i pokretni laki direr- kranovi - konzolne dizalice - prozorske f) Liftovi-graevinski: - stubni liftovi - liftovi sa korpama (skip-korpe) - ramovski (ahtni) liftovi Stranica 14

12.5 11 14.3

10 8 14.3 12.5 11 16.6 12 10 12.5 10 8 12.5 10 8.3 6.6 12.5 10 8.3 16.6 20 20 16.6 12.5

List1 e) Skele (visee fasadne i motorne stubne) 5) Dodavai (dozatori): - ekscentorski, kapaciteta do 30 m3/h - ekscentorski, kapaciteta preko 30 m3/h - vibracioni, kapaciteta do 30 m3/h - vibracioni, kapaciteta preko 30 m3/h 6) Aparati za prskanje betona (torkret-aparati): - torkret-aparati, kapaciteta do 15 m3/h - torkret-aparati, kapaciteta preko 15 m3/h 7) Maine za vibriranje betona: a) Spoljni vibratori: - oplatni vibratori - vibro-stolovi i vibro-baterije b) Unutranji vibratori (igliasti previbratori): - previbratori na elektrini pogon - pretvarai frekvencija - previbratori pokretni, sa motorom - previbratori pokretni, sa komprimiranim vazduhom 8) Pumpe za vodu: a) Centrifugalne pumpe: - centrifugalne pumpe, niskog pritiska (do 30 m) - centrifugalne pumpe, srednjeg pritiska ( 30 do 100 m)16.6 - centrifugalne pumpe, visokog pritiska ( preko 100 m) b) Potapajue pumpe (sa automatskim ukljuivanjem) - potapajue pumpe, kapaciteta do 40 m3/h - potapajue pumpe, kapaciteta preko 40 m3/h b) pumpe sa membranom ( za prljave i zamuljane Tenosti) - pumpe sa membranom, kapaciteta do 50 m3/h - pumpe sa membranom, kapaciteta preko 50 m3/h g) Dubinske pumpe: - dubinske pumpe, kapaciteta do 120 m3/h - dubinske pumpe, kapaciteta preko 120 m3/h 9) Kompresori stabilni: a) Klipni kompresori: - klipni kompresori za fabrike betona - klipni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min. - klipni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min. Stranica 15

12.5 16.6 20 20 14.3 25 16.6

20 12.5 25 12.5 20 16.6

12.5 20 20 14.3 25 16.6 20 14.3

25 16.6 12.5

List1 b) Rotacioni kompresori: - rotacioni kompresori, kapaciteta do 5 m3/h - rotacioni kompresori, kapaciteta preko 5 m3/h v) Spiralni (vijani) kompresori: - spiralni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min. - spiralni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min. 10) kompresori pokretni: a) Klipni pokretni kompresori: - klipni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min - klipni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min b) Spiralni pokretni kompresori: - spiralni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min - spiralni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min 1 1) Duvaljke: - duvaljke, kapaciteta do 200l/min. - duvaljke, kapaciteta preko 200l/min. 1 2) Maine za izgradnju asfaltnih slojeva: a) Maine za spremanje i prenos asfaltne mase: - finieri guseniari do 75 kw i finieri tokai, snage Do 75 kw - finieri guseniari preko 75 kw i finieri tokai, snage preko 75 kw , prskalice za bitumensku i ostalu emulziju samohodne, kazani za spravljanje livenog Asfalta i kazani za topljenje bitumena - prskalice za bitumensku i ostalu emulziju - vuene b) Maine za razastiranje materijala i asfalta: - razastirai ljunka i tucanika - guseniari - razastirai ljunka i tucanika, inski i postrojenja za Polaganje i obradu betonskog kolovoza - sekai fuga , sa motorom - sekai fuga , sa elektromotorom v) Maine za stabilizaciju tla: - razastirai (krea , cementa i sl.) - vueni - razastirai (krea , cementa i sl.) - samohodni - foto-frezeri, snage motora do 40 kw - foto-frezeri, snage motora preko 40 kw 1 3) Oprema za staklarske radove u graevinarstvu: - za obradu i preradu i ugradnju ravnog stakla - za obradu i ugradnju izolacionog stakla i ogledala Stranica 16

20 14.3 16.6 12.5

20 14.3 20 14.3 25 16.6

14.3

12.5 10 14.3 12.5 20 16.5 14.3 16.5 20 16.6 10 12.5

List1 ostala oprema za staklarsku delatnost u graevinarstvu 4) Oprema za montano-instalaterske radove u Graevinarstvu: - elektrine i pneumatske builice i brusilice - pneumatski i eksplozivni pitolj za zakivanje - za seenje , savijanje i obradu lima - za izradu navoja na cevima za zavarivanje i seenje - za stvaranje pritiska u instalacijama - oprema za ostale montano-instalaterske radove 5) Ostala (nepomenuta) oprema za izvoenje Graevinskih radova na objektima nadzemne gradnje

14.312.5 15.5 14.3 12.5 11 14.3 13

1

1 89

Stranica 17

List1

JU Evropska Amortizaciona Stopa Proseno

Stranica 18

List1

Stranica 19

List1

Stranica 20

List1

Stranica 21

List1

Stranica 22

List1

Stranica 23

List1

Stranica 24

List1

Stranica 25

List1

Stranica 26

List1

Stranica 27

List1

Stranica 28

List1

Stranica 29

List1

Stranica 30

List1

Stranica 31

List1

Stranica 32

List1

Stranica 33

List1

Stranica 34