Nov Renault SCENIC a GRAND SCENIC SCENIC a GRAND SCENIC Objavte Nov Renault SCENIC a GRAND SCENIC na scenic. Obsahu tejto publikcie, jej presnosti a aktulnosti k dtumu jej

 • View
  219

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Nov Renault SCENIC a GRAND SCENIC SCENIC a GRAND SCENIC Objavte Nov Renault SCENIC a GRAND SCENIC...

 • Renault SCENIC aGRAND SCENIC

  Objavte Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC na scenic.renault.sk

  Obsahu tejto publikcie, jej presnosti aaktulnosti kdtumu jej tlae sme venovali maximlnu pozornos. Tento dokument bol spracovan na zklade nultej srie alebo prototypu. Vrmci politiky trvalho zdokonaovania svojich produktov si spolonos RENAULT vyhradzuje prvo kedykovek upravi pecifikcie aj opisovan apredstavovan vozidla. Spolonos RENAULT oznmi tieto pravy svojim koncesionrom vo najkratej lehote. Jednotliv verzie sa mu li poda toho, pre ktor krajinu s uren; niektor vybavenie nemus by kdispozcii (ako sriov, voliten alebo ako prsluenstvo). Najnovie informcie onaich produktoch zskate od najbliieho koncesionra. Ztechnickch apolygrafickch dvodov sa mu farby reprodukovan vtomto dokumentu mierne li od skutonch farieb karosrie alebo materilu vntornho vybavenia. Vetky prva vyhraden. Akkovek reprodukcia tejto publikcie alebo jej asti vytvoren akoukovek formou alebo akmkovek prostriedkom bez predchdzajceho psomnho povolenia spolonosti RENAULT je zakzan. Tto publikcia nie je obchodnou ponukou vzmysle ustanoven Obianskeho zkonnka. SK 10/2017 R3088

  Fot.: A. Bernier, Y. Brossard, M. Schnabel, E. Schmill, Renault Marketing 3D-Commerce 27.11.2016

  Nov

  Renault odpora

 • Je krsne by rodimi amc sa spolu so svojou rodinou vyda na cestu do novej epochy, ktor prichdza po re tradinch vekopriestorovch vozidiel.

  Znaka Renault, zakladate kategrie kompaktnch MPV, vm shrdosou predstavuje Nov SCENIC aNov GRAND SCENIC. Tieto modely boli navrhnut plne od zaiatku, tak aby spali s asn aj budce poiadavky vetkch lenov rodiny.

  plne nov proporcie karosrie azmyseln krivky Novho Renault SCENIC a GRAND SCENIC sa rozhodne nestratia vdave. Vrazne sklonen predn sklo apanoramatick stren okno zvrazuj ich jednoliatu siluetu. Vysok bon lnia karosrie im dodva plynulos adynamickos.

  Nov vziarodinnho vozidla

 • Vaka 20-palcovm kolesm snzkym valivm odporom, ktor s sasou tandardnej vbavy vetkch verzi azniuj spotrebu paliva, sa Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC svojimi proporciami odliuj od inch sriovo vyrbanch vozidiel. Ich originlne krivky navye zvrazuje dvojfarebn karosria*.

  Magnetizujci tl dopa charakteristick tvar prednch azadnch svetlometov. Denn svetl LED stechnolgiou Edge Light priahuj pohady svojm vraznm dizajnom, ktor dokresuj zadn svetl LED s3D efektom.

  * Vzvislosti od verzie.

  Modern vzhad

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC s na vrh -nut tak, aby celej rodine zaistili pohodln aprjemn cestovanie. Mnostvo inteligentnch rieen zodpoved potrebm pouvateov azvyuje pohodlie na palube.

  Panoramatick stren okno dokonale presvetuje priestrann interir avytvra prjemn atmosfru, vaka ktorej bud vae cesty pln nezabudnutench zitkov. Interir ponka p alebo sedem pohodlnch miest aako vdy aj mnostvo monost konfigurcie. VNovom Renault GRAND SCENIC je navye mon plne sklopi sedadl vtreom rade, o umouje vrazne zvi batoinov priestor.

  Vbava zodpoved ivotnmu tlu dnench rodn auahuje kadodenn cesty autom.

  Ako rodinn apartmn

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC ponkaj mnostvo npaditch adobre premyslench rieen, ktor prdu vhod pri cestovan srodinou. Posuvn stredov konzola Easy Life umouje vodiovi prispsobi si priestor okolo seba poda potreby. Vprednej polohe tvor konzola jeden celok sprstrojovou doskou, avytvra tak dojem kokpitu okolo miesta vodia; pri odsunut konzoly plne dozadu vznikne zdiean priestor medzi vodiom aspolujazdcom. Vntri konzoly sa nachdzaj praktick lon priestory vrtane vej osvetlenej schrnky ukrytej pod roletkou amenej schrnky pod lakovou opierkou. Na zadnej strane konzoly sa okrem praktickho odkladacieho priestoru nachdzaj aj dva vstupy USB na nabjanie multimedilnych zariaden, vstup jack azsuvka na 12 V. alm npaditm prvkom je schrnka Easy Life svnimonou kapacitou 11,5 l, ktor sa nachdza pred spolujazdcom vprstrojovej doske.

  Dokonale premyslen rieenia

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC sa bleskurchlo prispsob vaim potrebm. Systm One Touch umouje jedinm stlaenm tlaidla automaticky zloi zadn sedadl, avytvori tak vo vozidle rovn plochu uahujcu nakladanie predmetov. Sedadl je mon sklopi pomocou rozhrania multimedilneho systmu R-LINK 2 alebo panela umiestnenho vbatoinovom priestore. Sedadl vdruhom rade delen vpomere 1/3-2/3 stromi plnohodnotnmi miestami s posuvn, aumouj tak optimlnym spsobom vyuva priestor vkabne vozidla. Do objemnho aprakticky rieenho batoinovho priestoru sa spoahlivo vmest cel vaa batoina. Stmito vozidlami vdy njdete rieenie na cestovanie srodinou i priatemi, ale aj na prepravu vieho nkladu.

  Navrhnut na mieru vaich potrieb

 • Technolgie vyej triedy

  Vitajte vkokpite Novho Renault SCENIC aGRAND SCENIC! Najvraznejm prvkom palubnej dosky je multimedilny systm R-LINK 2 sdisplejom suhlopriekou 7 palcov alebo 8,7 palca. Tento intuitvny systm zaisuje rchly prstup kmnohm funkcim vozidla vrtane systmu MULTI-SENSE, ktor umouje vybra jeden zreimov nastavenia celho vozidla aambientn osvetlenie kabny poda momentlnej nlady. Na farebnom head-up displeji sa poas jazdy zobrazuj vetky uiton informcie. Vodi si me ahko preta tieto informcie bez toho, aby spustil oi zdiania na ceste. Aj rodiia maj prvo urobi si rados!

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC vm bud npomocn vkadej situcii. Pokroil asistenn systmy ADAS plnia lohu vho skromnho asistenta. Vaka nim bud vetky vae cesty bezpen akomfortn.

  Adaptvny tempomatIdete prli blzko vozidla pred vami? Systm automaticky prispsob vau rchlos tak, aby bola vdy zachovan bezpen vzdialenos medzi vozidlami.

  Systm rozpoznvania dopravnch znaiek svarovanm oprekroen povolenej rchlostiAk prekrote povolen rchlos, systm vs bude varova pomocou vizulnej signalizcie na prstrojovom tte ana farebnom head-up displeji.

  Systm varovania pred opustenm jazdnho pruhuV prpade nemyselnho vyboenia z jazdnho pruhu bez pouitia smerovho svetla systm upozorn vodia, aby upravil jazdn drhu a vrtil sa do svojho jazdnho pruhu. V multimedilnom anaviganom systme R-LINK 2 sa d nastavi citlivos a hlasitos upozornen.

  Parkovac asistent Easy Park AssistParkovanie nikdy nebolo tak jednoduch! Systm meria dostupn priestor avykon potrebn parkovacie manvre. Odovzdajte mu riadenie abez problmov zaparkujte.

  inn asistenn systmy riadeniaNajvyia rove bezpenostiNov Renault SCENIC zskal najvyie mon hodnotenie 5 hviezdiiek vcrash testoch nezvislej organizcie Euro NCAP, ktor sa zaober hodnotenm bezpenosti vozidiel.

 • 6

  1

  7

  5 4

  3

  2

  1. Vzhad palubnch prstrojov. Jednotliv jazdn tly sa lia tlom zobrazovania informci aj ich obsahom. 2. Automatick dvojznov klimatizcia. Umouje vodiovi aspolujazdcovi nastavi si idelnu teplotu vo svojej asti. 3. Osvetlenie interiru Ambient Lighting. Zvote si farbu osvetlenia interiru poda aktulnej nlady. Mete si vybra zelen, bov, erven, modr a fialov. 4. Sedadlo vodia smasnou funkciou. pecilna masna funkcia sedadla vodia vreime Comfort spremenlivou intenzitou mase umouje dokonal relaxciu. 5. inok posilovaa riadenia. Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC s vybaven inteligentnm posilovaom riadenia. Odpor volantu je prispsoben zvolenmu jazdnmu tlu. 6. Odozva motora. Ako by ste zmenili vozidlo. Reakcia vozidla na stlaenie plynovho pedlu sa men vzvislosti od zvolenho tlu jazdy. 7. Zvuk motora. Od vemi tichho akultivovanho prejavu a po hlasn portov zvuk.

  Mte mnostvo npadov akad de tite po zmene? Nieke-dy potrebujete trochu adrenalnu ainokedy mte zas chu upokoji sa?

  Vaka systmu MULTI-SENSE mete personalizova svoje jazdn zitky poda toho, na o mte prve chu, alebo poda toho, ak tl jazdy uprednostujete.

  Normal, Comfort, Eco, Sport i Perso? P nastaven ap neo-pakovatench jazdnch reimov. Svoje pocity zjazdy mete kedykovek zmeni. So systmom MULTI-SENSE je to tak, akoby ste mali niekoko ut vjednom!

  Je prjemnma monos voby

 • Kad cesta me by zdrojom vnimonch zvukovch zitkov.

  Vaka spoluprci medzi kontruktrmi znaiek Bose aRenault vm meme ponknu vnimon zvuk vkonfigurcii navrh-nutej pecilne pre kabnu Novho Renault SCENIC aGRAND SCENIC.

  Systm Bose Surround vybaven vysokokvalitnmi repro-duktormi je zrukou istho aharmonickho zvuku. Hudba do slova obklopuje vetkch pasaierov. Kad nota, kad hudobn detail akad nuansa s verne reprodukovan, take vy aj vaa rodina sa budete cti ako vkoncertnej sle.

  Nov rozmerkvality zvuku

 • Vetko na svojom mieste

  Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC s majstrami, pokia ide opremyslen apraktick odkladacie priestory na menie aj vie predmety. Ich celkov objem je 63 litrov, o je vtejto triede vozidiel rekord. ahko njdete miesto na vetky drobnosti, ktor nesm chba na iadnej ceste, amenej pouvan predmety mete uschova naprklad do lonch priestorov pod podlahou. Okrem toho, e systm One Touch umouje bleskurchlo automaticky zloi zadn sedadl, je mon sklopi aj sedadlo spolujazdca, o uahuje prevanie dlhch predmetov.

 • Farby karosrie

  Biela Nacr**

  Modr Cosmos

  Biela Glacier*

  * Nemetalick lak.** pecilny metalick lak.*** Dostupn len pre Nov SCENIC.**** Dostupn len pre Nov GRAND SCENIC.

  Siv Platine

  lt Miel***

  Bov Dune

  erven Carmin

  Hned Vision****

  ierna toil

  Siv Cassiope

  Modr Cleste

 • ABS s elektronickm rozdeovaom brzdnej sily a asistennm systmom bzd Elektronick stabilizan systm ESC s protipreklzovm systmom ASR a kontrolou nedotavosti CSV Asistent rozjazdu do kopca (HSA) Active Emergency Braking System s detekciou chodcov Systm rozpoznvania dopravnch znaiek s varovanm o prekroen povolenej rchlosti Systm rozpoznvania dopravnch znaiek (TSR) Systm kontroly tlaku v pneumatikch Tempomat s obmedzovaom rchlosti Predn airbag vodia a spolujazdca (monos deaktivcie airbagu spolujazdca na prednom sedadle)

  Bon airbagy chrniace hrudnk a panvu na pre