Novinarska konferenca

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca. 14. maj 2013. Predstavitev. Mirko Pečarič, državni sekretar, MIZŠ Borut Čampelj, sekretar, MIZŠ Nives Kreuh, vodja programskega odbora SIRikt 2013, ZRSŠ Breda Gruden, vodja e-središča v projektu E-šolstvo, Miška Tomi Dolenc, Arnes Andreja Lenc, Cmepius - PowerPoint PPT Presentation

Text of Novinarska konferenca

 • Novinarska konferenca14. maj 2013

 • Mirko Peari, dravni sekretar, MIZBorut ampelj, sekretar, MIZNives Kreuh, vodja programskega odbora SIRikt 2013, ZRSBreda Gruden, vodja e-sredia v projektu E-olstvo, Mika Tomi Dolenc, ArnesAndreja Lenc, CmepiusAndrej Hudoklin, vodja Slube za odnose z javnostmi, MIZPredstavitev

  *

 • je organizirana v okviru projekta E-olstvoCilj projekta: Izgradnja poti do e-kompetentnosti

 • Povzetek rezultatov:7. mednarodna konferenca SIRiktnamenjena predstavitvi zadnjih rezultatov na podroju pouevanja in uenja ob IKT prilonost za izmenjavo izkuenj in postavitvi nadaljnjih ciljevprijavljenih 1200konferenca zdruuje 5 dogodkov

  *

 • organizirana v okviru projekta E-olstvo, kjer smo npr.:v zadnjih 5 letih izvedli seminarje za dosego standarda e-kompetentni uitelj z ve kot 36000 udelebamiza vsakega uitelja pripravili E-izkaznicoprojekt e-olstvo je razvil model izobraevanja, ki omogoa digitalno pismenost: standard e-kompetentni uitelj- ve kot 90 odstotkov VIZ je aktivno vkljuenih v projekt

  Povzetek rezultatov:

 • *

 • tevilo udeleb na seminarjih (marec 09 april 13)

  *Na skupno 2.568 seminarjih je bilo 36.574 udeleencev, od tega 20.296 razlinih oseb. Realizacija je vija za 9%.Udeleenci so bili iz 722 razlinih VIZ.

 • *

 • Poleg projekta E-olstvo potekajo projekti, ki so sofinancirani iz Evropskega socialnega in regionalnega sklada:Inovativna pedagogika 1:1 v lui kompetenc 21. stoletja (inovativno pouevanje s pomojo sodobnih IKT) vzpodbuja inovativne naine pouevanja v razredu in krepi personaliziran in individualiziran pouk, kar je pri delu z ranljivimi skupinami kljunega pomena E-ubeniki s poudarkom na naravoslovnih predmetih (vsaj 15)E-olska torbae-gradiva za druboslovjecelovita izgradnja varnega in irokopasovnega brezinega omrejaSlovensko izobraevalno omreje in storitveE-kompetence uiteljev v dvojezinih olah

  *

 • Konferenca SIRikt 2013

  *

 • *Videokonferenni dan, kjer uenci in dijaki razpravljajo o razpisanih temah (ponedeljek, 13. 5. 2013)Spletna videokonferenna okrogla miza na temo Druabna omreja so spremenila nae drubeno ivljenje, ali bodo preoblikovala tudi nao olo? (torek, 14. 5. 2013)Konferenca Arnes 2013 Mobilnost uporabnikov (sreda, 15. 5. 2013)Konferenca Na poti k e-kompetentni oli-Utrte poti vodijo v prihodnost (etrtek in petek, 16. in 17. 5. 2013)Dogodek KONFeT ali eTwinning (etrtek in petek, 16. in 17. 5. 2013)Konferenca SIRikt 2013

 • Konferenca SIRikt 2013 tevilo udeleencev

  *

 • Konferenca SIRikt 2013

  *

  162 prispevkovdomai in tuji predavateljibrezpapirna konferencainteraktivnost s klikerjem, druabnimi omreji NeTiNeMi ostaja, novost je Odprta uilnica

 • Konferenca SIRikt 2013

  *4 nateaji: o raunalnitvu in informatikio uporabi socialnih omreij foto zgodba o prihodnostiZlati kabel 2013

  Naj prispevekPodelitev nagrad najboljim bo na etrtkovem veernem dogodku.

 • Steze na mednarodni konferenci SIRiktSteze so naravnane na vodilne e-kompetence iz modela izobraevanja za digitalno pismenost.

  Steza Izzivi pedadogika ena na ena, druabna omreja in panelna debata Digitalni domorodci vs digitalni priseljenci.

  Odprta uilnica pouk 21. stoletja.

  *

 • Pot do e-kompetentnosti kompetenni pristop samostojno preverjanje zmonosti

  *

 • *

 • Pot do e-kompetentne ole

  *

 • Utrip projekta E-olstvo vkljuenost ol

  *tevilo vkljuenih ol

 • tevilo udeleb na seminarjih (marec 09 april 13)

  *Na skupno 2.568 seminarjih je bilo 36.574 udeleencev, od tega 20.296 razlinih oseb. Realizacija je vija za 9%.Udeleenci so bili iz 722 razlinih VIZ.

 • tevilo svetovanj (marec 09 april 13)

  *Na skupno 14.920 svetovanjih je bilo 39.073 udeleb.

 • Evalvacija udeleencev seminarjev (n = 8672)

  *

 • Evalvacija udeleencev po 1 letu (n = 2216)

  *

 • Ocena svetovalcev

  *

 • E-kompetentna ola

  *Povezovanje intitucij in projektov

  Ve kot 15.000 prijav na seminarje in samostojno preverjanje

 • eTwinning konferenca KONFeT in podelitev nacionalnih nagrad Zlati kabel 2013

  Ljubljana, 14. 5. 2013

  *

 • Kaj je eTwinning konferenca KONFeT?Letno sreanje uiteljev, vzgojiteljev ter ostalega strokovnega olskega osebja, ki aktivno delujejo v akciji eTwinning in, ki jih zanima kako na im bolj kakovosten nain zdruiti mednarodno olsko projektno sodelovanje in sodobne tehnologije.

  O akciji eTwinning eTwinning je pobuda EU namenjena uinkoviti integraciji informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v sisteme izobraevanja in usposabljanja v Evropi. Akcija je del programa Vseivljenjsko uenje, podprograma Comenius.

  V akciji sodeluje danes ve kot 200.000 uiteljev iz 33 evropskih drav.

  NOVOST v letu 2013! eTwinning se iri na vzhod s pridruitvijo eTwinning Plus drav.

  *

 • *

  Podatki zbrani dne 25. 4. 2013.EvropaSlovenijaRegistrirane ole104.727 309Registrirani uitelji 200.6331.135tevilo vseh projektov (zakljueni / aktivni)27.854 1.028 (810 / 218)

 • Zlati kabel 2013Nagrada Zlati kabel je zasnovana kot priznanje uiteljem, vzgojiteljem ter olam in vrtcem, za opravljeno delo v eTwinning projektih ter spodbuda za aktivno vkljuevanje v mednarodne projekte prek spleta.

  Nagrado bomo v letonjem letu podelili v 2 starostnih kategorijah (4-11 let in 12-15 let).

  Slavnostna razglasitev nagrajencev bo 16.05.2013 v Kranjski Gori na konferenci SIRikt 2013.

  *

 • Tomi DolencArnes, p.p. 7, SI - 1001 Ljubljanatomi.dolenc@arnes.siMOBILNOST UPORABNIKOVKonferenca Arnes 2013 15. maj 2013, Kranjska Gora

 • *ARNES/GANTevropska E-infrastrukturaBrezplano znanje in internetne storitve Visoki standardi, uspeen model (tudi v Connecting Europe Facility?)Raziskovanje, izobraevanje, kulturaV Sloveniji izjemna povezanost s olstvomSoustvarjamo SIRikt

 • Arnes oblak tudi to je SIRikt

 • *Mobilnost uporabnikov 15. 5. 2013Napredni uporabniki, 460+ prijav Mobilnost uporabnikov niso samo mobiteli:Mobilni trendi v Sloveniji in EUKako se prilagoditi potrebam uporabnikovTemne plati mobilnostiPredstavitve Arnesovih storitev

 • Eduroam na vsako klop (CC) Roel Vinjants/Flickr.

 • Organizatorji konference SIRikt 2013

  *

 • Soorganizatorji konference SIRikt 2013

  *

  *

  *****