nowa - Polskie Radio Online - Przerwa Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Jacek Bocheński, Kazimierz

Embed Size (px)

Text of nowa - Polskie Radio Online - Przerwa Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Jacek Bocheński,...

1977 nowa 1989

nowa

Janek Walc (1948-1992) czowiek orkiestra. W pewnym okresie by w redakcji nowej. Jeden z najsprawniejszych drukarzy, wspaniay redaktor tekstw i chyba najbardziej niezaleny dziennikarz w PRLu a pniej w Wolnej Polsce.

nasi niepokorni

1981zdjcie:Tomasz Michalak

1987projekt okadki:Tomasz Kuczborski

Polsce.

1981projekt okadki:

Tomasz Kuczborski

Drugi Raport o Stanie Wojennym Marka Nowakowskiego skaday do druku dziewczta z Pastwowej Agencji Informacyjnej INTERPRESS.Troch si bay, ale spisay si wspaniale...

Co to jest mut ? (...) tego wyrazu uywanego tylko na Litwie, a koroniarzom nie znanego, nie da si zastpi jakim innym. (...) mut to bezadnie popltane wosy, sznurki, tasiemki. (ze wstpu)

A rzecz tyczy wileskiego okresu ycia Adama Mickiewicza. Ksika, w ktrej cenzor nie musiaby zmienia ani jednego sowa gdyby tylko autor mia inne nazwisko.Ale Jarosaw Marek Rymkiewicz nie prbowa nawet wyda tej ksiki oficjalnie. Przekaza maszynopis nowej i Instytutowi Literackiemu w Paryu.

1987projekt okadki:

Tomasz Kuczborski

1985projekt okadki:

Tomasz Kuczborski

Symbol szponiastej gwiazdy z okadki Wielkiego Strachu trafi rwnie na ulic na kuszulkach czonkw NZS-u

1981zdjcie: Tomasz Michalak

1980projekt okadki: Tomasz Kuczborski

[...] Kopicych jest teraz tak wielu, e czsto kr wrd nich godzinami, zanim natrafiam na znajom twarz. Niektrzy przychodz tu tylko na chwil, gnani ciekawoci, jak te wyglda nasze ycie i praca, ale potem zostaj z nami na stae w tunelu. W jego odnogach pobudowalimy wszystko, co tylko jest nam potrzebne. Tu jemy, tu pimy, tu dzielimy nasze radoci i smutki. Nie wiem, jak dugo bdziemy jeszcze kopa i dokd wreszcie dotrzemy. [...] fragment powieci

Pod pseudonimem Tomasz Minona podziemn powie z gatunku political fiction opublikowa znany tumacz literatury amerykaskiej Tomasz Mirkowicz19532003

1984projekt okadki: autor nieznany

Nie sposb wymieni wszystkich. Niech wic ich reprezentuj: Andrzej Grski, Adam Grzesiak, Bogdan Grzesiak (1954-1999), Teo Klincewicz (1950-1990), Witek uczywo, Zenek Paka, Witek Sielewicz, Roman Wojciechowski, Andrzej Zieliski

nasi drukarze

Andrzej Zieliski

Bogdan Grzesiak

Zenon Paka

zdjcia: Tomasz Michalak

nasi przyjaciele Marian Brandys opisa w swojej ksice odraajce prby zastraszania i upokarzania jego ony, Haliny Mikoajskiej, wspaniaej aktorki i czonkini Komitetu Obrony Robotnikw.

Prby te nieustannie podejmowaa Suba Bezpieczestwa, gwnie za pomoc anonimowych telefonw.

1981zdjcie:Tomasz Michalak

projekt okadki:Tomasz Kuczborski

podrcznik

Ksieczka Obywatel, a Suba Bezpieczestwa, bdca instruktaem konspiracji i regu zachowania wobec policji politycznej przekroczya czny nakad 50.000 egzemplarzy

Do jednego z poematw Jerzego Ficowskiego Marc Chagall wykona 5 akwafort. Ficowski by objty cakowitym zakazem druku. Porednio wic zakaz obj take Chagalla. Za zgod synnego malarza umiecilimy jego pikne grafiki w Odczytaniu popiow.

Rysunek Feliksa Topolskiego na

okadce powieci Jerofiejewa

synni malarze

W prasie, radio i TV nie naley dopuszcza do eksponowania nazwisk bd podkrelania w sensie pozytywnym dorobku naukowego nastpujcych osb: Bronisaw Baczko, Wodzimierz Brus, Leszek Koakowski, Krzysztof Pomian.

W stosunku do niej podanych osb naley przyj zasad eliminowania ich nazwiska oraz wzmianek o ich twrczoci z prasy, radia, TV i publikacji nieperiodycznych nie majcych charakteru naukowego. ()

Wszystkie wasne publikacje autorw z poniszej listy, zgaszane przez pras i wydawnictwa ksikowe oraz wszystkie przypadki wymieniania ich nazwisk naley sygnalizowa kierownictwu Urzdu, w porozumieniu z ktrym moe jedynie nastpi zwolnienie tych materiaw.

Tu nastpuje lista 87 nazwisk. Lista z 21.02.1976 zawiera dodatkowo 37 nazwisk m.in.:

Jerzy Andrzejewski, Stanisaw Baraczak, Jacek Bocheski, Kazimierz Brandys, Marian Brandys, Jzef Czapski, Andrzej Drawicz, Jerzy Ficowski, Jerzy Giedroyc, Henryk Grynberg, Marian Hemar, Jzef Hen, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziski, Marek Hasko, Stefan Kisielewski, Andrzej Kijowski, Jacek Kleyff, Jonasz Kofta, Jan Jzef Lipski, Leo Lipski, Jzef Mackiewicz,

Ryszard Matuszewski, Artur Midzyrzecki, Marek

Nowakowski, Kazimierz

Oro, Antoni Sonimski, Jan

Jzef Szczepaski, Tymon Terlecki,

Stanisaw Tym, Leopold Tyrmand,

Witold Wirpsza, Adam Zagajewski.

Nie naley zwalnia adnych materiaw ()

na temat filmw zamieszczonych w zaczonym wykazie, ktry bdzie aktualizowany na bieco.

(Wykaz z jesieni 1975 zawiera 13 tytuw polskich filmw.)

zapisy cenzury

ci z acji

owa owa porozumieniuporozumieniu

Ryszard Ryszard Ryszard MatuszMatuszMM

NK

OSo

JzTym

StanLeopLeop

WitolWitolZagajZagaj

Nieadnychadnych

1983, 1989 projekty okadek:Tomasz Kuczborski 1984

Pierwsza ksika nowej z penokolorow okadk to zauwayli wszyscy. Nieliczni dostrzegli bd w tytule na grzbiecie okadki:PRESUCHANIE.Ryszard Bugajski natychmiast zwrci na to uwag...Przyznaj si do winy, Rysiu!

e Szmaciak jest kombatant sawny,ciga do Pcimia kumpli dawnych.Na stanowiskach ich obsadza,przez co co si bardzo wzmacnia wadza.

Maczuga jest milicji szefem,Rurka, e ma na karku gow, jest dyrektorem kombinatu,za Buc ma zwizki zawodowe.

Kombinat, Szmaciak, nie bez racji, uzna za teren kombinacjii razem z swoich kumpli trjksta si naczeln jego djk.

()

Kady tak doi jak potrafi, zalenie od formatu gwki.Maczuga, e zbyt bystry nie jest,doi nachalnie, przez apwki.

Buc, ktry jest na fors asy sprzedajc prywaciarzom wczasy;za w Rurce ndzne ich dojeniebudzi po prostu obrzydzenie.

Rurka jest gowa i zna ycie.Wie, e, by doi naleycie, trzeba si wczy bez wahaniaw centralny system planowania.

Janusz Szpotaski fragment poematu Towarzysz Szmaciak

czyli... Szpot!

1979 projekt okadki i ilustracje:Wojciech Woyski

od lewej tow. tow.:

MACZUGA (kom. MO)SZMACIAK (komitet)RURKA (dyr. kombinatu)

BUC (zwizki zawodowe)

Seria Archiwum Solidarnoci to najwiksze midzywydawnicze przedsiwzicie podziemnego ruchu wydawniczego. Ukazao si 38 tomw, wspwydawanych przez now z wydawnictwami: Przedwit, Pokolenie, Most, In Plus, Inicjatywa Wydawnicza Aspekt (Wrocaw), Oficyna Literacka (Krakw), PoMost, Wolne Sowo (Toru), Biblioteka Obserwatowa Wojennego, Fundacja Praca Polska, Instytut Historyczny UW.w

SetoprwywswyMAs(KBiFuHiw

Stpww

Blaszany Bbenek czeka w Wydawnictwie Literackim 10 lat. Co pewien czas okazywao si, e cenzura ma propozycje kolejnych zmian. Gnter Grass na wszystko si godzi

i trzeba zdj t wesz

Spotkalimy si z nim w Gdasku podczas krceniaBlaszanego Bbenka przez Volkera Schlndorffa. Grass wanie dowiedzia si, e cenzura zaproponowaa, aby wyci wesz na konierzu radzieckiego onierza. Tego byo za wiele. O tej konkretnej wszy cenzura wiedziaa przecie od 10-ciu lat!

uczcilimy rok 1984

Na Orwellowski Nowy Rok wydrukowalimy rozkadany,biurkowy kalendarzyk z rysunkami Zygmunta Januszewskiego

1979projekt okadki:Wojciech Hempel

1978projekt okadki:Wojciech Hempel

Puls powsta w odzi, troch jako przejaw buntu wobec renomowanego, statecznego Zapisu. Opozycj w opozycji do opozycji tworzyli: Jacek Bierezin (1947-1993), Tomasz Filipczak, Witold Sukowski (1943-2003) i Tadeusz Walendowski. Pniej doczyli: Janusz Anderman, Bartosz Pietrzak, Leszek Szaruga.

19197979 1

1986, 1988projekty okadek:Jan Bokiewicz

W poowie lat 80. komunici uznali, e Marek Hasko nie jest ju pisarzem gronym dla reimu (pewno dlatego, e od dawna ju nie y). Nakadem Czytelnika ukaza si 4-tomowy wybr jego prozy. Liberalizm mia jednak swoje granice. Najgoniejsza ksika Haski Pikni dwudziestoletni nadal zagraaa podstawom ustroju. Do edycji Czytelnika jej nie wczono. nowa wypenia t luk, wydajc 5-ty i 6-ty tom dzie Marka Hasko (Pikni dwudziestoletni oraz Nawrconego w Jaffie i Sow crk piekarza) w identycznej jak czytelnikowska szacie graficznej. Czytelnikowy grafik Jan Bokiewicz od dawna bowiem i dla nas projektowa okadki...

przemytnicy

Celnicy zmierzyli ciarwk z zewntrz i wewntrz

wyjli tyln cian i troch sprztu poligraficznego

By to 11-ty transport Jackyego Challot. Rekord!

1984

nowa (ani adne inne podziemne wydawnictwo) nie mogoby istnie bez pomocy z zagranicy. Rzd Polski w Londynie, Kongres Polonii Amerykaskiej, Kultura Paryska, organizacje polonijne na caym wiecie zbieray pienidze, za ktre kupowany by sprzt poligraficzny, szmuglowany nastpnie do Polski.Najwicej transportw otrzymywalimy za porednictwem Mariana Kalety z Malm. Najbardziej zasuonymi przemytnikami byli: Francuz Jacky Challot oraz Szwedzi: Bjrn Laqvist i Lennard Jrn.

pozna i zrozumie

1986projekt okadki: Marek Zalejski

1985

1981

ssiadw. Wydalimy dziea m.in.:Anny Achmatowej, Abdurachmana Awtorchanowa, Borysa Baanowa, Josifa Brodskiego, Igora Goomsztoka, Osipa Mandelsztama, Wieniedikta Jerofiejewa, Wodzimierza Maksimowa, Borysa Pilniaka, Ireny Ratuszyskiej, Aleksandra Soenicyna, Andrieja Sacharowa, Wiktora Suworowa, Warama Szaamowa, Georgija Wadimowa, Wodzimierza Wojnowicza, Aleksandra Zinowiewa

pozna i polubi

19871989

projekt okadki:Andrzej Budek

1987 1983

ssiadw. Wydalimy dziea m. in.:Bohumila Hrabala, Jiiego Gruy, Vclava Havla, Karela Kryla, Danilo Kia, Jnosa Kisa, Sandora Kopacsiego, Milana Kundery, Antonina H. Liehma, Artura Londona, Tomasza Masaryka, Zdenka Mlyna, Petera Szege