npz 2007 slj vrednotenje

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

npz 2007 slj vrednotenje

Text of npz 2007 slj vrednotenje

 • *N07110132*

  Dr`avni izpitni center

  RIC 2007

  SLOVEN^INAPREIZKUS ZNANJA

  REDNI ROK

  Maj 2007

  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

  ob koncu 3. obdobja

  NAVODILA ZA VREDNOTENJE

  MODERIRANA RAZLIICA

 • 2 N071-101-3-2

  Pri nalogah izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom ve izbranih reitev pomeni 0 tok. Pravopis vrednotimo samo pri nalogah, pri katerih je v tokovniku to napisano. Kjer v navodilu naloge ni zahtevan odgovor v povedi, je lahko odgovor napisan z veliko/z malo zaetnico, z loilom/brez loila. e je pravilnemu odgovoru kaj dodano (tudi e je v oklepaju), odgovor ovrednotimo z 0 tokami. Kjer je treba odgovor podrtati oz. obkroiti, je lahko uporabljena tudi druga vrsta oznake. Pri nalogah, pri katerih se vrednoti pravopis, uenec za zapis odgovora z velikimi tiskanimi rkami toke ne dobi. ZNAKI ZA POPRAVLJANJE 3 pravilen odgovor // nepravilen odgovor / ni odgovora pomanjkljiv pravilen odgovor/pravilen odgovor s pravopisno napako pri nalogah,

  pri katerih se vrednoti pravopis I. DEL 1. Reitvi:

  B

  C Navodilo za vrednotenje:

  Za 2 pravilni reitvi .................................................................................................. 2 toki Za 1 pravilno reitev ................................................................................................. 1 toka

  2. Reitve:

  Pravilne so samo navedene reitve:

  v Gei/v reviji Gea

  avgusta 2005/avgusta (leta) 2005/meseca avgusta 2005. leta/v avgustu 2005

  s Tonijem Smolejem/z gospodom (Tonijem) Smolejem/z gorskim reevalcem/z naelnikom GRSS/z naelnikom (GRSS) (Tonijem) Smolejem

  Boris Kozinc/gospod Kozinc/novinar Kozinc/novinar

  Nepravilni odgovori, npr.:

  v Geji, v reviji Geja, v Gea, v reviji Avgusta 2005, august 2005, avgust 2005, meseca avgusta 2005 leta z Tonijem Smolejem, s Tonijem Smoletom, Tone Smolej Boris Kozinec Odgovori s pravopisnimi napakami so nepravilni (loila spregledamo).

 • N071-101-3-2 3

  Navodilo za vrednotenje: Za 4 pravilne reitve ................................................................................................. 2 toki Za 3 ali 2 pravilni reitvi .......................................................................................... 1 toka

  Za 1 pravilno reitev .................................................................................................. 0 tok 3. Reitev:

  B Navodilo za vrednotenje:

  Za pravilno reitev ................................................................................................... 1 toka 4. Reitvi:

  A

  C Navodilo za vrednotenje:

  Za 2 pravilni reitvi .................................................................................................. 2 toki Za 1 pravilno reitev ................................................................................................. 1 toka

  Za vsak izbrani odgovor nad dvema reitvama odtejemo 1 toko (do 0 tok). 5. Reitev:

  Kateri letni as je najprimerneji za gorske vzpone in zakaj? Navodilo za vrednotenje:

  Vrednoti se samo uenevo prepoznavanje pravega vpraanja (uenec lahko izpusti/doda kako besedo, izpusti npr. zakaj). Za pravilno reitev ................................................................................................... 1 toka

  6. Reitev:

  Povzeta tema in namen, izraena v etrtem odgovoru:

  Po smislu, npr.: Da/da bi seznanil bralce s tem, kako naj ravnajo(.)/Da bi planinci znali (pravilno) ukrepati ob nesreah(.)/Da bi reevanje steklo dovolj hitro(.)/Da bi bralci vedeli, kako naj ravnajo, da bo reevanje hitro.

  e je pravilnemu odgovoru dodano kaj, esar ni v etrtem odgovoru, reitev ni pravilna. Navodilo za vrednotenje:

  Vrednoti se samo ueneva smiselna razlaga namena dodanega drugega odstavka.

  Za pravilno reitev ................................................................................................... 1 toka

 • 4 N071-101-3-2

  7. Reitvi: 3(.), 2, 5(.), 4(.), 6(.), 1(.)

  Pravilen odgovor je samo popolno pravilno zaporedje.

  smiselni povzetek teme drugega odgovora, npr.: pogoji za kandidate za gorske reevalce/Lastnosti/lastnosti/potrebne lastnosti kandidatov za gorske reevalce(.)/gorski reevalec ne more postati vsak(.)/Kdo lahko postane gorski reevalec?

  Pravopisa ne vrednotimo. Navodilo za vrednotenje:

  Za 2 pravilni reitvi .................................................................................................. 2 toki Za 1 pravilno reitev ................................................................................................. 1 toka

  8. Reitev:

  Menim(,/.)/menim(,) Navodilo za vrednotenje:

  Za pravilno reitev ................................................................................................... 1 toka 9. Reitve:

  DA

  NE

  NE

  NE Navodilo za vrednotenje:

  Za 4 ali 3 pravilne reitve ......................................................................................... 2 toki Za 2 ali 1 pravilno reitev ......................................................................................... 1 toka

  10. a) Reitev:

  Letalsko reevanje je marsikdaj konano(,)

  Pravilen odgovor je lahko oznaen tudi drugae (npr. podrtan ), glavni stavek je lahko tudi izpisan.

  Navodilo za vrednotenje: Za pravilno reitev .................................................................................................... 1 toka

  b) Reitev: Kdaj je (marsikdaj) konano (letalsko reevanje)?

  Nepravilna odgovora, npr.:

  Kdaj se kona?, Kdaj?

 • N071-101-3-2 5

  Navodilo za vrednotenje: Vrednoti se dvoje, in sicer vpraanje po asovnem odvisniku in jezikovna pravilnost pravilno postavljene vpraalne povedi.

  Vpraanje po asovnem odvisniku:

  Za pravilno vpraanje ............................................................................................... 1 toka

  Jezikovna pravilnost pravilno postavljene vpraalne povedi (tj. pravopis in slovnina pravilnost):

  Za zapis brez napake ali z 1 napako ...................................................................... 1 toka

  Za zapis z 2 napakama ali z ve napakami ............................................................ 0 tok

  Za zapis z velikimi tiskanimi rkami ..................................................................... 0 tok

  Toki za vpraanje in jezikovno pravilnost vpraanja se setejeta.

  Skupaj b) .................................................................................................................. 2 toki c) Reitev:

  C Navodilo za vrednotenje:

  Za pravilno reitev .................................................................................................... 1 toka

  Toke iz a), b) in c) se setejejo.

  Skupaj 10. naloga .................................................................................................... 4 toke 11. Reitev:

  Po smislu, npr.: Spomladi lahko pride do nesre, ker se nepriakovano znia temperatura ozraja./Ker se temperatura ozraja nepriakovano znia, lahko spomladi pride do nesre.

  Navodilo za vrednotenje: Vrednoti se dvoje, in sicer smiselna pretvorba stavnega lena v vzroni odvisnik in jezikovna pravilnost povedi z vzronim odvisnikom.

  Pretvorba stavnega lena v vzroni odvisnik:

  Za pravilno pretvorbo (tudi z dodano besedo lahko) ............................................... 1 toka Jezikovna pravilnost povedi z vzronim odvisnikom (tj. pravopis in slovnina pravilnost):

  Za zapis brez napake ali z 1 napako ...................................................................... 1 toka

  Za zapis z 2 napakama ali z ve napakami ............................................................ 0 tok

  Za zapis z velikimi tiskanimi rkami ..................................................................... 0 tok

  Toki za pretvorbo in jezikovno pravilnost povedi se setejeta.

  Skupaj 11. naloga ..................................................................................................... 2 toki

 • 6 N071-101-3-2

  12. Reitev: A

  Navodilo za vrednotenje: Za pravilno reitev ................................................................................................... 1 toka

  13. Reitev:

  podrone postaje/podronih postajah/ve podronih postaj/v ve podronih postajah Navodilo za vrednotenje:

  Za pravilno reitev ................................................................................................... 1 toka 14. Reitvi:

  Samostalnik: gore ALI Samostalnik: reevalci/reevalec/reevanja

  Pridevnik: gorski/Gorske Pridevnik: reevalne Navodilo za vrednotenje:

  Za obe pravilni reitvi ............................................................................................. 1 toka Za 1 pravilno reitev .................................................................................................. 0 tok

  15. a) Reitvi:

  Vpraalnica za prvo obkroeno besedo: Kakno(?)/kakno(?)

  Vpraalnica za drugo obkroeno besedo: Kako?/kako(?) Navodilo za vrednotenje:

  Za obe pravilni reitvi .............................................................................................. 1 toka

  Za 1 pravilno reitev .................................................................................................. 0 tok b) Reitvi:

  Beseda hitro je v prvi povedi 3./3 pridevnik./pridevnik.

  Beseda hitro je v drugi povedi 5./5 prislov./prislov. Navodilo za vrednotenje:

  Za obe pravilni reitvi .............................................................................................. 1 toka

  Za 1