of 33 /33
FIŞA DE PREZENTARE ŞI DE DECLARAŢIE NECESARĂ EMITERII AUTORIZAŢIEI DE MEDIU PENTRU S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. CU SEDIUL CENTRAL IN CLUJ NAPOCA STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 2 - 4 JUD. CLUJ SC. TRANSFEROVIAR GRUP SA. Madarasan Kinga DIRECTOR GENERAL CLUJ NAPOCA ______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFERO VIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladim irescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Em ail: office@ transferoviar.ro Unicredit TiriacBank W eb: w w w.transferoviar.ro RO 48BACX0000000204655000 1

Nr · Web viewAnexa 23 –Fisa tehnica de securitate Clor Anexa 24 – Fisa tehnica de securitate benzina Anexa 25 – Fisa tehnica de securitate motorina Anexa 26 – Certificat

Embed Size (px)

Citation preview

FIŞA DE PREZENTARE ŞI DE DECLARAŢIE NECESARĂ EMITERII AUTORIZAŢIEI DE MEDIU PENTRU S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.

CU SEDIUL CENTRAL IN CLUJ NAPOCASTRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 2 - 4 JUD. CLUJ

SC. TRANSFEROVIAR GRUP SA.

Madarasan KingaDIRECTOR GENERAL

CLUJ NAPOCA

2 0 1 1

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

1

CUPRINS

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 5

1.1. Denumirea unităţii, firmei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 51.2. Amplasamentul obiectivului- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag.

51.3. Profilul de activitate al obiectivului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag.

51.4. Forma de proprietate a obiectivului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 51.5. Regimul de funcţionare al obiectivului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 6

CAPITOLUL 2. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII OBIECTIVULUI - - - - pag. 6

2.1. Activitatea desfasurata de obiectiv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 62.2. Dotările specifice obiectivului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 82.3. Bilantul de materiale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 92.4. Utilităţile - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 10

CAPITOLUL 3. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag. 10

3.1. Protecţia calităţii apelor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pag.103.2. Protecţia atmoferei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pag.103.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor -- - - - - - - - - - - - - - - - - pag.113.4. Protecţia solului şi a subsolului - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pag.123.5. Protecţia împotriva radiaţiilor -------------------------------------------- pag.133.6. Protecţia fondului forestier –-------------------------------------------- pag.133.7. Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii ------------- pag.133.8. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional ------------------- pag.133.9. Gestionarea deşeurilor ------------------------------------------------------------- pag.133.10. Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase------------------------ pag.133.11. Gestiunea ambalajelor------------------------------------------------------------ pag.173.12. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului--------- pag.173.13. Protecţia aşezărilor umane------------------------------------------------------- pag.173.14. Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a

aderat.--------------------------------------------------------------------------------- pag.17

3.15. Alte date şi informaţii privind protecţia mediului---------------------------- pag.17

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

2

CAPITOLUL 4. REGLEMENTARI PRIVIND MODUL DE ACTIONARE IN CAZUL UNOR ACCIDENTE DE MEDIU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- pag. 17

ANEXEAnexa 1 – Certificat de inregistare al firmeiAnexa 2 – Certificat constatator ( sediul social si puncte de lucru )Anexa 3 – Licenta de transport feroviarAnexa 4 – Contract de acces pe infratructura feroviara nr. 99/2009 incheiat intre S.C.

TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Si COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A.

Anexa 5 - Contractului de acces pe, infrastructura feroviara neinteroperabila nr. 13 / 8196 / 30.06.2005 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si SC SERVTRANS INVEST SA

Anexa 6 - Contractului de acces pe, infrastructura feroviara neinteroperabila nr. 1096 / 15.07.2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si S.C. RC-CF TRANS SRL

Anexa 7 - Contractului de acces pe, infrastructura feroviara neinteroperabila nr. 32 / 2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si S.C. APRIA SRL

Anexa 8 - Contract de utilizare a liniilor industriale nr. 13 / 05.01.2011 2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR SRL

Anexa 9 - Contractului de acces pe, infrastructura feroviara neinteroperabila nr. 32 / 2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L.

Anexa 10 - Scrisoare de trasuraAnexa 11 – Tabel 1

Anexa 11.1 - Contract inchiriere nr. 106 / 1 / 06.01.2004 incheiat cu Remarul 16 Februarie

Anexa11.2 - CNCF " CFR " SA, Contract de inchiriere a sectiei de circulatie Oradea Est - Holod nr. 9 / 22.02.2010, incheiat cu CNCF " CFR " SA

Anexa 11.3 - SC Compania Reosal, Contract nr. SN 3626 / 2011 Anexa 11.4. - CNCFR " CFR " SA, Contract nr. 249 / 2010 ( anexa 11.4 )Anexa 11.5 - CNCF " CFR " SA Contract de inchiriere a sectiei de circulatie

Berca - Nehoiasu nr. 7 / 0.02.20101Anexa 11.6 - SC Compania de Apa SA Buzau, Contract nr. 82029/ 2010Anexa 11.7 - SC Compania Romprest SA, Contract nr. AE 00096/ NEH 2010Anexa 11.8 - SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord, Contract nr.

2218319/2010Anexa 11.9 - CNCF " CFR ", Contract de inchiriere a sectiei de circulatie

Caransebes - Boutari - Hateg - Subcetate nr. 72 / 23.09.20101Anexa 11.10 - SC Aquacaras SA, Contract nr. 4 / 2010Anexa 11.11 - Consiliul Local Otelu Rosu, Contract nr. 11587 / 2010Anexa 11.12 - Enel Energie SA, Contract nr. 1339638478 / 2011Anexa 11.13 - CNCF " CFR ", Contract de inchiriere a sectiei de circulatie

Galati - Targu Bujor - Barlad nr. 117 / 2010Anexa 11.14 - SC Bujor Prestserv SRL ,Contract nr. 85 / 2010

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

3

Anexa 11.15 - SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord, Contract nr. 2203988-2/2011

Anexa 11.16 - Capatana Florin, Contract de inchiriere nr. 6366 / 2006Anexa 11.17 - CNCF " CFR " SA., Contract de prestari servicii nr. 90 / 2010

Anexa 12 – Contract de inchiriere vagoane tip Z nr. 26 / 10.08.2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA si S.C. TRANSFER INTERNATIONAL SPEDITION S.R.L.

Anexa 13 – Contract de inchiriere locomotive nr 379 / 22.02.2010, incheiat intre SNTFC “ CFR CALATORI ” S.A. si S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA

Anexa 14 – Contract de prestari servicii nr 282 / 2010 incheiat intre SNTFC “ CFR CALATORI” S.A. si S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA

Anexa 15 – Contract de livrare motorina nr. 1678 / 08.02.2010 incheiat intre S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. si S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA

Anexa 16 – Contract de comodat nr. 1679 / 08.02.2010 incheiat intre S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. si S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA

Anexa 17 – Contract nr. 114 / 10 / 26.05.2010 incheiat intre SC REPARATII LOCOMOTIVE BRASOV “ C.F.R. S.C.R.L. BRASOV ” S.A. si S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA

Anexa 18 – Contract nr. 32 / 2011 incheiat intre S.C. INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE C.F.R. – IRLU S.A si S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA

Anexa 19 – Contract nr. 4 / 31.05.2006 incheiat intre SC “ CFR SIRV BRASOV ” si S.C. TRANSFEROVIAR GUP S.A.

Anexa 20 – Contract de prestari servicii nr. 158 / 26.09 / 2010 incheiat intre SCN INTRETINERE SI REPARATII VAGOANE “ CFR IRV ” S.A. CONSTANTA si S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA

Anexa 21 – Contract privind asigurarea si furnizarea energiei electrice de tractiune nr. 1 / 114 / 11.01.2011 incheiat intre COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “ CFR ” S.A. si S.C. TRANSFEROVIAR GUP SA

Anexa 22 – Fotografii rezervor motorinaAnexa 23 –Fisa tehnica de securitate ClorAnexa 24 – Fisa tehnica de securitate benzina Anexa 25 – Fisa tehnica de securitate motorina Anexa 26 – Certificat de inspectie tehnica C.O.V.Anexa 27- Cerificat de siguranta – PARTEA BAnexa 28 – Contract de inchiriere nr. 4 / 2011 , incheiat intre Miron Dorin si S.C.

TRANSFEROVIAR GUP SAAnexa 29 – Autorizatie de siguranta nr ASB 10009, partea B pentru gestioar infrastructura

feroviaraAnexa 30 – Agement tehnic feroviar seria AT, nr 456/2011 pentru constructii si reparatii linii de

cale ferata, fara sudarea sinelorAnexa 31 – Agrement tehnic feroviar seria AT, nr. 259/2010 pentru intretinere curenta si

reparatie periodica linii de cale ferata, fara sudarea sinlorAnexa 32 – Agrement tehnic feroviar seria AT, ne 457 / 2011 penru reparatie si intretinere

lucrari de artadin domeniul feroviar

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

4

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea unităţii, firmei

Societatea comercială S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.. are sediul în municipiul Cluj Napoca , strada Tudor Vladimirescu , nr 2-4 , telefon 0264 454 420 şi fax 0264 403 101, cod unic de înregistrare RO15633191 cu numărul de ordine în registrul comerţului J12/2165/2003 ( Anexa 1).

1.2. Amplasamentul obiectivului

Activitatea societăţii se desfăşoară la sediul social al unităţii şi în 6 (şase) sedii secundare (puncte de lucru): sediul social din municipiul Cluj Napoca, strada Tudor Vladimirescu, nr.2-4, judetul Cluj; punct de lucru Baile Felix – Romania , sat Baile Felix , comuna Sanmartin , statia Halta Felix

, jud. Bihor punct de lucru Nehoiasu – Romania , sat Nehoiasu, oras Nehoiasu, statia Nehoiasu , jud.

Buzau punct de lucru Otelu Rosu – Romania , Oras Otelu Rosu, statia Otelu Rosu , jud. Caras –

Severin punct de lucru Tg. Bujor – Romania , Oras Targu Bujor , str. Ceferistilor nr. 5 statia Tg. Bujor

, jud. Galati punct de lucru Ploiesti – Mun. Ploiesti , str. Lapusna nr. 5 , bloc 31P, sc.A , et. P . ap.1 , jud.

Prahova punct de lucru Timisoara – Romania , Mun. Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18, jud. Timis

Certificatele costatatoare pentru punctele de lucru constituie Anexa 2.

1.3. Profilul de activitate al obiectivului

S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. are ca profil de activitate : transportul de marfa pe calea ferata cod CAEN 4920 – transport de marfuri pe calea ferata -

Rev.2 (cod CAEN 6010 – Rev.1) – inclusiv activitati de manevra, care se desfasoara pe sectii-le de circulatie interoperabile si neinteroperabile, statiile de cale ferata, zone de manevra fero-viara si liniile ferate industriale pe care operatorul de transport feroviar este autorizat de catre Autoritatea Feroviara Romana (AFER) sa efectueze servicii de transport feroviar, conform “Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar ” nr. 5010 / 05 LTF / 08.09.2009 ( Anexa 3)

activitatea de gestionar de infrastructura feroviara, cod CAEN 5221, conform Autorizatiei de siguranta nr. ASB 10009, parte B ( Anexa 29 ) activitate care consta in intretinerea si reparatia liniilor de cale ferata pe sectii neinteroperabile si linii industriale pentru care societatea are Agrement tehnic feroviar :

constructii si reparatii linii de cale ferata , fara sudarea sine ( Anexa 30 )

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

5

intretinere curenta si reparatie periodica a liniei de cale ferata , fara sudarea sinelor ( Anexa 31 )

reparatie si intretinere lucrari de arta in domeniul feroviar ( poduri, podete, ziduri de sprijin ) ( Anexa 32 )

1.4. Forma de proprietate a obiectivului

Statutul juridic al obiectivului este de societate privată cu capital integral privat romanesc.

1.5. Regimul de funcţionare al obiectivului

8 ore / zi, tura 12 / 24, inegal – functie de comenzile de lucru, 7 zile / saptamana, 365 zile pe an.

2. DATE SPECIFICE ACTIVIŢĂŢII OBIECTIVULUI

2.1. Activitati desfasurate de obiectiv2.1.1 Activitatea de transport de marfa pe calea ferataS.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. desfasoara activitatea de transport marfa pe calea fera-

ta, inclusiv activitati de manevra, care se desfasoara pe sectiile de circulatie interoperabile si neinte-roperabile, statiile de cale ferata, zone de manevra feroviara si liniile ferate industriale pe care opera-torul de transport feroviar este autorizat de catre Autoritatea Feroviara Romana (AFER) sa efectueze servicii de transport feroviar .

Accesul la infrastructura publica se face in baza Contractului de Acces pe Infrastructura Feroviara nr. 99/2009 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. si COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A. (Anexa 4) respectand conditiile prevazute in Certificatul de Siguranta emis de Autoritatea Feroviara Romana (AFER).

Accesul pe infrastructura feroviara neinteroperabila se face in baza : Contractului de acces pe infrastructura feroviara neinteroperabila nr. 13 / 8196 / 30.06.2005

incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si SC SERVTRANS INVEST SA , sectia Chileni - Voslobeni ( Anexa 5 )

Contractului de acces pe, infrastructura feroviara neinteroperabila nr. 1096 / 15.07.2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si S.C. RC-CF TRANS SRL , sectia Praid – Blaj ( Anexa 6 )

Contractului de acces pe, infrastructura feroviara neinteroperabila nr. 32 / 2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si S.C. APRIA SRL, sectia Sacuieni Bihor- Abrami - Sarmasag ( Anexa 7 )

Contract de utilizare a liniilor industriale nr. 13 / 05.01.2011 2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR SRL ( Anexa 8 )

Contractului de acces pe, infrastructura feroviara neinteroperabila nr. 32 / 2010 incheiat intre S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A si S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L., sectia Botiz – Bixad ( Anexa 9 )

Principalele faze ale activitatii de transport de marfa executate de S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. sunt :

Asigurarea beneficiarilor cu vagoane goale pentru incarcare, Scoaterea vagoanelor incarcate de la fronturile de incarcare,

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

6

Receptionarea de catre transportator (S.C. TFG S.A ) a vagoanelor incarcate de la beneficiar ( expeditor ) in vederea transportului,

Compunerea trenului ce urmeaza a fi expediat, Pregatirea trenului de marfa in vederea expedierii, Asigurarea circulatiei trenurilor intre statia de expeditie si statia de destinatie, Primirea trenului in statia de destinatie, Introducerea vagoanelor in fronturile de descarcare ale destinatarului, Predarea vagoanelor incarcate catre destinatarul marfii, Scoaterea vagoanelor goale de la fronturile de descarcare.La predarea –primire vagoanelor intre expeditor si transportor se completeaza documentele de

transport , scrisoare de trasura ( Anexa 10 ), care insotesc transportul.S.C. TFG S.A este autorizata sa transporte toate tipurile de marfa admise prin lege , marfurile

periculoase fiind transportate conform prevederilor RID (Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase). Transportul se realizeaza cu vagoane proprii sau inchiriate.

Vagoanele cisterna inchiriate utilizate pentru transportul marfurilor periculoase „intre trenuri „stau pe infrastructura SNCFR ( se deplaseaza pe traseul incarcare – descarcare ) respecta procedura RID .La finalizarea contractului de transport, vagoanele sunt returnate proprietarului . Vagoanele deschise care sunt propietate Transferoviar Grup „intre trenuri” stau pe infrastructura SNCFR ( se deplaseaza pe traseul incarcare – descarcare ) Atunci cand contractul de transport se finalizeaza stau remizate pe liniile sectiilor neinteroperabile inchiriate de Transferoviar Grup.

2.1.2 Activitatea de gestionare infrastructura feroviara

S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A desfasoara activitatea de gestionar infrastructura pe sectiile de circulatie neinteroperobile specificate in tabelul de mai jos:

Nr. crt sucursala Sectii de circulatie Punct de

lucru km

1 Timisoara Caransebes – Boutari – Hateg – Subcetate

Otelu Rosu 70

2 Cluj Holod – Oradea Est Baile Felix 493 Galati Berca – Nehoiasu Nehoiasu 51

4 Galati Galati – Targu Bujor - Barlad Targu Bujor 109

In punctele de lucru identificate in tabel , ca gestionar de infrastructura, S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A executa urmatoarele activitati, pentru care are agremente tehnice feroviare:

Curatire de santuri si taierea vegetatiei adiacente liniei de cale ferataAceste operatii se fac manual, controlat, si sunt prevazute ca o masura de siguranta a circulatiei. Se utilizeaza motocositoare si unelte manuale intretinere curenta si reparatie periodica a liniilor de calele ferata, fara sudarea sinelor constructii si reparatii linii de cale ferata , fara sudarea sine reparatie si intretinere lucrari de arta in domeniul feroviar ( poduri, podete, ziduri de

sprijin )Aceste lucrari se executa manual, in conformitate cu specificatiile tenice feroviare.

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

7

Aprovizionarea cu materiale si piese de schimb ( traverse de lemn si beton, placi metalice, placute din polietilena sau cauciuc, suruburi orizontale si verticale, tronsoane de sina ) se face strict pentru executia lucrarilor. Se identifica necesarul de piese de schimb si se aprovizoneaza de la furnizori feroviari autorizati AFER.Toate activitatile executate in lucrarile de gestionar infrastructura feroviara sunt executate de

muncitori calificati, autorizati SC de catre CNAFER. La sediul social si sediile secundare ale S.C. TFG S.A. se desfasoara activitati specifice de birou

(resurse umane, financiar contabile, comerciale si de marketing, administrative, organizare si coordonare a activitatii de transport).

Sediile in care S.C. TFG S.A. isi desfasoara activitatea sunt: Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu nr.2-4 judetul Cluj - sediu social. Baile Felix, comuna Sanmartin , statia Halta Felix , jud. Bihor – sediu secundar. Nehoiasu, statia Nehoiasu , jud. Buzau - sediu secundar. Otelu Rosu, statia Otelu Rosu , jud. Caras – Severin - sediu secundar. Targu Bujor, str. Ceferistilor nr. 5 statia Tg. Bujor , jud. Galati - sediu secundar. Ploiesti , str. Lapusna nr. 5 , bloc 31P, sc.A , et. P . ap.1 , jud. Prahova - sediu secundar. Timisoara , Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18, jud. Timis - sediu secundar.

Sediul S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. este situat în zona nord - vestică a municipiului Cluj-Napoca in apropierea Depoului Cluj si a Garii Cluj-Napoca, in incinta S.C. Remarul 16 Februarie S.A. Cluj-Napoca.

Vecinii direcţi ai obiectivului sunt : în nord, obiectivul se invecineaza cu Autogara Beta Cluj-Napoca; în vest, obiectivul se învecinează cu partea industriala a S.C. Remarul 16 Februarie S.A.; în sud, obiectivul se învecinează cu liniile de cale ferata ale intrarii in Gara Cluj-Napoca; în est se afla caile de acces carosabil spre obiectiv.

2.2. Dotările specifice obiectivului

Spatiile destinate sediului social si sediilor secundare sunt spatii inchiriate. Datele privind proprietarul, numarul contractului de inchiriere si supafata sunt cuprinse in tabelul 1 ( Anexa 11 ).

Parcul de material rulant se compune atat din vehicule proprietate TFG cat si din vehicule inchiriate .

Material rulat proprietate TFG 58 vagoane seria Eakkmos 10 vagoane seria Eacs 26 vagoane seria FalsAceste vagoane sunt vagoane descoperite, destinate transportului marfurilor vrac cum ar fi produsele de balastiera si cariera, sare, fier vechi, produse forestiere, etc. 3 locomotive electrice LE 5100 2 locomotive electrice LE 3400 7 locomotive diesel electrice LDE 6 locomotive diesel hidraulice LDH

Material rulant inchiriat ( la aceasta data ) 5 vagoane seria Eacs – vagoane descoperite destinate transportului

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

8

marfurilor vrac cum ar fi produsele de balastiera si cariera, sare, fier vechi, produse forestiere, etc.

54 vagoane seria Fas – vagoane descoperite destinate transportului marfurilor vrac cum ar fi produsele de balastiera si cariera, sare, fier vechi, produse forestiere, etc.

118 vagoane Za, vagoane cisterna destinate transportului de produse pretoliere

2 locomotive electrice LE inchiriate de la Unifer Trans 2 locomotive electrice LE inchiriate de la SNTFC “ CFR Calatori ” SA ,

Sucursala Bucuresti In anexele 12 si 13 sunt prezentate modele de contracte de inchiriere , unulpentru vagoane cisterna si unul pentru locomotive electrice.

Statii mobile emisie – receptie pentru comunicatie Mijloace auto (autoturisme) :

Dacia papuc – 1 buc W Jetta – 1 buc Ford – 1 buc Logan 2006 – 2 buc Dacia Laureate – 2 buc W Passat 2006 – 1 buc W Jetta 2007 –1buc Audi A4 2008 -1buc BMW X5 – 1 buc Audi A8 2011 – 1 buc

2.3. Bilantul de materiale

a) Cantităţile de materii prime, auxiliare şi combustibili, intrate/intraţi în procesa.1. Activitatea de transport de marfa pe calea ferata

Activitatea de transport si manevra implica consum de combustibil pentru alimentarea locomotivelor.

Alimentarea locomotivelor din parcul de exploatare se face in urmatoarele locatii : Depoul Bucuresti Depoul Arad Depoul Pitesti

Aceste puncte apartin SOCIETATII NATIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DECALATORI “CFR” SA cu care TFG a incheiat un contract de prestari servicii in care este cuprinsa si alimentare cu motorina, contract nr 282 / 2010 ( Anexa14 ), alimentarea fiind asigurata de catre prestator

Statia Baile Felix . Aprovizionarea cu motorina statia Baile Felix se face pe baza de contract de livrare combustibil incheiat cu SC Oscar Domwnstream SRL , contract nr. 1678 din 08.02.2010. (Anexa15 )Motorina este stocata in recipiente ( statii de alimentare prevazute cu pompe) date in

comodat de catre SC Oscar Domwnstream SRL . contract nr. 1679 / 08.02.2010 ( Anexa16 ). alimentarea cu motorina fiind realizata de catre personalul Transferoviar Grup.

In punctele de lucru Otelul Rosu , Nehoiasu si Targu Bujor sunt rezevoare de motorina similare celor de la Baile Felix, inchiriate de la SC Oscar Domwnstream SRL.______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

9

Cantitatea totală de motorina utilizata pentru alimentarea locomotivelor este de aproximativ 65 tone / luna.

Motorina si benzina folosita pentru alimentarea autovehicolelor se aprovizioneaza de la statii specializate de distributie a carburantilor si nu se depoziteaza in unitatile SC Transferoviar Grup SA. Consumul lunar de motorina pentru parcul auto este de aproximativ 2.500 l / luna, iar cel de bezina in jur de 500 l / luna.

Materiile auxiliare folosite sunt : piese de schimb( saboti de mana, arcuri de supensie etc ) . Agentii economici presteaza serviciile de intretinere sunt resposabili de schimburile de ulei mineral si inlocuirea bateriilor de acumulatori, fiind gestionarii deseurilor rezultate. Intretinerea si repararea locomotivelor si vagoanelor sunt efectuate de agentii economici care au calitatea de furnizori feroviari autorizati AFER, conform O.M.T. 290 / 2000, in baza urmatoarelor contracte :

Societatea Comerciala de Reparatii Locomotive “ CFR S.C.R.L. Brasov ”, contract nr. 114 / 4 / 2009 ( Anexa17)

Societatea Comerciala Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje CFR I.R.L.U. S.A. , contract nr. 32 / 2011 ( Anexa 18 )

S.C. “ CFR SIRV Brasov ” S.A. , contract nr. 4 / 31.05.2006 ( Anexa 19 ) S.C. Intretinere si Reparatii Vagoane “ CFR IRV ” Constanta , contract nr. 1584 /

2010 ( Anexa 20 ).a.2. Activitatea de gestionar infrastructura feroviara ( intretnere si reparatii linii )

Activitatea de gestionar infrastructura feroviara implica consum de piese de schimb pentru intretinerea si reparatia liniilor:

- piese metalice : placi metalice, suruburi orizontale si verticale, sina de cale ferata- piese din lemn : traverse de lemn- piese din beton : taverse de beton- piatra sparta

b) Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate – nu este cazul

c) Cantităţile de produse şi subproduse rezultateRezultatul activităţii constă în cantitate marfă transportată pe calea ferată, transport care se

realizează funcţie de comenzi si intretinere si reparatia liniilor de cale ferata.

2.4. UtilitatiIn timpul transportului locomotivele electrice LE functioneaza pe baza de energie electrica

furnizata de gestionarul infrastructurii feroviare publice CNCF “ CFR ” SA, conform contract nr. 1 / 114 / 2011 ( Anexa 21 ). Consumul mediu de energie electrica de tractiune este de 850.000 kwh.

Pentru activitatile desfasurate la sediul social si la sediile secundare utilitatile sunt asigurate de catre proprietarul spatiilor conform contractelor de inchiriere sau prin contracte directe cu furnizorii de utilitati ( Anexa 11 ).

3. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

3.1. Protectia calitatii apelorApa utilizata se foloseşte numai în scop potabil şi igienic, apele uzate care rezultă sunt de tip

menajer. Apele uzate de tip menajer se evacuează în bazine betonate vidanjabile sau la reţeaua de canalizare – funcţie de caz. Alimentarea cu apă şi canalizarea sunt asigurate prin contracte cu locatorii sau direct cu furnizorii de utilităţi (Anexa 11) .

Se evacuează ape de tip menajer care respectă indicatorii impuşi prin legislaţia în domeniul calităţii apelor.

Pentru protectia calitatii apelor subterane si a solului, activitatea de alimentare a ______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

10

locomotivelor se desfăşoară pe suprafaţă betonată, iar rezervorul este amplasat pe platforma betonata (conform fotografiei anexate).

3.2. Protectia atmosferei

Prin desfasurarea activitatii intervin doua tipuri de surse de poluare atmosferica :1. surse mobile :

circulatia vehiculelor feroviare : cu emisie de noxe care contin: CO2, CO, Nox, SOx, particule;

circulatia vehiculelor rutiere : CO2, CO, Nox, SOx, particulePentru ambele surse,emisiile de noxe se incadreaza in limitele admise de legislatie, materialul rulant din dotare este omologat si autorizat pentru circulatia pe infrastructura feroviara, iar vehiculele rutiere au inspectia tehnica periodica facuta la termenele prescrise.2. surse fixe :

functionare sobe sau alte surse cu foc deschis controlat: cu emisii de noxe continind CO2, CO, NOx, N2O, NH3, SOx, COV, particule;

depozitare , manipulare combustibili si lubrefianti- emisii de COV.

Si in acest caz impactul asupra mediului este nesemnificativ, concentratia noxelor eliminate fiind incadrata in limite admise. Se utilizeaza in acest scop centrale termice omologate, iar depozitarea si manipularea se fac cu respectarea masurilor impuse pentru limitarea pierderilor in atmosfera.

3.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Conform legislatiei in vigoare, starea de "sanatate" a mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv este stabilita prin STAS 10009-88, Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot. In acest act normativ este prevazut ca la limita unei incinte industriale valoarea maxima a zgomotului sa fie de 65 dB(A), iar conform STAS 6161/1-79 in amplasarea cladirilor de locuit trebuie asigurata o valoare inferioara celei maxime, de 50 dB(A), pentru nivelul de zgomot exterior cladirii, masurat la 2 m de fatada acesteia. In general, legislatiile tarilor europene prevad limite apropiate de valoarea de 50 dB(A). In domeniul transportului feroviar poluarea sonora provine din:- activitatea propriu-zisa de transport feroviar (prin zgomotul produs de circulatia vagoanelor si a locomotivelor si de semnalizarea acustica);- activitatea din depourile de locomotive;- activitatea din statiile de cale ferata. Trenul este o structura care emite o gama foarte variata de zgomote si vibratii, ce au la baza fenomene de natura mecanica si electromecanica. Pentru a asigura confortul personalului feroviar si al populatiei ce locuieste in vecinatatea statiilor, a depourilor sau a liniilor de cale ferata se impune ca nivelul zgomotului si al vibratiilor sa fie cat mai redus. Au fost identificate urmatoarele surse:- zgomotul determinat de circulatia vagoanelor care apare ca rezultat al vibratiilor si al socurilor diferitelor parti componente ale vagoanelor (elemente de rulare, saboti de frana etc.). La deplasarea trenurilor cu 70-80 km/h pe sine montate pe traverse din beton armat nivelul zgomotului poate atinge 125-130 dB(A), cel mai intens fiind cel provocat de lovirea rotilor de neuniformitatile liniei si de joante. Acest tip de zgomot se propaga la distante mari de axa caii ferate. Poate fi diminuat prin reducerea uzurii ondulatorii a sinelor, prin realizarea caii fara joante si prin plasarea unor garnituri de cauciuc intre talpa sinei si traversa. In acest fel, nivelul de zgomot se reduce de 2-2,5 ori;- zgomotul locomotivelor- apare si el in timpul deplasarii trenurilor, nivelul acustic crescand cu 6-7 ______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

11

dB(A) in comparatie cu cel inregistrat in timpul stationarii. Principala sursa de zgomot la locomotivele electrice si la cele Diesel electrice este motorul, care, din cauza conditiilor impuse de gabarit, nu poate fi complet inchis intr-o carcasa fonoizolanta;- zgomotul statiilor de cale ferata - este influentat de volumul traficului, de gradul de dotare tehnica si de puterea mijloacelor de tractiune aflate in functiune in statiile de cale ferata si in triaje. La plecarea si la sosirea trenurilor, viteza lor nu depaseste 30-40 km/h, nivelul de zgomot inregistrat la distanta de 100 m fata de axa caii ferate este in medie de 65-75 dB(A), putand atinge insa si 90 dB in cele mai aglomerate zone ale statiei; zgomote cu frecvente ridicate apar cu deosebire la trecerea locomotivelor. In statiile de triaj, cele mai suparatoare sunt zgomotele ce apar in cazul franarii si al tamponarii vagoanelor, la care se adauga scartaitul la curbe, functionarea motoarelor si a suflantelor de aer ale locomotivelor, scoaterea vagoanelor din peronul de pregatire catre cocoasa de triaj si functionarea sistemelor de intercomunicatie prin difuzoare;- semnalele acustice din statiile de cale ferata - reprezinta o sursa secundara de disconfort acustic. Situatia e mai delicata: pentru operatori semnalele trebuie sa poata fi auzite si receptionate fara erori de la o distanta cat mai mare, dar, in acelasi timp, pentru locuitorii din vecinatate, ele trebuie sa aiba o intensitate acceptabila. Zgomotul de cale ferata difera de cel produs de traficul rutier prin faptul ca:- semnatura temporala a zgomotului, care la tren este regulata (cresterea palierului, descresterea nivelului sonor), aceasta diferind de la un tren la altul si in functie de lungimea lui;- sursa este bine localizata in spatiu (trenul este un mijloc de transport ghidat). In efectuarea studiilor de evaluare a nivelurilor sonore in vecinatatea caii ferate se iau in calcul, de obicei, situatiile cele mai defavorizante pentru mediu: debitul de trafic pentru o zi cu trafic maxim si propagarea zgomotului in conditii de camp liber si de sol reflectant. Aceste studii au demonstrat ca in cazul modernizarii tronsoanelor feroviare ce trec prin zone locuite se dovedeste mult mai eficienta adoptarea unor masuri antizgomot inca din faza proiectelor de modernizare, deoarece implica costuri mult mai mici. Pentru protejarea ecosistemelor fragile se pot lua si masuri suplimentare, precum crearea de bariere ecologice si construirea unor noi tipuri de linii. De-a lungul timpului, pentru reducerea zgomotului pe calea ferata s-au facut numeroase studii, au fost adoptate o multitudine de solutii, in functie de necesitatile si de posibilitatile diverselor societati sau infrastructuri. De la montarea de-a lungul sinei de panouri antizgomot, la micsorarea neregularitatilor rotilor si ale sinelor, de la introducerea de saboti de frana din materiale compozite pentru vagoanele de marfa la introducerea unor noi tipuri de linii etc., toate aceste solutii atesta preocuparea de a se reduce nivelul de zgomot si vibratii

Nivelul zgomotului produs in urma desfasurarii activitatii nu depaseste valorile admise prin standard, materialul rulant din dotare fiind omologat si autorizat pentru circulatia pe infrastructura feroviara din UE.

3.4. Protectia solului si a subsolului

Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului Depozitarea , manipularea combustibili si lubrefianti pe platforma degradata , fara

protectie – poate inpregna solul cu produse petroliere care pot duce la posibile infiltratii in apa subterana .

Pentru evitarea acestui aspect se va avea in vedere intretinerea permanenta a platformeibetonate pe care este amplasat rezervorul de combustibil

Stocare instinctoare / extinctoare – poate impregna solul cu solutii acide/bazice care ducela poluarea solului si/sau posibile infiltratii in apa subterana .

Pentru evitarea acestui aspect se va asigura depozitarea stingatoarelor in spatii specialamenajate ( platforma betonata ) asa cum este si in fotografia atasata .______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

12

Circulatie / stationare material rulant / autovehicule rutiere – pot aparea scurgeriaccidentale de produse petroliere care pot impregna solul care duc la poluarea solului si /sau posibile infiltratii in apa subterana

Pentru evitarea acestui aspect se va face revizie tehnica periodica si revizie tenica inainte deplecare in cursa a autovehiculelor de catre personal specializat

Din activitatea de birou rezultă deşeuri de tip menajer. Pentru colectarea deseurilor au fostincheiate contracte cu firme specializate conform tabelului 1. ( Anexa 11 )

Depozitarea deseurilor rezultate din urma activitatii de birou se face in locuri special amenajate si nu direct pe sol. Fiecare punct de lucru este dotat cu pubele sau containere in care sunt depozitate deseurile pana in momentul ridicării lor.

Incarcarea descarcarea vagoanelor este facuta de beneficiari (agentii economici pentru care Transferoviar Grup efectueaza transportul pe baza de comanda).

3.5. Protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul

3.6. Protecţia fondului forestier – nu este cazul

3.7. Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii – nu sunt afectate

3.8 Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional – nu este afectat

3.9. Gestiunea deseurilorDin activitatea de transport marfa pe calea ferata nu rezulta deseuri. Din activitatea

desfasurata la punctele de lucru rezulta numai deseuri de tip menajer care se predau pe baza de contract.

Deseurile rezultate sunt depozitate in pubele pana in momentul colectarii acestora, cu autovehicule special echipate in acest sens de catre societati specializate. Colectarea se realizeaza saptamanal sau bilunar in functie de punctul de lucru. Va fi introdusa colectarea selectiva a deseurilor prin amplasarea pubelelor pentru sticla, plastic si hartie.

Deseurile care rezulta in urma lucrarilor de intretinere si reparatie a materialului rulant uleiuri, deseuri metalice, lubrifianti, unsori consistente) sunt gestionate de catre firmele prestatoare de servicii care efetuteaza aceste reparatii in spatiile proprii.

Deseurile care rezulta in urma lucrarilor de intretinere a liniilor de cale ferata pot fi deseuri metalice ( in cantitati reduse ) care se predau la firme de colectare tip Remat , deseuri de lemn ( in cantitati reduse ) care se predau la firme autorizate sa colecteze, deseuri de piatra sparta si beton care sunt utilizate ca material de umplutura in activitati de constructii poduri , podete, ziduri de sprijin.

3.10. Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase 3.10.1 Activitatea de transport de marfa pe calea ferata

Substantele periculoase transportate de SC. Transferoviar Grup SA. pe calea ferata fac parte din urmatoarele clase de periculozitate :

Clasa a 2- a; gaze : butan, clor, dioxid de carbon Clasa a 3 –a; lichide imflamabile : benzina, motorina

Cadrul legislativ in baza caruia unitatea efectueaza transporturi de marfuri periculoase pe calea ferata din Romania include:- Directiva 96/49/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la transportul feroviar de marfuri periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 235/1996; - Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001;

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

13

- Hotararea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componentei, atributiilor si regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului interministerial pentru transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; - Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata; - Ordonanta Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 110/2006;- Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata;

Etichetarea coletelor si a vagoanelorPentru indicarea riscului ce caracterizeaza o marfa, au fost prevazute etichete conform

standardelor, care se aplica atât pe colete cât si pe vagoane. Aceste etichete sunt prevazute în Anexa 9 la Conventia Internationala privind Transportul pe Calea Ferata, cu dimensiuni standard de 100x100 mm pentru colete si 150x150 mm pentru vagoane. Pentru vagoane etichetele pot fi lipite pe cartoane care apoi se leaga sigur de vagon.

Predatorul marfii, pe vagoane particulare, pe containere cisterna, aplica marci de pericol similare modelelor prescrise. Etichetele se aplica pe toate containerele, pe toate coletele, pe vagoanele apartinând beneficiarilor , sau pe vagoane proprii.

Conditii impuse pentru vagoanele cisterna care transporta marfuri periculoase din clasa 3 (lichide inflamabile)

Vagoanele cisterna care transporta marfuri periculoase din clasa 3 (lichide inflamabile) vor indeplini obligatoriu urmatoarele conditii:

sa fie inscrise in parc revizia periodica sa fie in termen sa poarte pe peretii cisternei urmatoarele inscriptii:

1. nr. agrement sau autorizatie2. denumirea sau marca fabricantului3. numarul de fabricatie 4. anul de constructie5. presiunea de proba6. capacitatea7. termenul de calcul8. data probei initiale si a ultimei probe periodice la care a fost supus cazanul9. personalul expertului care a efectuat probele10. materialul din care e confectionat rezervorul11. materialul captuselii 12. incarcatura maxima

Pe fiecare parte a vagonului (pe panou sau chiar pe rezervor) trebuie sa existe urmatoarele indicatii:

1. numele proprietarului sau a celui care foloseste vagonul2. capacitatea 3. tara4. masele limita de incarcare in functie de caracteristicile vagoanelor si de categoria liniei

CF pe care circula

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

14

5. codul cisternei6. data scadentei la probe

Este obligatorie existenta placutei de timbru (la vagoanele apartinand altei administratii)

Sunt obligatorii marcajele cu denumirea oficiala de transport a marfii si cifra de pericol (marcajul dreptunghiular) precum si eticheta de pericol (romb)

In nici un caz nu vor fi acceptate la incarcare vagoane cu revizia recipientului expirata sau cu revizia planificata (la vagon) expirata.

Marcarea containerelor si a vagoanelor cisterna

Vagoanele cisterna sunt marcate cu panouri care au dimensiunea la baza 400 mm, înaltimea de 300 mm iar marginea are un chenar negru de 15 mm. Fiecare panou contine numerele de identificare din tabelul marginal 1801 RID.

Prima cifra a numarului de identificare a pericolului indica riscul principal, si anume:

2. gaze 5. materie comburanta si peroxid organic

3. materii lichide inflamabile 6. materie toxica

4. solide inflamabile 8. materie coroziva

A doua si a treia cifra indica riscurile subsidiare, astfel:

0. fara importanta 5. proprietati comburante

1. pericol de explozie 6. toxicitate

2. pericol de emanare de gaze 8. corozivitate

3. inflamabilitate 9. pericol de reactie violenta ca urmare a descompunerii spontane sau a polimerizarii

Urmatoarelor grupe se atribuie riscuri astfel:

Ø     11211n1320l   repetarea prime cifre arata o intensificare a riscului principal:

Ø     11211n1320l   42 - o substanta solida care emana gaze în contact cu apa

Daca numarul de identificare este urmat de X, înseamna ca se interzice umezirea cu apa a materiei respective.

Caracteristica acestui înscris cere ca el sa ramâna lizibil chiar dupa un incendiu de minimum 15 minute.

Când un vagon cisterna transporta mai multe materii diferite în compartimente distincte, predatorul aplica pe fiecare parte a compartimentului, paralel cu axa longitudinala a vagonului, panoul prevazut cu numarul de identificare. Dupa descarcarea materiei periculoase, se va face curatirea si degazarea recipientului, iar panourile de identificare vor fi scoase.

Aceasta activitate fiind realizata de catre beneficarul transporului ( in cazul transportului de lesie) sau de catre propietarul cisternelor in cazul tranpoturilor de carburanti______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

15

Rezervoarele si echipamentele aferente se supun controlului atat înainte de punerea în serviciu, cât si periodic. Probele care se efectueaza de un expert autorizat si agreat de autoritatea nationala competenta, trebui sa corespunda prevederilor din Anexa 10 la RID, punctul 1.5.1.

Containerele cisterna se supun la probe înainte de a fi puse în serviciu si la intervale nedepasind 5 ani. Verificarea etanseitatii se face înaintea punerii în serviciu, si la intervale care sa nu depaseasca 2 ½ ani. Expertul, în urma verificarii, elibereaza un certificat cu rezultatele obtinute.

Fiecare container cisterna trebuie sa fie marcat prin stantare sau alt mijloc asemanator, marcare aplicata pe un material rezistent la coroziune si fixata în mod permanent. Marcarea se poate face prin gravare, direct pe unul din peretii întariti ai rezervorului. Marcajul va contine datele din Anexa 10 la RID, punctul 1.6.1. Marcajul cuprinde: numele proprietarului si al celui care-l exploateaza, capacitatea rezervorului, tara de origine, greutatea de încarcare maxima admisa si materia transportata, printr-o denumire sau printr-un cod de referinta, si în plus eticheta de pericol. Cantitatea care se introduce în container se determina conform normelor din Anexa 10 la RID, punctele 1.7.3.1.-1.7.3.5.

Containerele cisterna goale, pentru a putea fi expediate, trebuie sa fie astfel închise încât sa prezinte aceeasi garantie de etanseitate ca si când ar fi pline.

Documente de transport

Transportul feroviar este însotit de documentul numit scrisoare de trasura Completarea documentelor de transport pentru

marfurile periculoase - mentiuni in scrisoarea de trasura

Aratarea vagoanelorAratarea vagoanelor se intocmeste pentru toate trenurile de marfa, si insoteste trenul pana la

statia de descompunere a acestuia.Pe formularul „Aratarea vagoanelor” se inscrie si se subliniaza cu rosu mentiunea „Atentie”,

pe manseta in partea de sus, pentru:- vagoanele din compunerea trenului a caror frana automata sau de mana este izolata; - vagoanele care transporta marfuri periculoase;- vagoanele pentru care s-au facut alte mentiuni care conditioneaza circulatia si manevra.

Scrisoarea de trasuraPentru transporturile efectuate de SC TRANSFEROVIAR GRUP SA, se foloseste scrisoarea

de trasura model CFR, care se completeaza conform „NORME UNIFORME pentru completarea scrisorii de trăsura pentru grupuri de vagoane.

In cazul transporturilor de marfuri periculoase, se fac si urmatoarele mentiuni :- la rubrica « denumirea marfii » se va inscrie denumirea din RID, care este denumirea ofi-

ciala de transport (denumirea din lista materiilor si obiectelor periculoase), numarul de identificare al pericolului si numarul ONU precedat de initialele UN. Denumirea oficiala de transport poate fi completata daca este cazul, cu denumirea tehnica ;

- la rubrica « mentiuni ale expeditorului » se va inscrie clasa marfii periculoase cf. RID si dispozitiile speciale – daca este cazul.

Alte documente care insotesc transporturile de marfuri periculoaseIn afara documentelor care sunt stabilite de instructiile in vigoare si aplicate de calea ferata,

in conformtitate cu prevederile RID, transporturile de marfuri periculoase trebuie sa fie insotite si de

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

16

autorizatii, agrementari, notificari, certificate, etc (cap. 5.4, tabelele 3.2 A si 3.2 B – Partea 3 din RID).

Managementul transportului de marfă pe calea ferată este organizat astfel: managerul central este responsabil înce priveşte transportul de mărfuri periculoase şi are un consilier la nivel central . Local, în fiecare loc de expediţie, este instruit un membru din cadrul personalului( magazioner, sef manevra, manevrant,mecanic, revizor tehnic vagoane) . Aceşti lucratori specializaţi contribuie la informarea transportatorilor şi a colegilor în legătură cu măsurile care trebuie luate pentru a împiedica accidentele încă din faza de pregătire a transportului şi efectuează controale prin sondaj. Controlul transporturilor de mărfuri periculoase se face după procedura RID şi se aplică încărcăturii complete de vagoane, iar verificarea se face în gările mari de către persoane specializate. În cazul în care nu există personal specializat, şeful de manevră este instruit în acest scop, astfel încât să nu existe transport neverificat. Micile accidente în transport sunt rezolvate de beneficiarul transporturilor prin oamenii specializati În staţiile mari sau în triaje există formaţii de intervenţii (Apărarea Civilă). Pentru acţionarea rapidă în caz de accident în transport.

3.10.2 Activitatea de gestionare infrastructura feroviara

Substantele periculoase utilizate in acesta activitate sunt cele pentru uz fitosanitar. Ele se administraza in cantitati reduse si in mod controlat, avand un regim special.

Avand un regim special, se aprovizioneaza numai atunci cand este neaparat necesara utilizarea lor si in cantitatea strict necesara.

3.11. Gestiunea ambalajelor

Ambalajele utilizate in activitatea de transport marfa sunt vagoanele cisterna inchiriate utilizate pentru transportul marfurilor periculoase „intre trenuri „ stau pe infrastructura SNCFR ( se deplaseaza pe traseul incarcare – descarcare ) respecta procedura RID . Atunci cand contractul de transport se finalizeaza vagoanele sunt returnate proprietarului .3.12. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriuluiObiectivul se încadrează în planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

3.13 Protecţia aşezărilor umaneAşezările umane, localităţile şi populaţia nu sunt afectate prin activitatea desfăşurată.

3.14. Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat.Sunt respectate reglementările comunitare prin respectarea legislaţiei care le transpun.

Alte date şi informaţii privind protecţia mediuluiSe vor prezenta şi alte date specifice activităţii sau solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului, care au legătură cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluări accidentale.

4.REGLEMENTARI PRIVIND MODUL DE ACTIONARE INCAZUL UNOR ACCIDENTE DE MEDIU

PLAN DE URGENTApentru situatia producerii unui accident

in care au fost implicate marfuri periculoase

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

17

(cf. Fisa UIC 201)

I. Informatii generale

Zona: Toate sectiile de circulatie pe care SC TRANSFEROVIAR GRUP SA desfasoara operatiuni de transport si manevra (Cf. anexei A la Certificatul de siguranta si Anexei 2 la Contractul de acces pe infrastructura).

Marfuri periculoase: marfurile periculoase transportate fac parte din urmatoarele clase: 1. clasa 8 – materii corosive, cod de clasificare C5 – materii anorganice lichide fara risc

subsidiar.2. clasa 3 – materii lichide inflamabile, cod de clasificare F- lichide inflamabile fara risc

subsidiar.Raportarea: Daca s-a produs un accident s-au incident grav, in cursul unui transport de marfuri

periculoase, transportatorul si eventual gestionarul infrastructurii feroviare trebuie sa asigure intocmirea unui raport (cf. modelului anexat).

Definitii: Sunt evenimente care antreneaza obligatiile de raportare daca marfurile periculoase s-au revarsat sau daca a existat un risc iminent de pierdere de produs, de producere a unei daune corporale, materiale sau de mediu, daca autoritatile au intervenit si daca unul sau mai multe din criteriile urmatoare sunt indeplinite.

O dauna corporala este un eveniment la care moartea sau ranirea sunt in legatura directa cu marfurile periculoase transportate, iar ranirea necesita:

a) tratament medical intensiv;b) internare in spital de cel putin o zi;c) antreneaza incapacitate de munca de trei zile consecutive intr-o luna Este pierdere de produs atunci cand sunt revarsate marfurile periculoase: a) din categoria de transport 0 sau 1 in cantitati egale sau superioare 50 kg sau 50 litri;b) de la categoria de transport 2, in cantitati egale sau superioare 333 kg sau 333 litri;c) categoriile de transport 3 sau 4 in cantitati egale sau superioare 1000 kg sau 1000 litri.

Criteriile de pierdere a produsului se aplica si daca exista un risc iminent de pierdere de produs in cantitatile sus mentionate.

Este denumita paguba materiala sau paguba de mediu atunci cand marfurile periculoase independent de cantitate sunt raspandite si daca suma estimata pagubei depaseste 50 000 Euro (fara a se tine cont de pagubele la mijloacele de transport implicate sau la infrastructura si instalatii).

II. Declansarea planuluiPlanul de urgenta se declanseaza in momentul cand se constata o scurgere sau revarsare de

marfuri periculoase, sau exista un risc iminent de pierdere de produs, de producere a unei daune corporale, materiale sau de mediu, datorata marfurilor periculoase, scapare de gaze sau incendiu.

III. Avizarea accidentuluiSalariatul care a luat la cunostinta de producerea unui accident in care au fost implicate

marfuri periculoase aviza mecanicul locomotivei din capul trenului, care va face avizarea catre dispecerul TRANSFEROVIAR GRUP, urmand ca dispecerul sa avize, dupa caz, urmatoarele persoane sau unitati:

- Pompieri tel. 981 (numar valabil pe tot teritoriul Romaniei)- Salvare tel. 961 sau 9761 (numar valabil pe tot teritoriul Romaniei)- Protectie civila tel. 982 (numar valabil pe tot teritoriul Romaniei) - consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase: - responsabil SC: - director exploatare:-   revizor SC Mandescu Dumitru 0722 213 390 ;

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

18

- consilierul de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase va aviza la randul sau pe directorul general al societatii Madarasan Kinga si Agentia Teritoriala de Protectia Mediului pe teritoriul careia s-a produs incidentul.

IV. Gestionarea operationala

- Echipa de interventie este formata din personalul de tren: mecanic, mecanic ajutor, sef tren. Pentru trenurile cu dubla tractiune la acestia se adauga mecanicul locomotivei impingatoare si al-II-lea sef de tren.

- Responsabil: mecanicul locomotivei din capul trenului. - Punct de intalnire: locomotiva din capul trenului.- Mod de comunicare: statiile RTF din dotare.- Echipament de interventie: scule antiex in cazul benzinei sau motorinei si scule normale in

cazul hidroxidului de sodiu; - Mijloace proprii de stingere a incendiilor: stingatoare cu bioxid de carbon, pulbere, spuma

chimica, zapada carbonica.

V. Echipament de protectie

Protectia respiratiei: in aer liber, se va folosi masca de gaze cu cartus filtrant.Protectia mainilor: utilizarea de manusi de cauciuc care sa asigure protectia la produse

petroliere si produse corosive. In acelasi timp trebuie asigurata libertatea de miscare a degetelor; manusile trebuie sa acopere cat mai mult antebratul, sa fie strans fixate pe mana, sa nu aiba rupturi.

Protectia ochilor: se vor purta ochelari de protectie cu sticla sau ochelari de protectie chimica, conform reglementarilor referitoare la protectia ochilor si a fetei ; nu se vor purta lentile de contact la locul de munca.

Protectia pielii si a corpului: se vor purta salopete si lenjerie din fibre naturale rezistente la actiunea produselor petroliere si a produselor corosive, conform normativelor, bocanci cu talpa de cauciuc pentru produse petroliere si produse corosive.

VI. Actiuni necesare

Modul de actiune si mijloacele folosite sunt in functie de gravitate, de felul accidentului si de marfa periculoasa implicata in accident, tinandu-se tot timpul seama de limitarea efectelor negative asupra oamenilor, mediului si bunurilor.

Produse petroliere

Scurgeri din continut

In caz de constatare a unei scurgeri din continut, se indeparteaza orice sursa de scanteie sau flacara deschisa, se incearca remedierea pe loc, in corpul trenului.Actioneaza mecanicul ajutor si seful de tren. Se folosesc scule antiex si echipamentul de protectie adecvat.

In cazul in care remedierea pe loc nu este posibila, vagonul se scoate din corpul trenului, se gareaza in statia unde s-a constatat scurgerea din continut, la o linie indepartata de cladiri si instalatii. Vagonul ramane sub paza sefului de tren pana la sosirea echipei mobile pentru interventie.

Seful de tren va asigura perimetrul, astfel incat in zona sa nu patrunda persoane cu surse de foc.

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

19

Se va evacua pe cat posibil personalul care nu este implicat in interventie, se vor indeparta sursele de caldura si aprindere, se vor lua masuri de prevenire a exploziei. Personalul care intervine trebuie sa fie protejat impotriva inhalarii gazelor sau vaporilor si a contactului cu lichidul. In cazul unor deversari majore se vor avertiza locuitorii din zona. Se vor folosi unelte care nu produc scantei. Se vor acoperi scurgerile mici cu nisip si alte materiale necombustibile absorbante. Se vor ridica diguri de pamant imprejurul suprafetelor expuse pentru a controla scurgerile sau imprastierile.

Se va actiona pentru a elimina posibilitatea de contaminare a panzei freatice, a solului si a vegetatiei. Se va evita ca produsul deversat sa ajunga in reteaua de canalizare, poate exista riscul unor explozii.

Materialul deversat se va recupera cu ajutorul unor materiale absorbante (nisip sau produse absorbante biodegradabile necombustibile) si va fi colectat in vederea eliminarii sau refolosirii in butoaie metalice.

Inceput de incendiu sau incendiu

- La constatarea unei emisii de fum, inceput de incendiu sau incendiu, se anunta pompierii si IDM din statia respectiva, sau daca incidentul s-a produs in linie curenta – IDM din statia cea mai apropiata.

- Prima operatie care se va efectua este scoaterea din corpul trenului a vagonului sau vagoanelor implicate si manevra intr-o zona indepartata de alte cladiri, instalatii sau alte vagoane de calatori sau marfa, indepartarea locomotivei de zona respectiva, iar in caz ca linia este electrificata, avizarea IDM prin statia RTF pentru a scoate linia de contact de sub tensiune.

- Se folosesc stingatoarele din dotarea locomotivei (singatoare cu pulbere) si mijloacele de in-terventie locale (stingatoare cu spuma, nisip) in cazul in care incidentul s-a produs intr-o statie cf.

- La incendiile cu produse petroliere nu se este recomandata folosirea apei sub forma de jet existand pericolul extinderii incendiului, dar se va folosi apa pulverizata pentru micsorarea concentratiei de gaz si pentru racirea recipientilor expusi la incendiu pentru a preveni explozia datorata presiunii.

- Atentie ! Interventia cu spuma chimica sau apa se va face numai dupa scoaterea liniei de contact de sub tensiune.

- deoarece incendiul poate produce fumuri toxice se vor folosi aparate izolante autonome, cos-tum complet de protectie pentru temperaturi ridicate ;

- Dupa stingerea incendiului, pentru curatire se vor folosi unelte care nu produc scantei, reziduurile rezultate nu se vor deversa in canale sau cursuri de apa.

Interventia asupra persoanelor afectate:

- In caz de inhalare: Se va scoate victima la aer curat, daca este necesar se va face respiratie artificiala, dupa caz se va solicita asistenta medicala.

- In cazul contactului cu ochii: Nu se vor freca ochii, se vor tine deschisi, se vor spala cu multa apa, dupa caz se va solicita asistenta medicala.

- In caz de inghitire: Nu se va administra nimic unei persoane fara cunostinta sau in convulsii, nu se va provoca voma, se va solicita imediat asistenta medicala.

- Contactul cu pielea: se spala zona contaminata cu apa si sapun timp de 15 min. Se indeparteaza imbracamintea contaminata. Pentru piele inrosita sau inflamata se consulta medicul.

- In caz de lesin se aseaza victima pe o parte, se solicita asistenta medicala de urgenta la locul accidentului.

Scurgeri din continut______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

20

In caz de constatare a unei scurgeri din continut, se va evita contactul cu pielea si ochii. Actioneaza mecanicul ajutor si seful de tren.

In cazul in care remedierea pe loc nu este posibila, vagonul se scoate din corpul trenului, se gareaza in statia unde s-a constatat scurgerea din continut, la o linie indepartata de cladiri si instalatii. Vagonul ramane sub paza sefului de tren pana la sosirea echipei mobile pentru interventie.

Personalul care intervine trebuie sa fie protejat impotriva inhalarii gazelor sau vaporilor si a contactului cu lichidul.

Materialul scurs sau reziduurile nu se vor deversa in cursuri de apa sau in reteaua de canalizare.In cazul unor deversari majore se vor avertiza locuitorii din zona. Se vor ridica diguri de

pamant imprejurul suprafetelor expuse pentru a controla scurgerile sau imprastierile.Se va actiona pentru a elimina posibilitatea de contaminare a panzei freatice, a solului si a

vegetatiei. Materialul deversat se va recupera in recipiente speciale cu capac. Deseurile sau deversarile se neutralizeaza cu solutii de acid sulfuric sau acid clorhidric. In

cazul in care aceasta rezolvare nu poate fi aplicata, deseurile se elimina prin diluare cu mari cantitati de apa.

Inceput de incendiu sau incendiu- Nu este produs inflamabil sau exploziv.

Interventia asupra persoanelor afectate:

- In caz de inhalare: Se va scoate victima la aer curat, daca este necesar se va face respiratie artificiala, dupa caz se va solicita asistenta medicala.

- In cazul contactului cu ochii: se vor spala achii cu multa apa sub jet timp de 15 minute, se va misca pupila in toate directiile pentru eliminarea resturilor de produs, dupa caz se va solicita asistenta medicala.

- In caz de inghitire: nu se va provoca voma, se vaadministra din abundenta apa sau lapte, urmat de otet diluat sau suc de fructe pentru a neutraliza baza, se va solicita asistenta medicala.

- Contactul cu pielea: se spala zona contaminata cu apa timp de 15 min. Se indeparteaza imbracamintea contaminata si se spala cu multa apa.

VII. Reluarea activitatiiReluarea activitatii se poate face dupa inlaturarea factorilor ce au produs sau pot produce

accidente in care sa fie implicate marfuri periculoase. In cazul vagoanelor aflate in compunerea unui tren si prezinta scurgeri din continut sau alte defectiuni ce pot duce la accidente in care sa fie implicate marfuri periculoase, trenul isi poate relua mersul numai dupa remedierea deficientelor sau dupa scoaterea vagoanelor respective din corpul trenului.

VIII. Recuperarea prejudiciilor Recuperarea prejudiciilor se va face dupa finalizarea cercetarilor, tinand cont de cauzele ce au

dus la producerea accidentului si de masurile ce ar fi trebuit luate astfel incat accidentul sa nu se produca.

______________________________________________________________________________________________________________ SC TRANSFEROVIAR GRUP SA 400225 Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4 J12/2165/2003 Tel.: 0264 454 420, Fax: 0264 403 101 RO 15633191 Email: [email protected] Unicredit Tiriac Bank Web: www.transferoviar.ro RO48BACX0000000204655000

21