Click here to load reader

O pOrqué deste librO - praza. · PDF file(Teodor Adorno) “No decurso da

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of O pOrqué deste librO - praza. · PDF file(Teodor Adorno) “No decurso da

 • 9

  O pOrqu deste librO

  Francisco Pillado Maior

  Detrs de toda gran fortuna hai un crime. (W. Shakespeare)

  Se roubar un banco un delito mis delito crealo. (Bertolt Brecht)

  Falar de crise da sociedade significa culpabilizar as sas vtimas. (Jacques Rancire)

  A resistencia sociedade a resistencia sa linguaxe.(Teodor Adorno)

  No decurso da sa historia, a humanidade estivo a plantar fermosas flores de amor e de fe para que agora as coman os porcos.

  (Isaac Daz Pardo)

  Crise, espolio ou atraCoDun tempo a esta parte, a palabra crise , sen dbida, o

  eufemismo utilizado con maior frecuencia para explicar unha realidade cada vez mis triste, run e inxusta: aumenta o nme-ro de persoas en paro, recrtanse os investimentos en sectores bsicos como a sanidade ou o ensino, a mendicidade nas ras cada vez mis notoria, o nmero de persoas que acoden a institucins como A cocia Econmica vai en aumento, como vai en aumento tamn o nmero de indixentes que dormen nas ras e mesmo o das persoas obrigadas a desaloxaren os seus fogares por non poderen facer fronte s dbedas adquiridas. Pchanse pequenos comercios e o aspecto desolador dos edifi-cios inacabados forma parte da nosa paisaxe coti Mais o peor segundo as mensaxes que se emiten desde diferentes sectores econmicos ou polticos anda est por chegar. O que resulta moi preocupante, pois, como afirmaba William Shakespeare, un ceo tan cargado non se despexa sen tormenta.

  Porn e para sermos exactos no uso da linguaxe ten sen-tido falar de crise?

 • 10

  FRANCISCO PILLADO MAIOR

  O dicionario da Real Academia Galega, define a palabra crise como un momento grave, situacin difcil que atravesa momentaneamente algun ou algo que est en evolucin como unha empresa, un pas, unha situacin, etc. (Os subliados son nosos)

  No entanto, como doado comprobar, as actuais circunstan-cias que estamos a padecer non se axustan en absoluto a esta definicin.

  En primeiro lugar, non se trata de algo momentneo por-que no futuro xa nada ser igual. E, por outra banda, parce-me inapropiado falar, no caso que nos ocupa, de evolucin, cando xustamente o que estamos a padecer unha clara invo-lucin Nas actuais circunstancias, os ricos sern cada vez mis ricos e os pobres cada vez mis pobres.

  Por tanto, considero un macabro e desafortunado eufemis-mo falar de crise cando en realidade estamos a ser vtimas dun calculado e programado saqueo da mafia financeira inter-nacional para acabar de vez coas conquistas acadadas pola clase traballadora no decurso dos sculos: seguridade social, ensino e sanidade pblicos, dereito a un traballo digno, vaca-cins remuneradas etc.

  Non casual que na actualidade a figura a demonizar sexa precisamente a dos funcionarios e funcionarias, pois non se pode admitir que no futuro existan persoas que tean un empre-go de por vida e que, ademais, militen nalgn sindicato de clase ou secunden as folgas, algo impensbel para quen goza dun traballo temporal e renovbel en funcin da sa docilidade co sistema.

  A chamada Declaracin Universal dos Dereitos Humanos, asinada en decembro de 1948, semella hoxe unha triste, unha cruel irona, que secularmente veen padecendo os habitantes do denominado Terceiro Mundo.

  A devandita Declaracin estabelece no artigo 22 que Toda persoa ten dereito seguridade social e a obter a satisfaccin dos dereitos econmicos, sociais e culturais indispensbeis para a sa dignidade.

  E no artigo 25 afirma de xeito nada ambiguo que Toda per-soa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure a

 • 11

  O PORQU DESTE LIBRO

  sade e o benestar, en especial a alimentacin, o vestido, a vivenda, a asistencia mdica e os servizos sociais necesarios.

  Na actualidade, o acoso e derribo destes dereitos a esca-la global, evidencian que os especuladores, os banqueiros e os seus secuaces (determinados medios de manipulacin de masas, por exemplo) decidiron que agora logo do fracaso do modelo comunista poden actuar a cara descuberta, conscien-tes de que gozan da mis absoluta impunidade.

  Mais deixmonos de andrmenas e resumamos nunha sim-ple frase as pretensins finais desta crise:

  No se trata de suprimir las desigualdade entre los hombres, sino de ampliarlas y hacer de ellas una ley.

  Estas palabras, pronunciadas por Adolf Hitler, evidencian que, tristemente, o seu ideario econmico est a materializarse no chamado Paraso Capitalista.

  Talvez e consonte a ideoloxa nazi as prximas medidas que se adopten para resolver os problemas orixinados pola crise sern como recomentadaba o Fhrer bajar los suel-dos a los trabajadores y prohibir las huelgas.

  De momento, xa se recortaron os salarios dos sectores mis desfavorecidos da sociedade Agora, s teremos que agardar para saber canto tardarn en prohibir o dereito folga.

  Por tanto, non sera disparatado pensar que os fillos ideol-xicos de Franco os dirixentes do PP estean a barallar xa esa posibilidade.

  Os entes annimos chamados Mercados son os que ditan o novo modelo de convivencia social. Mais o cinismo e o des-caro destes mafiosos non coece lmites.

  A este respecto, citarei dous simples exemplos ben ilustra-tivos:

  No ano 2008, segundo informaron diversos medios, o pre-sidente dos EEUU, George W. Bush, reunase en Washington cos propietarios dos mis importantes bancos do mundo que acudiron en demanda dunha axuda estatal para superar a crise financeira

  Por suposto, todos eles se desprazaron at a capital do Imperio en avins privados!

 • 12

  FRANCISCO PILLADO MAIOR

  Logo desta nauseabunda exhibicin de obscenidade, lem-breime de Rafael Barrett, un escritor espaol absolutamente ignorado, militante anarquista e amigo de Valle-Incln que en 1910, cando se fixo pblica a noticia da morte de Rockefeller, deixounos esta sabia reflexin: Y en verdad os digo que si es grande el pas en el que un hombre consigue, sin violar la ley, juntar cinco mil millones de dlares, es ms grande todava el pas que no se los perdona, y que, anticipndose a la muerte, le obliga a devolverlos.

  No momento en que estou a escribir estas lias, algns xornais informan das millonarias remuneracins que recibi-ron determinados executivos das antigas Caixas de Aforros de Galicia, uns individuos (homes sen importancia colectiva, que dira Louis Ferdinad Cline) tan necios que nin sequera saben que, algn da, a Morte tamn se lembrar deles.

  O 25 de xaneiro do ano 2009, o xornal Galicia Hoxe sor-prendeunos cunha informacin encabezada por este titular: Fondos. Estaban destinados a conceder prstamos, pero algun-has fontes din que hai empresas que usaron as axudas para reformar os aseos. EEUU non sabe que pasou cos 350.000 millns para os bancos.

  Despois de tan disparatado como grotesco encabezamento, a informacin contina:

  O caso mis flagrante ata agora foi o do banco de investi-mento Merrill Lynch, que en decembro outorgou s seus exe-cutivos entre 3.000 e 4.000 millns de dlares en bonificacins por bo desempeo, segundo revelou o diario The Financial Times. O conselleiro directivo de Merrill outorgou as bonifi-cacins das antes de informar de perdas por valor de 21.500 millns de dlares no cuarto trimestre e mentres Bank of Amrica, que accedeu a comprar o banco en outubro, chama porta do goberno para pedir mis axudas para levar a cabo a operacin. () Ao final, quen pagou por todo foi o contri-bunte estadounidense, que dar prstamos por un valor total de 45.000 millns de dlares a Bank of America.

  Este foi talvez o preludio do proceso de socializacin das perdas derivadas da especulacin bancaria, imposto polos gobernos de distintos pases da Unin Europea.

 • 13

  O PORQU DESTE LIBRO

  Despois deste planificado atraco s arcas do Estado, hai algn banqueiro, executivo ou representante poltico procesado por colaborar con elementos mafiosos?

  Os medios de comunicacin non informan de nada que faga albergar unha mnima posibilidade de que iso vaia suceder. O que significa que o sistema est corrupto e que existe unha caste de verdadeiros intocbeis.

  Que sucedera se unha mnima parte desas cantidades de dlares, en concepto de axudas a fondo perdido, fosen dila-pidadas por organizacins sindicais, por exemplo?... Pois que todos os medios de manipulacin, includa unha nutrida nmi-na de asalariados, estaran a reclamar unha eficaz e rpida inter-vencin da xustiza.

  Anda que, en principio, ignoramos o nome das persoas que se agachan tras dese escudo protector, chamado Mercados indubidbel que os seus integrantes gozan dun desorbita-do poder que supera todos os lmites e fronteiras. No caso de Grecia, por exemplo, cando o pasado ano 2011, o presidente electo Yorgos Papandreu anunciou a convocatoria dun referen-do para que a cidadana se manifestase sobre o refinanciamento da crise do seu pas, os Mercados, segundo repetiron unani-memente os medios de informacin, decidiron que esa medida non poda ser adoptada. E como consecuencia dese veredicto inapelbel, o presidente do pas viuse obrigado a dimitir.

  Como ilustraba unha xenial vieta de El Roto, evidenciouse que, cando interesa, La democracia es el principal enemigo de la democracia.

  Quero deixar anda constancia de catro notas que reflicten de xeito moi elocuente, o momento que estamos a vivir. Na cuarta delas, albscase un posbel remedio para superar esta situacin.1) Rajoy aprueba avales de 100.000 millones para la banca en

  el decreto de ajuste. (El Pas, 1.1.2012)2) Barcelona multa ms de cien veces a un indigente por

  dormir en la calle. El Ayuntamiento ha enviado sanciones al comedor al que acude este sin techo. (Pxina web da Cadena SER, correspondente ao da 2 de xaneiro de 2012)

  3) Durante el ao 2012 el Estado entregar, mensualmente a la Iglesia Catlica 13.266.216,12 euros a cuenta de la can-

 • 14

  FRANCISCO PILLADO MAIOR

  tidad que debe as

Search related