OBD-II protokol

 • View
  95

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBD-II protokol. Povijest. Inicijativa potječe iz SAD-a 1968. radi tamošnjih problema sa smogom, s ciljem smanjenja ispušnih plinova. - PowerPoint PPT Presentation

Text of OBD-II protokol

 • OBD-II protokol

 • PovijestInicijativa potjee iz SAD-a 1968. radi tamonjih problema sa smogom, s ciljem smanjenja ispunih plinova.Rad amerike agencije za zatitu okolita, EPA-e rezultirao je brojnim standardima iji je cilj bio kontrolirati i odrati emisiju tetnih plinova ispod prihvatljive granice tokom cijelog ivotnog vijeka vozila.

  Da bi mogli zadovoljiti EPA-ine standarde, proizvoai su se okrenuli elektronskoj kontroli ubrizgavanja goriva i paljenja smjese u cilindrima.

  1968. 1988. svaki proizvoa ima svoje sustave i signale za komunikaciju1988. SAE je propisalo OBD-I regulativu za povezivanje ECU (ECM) automobila i dijagnostikog ureaja (PC-a)

 • OBD-I je omoguavao samo najosnovnije funkcijekontrolu O2kontrolu EGR ventilakontrolu dovoda gorivakontrolu ECU

  Bio je korak u pravom smjeru, ali je imao neke nedostatkenije bio standardizirani protokol za sve marke automobilaadapteri razliitih vrsta za rad na razliitim vozilimaOBD-I nije bio u stanju detektirati pojedine probleme (bio je u stanju samo registrirati kvar, no ne i pratiti razvoj kvara)

 • OBD-II Omoguava kompletnu kontrolu motora, ABS, SRS, ESP, TRC, ACC, alarm, prijenosni sustav, podizai stakala,.... .....kroz 3 vrste monitoringadijagnosticiranje kodova greaka(DTC)analiza podataka u stvarnom vremenuanaliza podataka off-line

  OBD-II donosi i puno vie nije samo fancy protokol za komunikaciju.

 • OBD-II, to propisuje?

  On-Board Diagnostic 2. generacije, zapravo nije ni protokol, niti standard, ve zakon koji obavezuje proizvoae da opreme automobile 16-pinskim konektorom koji treba biti smjeten na dohvat vozaa da automobil mora podravati barem 1 od 3 komunikacijska standarda J1850 VPW, J1850 PWM ili ISO 9141 svaki od njih propisuje fiziki sloj propisuje strukturu generikog dijela podatkovnog sloja

 • Konektori

 • ISO 9141-2 koji je inaica ISO 9141 propisuje upotrebu dviju ica (nazivaju se K i L) i pritom se samo jedna koristi za protok podataka podaci se prenose brzinom od 10.4kb/s vrijeme trajanja bita je 96.15us

  Koristi pinove 15 i 7 na standardnom 16-pinskom OBD-II konektoru.

  SAE J1850 PWM propisuje upotrebu dviju ica (pinovi 2 i10 na OBD-II konektoru) brzinu prijenosa od 41.6kb/s

  SAE J1850 VPW propisuje upotrebu samo jedne ice (pin 2 na standardnom konektoru) brzinu prijenosa od 10.4kb/s.

  Sva tri protokola koriste pinove 16 (napajanje) i 5 (masa).

  u novije vrijeme uvedena su 2 dodatna standarda ISO 14230 (poznatiji kao keyword protokol) i ISO 15765 (CAN protokol)

 • OBD-II definira standardni format komunikacijskih poruka izmeu razliitih raunala u automobilu (ECU), kao i izmeu dijagnostikog ureaja i ECU taj definirani dio naziva se generiki dio poruke i sastoji se od 3 bajta zaglavlja i 1-7 bajta podatkaSAE J1850 VPW i ISO 9141 SAE J1850 VPW koriste uglavnom GM vozila, dok ISO 9141 koriste azijska i europska vozila. posebni bajtovi kontrolni bajt i broj frame-ova odreeni su interfaceom

 • SAE J1850 PWMDotini standard koriste Fordova vozila. ISO 14230 standard (Keyword protocol 2000)

 • DATA 1 mod byte, prikazuje u kojem od 9 modova je poslan zahtjev dijagnostikom ureaju. Bajt koji se alje sadri broj moda, a bajt koji dijagnostiki ureaj prima, broj moda uvean za 64

  DATA 2 oznaava parametar identifikacije (PID). Nalazi se i u zahtjevu prema vozilu i u odgovoru vozila.

  U modu 1 i 2, 3. bajt slui za memoriranje broja spremljenih kodova greaka i signalizaciju MIL-a.

  Svi naredni bajtovi podatka sadre informaciju o pojedinom parametru identifikacije (PID). Svaki PID odreen je stanjem pojedinog bita u nekom od bajtova podatka. Neki PID-ovi pri odgovoru vozila vraaju sva 4 bajta podatka, a neki ne.

 • PID01Vraa kodove greaka i neke on-board (trenutne) testne informacije. Vraa 4 bajta podatka koji su ovdje oznaeni slovima A,B,C,D.

  Bajt A sadri broj spremljenih kodova greaka i predstavljen je bitovima 0-6. Bajtovi B,C,D su bitovima mapirani, i sadre bitove koji definiraju jesu li ili ne, pojedini on-board testovi podrani i trenutno izvreni. Npr. B4 = bajt B (4. po redu u modu 1), 4. bit

 • Najnoviji sustav CAN protokol

 • Omoguava puno vee brzine prijenosa potrebne za sustave poput ESP-a, ABS-a, ACC-a,....

  obavezna ugradnja stupa na snagu 2008., a u prvi automobile je ugraen 2005. uvodi vie komunikacijskih razina (klase komunikacije), koje meusobno komuniciraju gateway raunalima standard SAE J1850 PWM po takvoj novoj klasifikaciji spada u klasu B

  Komunikacija meu razliitim razinama otvara puno novih mogunosti kao npr. povezivanje GPS-a sa DVD sustavom ili ECU sa audio sustavom (automatsko pojaanje zvuka na viim okretajima).

 • Budunost je OBD-III......koji bi pomaknuo OBD-II jo korak naprijed dodajui mu telemetriju OBD-III opremljeno vozilo bi na taj nain bilo sposobno poslati izvjetaj o svom problemu s emisijom plinova direktno agenciji za nadzor prometa u trenutku kad se problem pojavi.

  smanjenje trokova drave smanjenje trokova za vozae vozila koja najvie zagauju bi se na taj nain maknula iz uporabeTrenutni sustav to ne omoguava, a OBD-III je sposoban to sve promijeniti.Hvala !!