OBLIKOVANJE LIJEKOVA PRAKTIKUM Zagreb

  • View
    2.824

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBLIKOVANJE LIJEKOVAPRAKTIKUMZagreb

Text of OBLIKOVANJE LIJEKOVA PRAKTIKUM Zagreb

SVEUILITE U ZAGREBU

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

M. Beirevi-Laan i M. Jug

OBLIKOVANJE LIJEKOVAPRAKTIKUM

Zagreb, 2007.

SADRAJ TEKUI LJEKOVITI OBLICI Otopine Solutiones medicinalesACIDI BORICI SOLUTIO ALUMINII SUBACETATIS SOLUTIO ANISI AETHEROLEI SOLUTIO AETHANOLICA CALCII HYDROXYDI SOLUTIO CHAMPORAE SOLUTIO AETHANOLICA FOENICULI AQUA IODI SOLUTIO AETHANOLICA KALII HYDROXYDI SOLUTIO SAPONIS SOLUTIO AETHANOLICA 1 1 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28 29 30 31

Emulzije EmulsionesISPITIVANJE TIPA EMULZIJE EPHEDRINI CHLORIDI EMULSIO RICINI OLEUM EMULSIO

Suspenzije - SuspensionesODREIVANJE SUSPENZIJSKOG KVOCIJENTA BARII SULFATIS SUSPENSIO MAGNESII HYDROXYDI SUSPENSIO

Sirupi (Sirupus sirupi)ISPITIVANJE ONEIENJA U SIRUPIMA CITRI SIUPUS SIRUPUS SIMPLEX THYMI SIRUPUS COMPOSITUS

Mazila i losioni (Linimenta et lotiones)CALCII HYDROXYDI LINIMENTUM CAPSICI LINIMENTUM COMPOSITUS

LJEKOVITI PRIPRAVCI DROGAajevi Species ALTHAEAE SPECIES SPECIES LAXANTES

32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 50 51 51 52 53 54 55 56

Tinkture TincturaeCAPSICI TINCTURA THYMI TINCTURA VALERIANAE TINCTURA

Ekstrakti tekui i suhi Extracta fluida et siccaOdreivanje sadraja etanola Odreivanje suhog ostatka CHAMOMILLAE EXTRACTUM FLUIDUM FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM GLYCYRRHIZAE EXTRACTUM FLUIDUM

POLUVRSTI LJEKOVITI OBLICI Ljekovite masti - UnguentaCARBOPOLI GELUM EXCIPIENS AD OCULENTA - OCULENTUM SIMPLEX EXCIPIENS AD UNGUENTA - UNGUENTUM SIMPLEX EXCIPIENS AD UNGUENTA ANTIBIOTICA - OCULENTUM SIMPLEX AD ANTIBIOTICA EXCIPIENS EMULSIFICANS EXCIPIENS EMULSIFICANS AQUOSUM EXCIPIENS EMULSIFICANS ANIONICUM EXCIPIENS EMULSIFICANS ANIONICUM AQUOSUM EXCIPIENS EMULSIFICANS NONIONICUM EXCIPIENS EMULSIFICANS NONIONICUM AQUOSUM EXCIPIENS LANALCOLI GLYCEROLI UNGUENTUM UNGUENTUM CONTRA COMBUSTIONES

Paste - PastaeZINCI OXYDI PASTA

VRSTI LJEKOVITI OBLICI Medicinski sapuni Sapones medicinaleNATRII STEARAS SAPO KALINUS TRIAETHANOLAMINIS STEARAS

57 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 75 76 78 81 82 83 84

Ljekoviti epii Supozitoriji - SuppositoriaISPITIVANJE SUPOZITORIJA CHLORALHYDRATI SUPPOSITORIA CHLORAMPHENICOLI SUPPOSITORIA GLYCEROLI SUPPOSITORIA SUPPOSITORIA ANALGETICA SUPPOSITORIA ANTIHAEMORHOIDALIA ODREIVANJE BADARNE VRIJEDNOSTI KALUPA ODREIVANJE FAKTORA ISTISKIVANJA

Vagitoriji, globule VagitoriaNATRII BORATIS VAGITORIA

Ljekoviti tapii Bacilli medicatiACIDI TANNICI BACILLI

Granulati - GranulataGRANULATUM SIMPLEX

Tablete - TablettaeISPITIVANJA TABLETA ACIDI ACETYLSALICYLICI TABLETTAE NATRII CHLORIDI TABLETTAE SULFADIAZINI TABLETTAE TABLETTAE ANTACIDA

TEKUI LJEKOVITI OBLICITekui ljekoviti oblici su pripravci razliitih viskoznosti i razliitih namjena. Sadre jednu ili vie ljekovitih supstancija i razliitih pomonih tvari u prikladnom nosau (otapalu ili disperzijskom sredstvu). Primjena im je unutarnja i vanjska. Tekui ljekoviti oblici u tehnolokom smislu mogu biti otopine (Solutiones medicinales), emulzije (Emulsiones) ili suspenzije (Suspensiones).

Otopine Solutiones medicinalesOtopine su ljekoviti oblici dobiveni otapanjem lijeka (krutine, tekuine ili plina) u prikladnom otapalu. Za izradu otopina koriste se razliita hidrofilna i lipofilna otapala. Najee se koristi voda i to: proiena voda (Aqua purificata) i voda za injekcije (Aqua pro injectione). Upotrebljavaju se i nevodena otapala koja se mijeaju s vodom npr. etanol, propilenglikol, polietilenglikoli niskih molekularnih masa, glicerol, te otapala koja se ne mijeaju s vodom i to razliita biljna ili polusintetska ulja te neki esteri. Preduvjet za pripremu stabilne otopine je dostatna topljivost supstancije u odreenom otapalu. Kako su lijekovi vrlo esto teko topljivi potrebno je utjecati na njihovu topljivost. Poveanje topljivosti postie se razliitim postupcima. Kemijski zahvati (hidrofiliranje, kompleksiranje, stvaranje topljivih soli, promjene u molekuli) kao i tehnoloki postupci (usitnjavanje, mikroniziranje) te dodatak povrinski aktivnih tvari, solubilizatora, (micelarna solubilizacija) omoguit e dostatnu topljivost lijekova. Odabir prikladnog otapala moe takoer imati utjecaj na topljivost lijeka naroito kod otopina za vanjsku primjenu u odnosu na pripravke za unutarnju primjenu (npr. parenteralni pripravci) kod kojih je izbor otapala ogranien. Razliite pomone tvari mogu utjecati na kemijsku i mikrobioloku stabilnost, te na fizioloku podnoljivost otopina. To su u prvom redu razliiti pufer sustavi, izbor kojih zavisi o pH-vrijednosti sustava te o traenom puferskom kapacitetu. Otopine se konzerviraju, naroito one koje sadre vodu. Lipofilni sustavi su manje podloni kontaminaciji. Za konzerviranje se rabe najee esteri parahidroksibenzojeve kiseline, ostali fenoli i njihovi derivati, alifatski i aromatski alkoholi, organski spojevi ive (merfen, tiomersal) te kvarterni amonijski spojevi (benzalkonij klorid, cetrimonij-bromid).

1

Antioksidansi spreavaju oksidaciju ljekovite supstancije i pomonih tvari, te se dodaju u vodene sustave (anorganski i organski spojevi sa sumporom, askorbinska kiselina) i nevodene sustave (tokoferol, butilhidroksianisol, BHA, butilhidroksitoluol, BHT, esteri galne kiseline). Umjetna sladila (saharin, aspartam) te arome (prirodne i umjetne) korigiraju okus i miris pripravka, naroito onih za oralnu primjenu. Bojenje pripravaka tei psiholokom uinku na bolesnika (pedijatrija). Otopine se izrauju izravnim otapanjem ljekovitih supstancija i pomonih tvari u nekom otapalu uz ili bez zagrijavanja. Kako su otopine bistri pripravci najee se filtriraju. Otopine koje nastaju kemijskom reakcijom otopljenih komponenata nazivaju se likvorima (Liquor Burowi).

2

ACIDI BORICI SOLUTIO Otopina boratne kiseline Sadrava 3 % boratne kiseline (H3BO3). Izrada: Acidum boricum Aqua purificata 3g 97 g

Boratna se kiselina otopi u 95 g kljuale vode. Otopina se jo 5 minuta ostavi kljuati, a zatim filtrira u zagrijanu staklenu bocu i dopuni prokuhanom vodom do 100 ml. Objanjenje postupka: Boratna je kiselina umjereno topljiva u vodi i etanolu, ali lako topljiva u kljualoj vodi i glicerolu. Osobine: Bistra, bezbojna tekuina, gotovo bez mirisa i okusa. Reagira slabo kiselo. Doze: srednja koncentracija 3 %. Uporaba: Otopina boratne kiseline upotrebljava se kao blagi antiseptik u obliku obloga, zatim za ispiranje usta, oi, irigacije itd. Namijenjena za ispiranje oiju izrauje se, ispituje i uva prema propisu za izradu, ispitivanje i uvanje kapi za oi. Postoje miljenja da je boratna kiselina apsorptivno toksina tako da su kod djece mogua trovanja. uvanje: u dobro zatvorenoj boci, na hladnom mjestu. Sinonimi: Aqua borica Kratica: Acid. boric. sol. Napomena: Kako je djelovanje boratne kiseline na gljivice i plijesni neznatno, pripravak se mora izraivati u koliinama koje e se utroiti za 14 dana.

3

ALUMINII SUBACETATIS SOLUTIO Otopina aluminij-subacetata Izrada: Aluminii sulfas Calcii carbonas Acidum aceticum dilutum Aqua purificata q.s. ad 16 g 7g 19,7 g 100 ml

Aluminij-sulfat otopi se u 60 ml vode i filtrira. Filtratu se postepeno i oprezno dodaje kalcij-karbonat neprekidno mijeajui, a zatim polako razrijeena octena kiselina. Smjesa se dobro promijea, te nakon 2 h filtrira, a talog na filtru ispire vodom do ukupno 100 ml filtrata. Smije se stabilizirati s najvie 0,9 % boratne kiseline. Objanjenje postupka: Otopina aluminij-subacetata ne moe se dobiti jednostavnim otapanjem aluminij-acetata, ve kemijskim reakcijama preko bazinog aluminij-karbonata: Al2(SO4)3 + 3CaCO3 + 2H2O Al2(OH)4CO3 + 3CaSO4 + 2CO2 Al2(OH)4CO3 + 4CH3COOH 2Al(CH3COO)2OH + 3H2O + CO2. Kalcij-karbonat i octenu kiselinu treba dodavati malo pomalo, jer osloboeni karbondioksid uzrokuje burno pjenjenje smjese. Uspjeh izrade ovisi osim o tonim koliinama ishodnih supstancija i o njihovoj ispravnosti: Aluminij-sulfat mora sadravati 18 molekula kristalne vode, octena kiselina 29-31 % C2H4O2, a kalcij-karbonat ne smije biti oneien spojevima magnezija i eljeza. Uz nii sadraj octene kiseline mogu nastati viebazini acetati, a s magnezijem i eljezom stvaraju se netopljivi kompleksni subacetati. U jednom i drugom sluaju otopina postaje mutna. Pripravak je prilino nestabilan, naroito pri povienim temperaturama, jer vrlo lako hidrolizira zamjenjujui acetatne skupine hidroksilnim; pri tome nastaju viebazini acetati [Al(CH3COO) (OH)2], a ponekad potpuno bazini gel-preparat [Al(OH)3]. Osobine: Bistra, bezbojna ili gotovo bezbojna tekuina, karakteristina mirisa na octenu kiselinu i okusa koji stee. Mora sadravati od 2,3 do 2,6 te./vol.% Al2O3 (Mr 101,9) to odgovara od 7,3 do 8,3 te./vol.% aluminij-subacetata [(CH3COO)2(OH)Al].

4

Doze:

srednja pojedinana doza 15 g (za klizmu) srednja koncentracija 7 % (za obloge)

Upotreba: Otopina aluminij-subacetata upotrebljava se kao adstringens i antiseptik. Adstringentno se djelovanje pripisuje aluminiju, a octena kiselina djeluje antiseptino. Najee se primjenjuje kao oblog na nateklo ali ne i oteeno tkivo te u obliku klizme protiv oksiura. Dugotrajnija se terapija ne preporua, a ni koncentriranije otopine, jer aluminij koagulira bjelanevine, to moe rezultirati nekrozom tkiva. Inkompatibilnost: alkalije, topljive soli olova, topljivi fosfati i tanin. uvanje: u manjim punim bocama, na hladnom mjestu. Sinonimi: Aluminium aceticum basicum solutum; Liquor Burowi. Kratica: Alum. subacet. sol. Napomena: Srednja koncentracija od 7 % (doze) oznaava razrijeenje oficinalnog pripravka a ne sadraj djelatne supstancije. Za obloge treba zato uzeti 7 g otopine aluminijsubacetata i 93 g vode.

5

ANISI AETHEROLEI SOLUTIO AETHANOLICA Etanolna otopina ulja anisa Izrada: Anisi aetheroleum Aethanolum concentratum ad 3,3 g 100 g

Eterino ulje anisa otopi se u koncentriranom etanolu.