OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY - wseip.edu.pl ?· Rozdział 5: Policja administracyjna jako funkcja…

Embed Size (px)

Text of OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY - wseip.edu.pl ?· Rozdział 5: Policja administracyjna jako...

PROBLEMY PUBLICZNOPRAWNEI EKONOMICZNE

OBRT POWSZECHNYI GOSPODARCZY

OBRT POWSZECHNY I GOSPODARCZY

PROBLEMY PUBLICZNOPRAWNE I EKONOMICZNE

OBRT POWSZECHNY I GOSPODARCZY

PROBLEMY PUBLICZNOPRAWNE I EKONOMICZNE

REDAKCJA NAUKOWA:Iwona Ramus

Projekt pn. Specjalno Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujce do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej

z zakresu specjalistycznych jzykw obcych.Nr WND-POKL.04.01.01-00-168/09

Wydawnictwo Wyszej Szkoy Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipiskiego w Kielcach

Kielce 2014

Redaktor naukowyIwona Ramus

email: iwona.ramus@gmail.com

Recenzenciprof. nadzw. dr hab. Pawe Chmielnicki

Wysza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowieprof. nadzw. dr hab. Lech Kocielecki

Akademia Obrony Narodowej w Warszawieprof. nadzw. dr hab. Romuald Makowski

Akademia Obrony Narodowej w Warszawieprof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Nowak

Akademia Obrony Narodowej w Warszawiedr hab. Piotr Marek Przybysz

Uniwersytet Warszawskidr hab. Agnieszka Skra prof. UMK

Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniuprof. zw. dr hab. Stanisaw ladkowski

Akademia Obrony Narodowej w Warszawieprof. zw. dr hab. RomanTokarczyk

Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

KorektaKazimiera Pryt

Wysza Szkoa Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

ISBN 978-83-60056-99-8

WydawcaKieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej

na zlecenie Wyszej Szkoy Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Projekt okadkiKrzysztof Galus

Skad i drukDrukarnia Cyfrowa COMPUS, www.compus.net.pl

5

Spis treci

Wprowadzenie do cyklu monografii Obrt powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe ......................................................................... 13

Wstp (Iwona Ramus, Piotr Ruczkowski) ......................................................... 17

Cz I. Prawo publiczne

Dzia I. Administracyjne aspekty prowadzenia dziaalnoci gospodarczej ......23

Rozdzia 1: Regulacja ustroju gospodarczego oraz wolnoci dziaalnoci gospodarczej w Konstytucji RP zagadnienia wybrane (Krzysztof Kozowski) .................................................................................... 25

1. Wstp .......................................................................................................... 252. Ustrj gospodarczy w Konstytucji RP ........................................................ 263. Konstytucyjna regulacja wolnoci dziaalnoci gospodarczej .................... 304. Wnioski ....................................................................................................... 39

Rozdzia 2: Kompetencje organu nadzoru publicznego nad podmiotami gospodarczymi na przykadzie nadzoru nad rynkiem finansowym (Mariusz Maciejewski) ................................................................................... 43

1. Wstp .......................................................................................................... 432. Cele nadzoru ............................................................................................... 453. Kompetencje nadzoru ................................................................................. 46

3.1. Wstp ..................................................................................................... 463.2. Kompetencje prewencyjne ..................................................................... 483.3. Kompetencje monitorujce .................................................................... 503.4. Kompetencje reakcji nadzorczej ............................................................ 52

3.4.1. Kompetencje standardowej reakcji nadzorczej ................................ 523.4.2. Kompetencje kryzysowej reakcji nadzorczej ................................... 553.4.3. Kompetencje techniczno-porzdkujce ............................................ 55

4. Wnioski dla nadzoru publicznego innych obszarw ycia spoecznego .... 56

Rozdzia 3: Rzecz publiczna w dziaalnoci komunalnej (Leszek Bielecki) 59

1. Wstp .......................................................................................................... 59

6

2. Dziaalno komunalna gminy .................................................................... 593. Komunalna rzecz publiczna ........................................................................ 624. Uwagi kocowe .......................................................................................... 695. Wnioski ....................................................................................................... 70

Rozdzia 4: Koncesjonowanie dziaalnoci grniczej wybrane aspekty administracyjnoprawne (Piotr Ruczkowski) ................... 71

1. Wstp .......................................................................................................... 712. Formy reglamentacji dziaalnoci gospodarczej oraz dziaalno

regulowana .................................................................................................... 733. Koncesjonowanie dziaalnoci grniczej .................................................... 78

3.1. Przedmiot koncesjonowania .................................................................. 783.2. Organy koncesyjne ................................................................................ 803.3. Postpowanie koncesyjne, tre oraz charakter prawny koncesji.......... 813.4. Przeniesienie koncesji ............................................................................ 863.5. Wyganicie koncesji ............................................................................. 873.6. Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie z wglowodorw

oraz wydobywanie wglowodorw ze z ............................................. 884. Wnioski ....................................................................................................... 88

Rozdzia 5: Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej (Wojciech Lis) 93

1. Wstp ........................................................................................................... 932. Pojcie policji administracyjnej .................................................................. 933. Typologia struktur policji administracyjnej ................................................ 994. Formy dziaania policji ............................................................................. 1045. Wnioski ..................................................................................................... 108

Rozdzia 6: Dziaalno policyjna w ochronie rodowiska w kontekcie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (Dominik Tyrawa) 111

1. Wstp ........................................................................................................1112. Instytucjonalna organizacja podmiotw wykonujcych dziaalno

policyjn w zakresie ochrony rodowiska ...................................................1133. Istota dziaalnoci gospodarczej ................................................................1144. Dziaalno gospodarcza a ochrona rodowiska ........................................1155. Wnioski ..................................................................................................... 120

7

Rozdzia 7: Aktualne karnoprawne problemy ochrony rodowiska rekonesans badawczy za lata 2010-2013 (Karol Dbrowski, Hubert Mielnik) 123

1. Pojcie prawa ochrony rodowiska ........................................................... 1232. Podstawowe akty prawne .......................................................................... 1243. Prawnokarna ochrona rodowiska ............................................................ 1254. Aktualne problemy prawa ochrony rodowiska ze szczeglnym

uwzgldnieniem aspektw karnoprawnych ................................................ 1275. Rekonesans bibliograficzny za lata 2010-2013 ........................................ 1376. Wnioski ..................................................................................................... 142

Dzia II. Zamwienia publiczne .................................................................... 145

Rozdzia 8: Problematyka zwizana z udzielaniem zamwie z wolnej rki ze szczeglnym uwzgldnieniem zamwie dodatkowych i uzupeniajcych (Marianna Dalka-Noga) ................................................................................ 147

1. Wstp ........................................................................................................ 1472. Przesanki stosowania trybu zamwienia z wolnej rki ........................... 1493. Problematyka zwizana z udzielaniem zamwie dodatkowych ............. 1504. Problematyka zwizana z udzielaniem zamwie uzupeniajcych ......... 1585. Procedura udzielania zamwie z wolnej rki ......................................... 1626. Wnioski ..................................................................................................... 166

Rozdzia 9: Korzystanie z potencjau innego podmiotu w celu wykazania spenienia warunkw udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego (Magorzata Stachowiak) .......................................................... 169

1. Wstp ......................................................................................................... 1692. Regulacje prawa europejskiego ................................................................. 1703. Rodzaj udostpnianych zasobw ............................................................... 1714. Orzecznictwo KIO ..................................................................................... 1745. Udostpnienie potencjau a sposb oceny speniania war