Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische ... orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Officieel orgaan van d Vereniging ... Bas de Hartog,

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische ... orgaan van de Nederlandse Orthopaedische...

 • rthopaedieONederlands Tijdschrift voor

  Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

  Officieel orgaan van dVereniging

  December 2014, Vol. 21, Nummer 4

 • England and Wales: The 21,170 Triathlon knees reported in the 2012 NJR have the lowest revision rate of the top 5 brands (1.65% at 5 years)1.

  Sweden: The 2,951 Triathlon knees reported in the Swedish Knee Arthroplasty Register have the lowest relative risk of revision at 0.49% of all brands2.

  New Zealand: The 1,616 Triathlon knees reported in the 2011 registry have the joint lowest revision rate of the top 5 brands3.

  Orthopaedics

  ProvenPerformance

  1/ England and Wales National Joint Registry 2012.

  2/ Swedish Knee Arthroplasty Register Annual Report 2012.

  3/ The New Zealand Joint Registry Report 2011.

  This communication is strictly intended for healthcare practitioners and should not be distributed to patients. A surgeon must always rely on his or her own professional clinical judgment when deciding whether to use a particular product when treating a particular patient. Stryker does not dispense medical advice and recommends that surgeons be trained in the use of any particular product before using it in surgery. The information presented is intended to demonstrate the breadth of Stryker product offerings.A surgeon must always refer to the package insert, product label and/or instructions for use before using any Stryker product. The products depicted are CE marked according to the Medical Device Directive 93/42/EEC. Products may not be available in all markets because product availability is subject to the regulatory and/or medical practices in individual markets. Please contact your Stryker representative if you have questions about the availability of Stryker products in your area. Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: Stryker, Triathlon. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.The products listed above are CE marked according to European Medical Device Directive.This material is not intended for distribution outside the EU and EFTA. TRIATH-POS-13

  For more information visit www.stryker.nl or contact our productmanager:marieke.vanrooij@stryker.com or +31 (0)6 200 329 81

 • 97

  99

  102

  106

  111

  115

  119

  120

  December 2014, Vol. 21, Nummer 4

  oorwoord

  Voor sommige artikelen is additioneelmateriaal beschikbaar op de websitewww.ntv-orthopaedie.nl, waaronderkleurenfotos en/of videobeelden.Deze artikelen zijn herkenbaar aande volgende pictogrammen:

  i

  Kleurenfoto's

  Videobeelden

  Inhoud

  VoorwoordTaco Gosens

  Pseudoaneurysm formation as a complication of a superomedial portal with knee arthroscopyLaurens Kaas, Michiel H. van Werkum, Rob H.W. van de Mortel and Mario J.G.M. Speth

  Intra articular dislocation of the patella following a superior pole sleeve fracture in a 9-year-old boyBas de Hartog, Menno H. Raber, Tomas Winkelhorst and Ariaan D.P. van Walsum

  Een 19-jarige man met langdurig onbegrepen hielpijn - zeldzaam synoviaalsarcoomNick S. Vinken, Roel J.H. Custers en M. Remmelt Veen

  An adolescent with a varus leg deformityJolanda Boetje, Reinoud Brouwer and Jos J.A.M. van Raaij

  Obesity and total knee arthroplasty - Does weight loss prior to total knee arthroplasty improve outcome?Yvette S. Keemink, Karsten D. Ottink and Cees C.P.M. Verheyen

  Proefschriften

  Van de Vereniging

  In de hoedanigheid als hoofdredacteur van het NTVO viel mij de eer te beurt om deel te mogen nemen aan het jaarlijkse dankdiner van de NOV. Op dit diner is het fijn om collegae uit het vak te spreken en de dankwoorden van de voorzitter te mogen aanvaarden, maar de reviewers en auteurs zijn niet aanwezig.In deze laatste editie van 2014 wil ik daarom aandacht vragen voor de reviewers. Niet alleen de reviewers van de geaccepteerde manuscripten, maar ook die van niet-gepubliceerde manuscripten en de overige redactieleden verdienen een dankwoord.Dit jaar werd het diner opgeluisterd door een voordracht over de vier gedaanten van de arts. Allereerst de verlosser, waar alle hoop is gebaseerd, dan de engel, als hij de klachten van de patint laat verdwijnen, vervolgens de mens, als de patint weer opkrabbelt en zijn normale routine opneemt en uiteindelijk de duivel, als de rekening wordt gepresenteerd. Deze vier gedaanten bepaalden het beeld van de arts in de 18e en 19e eeuw maar tegenwoordig is het veelal de duivel die het gezicht van de arts bepaalt, als we de media mogen geloven. Met het verlies van de rol van verlosser kunnen we leven, een engel voelen we ons al tijden niet meer, maar menselijk blijven is ons doel.Wat ook is veranderd ten opzichte van toen, is het verschil in doctor medicinae en chirurgijn. Mocht de eerste destijds alleen diagnoses stellen en de laatste alleen behandelen, in de arts van tegenwoordig worden deze vaardigheden verenigd. Sterker nog, de hedendaagse arts wordt beoordeeld op zeven competenties, waarvan het medisch handelen de centrale competentie is.Het schrijven en beoordelen van manuscripten voor het NTVO vraagt ook andere competenties, nl wetenschap en kennis, professionaliteit, communicatie, samenwerking, organisatie en maatschappelijk handelen. Daarmee zijn de auteurs en reviewers de echte artsen en engelen van deze tijd!Namens de redactie van het NTVO wens ik u een fijn 2015 met groei op alle competenties.

  Dr. Taco Gosens, hoofdredacteur

  Quick Response (QR) codes worden gebruikt voor een directe link naar het proefschrift. Hiervoor heeft u een smart-phone en een QR code reader app nodig.

 • Vol 21

  dec 14

  rthopaedieONederlands Tijdschrift voor

  De Nederlandse Orthopaedische Vereniging werd op 1 mei 1898 in Amsterdam opgericht.

  De Vereniging heeft als doel: - Het bevorderen van studie en het verbreiden van kennis

  van de conservatieve en operatieve ortho pedie onder artsen.

  - Het behartigen van de sociale belangen van de artsen die de orthopedie uitoefenen, zowel binnen de vereni-ging als daar buiten.

  Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is het officile orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Het heeft ten doel de leden van de Vereniging en andere gen-teresseerden te informeren over ontwikkelingen op ortho-pedisch gebied, waarbij zowel klinische als fundamentele aspecten worden belicht. Deze doelstelling wordt verwe-zenlijkt in de vorm van oorspronkelijke artikelen, edito-rials en verslagen van wetenschappelijke vergaderingen, met name die van de NOV. Naast verenigingsnieuws wordt ook aandacht besteed aan recent verschenen literatuur en proefschriften. Voorts worden congressen, symposia en workshops op het gebied van de orthopedie aangekondigd.

  Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en medede-lingen in deze publikatie, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldig-heid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwik-kelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medi-cijnen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gege- vens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt of enige dienst, geadverteerd in deze publikatie, noch staat de redactie garant voor enige door de vervaar-diger van dergelijke produkten gedane bewering.

  Conform de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezond-heidszorg (sectie reclametoezicht) zijn reclame-uitin-gen voor en productinformatie van receptgeneesmid-delen door farmaceutische bedrijven in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie alleen gericht op personen die bevoegd zijn om de betreffende geneesmiddelen voor te schrijven.

  UITGEVER & REDACTIESECRETARIAATSerendipity PublishingDorpsweg 811676 GE TwiskTelefoon: 0651-174410E-mail: ntvo@serendipity-publishing.nl

  RICHTLIJNEN VOOR AUTEURSwww.ntv-orthopaedie.nl

  OPLAGE & FREQUENTIE1.550 exemplaren, verschijnt elk kwartaal

  ABONNEMENTENHet Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie wordt gratis toegezonden aan alle leden van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Abonnementen Beneluxlanden

  64,91 per jaar (excl. 6 % BTW).

  COPYRIGHT 2014 NOV & Serendipity Publishing

  ISSN 1 380-653X

  REDACTIEDr. Taco Gosens, hoofdredacteurDr. Harmen B. EttemaDr. Wouter L.W. van HemertDr. Hans (J).G.E. HendriksDr. Loes Janssen Dr. Job L.C. van Susante

  CORRECTORENMw. Sue Morrenhof-AtkinsonDr. Ernst L.F.B. Raaymakers

  REVIEWERSArnold Besselaar, Mw. Dr. Ingrid C.M. van der Geest, Victor A. van de Graaf, Vincent A. Groen, Joris P.S. Hermus, Dr. Sander Koeter, Duncan E. Meuffels, Joris J.W. Ploegmakers, Frank Th.G. Rahusen, Mw. Heleen M. Staal, Prof. Dr. Jan D. Visser.

  OVERIGE REVIEWERSMw. Hanneke I. Berends van Genderen, Lennard G.H. van den Boom, Dr. Hans (J).G.E. Hendriks, Dirk Jan Hofstee, Mw. Anne Karelse, Mw. Dr. Danille D. Langeloo, Dr. Peter A. Nolte, Jan Willem van Ommeren, Bas F. Ongkiehong, Andrzej Piatkowski de Grzymala, Dr. Wim H.C. Rijnen, Mw. Jose M.H. Smolders, Dr. Job L.C. van Susante, Walter A.P.C. van der Weegen, Dr. Paul E. Zollinger.

  98 Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 21, Nr 4, december 2014

 • Vol 21

  dec 14

  Introduction

  Pseudoaneurysms of the arteries around the knee are a rare complication after knee arthroscopy. The popliteal and superior and inferior genicu-l