Officieel orgaan van korfbalvereniging REFLEKS Opgericht d ... orgaan van korfbalvereniging REFLEKS

  • View
    237

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Officieel orgaan van korfbalvereniging REFLEKS Opgericht d ... orgaan van korfbalvereniging REFLEKS

1

2

Officieel orgaan van korfbalvereniging REFLEKS Opgericht d.d. 1 juli 1995

Bestuur

Voorzitter Remco Nunnikhoven voorzitter@refleks.nl 06-10794254 Secretaris Jennifer Vink secretaris@refleks.nl 06-34321166 Penningmeester Paul Kraakman penningmeester@refleks.nl 06-23042107 Sponsoring Chris Jense sponsor@refleks.nl 06-21221774

Vrijwilligerszaken Herma Anthonijsz hermaroestenburg@gmail.com 06-42096599 KombiFit Rob Wouters masterbowls@gmail.com 06-27275878 Postadres: Dr. H.J. v. Mooklaan 68, 2286 BK Rijswijk

Wedstrijdzaken

Senioren VACANT wssenjun@refleks.nl Junioren Miranda Breman wssenjun@refleks.nl 06-21461427 Jeugd B/C/D Sandra Zevenbergen wsjeugd@refleks.nl 06-47026674 Jeugd E/F Annelies Meijer wsjeugd@refleks.nl 06-24596596

Redactie

Redactie redactie@refleks.nl 070-3995856 Postadres: Ottoburgstraat 17, 2282 EG Rijswijk

Internet Redactie

Internet postadres webmaster@refleks.nl Internet www.refleks.nl E-mail info@refleks.nl

Clubhuis

Clubhuis Dupleks Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2D, 2285 SP Rijswijk 070-3932539

Contributies per 1-7-2015

Categorie Maand Kwartaal Jaar

Senioren 24,50 73,50 294,00 Junioren 22,30 66,90 267,60 Aspiranten 20,50 61,50 246,00

Pupillen 18,30 54,90 219,60 Recreanten 11,70 35,10 140,40 Niet-spelende leden 8,80 26,40 105,60 Kangoeroe Klub 20,00 Bowls 8,00 24,00 96,00 Betalen via factuur kosten 1,00 per factuur

ABN Amro Bank 51.34.36.405 t.n.v. Penningmeester Refleks te Rijswijk IBAN : NL86ABNA0513436405 BIC : ABNANL2A

mailto:voorzitter@refleks.nlmailto:secretaris@refleks.nlmailto:penningmeester@refleks.nlmailto:sponsor@refleks.nlmailto:hermaroestenburg@gmail.commailto:masterbowls@gmail.commailto:wssenjun@refleks.nlmailto:wssenjun@refleks.nlmailto:wsjeugd@refleks.nlmailto:wsjeugd@refleks.nlmailto:redactie@refleks.nlmailto:webmaster@refleks.nlhttp://www.refleks.nl/mailto:info@refleks.nl

3

21e jaargang nr 22 1 juni 2016

A G E N D A

4 juni 2016

09:30 Pernix F5 - Refleks F2 10:30 Refleks C2 - TOP/Quoratio C3 5 juni 2016 11:30 ALO 5 - Refleks 5

Zaterdag 18 juni - Afsluitdag Maandag 20 juni - Algemene Ledenvergadering

S E C R E T A R I S

Bestuursvergaderingen Het bestuur vergadert (normaliter) elke eerste maandag van de maand vanaf 20.00 uur in de kantine.

Wilt u het bestuur spreken, dan bent u van harte welkom vanaf 20.00 uur. We stellen het wel op prijs als u een eventueel bezoek van tevoren aankondigt zodat we ons, zo nodig, voor kunnen bereiden. Lukt dat niet, kom dan toch als u dat wilt. Het vergaderschema voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

- Maandag 6 juni (in de kantine)

Om een eventuele afspraak te maken, kunt u contact opnemen via de secretaris, Jennifer Vink tel. 06-34321166 of via secretaris@refleks.nl. Indien er meerdere bezoekers komen krijgt u een tijdafspraak.

Namens het bestuur, Jennifer Vink Secretaris

mailto:secretaris@refleks.nl

4

L E D E N A D M I N I S T R A T I E

Nieuw leden: Naam: Danil Hoogenraad Geb.datum: 22-2-2006 Lid: Pupil

Naam: Jeroen Hoogenraad Geb.datum: 27-9-2007 Lid: Pupil

Naam: Sander Hoogenraad Geb.datum: 27-9-2007

Lid: Pupil Naam: Lucas Koopmans Geb.datum: 5-4-2005 Lid: Pupil

Naam: Dewi Ringeling Geb.datum: 16-2-2008 Lid: Pupil

Naam: Nikki Ringeling Geb.datum: 6-1-2010 Lid: Kangoeroe

Naam: Lizette Voogt Geb.datum: 30-1-2008 Lid: Pupil

Nu het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier) verplicht is bij alle wedstrijden zijn de spelerskaarten ook afgeschaft per 1 februari 2016. Deze is vervangen door een digitale bondspas. Deze kun je zien in de app Sportlinked en is te vinden onder instellingen.

In de app Sportlinked maak je je eigen account aan en daarbij wordt je naam en pasfoto zichtbaar op de bondspas.

Wil je de foto vernieuwen stuur dan een (digitale) pasfoto naar

leden@refleks.nl dan zal ik je foto wijzigen. Dit kan 1x per seizoen (en kan alleen door mij (Joke) gewijzigd worden)

Zorg ervoor dat je een goed gelijkende pasfoto laat

registreren. De scheidsrechter moet je namelijk wel kunnen herkennen.

Ik zie jullie eventuele fotos tegemoet. Je nieuwe foto kan normaliter de dag van ontvangst nog geregistreerd worden. Joke van Lith leden@refleks.nl

Pasfotos

mailto:leden@refleks.nlmailto:leden@refleks.nl

5

De volgende personen moeten vr 1 augustus 2016 een pasfoto inleveren

Lijk je nog goed op de huidige foto dan kun je het zo laten. Als je niet meer lijkt op de huidige foto kan de scheidsrechter deze weigeren en moet je jezelf op een andere manier legitimeren. Kan je dit niet dan ben je een ongerechtige speler en loopt je team het risico op puntenmindering en een boete voor het team en jezelf

Dennis Bekker (als coach)

David v.d. Bijl

Laura Blom

Meggy Blooker

Naiha Bnolfaqir

Noa Boelhouwer

Demi Boogaard

Amy Bouman

Wouter Breman

Rick Buitelaar

Danny Cadil

Isa den Dulk

Tess den Dulk

Amber Franken

Jessie de Gier

Alysha Havinga

Leon Heesterman

Daphne Heesterman

Desire Helgers

Jimi Hendriks

Sjors Hendriks

Elin v.d. Hoeven

Niels Huesken

Bas Huisman

Frank de Jong

Ren Kaan

Cheska Kempeneers

Sonia van Klink

Enisa Knook

Maleah Koene

Lucas Koopmans

Eva Kraakman

Irene Kraakman

Amber Lager

Iona Lans

Michelle van Leeuwen

Jill v.d. Lugt

Linda Maaijen

Fleur van Mansvelt

Dani Meijer

Tara Meijer

Annelies Meijer

Lynde v.d. Meulen

Thom Mosterd

Renske van Nienes

Lianne van Nienes

Ralf van Nienes (coach)

Daphne Pardoen

Mariska Pardoen

Niels Passchier

Elena Prins

Marlin Roeleven

Emile Roeleven

Leon Rolvink

Ruud Rmer

Lindsay de Roo

Marvin de Roode

Jessica Schel

Matthijs Schouten

Luka van Someren

Kjel van Someren

Dylan Toonen

Lilian Uemura

Anouck v.d. Valk

Mandy van Westbroek

Hidde v.d. Wilt

Fiep v.d. Wilt

Anne van Zijl

Roos van Zijl

Jolijn de Zoete

Inleveren fotos:

digitaal (JPEG formaat) naar leden@refleks.nl

of doe een foto in de bus in de kantine

of bij mij in de bus op de Aletta Jacobsstraat 66 2286 BP Rijswijk

Zorg dat je voor- en achternaam op de foto staat of vermeld het in de mail.

Met vriendelijke groet, Joke van Lith Ledenadministratie Refleks leden@refleks.nl

mailto:leden@refleks.nl

6

P A R A M E D I S C H E B E G E L E I D I N G

Paramedische begeleiding bij Refleks

We hebben bij Refleks sinds enige tijd een professioneel Paramedicus (fysiotherapeut) in de

gelederen. Het betreft Casper Kempeneers, bij Refleks actief als TC-lid en vader/supporter van

Cheska en Aniek.

Aangezien hij steeds vaker aangesproken werd over blessures (hetzij voor een consult, hetzij voor

tapen bijv.) en dit ook op tijden gebeurde waarop hij eigenlijk op de club was om naar de

wedstrijden voor zijn dochters te kijken, leek het Casper en het bestuur wenselijk om hiervoor een

paar spelregels op te stellen.

Hieronder staan de afspraken, zoals deze gemaakt zijn met Casper:

Blessureconsulten en/of tapen door Casper vinden alleen plaats op afgesproken tijden.

Casper heeft hiervoor in principe de volgende tijden gereserveerd:

o Tijdens het veldseizoen: Maandagavond van 19:00 tot 20:00 bij Casper thuis.

o Tijdens het zaalseizoen: Maandagavond van 19:00 tot 20:00 bij Casper thuis.

Let op dat voor zowel het blessureconsult tijdens het zaalseizoen als het veldseizoen vooraf

een afspraak gemaakt dient te worden via 06-44536314 of via cmac@casema.nl.

Het blessureconsult en/of tapen geldt voor alle (spelende) leden

Diegene die al onder behandeling zijn van een Fysiotherapeut moeten, zolang ze onder

behandeling zijn, de blessure daar laten bekijken.

Dient het eenmalige blessureconsult over te gaan in een behandeltrajekt dan zal Casper de

diverse mogelijkheden aangeven.

Bij het blessureconsult en/of tapen, zal Refleks de (materiaal)kosten op zich nemen. Mocht

het consult overgaan in een structureel behandeltrajekt, dan dient dit door de

speler/speelster gedeclareerd te worden bij zijn of haar ziektekostenverzekering. Indien er

geen dekkende verzekering hiervoor is, zal Refleks de kosten aan Casper vergoeden, maar

wel een financile bijdrage van de speler/speelster gevraagd worden. De hoogte hiervan zal

in overleg met de speler/speelster afgestemd worden met het bestuur.

We vertrouwen als bestuur erop dat iedereen zich netjes aan bovenstaande afspraken houdt.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

mailto:cmac@casema.nl

7

S C H E I D S R E C H T E R R U B R I E K

Reminder: Digitaal wedstrijdformulier (mDWF) en controle digitale pasfoto

Sinds de veldhervatting is de digitale spelerskaart overal verplicht, dus moet er in de ap