of 29 /29
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41 INFORMATIILOR SECRETE DE STAT Nr. formular 01 02 26 27 28 29 CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare pag.2

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL Anexa nr.3/41

A3_41_50INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
Nr.
formular
01
02
26
27
28
29
CUPRINS
Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale
ordonatorilor principali de credite pentru anul 2021 si perspectiva 2022-2024
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Programe de investitii publice
Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
pag.2
SECRETE DE STAT
1. TITULAR: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT
COD TITULAR: 41
Conform prevederilor cadrului legislativ national in vigoare, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) este organizat si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului Romaniei, ca autoritate la nivel national in domeniul securitatii informatiilor clasificate.
ORNISS este prima institutie din Romania infiintata la recomandarea expresa a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), structurata dupa modelul, recomandarile si practicile euro-atlantice si care functioneaza in conformitate cu standardele de securitate ale Aliantei si ale Uniunii Europene.
ORNISS reprezinta organismul national de legatura pentru informatiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre si partenere ale Aliantei Nord-Atlantice, ale Uniunii Europene (UE), ale altor organizatii internationale, precum si cu cele ale statelor cu care Romania a incheiat tratate, intelegeri sau acorduri care prevad protectia informatiilor clasificate. Prin specificul activitatii desfasurate, ORNISS reprezinta garantul, in raporturile cu organismele de specialitate ale NATO si UE, al obiectivitatii, eficientei si transparentei procesului de asigurare a protectiei informatiilor clasificate in Romania.
Astfel, misiunea ORNISS este de a asigura implementarea unitara, la nivel national, a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte. ORNISS exercita atributii de reglementare, autorizare, evidenta si control la nivelul sistemului national de protectie a informatiilor clasificate.
In realizarea misiunii sale, ORNISS a actionat in mod consecvent pentru a asigura cunoasterea, respectarea si aplicarea prevederilor legislatiei nationale referitoare la protectia informatiilor clasificate, precum si a cerintelor si standardelor statuate de Oficiul de Securitate al NATO si de Oficiul de Securitate al Consiliului UE pentru gestionarea informatiilor clasificate ale organizatiilor respective, de catre toate institutiile publice si operatorii economici din Romania care detin informatii din aceste categorii.
Activitatea desfasurata de catre ORNISS, in calitate de institutie publica cu autoritate la nivel national in domeniul securitatii informatiilor clasificate, are la baza prevederile urmatoarelor acte normative:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobata prin Legea nr. 101/2003, modificata si completata prin Legea nr. 343/2005 (prin care
pag.3
prerogativele institutiei se extind si asupra protectiei, la nivel national, a informatiilor clasificate ale Uniunii Europene);
- Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
- Hotararea Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania;
- Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;
- Hotararea Guvernului nr. 354/2002 pentru infiintarea agentiilor INFOSEC: Agentia de Acreditare de Securitate (AAS), Agentia de Securitate pentru Informatica si Comunicatii (ASIC) si Agentia de Distribuire a Materialului Criptografic (ADMC);
- Ordonanta Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea si desfasurarea activitatii de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobata prin Legea nr. 342/2005;
- Ordinele emise de directorul general al ORNISS (publicate in Monitorul Oficial al Romaniei), ca instrumente de reglementare la nivel national a politicilor de securitate pe domenii specifice si de urmarire a modului de implementare functionala a standardelor NATO si UE privind protectia informatiilor clasificate.
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI
Participarea si implicarea ORNISS, ca Autoritate Nationala de Securitate in procesul de revizuire a Politicii de securitate a NATO si a Directivelor de implementare a acesteia au facut ca procesul de actualizare a cadrului normativ national in domeniul protectiei informatiilor clasificate sa reprezinte o preocupare permanenta a personalului institutiei.
Modificarea Regulamentului de Securitate al Consiliului Uniunii Europene, proces in cadrul caruia ORNISS, prin expertii sai a fost implicat in toate etapele de elaborare si adoptare, conduce la necesitatea redefinirii si adaptarii standardelor si masurilor de securitate pentru protectia informatiilor UE clasificate, aceasta constituind una din activitatile importante ale institutiei in cursul anului 2020 si in perioada urmatoare.
Prin O.G. nr. 52/2005 privind organizarea si desfasurarea activitatii de curierat pentru materialele NATO clasificate, ORNISS a fost desemnat sa asigure curieratul special al materialelor NATO clasificate, impunand o preocupare permanenta de imbunatatire a acestei activitati si compatibilizarea cu masurile specifice din aquis-ul comunitar in domeniu.
Prin Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, O.U.G. nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat si H.G. nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Romania, ORNISS asigura:
- acreditarea sistemelor informatice si de comunicatii care vehiculeaza informatii nationale, NATO si UE clasificate;
- coordonarea Sistemului National de Registre, prin:
- acreditarea si reacreditarea Componentelor Sistemului National de Registre (CSNR), coordonarea si controlul implementarii masurilor de securitate fizica si a documentelor NATO/UE clasificate la nivelul acestor structuri si la nivelul agentilor economici care au infiintat CSNR;
- elaborarea si implementarea unor programe de masuri si a unor sisteme de
pag.4
protectie eficienta la nivelul fiecarei institutii care gestioneaza informatii NATO/UE clasificate;
- gestionarea informatiilor NATO/UE clasificate la nivel national exclusiv in cadrul unui sistem de registre operational, cu componente autorizate de o singura autoritate, sistem care trebuie sa furnizeze in orice moment date despre detinatorul si starea informatiei pe intregul ciclu de viata al acesteia.
- coordonarea Sistemului National de Protectie a Informatiilor Clasificate;
- coordonarea activitatilor necesare negocierii si incheierii acordurilor internationale in domeniul protectiei informatiilor clasificate;
- controlul accesului persoanelor fizice la informatiile clasificate;
- protectia informatiilor clasificate in cadrul activitatilor contractuale si de filmare, fotografiere, cartografiere si executare de lucrari de arte plastice in obiective, zone si locuri de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate, prin implementarea la nivel national a masurilor de protectie a informatiilor clasificate care fac obiectul activitatilor contractuale, prin cooperarea cu institutiile si companiile care desfasoara activitati in domeniul securitatii industriale si prin cooperarea cu Autoritatile Desemnate de Securitate.
In exercitarea atributiilor sale stabilite prin lege, ORNISS actioneaza pentru perfectionarea cadrului normativ care reglementeaza Sistemul National pentru Protectia Informatiilor Clasificate si asigurarea conformitatii acestuia cu normele europene si euro- atlantice de profil. Activitatea de reglementare desfasurata de ORNISS are ca obiectiv principal perfectionarea cadrului legislativ in baza caruia functioneaza Sistemul National pentru Protectia Informatiilor Clasificate. Aceasta constituie un proces permanent, fundamentat pe revizuirea politicii de securitate NATO si UE, pe necesitatea adaptarii standardelor de securitate in fata noilor provocari de securitate, precum si pe eficientizarea cadrului institutional in ceea ce priveste protectia informatiilor clasificate.
Pe aceste coordonate, in perioada de referinta, au fost elaborate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, un numar de 9 documente cu caracter normativ care consolideaza activitatile specifice privind cadrul procedural si institutional pentru asigurarea protectiei informatiilor clasificate in Romania.
De asemenea, in calitate de autoritate abilitata sa coordoneze activitatile de negociere si incheiere a acordurilor internationale in domeniul protectiei informatiilor clasificate, ORNISS a asigurat, in perioada de referinta, negocierea si incheierea unor acorduri de profil cu state membre sau partenere ale NATO si/sau UE. In acest sens, ramane o prioritate continuarea procesului de incheiere de acorduri de securitate pentru protectia informatiilor clasificate cu state membre NATO si UE, precum si cu alte state partenere.
In anul 2021 vor avea loc negocieri privind incheierea de acorduri de protectie reciproca a informatiilor clasificate, astfel:
- prima runda de negocieri cu Austria ce se va desfasura la Viena in trim. II – 2021;
- prima runda de negocieri cu Israel ce se va desfasura la Ierusalim in trim. II – 2021
- prima runda de negocieri cu Lituania ce se va desfasura la Vilnius in trim. II – 2021.
De asemenea, s-au finalizat negocierile si urmeaza semnarea acordurilor cu Marea Britanie, in trim. IV – 2021.
In perioada de prognoza se vor initia negocieri cu Danemarca, Azerbaidjan, Olanda, Canada, Muntenegru si Kuweit.
pag.5
Aceste activitati sunt de natura sa asigure continuarea si dezvoltarea relatiilor deosebite de colaborare intre reprezentantii ORNISS, institutie cu autoritate la nivel national in domeniul protectiei informatiilor si factorii de decizie sau specialisti in domenii specifice din cadrul structurilor de profil ale NATO si UE.
In domeniul Securitatii Personalului, accentul principal va fi pus pe planificarea strategica, coordonarea si evaluarea investigatiilor de securitate in vederea acordarii accesului la informatii clasificate pentru personalul institutiilor publice si al operatorilor economici care detin informatii nationale, NATO sau UE din aceasta categorie.
In domeniul Securitatii Industriale preocuparea principala a ORNISS vizeaza asigurarea cunoasterii, respectarii si implementarii cerintelor de protectie a informatiilor de catre operatorii economici si autoritatile contractante in vederea participarii la negocierea, respectiv derularea unor contracte ce presupun accesul la informatii si materiale clasificate, atat nationale, cat si apartinand NATO, UE sau statelor cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale de securitate.
Activitatile din domeniul managementului Sistemului National de Registre (SNR) s- au incadrat in programele integrate de securitate care au ca scop dezvoltarea sistemului, imbunatatirea cadrului structural si functional de asigurare a securitatii informatiilor NATO si UE clasificate, precum si continuarea colaborarii cu institutiile implicate in aceasta problematica. Managementul Sistemului National de Registre pentru protectia informatiilor NATO si UE clasificate reprezinta una din activitatile de baza ale ORNISS, implicand acreditarea functionarii Componentelor SNR pentru gestionarea informatiilor NATO si UE clasificate, adaptarea acestora, prin reacreditare, noilor conditii de functionare a structurii institutionale/departamentale deservite sau desfiintarea acestora atunci cand nu mai este necesara functionarea lor.
Printr-o gestionare eficienta si un control strict asupra fluxului documentelor NATO si UE clasificate in cadrul Sistemului National de Registre, functii primordiale ale Registrului Central, se asigura cunoasterea in permanenta, cu exactitate, a structurii in cadrul careia se afla fiecare din documentele NATO sau UE clasificate primite de Romania.
In exercitarea atributiilor stabilite prin lege, ORNISS planifica si coordoneaza activitatea de control la componentele SNR, destinata asigurarii conditiilor de securitate in gestionarea informatiilor NATO si UE clasificate. In conformitate cu Planul Unic de Control intocmit de ORNISS, la nivel national, in colaborare cu Autoritatile Desemnate de Securitate si aprobat de directorul general al ORNISS, fiecare componenta a Sistemului National de Registre este inspectata cel putin o data pe an. Controalele au avut drept scop identificarea, eliminarea si contracararea oricaror riscuri de securitate la adresa informatiilor NATO si UE clasificate. Fiecare actiune s-a incheiat cu un raport de control, iar rezultatele tuturor controalelor efectuate au fost analizate si gestionate la ORNISS.
Mentionam ca actiunile de control efectuate la componentele SNR au in permanenta un caracter complex, vizand asigurarea aplicarii globale a cerintelor de securitate (securitatea fizica, securitatea industriala, INFOSEC, securitatea personalului, inclusiv educatia de securitate, dupa caz).
Inventarierea anuala a documentelor NATO si UE clasificate gestionate in cadrul SNR, este o alta modalitate de control al fluxului acestor documente la nivel national, in conformitate cu prerogativele legale ale ORNISS.
De asemenea, acreditarea, de catre ORNISS, a entitatilor evaluatoare se realizeaza in baza Procedurii privind desemnarea entitatilor evaluatoare a conformitatii containerelor destinate protectiei informatiilor clasificate, aprobata prin Ordinul nr. 51/2009 al Directorului general al ORNISS, iar controlul activitatii acestora se desfasoara in baza
pag.6
Planului de inspectie a entitatilor evaluatoare desemnate de catre ORNISS, care se intocmeste anual.
Totodata, in virtutea atributiilor legale de reglementare, acreditare si certificare a entitatilor, structurilor si sistemelor care gestioneaza informatii nationale, NATO si/sau UE clasificate in format electronic (INFOSEC), ORNISS a desfasurat, in perioada de referinta, o gama diversificata de activitati privind: acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii (SIC), acreditarea Structurilor Interne INFOSEC, certificarea de securitate a produselor INFOSEC.
Procesele de acreditare de securitate a SIC cuprind: acordarea de consultanta Autoritatilor Operationale ale SIC, analiza tuturor versiunilor documentatiei de securitate (cuprinzand Raportul de analiza a riscului de securitate, Cerintele de securitate specifice sistemului, Procedurile operationale de securitate, precum si alte documente relevante din punct de vedere al securitatii informatiilor clasificate), efectuarea inspectiilor de securitate pentru verificarea implementarii masurilor de securitate si a mentinerii acestora in mediul global de securitate, mediul local de securitate si mediul electronic de securitate, elaborarea documentatiei in vederea luarii unei decizii cu privire la acreditarea de securitate.
In vederea verificarii modului de implementare si a asigurarii mentinerii masurilor de securitate in Mediul Global de Securitate, Mediul Local de Securitate si Mediul Electronic de Securitate, in cadrul proceselor de acreditare de securitate se desfasoara inspectii de securitate, pentru SIC care vehiculeaza informatii NATO clasificate, informatii UE clasificate si informatii nationale clasificate secret de stat.
ORNISS asigura organizarea, coordonarea si participarea la desfasurarea activitatii de curierat pentru materiale NATO si UE clasificate (conform Ordonantei Guvernului nr. 52/2005, aprobata prin Legea nr. 342/2005, Memorandumului de Intelegere dintre ORNISS si Serviciul de Curierat al SHAPE/NATO si protocoalelor de colaborare incheiate cu celelalte autoritati implicate, potrivit legii, in desfasurarea acestei activitati - MAE, MApN si SRI). Ca urmare a demersurilor intreprinse de ORNISS, in decembrie 2010 a fost implementata extensia din Romania a sistemului de management electronic al cheilor criptografice, cunoscut sub denumirea de Sistemul de Management Electronic al Cheilor Criptografice al DACAN (DEKMS).
Nu in ultimul rand, in domeniul securitatii cibernetice, reprezentanti ai ORNISS sunt activ implicati in activitatea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica (COSC) si a Grupului de Suport Tehnic al COSC, al caror principal obiectiv este implementarea Strategiei de securitate cibernetica a Romaniei si dezvoltarea cadrului de reglementare privind organizarea si functionarea Sistemului National de Securitate Cibernetica.
Totodata, ORNISS este institutie membra a Comitetul de Coordonare al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica – CERT RO, sens in care reprezentanti ai institutiei au participat la activitatile prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare al Comitetului.
Pe linia relationarii cu Secretariatul General al Consiliului UE in domeniul securitatii cibernetice, ORNISS, in calitate de autoritate nationala de securitate, asigura diseminarea si centralizarea la nivel national a rapoartelor si alertelor privind incidentele de securitate survenite in retele care vehiculeaza informatii UE, catre si de la institutii care au responsabilitati in domeniul protectiei informatiilor clasificate si al administrarii retelelor care vehiculeaza informatii UE.
Toate aceste activitati sunt evaluate permanent de institutiile specializate ale NATO si UE, iar performantele obtinute au primit aprecieri maxime din partea evaluatorilor.
pag.7
Ordonatorul principal de credite nu indeplineste calitatea de autoritate de Management/organism intermediar.
5. Politica in domeniul investitiilor publice
Propunerile ORNISS privind cheltuielile de capital au in vedere obiectivele guvernamentale de asigurare a finantarii cheltuielilor de tip structural. Mentionam ca ORNISS nu deruleaz proiecte de investitii publice semnificative prioritizate, asa cum sunt ele definite conform O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobat cu modificari prin Legea nr. 25/2014.
In cadrul dotarilor independente este necesara mentinerea infrastructurii IT&C si a sistemului integrat de securitate la un nivel optim de functionare si interconectare, actiune indispensabila pentru asigurarea protectiei informatiilor clasificate in concordanta cu standardele europene in domeniu.
In anul 2021, pentru indeplinirea prevederilor art. 241 alin. 3 din H.G. nr. 585/2002, articol ce stipuleaza: „Masurile de protectie a informatiilor clasificate in format electronic trebuie reactualizate permanent, prin depistare, documentare si gestionare a amenintarilor si vulnerabilitatilor la adresa informatiilor clasificate si sistemelor care le prelucreaza, stocheaza si transmit", este necesara imbunatatirea continua a configuratiei hardware si software, a echipamentelor de comunicatii si tehnologia informatiei in scopul asigurarii functionalitatii, compatibilitatii si a interoperabilitatii cu sistemele speciale de comunicatii NATO si UE (SIC ROU NS NOAN pentru informatii de nivel NATO SECRET si EXTRANET RO pentru informatii de nivel RESTREINT UE).
Luand in considerare faptul ca volumul de date stocate, procesate si transmise in cadrul SIC ORNISS creste exponential in fiecare an, sistemul informatic trebuie mentinut la un nivel optim de functionare, cu respectarea cerintelor de securitate aferente gradului de sensibilitate al informatiilor gestionate in format electronic.
De asemenea, exista si obligativitatea periodica de actualizare a unor licente informatice pentru softuri de protectie si softuri de management, reflectate in buget la aliniatul „Alte active fixe”.
Managementul resurselor umane, materiale si financiare se desfasoara in conditiile stabilite de cadrul legal si contribuie la atingerea obiectivelor ce decurg din misiunea si atributiile specifice ale ORNISS.
pag.8
e a
u g e ta
p a
0 2 0
0 5
e n tu
l p ro
fo rm
SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2019-2024
Capi- tol
Sub- capi-
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
11.585
11.585
11.374
11.374
8.982
8.982
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
11.585
11.585
11.374
11.374
8.982
8.982
2.313
2.313
79
79
pag.10
Capi- tol
Sub- capi-
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
211
211
211
211
11.585
11.585
11.374
11.374
8.982
8.982
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
11.585
11.585
11.374
11.374
8.982
8.982
pag.11
Capi- tol
Sub- capi-
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
4.498
13
73
199
199
-134
-134
15.401
15.336
10.752
4.498
13
73
199
199
-134
2.378
2.378
14
14
76
76
266
266
266
266
-108
-108
-108
-108
11.487
11.487
11.329
11.329
8.861
8.861
2.378
2.378
14
14
76
76
266
266
266
266
-108
-108
-108
2.384
2.384
76
76
118
118
118
118
11.471
11.471
11.353
11.353
8.893
8.893
2.384
2.384
76
76
118
118
118
118
0,25
0,25
0,00
0,00
-55,64
-55,64
-55,64
-55,64
-0,14
-0,14
0,21
0,21
0,36
0,36
0,25
0,25
0,00
0,00
-55,64
-55,64
-55,64
-55,64
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
11.496
11.496
11.285
11.285
8.893
8.893
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
11.540
11.540
11.329
11.329
8.937
8.937
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
11.585
11.585
11.374
11.374
8.982
8.982
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
pag.12
Capi- tol
Sub- capi-
Realizari 2019
Executie preliminata
pag.13
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2019-2024
(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi- tol
Sub- capi-
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
15.401
15.336
10.752
4.498
13
13
13
73
73
199
199
199
7
192
-134
11.487
11.487
11.329
11.329
8.861
8.861
2.378
2.378
14
14
14
14
14
14
76
76
76
76
266
266
266
266
266
266
58
58
52
52
156
156
-108
-108
11.471
11.471
11.353
11.353
8.893
8.893
2.384
2.384
76
76
76
118
118
118
118
118
10
10
98
-0,14
-0,14
0,21
0,21
0,36
0,36
0,25
0,25
0,00
0,00
0,00
-55,64
-55,64
-55,64
-55,64
-55,64
-82,76
-80,77
-37,18
11.496
11.496
11.285
11.285
8.893
8.893
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
11.540
11.540
11.329
11.329
8.937
8.937
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
11.585
11.585
11.374
11.374
8.982
8.982
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
pag.14
Capi- tol
Sub- capi-
II.Credite bugetare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
II.Credite bugetare
CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
11.585
11.585
11.374
11.374
8.982
8.982
2.313
2.313
79
79
211
211
211
211
11.585
11.585
11.374
11.374
8.982
8.982
2.313
pag.15
Capi- tol
Sub- capi-
II.Credite bugetare
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice I.Credite de angajament
II.Credite bugetare
2.313
79
79
211
211
211
211
pag.16
Capi- tol
Sub- capi-
Realizari 2019
Executie preliminata
pag.17
7 80
1 7
8 50
1 7
8 00
1 7
8 00
1 7
8 00
T ot
al E
xe cu
ti e
p re
li m
in at
a 20
20 E
st im
ar i
20 22
E st
im ar
i 20
23 E
st im
ar i
20 24
R ea
li za
ri p
an a
20 19
P ro
p u
n er
i 20
A
I II I II I II I II I II I II I II
19 9
19 9
19 9
11 8
11 8
11 8
19 9
19 9
19 9
11 8
11 8
11 8
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
1. 21
A
I II I II I II I II I II I II I II
19 9
19 9
19 9
11 8
11 8
11 8
19 9
19 9
19 9
11 8
11 8
11 8
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
1. 21
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II
7 7 7 7 7
19 2
19 2
19 2
19 2
19 2
11 0
11 0
11 0
15 6
15 6
15 6
15 6
20 20 20 20 10 10 98 98 98 98 98
7 7 7 7 7
19 2
19 2
19 2
19 2
19 2
11 0
11 0
11 0
15 6
15 6
15 6
15 6
20 20 20 20 10 10 98 98 98 98 98
31 31 31 31 10 21 18 0
18 0
18 0
18 0
18 0
18 0
18 0
18 0
19 0
19 0
19 0
19 0
19 0
19 0
19 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
1. 01
1. 01
A
I II I II I II I II I II I II I II
19 9
19 9
19 9
11 8
11 8
11 8
19 9
19 9
19 9
11 8
11 8
11 8
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
1. 21
A
I II I II I II I II I II I II I II
19 9
19 9
19 9
11 8
11 8
11 8
19 9
19 9
19 9
11 8
11 8
11 8
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
21 1
1. 21
ei -
I II I II I II I II I II I II I II
7 7 7 7 7 7
11 0
11 0
11 0
11 0
7 7 7 7 7 7
11 0
11 0
11 0
11 0
31 31
31 31 31 10 21
21 21
21 21 21 21
11 11 11 11
20 0
20 0
20 0
20 0
50 00
T O
T A
L G
E N
E R
A L
51 00
A U
T O
R IT
A T
I P
U B
L IC
E S
I A
C T
IU N
I E
X T
E R
N E
ei -
I II I II I II I II I II I II
19 2
19 2
19 2
19 2
19 2
19 2
15 6
15 6
15 6
15 6
15 6
15 6
98 98