Oppstartsmøte ATP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gode steder – gode liv «Gå for livet» Nasjonal gåstrategii v/Guro Berge, Statens vegvesen

Text of Oppstartsmøte ATP

 • Gode steder gode liv G for livet

  Nasjonal gstrategi

  Skien 2013

  Guro Berge Sosiolog og seniorrdgiver

  Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Transportplanlegging

 • Nasjonal gstrategi

 • Hovedml

  Det skal vre attraktivt g for alle

  Flere skal g mer

  Foto: Guro Berge

 • Hvorfor er det s viktig?

 • g slipper ikke ut klimagasser

  Vi vil at jordkloden skal vre et godt sted vre

  Et globalt perspektiv

 • Et lokalt perspektiv

  Gende bidrar til mer levende byer og trygge nrmilj

  Vi vil ha mer trivsel i nrmiljet og mer attraktive byer

 • Et samfunnskonomisk perspektiv

  Anlegg for gende er billigere og tar mindre plass

  Vi vil ikke fylle opp gater og veger til randen med trafikk

 • Et nringslivs perspektiv

  Der det er gende er det attraktivt ha nring

  Vi vil ha hyggelige og trygge handelsomrder

 • Tilrettelegging for aktiv transport bidrar til et inkluderende samfunn

  Vi vil at alle skal ha et godt liv selv uten bil

  Et sosialt perspektiv

 • g er sunt

  Vi vil vre sunne og friske

  Et personlig helseperspektiv

 • Begrunnelser

  Det er nyttig legge til rette for at flere gr mer

  Det er lurt for den enkelte g mer

 • G FOR LIVET LIVSKVALITET

  LIVVIDDEN FOLKELIV

  LIVSLENGDE LIVSGLEDE

  GATELIV NRINGSLIV JORDAS LIV

  LIV OG RRE Foto: Bjarte Skogheim

 • Fotgjengeraktiviteter

 • Viktige prinsipper for lsninger

  Universell utforming (tilgjengelighet og rettferdighet)

  Nullvisjonen (sikkerhet)

  God arkitektur (opplevelse og funksjon)

  Kilde: Trond Bredesen, Miljverndepartementet

 • Omfanget av ging i hverdagen

  Foto: Guro Berge

 • Data fra de nasjonale reisevaneunderskelsene

  Foto: Guro Berge

 • Transportmiddelfordeling Andel av alle reiser Prosent

  Kilde: Den nasjonale reisevaneunderskelsen 2005

  Transport-

  middel

  2009

  Til fots 22

  Sykkel 4

  Kollektiv 10

  Bilfrer 52

  Bilpassasjer 11

  MC/Annet 1

  Sum 100

  Kilde:

  Den n

  asjo

  nale

  reis

  evaneunders

  kels

  en 2

  009

 • Transportmiddelfordeling Andel av alle reiser Prosent UTVIKLING

  Kilde: Den nasjonale reisevaneunderskelsen 2005

  Transport-

  middel

  1992 1998 2001 2005 2009

  Til fots 21 19 22 20 22

  Sykkel 7 6 4 5 4

  Kollektiv 8 9 9 8 10

  Bilfrer 50 53 52 54 52

  Bilpassasjer 13 11 12 12 11

  MC/Annet 1 1 1 1 1

  Sum 100 100 100 100 100

  Kilde:

  Den n

  asjo

  nale

  reis

  evaneunders

  kels

  en 2

  009

 • Det gr en grense

  Andel som gr, sykler og kjrer bil p ulike reiselengder. Prosent

  Kilde:

  Den n

  asjo

  nale

  reis

  evaneunders

  kels

  en 2

  009

 • Andel hele reiser til fots

  Kilde:

  Den n

  asjo

  nale

  reis

  evaneunders

  kels

  en 2

  009

 • Andel som gjennomfrer ulike reiselengder til fots

  Kilde:

  Den n

  asjo

  nale

  reis

  evaneunders

  kels

  en 2

  009

 • Ging er en del av alle reiser

 • Gjennomsnittlig ganglengde i forbindelse med ulike transportmidler Meter

  Kilde: Den nasjonale reisevaneunderskelsen 2009 Foto: Guro Berge

  Kilde:

  Den n

  asjo

  nale

  reis

  evaneunders

  kels

  en 2

  009

 • Andel som gr ulike lengder totalt sett i lpet av en dag

  Kilde:

  Den n

  asjo

  nale

  reis

  evaneunders

  kels

  en 2

  009

 • Resultatml

  Andel hele reiser til fots skal opp

  Flere barn og unge skal g eller sykle til skolen

  Flere yrkesaktive menn, barneforeldre og personer med hy inntekt m g mer

  Flere av de som ikke gr i det hele tatt m begynne g

  Flere m g lengre enn de gjr i dag

 • Hvordan nr vi mlene?

  Foto: Knut Opeide

 • Innsatsomrder

  Det skal vre attraktivt g for

  alle

  Flere skal g mer

  Ansvar og samarbeid

  Utforming av fysiske omgivelser

  Helrsdrift og

  vedlikehold

  Samspillet i trafikken

  Gkultur

  FOU og formidling

  Foto: Knut Opeide

 • Viktigste n

  Bidra til

  utarbeide

  lokale gstrategier

 • Det skal vre attraktivt g for

  alle

  Flere skal g mer

  Utforme fysiske

  omgivelser

  Utvikle sammenhengende

  gangnett

  F til godt samspill i trafikken

  Fastlegge drift og

  vedlikehold

  Utvikle en aktiv

  gkultur

  Styre arealbruk,

  utvikle byen og tettstedet

  Lokale gstrategier

  Foto: Alf Stle

 • Det skal vre attraktivt g for

  alle

  Flere skal g mer

  Utforme fysiske

  omgivelser

  Utvikle sammenhengende

  gangnett

  F til godt samspill i trafikken

  Fastlegge drift og

  vedlikehold

  Utvikle en aktiv

  gkultur

  Styre arealbruk,

  utvikle byen og tettstedet

  Viktig i planleggingen

  Foto: Alf Stle

 • Det skal vre attraktivt g for

  alle

  Flere skal g mer

  Utforme fysiske

  omgivelser

  Utvikle sammenhengende

  gangnett

  F til godt samspill i trafikken

  Fastlegge drift og

  vedlikehold

  Utvikle en aktiv

  gkultur

  Styre arealbruk,

  utvikle byen og tettstedet

  Foto: Alf Stle

 • Hvor skal man g?

  Hvor er det hyggelig g?

  Bilen har dominert byutviklingen

  Ellen Husaas, MD

  Arealplanlegging

 • Mennesket som utgangspunkt for planlegging

  Hy utnyttelse i sentrale omrder og knutepunkter

  Kilde: Ellen Haug

  Planlegging for brekraftig transport

  Ellen Husaas, MD

  Kilde: Ellen Haug

 • Et godt sted vre

  Fortetting med kvalitet

  Funksjonsblanding

  Kilde: Ellen Haug Kilde: Vancouverism

 • Mennesket som utgangspunkt

  Fortetting med kvalitet Knutepunkter

  Konsentrert byutvikling Kjpesentre

  Arbeidsplasser Boliger

  Funksjonsblanding

  Arealplanlegging

  En kilometer gangavstand

  Ca 5-10 minutter g

  Lokalisering

 • Det skal vre attraktivt g for

  alle

  Flere skal g mer

  Utforme fysiske

  omgivelser

  Utvikle sammenhengende

  gangnett

  F til godt samspill i trafikken

  Fastlegge drift og

  vedlikehold

  Utvikle en aktiv

  gkultur

  Styre arealbruk,

  utvikle byen og tettstedet

  Foto: Alf Stle

 • Krav til overordnet struktur

  M ha:

  Mange knutepunkter

  Flere alternative ruter

  Mange gatekryss

  Mange veier inn/ut av omrdet.

 • Krav til overordnet struktur

  M unng:

  Blindgater

  Store slynger

 • Tradisjonelt rutenett gir mange ruter og variasjon

  Omrdene har like mange boliger

  Store slynger gir f alternative ruter

  Rutenett Trestruktur (SCAFT-prinsipp)

  Gangvegnettet

  K

  ilde:

  Anders

  Hagson 2

  004

  K

  ilde:

  Berit

  Nord

  al 1999

 • Skien

 • Skien sentrum

 • etableres raskt

  Foto: Knut Opseth

  Snarveger

  Foto: Unni Haugtun

  Foto: Unni Haugtun

 • Foto: Pernille Heilmann Lien

  Store veger som barriere

 • Vi registrerer barnetrkk Kan ogs registrere voksentrkk

 • Tydelig struktur

  Gatebruksplaner

  Hovedgangnett

  Informasjon

  Direkte og logisk Snarveger

  Sammenhengende nett av gangforbindelser

  Hele reisekjeder

  By-/tettstedsentrum: Finmasket nett

 • Det skal vre attraktivt g for

  alle

  Flere skal g mer

  Utforme fysiske

  omgivelser

  Utvikle sammenhengende

  gangnett

  F til godt samspill i trafikken

  Fastlegge drift og

  vedlikehold

  Utvikle en aktiv

  gkultur

  Styre arealbruk,

  utvikle byen og tettstedet

  Foto: Alf Stle

 • Gode byrom og

  uteomrder

  innbyr til ging

  og opphold

  Foto: Amund Johne

  Attraktive omgivelser

 • Variasjon i bybildet er stimulerende for gende

  Aktive fasader i frste etasje

  Foto: Ellen Haug

  Foto: Ellen Haug

 • Omgivelsene kan gjre en ndvendig reise hyggelig

  eller mindre hyggelig

  Foto: Amund Johne

  Foto: Berit

  Hartveit

 • Gode plasser blir flittig brukt

  se og bli sett er en viktig del av bylivet

  Folk liker gjerne sitte med ryggen mot en vegg

  Kvalitet i bebyggelsen

  Fotos: Ellen Haug

 • Noe gjre og noe se p

  Kilde: Bianca Maria Hermansen,

  Kristiansand 2013

 • Parker, grnt drag og andre urbane naturomrder br inng i hovedvegnettet Foto: Berit Hartveit

  Mennesker trives i grnne omgivelser

 • Fotos: Inge dahlman

  Enkel grft eller t