OPإ TA PRAVILA ZA KLADIONIؤŒARSKE IGRE NA Kladionica - mjesto gdje uؤچesnici igre mogu napraviti (postaviti)

Embed Size (px)

Text of OPإ TA PRAVILA ZA KLADIONIؤŒARSKE IGRE NA Kladionica - mjesto gdje uؤچesnici igre mogu...

 • "Games Service" DOO za igre na sredu, Cara Dušana 14, 78250 Trn – Laktaši, BIH PIB: 402922500008, JIB: 4402922500008, Ž.R.SBERBANK: 567-24111000466-96

  OPŠTA PRAVILA ZA KLADIONIČARSKE IGRE NA SREĆU

  1. Ime podnosioca zahtjeva, organizacione i pravne forme, lokacija i mjesto realizacije aktivnosti

  "Games Service" Društvo sa ograničenom odgovornošdu,

  Pravna adresa - Cara Dušana 14, 78250 Trn, Bosna i Hercegovina

  Mjesto realizacije aktivnosti - Cara Dušana 14, 78250 Trn, Bosna i Hercegovina

  2. Marka priređivača i logotip

  Marka i logotip priređivača je "Xlivebet"

  3. Vrsta priređivanja

  Vrsta igre koja se priređuje je "kladioničarske igre".

  4. Opis priređivanja i vođenja kladioničarskih igara

  Suština "Games Service - Xlivebet" kladioničarskih igara jeste prihvadanje opklada na predviđene ishode događaja u skladu sa Članom 6. stav 1.m i Članom 74. Zakona o Igrama na Sredu Republike srpske, gdje osvajanje opklade može da zavisi od potpune ili djelimične slučajnosti predviđanja. Organizator prihvata opklade na određene događaje u svijetu u skladu sa prethodno objavljenom ponudom.

  U ovom Pravilniku izrazi imaju sljedede značenje:

  Program (lista) - popis predstojedih događaja i vjerovatni ishodi sa kvotama koje se redovno nude od

  strane organizatora.

  Opklada (Ulog) - iznos novca koji učesnik bira da de staviti na predviđanja događaja ili skup događaja

  uključenih u tiket, a na koji gubi pravo da potražuje nazad u slučaju gubitka.

  Ishod (rezultat) događaja - rezultat vjerovatne varijante igre, sporta, društveno značajnog događaja,

  za koji organizator pruža kvote.

  Kvota - koeficijent koji određuje organizator za ishod određenog događaja i izražena je u brojčanoj

  vrijednosti. Kvote se mogu mijenjati nakon svakog uloga, pod uslovom da ved uložene opklade

  ostanu na snazi i nisu revidirane.

  Učesnik - osoba od 18 godina i više koja je pristala na ugovor o klađenju sa kladionicom prema

  pravilima definisanih ovim Pravilnikom.

  Klađenje - ugovor dogovoren između Organizatora i učesnika prema kom strana koja gubi mora da

  ispuni preuzete obaveze. Ugovori klađenja su dogovoreni u skladu sa uslovima koje je Organizator

  predložio u ovom Pravilniku - u obliku prihvadanja opklade od učesnika.

  Kladioničar- Zvaničnik Organizatora: kladionica, operater na računaru, koji je ovlašten da prihvati

  opklade, isplati dobitak i obavlja druge poslove definisane ovim Pravilnikom, sa učesnicima.

  Kladionica - mjesto gdje učesnici igre mogu napraviti (postaviti) opklade, dobiti dobitke i pratiti

  proces pojedinih igara.

  Totalizator - zapisnik kladioničnog listida na magnetnim medijima ili drugoj elektronskoj opremi.

 • "Games Service" DOO za igre na sredu, Cara Dušana 14, 78250 Trn – Laktaši, BIH PIB: 402922500008, JIB: 4402922500008, Ž.R.SBERBANK: 567-24111000466-96

  4.1. Funkcije, mogućnost i bonus

  Organizator može da ponudi različite funkcije, mogudnosti i bonuse u cilju promocije i unaprijeđenja

  poslovanja. Učesnik može primati ili koristiti samo one promocije koje su mu na raspolaganju.

  Organizator ima pravo da po vlastitom nahođenju i u svakom trenutku ponudi posebne uslove za

  određenog klijenta ili grupe klijenata (VIP članstvo), da otkaže promocije i funkcije bez ikakvog

  upozorenja ili kompenzacije, da promjeni uslove i / ili zamijeni jednu promociju drugom.

  Organizator ima pravo da otkaže bonuse i dobitak od klađenja u punom ili djelimičnom iznosu bonus

  sume, ako organizator posumnja da je bonus zloupotrebljen.

  Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga promijeni uslove distribucije

  promocija i grupu učesnika kojima su promocije dostupne.

  Organizator definiše uslove i načine korištenja bonusa posebnim uputstvima i pravilnicima koji su

  dostupni na mjestu priređivanja i u biltenima priređivača

  Neke od funkcija i promocija su: Sigurica, Bet Plus, Bonus Dobrodošlice, Multi i Cashback bonus,

  Rakeback bonus, Preporuči prijatelja, SuperTip, Gol minute+, itd.

  4.1.1. Sigurica

  Funkcija preko koje učesnik ima pravo da zatvori opklade za iznos koji nudi Organizator, izbjegavajudi

  gubitke ili dobitke kao rezultat ishoda događaja. Ova funkcija je na raspolaganju za sve opklade na

  kojima je to naznačeno na opkladi i tiketu. Organizator može ponuditi iznos koji je vedi, manji ili

  jednak mogudem dobitku. Organizator takođe ima diskreciono pravo da ne pravi bilo kakve ponude

  ili povuče funkciju u bilo kojem trenutku.

  Sigurica funkcija je dostupna nakon postavljanja opklade prije završetka događaja. Suma predložena

  za opkladu može se promijeniti zavisno od nekih uslova; npr, ulog, kvota, kvota u trenutku odabira

  funkcije Sigurica i provizija definisana od strane organizatora. Ukoliko učesnik prihvati funkciju

  sigurice, njegova opklada de biti zatvorena. Ako učesnik ne koristi ovu funkciju ili se ne slaže sa

  predloženim iznosima, opklada de se smatrati važedom do datog završetka događaja.

  Na primjer,

  Pretpostavimo da je ulog 1000 KM na igru "Bosna-Danska" na pobjedu Bosne sa kvotom 2.2. U

  slučaju pobjede dobitak de biti 2200 KM (1 000 x 2.2). Nakon postavljanja opklade, TIP1 kvota de

  pasti sa 2,2 na 1,5. U ovom slučaju, Sigurica suma de se izračunati na sljededi način: odnos kvota (2.2

  / 1.5) se množi sa ulogom. Nakon toga, provizija definisana od strane Organizatora se oduzima od

  primljenog iznosa. U ovom slučaju to je 8,5% (2,2 / 1,5 x 1 000) - 8,5% = 1 342. Tako, učesnik ima

  priliku da dobije 1342 KM. preko Sigurica funkcije dok se rezultat događaja ne sazna. U slučaju

  korištenja Sigurica funkcije, predložena suma se ispladuje učesniku na propisan način.

 • "Games Service" DOO za igre na sredu, Cara Dušana 14, 78250 Trn – Laktaši, BIH PIB: 402922500008, JIB: 4402922500008, Ž.R.SBERBANK: 567-24111000466-96

  4.1.2. Bet Plus

  Funkcija koja omogudava dodavanje i zamjenu opklada na tiketu. Ukoliko učesnik želi da izmjeni

  opkladu na tiketu mora da ispuni sledede zahtjeve organizatora:

  - Događaj koji se mijenja ne smije biti završen ili da je započeo.

  - Događaj sa kojim se vrši izmjena mora imati istu ili višu kvotu od događaja na tiketu u datom

  momentu.

  - Nije moguda izmjena sa istim događajem, ali sa višom kvotom.

  - Događaj koji se želi izmijeniti mora biti aktivan u programu u trenutku izmjene.

  Organizator pruža bonuse i mogudnost učestvovanja u trenutnim promocijama za one učesnike koji

  koriste usluge Organizatora. Besplatne opklade, bonuse i pristup promocijama de biti poništene ili

  otkazane za one igrače koji zloupotrebljavaju duh takve ponude. Organizator zadržava pravo da

  poništi bonus u bilo koje vrijeme u slučaju zloupotrebe i odmah zatvori račun korisnika.

  "Zloupotreba" uključuje, ali nije ograničena na otvaranje više računa radi mogudnosti dobijanja više

  bonusa. Kao prvo, učesnici mogu povudi bonus iznose sa preostalog salda, nakon čega, samo iznos

  bonusa koji je ostao na računu za igranje. Organizator zadržava pravo da poništi bonus dat učesniku

  ako bonus nije za klađenje.

  4.1.3. VIP club

  Organizator zadržava pravo da omogudi različite bonusa za grupu učesnika koji pristupe VIP klubu

  kladionice. To mogu da budu, ne ograničavajudi se na: bonus dobrodošlice, preporuči prijatelja,

  povrat uloženih sredstava, bonus kvote, takmičenje kroz tabele, itd.

  4.1.4. Multi Bonus i Multi Cashback

  Ovi bonusi omogudavaju učesnicima da prilikom postavljanja multi opklada uvedaju dobitak za

  određeni iznos ili ostvare povrat uloženih sredstava.

  Multi Bonus omogudava učesniku da procentualno uveda svoju dobit u zavisnost od broja opklada i

  kvota na jednom tiketu. Organizator zadržava pravo da postavlja uslove i parametre vezane za

  bonus, kao što su: broj događaja na tiketu, minimalna kvota i procent uvedanja dobitka.

  Cash Back bonus omogudava učesniku da ostvari procentualni povrat uloženih sredstava u zavisnost

  od broja opklada i kvota na jednom tiketu. Da bi učesnik ostvario ovaj bonus njegova opklada ili više

  njih moraju biti gubitne. Organizator zadržava pravo da postavlja uslove i parametre vezane za

  bonus, kao što su: broj događaja na tiketu, minimalna kvota i procent uvedanja dobitka.

  4.1.5. SuperTip

  Promocija kojim se pravi izdvojena ponuda određenih događaja sa uvedanim kvotama. Organizator

  zadržava prava da definiše dodatne uslove za ovu igru kao što su: način kombinovanja događaja,

  minimalan broj događaja na tiketu, itd.

 • "Games Service" DOO za igre na sredu, Cara Dušana 14, 78250 Trn – Laktaši, BIH PIB: 402922500008, JIB: 4402922500008, Ž.R.SBERBANK: 567-24111000466-96

  4.2. Procedura prihvatanja opklada

  a) Učesnik podnosi zahtjev da kladionica prihvati opkladu iz objavljenog programa, informišudi

  o događaju uključenog u program (nazivom ili numeričkom šifrom), vrsti i tipu opklade, kao i

  o visini uloga. Učesnik de dobiti tiket koji potvrđuje da je opklada prihvadena svaki put kada

  napr