Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  1/134

  ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificarstructurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a liceni brevetelor de turismEMITENT: AUTORITAT A NA!IONA"# $ NTRU TURI%& ' &INI%T RU(ONO&I I

  PUBLICAT N:&ONITORU" O)I(IA" nr* + + din -. iunie /0-+ Da a in rarii in !i"#are : 1$ iunie 2013

  Av1nd 2n vedere prevederileOrdonanei 3uvernului nr* 45-664 privind organizareai desfurarea activitii de turism 2n Rom1nia, aprobat cu modificri i completri "egea nr* 7 5/00-, cu modificrile ulterioare, precum i prevederileart* /0 alin* 8-9 din:otr1rea 3uvernului nr* -*/;75/0-0 privind eliberarea certificatelor de clasificare, alicenelor i brevetelor de turism, cu modificrile i completrile ulterioare, 2n temeiul prevederilorart* 6 alin* 8+9 din :otr1rea 3uvernului nr* 65/0-+ privindorganizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Turism,

  preedintele Autoritii Naionale pentru Turism emite urmtorul ordin< ART* - %e aprob Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificarstructurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a liceni brevetelor de turism prevzute 2n ane=a>9 care face parte integrant din prezenordin* ???????????? >9 Ane=a se public 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* + + bis, carpoate ac@iziiona de la (entrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome &onitOficial , Bucureti, os* $anduri nr* -*

  ART* / "a data intrrii 2n vigoare a prezentului ordin se abrogOrdinul ministrului dezvoltriiregionale i turismului nr* -*0 -5/0-- pentru aprobarea Normelor metodologice privindeliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism, publicat&onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* -4/ i -4/ bis din - martie /0--* ART* + $rezentul ordin se public 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I*

  $reedintele Autoritii Naionale pentru Turism, Rzvan )ilipescu

  Bucureti, -0 iunie /0-+* Nr* ; *

  AN C#

  Norme metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a licenelor i brevetelor de turism

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  2/134

  (A$* I Dispoziii generale

  ART* - $rezentele norme metodologice, elaborate 2n conformitate cu prevederileart* /0 alin*8-9 din :otr1rea 3uvernului nr* -/;75/0-0 privind eliberarea certificatelor declasificare, a licenelor i brevetelor de turism, cu modificrile i completrile ulterioinclusiv cele prevzute de:*3* nr* -/-5/0-+ ' denumit 2n continuare @otr1re, suntobligatorii i stabilesc metodologia, condiiile i criteriile privind< clasificarea tutipurilor de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie publicRom1nia, eliberarea licenelor de turism pentru operatorii economici care desfoaactiviti specifice ageniilor de turism precum i acordarea brevetului de turism* ART* / Definiii En sensul prezentelor norme, termenii de mai Fos au urmtorul 2neles< a9 operator economic< persoana fizic autorizat, 2ntreprinderea individual familial, societatea comercial sau alt persoan Furidic constituit conform legii, cdesfoar activiti economice specifice ageniilor de turism, respectiv activiti cazare, alimentaie public i alte servicii specifice 2n structuri de primire turisticeproprietar i5sau administrator al acestora* b9 structur de primire turistic cu funciune de cazare< @oteluri, @oteluri'aparta@osteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungaloG'uri, sate de vacancampinguri, popas turistic, csue tip camping, apartamente i camere de 2nc@iriatlocuine familiale, nave fluviale i maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensturistice i pensiuni agroturistice i alte uniti cu funciuni de cazare turistic c9 structur de primire turistic cu funciune de alimentaie public< unitialimentaie din incinta structurilor de primire cu funciuni de cazare 8inclusiv cele deservesc acestora9, uniti de alimentaie public situate 2n staiuni turistice, precumcele administrate de societi comerciale de turism, restaurante, baruri, uniti de fafood, cofetrii, patiserii i care sunt atestate conform legii d9 certificat de clasificare< document eliberat de ctre instituia public centrresponsabil 2n domeniul turismului, care reprezint o form codificat de prezentasintetic a nivelului de confort, a calitii dotrilor i a serviciilor prestate 2n cadstructurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie publi(ertificatul de clasificare este 2nsoit de fia privind 2ncadrarea nominal a spaiilorcazare pe categorii sau de fia privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurde primire turistice cu funciuni de alimentaie public, constituind parte integrantacestuia* e9 agenie de turism ' orice unitate specializat, persoan Furidic, care organizeazofer i vinde pac@ete de servicii turistice sau componente ale acestora, 2n calitate intermediar 2ntre prestatorul de servicii turistice 8cazare, alimentaie public, transptratament balnear, agrement, etc9 i consumatorul final* En Rom1nia ageniile de turpot fi de dou tipuri< touroperatoare sau detailisteH f9 agenie de turism touroperatoare ' agenie de turism, av1nd ca obiect de activitaorganizarea i v1nzarea pe cont propriu a pac@etelor de servicii turistice sau componentelor acestora, direct sau prin intermediariH g9 agenie de turism detailist ' agenie de turism care vinde sau ofer spre v1nzare 2n contul unei agenii de turism touroperatoare, pac@ete de servicii turistice componente ale acestora contractate cu agenia de turism touroperatoare

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  3/134

  @9 filiala5sediul secundar 8sucursala, reprezentana sau orice alt asemenea sediu fpersonalitate Furidic9 ageniei de turism au 2nelesul dat de dispoziiile"egii nr* +-5-660privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioareH i9 licen de turism ' document eliberat de ctre instituia public centraresponsabil 2n domeniul turismului, prin care se atest capacitatea unei persoan Furidice, titularul licenei, de a comercializa servicii turistice 2n condiii de calitasiguran pentru turiti5consumatori finaliH F9 ane=a licenei de turism ' document eliberat de ctre instituia public centrresponsabil 2n domeniul turismului prin care se atest capacitatea unei persoan Furidice, titularul licenei, de a comercializa servicii turistice 2n condiii de calitasiguran pentru turiti5consumatori finali, prin filiale5sedii secundare, cu sau personalitate Furidic* 9 brevet de turism ' document eliberat de ctre instituia public centralresponsabil 2n domeniul turismului, prin care se atest capacitatea profesional 2domeniul turismului a persoanelor fizice care asigur conducerea ageniilor de turisi5sau a structurilor de primire turistice*

  (A$* II Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea i radiecertificatului de clasificare sau 2ncetarea temporar a activitii ART* + 8-9 %tructurile de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie publicclasific pe stele i respectiv, margarete 2n cazul pensiunilor turistice i agroturistice,funcie de caracteristicile constructive, dotrile i calitatea serviciilor pe care le ofepotrivit condiiilor i criteriilor minime obligatorii i suplimentare cuprinse 2n ane=e-, -*-, -*-*-, -*/, -*+, -*., -* , -* *-, -*;, -*7, -*4, / i 7 care fac parte integrant dinprezentele norme metodologice* 8/9 (lasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecia turiticonstituind o form codificat de prezentare sintetic a nivelului de confort i a ofede servicii* 8+9 (lasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor @otr1re i a prevederilorOrdonanei 3uvernului nr* 45-664 privind organizarea idesfurarea activitii de turism 2n Rom1nia, aprobat i modificat prin"egea nr*7 5/00- cu modificrile i completrile ulterioare, de ctre instituia public centraresponsabil 2n domeniul turismului, instituie abilitat s desfoare activiti autorizare 2n domeniul turismului* ART* . Documentaia necesar pentru eliberarea i presc@imbarea certificatului dclasificare sau modificarea fiei ane=e, este dup caz< 8-9 liberare certificat de clasificare ' 2n vederea eliberrii certificatului de clasificaoperatorii economici proprietari i5sau administratori de structuri de primire turisticfunciuni de cazare i5sau alimentaie public depun la sediul instituiei publice centrresponsabile 2n domeniul turismului, documentaia cu urmtorul coninut< a9 cerere standardizat, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* + la prezentnorme metodologiceH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioadin care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru codul5codurile (A N corespunztoare, pentru structura de primire turistic respectivconformart* - din "egea nr* + 65/00. privind simplificarea formalitilor la 2nregistrare 2n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor Furi

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  4/134

  2nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelo Furidice, cu modificrile i completrile ulterioare* En cazul instituiilor puorganizaiilor, asociaiilor, fundaiilor, cultelor religioase i alte asemenea ' copdocumentului de 2nfiinare 8@otr1re de guvern, @otr1re instan, etc9, cdocumentului de 2nregistrare fiscal, statutul sau documentul care atest posibilitatdesfurrii activitii de cazare i5sau alimentaie public i documentul din care rezulte dreptul de administrare 8proprietate, comodat, 2nc@iriere sau alt drept folosin9 a structurii8lor9 de primire turistic8e9 precum i adresa unitirespectiv8e9H c9 fi standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categoriitipuri, conform ane=ei nr* . la prezentele norme metodologice, dup cazH d9 fi standardizat privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile primire turistice cu funciuni de alimentaie public, conform ane=ei nr* la prezennorme metodologice, dup cazH e9 dovada 2nregistrrii contractelor de munc 2n registrul general de evidensalariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul cererstandardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 a personalului minim neceasigurrii funcionrii structurii de primire turistice 8conducere operativ, ef rececazare i5sau ef producie i servire pentru unitile de alimentaie public, dup caz9a documentelor care atest pregtirea profesional a fiecruia, conform ane=ei nr* 7 prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 2ncadrarea cu personcalificat vor fi prezentate la data verificrii la faa locului a structurii de primire turisupuse procedurii de clasificareH f9 copia avizului de specialitate emis conform prevederilor :otr1rii 3uvernului +-5-66; pentru aprobarea &etodologiei de avizare a documentaiilor de urbanismprivind zone i staiuni turistice i a documentaiilor te@nice privind construciidomeniul turismului de instituia public central responsabil 2n domeniul turismasupra documentaiilor te@nice privind amplasamentul, conformarea i funcionalitaconstruciilor noi cu destinaie turistic sau pentru documentaiile te@nice privamplasamentul, conformarea i funcionalitatea construciilor e=istente 2n circuturistic supuse lucrrilor de modernizare, reamenaFare, e=tinderi sau altor lucrri cmodific funcia turistic a acestora sau 2n cazul construciilor e=istente ce urmeaz amodificate structural i funcional 2n scopul primirii unei funcionaliti cu profil tudup caz* 8/9 Reclasificare unitate la un alt tip de structur i5sau categorie de clasificare ' vederea presc@imbrii certificatului de clasificare emis pentru acelai operaeconomic, 2n situaia reclasificrii unitii la un alt tip de structur i5sau categorieclasificare< a9 cerere standardizat, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* + la prezentnorme metodologiceH b9 memoriu Fustificativ de reclasificareH c9 fi standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categoriitipuri, conform ane=ei nr* . la prezentele norme metodologice, dup cazH d9 fi standardizat privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile primire turistice cu funciuni de alimentaie public, conform ane=ei nr* la prezennorme metodologice, dup cazH e9 certificatul de clasificare emis anterior 2nsoit de fia ane=, 2n original* f9 dovada 2nregistrrii contractelor de munc 2n registrul general de evidensalariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul cererstandardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 a personalului minim neceasigurrii funcionrii structurii de primire turistice 8conducere operativ, ef rececazare i5sau ef producie i servire pentru unitile de alimentaie public, dup caz9

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  5/134

  a documentelor care atest pregtirea profesional a fiecruia, conform ane=ei nr* 7 prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 2ncadrarea cu personcalificat vor fi prezentate la data verificrii la faa locului a structurii de primire turisupuse procedurii de clasificareH 8+9 %c@imbare titular al certificatului de clasificare ' 2n cazul sc@imbrii opereconomic, titular al certificatului de clasificare, care desfoar activitate de cazai5sau alimentaie public prin intermediul structurii de primire turistice 2n cadocumentaia va cuprinde< a9 cerere standardizat, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* + la prezentnorme metodologiceH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioadin care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru codul5codurile (A N corespunztoare, pentru structura de primire turistic respectivconformart* - din "egea nr* + 65/00.* En cazul instituiilor publice, organizaiiloasociaiilor, fundaiilor, cultelor religioase i alte asemenea ' copia documentului d 2nfiinare 8@otr1re de guvern, @otr1re instan, etc9, copia documentulu 2nregistrare fiscal, statutul sau documentul care atest posibilitatea desfurractivitii de cazare i5sau alimentaie public i documentul din care s rezulposibilitatea administrrii 8proprietate, comodat, 2nc@iriere sau alt drept de folosstructurii8lor9 de primire turistic8e9 precum i adresa unitii8lor9 respectiv8e9H c9 fi standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categoriitipuri, conform ane=ei nr* . la prezentele norme metodologice, dup cazH d9 fi standardizat privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile primire turistice cu funciuni de alimentaie public, conform ane=ei nr* la prezennorme metodologice, dup cazH e9 dovada 2nregistrrii contractelor de munc 2n registrul general de evidensalariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul cererstandardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 a personalului minim neceasigurrii funcionrii structurii de primire turistice 8conducere operativ, ef rececazare i5sau ef producie i servire pentru unitile de alimentaie public, dup caz9a documentelor care atest pregtirea profesional a fiecruia, conform ane=ei nr* 7 prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 2ncadrarea cu personcalificat vor fi prezentate la data verificrii la faa locului a structurii de primire turisupuse procedurii de clasificareH 8.9 %c@imbare denumire structur de primire turistic ' 2n situaia sc@imbrii denstructurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului de clasificdepune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismuluidocumentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice 2n cauz, din carerezulte noua denumireH b9 certificatul de clasificare i fia ane= emis anterior ' 2n original* 8 9 liberare duplicat certificat de clasificare5fi ane= ' 2n vederea eliberrii unduplicat al certificatului de clasificare5fiei ane=e, 2n cazul pierderii deteriorrii5distrugerii acestora, operatorul economic, titular al certificatului clasificare5fiei ane=e, depune la sediul instituiei publice centrale responsabile domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare5fiei ane=eH b9 anunul din pres privind dovada publicrii pierderii5distrugerii certificatuluclasificare5fiei ane=e, declarate nule* 8;9 &odificare fi ane= ' 2n vederea eliberrii unei noi fie ane=e a certificatuluclasificare, 2n situaia 2n care au intervenit modificri 2n structura spaiilor cu funciu

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  6/134

  cazare i5sau de alimentaie public, operatorul economic proprietar i5sau administrade structuri de primire turistice depune la sediul instituiei publice centrale responsab 2n domeniul turismului o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere privind eliberarea unei noi fie ane=eH b9 fi standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categoriitipuri, conform ane=ei nr* . la prezentele norme metodologice sau fia standardizaprivind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funcde alimentaie public, conform ane=ei nr* la prezentele norme metodologice, dupcazH c9 fia ane= eliberat anterior ' 2n originalH d9 memoriu Fustificativ de reclasificare, dac este cazul* ART* Radiere certificat de clasificare Operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, 2n cazul 2ncetrii definiactivitii 2n structura de primire turistic, depune la sediul instituiei publice centresponsabile 2n domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere privind radierea certificatului de clasificareH b9 certificatul de clasificare i fia ane= emis anterior ' 2n original*

  (A$* III Dispoziii privind procedura de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcde cazare i5sau alimentaie public

  ART* ; 8-9 (ererea solicitantului este analizat i soluionat 2n cel mai scurt termen, dar nmai mult de +0 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia 2nsoit ddocumentaia completH 8/9 En cazul unei documentaii incomplete, instituia public central responsabildomeniul turismului informeaz solicitantul, 2n termen de zile lucrtoare de la da 2nregistrrii cererii, printr'o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documsuplimentare, precum i cu privire la consecinele asupra termenului de analizare documentaiei prevzut la alin* 8-9H 8+9 Dac 2n termen de ; luni de la data emiterii notificrii, documentaia prevzutalin* 8/9 nu este completat, aceasta se claseaz* ART* 7 $entru situaiile prevzute la art* . alin* 8+9 i art* , operatorul economic, titulacertificatului de clasificare, are obligaia s anune 2n momentul 2n care 2nceteactivitatea* Nerespectarea acestei obligaii se sancioneaz potrivit prevederilor d@otr1re* ART* 4 $rocedura de emitere a certificatelor de clasificare i a fielor ane=e pentru structurde primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public, 2n cadocumentaiilor 2ntocmite conform prevederilor art* . alin* 8-9, 8/9 i 8+9,urmtoarea< 8-9 Instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin personaluspecialitate, 2n termenul prevzut la art* ; alin* 8-9, verific documentaia depuselibereaz solicitantului o autorizaie provizorie de funcionare, conform modeluprezentat 2n ane=a nr* -. la prezentele norme metodologice, prin care se atest cdocumentaia este complet i prin care se acord operatorului economic dreptul de funciona p1n la data verificrii la faa locului a structurii de primire turistice 2n cauz 8/9 En termen de 60 de zile de la data emiterii autorizaiei provizorii, instituia pucentral responsabil 2n domeniul turismului, are obligaia de a verifica structura

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  7/134

  primire turistic supus procedurii de clasificare, prin delegarea personalului dspecialitate cu atribuii 2n acest sens, denumit 2n continuare comisia H 8+9 (omisia efectueaz verificarea doar 2n prezena reprezentantului legal operatorului economic, care are obligaia s prezinte comisiei autorizaia provizorie funcionare ' 2n original* (onstatrile rezultate 2n urma verificrii, se consemneaz 2nnot de verificare ' denumit 2n continuare NOT# D ("A%I)I(AR 2ntocmit 2n tree=emplare* Nota de clasificare va cuprinde tipul i categoria de clasificare la care 2ncadreaz efectiv structura de primire turistic, conform condiiilor i criterprevzute de prezentele norme metodologice* 8.9 En situaia 2n care la data verificrii la faa locului se constat deficiene mincare pot fi remediate 2n regim de urgen, comisia poate acorda un termen scurt dremediere de ma=im 7 zile lucrtoare, fc1nd meniune 2n nota de clasificare cu privla aceste aspecte* Operatorul economic are obligaia ca dup remedierea deficienelofr s depeasc termenul acordat, s fac dovada remedierii deficienelor printransmiterea de documente Fustificative 8cu titlu e=emplificativ, fr a fi limitativ< fiscale, fie de inventar, note de intrare recepie, proces verbal de recepie, e=trasR JI%A", contracte de prestri servicii, etc*9 la sediul instituiei publice centrresponsabile 2n domeniul turismului* En acest caz, certificatul de clasificare se eliber 2n termenul de - zile prevzut de art* ., alin* 849 din @otr1re* En cazul 2noperatorul economic nu transmite documentele Fustificative 2n termenul acorcertificatul de clasificare nu se elibereaz, operatorul economic fiind notificat 2n acsens* En notificare se va meniona faptul c operatorul economic trebuie s reia 2ntreprocedur de clasificare precum i faptul c nota de clasificare 2i 2nceteaz oriefecte* 8 9 En cazul cldirilor cu valoare de patrimoniu, 2n funcie de condiiile conconstatate 2n structura de primire turistic verificat se pot propune, 2n mod e=cepioderogri pentru caracteristicile constructive care constituie criterii obligatorii 2n vedeacordrii categoriei de clasificare* Aceste derogri vor fi analizate sub aspectoportunitii i aprobate de conductorul instituiei publice centrale responsabile domeniul turismului, 2n baza unor documente Fustificative* $ropunerea pentru derose consemneaz 2n nota de clasificare i se menioneaz 2n mod distinct 2n fia ane=certificatului de clasificareH 8;9 %tructurile de primire turistice care la data verificrii nu 2ndeplinesc cel pcondiiile i criteriile pentru categoria minim 8cu e=cepia celor prevzute la art* 4 8.9 din prezentele norme metodologice9 nu se clasific i 2n consecin, nu pdesfura activitate de cazare i5sau alimentaie public* En acest caz, motivaneclasificrii se consemneaz 2n nota de clasificare* Autorizaia provizorie funcionare 2i 2nceteaz valabilitatea, fiind reinut de ctre comisieH 879 En cazul 2n care la instituia public central responsabil 2n domeniul turissunt 2nregistrate sesizri5reclamaii cu privire la activitatea operatorului econo8administrator al unei structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i5alimentaie public9 ce se afl 2n procedur de clasificare iar la data 2nregistrsesizrii5reclamaiei operatorul economic 2n cauz funcioneaz 2n baza autorizaprovizorii de funcionare, personalul de specialitate din cadrul instituiei publice centresponsabile 2n domeniul turismului soluioneaz sesizarea5reclamaia prin verificarefaa locului a aspectelor prezentate 2n cuprinsul sesizrii5reclamaiei odat cu finalizaprocedurii de clasificare, prin 2ntocmirea notei de clasificare i reinerea autorizaprovizorii de funcionare* 849 Un e=emplar al notei de clasificare se comunic solicitantului* ART* 6 $rocedura de emitere a certificatelor de clasificare i a fielor ane=e pentru structurde primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public, 2n ca

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  8/134

  documentaiilor 2ntocmite conform prevederilor art* . alin* 8.9 i 8 9 precum i procede emitere a unei noi fie ane=e, 2n cazul documentaiilor 2ntocmite confoprevederilor art* . alin* 8;9, este urmtoarea< 8-9 $entru documentaia 2ntocmit potrivit art* . alin* 8.9 instituia public cenresponsabil 2n domeniul turismului, prin personalul de specialitate, 2n termeprevzut la art* ;, verific documentaia depus i elibereaz solicitantului un nocertificat de clasificare cu noua denumire a structurii de primire turistice 2n cauzH 8/9 $entru documentaia 2ntocmit potrivit art* . alin* 8 9 instituia public cenresponsabil 2n domeniul turismului, prin personalul de specialitate, 2n termeprevzut la art* ;, verific documentaia depus i elibereaz solicitantului un nocertificat de clasificare i5sau o nou fi ane=, cu meniunea DU$"I(AT H 8+9 En situaia 2n care au intervenit modificri 2n structura spaiilor cu funciucazare i5sau de alimentaie public, 2n baza documentaiei prevzute la art* . alin* instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin personalul specialitate, 2n termenul prevzut la art* ;, verific documentaia depus i elibereasolicitantului o nou fi ane=, conform solicitrii operatorului economicH 8.9 Dac 2n noua structur a spaiilor cu funciuni de cazare, prevzut la art* 6 a8+9, e=ist i spaii clasificate la o categorie de clasificare imediat superioar, operatoeconomic menioneaz printr'un memoriu Fustificativ de reclasificare, criteriile minobligatorii privind suprafaa i dotrile 2n spaiile respective efectiv 2ndeplicomparativ cu gradul de confort 8categoria9 2nscris 2n certificatul de clasificare* ART* -0 "a documentaiile 2ntocmite conform prevederilor art* . i art* sau pentr 2ndeplinirea procedurii de clasificare prevzute la art* 4 i art* 6, instituia pubcentral responsabil 2n domeniul turismului, 2n cazul 2n care consider necesar, posolicita operatorului economic i alte documente suplimentare Fustificative sau podispune verificri la faa locului, prin personalul de specialitate, a condiiilor i criter 2ndeplinite* ART* -- Dup 2ndeplinirea procedurii privind verificarea documentaiei depuse de operatoeconomic, verificarea la faa locului a structurii de primire turistice i 2ntocmirea noteclasificare, 2n termen de - zile de la data 2ntocmirii notei, instituia public centrresponsabil 2n domeniul turismului emite certificatul de clasificare 2nsoit de fia pr 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri sau de fia privi 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciunialimentaie public ' dup caz, conform mac@etelor prezentate 2n ane=ele nr* 6, 6*6*/ la prezentele norme metodologice sau emite o notificare 2n cazul 2n care condide clasificare prevzute la art* 4 alin* 8.9 nu sunt 2ndeplinite 2n termenele acordate* ART* -/ Obligaia intrrii 2n posesie a autorizaiei provizorii de funcionare i5saucertificatului de clasificare 2n format original revine e=clusiv operatorului economic ti se elibereaz doar la cererea solicitantului, 2n varianta agreat de acesta, dup cumurmeaz< a9 de la sediul5sediile instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismreprezentantului legal sau prin delegarea scris a unui alt reprezentant al operatorulueconomic solicitantH b9 prin servicii de curier rapid naional sau prin alte servicii potale, la adresa destinaie indicat de solicitant, cu plata ramburs*

  (A$* IJ (ondiii generale de funcionare 2n structurile de primire turistice cu funciuni cazare i5sau alimentaie public, dup caz

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  9/134

  ART* -+ 8-9 Operatorul economic proprietar i5sau administrator de structuri de primturistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public are urmtoarele obligaii< a9 s asigure buna 2ntreinere i funcionalitate a dotrilor pe toat perioada dfuncionare inclusiv prin amenaFarea i 2ntreinerea spaiilor verzi, a zonelor agrement, terenurilor ambientale i altor dotri e=terioare 8ane=e9 aflate 2n administrproprietate, concesiune, 2nc@iriere, comodat sau alt drept de folosin, dup caacestea fc1nd parte integrant a structurii de primire turisticeH b9 s afieze la recepie sau 2n @olul de primire ' dup caz, tarifele ma=imalerecepie practicate, stabilite pentru structura de primire turistic de cazare* En situaicare 2n aceeai structur de primire turistic e=ist spaii de cazare clasificate la o alcategorie dec1t cea 2nscris 2n fia ane= a certificatului de clasificare, acestea se vafia distinct 2mpreun cu tarifele aferenteH c9 s asigure 2n permanen ap cald i rece la grupurile sanitare din cadrustructurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public* d9 s asigure 2n spaiile de cazare ocupate, 2n spaiile de servire i 2n cele comunetemperatur minim de /- grade ( iar pentru structurile de primire turistice 2n caredotarea cu sistem de climatizare5aer condiionat este obligatorie, o temperatur ma=imde / grade (H e9 s asigure personal calificat, conform specificaiilor din ane=a nr* 7 la prezennorme metodologice* $ersonalul de servire din structurile de primire turistice va pu 2mbrcminte specific stabilit de operatorul economic 2n cauz, difereniat 2n funde condiiile de desfurare a activitii i ecuson cuprinz1nd cel puin prenumele funcia, iar restul personalului va purta ec@ipament de lucru specific activitiiH f9 s asigure condiiile necesare astfel 2nc1t turitii s nu fie deranFai de zgomoproduse de instalaiile te@nice ale cldirii sau de ali factori de poluareH g9 s asigure spaii de cazare cu lumin natural direct i aerisireH @9 s nu amplaseze spaii de cazare la subsolul cldirilorH i9 s e=pun la loc vizibil, 2n e=teriorul cldirii< denumirea, tipul i 2nsemnele pcategoria de clasificare a structurii de primire turisticeH F9 s e=pun vizibil i 2n mod lizibil 2n recepie, 2n @olul structurilor de primirecare nu dispun de recepie i 2n spaiul de la intrare 2n saloanele de servire a mesecertificatul de clasificare i fia ane= a acestuia sau autorizaia provizorie dfuncionare, 2n copie, numrul de telefon T " J RD ' 04004;4/4/ al instituieipublice centrale responsabile 2n domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turitiH 9 s furnizeze informaii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasifici serviciile prestate, 2n toate materialele de promovare, conform autorizaiei provizde funcionare sau certificatului de clasificare obinutH l9 s pstreze 2n permanen, 2n original, 2n structura de primire turistic 2n caautorizaia provizorie de funcionare sau certificatul de clasificare i fia ane=acestuiaH m9 s asigure o gam diversificat de servicii suplimentare, fr plat sau cu plaseparat, conform listei orientative prezentate 2n ane=a nr -*-*- astfel< -* la unitile de . i stele5margarete ' cel puin - serviciiH /* la unitile de + stele5margarete ' cel puin -/ serviciiH +* la unitile de / stele5margarete ' cel puin 4 serviciiH .* la unitile de - stea5margaret ' cel puin serviciiH n9 s asigure 2n spaiile de cazare materiale scrise, realizate estetic i tiprite 2n limrom1n i 2n cel puin dou limbi de circulaie internaional 8la categoria +, . stele5margarete9 respectiv o limb de circulaie internaional 8la categoria - istele5margarete9, cuprinz1nd informaii utile pentru turiti cu privire la

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  10/134

  ' instruciuni de folosire a telefonului, dup cazH ' tarifele interne i internaionale pentru convorbiri telefoniceH ' lista cuprinz1nd serviciile suplimentare oferite i tarifele pentru cele cu plat, indicarea modalitilor de solicitare a serviciului 2n camerH ' lista de preuri cu preparatele room'serviceH ' lista cuprinz1nd preurile produselor din minibar, dup cazH ' instruciuni de folosire TJ, instalaie aer condiionat5climatizare dup cazH ' informaii turistice privind zona sau localitateaH ' orice alte informaii ce ar putea face agreabil seFurul turistuluiH "a @otelurile de . i stele, materialele vor fi prezentate 2n mape personalizate, 2fiecare spaiu de cazare sau prin afiare cu miFloace electronice 8prin intermedsistemului TJ cu circuit 2nc@is9H o9 s asigure pstrarea ordinii, linitii publice, moralitii i s respecte normele leg 2n vigoare privind sigurana i securitatea turitilor din structurile de primire turisticeH p9 s asigure conectarea la sistemul integrat de eviden a turitilor, 2n termen de ;zile de la implementarea i operaionalizarea acestuiaH K9 s afieze vizibil 2n camerele de baie, 2n cel puin dou limbi de circuinternaional, mesaFul $ro Natura ' conform modelului prezentat 2n ane=a nr* -+prezentele norme metodologice, referitor la opiunea fiecrui oaspete asupra duratei dutilizare a acelorai lenFerii i prosoapeH r9 s dein e=clusiv pentru orice structur de primire turistic cu funciuni de caz8cu e=cepia apartamentelor i camerelor de 2nc@iriat9 sau pentru structura de primturistic cu funciuni de alimentaie public clasificat la o categorie de +, . sau stelpe care o are 2n proprietate i5sau administrare, minim o adres de e'mail i un site Gepe care s fie afiate datele sale de identificare, adresa i numrul certificatului dclasificareH 8/9 Obinerea autorizaiei provizorii de funcionare sau a certificatului de clasificnu e=onereaz operatorul economic de respectarea prevederilor"egii nr* + 65/00.privind simplificarea formalitilor la 2nregistrarea 2n registrul comerului a persoafizice, asociaiilor familiale i persoanelor Furidice, 2nregistrarea fiscal a acestoprecum i la autorizarea funcionrii persoanelor Furidice, cu modificrile i completulterioare, respectiv, de obinerea autorizaiilor< sanitar, sanitar'veterinar, dsecuritate la incendiu, mediu i protecia muncii, dup caz* ART* -. 8-9 (onform prezentelor norme metodologice, 2n Rom1nia pot funciona urmtoartipuri de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare, clasificate astfel< a9 @otel de , ., +, /, - steleH b9 @otel'apartament de , ., +, / steleH c9 motel de +, /, - steleH d9 @ostel de +, /, - stele e9 vil turistic de , ., +, /, - steleH f9 bungaloG de +, /, - steleH g9 caban turistic de +, /, - steleH @9 sat de vacan de +, / steleH i9 camping, popas turistic, csue tip camping, de ., +, /, - steleH F9 pensiune turistic i pensiune agroturistic de , ., +, /, - margareteH 9 apartamente sau camere de 2nc@iriat de +, /, - steleH l9 structuri de primire cu funciuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritimefluviale de , ., +, /, - stele* 8/9 En cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare prevla alin* 8-9, poate e=ista urmtoarea structur a spaiilor de cazare

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  11/134

  a9 camer cu pat individual 8un loc9< reprezint spaiul destinat folosirii de ctsingur persoan* "imea patului individual este de minimum 60 cm* b9 camer cu pat matrimonial 8un loc sau dou locuri9< reprezint spaiul destfolosirii de ctre o persoan 8la camer cu un loc9 sau dou persoane 8la camer cdou locuri9* "imea patului matrimonial este de minimum -.0 cmH c9 camer cu pat dublu 8dou locuri9< reprezint spaiul destinat folosirii de ctre persoane* "imea patului dublu este de minimum -;0 cmH d9 camer cu dou paturi individuale 8dou locuri9H e9 camer cu trei paturi individuale 8trei locuri9H f9 camer cu patru paturi individuale 8patru locuri9H g9 camere comune ' cu mai mult de patru paturi individualeH @9 camer cu priciuri< reprezent1nd spaiul destinat utilizrii de ctre mai mpersoane* $riciul reprezint o platform din lemn sau din alte materiale pe care sasigur un spaiu de -00 cm lime pentru fiecare turistH i9 garsonier< reprezint spaiul compus din dormitor pentru dou persoane, salongrup sanitar propriu* Dormitorul poate fi desprit de salon i printr'un glasvand sau amiFloace care permit o delimitare esteticH F9 apartament< reprezint spaiul compus din unul sau mai multe dormito8ma=imum dormitoare9, salon 8camer de zi9, vestibul i ec@ipare sanitar propriecategoria de clasificare stele5margarete e=ist un grup sanitar pentru fiecare doulocuri, iar la categoria de clasificare . stele5margarete, precum i la restul categoriile=ist minimum un grup sanitar la . locuri* 9 suit< este ansamblul alctuit din dou camere, care pot funciona 2mpreun sseparat, cu condiia respectrii obligaiilor privind amplasarea grupurilor sanitaaferente acestora 8comun sau propriu9 2n funcie de categoria de clasificare la care su 2ncadrate cele / camere* l9 duple=< reprezint ansamblul alctuit din dou spaii distincte legate printr' o scinterioar, unul cu destinaia de camer de zi, av1nd 2n componen i grup sanitaprecum i un spaiu de dormit, situat la etaF* m9 pat suplimentar< reprezint patul individual 8pliant, fotoliu e=tensibil sau cmecanism asemntor ' uor demontabil9 care se instaleaz e=clusiv la solicitareturistului sau la solicitarea ageniei de turism i doar pentru perioada seFurului pencare a fost solicitat* 8+9 "ungimea patului din spaiile de cazare prevzute la alin* 8/9 va fi de minim/00 cm 2n cazul structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de +, . i stele5margarete i de minimum -60 cm 2n cazul structurilor de - i / stele5margarete* e=cepteaz patul suplimentar ale crui dimensiuni pot fi mai mici* ART* - Activitile desfurate 2n cadrul structurilor de primire turistice 8cazare, alimentagrement, tratament, comer etc*9 constituie un tot unitar, fiind pri componente produsului turistic, care impune asigurarea corelaiei dintre categoria structurii primire i calitatea celorlalte servicii* ART* -; 8-9 %tructurile de primire turistice cu funciuni de cazare pot avea 2n componspaii de cazare clasificate la cel mult dou categorii, cu condiia ca diferena dintaceste categorii s fie de cel mult o stea5margaret* (ategoria de clasificare a structurde primire turistice este dat de cea la care sunt 2ncadrate maForitatea spaiilor dcazare din incinta acesteia, dar nu mai puin de ; L din totalul spaiilor de cazare* Esituaia 2n care nu este 2ntrunit acest procent minim de ; L, structura de primireturistic va fi clasificat la categoria inferioar* 8/9 En situaia prevzut la alin* 8-9 din prezentul articol, operatorul economic 'decizia administratorului 8reprezentant legal9, poate valorifica spaiile de caz

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  12/134

  clasificate la categoria superioar 8prevzute 2n fia ane=9 fr a aduce atingedotrilor i calitii serviciilor prestate 2n acestea, la categoria inferioar 8prevzutfia ane=9 cu tariful corespunztor categoriei inferioare* Aceast decizie poate fi lunumai 2n cazul 2n care spaiile de cazare clasificate la categoria inferioar suinsuficiente pentru cazarea unui grup organizat de turiti i trebuie dovedit cdocumente Fustificative* ART* -7 Nu se admite organizarea unor activiti de Focuri distractive sau de noroc 2n @ounitilor* Asemenea activiti pot fi organizate doar 2n spaii distincte* ART* -4 "a structurile de primire turistice cu funciuni de cazare, accesul 2n camerele ddormit i la grupurile sanitare se face direct, fr a se trece prin alte camere folositpentru dormit* ART* -6 "a @oteluri, @oteluri'apartament, moteluri, vile turistice, apartamente sau camere 2nc@iriat precum i la navele maritime i fluviale de +, . i stele nu sunt admise patsuprapuse 2n spaiile de cazare, cu e=cepia patului suplimentar montat provizoriu cerere9 2n condiii de siguran* ART* /0 $entru structurile de primire turistice cu funciuni de cazare clasificate la categoride . i stele se utilizeaz lenFerie din materiale de calitate superioar* ART* /- $entru toate tipurile i categoriile de structuri de primire turistice cu funciuni cazare se utilizeaz lenFerii de pat i prosoape de culoare alb, rezistente la proceseltermice5c@imice de splare i sterilizare, care se sc@imb 2n mod obligatorieliberarea camerei, iar pentru seFururile mai lungi, conform specificaiilor din tabelori de c1te ori este nevoie, conform prevederilor art* -+ lit* 8K9T>M PQ (ategoria unitii Q "enFeria Q $rosoapele Q :alatele QS S SQ i . stele5margarete Q / zile Q / zile Q + zile Q

  S S SQ + stele5margarete Q + zile Q / zile Q ' Q

  S S SQ / stele5margarete i Q Q Q QQ - stea5margaret Q . zile Q + zile Q ' Q

  V V V W>%T>

  ART* // Definiiile, criteriile minime obligatorii, criteriile suplimentare i lista servisuplimentare pentru structurile de primire turistice cu funciuni de cazare sunt cuprin 2n ane=ele nr* -, -*-, -*-*-, -*/, -*+, -*., -* , -* *-, -*;, -*7, -*4 la prezentele normemetodologice* ART* /+

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  13/134

  8-9 (onform prezentelor norme metodologice, 2n Rom1nia pot funciona urmtoartipuri de structuri de primire turistice cu funciuni de alimentaie publicT>M PQNr* Q Q (ategoria de clasificare 8stele9 QQcrt*Q Tipul de unitate

  Q Q Q Q . Q + Q / Q - QS V V V V VQ -*Q$rofil restaurant< Q

  S Q Q-*-* (lasic Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S V V V V VQ Q-*/* %pecializat Q

  S Q Q -*/*-* $escresc Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  S S S S S SQ Q -*/*/* J1ntoresc Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  S S S S S SQ Q -*/*+* Rotiserie Q ' Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q -*/*.* Xa@ana Q ' Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q -*/* * Dietetic Q ' Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q -*/*;* "acto'vegetarian Q ' Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q -*/*7* )amilial5pensiune Q ' Q = Q = Q = Q = Q

  S V V V V VQ Q-*+* (u specific QS Q Q -*+*-* (ram Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  S S S S S SQ Q -*+*/* (u specific local Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  S S S S S SQ Q -*+*+* (u specific naional Q = Q = Q = Q = Q ' Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  14/134

  S S S S S SQ Q-*.* (u program artistic Q = Q = Q = Q ' Q ' Q

  S S S S S SQ Q-* * Braserie sau Bistrou Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q-*;* Berrie Q ' Q ' Q = Q = Q = QS S S S S SQ Q-*7* 3rdin de var Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q-*4* Teras Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S V V V V VQ /*Q$rofil bar< Q

  S Q Q/*-* Bar de noapte Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S SQ Q/*/* Bar de zi Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q/*+* (afe'bar sau (afenea Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q/*.* (lub sau Disco'bar Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  S S S S S SQ Q/* * Bufet'bar Q ' Q ' Q = Q = Q = Q

  S V V V V VQ +*Q$rofil fast'food< Q

  S Q Q+*-* Restaurant'autoservire Q ' Q ' Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q+*/* Bufet tip e=pres Q ' Q ' Q = Q = Q = QS S S S S SQ Q+*+* $izzerie Q ' Q ' Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ Q+*.* %nac 'bar Q ' Q ' Q = Q = Q = Q

  S S S S S SQ .*Q(ofetrie Q = Q = Q = Q = Q ' Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  15/134

  S S S S S SQ *Q$atiserie, plcintrie, simigerie Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  V V V V V V W>%T>

  ART* /. Introducerea 2n circuitul turistic i implicit obinerea certificatelor de clasificare obligatorie pentru structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie publastfel cum sunt definite deOrdonana nr* 45-664 privind organizarea i desfurareaactivitii de turism 2n Rom1nia, cu modificrile i completrile ulterioare siprezentele norme metodologice* ART* / Introducerea 2n circuitul turistic i implicit obinerea certificatelor de clasificare facultativ pentru unitile de alimentaie public, altele dec1t cele prevzute la art* /.* ART* /; Definiiile i criteriile minime obligatorii pentru structurile de primire turisticfunciuni de alimentaie public sunt cuprinse 2n ane=a nr* / la prezentele normmetodologice* (A$* J Dispoziii privind procedura de retragere i restituire a certificatului de clasificpentru structurile de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public

  ART* /7 Instituia public central responsabil in domeniul turismului verific periodic stai funcionalitatea dotrilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igiei a celorlalte criterii care au stat la baza clasificrii unitii* Nerespectarea acestoconstituie contravenie i se sancioneaz potrivit prevederilor art* -; din @otr1precum i cu msuri de retragere a certificatului de clasificare sau declasificare sau autorizaiei provizorii de funcionare, dup caz* ART* /4 8-9 (ertificatul de clasificare se poate retrage de ctre personalul de specialitate dicadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, 2n cazul 2n caconstat sv1rirea contraveniei prevzute laart* - lit* d9 din :otr1rea 3uvernului nr*-*/;75/0-0, cu modificrile i completrile ulterioare, conform prevederilor art* 6, a8-9 din @otr1re, sau se poate dispune remedierea deficienelor 2n cel mai scurt termTermenul se apreciaz 2n funcie de comple=itatea remedierii deficienelor i nu poatmai mare de 60 de zile calendaristice* 8/9 En situaia 2n care condiiile i criteriile minime obligatorii specifice pentru tcategoria de clasificare 2nscrise 2n certificatul de clasificare nu pot fi remediapersonalul de specialitate din cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domenturismului dispune prin actul de control, retragerea certificatului de clasificare 2nsoifia ane= i re2ncadrarea unitii i5sau a spaiilor de cazare la tipul i5sau categoriaclasificare efectiv 2ndeplinite, dup caz* En baza procesului verbal 2nsoit de certifde clasificare i5sau ane=a acestuia 2n original, se emite noul certificat de clasifici5sau fia ane=, la tipul i5sau categoria de clasificare precizate 2n cuprinsul procesverbal* ART* /6

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  16/134

  8-9 En situaia 2n care deficienele au fost remediate dup retragerea certificatuluclasificare, operatorul economic solicit reluarea activitii de cazare i5sau alimentapublic printr'o cerere scris* 8/9 Restituirea certificatului de clasificare retras se face dup ce personalul dspecialitate din cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismuverific remedierea deficienelor constatate* Jerificrile se consemneaz 2ntr'o not dconstatare, 2ntocmit 2n trei e=emplare, dintre care un e=emplar se 2nm1neaoperatorului economic iar 2n cazul 2n care se constat remedierea 2n totalitatedeficienelor semnalate, se procedeaz la restituirea efectiv a certificatului dclasificare retras*

  (A$* JI Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea, i radierea licede turism5ane=ei licenei de turism

  ART* +0 "icenierea ageniilor de turism se face, potrivit prevederilor din @otr1re prevederilorOrdonanei 3uvernului nr* 45-664 privind organizarea i desfurareaactivitii de turism 2n Rom1nia, aprobat i modificat prin"egea nr* 7 5/00- cumodificrile i completrile ulterioare, de ctreinstituia public central responsabildomeniul turismului, instituie abilitat s desfoare activiti de autorizare 2n dometurismului* ART* +- 8-9 (riteriile minime obligatorii de funcionare pentru agenia de turism de touroperatoare sau detailist sau pentru filiala5sucursala5sediul secundar5reprezentanacesteia, sunt prevzute 2n ane=a nr* 4 la prezentele norme metodologice* 8/9 Obligaia prevzut la art* -+ alin* 8/9, litera b9 din @otr1re, cu privire la 2nsnumrului poliei de asigurare se considera 2ndeplinit, dac operatorul economspecific pe documentele emise i materialele de promovare urmtoarea sintagm$olia valabil de asigurare este afiat pe pagina Geb a ageniei de turism* ** 8indicarea adresei Geb< @ttp

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  17/134

  8-9 $ersoana care asigur conducerea operativ a unei agenii de turism trebuie sfie angaFat cu contract individual de munc cu norm 2ntreag, 2nregistrat 2n regide eviden a salariailor i s dein cel putin unul dintre urmtoarele documentcertificat de absolvire a unui curs de formare managerial 2n domeniu, organizat de furnizor de formare profesional autorizat, diplom de licen5masterat5doctorat priabsolvirea de cursuri universitare5postuniversitare 2n domeniul turismului sau breveturism specific funciei* 8/9 En cazul filialei5sucursalei5sediului secundar5reprezentanei ageniei de turismsuficient ca persoana care asigur conducerea operativ a acesteia s fie numitresponsabil 2mputernicit de ctre operatorul economic, printr'un document oficial 8ointern5mandat52mputernicire5decizie5procur special de reprezentare9 i s fie calicel puin ca agent de turism'g@id, atestat prin certificat de absolvire a unui curs calificare organizat de ctre un furnizor de formare profesional autorizat sau s deincertificat de competene profesionale pentru ocupaia5calificarea agent de turism emde un centru de evaluare i certificare acreditat5autorizat* 8+9 En situaia 2n care 2nceteaz contractul de munc 2nc@eiat 2ntre opereconomic i persoana care asigur conducerea operativ a ageniei de turism sau afilialei5sucursalei5sediului secundar5reprezentanei ageniei de turism, 2nlocuirea acpersoane se va face 2n termen de ma=im +0 de zile notific1nd instituia public centrresponsabil 2n domeniul turismului asupra producerii modificrii 8substituirii9* ART* + Documentaia necesar pentru eliberarea licenei de turism i5sau ane=ei licenei dturism< 8-9 liberare licen de turism ' Operatorul economic solicit instituiei publicentrale responsabile 2n domeniul turismului eliberarea licenei de turism 2nainte 2nceperea desfurrii activitii de organizare, ofertare, comercializare a serviciii5sau a pac@etelor de servicii turistice 82n funcie de tipul ageniei de turism9 2nunei documentaii cu urmtorul coninut< a9 declaraie standardizat dat pe propria rspundere conform modelului prezent 2n ane=a nr* ; la prezentele norme metodologiceH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioadin care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru codul5codurile (A N corespunztoare, pentru tipul ageniei de turism respectiveconformart* - din "egea nr* + 65/00.H c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilorepatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turismH d9 copia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de folosinasupra spaiului 2n care se desfoar activitatea ageniei de turismH e9 certificat de cazier fiscal aparin1nd operatorului economic solicitant ' persoa Furidic, precum i asociailor5acionarilor, unic sau maForitar, dup cmanagerului5administratorului ageniei de turism din care s rezulte c nu a sv1rfapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiar f9 dovada 2nregistrrii contractului de munc 2n registrul general de evidensalariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul declaraistandardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 2nsoit de documentul catest pregtirea profesional a persoanei care asigur conducerea operativ aageniei de turism* 8/9 liberare a ane=ei licenei de turism ' En vederea eliberrii ane=ei licenei turism pentru filiala5sucursala5reprezentana5sediul secundar al acesteia, operato

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  18/134

  economic depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domenturismului o documentaie cu urmtorul coninut< a9 declaraie standardizat dat pe propria rspundere conform modelului prezent 2n ane=a nr* ; la prezentele norme metodologiceH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioadin care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru codul5codurile (A N corespunztoare, pentru tipul ageniei de turism respectiveconformart* - din "egea nr* + 65/00.H c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilorepatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turismH d9 copia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de folosinasupra spaiului 2n care se desfoar activitatea ageniei de turismH e9 dovada 2nregistrrii contractului de munc 2n registrul general de evidensalariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul declaraistandardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 2nsoit de documentul care atepregtirea profesional a persoanei care asigur conducerea operativ a filialei ageniede turismH f9 copia licenei de turism* 8+9 %c@imbare sediu al ageniei de turism sau sc@imbare sediu penfiliala5sucursala5reprezentana5sediul secundar al acesteia< ' En vederea eliberrii licde turism sau a ane=ei licenei de turism pentru filiala5sucursala5sedisecundar5reprezentana acesteia, 2n situaia sc@imbrii sediului, operatorul economtransmite instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului o documentcu urmtorul coninut< a9 cerere de modificare a sediului ageniei de turism 2n cauz, cu meniunea adresnoului sediu sau punct de lucruH b9 licena de turism sau dup caz, ane=a licenei de turism ' 2n originalH c9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioadin care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la noul sediu sau punct de luci codul5codurile (A N corespunztoare, pentru tipul ageniei de turism respectiveconformart* - din "egea nr* + 65/00.H d9 copia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de folosinasupra spaiului 2n care se desfoar activitatea ageniei de turismH e9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilorepatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turism* 8.9 %c@imbare denumire agenie de turism ' En vederea eliberrii licenei de turisdup caz a ane=ei licenei de turism pentru filiala5sucursala5sediusecundar5reprezentana acesteia, 2n situaia sc@imbrii denumirii ageniei de turioperatorul economic va depune la sediul instituiei publice centrale responsabile domeniul turismului, urmtoarea documentaie< a9 cerere de modificare a denumirii ageniei de turism 2n cauz, din care s rezunoua denumireH b9 licena de turism i dup caz, ane=a5ane=ele licenei de turism ' 2n originalH c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilorepatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turism* 8 9 %c@imbare titular al licenei de turism ' En cazul sc@imbrii operatorului ecotitular al licenei de turism, care desfoar activitii de organizare, ofertar

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  19/134

  comercializare a serviciilor i5sau a pac@etelor de servicii turistice 82n funcie deageniei de turism9, documentaia va cuprinde< a9 declaraie standardizat dat pe propria rspundere de ctre noul titular al licende turism, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* ; la prezentele normmetodologice* Declaraia se completeaz i pentru fiecare filial5sucursal5sesecundar5reprezentan, 2n cazul 2n care acestea e=istH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioadin care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru codul5codurile (A N corespunztoare, pentru tipul ageniei de turism respectiveconformart* - din "egea nr* + 65/00.H c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilorepatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turism, emnoului titularH d9 copia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de folosinasupra spaiului 2n care se desfoar activitatea ageniei de turismH e9 certificat de cazier fiscal aparin1nd operatorului economic solicitant ' persoa Furidic, precum i asociailor5acionarilor, unic sau maForitar, dup cmanagerului5administratorului ageniei de turism din care s rezulte c nu a sv1rfapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiar f9 licena de turism i dup caz, ane=a5ane=ele licenei de turism ' 2n original, emanteriorH g9 dovada 2nregistrrii contractului de munc 2n registrul general de evidensalariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul declaraistandardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 2nsoit de documentul care atepregtirea profesional a persoanei care asigur conducerea operativ a ageniei deturism* 8;9 liberare duplicat licen de turism5ane= a licenei de turism ' En vedereliberrii unui duplicat al licenei de turism5ane=ei licenei de turism, 2n cazul piersau deteriorrii, operatorul economic titular al acesteia5acestora, depune la sediuinstituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, o documentaie urmtorul coninut< a9 cerere privind eliberarea unui duplicat al licenei de turism5ane=ei liceneiturismH b9 anunul din pres privind dovada publicrii pierderii5distrugerii liceneiturism5ane=ei licenei de turism, declarat nulH 879 %c@imbare tip agenie de turism ' En vederea eliberrii licenei de turism icaz a ane=ei licenei de turism pentru filiala5sucursala5sediul secundar5reprezentaacesteia, 2n situaia sc@imbrii tipului ageniei de turism, operatorul economic va depla sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, urmtoadocumentaie< a9 cerere de modificare a tipului ageniei de turism 2n cauz, din care s rezulte notipH b9 licena de turism i dup caz, ane=a5ane=ele licenei de turism ' 2n originalH c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilorepatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turism* ART* +; Radiere licen de turism i5sau ane= licen de turism ' En cazul 2ncetrii definitive a activitii 2n agenia de turism i5saufiliala5sucursala5reprezentana5sediul secundar al acesteia, operatorul economic

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  20/134

  solicita radierea licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turism cu minim +0 de 2nainte de 2ncetarea definitiv a activitii* En acest scop va depune la sediul instipublice centrale responsabile 2n domeniul turismului urmtoarea documentaie< a9 cerere privind radierea licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turismH b9 licena de turism i respectiv ane=a licenei de turism, 2n original*

  (A$* JII Dispoziii privind procedura de emitere a licenei de turism i5sau ane=ei liceneiturism precum i 2ncetare definitiv a activitii ART* +7 8-9 Documentaia depus de solicitant este analizat i soluionat 2n cel mai scutermen, dar nu mai mult de +0 de zile calendaristice de la data 2nregistrrii acesteia* 8/9 En cazul unei documentaii incomplete, instituia public central responsabildomeniul turismului informeaz solicitantul, 2n termen de zile lucrtoare de la da 2nregistrrii cererii, printr'o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documsuplimentare, precum i cu privire la consecinele asupra termenului de analizare documentaiei prevzut la alin* 8-9H 8+9 Dac 2n termen de ; luni de la data emiterii notificrii, documentaia prevzutalin* 8/9 nu este completat, aceasta se claseaz* ART* +4 "a documentaia 2ntocmit conform prevederilor art* + i art* +;, instituia pubcentral responsabil 2n domeniul turismului, 2n cazul 2n care consider necesar, posolicita operatorului economic i alte documente suplimentare Fustificative* ART* +6 8-9 En baza documentaiei complete prevzute la art* + , 2n termenul prevzut la +7 alin* 8-9 licena de turism i5sau ane=a licenei de turism se emite de ctre institpublic central responsabil 2n domeniul turismului* &ac@eta licenei de turismac@eta ane=ei licenei de turism sunt prezentate 2n ane=ele nr* -0 i respectiv nr* -prezentele norme metodologice* 8/9 $entru agenia de turism touroperatoare5detailist care are v1nzare direct lpublic i 2i desfoar activitatea e=clusiv prin intermediul reelelor i instrumentelectronice de comunicaie total sau parial informatizate, site'uri sau altele asemeneape licena de turism5ane=a licenei de turism emise, se va inscripiona meniunea ( A(TIJITAT C("U%IJ ON"IN * ART* .0 En cazul unei documentaii 2ntocmite conform prevederilor art* +; 2n termen de -de la data 2nregistrrii cererii, instituia public central responsabil 2n domenturismului, emite solicitantului o confirmare privind procesarea 2n baza de date a cerrespective 2n care vor fi menionate termenele i condiiile 2n care operatorul econorespectiv 2i poate relua activitatea* ART* .- Operatorii economici care desfoar activiti specifice ageniilor de turism intenioneaz s 2nceteze definitiv aceast activitate au obligaia s informeze turitii privire la intenie, cu cel putin +0 de zile 2nainte de 2nceperea perioadei de 2nc@iprin afiare la sediul ageniei de turism5filialei i pe site'ul propriu* "ista ageniiloturism care i'au 2ncetat activitatea se public pe site'ul instituiei publice centraresponsabile 2n domeniul turismului* ART* ./ Obligaia intrrii 2n posesie a licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turismformat original revine e=clusiv operatorului economic titular i se elibereaz doarcererea solicitantului, 2n varianta agreat de acesta, dup cum urmeaz

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  21/134

  a9 de la sediul5sediile instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismreprezentantului legal sau prin delegarea scris a unui alt reprezentantH b9 prin servicii de curier rapid naional sau prin alte servicii potale, la adresa destinaie indicat de solicitant, cu plata ramburs*

  (A$* JIII Dispoziii privind procedura de retragere a licenei de turism i5sau ane=ei liceneiturism

  ART* .+ Instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin personalulspecialitate, verific periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcionpentru ageniile de turism precum i respectarea tuturor celorlalte condiii i prevedlegislative privind activitatea de comercializare a serviciilor i pac@etelor de servturistice* Nerespectarea acestora constituie contravenie i se sancioneaz potrivprevederilor din @otr1re sau a altor acte normative 2n vigoare i cu retragerea licende turism, dup caz* ART* .. 8-9 "icena de turism5ane=a licenei de turism se retrage de ctre personalul dspecialitate din cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismulusituaiile prevzute la art* -. alin* 8-9 din @otr1re* 8/9 En cazul retragerii licenei de turism conform dispoziiilor art* -. alin* 8-9 lit*@otr1re, operatorul economic nu poate desfura activiti specifice ageniilor turism* &sura se aplic inclusiv punctelor de lucru care aparin ageniei de turism,cazul 2n care acestea e=ist* 8+9 En situaia retragerii licenei 2n conformitate cu prevederile art* -. alin* 8-9 lit@otr1re, operatorul economic poate solicita reluarea activitii, dup e=piratermenului de / ani, solicit1nd o nou licen prin depunerea la sediul administraipublice centrale responsabile 2n domeniul turismului a documentaiei prevzute la a+ alin* 8-9 din prezentele norme metodologice* ART* . En situaia 2n care la verificrile efectuate de reprezentanii instituiei publice centresponsabile 2n domeniul turismului se constat c agenia de turism nu mfuncioneaz la sediul pentru care s'a emis licen de turism sau ane= a licenei deturism iar operatorul economic 2n cauz nu a solicitat 2ncetarea definitiv a activitsediul respectiv, licena de turism5ane=a licenei de turism se retrage din oficiu, dupzile de la notificarea transmis prin scrisoare recomandat operatorului economic*

  (A$* IC Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea brevetului de turi

  ART* .; (onducerea operativ a unei structuri de primire turistice cu funciuni decazare5alimentaie public sau a unei agenii de turism, cu e=cepiile prevzute prezentele norme metodologice, poate fi asigurat numai de ctre o persoandeintoare a brevetului de turism specific funciei5a certificatului de absolvire a ucurs de formare managerial 2n domeniu, organizat de un furnizor de formaprofesional autorizat sau 2n baza diplomei de licen5masterat5doctorat prin care ateabsolvirea cursurilor universitare5postuniversitare 2n domeniul turismului* ART* .7

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  22/134

  8-9 En funcie de nivelul i de pregtirea profesional, precum i de 2ndeplincriteriilor minime obligatorii prevzute 2n prezentele norme metodologice, brevetuturism se poate elibera pentru urmtoarele funcii< a9 manager 2n activitatea de turismH b9 director de agenie de turismH c9 director de @otelH d9 director de restaurantH e9 cabanier* 8/9 En funcie de tipul de brevet obinut, posesorul acestuia poate ocupa i alte funastfel< a9 persoana care deine brevet pentru funcia de manager 2n activitatea de turispoate ocupa oricare dintre funciile prevzute la alin* 8-9H b9 persoana care deine brevet pentru funcia de director de @otel poate ocupa funcia 2nscris 2n brevet, fie funcie de conducere operativ a activitilor oricrui ade structur de primire turistic cu funciuni de cazare ART* .4 Documentaia necesar pentru eliberarea, presc@imbarea sau pierderea5deteriorarebrevetului de turism* 8-9 liberare brevet de turism ' En vederea obinerii brevetului de turism, persoanfizic depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismuurmtoarea documentaie< a9 cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat ane=a nr* -; la prezentele norme metodologiceH b9 curriculum vitae cu precizarea e=pres a pregtirii profesionale i a e=perienprofesionaleH c9 copie de pe actul de identitate, certificat pentru conformitate de ctre titularH d9 copie de pe actele care atest pregtirea profesional, certificat pentruconformitate de ctre titularH Y cursul de formare managerial 2n turism trebuie s aib o durat de ; luni 87/0 ori s fie acreditat de Autoritatea Naional de (alificri* e9 copie de pe actele care atest e=periena profesional, certificat pentruconformitate de ctre titularH Y dovada vec@imii 2n munc 2n domeniul turismului, 2ntr'o activitate calificspecialitate 8conform art* .69 se va efectua prin urmtoarele modaliti, dup caz< ' copia carnetului de munc certificat pentru conformitate de ctre titular 8valap1n la data de 0-*0-*/0--9H ' copia contractului individual de munc, certificat pentru conformitate de cttitular, 2nsoit de o adeverin de salariat din care s rezulte vec@imea 2n muncH ' e=tras R JI%A", vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorulueconomic angaFatorH ' copie certificat pentru conformitate de ctre titular ale actelor societii de turismcopia certificatului de clasificare sau licenei de turism, dup caz* f9 certificat valabil de cazier Fudiciar, fr 2nscrieriH g9 certificat de cazier fiscal aparin1nd solicitantului din care s rezulte c nusv1rit fapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplinfinanciarH @9 copie de pe atestatul de limb strin de circulaie internaional, certificat penconformitate de ctre titular, cu e=cepia< -9 absolvenilor, cu e=amen de licen, ai unei faculti acreditate cu specializaturism, absolvenilor unui master sau doctorat 2n turismH /9 absolvenilor unor forme de 2nvm1nt cu predare 2ntr'o limb de circulainternaionalH

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  23/134

  +9 absolvenilor facultilor de specialitate cu predare 2ntr'o limb strin de circulinternaional i cei ai facultilor de relaii internaionale5afaceri internaionaleH .9 celor care fac dovada c au lucrat la firme de turism 2n afara Rom1niei cel puin anH 9 cetenilor rom1ni cu dubl cetenieH ;9 absolvenilor unor cursuri postuniversitare de limbi strineH 79 cabanieruluiH 8/9 $resc@imbare brevet de turism>9 ' En cazul 2n care au intervenit modificri p 2ndeplinirea criteriilor de acordare a brevetului de turism care s permit unei persoanconform legislaiei 2n vigoare, obinerea brevetului de turism pentru o funcie superiodeintorul brevetului de turism poate solicita presc@imbarea brevetului de turismaceast situaie pot fi deintorii brevetelor de turism emise anterior pentru funciile dcabanier, director de agenie de turism, director de @otel sau director de restaurant ca 2ndeplinesc criteriile privind eliberarea brevetului de turism pentru funcia de manageactivitatea de turism* $ersoana 2n cauz trebuie s depun la sediul instituiei publicentrale responsabile 2n domeniul turismului, urmtoarea documentaieT>M PQ Q :oteluri Q :oteluri ' Q &oteluri QQ (riterii minime obligatorii Q Q apartament Q QQ

  S SQ Q stele Q stele Q stele QQ S SQ Q Q . Q + Q / Q - Q Q . Q + Q / Q + Q / Q - Q

  V V V V V V V V V V V VQ-* %tarea general a cldirii 8e=terior, interior9 Q

  Q' aspect< Q' foarte bun Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' QQ

  S S S S S S S S S S S SQ Q' bun Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q

  V S S S S S S S S S S S SQ' spaiile verzi, zonele de agrement, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQterenurile ambientale i alte dotri Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQe=terioare aparin1nd structurii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQprimire turistice s fie bine 2ntreinute Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' firm luminoas sau iluminat cu tipul Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQi denumirea unitii Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' QS S S S S S S S S S S SQ' firm cu tipul i denumirea unitii Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' 2nsemn distinctiv reprezent1nd categoriaQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qunitii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' parcaF auto 2n folosina structurii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQprimire, cu paz, cu locuri delimitate de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQparcare i dotat cu couri de gunoi Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' parcaF auto 2n folosina structurii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQprimire cu un numr de locuri de parcare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde minim* **L din numrul spaiilor de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcazare>-9 cu locuri delimitate de parcare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi dotat cu couri de gunoi Q 0Q .0Q /0Q /0Q ' Q 0Q .0Q .0Q+0Q-00Q-00Q-00Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  29/134

  V V V V V V V V V V V VQ>-9 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei deQ-/*0 */004, numrul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu 0L Q

  Q' intrri separate< Q

  Q' pentru turiti i bagaFe Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' pentru personal, primirea mrfurilor i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQmaterialelor Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' ramp de acces al crucioarelor pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQpersoanele cu disabiliti locomotorii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  V V V V V V V V V V V VQ/* Organizarea spaiilor i a serviciilor aferente< Q

  Q' numr minim de spaii de cazare Q - Q - Q - Q -0Q Q -0Q -0Q -0Q Q Q Q Q

  S S S S S S S S S S S SQ' @ol de primire 8recepie9 2n suprafa Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qminim de* ** mp5spaiu de cazare Q/, Q / Q / Q-, Q - Q-, Q - Q0, Q0, Q = QQ = Q

  V V V V V V V V V V V VQEn cazul @otelurilor de mare capacitate, 8peste /00 spaii de cazare9 suprafaa @odeQQprimire poate fi limitat la .00 mp pentru cele de i . stele, la +00 mp pentru cele deQQ+ stele, la - 0 mp pentru cele de / i - stea* "a cele de mic capacitate 8sub /00spaii QQde cazare9 8inclusiv moteluri9, @olul nu poate fi mai mic de 40 mp pentru cele de QQstele, de +0 mp pentru cele de / i + stele i de - mp pentru cele de - stea* Q

  Q' recepie cu< Q

  Q' spaiu pentru pstrat bagaFele Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQturitilor Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' spaiu pentru pstrarea materialelor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQsportive 82n zonele unde se practic Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  30/134

  Qsporturi de iarn9 Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' QV V V

  V V V V V V V V VQ' serviciul de recepie cu< Q

  Q' recepioner /. de ore Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' recepioner cu program fracionat 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQfuncie de flu=ul turistic Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' serviciul de primire accesibil prin Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQclopoel sau telefon 2n afara orelor de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQfuncionare a recepiei Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' personal angaFatQ' portar'uier Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' QQatribuii de/9 "a + stele este obligatoriu pentru @oteluri cu peste 0 de spaii de cazare* Q

  Q+* Instalaii Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  31/134

  Q' sistem de climatizare>5aer condiionat Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q 'Q Q Q Q>+9Q Q Q Q Q>+9Q Q Q Q Q

  V V V V V V V V V V V VQ>9 $entru construciile noi clasificate dup - *0+*/0-- este obligatoriu sistemul de Qclimatizare QQ>+9 (riteriu obligatoriu pentru @otelurile de + stele situate pe "itoralul &rii Negre Q' sistem de 2nclzire admis de normele Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ$*%*I* 8unitile cu activitate sezonier Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQestival sunt e=ceptate9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' izolarea fonic a spaiilor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  V V V V V V V V V V V VQ' iluminatul electric 2n spaiile de cazare< Q Q' cel puin o surs principal Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' o surs individual pentru fiecare loc Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ8veioz sau aplic9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' grup electrogen sau minim dou surse de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qenergie electric la @oteluri cu capaci' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQtate de peste *** spaii de cazare>9 Q /0Q 0Q 40Q ' Q ' Q /0Q 0Q 40Q ' Q ' Q ' Q

  V V V V V V V V V V V VQ>9 (riteriu obligatoriu pentru construciile clasificate de la data intrrii 2n vigoare a QQprezentelor norme metodologice Q

  Q' ascensoare Qla cldirile cu cel Q Q Q$>9Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Qpuin $Z****>.9 Q$Z-Q$Z/Q Z+Q$Z Q$Z;Q$Z/Q$Z+Q$Z+Q$Z.QQ ' QQ S S S S S S S S S S S SQ Qla cldirile cu cel Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Qpuin* **spaii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Qcazare>.9 Q - Q /0Q 0Q 0Q 0Q Q -0Q -0Q -0Q ' Q ' Q ' QQ

  V V V V V V V V V V V VQ Q>.9 cele dou criterii se aplic cumulativ* QQ Q>9 "a categoria + stele, pentru @otelurile construite 2nainte de Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  32/134

  Q Q0-*0-*-660 i clasificate anterior intrrii 2n vigoare a prezentelor QQ Qnorme metodologice se admite i $Z.* QQ

  Q Qsilenioase i rapide Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' QQ

  S S S S S S S S S S S SQ Q2n bun stare de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Qfuncionare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q

  V S S S S S S S S S S S SQ' ascensoare pentru turiti 8minimum dou Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQla @otelurile de /' stele cu o capacitateQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQde peste /00 de locuri, din care, la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ@otelurile de cur balnear unul va fi de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qtip sanatorial9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' ascensor pentru Q 0 spaii de cazare Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q Q Q Qpersonal, bagaFe, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQscopuri gospod'

  S S S S S S S S S ' Q ' Q ' QQreti i serviciu Q40 spaii de cazare Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q Q Q QQ2n camerm la Q Q Q Q>>9Q Q Q Q Q>>9Q Q Q Q QQ@otelurile cu cel Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQpuin< Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

  V V V V V V V V V V V V VQ >>9 "a categoria + stele, pentru @otelurile construite 2nainte de 0-*0-*-660 i Qclasificate anterior intrrii 2n vigoare a prezentelor norme metodologice, criteriul estQobligatoriu la unitile cu cel puin $Z.* Q

  Q.* %uprafaa minim a camerelor 8fr grup sanitar9< > 9 Q

  Q' camer cu - loc Q -;Q - Q -+Q --Q -0Q ' Q ' Q ' Q ' Q -/Q -0Q 6 Q

  S S S S S S S S S S S SQ' camer cu / locuri Q /0Q -4Q - Q -/Q --Q ' Q ' Q ' Q ' Q -/Q --Q -0Q

  S S S S S S S S S S S SQ' camer cu + locuri Q ' Q ' Q ' Q - Q -.Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q -+Q

  S S S S S S S S S S S SQ' camer cu . locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q /0Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q -4Q

  S S S S S S S S S S S S

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  33/134

  Q' salonul din apartament Q /0Q -4Q -;Q -+Q -/Q /0Q -4Q -;Q -+Q -.Q-/Q --Q

  S S S S S S S S S S S SQ' dormitorul din apartament sau garsonierQ /0Q -4Q - Q -/Q --Q /0Q -4Q -;Q -+Q-.Q -/Q --Q

  V V V V V V V V V V V VQ> 9 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei deQ-/*0 */004, suprafeele camerelor pot fi cu - L mai mici Q

  Q * %uprafaa minim a camerei de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQbaie *** mp>;9 Q . Q . Q+, Q + Q ' Q . Q . Q+, Q + Q+, Q + Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ;* Enlimea minim a spaiilor de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQcazare****m>;9Q/,4Q/,4Q/,;Q/,;Q/, Q/,4Q/,;Q/,7Q/,;Q/,7Q/,;Q/, Q

  S S S S S S S S S S S SQ7* (uloarele i scrile principale vor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQavea limea minim de -,.0 m 8casa scriiQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qva fi separat de culoare9>;9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  V V V V V V V V V V V VQ>;9 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei deQ-/*0 */004, ltimea minim a culoarelor i scrilor, 2nlimea spaiilor de cazaprecum QQi suprafaa camerei de baie poate fi cu - L mai mic* Q

  Q4* Numrul ma=im de locuri dintr'o camer Q / Q / Q / Q + Q . Q / Q / Q / Q / Q / QQ . Q

  S S S S S S S S S S S SQ' dormitorul din apartament sau din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQgarsonier Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q

  V V V V V V V V V V V VQ6* c@iparea sanitar< Q

  Q' camerele dispun de grup sanitar propriu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8cad sau cuv5cabin cu du, lavoar Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQi [(>79 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' [( separat de baie la @otelurile Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQconstruite i clasificate ulterior Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQintrrii 2n vigoare a prezentului ordin Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  34/134

  V V V V V V V V V V V VQ>79 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei QQde -/*0 */004 la categoria - stea se admit i duuri montate la bateria de la lavoar sau QQduuri fr cuv* Q

  Q3rup sanitar comun, separat pe se=e, pentru camerele care nu dispun de baie proprieQQastfel< Q

  Q' sal de baie, cad sau du pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQma=imum - locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' cabin [( i lavoar pentru ma=imum Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ-0 locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' lavoare cu ap curent cald5rece cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQprogram permanent Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' grupuri sociale pentru personal< Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQvestiare, duuri, [('separat pe se=e Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = QQ

  S S S S S S S S S S S SQ' grup sanitar, separat pe se=e, 2n @olul Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQde recepie la unitile cu o capacitate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQmai mare de -. spaii de cazare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  V V V V V V V V V V V VQDotarea grupurilor sanitare Q

  Qa9 grupuri sanitare din spaii de cazare< Q

  Q' oglind Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = QS S S S S S S S S S S SQ' co pentru gunoi cu capac si sac menaFerQ = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q= Q

  S S S S S S S S S S S SQ' cuier Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' perie si dezodorizant [( Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q '

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  35/134

  S S S S S S S S S S S SQ' suport pentru prosoape Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' derivaie de telefon sau sistem cordlessQ = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' sistem apelare de urgen la structurileQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQde primire turistice construite i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQclasificate ulterior intrrii 2n vigoare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQa prezentului ordin Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' usctor de pr Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' spun sau dozator cu spun lic@id Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' @1rtie igienic Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' m1ner de spriFin pentru intrare ' ieireQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQdin cad Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' ampon, gel pentru du, casc de baie Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = QQ

  S S S S S S S S S S S SQ' set de produse igienice i cosmetice Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ8minim produse9 Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' trei prosoape5persoan pentru< fa, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQpicioare i baie Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' covora5prosop antiderapant, sau alt Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQec@ipament cu funciuni similare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' @alat de baie5persoan Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' papuci de unic folosin5persoan Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  V V V V V V V V V V V VQb9 grupuri sanitare comune< Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  36/134

  Q' 2nsemn pentru marcarea pe se=e Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =Q

  S S S S S S S S S S S SQ' cuier 8ferit de stropire9 Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' portprosop sau anou Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' oglind Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' co pentru gunoi cu capac si sac menaFerQ = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q= Q

  S S S S S S S S S S S SQ' dozator cu spun lic@id Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' prosop rol din @1rtie sau din p1nz5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQusctor de m1ini Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' @1rtie igienic Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' perie si dezodorizant [( Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  V V V V V V V V V V V VQ-0* Dotare cu mobilier, lenFerie i cu alte obiecte 2n spaiile de cazare, @oluri i Qcoridoare Q

  Q' &obilier uniform ca stil Q

  Qde foarte bun calitate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQde bun calitate Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q

  V V V V V V V V V V V VQa9 (amere Q

  Q' moc@et sau covoare 8pardoselile din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmarmur, ceramic, lemn sau din alte Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQmateriale estetice, pot fi acoperite Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQparial cu carpete9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S S

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  37/134

  Q' somier i saltea Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = S S S

  S S S S S S S S SQ' saltelu ' @us de protecie 8realizatQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQdin material te=til, lavabil i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ@idroabsorbant9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' noptiere sau alte piese similare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =S S S S S S S S S S S SQ' fotolii5demifotolii sau scaune Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' taburet Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' mas5msu sau o suprafa de uz Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQpersonal 8se e=cepteaz dormitorul din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qapartamente i garsoniere9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =S S S S S S S S S S S SQ' birou sau mas de lucru cu scaun Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q '

  S S S S S S S S S S S SQ' suprafa pentru scris de minim 0,+ mp Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q '

  S S S S S S S S S S S SQ' serviciu de birou 8mapa, plicuri cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQantet, @1rtie de scris, pi=, etc*9>49 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q '

  V V V V V V V V V V V VQ>49 (u e=cepia dormitoarelor din apartamente i garsoniere Q

  Q' oglind 2n camer Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' tablou sau alt element decorativ Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' suport pentru bagaFe Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = QS S S S S S S S S S S SQ' cuier mobil5pe perete sau 2n interiorul Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQdulapului Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' dulap sau spaiu amenaFat pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQlenFerie i @aine, dotat cu umerae Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S S

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  38/134

  Q' veioz sau aplic la captul patului Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ8- bucat5loc9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' scrumiere de mas pentru camerele i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQspaiile destinate pentru fumtori Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' pa@are Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = QS S S S S S S S S S S SQ' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' minim / prize de alimentare cu energie Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQi priz pentru cone=iune la internet sau Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQsistem Gireless Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' telefon Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' QS S S S S S S S S S S SQ' minibar frigorific cu produse>69 Q = Q = Q=>9Q ' Q ' Q = Q = Q=>9Q ' Q = Q

  V V V V V V V V V V V VQ>69 (u e=cepia dormitoarelor din apartamente i garsoniere QQ>9 "a categoria + stele produsele se ofer de la recepie, la 2ndeplinirea formalitiloQde cazare, cu acceptarea produselor de ctre turist Q

  Q' pled sau alte miFloace cu funciuni Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQsimilare, cu cearaf Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' cearaf pentru pat Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' pern mare 2nfat5pers* Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q =

  S S S S S S S S S S S SQ' pern suplimentar Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' cuvertur5al pentru pat sau alte Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQmiFloace similare Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' perdele i draperii sau alte miFloace Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQobturante Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

  S S S S S S S S S S S SQ' miFloace de protecie 2mpotriva Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

 • 7/25/2019 Ordin 65 2013 Pentru Aprobarea Normelor Metodologice 1

  39/134

  Qinsectelor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = QV V V

  V V V V V V V V VQb9 salonul din apartamente i garsoniere< Q

  Q' mas de lucru 8birou9 i scaun Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

  S S S S S S S S S S S SQ' set de birou 8mapa, plicuri cu antet, Q Q Q Q Q