Click here to load reader

ordin nr. 1058 din 24.04.2003 pentru aprobarea normelor tehnice

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ordin nr. 1058 din 24.04.2003 pentru aprobarea normelor tehnice

 • ORDIN Nr. 1.058/404 din 24 aprilie 2003pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor,asistena medico-sportiv n complexurile sportive naionale, precum i ncantonamentele loturilor naionale i olimpice i asistena medical la bazelesportive n timpul desfurrii antrenamentelor i competiiilorEMITENT: MINISTERUL TINERETULUI I SPORTULUI Nr. 1.058 din 24 aprilie 2003 MINISTERUL SNTII I FAMILIEI Nr. 404 din 25 aprilie 2003PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 14 mai 2003

  Avnd n vedere prevederile art. 54, 55, 56 alin. (2) i ale art. 57 dinLegea educaiei fizice i sportului nr. 69/2000, cu modificrile icompletrile ulterioare, i ale pct. II.3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 100/1998privind asistena de sntate public, vznd Referatul de aprobare al Direciei generale coordonare, programe,relaii cu ministerele i Comitetul Olimpic Romn din cadrul MinisteruluiTineretului i Sportului nr. 1.164 din 17 octombrie 2002 i Referatul deaprobare al Direciei generale asisten medical i programe din cadrulMinisterului Sntii i Familiei nr. DB 11.516 din 18 octombrie 2002, n temeiul prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 6/2001 privindorganizarea i funcionarea Ministerului Tineretului i Sportului, cumodificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr.22/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii iFamiliei, cu modificrile i completrile ulterioare,

  ministrul tineretului i sportului i ministrul sntii i familiei emiturmtorul ordin:

  ART. 1 Se aprob Normele tehnice privind controlul medical al sportivilor,asistena medico-sportiv n complexurile sportive naionale, precum i ncantonamentele loturilor naionale i olimpice i asistena medical la bazelesportive n timpul desfurrii antrenamentelor i competiiilor, cuprinse nanexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 Nerespectarea de ctre personalul medico-sanitar, antrenori i sportivi anormelor tehnice prevzute la art. 1 atrage, dup caz, rspunderea civil saupenal, conform legii. ART. 3 Direcia general coordonare, programe, relaii cu ministerele i ComitetulOlimpic Romn i direciile pentru tineret i sport din cadrul MinisteruluiTineretului i Sportului, Direcia general asisten medical i programe dincadrul Ministerului Sntii i Familiei, Institutului Naional de MedicinSportiv Bucureti, direciile pentru tineret i sport judeene i amunicipiului Bucureti, direciile de sntate public judeene i a

 • municipiului Bucureti i structurile sportive vor duce la ndeplinireprevederile prezentului ordin. ART. 4 Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ART. 5 La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog partea a II-a i aIII-a referitoare la activitatea personalului medico-sanitar la loturile sportive,naionale i olimpice i la controlul i asistena medical a sportivilor, dinNormele tehnice ale Ministerului Sntii i ale Ministerului Tineretului iSportului elaborate n anul 1993.

  Ministrul tineretului i sportului, Georgiu Gingra

  Ministrul sntii i familiei, Daniela Barto

  NORME TEHNICEprivind controlul medical al sportivilor, asistena medico-sportiv ncomplexurile sportive naionale, precum i n cantonamentele loturilornaionale i olimpice i asistena medical la bazele sportive n timpuldesfurrii antrenamentelor i competiiilor

  CAP. 1 Controlul medical i asistena medical a sportivilor

  A. Controlul medical preventiv ART. 1 (1) Controlul medical al sportivilor legitimai se efectueaz semestrial, nconformitate cu baremul examinrilor medicale prevzut n anexa nr. 1, ncabinetele de medicin sportiv din cadrul ambulatoriilor de specialitatejudeene, din Policlinica pentru sportivi a municipiului Bucureti i dinambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele uniti sanitareabilitate s acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea laantrenamente i la competiiile sportive oficiale. (2) Medicii angajai ai cluburilor sportive sau ai asociaiilor sportive potefectua controlul medical al sportivilor fr a avea dreptul legal de a eliberaaviz medico-sportiv pentru participarea la antrenamente i la competiiilesportive oficiale. (3) n judeele n care nu funcioneaz cabinete de medicin sportivcontrolul medical iniial i periodic al sportivilor legitimai i acordareaavizului medico-sportiv vor fi efectuate ntr-o unitate de asisten medicalambulatorie de specialitate de ctre 1 - 2 medici, de regul din specialitilemedicin intern, pediatrie, ortopedie i altele asemenea, nominalizai dectre direcia de sntate public teritorial, cu avizul colegiului medicilordin judeul respectiv.

 • ART. 2 (1) Elevii i studenii nelegitimai, participani la competiiile sportivecolare sau universitare, care nu sunt prevzui la art. 1, vor efectua controlulmedical semestrial n cabinetele medicale colare i studeneti i, dup caz,n alte uniti sanitare, n condiiile legii. (2) Controlul medical al elevilor i studenilor prevzui la alin. (1) va fiurmat de avizarea participrii la competiii. (3) Controlul medical prevzut la alin. 1 va cuprinde examenul clinicgeneral, examenul dezvoltrii fizice i proba cardio-vascular Ruffier, alcrui mod de efectuare este prevzut n anexa nr. 7. ART. 3 (1) Controlul medical al sportivilor componeni ai loturilor naionale iolimpice, stabilite anual de federaiile sportive naionale, se efectueaz de 3 -4 ori pe an (1 - 2 circuite la nivelul unitii medico-sportive de care aparin idou circuite semestriale n cadrul Institutului Naional de MedicinSportiv Bucureti), la acestea adugndu-se, la cerere, 1 - 2 controalemedicale multidisciplinare la locurile de cantonament. (2) Controlul medical al sportivilor membri ai echipelor divizionare A defotbal din municipiul Bucureti se efectueaz n cadrul Institutului Naionalde Medicin Sportiv Bucureti. (3) Sportivii din sporturile de contact (baschet, box, fotbal, handbal,hochei pe ghea, judo, lupte, arte mariale, polo pe ap, rugby, scrim) vorefectua minimum 3 circuite medicale anual, dintre care dou macrocircuitei unul/dou microcircuite intermediare axate pe starea de sntate. ART. 4 La indicaia medicului sportiv, separat de baremul examinrilor medicaleprevzut n anexa nr. 1, se pot efectua examinri medicale suplimentare despecialitate. ART. 5 (1) Rezultatele examinrilor efectuate, indicaiile i contraindicaiilemedicale vor fi consemnate n avizul medico-sportiv emis, aplicndu-setotodat i viza medical pe carnetul de legitimare sportiv de ctre unitateasanitar care a efectuat controlul. (2) Viza medical prevzut la alin. (1) este obligatorie pentru participareala antrenamente i competiii i va cuprinde urmtoarele: data efecturiicontrolului, semntura i parafa medicului examinator i tampila unitiisanitare n care s-a efectuat controlul medical, precum i data expirriiavizului medical. ART. 6 (1) Indicaiile cuprinse n avizul medico-sportiv sunt obligatorii attpentru sportivi, ct i pentru antrenorii i medicii care coordoneaz procesulde pregtire a acestora. (2) Refuzul de a respecta indicaiile scrise din avizul medico-sportiv saulipsa avizului medico-sportiv atrage interdicia categoric de a participa laantrenamente i competiii. ART. 7

 • (1) Federaiile sportive naionale vor nregistra i vor elibera carnete delegitimare numai pentru sportivii care prezint aviz medical. (2) Vizele medicale obinute de la alte uniti sanitare dect cele prevzutela art. 1 alin. (1) sau de la medici de alt specialitate dect cele prevzute laart. 1 nu vor fi luate n considerare i pot constitui motive de anulare arezultatelor sportive. ART. 8 Federaiile sportive naionale, cluburile i asociaiile sportive vorprograma din timp sportivii pentru efectuarea controlului medical n vedereaeliberrii avizului medico-sportiv de participare la antrenamente icompetiii, n colaborare cu unitile sanitare abilitate, i vor asiguraprezentarea sportivilor la control conform graficului ntocmit. Sportiviiloturilor naionale i olimpice fr aviz medical nu pot primi susintoare deefort. ART. 9 (1) Explorrile funcionale i examenele medicale de specialitate nvederea stabilirii diagnosticului medico-sportiv se pot efectua n toateunitile sanitare din ar, finanarea asigurndu-se n conformitate cudispoziiile legale n vigoare. (2) Explorrile medicale de nalt performan vor fi finanate deComitetul Olimpic Romn sau de federaiile sportive naionale, respectiv decluburile sportive, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. ART. 10 Efectuarea controlului medical periodic (circuit), a anumitor examenemedicale de specialitate sau a expertizelor medico-sportive poate fi asiguratla cerere, cu aprobarea conducerii Institutului Naional de Medicin SportivBucureti, contra cost, i pentru sportivii care nu fac parte din loturilenaionale i olimpice, sumele ncasate constituindu-se ca venituri proprii aleacestei instituii. ART. 11 (1) Sesizrile i reclamaiile privind abaterile de la normele de eticprofesional i deontologie medical svrite de personalul medical dinreeaua de medicin sportiv vor fi analizate i sancionate, dup caz, deColegiul Medicilor din Romnia. (2) Abaterile disciplinare ale celorlalte cadre sanitare vor fi analizate isancionate de conducerile unitilor sanitare la care sunt angajate acestea, nconformitate cu prevederile regulamentelor de ordine interioar. ART. 12 Contraindicaiile medico-sportive sunt prevzute n anexa nr. 2.

  B. Asistena medical ART. 13 Asistena medical de urgen la antrenamente este asigurat de ctrepersonalul medico-sanitar al cabinetelor de medicin sportiv i de ctrepersonalul medico-sanitar angajat al cluburilor i asociaiilor sportive. ART. 14

 • La antrenamentele i competiiile sportive care se desfoar n cadrulbazelor sportive care au cabinete proprii de medicin sportiv asistenamedical va fi asigurat de ctre personalul medico-sanitar al acestor uniti,programul de funcionare trebuind s fie corelat cu programul activitilorsportive. ART. 15 (1) Deintorii de baze sportive sunt obligai s amenajeze i s dotezecabinetele proprii de medicin sportiv n conformitate cu baremul prevzutn anexa nr. 3. (2) Nerealizarea dotrii prevzute la alin. (1) poate duce la neomologareabazei sportive respective. ART. 16 Asistena medical de urgen la antrenamentele i competiiile cluburilorcare au personal medico-sanitar angajat va fi asigurat de ctre acestpersonal. ART. 17 (1) La bazele sportive care nu dispun de cabinete de medicin sportivasistena medical de urgen, inclusiv pentru accidentele sportive, laantrenamente i competiii va fi asigurat, la cererea organizatorilor, de ctrepersonalul medico-sanitar din unitile sanitare locale, nominalizat dedirecia de sntate public teritorial. (2) Organizatorii de competiii au obligaia s asigure acordarea asisteneimedicale de urgen, inclusiv pentru accidentele sportive, solicitnd n acestsens serviciului de ambulan teritorial autosanitare echipate corespunztori nsoite de personal medico-sanitar, n conformitate cu reglementrilelegale n vigoare att cele medicale, ct i cele sportive ale fiecrei federaii. (3) Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale la cerere,prevzute la alin. (1) i (2), inclusiv remunerarea personalului medico-sanitar, sunt suportate de organizatori dup terminarea competiiei, ncondiiile legii. (4) Pentru zilele de smbt, duminic i srbtorile legale plataserviciilor medicale sunt efectuate n condiiile legii. (5) Responsabilitatea pentru neasigurarea asistenei medicale revineorganizatorilor de manifestri sportive. ART. 18 (1) Delegarea personalului medico-sanitar se face n conformitate cuprogramul competiional ntocmit de ctre structurile sportive, care va firemis n mod obligatoriu unitii sanitare medico-sportive teritoriale cu celpuin 5 zile naintea disputrii competiiilor. (2) n judeele n care nu exist uniti medico-sportive i medici despecialitate programul competiional prevzut la alin. (1) va fi prezentatdireciilor de sntate public cu cel puin 5 zile naintea disputriicompetiiilor, solicitndu-se delegarea personalului medico-sanitar necesarpentru asigurarea asistenei medicale de urgen n timpul competiiei. ART. 19

 • (1) Bazele sportive n care se desfoar activitatea sportiv deperforman vor dispune de un cabinet de medicin sportiv dotat nconformitate cu baremul prevzut n anexa nr. 3, n vederea efecturiicontrolului medico-sportiv i acordrii asistenei medicale de urgen. (2) Cluburile deintoare de baze sportive, n care se desfoar competiiioficiale, sunt obligate s doteze cabinetele de medicin sportiv i s asigureasisten medical de urgen prin personalul medico-sanitar al clubului,solicitnd la nevoie autoritilor sanitare teritoriale autosanitare dotatecorespunztor sau alte cadre medicale, separat pentru sportivi i public. (3) Plata serviciilor medicale la competiii (asisten medical de urgenpentru sportivi i public, autosanitare, personal, materiale sanitare imedicamente), acordate de uniti sanitare solicitate din teritoriu, se suportde ctre organizatorii competiiei.

  CAP. 2 Normele tehnice de acordare a asistenei medicale pentru sportivi

  ART. 20 (1) Activitatea personalului medico-sanitar privind controlul medical alsportivilor i asisten medico-sportiv se realizeaz n condiiile legii. (2) Nominalizarea i revocarea personalului medico-sanitar al loturilornaionale i olimpice de seniori, precum i al loturilor reprezentative detineret i de juniori se fac de ctre Institutul Naional de Medicin SportivBucureti, cu acordul federaiilor interesate. ART. 21 Personalul medico-sanitar care acord asisten medical sportivilorcomponeni ai loturilor naionale i olimpice, indiferent de modul deorganizare i subordonare a unitii sanitare al crui angajat este, va ficoordonat i ndrumat din punct de vedere metodologic i tehnic deMinisterul Sntii i Familiei prin Institutul Naional de Medicin SportivBucureti. ART. 22 Medicul de lot naional sau olimpic trebuie s fie membru al comisieimedicale a federaiei respective i s participe ca invitat, dup caz, lareuniunile Colegiului central al antrenorilor, birourilor federale sau Comisieitehnice olimpice a Comitetului Olimpic Romn. ART. 23 (1) La nceputul fiecrui an de pregtire sportiv medicul de lot naionalsau olimpic va informa n scris Institutul Naional de Medicin SportivBucureti despre: a) obiectivul principal i cerinele de baz ale asistenei medicale pentrusportivi n raport cu coninutul antrenamentelor, programul competiional iatingerea vrfului formei sportive; b) locul i programul de desfurare a cantonamentelor i a perioadelor depregtire la club; probleme privind alimentaia, medicaia, refacerea i alteprobleme de asemenea natur;

 • c) lista nominal a sportivilor din lot desemnai de federaia sportivnaional care intr n cantonament, planificarea controalelor medicale ncadrul Institutului Naional de Medicin Sportiv Bucureti, precum i ainvestigaiilor medicale ambulatorii; datele acestor controale se vor nscrie nregistrul de planificri din cadrul Laboratorului de selecie, dirijareaantrenamentului, diagnostic medico-sportiv din Institutul Naional deMedicin Sportiv Bucureti. (2) La nceputul fiecrui cantonament medicul de lot va informaLaboratorul de monitorizare, control i asisten medical a loturilornaionale i olimpice din cadrul Institutului Naional de Medicin SportivBucureti despre: a) locul i programul de desfurare a cantonamentului; b) lista nominal a sportivilor care intr n cantonament; c) necesarul de medicamente, materiale sanitare, instrumentar i aparaturmedical; d) situaia controalelor medicale efectuate membrilor lotului. ART. 24 (1) Orice schimbare de program va fi comunicat efului Laboratorului demonitorizare, control i asisten medical a loturilor naionale i olimpice ntermen de 24 de ore (schimbarea localitii, slii sau terenului). (2) Orice caz de mbolnvire care necesit un repaus fizic (incapacitate demunc) mai mare de 7 zile va fi adus la Institutul Naional de MedicinSportiv Bucureti pentru examene medicale de specialitate i expertizmedical. (3) n anul olimpic, pentru sportivii din lotul olimpic vor fi luate nconsiderare mbolnvirile care necesit un repaus fizic mai mare de 3 zile. (4) Accidentele grave sau decesele constatate n timpul procesului depregtire i n competiii vor fi aduse imediat la cunotin InstitutuluiNaional de Medicin Sportiv Bucureti de ctre cadrul medical responsabili la cunotin federaiei sportive naionale respective de ctre organizatori. ART. 25 (1) Medicul de lot naional sau olimpic rspunde, mpreun cu antrenorul,de prezentarea la timp a sportivilor la controalele medico-sportive periodice,care se efectueaz la Institutul Naional de Medicin Sportiv Bucureti, nconformitate cu planul anual de pregtire sportiv. (2) Medicul de lot nsoete n mod obligatoriu sportivii la controaleleprevzute la alin. (1) i informeaz Laboratorul de selecie, dirijareaantrenamentului i diagnostic medico-sportiv din cadrul Institutului Naionalde Medicin Sportiv Bucureti despre evoluia stadiului de pregtire i astrii de sntate a sportivilor ntre cele dou controale medicale. ART. 26 (1) Medicul de lot naional sau olimpic, mpreun cu antrenorii ispecialitii din colectivul tehnic al lotului se vor prezenta la InstitutulNaional de Medicin Sportiv Bucureti pentru a analiza avizele medico-sportive individuale i sinteza ntregului lot, realizndu-se astfel otransmitere operativ a rezultatelor controalelor medicale ctre colectivul de

 • tehnicieni i o cunoatere exact a situaiei medicale a sportivilor nmomentul respectiv. (2) Concluziile analizei prevzute la alin. (1) vor fi aduse i la cunotinsportivilor de ctre medicul de lot naional sau olimpic, ntr-un cadruorganizat, de comun acord cu conducerea tehnic a lotului. ART. 27 Personalul medico-sanitar al loturilor naionale i olimpice va acordaasisten medical n cantonamente i n timpul competiiilor, pe bazametodologiei de lucru stabilite de Institutul Naional de Medicin SportivBucureti. Medicul de lot naional i olimpic are dreptul i obligaia de a oprisportivul de la antrenamente i competiii n situaii specifice. n caz derefuz, raporteaz n scris conducerii federaiei sau clubului. ART. 28 (1) Asistena medical acordat n cantonamente i competiii va ficonsemnat n dosare individuale care vor cuprinde urmtoarele documente: a) jurnalul de autocontrol pe care l completeaz sportivul, conform unuigrafic stabilit sub supravegherea cadrelor sanitare i a antrenorului, care vacuprinde: - frecvena cardiac n clinostatism i ortostatism; - greutatea corporal la deteptare, zilnic i, dup caz, nainte i dupantrenament; - somnul, cu meniunea privind durata i calitatea; - apetitul; - dispoziia de lucru - antrenamente; - anumite stri personale, comportamentale; - valorile tensiunii arteriale n clinostatism i ortostatism, precum i alteconstatri privind starea funcional sau de sntate n cazuri-problem; b) examenul medico-sportiv periodic care va fi efectuat bilunar demedicul de lot i care va cuprinde: - anamneza medico-sportiv; - examen clinic pentru aprecierea strii de sntate; - examen funcional; - apnee voluntar (inspiraie i expiraie), facultativ; - proba Astrand (efort la scri, cicloergometru), Martinet, Ruffier sauFlack; STT i PWC-170; facultativ; examen biochimic (proba Donaggio) iexamen sumar de urin; - E.K.G. la 45 de zile la sporturile de anduran, n repaus i dup efort (ncentrele de pregtire olimpic). (2) Asistena la antrenamente i concursuri va cuprinde i testri periodicen efort specific care se cer adaptate specificului efortului fiecrei ramuri desport, putndu-se aduga i alte examinri. (3) Datele rezultate n urma testrilor prevzute la alin. (2) vor finregistrate grafic, interpretarea fcndu-se n funcie de coninutul leciei deantrenament, iar concluziile vor fi prezentate zilnic antrenorului (un examenobligatoriu la 14 zile). ART. 29

 • Medicul de lot naional sau olimpic urmrete starea de sntate,evaluarea capacitii de efort i dirijarea biologic a antrenamentelorcomponenilor loturilor naionale i olimpice i n perioadele de pregtire lacluburi; n acest sens va controla sistematic activitatea i va conlucra strnscu antrenorii i medicii din cluburile sportive i federaii. ART. 30 (1) Medicul de lot naional sau olimpic acord asisten medical deurgen n cantonamente i nsoete sportivii la Institutul Naional deMedicin Sportiv Bucureti sau la clinici de specialitate pentru consultaii. (2) Indicaiile medicale privind starea de sntate a sportivilor suntobligatorii pentru antrenori i sportivi, rspunderea pentru nerespectareaacestora revenind celor n cauz. ART. 31 Medicul de lot naional sau olimpic rspunde de stabilirea corect aalimentaiei i de refacerea capacitilor fizice ale sportivilor, de alctuireaschemelor de susinere a efortului, de recuperare n cel mai scurt timp aconsecinelor traumatismelor. ART. 32 (1) Medicului de lot naional sau olimpic i revine sarcina de a organiza iconduce activitatea de educaie pentru sntate prin lecii, dup tematicaprevzut n anexa nr. 4 i prin convorbiri individuale. (2) Leciile mai pot aborda i alte subiecte legate de specificul sportului,de efort, de condiiile deosebite de climat, fus orar, n care i desfoarlotul activitatea i altele asemenea. ART. 33 (1) Medicului de lot naional sau olimpic i revine sarcina de a prevenidopajul, fumatul i consumul de alcool, prezentnd sportivilor i antrenorilorefectele duntoare ale acestor practici. (2) Medicilor fumtori li se interzice fumatul n faa sportivilor i ncabinetul medical. (3) Medicul de lot rspunde de informarea continu a sportivilor asupraagenilor dopani, asupra medicaiei din comer care cuprinde ageni dopanii asupra altor aspecte legate de politica antidoping. (4) nclcarea prevederilor alin. (1), (2) i (3) atrage sancionareamedicului de lot, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. ART. 34 Medicul de lot naional sau olimpic coordoneaz activitateakinetoterapeuilor, cadrelor medii i a altor cadre de specialitate ale lotului irspunde de activitatea acestora. ART. 35 (1) La terminarea fiecrui cantonament, n termen de 7 zile sau trimestrial,dup caz, medicul de lot va face o informare scris Institutului Naional deMedicin Sportiv Bucureti, care va cuprinde: numrul de sportivi ncantonament, numrul de examene medico-sportive periodice, numrultestrilor din efortul specific, cazurile-problem, diagnostic i rezolvarea lor,numrul de mbolnviri, traumatisme i tratamente, aspecte ale colaborrii

 • antrenor-medic, numrul de lecii de educaie pentru sntate, controaleantidoping, greuti, lipsuri, propuneri. (2) Un exemplar al informrii prevzute la alin. (1) va fi naintat federaieisportive naionale respective. ART. 36 La sfritul fiecrui ciclu anual de pregtire a lotului respectiv medicul delot este obligat ca pn la data de 20 a lunii consecutive ncheierii activitiis depun la Institutul Naional de Medicin Sportiv Bucureti i lafederaia sportiv naional respectiv un raport asupra activitii sale pentregul an, cu concluzii, puncte de vedere i propuneri pentru anul urmtor. ART. 37 (1) Trusa medical (medicamente, materiale sanitare), susintoare deefort - substane de refacere se asigur de ctre Comitetul Olimpic Romn,de federaiile sportive naionale sau de club, dup caz, conform dispoziiilorlegale n vigoare. (2) Decontarea medicamentelor i lichidarea gestiunii se fac nconformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 5. ART. 38 Personalul medico-sanitar care acord asisten medical la loturi, ncantonamente beneficiaz de toate drepturile prevzute de legislaia nvigoare. ART. 39 Federaiile sportive naionale vor asigura prezena medicului de lot i aaltor cadre sanitare i la competiii care se desfoar n deplasare (n arsau n strintate), n funcie de numrul sportivilor i de importanacompetiiei i n concordan cu prevederile regulamentelor internaionale. ART. 40 (1) Ministerul Sntii i Familiei va asigura asistena medical ncantonamentele organizate pentru loturile reprezentative ale federaiilorsportive naionale prin urmtoarele uniti: a) Institutul Naional de Medicin Sportiv Bucureti, pentrucantonamentele loturilor naionale i olimpice, i, n limita disponibilitilorde personal, pentru loturile de tineret i juniori; b) unitile sanitare din reeaua de medicin sportiv i din unitile deasisten medical ambulatorie de specialitate, n caz de necesitate, pentruunele cantonamente ale loturilor naionale i olimpice i pentrucantonamentele loturilor de tineret i juniori. (2) Pentru celelalte cantonamente asistena medical va fi acordat deunitile medico-sportive teritoriale sau de alt personal desemnat de direciilede sntate public n a cror raz se desfoar aciunea, precum i depersonalul medico-sanitar al cluburilor. (3) n cazuri deosebite federaiile sportive naionale pot folosi i alimedici care vor lucra ns sub controlul metodologic al Institutului Naionalde Medicin Sportiv Bucureti.

 • (4) Asistena medical n cantonamentele organizate de ctre cluburile iasociaiile sportive va fi asigurat de personalul medico-sanitar al acestorasau n condiiile prevzute la alin. (2), dup caz. (5) Medicii de alt specialitate dect medicina sportiv, solicitai defederaiile sportive pentru asigurarea asistenei medicale la loturile naionalei olimpice vor putea efectua aceast activitate dup obinerea competenein "Managementul medical al sportivilor". ART. 41 (1) Personalul medico-sanitar din reeaua de medicin sportiv i din afaraacestei reele asigur asistena medical a sportivilor n perioadele depregtire i/sau competiii la solicitarea federaiilor, cluburilor i a altoraasemenea. (2) Remunerarea personalului prevzut la alin. (1) este asigurat de ctresolicitani (federaii, cluburi i altele asemenea) n condiiile legii. ART. 42 (1) Pe toat perioada cantonamentelor sportivii beneficiaz de asistenmedical, medicamente i materiale sanitare, n conformitate cureglementrile legale n vigoare. (2) Costul medicamentelor i al materialelor necesare n cantonamente vafi suportat de: Comitetul Olimpic Romn, federaiile sportive naionale,cluburile i asociaiile sportive pentru sportivii aflai n cantonamenteleorganizate de aceste structuri sportive. (3) Federaiile sportive naionale, Comitetul Olimpic Romn, alte structurisportive, dup caz, asigur susintoarele de efort, substanele de refacere-recuperare i trusa medicului de lot a crei componen este prevzut nanexa nr. 6. (4) Justificarea consumului de medicamente i de produse prevzute laalin. (3) se va face de ctre medicul sau cadrul mediu din cantonament, nconformitate cu normele legale n vigoare, conform instruciunilor privindsarcinile personalului medico-sanitar n cantonamente. ART. 43 (1) Conducerile bazelor sportive, cantonamentelor, respectiv alecantinelor sportive, hotelurilor i restaurantelor sportive i ale altor unitidestinate sportivilor vor asigura condiiile igienico-sanitare de funcionare aacestor uniti n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare. (2) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti,prin inspecia sanitar de stat, vor asigura controlul respectrii normelor deigien i vor aplica sanciuni pentru nerespectarea acestora, iar prinpersonalul implicat n supravegherea strii de sntate i realizareaprogramelor de sntate vor asigura controlul periodic de specialitate alcondiiilor igienico-sanitare de funcionare a unitilor prevzute la alin. (1). ART. 44 Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrant din prezentele norme tehnice.

  ANEXA 1 la normele tehnice

 • BAREMUL EXAMINRILOR MEDICALE

  Controlul medical complex semestrial cuprinde: a) anamneza medico-sportiv; b) examen clinic complet pe aparate i sisteme; c) examen de laborator: hemoleucogram, R.B.W., sumar de urin, VSH,grup sanguin, T.G.P., glicemie; colesterol, ionogram (Ca, Mg); d) radiografie pulmonar anteroposterioar; e) examen oftalmologic i ORL; f) examen stomatologic; g) examen somatoscopic, somatometric, compoziie corporal,dinamometrie; h) explorri funcionale: prob cardiovascular de efort, spirometrie,capacitatea de efort (aerob, anaerob) n funcie de dotare; i) examen de sintez i eliberarea avizului medico-sportiv; j) EKG de repaus i n efort. Sportivii din ramurile: alpinism, aviaie, bob, box, ciclism, clrie, fotbal,haltere, hochei, lupte, motociclism, parautism, pentatlon modern, schi,biatlon, scrim, tir, portarii de la jocurile sportive i alte sporturi cu risctraumatic mare vor efectua n mod obligatoriu, bianual, examenulneuropsihiatric. Se recomand ca sportivii din ramurile de sport: box, lupte, rugby, haltere,judo, portarii de la jocurile sportive, bob i sanie s efectueze cel puin anualun examen electroencefalografic i radiografia cranian. Examinareaneuropsihiatric a boxerilor dup KD i KO este obligatorie, ca i n cazulaltor traumatisme craniocerebrale pe teren. Dac n localitate nu sunt posibiliti de a se efectua aceste investigaii,sportivii pot efectua examinri n reeaua sanitar de baz contra cost, pebaza biletului de trimitere emis de cabinetul de medicin sportiv teritorial.Pentru sportivii componeni ai loturilor naionale i olimpice acesteinvestigaii se pot efectua n cadrul Institutului Naional de MedicinSportiv Bucureti pe baza unui bilet de trimitere emis de medicul de loti/sau cabinetul de medicin sportiv teritorial, pe baz de programareprealabil, sau la alte institute medicale recomandate de Institutul Naionalde Medicin Sportiv Bucureti. Controlul medical semestrial pentru sportivii legitimai care particip lacompetiii de nivel orenesc, municipal i judeean, conform calendaruluifederaiilor sportive sau al organelor sportive teritoriale, se efectueaz lacabinetele teritoriale de medicin sportiv i va cuprinde urmtoarele: a) anamneza medico-sportiv; b) examen clinic complet pe aparate i sisteme; c) radiografie pulmonar anteroposterioar (de exemplu, radioscopic),anual; d) examenul dezvoltrii fizice (somatoscopie-somatometrie); e) proba cardiovascular (Ruffier, Martinet, Flack);

 • f) examen stomatologic; g) examen oftalmologic i ORL la nevoie; h) examen de sintez i eliberarea avizului medico-sportiv. Trimiterile ctre Institutul Naional de Medicin Sportiv Bucureti saualte clinici de specialitate pentru examinri de specialitate, expertize etc. sefac pe baz de bilet scris, nsoit de documentaia respectiv, cu programareprealabil. Concluziile acestor examinri au un caracter orientativ i se trimit launitatea solicitant. Pe lng Institutul Naional de Medicin Sportiv Bucureti seorganizeaz o comisie de expertiz medico-sportiv. mpotriva hotrriloracestor comisii se poate face apel, pe cale ierarhic, la Ministerul Sntii iFamiliei. Pentru sportivii din loturi metodologia controlului medico-sportiv sestabilete de Institutul Naional de Medicin Sportiv Bucureti, la cerereaprealabil a medicului de lot, putnd fi efectuate i alte examinrisuplimentare, care nu fac parte din circuitul medico-sportiv. Conducerea Institutului Naional de Medicin Sportiv Bucureti poateaproba la cerere, contra cost, i altor sportivi sau echipe, antrenori, oficialisportivi, care nu beneficiaz de asisten i control medico-sportiv n cadrulInstitutului Naional de Medicin Sportiv Bucureti, efectuarea unorexpertize medico-sportive.

  ANEXA 2 la normele tehnice

  CONTRAINDICAII MEDICO-SPORTIVE

  Contraindicaiile definitive sunt: 1. TBC activ 2. Tumori maligne 3. Astm bronic complicat 4. Bronhopneumopatie cronic obstructiv 5. Broniectazie 6. Hepatit cronic agresiv; ciroz hepatic 7. Rectocolit ulcerohemoragic 8. Pancreatit cronic 9. Diabet zaharat (expertiz individual) 10. Sindrom nefrotic 11. Insuficien renal cronic 12. Colagenoze 13. HTA esenial sau secundar 14. Rinichi hipoplazic uni- sau bilateral 15. Boal polichistic a rinichilor 16. Hidronefroz congenital 17. Litiaz renal malign

 • 18. Anomalii ale vaselor renale 19. Rinichi ectopic sau mobil gr. II i III 20. Extrofia vezical 21. Malformaii congenitale (coronariene, cardiace) 22. Afeciuni miocardice (CMH global sau izolat a ventriculului drept,miocardite acute) 23. Valvulopatii dobndite 24. PVM cu regurgitare mitral 25. Tulburri de ritm sau sincope 26. Afeciuni pericardice 27. Tulburri de ritm sau conducere care implic un risc vital 28. Anomalii ale vaselor mari 29. Anomalii electrofiziologice cu risc de moarte subit (sindrom QTlung, sindrom W.P.W., LGL) 30. Boala coronarian 31. Sindrom Marfan 32. Sindrom varicos cu tromboflebite sau tromboembolism, arteriopatiiperiferice 33. Diabet insipid 34. Endocrinopatii acute 35. Insuficiene suprarenale primare 36. Adenom hipofizar 37. Nanism hipofizar 38. Acromegalie 39. Tireotoxicoz 40. Insuficien hipofizar 41. Mixedem 42. Boala Graves-Basedow 43. Boala Recklinghausen 44. Hipoparatiroidism sever 45. Feocromocitom 46. Osteomalacii severe 47. Sindrom adiposo-genital 48. Boala Addison 49. Sindrom Cushing 50. Insuficiene suprarenale secundare 51. Disgenezii gonadale 52. Transsexualism 53. Hermafroditism 54. Sindrom hipoglicemic organic 55. Scolioze gr. II i III, cu insuficien respiratorie (decompensate) 56. Coxartroz 57. Boala Dupuytren (n funcie de sport) 58. Discopatii faza III, cu tulburri de static sau dinamic vertebral 59. Boala Scheurmann cu insuficien vertebral 60. Malformaii i distrofii osoase

 • 61. Osteomielite 62. Epilepsie 63. Sechele encefalitice 64. Sindroame extrapiramidale 65. Coree 66. Sindroame cerebeloase i cerebelomedulare 67. Miopatii 68. Miastenie 69. Paralizii definitive ale rdcinilor nervoase i ale nervilor cranieni 70. Neurastenii severe sau prelungite 71. Tulburri de personalitate 72. Psihoze 73. Sarcin dup luna a III-a 74. Psoriazis generalizat 75. Scleroz n plci 76. Malformaii congenitale ale piramidei nazale 77. Sclerom nazal 78. Sindroame vestibulare 79. Sarcoidoz 80. Granulom malign 81. Malformaii faringiene 82. Tumori faringiene 83. Tumori laringiene 84. Tumori auriculare 85. Faringite specifice 86. Papilomatoz laringian recidivant 87. Stenoz de conduct auditiv extern 88. Traumatisme grave cu afectarea auzului i echilibrului 89. Tumori i stenoze traheobronice 90. Esofagite cronice specifice 91. Miopie mai mare de 5 dioptrii; miopii cu coroidoz miopigen 92. Ptoz palpebral I - II, pterigion avansat 93. Keratoconus 94. Glaucom 95. Cataract congenital sau avansat 96. Strabism convergent cu unghi strabic mai mare de 5 97. Afeciuni oculare evolutive 98. Sinblefarom, rinichi unic congenital sau chirurgical (avizareindividual dup expertiz) 99. Bloc total de ramur dreapt sau stng (dup investigaiisuplimentare i expertizare) 100. Spondilit anchilopoetic 101. Hemofilie - sindroame hemoragipare latente; anemii cronice 102. Poliartrit cronic evolutiv 103. Sindroame imunologice latente 104. Alte afeciuni cronice cu potenial evolutiv.

 • Contraindicaiile temporare sunt: 1. Maladie ulceroas, puseu acut 2. Hepatit acut viral 3. Eczem generalizat 4. Osteoporoze 5. Sindrom de suprasolicitare 6. Afeciuni acute 7. Litiaz biliar 8. Reumatism cardioarticular n urmtorii 5 ani de la puseul acut.

  ANEXA 3 la normele tehnice

  BAREMprivind dotarea cabinetului medico-sportiv din bazele sportive, cluburile sauasociaiile sportive

  Cabinetul medico-sportiv din bazele sportive, cluburile sau asociaiilesportive este dotat cu urmtoarele:

  a) Mobilier: 1. birou 1 buc. 2. canapea de consultaie 1 buc. 3. cuier 1 buc. 4. co pentru hrtie 1 buc. 5. dulap pentru instrumente 1 buc. 6. dulap-fiier 1 buc. 7. fiet 1 buc. 8. mas pentru instrumente 1 buc. 9. oglind 150/175 1 buc. 10. scaun rotativ din metal 1 buc. 11. scaun cu speteaz 3 buc.

  b) Aparatur i instrumentar: 1. aparat pentru respiraie artificial 1 buc. 2. atele Kramer 5 buc. 3. ace de sutur de diferite dimensiuni 5 buc. 4. ace de sering de diferite dimensiuni 50 buc. 5. agrafe 100 buc. 6. band hemostatic Esmarch 1 buc. 7. casolet 2 buc. 8. cntar medical cu taliometru 1 buc. 9. cristalizator 2 buc. 10. dinamometre 3 buc. 11. miotonometru 1 buc. 12. fierbtor electric mare 1 buc. 13. fierbtor electric mic 1 buc. 14. fie-tip 1.000 buc. 15. gleat medical cu capac 1 buc. 16. mnui din cauciuc 2 per. 17. pelvimetru 1 buc. 18. panglic metric 2 buc. 19. pens portac 1 buc. 20. registru de consultaii 1 buc. 21. spirometru de canule 1 buc. 22. sering a 20 cc de unic folosin 20 buc.

 • 23. sering de 5 cc de unic folosin 20 buc. 24. sering a 10 cc de unic folosin 20 buc. 25. sering a 2 cc de unic folosin 30 buc. 26. sering Guyon 1 buc. 27. tvi renal 2 buc. 28. tub din cauciuc 5 buc. 29. tub de oxigen 1 buc. 30. trus antropometric tip M.S. 1 buc. 31. trus cu tensiometru, stetoscop 1 buc. 32. cronometru-metronom-scri reglabil 1 buc. 33. E.K.G. cu I canal 1 buc. 34. cicloergometru 1 - 2 buc. 35. adipocentimetru 1 - 2 buc. 36. termometru cu mercur 1 - 2 buc.

  c) Inventar moale: 1. cearaf 4 buc. 2. ptur din ln 1 buc. 3. prosop 2 buc.

  d) targ i trus de reanimare 1 buc.

  ANEXA 4 la normele tehnice

  TEMATICA de educaie pentru sntate

  1. Examene medicale iniiale i periodice; rolul lor pentru dirijareatiinific a antrenamentului 2. Testrile n efort specific, mijloc important de studiere a influeneiefortului asupra organismului i de dirijare biologic a antrenamentului 3. Autocontrolul medical 4. Accidentele i mbolnvirile ntlnite mai frecvent la sportivi: cauze,prevenire, prim ajutor. Bolile profesionale (suprasolicitare) la sportivi -moartea subit pe terenul de sport 5. Regimul de via al sportivilor 6. Regimul alimentar al sportivilor 7. Igiena personal i a echipamentului sportiv 8. Influena nefavorabil a alcoolului i tutunului, exceselor sexualeasupra organismului sportivului 9. Substane farmacologice de susinere, refacere. Influenele nocive,imediate i tardive ale substanelor dopante i ale abuzului de medicamente 10. Bazele fiziologice ale nclzirii 11. Starea de start 12. Oboseala, formele de manifestare pe plan fizic i psihic, cile decombatere 13. Odihna activ 14. Forma sportiv 15. Punctul mort i a doua respiraie 16. Suprancordarea 17. Supraantrenamentul 18. Indicaiile i contraindicaiile curei heliomarine la sportiv

 • 19. Masajul i automasajul 20. Pregtirea biologic de concurs 21. Antrenamentul la altitudine medie (1.800 - 2.400 m) 22. Mijloacele de refacere dup efort i importana lor 23. Performana sportiv la altitudine (aspecte legate de adaptare,alimentaie, refacere) i variaii de fusuri orare 24. Igiena femeii; femeia i sportul 25. Capacitatea de efort i modaliti de mbuntire 26. Modelul biologic i evoluia n sport 27. Dispoziiile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului iconsumului ilicit de droguri, cu modificrile ulterioare.

  ANEXA 5 la normele tehnice

  INSTRUCIUNIprivind aprovizionarea cu medicamente i aparatur medical, precum idecontarea acestora

  n conformitate cu reglementrile legale n vigoare, personalul medico-sanitar care primete medicamente i aparatur este considerat gestionar. n vederea administrrii acestor bunuri, medicii de lot vor avea n vedereurmtoarele: 1. Sportivii din loturile naionale i olimpice beneficiaz de medicaiegratuit, prescris de medic i procurat de federaiile sportive naionale, petimpul n care se afl n cantonamente, avnd controalele medicale efectuatela zi (excepie face medicaia de urgen care se acord i n absena acestorcondiii minimale). 2. Decontarea bunurilor ridicate de la Institutul Naional de MedicinSportiv Bucureti se va face n termen de 10 zile de la terminarea aciunii,conform normelor legale n vigoare. 3. Decontarea bunurilor (medicamente, aparatur medical, susintoare -substane de refacere sau recuperare, materiale sanitare) ridicate de lafederaii se face n termen de 10 zile de la terminarea aciunii, conformnormelor stabilite de fiecare federaie sportiv naional. 4. Registrul de consultaii medicale constituie singura baz legal pentrudecontul de medicamente, sportivul semnnd de primirea acestora. 5. Pentru nerespectarea termenelor de decontare, administrarea neraionala acestor bunuri i pentru lipsuri i stricciuni personalul medico-sanitarrspunde conform dispoziiilor legale n vigoare. 6. Eliberarea medicamentelor pe baz de reet se face numai dac acesteaau fost prescrise de medicii de specialitate din Institutul Naional deMedicin Sportiv Bucureti sau de ctre medicii loturilor aflate ncantonament.

 • 7. Schemele de susinere i de refacere sunt avizate de Comisia defarmacologie sportiv, care funcioneaz n cadrul Institutului Naional deMedicin Sportiv Bucureti.

  ANEXA 6 la normele tehnice

  BAREM pentru trusa medicului de lot

  A. Materiale, aparatur, instrumentar: 1. trusa medicului de lot (geant din material plastic)1 buc. 2. cutii din metal/plastic cu dimensiuni de 110/100 mm, fr suport1 buc. 3. cutii din metal/plastic cu dimensiuni de 110/60, fr suport1 buc. 4. cutii rotunde din metal (casolete)1 buc. 5. apstor limb fr mner1 buc. 6. flacoane cu dop din sticl rodat de 30 mm3 buc. 7. ntorctor de pleoape1 buc. 8. termometru maximal (cu mercur) n tub din material plastic1 buc. 9. specul nazal, model Hartman1 buc. 10. serie de specule auriculare pentru aduli1 buc. 11. oglind frontal1 buc. 12. seringi de unic folosin de 5 ml, 2 ml i 1 ml (fiecare tip)25 buc. 13. seringi de unic folosin de 10 ml20 buc. 14. cutie pentru instrumente de 22 cm cu grtar i dou mnere1 buc. 15. pens pentru pus i scos agrafe1 buc. 16. stilet butonat de 14,5 cm1 buc. 17. pens Pean de 14 - 16 cm2 buc. 18. pens anatomic de 14 - 16 cm1 buc. 19. sond canelat de 12,9 cm1 buc. 20. foarfec chirurgical dreapt de 14,5 cm1 buc. 21. bisturiu chirurgical cu lam dreapt1 buc. 22. stetoscop biauricular tip Fleicher1 buc. 23. aparat de msurat tensiunea1 buc. 24. spunier dreptunghiular din material plastic1 buc.

 • 25. pens portac1 buc. 26. ace de sutur de diferite dimensiuni10 buc. 27. agrafe200 buc. 28. ace de sering de diferite dimensiuni200 buc. 29. registru de consultaii1 buc. 30. fie tip I.N.M.S.1.000 buc. 31. dinamometre palmare 1 -2 buc. 32. adipocentimetru-band metric1 buc. 33. miotonometru1 buc. 34. E.K.G. portabil, 1 canal1 buc. 35. cronometru1 buc. 36. trus biochimie pentru examen de urin (Donaggio etc.)1 buc. 37. aparatur de fizioterapie1 buc. 38. aparat vitez de reacie1 buc. 39. reflexometru ahilian1 buc. 40. scri din lemn cu dimensiunea de 40 cm, cicloergometru1 buc. 41. bandelete pentru examenul urinii100 buc.

  B. Medicaie: 1. Prednison1 cutie 2. Adrenalin soluie 1%010 fiole 3. Anestezice locale (Xilocain 1%, Lidocain 2%)10 fiole 4. Betablocante (Propranolol, Atenolol, Sotalol)1 cutie 5. Antiinflamatoare nesteroidiene (de exemplu, Diclofenac)1 cutie 6. Diuretice (de exemplu, Furosemid tablete, fiole)5 fiole, 10 tablete 7. Sprayuri antiasmatice (Ventolin, Salmeterol, Salbutamol)1 buc. 8. Isoket (spray), Trinitrine (nitroglicerin) 0,15 mg1 cutie 9. Loperamid (Imodium)1 cutie 10. Antialgice (inclusiv opiacee injectabile,1 cutie, tablete sau unguente)5 f. 11. Laxative, purgative1 cutie 12. Antibiotice (injectabile, tablete-capsule)1 folie din

 • fiecare, 5 fl. 13. Antialergice (Claritine, Tavegyl, Telfast 120, Semprex, Aerius)1 cutie 14. Spray cu hidrocortizon1 buc. 15. Hemisuccinat de hidrocortizon5 fiole 16. Ranitidin (Zantac), Omeprazol, Haloperidol1 cutie 17. Antispastice (de exemplu, Buscopan, Scobutil, No-Spa)1 cutie, 5 fiole, 6 supoz. 18. Bromur de calciu i gluconat de calciu (I - V)5 fiole 19. Diazepam (tablete, injectabil); Alprazolam (Xanax 0,25 mg)1 cutie 20. Aspirin, Paracetamol (tablete, supozitoare, soluie)1 cutie (1 fl. sol.) 21. Anatoxin antitetanic i antidifteric5 fiole 22. Diprophos fiole5 fiole 23. Metoclopramid (tablete, supozitoare, perlingual)1 cutie din fiecare 24. Nifedipin; Captopril 25 mg1 cutie din fiecare 25. Atropin fiole 1 mg; Amiodaroncte 5 fiole din fiecare 26. Naloxone (antidot antiopiacee)1 cutie

  NOT: Produsele de la poziiile 4, 7, 14, 22 i 27 sunt menionate n listasubstanelor doping cu declarare obligatorie (I A; III D; III E). Produsele de la poziiile 1, 6 i 15 sunt menionate n lista substanelordoping (I D; III D). Produsele de la poziia 10 sunt menionate n lista doping (I B)

  ANEXA 7

 • la normele tehnice

  PROBA RUFFIER

  Proba Ruffier reprezint un test de evaluare a capacitii fizice (fitness);este un test de triaj, care se aplic nceptorilor, fiind lipsit de riscuri. Tehnica: subiectului poziionat "eznd" i se nregistreaz pulsul pe 15 s,care, nmulit cu 4, d constanta P1 (puls de repaus); subiectul execut apoi30 de genuflexiuni n 45 s, dup care se aaz n poziia iniial; se msoarpulsul pe 15 s ntre secundele 0 - 15 postefort, care, nmulit cu 4, dconstanta P2 (pulsul de efort); subiectul rmne aezat timp de 1 minut, iarn secundele 45 - 60 ale acestui minut postefort i se msoar din nou pulsulpe 15 s, care, nmulit cu 4, d constanta P3 (pulsul de revenire). Se aplic formula: I.R. = (P1 + P2 + P3) - 200/10. Interpretare: valori mai mici de 0 (negative) = foarte bine; valori ntre 0 - 5 = bine; valori ntre 5 - 10 = mediu; valori ntre 10 - 15 = satisfctor; valori peste 15 = nesatisfctor, ceea ce impuneinvestigaii cardiovasculare suplimentare.

  n funcie de valorile obinute se dau indicaii de mbuntire a condiieifizice prin antrenament.