of 36 /36
ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 septembrie 2016 Data Intrarii in vigoare: 01 Septembrie 2016 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene şi Bucureşti-Ilfov, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin. ART. 3 Cererile de emitere a avizelor sau autorizaţiilor de securitate la incendiu sau protecţie civilă depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluţionează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data depunerii. ART. 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011; b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2007. Bucureşti, 25 august 2016. Nr. 129.

ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor

Microsoft Word - Document1ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea i autorizarea de
securitate la incendiu i protecie civil EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 septembrie 2016 Data Intrarii in vigoare: 01 Septembrie 2016 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) i (2) i ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (3) i ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, în temeiul art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i al art. 7 alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul afacerilor interne emite urmtorul ordin: ART. 1 Se aprob Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de securitate la incendiu i protecie civil, prevzute în anexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, prin inspectoratele judeene i Bucureti-Ilfov, ia msuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziiilor prezentului ordin. ART. 3 Cererile de emitere a avizelor sau autorizaiilor de securitate la incendiu sau protecie civil depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluioneaz potrivit dispoziiilor în vigoare la data depunerii. ART. 4 (1) Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrrii în vigoare a prezentului ordin se abrog: a) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 14 ianuarie 2011; b) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2007. Bucureti, 25 august 2016. Nr. 129.
ANEX NORME METODOLOGICE
privind avizarea i autorizarea de securitate la incendiu i protecie civil
CAP. I Dispoziii generale ART. 1 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii i expresiile au urmtoarele semnificaii: a) aviz de protecie civil - act emis în baza legii de ctre inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/Bucureti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeene, dup verificarea de conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice în vigoare a msurilor adoptate în documentaiile tehnice ale lucrrilor de construcii, pentru realizarea adposturilor de protecie civil sau a punctelor de comand; b) autorizaie de protecie civil - act emis în baza legii de ctre inspectoratele judeene, prin care se certific, în urma verificrii documentaiilor tehnice i în teren, realizarea adposturilor de protecie civil sau a punctelor de comand, conform reglementrilor specifice; c) instalaie cu rol în asigurarea cerinei fundamentale "securitate la incendiu" - orice instalaie de stingere a incendiilor, instalaie de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, instalaie de desfumare/evacuare fum i gaze fierbini, instalaie electric pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalaie electric pentru iluminat de siguran, inclusiv condiiile de alimentare i de funcionare a acestora, instalaie de protecie împotriva trsnetului, instalaie de detectare a gazelor inflamabile sau instalaie de inhibare a exploziei. (2) Prezentele norme metodologice utilizeaz termeni i expresii având sensurile prevzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i din alte reglementri specifice. (3) Lista documentelor care atest performana la foc a produselor pentru construcii cu rol în satisfacerea cerinei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performane de comportare la foc se însuete de ctre beneficiar i trebuie s cuprind, dup caz, urmtoarele refereniale: a) agrementul tehnic - document elaborat potrivit prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi în construcii, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, însoit de avizul Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcii; b) declaraia de performan - document emis în baza Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului; c) certificatul de conformitate CE sau agrementul tehnic european - document emis în baza Directivei Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege i a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcii. ART. 2 Avizele i autorizaiile de securitate la incendiu, precum i cele de protecie civil se emit, potrivit legii, de ctre inspectoratele judeene, pentru categoriile de construcii i amenajri stabilite prin hotrâri ale Guvernului.
CAP. II Documente necesare pentru obinerea avizelor
i autorizaiilor de securitate la incendiu i protecie civil
SECIUNEA 1 Dispoziii commune
ART. 3 Documentaiile tehnice prevzute de prezentele norme metodologice se elaboreaz de ctre proiectani, persoane fizice sau persoane juridice, autorizai în condiiile legii. ART. 4 Piesele scrise i desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu i referatele verificatorilor de proiecte atestai, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie s fie datate, semnate olograf i tampilate, pe fiecare pagin i plan, de ctre respectivii specialiti, potrivit domeniului i specialitii pentru care sunt atestai. ART. 5 (1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevzute în anexa nr. 1 i se semneaz, dup caz, de ctre proiectanii de construcii, amenajri i instalaii utilitare i cu rol în asigurarea cerinei fundamentale securitate la incendiu. (2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie s fie însuite de ctre verificatori de proiecte atestai. (3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaiile tehnice ale construciilor i se pstreaz de ctre utilizatori - investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. - pe toat durata de existen a construciilor i amenajrilor. (4) Msurile în domeniul aprrii împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie s se reflecte în piesele desenate ale documentaiilor de proiectare/execuie. ART. 6 (1) Piesele scrise i desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, i referatele verificatorilor de proiecte atestai se depun în original, în dou exemplare, dac prezentele norme metodologice nu prevd altfel. (2) Nu se accept ca piesele desenate s fie din mai multe buci lipite. (3) Modificrile olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semntur i tampil de ctre verificatorul de proiect atestat. ART. 7 (1) În situaia în care lucrrile de modificare i/sau de schimbare a destinaiei vizeaz pri ale unei construcii autorizate din punctul de vedere al securitii la incendiu, atunci documentaia de avizare/autorizare trebuie s trateze doar spaiile asupra crora se intervine, în scenariu fcându-se o analiz a modului în care aceste intervenii influeneaz cerina fundamental "securitate la incendiu" a întregii construcii. (2) Autorizaia de securitate la incendiu emis pentru situaia prevzut la alin. (1) constituie anex la autorizaia de securitate la incendiu emis iniial pentru acea construcie i se pstreaz în aceleai condiii. (3) În situaia în care lucrrile de modificare i/sau de schimbare a destinaiei vizeaz o construcie/spaiu, amenajare sau instalaie, care nu are autorizaie de securitate la incendiu, documentaia de avizare/autorizare trebuie s trateze întreaga construcie/spaiu, amenajare sau instalaie.
ART. 8 Documentaia tehnic trebuie s respecte prevederile reglementrilor tehnice în vigoare la data: a) realizrii construciilor noi;
b) realizrii lucrrilor de modificare i/sau de schimbare a destinaiei construciilor ori de modificare a instalaiilor existente sau s cuprind msuri alternative în raport cu respectivele cerine, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;
c) depunerii cererii de emitere a autorizaiei pentru construciile sau instalaiile care au fost puse în funciune fr autorizaie de securitate la incendiu sau s cuprind msuri alternative în raport cu respectivele cerine, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.
SECIUNEA a 2-a
ART. 9
Avizele de securitate la incendiu se solicit pe baza documentelor prevzute în anexa nr. 2.
ART. 10
Avizele de protecie civil se solicit pe baza documentelor prevzute în anexa nr. 3.
ART. 11
Autorizaiile de securitate la incendiu se solicit pe baza documentelor prevzute în anexa nr. 4.
ART. 12
Autorizaiile de protecie civil se solicit pe baza documentelor prevzute în anexa nr. 5.
CAP. III
ART. 13
(1) Avizele i autorizaiile de securitate la incendiu i de protecie civil se solicit inspectoratelor judeene în a cror zon de competen urmeaz s fie realizate ori sunt amplasate construciile, instalaiile sau amenajrile respective, de ctre persoanele prevzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, direct sau prin împuternicii, denumii în continuare solicitani.
(2) Documentaia poate fi depus i în format electronic, însoit de semntura electronic a factorilor implicai în procesul de avizare/autorizare. (3) Modelele cererilor de eliberare a avizelor sunt prevzute în anexele nr. 6-8. (4) Modelele cererilor de eliberare a autorizaiilor sunt prevzute în anexele nr. 9 i 10. ART. 14 (1) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile. (2) Termenul de emitere a autorizaiilor este de maximum 30 de zile.
(3) Termenele prevzute la alin. (1) i (2) curg de la data înregistrrii cererii, dac documentaia depus este complet. (4) În situaia în care documentaia este incomplet, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrrii cererii, inspectoratul judeean comunic solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum i faptul c trebuie s ridice documentaia depus. (5) Documentele necesare completrii documentaiei se depun în maximum 30 de zile de la comunicare, de ctre persoanele prevzute la art. 13, cu adres scris în care se menioneaz numrul i data cererii. (6) Dac documentaia a fost transmis în format electronic, documentele necesare completrii se vor comunica în acelai format, în maximum 30 de zile de la întiinare, de ctre persoanele prevzute la art. 13, cu menionarea numrului i datei cererii. ART. 15
În cazul adreselor prin care se comunic solicitanilor c investiia/obiectivul nu intr sub incidena dispoziiilor hotrârilor Guvernului menionate la art. 2 , se rein al doilea exemplar al acesteia, precum i un exemplar din documentele care justific neîncadrarea, dup caz. ART. 16
(1) Avizele emise de inspectoratele judeene se redacteaz în dou exemplare, conform modelelor prevzute în anexele nr. 11, 12 i 13. Un exemplar se pstreaz de emitent. (2) La emiterea avizelor se restituie solicitanilor un exemplar din documentele depuse. (3) Autorizaiile emise de inspectoratele judeene se redacteaz în dou exemplare, conform modelelor prevzute în anexele nr. 14 i 15. Un exemplar se pstreaz de ctre emitent. (4) La emiterea autorizaiilor de securitate la incendiu se restituie solicitanilor un exemplar din documentele depuse, inclusiv avizul de securitate la incendiu i documentaia vizat spre neschimbare care a stat la baza eliberrii acestuia, dup caz.
ART. 17
(1) În situaia în care, în urma verificrii coninutului documentelor i, respectiv, a condiiilor din teren, se constat c nu sunt respectate prevederile reglementrilor specifice, cererea se respinge în termenele prevzute la art. 14 alin. (1) sau (2). (2) Respingerea cererii de emitere a avizului sau a autorizaiei impune reluarea procesului de avizare/autorizare, dup remedierea deficienelor comunicate.
(3) În cazul respingerii cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaiilor, inspectoratele judeene rein cererea înregistrat, al doilea exemplar al adresei de respingere i un exemplar din documentele care justific respingerea solicitrii de emitere a avizelor/autorizaiilor. ART. 18
(1) Avizele i autorizaiile, însoite de documentaiile vizate spre neschimbare care stau la baza eliberrii lor, precum i adresele prin care se solicit completarea documentaiei ori cele de respingere, împreun cu documentaiile prevzute la art. 14, respectiv la art. 17 alin. (3), se ridic de ctre solicitani de la inspectoratul judeean.
(2) În vederea urgentrii procedurii de ridicare prevzute la alin. (1), inspectoratul judeean transmite solicitantului, spre informare, prin fax sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii, precum i pe cea de completare a documentaiei tehnice. (3) Dac solicitanii nu ridic, în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele prevzute la alin. (1), acestea se arhiveaz potrivit reglementrilor în vigoare, fiind necesar reluarea procesului de avizare sau autorizare conform art. 13. ART. 19
(1) tampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaiilor depuse de solicitani se confecioneaz prin grija inspectoratelor judeene. (2) Modelul tampilei cu numr de identificare este prevzut în anexa nr. 16. (3) Numerele de identificare ale tampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat, în funcie de necesiti.
CAP. IV
Valabilitatea avizelor i autorizaiilor ART. 20
(1) Avizele i autorizaiile sunt valabile numai însoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora. (2) Deintorii avizelor i autorizaiilor au obligaia de a le pstra în bune condiii i de a le prezenta
împreun cu documentele vizate spre neschimbare prevzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite s execute controale, în condiiile legii.
ART. 21
(1) Avizele i autorizaiile de securitate la incendiu îi pierd valabilitatea dac se constat de ctre agenii constatatori nerespectarea condiiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce privete:
c) stabilitatea la incendiu a construciei; c) limitarea propagrii incendiilor la vecinti i în interiorul compartimentelor de incendiu; c) protecia i evacuarea utilizatorilor;
d) sigurana forelor care intervin pentru stingerea incendiilor; e) asigurarea posibilitilor de alimentare cu ap în caz de incendiu i, dup caz, cu energie a
consumatorilor afereni sistemelor de protecie prevzute. (2) Pe lâng situaiile prevzute la alin. (1), valabilitatea avizelor de securitate la incendiu i protecie civil înceteaz odat cu încetarea valabilitii certificatului de urbanism sau a autorizaiei de construire, intervenit în condiiile Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi. ART. 22
În situaia realizrii unor lucrri de modificare i/sau schimbare a destinaiei construciei sau amenajrii, persoanele prevzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia relurii procesului de autorizare i/sau avizare, conform prezentelor norme metodologice.
ART. 23 (1) În cazul pierderii formularului care atest existena avizului/autorizaiei de securitate la incendiu sau protecie civil, solicitantul poate obine o copie a acestuia/ acesteia, în termenul de pstrare în arhiv a documentaiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului judeean, în care menioneaz, sub sanciunile aplicate faptei de fals în declaraii, c deine documentaia tehnic vizat spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizaiei i nu are modificri fa de situaia de la data autorizrii. (2) Pe fotocopia eliberat, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemneaz data, semntura i face meniunea "conform cu originalul" ART. 24
(1) În cazul schimbrii proprietarului pe parcursul realizrii investiiei, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecie civil se menine, dac sunt respectate condiiile care au stat la baza emiterii acestuia. (2) În cazul schimbrii proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de via a construciei, valabilitatea autorizaiei de securitate la incendiu sau protecie civil se menine, dac sunt respectate condiiile care au stat la baza emiterii acesteia. (3) În cazul menionat la alin. (2), se poate preschimba autorizaia de securitate la incendiu, cu noua denumire, dac se constat de ctre inspectorii de specialitate valabilitatea autorizaiei iniiale.
CAP. V
Dispoziii finale
ART. 25
ART. 26
Modelul opisului cu documentele depuse la inspectoratul judeean în vederea obinerii avizrii/autorizrii este prevzut în anexa nr. 17.
ART. 27
Anexele nr. 1-17 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1 la normele metodologice
Structura scenariului de securitate la incendiu
1. Caracteristicile construciei sau amenajrii
1.1. Datele de identificare
A. Se înscriu datele necesare identificrii construciei/ amenajrii: denumire, proprietar/beneficiar, adres, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate i, dup caz, privind programul de lucru al obiectivului, în funcie de situaia în care se elaboreaz scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinaia - se menioneaz funciunile principale, secundare i conexe ale construciei/amenajrii, potrivit situaiei pentru care se întocmete scenariul de securitate la incendiu.
1.3. Categoria i clasa de importan
A. Se precizeaz categoria de importan a construciei, stabilit conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importan a construciilor, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, i în conformitate cu metodologia specific.
B. Se precizeaz clasa de importan a construciei potrivit reglementrilor tehnice, corelat cu categoria de importan.
1.4. Particulariti specifice construciei/amenajrii
civil: înalt, foarte înalt, cu sli aglomerate etc.;
de producie sau depozitare: de tip obinuit, monobloc, blindat etc.;
cu funciuni mixte;
aria construit i desfurat, cu principalele destinaii ale încperilor i ale spaiilor aferente construciei;
c)numrul compartimentelor de incendiu i ariile acestora;
d)precizri referitoare la numrul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;
e)prezena permanent a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
f)capaciti de depozitare sau adpostire;
g)caracteristicile proceselor tehnologice i cantitile de substane periculoase, potrivit clasificrii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substane periculoase;
h)numrul cilor de evacuare i, dup caz, al refugiilor.
B. Precizri privind instalaiile utilitare aferente cldirii sau amenajrii: de înclzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum i a componentelor lor, din care s rezulte îndeplinirea cerinelor reglementrilor tehnice privind securitatea la incendiu.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea i stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementrilor tehnice specifice, luându-se în considerare:
a) densitatea sarcinii termice; b) clasele de reacie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementrilor specifice; c) sursele poteniale de aprindere i împrejurrile care pot favoriza aprinderea. B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încpere, spaiu, zon, compartiment, potrivit reglementrilor tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performan privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc- se estimeaz potrivit prevederilor normelor de aprare împotriva incendiilor i reglementrilor tehnice, în funcie de:
a) rezistena la foc a elementelor de construcie; b) nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezisten la foc a construciei sau a compartimentului de incendiu.
3.2. Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiului i efluenilor incendiului în interiorul construciei/compartimentului de incendiu se precizeaz:
a) elementele de construcie de separare a compartimentelor de incendiu i de protecie a golurilor funcionale din acestea;
b)msurile constructive adaptate la utilizarea construciei, respectiv aciunea termic estimat în construcie, pentru limitarea propagrii incendiului în interiorul compartimentului de incendiu i în afara lui: pereii, planeele rezistente la foc i elementele de protecie a golurilor din acestea, precum i posibilitatea de întrerupere a continuitii golurilor din elementele de construcii;
c) sistemele de evacuare a fumului i, dup caz, a gazelor fierbini;
d) instalarea de bariere contra fumului;
e) sistemele i instalaiile de detectare, semnalizare, alarmare i stingere a incendiului;
f) msurile de protecie la foc pentru instalaiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.;
g) msurile constructive pentru faade i pentru împiedicarea propagrii focului la prile adiacente ale aceleiai cldiri.
3.3. Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiilor la vecinti se precizeaz:
a) distanele de siguran asigurate conform reglementrilor tehnice sau msurile alternative conforme cu reglementrile tehnice, atunci când aceste distane nu pot fi realizate;
b) msurile constructive pentru limitarea propagrii incendiului pe faade i pe acoperi, de exemplu performana la foc exterior a acoperiului/învelitorii de acoperi;
c) dup caz, msuri de protecie activ.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru cile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizeaz:
a) alctuirea constructiv a cilor de evacuare, separarea de alte funciuni prin elemente de separare la foc i fum, protecia golurilor din pereii ce le delimiteaz;
b) msuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaii de presurizare i alte sisteme de control al fumului;
c) tipul scrilor, forma i modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria cilor de evacuare: gabarite - limi, înlimi, pante etc.;
e) timpii/lungimile de evacuare;
g) iluminatul de siguran, surse de alimentare cu energie electric;
h) prevederea de dispozitive de siguran la ui, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automat în caz de incendiu, bare antipanic etc.;
i) timpul de siguran a cilor de evacuare i, dup caz, a refugiilor;
j) marcarea cilor de evacuare.
B. Dac este cazul, se precizeaz msurile pentru accesul i evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabiliti, bolnavilor i ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. C. Se fac precizri privind asigurarea condiiilor de salvare a persoanelor, a animalelor i evacuarea bunurilor pe timpul interveniei.
3.5. Securitatea forelor de intervenie
A. Se precizeaz amenajrile pentru accesul forelor de intervenie în cldire i incint, pentru autospeciale i pentru ascensoarele de incendiu.
B. Se precizeaz caracteristicile tehnice i funcionale ale acceselor carosabile i ale cilor de intervenie ale autospecialelor, proiectate conform reglementrilor tehnice, regulamentului general de urbanism i reglementrilor specifice de aplicare, referitoare la:
a) numrul de accese;
a) tipul, numrul i caracteristicile acestora;
b) amplasarea i posibilitile de acces, sursa de alimentare cu energie electric de rezerv;
c) timpul de siguran a ascensoarelor de pompieri.
4. Echiparea i dotarea cu mijloace tehnice de aprare împotriva incendiilor A. Se precizeaz nivelul de echipare i dotare cu mijloace tehnice de aprare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aprare împotriva incendiilor, a normelor specifice de aprare împotriva incendiilor, precum i a reglementrilor tehnice specifice. B. Pentru sistemele, instalaiile i dispozitivele de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu se specific:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare i alarmare la incendiu;
b) tipul detectoarelor, declanatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare i parametrii funcionali specifici instalaiilor respective;
C. Pentru sistemele, instalaiile i dispozitivele de limitare i stingere a incendiilor se specific:
a) tipul i parametrii funcionali: stingere cu ap, gaze/aerosoli, spum, pulberi; acionare manual sau manual i automat; debite, intensiti de stingere i stropire, cantiti calculate de substan de stingere, concentraii de stingere proiectate pe durat de timp normat, presiuni, rezerve de substan de stingere, surse de alimentare etc.; b) timpul normat de funcionare; c) zonele, încperile, spaiile, instalaiile echipate cu astfel de mijloace de aprare împotriva incendiilor. D. Pentru stingtoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte i mijloace de intervenie se specific: a) tipul i caracteristicile de stingere asigurate;
b) numrul i modul de amplasare în funcie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafaa, destinaia, clasa de incendiu etc. 5. Condiii specifice pentru asigurarea interveniei în caz de incendiu - în funcie de categoria de importan a construciei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construciei sau a amenajrii, se specific:
a) sursele de alimentare cu ap, substanele de stingere i rezervele asigurate;
b) poziionarea racordurilor de alimentare cu energie electric, gaze i, dup caz, alte utiliti;
c) date privind serviciul privat pentru situaii de urgen, conform criteriilor de performan; d) zonele, încperile, spaiile în care se gsesc substanele i materialele periculoase i pentru care sunt
necesare produse de stingere i echipamente speciale cu menionarea cantitilor i a strii în care se afl, precum i tipul echipamentului individual de protecie a personalului.
6. Msuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condiiile i msurile necesar a fi luate, potrivit reglementrilor tehnice, în funcie de situaia existent.
B. Se apreciaz modul de încadrare a construciei sau amenajrii în nivelurile de performan prevzute de reglementrile tehnice i, dup caz, se stabilesc msuri pentru îmbuntirea parametrilor i a nivelurilor de performan pentru securitatea la incendiu, dup caz.
C. Se precizeaz condiiile sau recomandrile care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a aprrii împotriva incendiilor, aferente construciei ori amenajrii respective.
ANEXA 2 la normele metodologice
DOCUMENTE pe baza crora se solicit avizele de securitate la incendiu Nr. Categorii de construcii, sisteme i instalaii prevzute în anexa nr. 1 la Documente necesare crt. Hotrârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii privind a)b)c)d) e) f)g)h)i)j)k) l) m)n)o)p)q) securitatea la incendiu, în funcie de stadiul de execuie 1. Construcii noi X X X X X*1) X X 2. Construcii existente, la care se execut lucrri de modificare i/sau X X X X X*1) X X X schimbare a destinaiei pentru care se emit autorizaii de construire 3. Construcii existente, la care se execut lucrri de modificare i/sau X X X X*1) X X X schimbare a destinaiei pentru care nu se emit autorizaii de construire 4. Staii publice de distribuie a carburanilor pentru autovehicule, cu X X X X X*1) X X X X capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staii mixte, precum i staii de depozitare i distribuie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)*2) 5. Amplasare construcii în interiorul parcelelor i asigurarea posibilitilor X X*3)X X de acces la drumurile publice
6. Sisteme i reele de alimentare cu ap pentru stingerea incendiilor la X X X*4) X X platforme i parcuri industriale noi sau existente, la care se execut lucrri de modificare 7. Instalaii de stingere, noi sau existente, la care se execut lucrri de X X X*5) X X*6) X X modificare, din cldiri existente care se supun avizrii/autorizrii 8. Instalaii de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, noi sau X X X X existente, la care se execut lucrri de modificare, din cldiri existente, care se supun avizrii/autorizrii
1. NOTE: *1) Cuprinde amplasamentul construciilor i amenajrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menionarea distanelor fa de vecinti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funciunea, riscul de incendiu i nivelul de stabilitate la incendiu al acestora, dup caz, precum i fa de cile de acces la drumurile publice, menionându-se denumirea i limea lor. *2) Pentru cabina staiei i construciile auxiliare din incinta staiei se depun, în mod corespunztor, documentele menionate la nr. crt. 1, 2 sau 3, dup caz. *3) Pe care se precizeaz distanele fa de vecinti, lungimea, limea i denumirea cilor de acces la drumurile publice. *4) Cuprinde amplasamentul instalaiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente pe care se marcheaz gospodria de ap, distanele dintre hidranii de incendiu exteriori, precum i cele dintre acetia i cldirile învecinate, cile de acces la drumurile publice, menionându-se denumirea i limea lor. *5) În cazul reelei de hidrani exteriori. *6) Pentru hidrani exteriori. 2. Descrierea documentelor prevzute în tabel: a) cerere-tip; b) certificatul de urbanism; c) scenariul de securitate la incendiu; d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerina fundamental "securitate la incendiu", construcii i/sau instalaii, dup caz; e) planul de situaie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000; f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului; g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, dup caz, pentru arhitectur în care sunt incluse msurile de securitate la incendiu i pentru instalaiile cu rol în asigurarea cerinei "securitate la incendiu", întocmite la faza de proiectare pentru autorizaia de construire; h) piese desenate cuprinzând situaia propus la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, pentru arhitectur în care sunt incluse msurile de securitate la incendiu i pentru instalaiile cu rol în asigurarea cerinei "securitate la incendiu"; i) schema-bloc a instalaiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz; j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaiilor, schema izometric, schema coloanelor, dup caz, pentru instalaiile interioare de stingere; k) scheme ale instalaiilor cu rol în asigurarea cerinei "securitate la incendiu", dup caz; l) schema instalaiei, scheme electrice i funcionale ale staiei de pompare pentru incendiu, schema gospodriei de ap de incendiu, dup caz; m) relevee la situaia existent pentru fiecare nivel, seciune i faad ale construciei, dup caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, pe care se marcheaz modificrile propuse; n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cu incinta staiei, care nu trebuie s depeasc limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menioneaz distana dintre elementele constituente ale acesteia; o) schema gospodriei de ap pentru incendiu, scheme electrice i funcionale ale staiei de pompare pentru incendiu i staiei de hidrofor, scheme electrice i de acionare a instalaiei etc., dup caz, pentru instalaiile interioare de stingere; p) schema instalaiei i plan cu zonarea EX; q) opis cu documentele depuse.
ANEXA 3 la normele metodologice
Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecie civil
a) cerere-tip;
b) certificat de urbanism;
c) plan de situaie i de încadrare în zon, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, cu menionarea distanelor fa
de construciile vecine i marcarea ieirilor de salvare, dup caz;
d) plan de arhitectur al nivelului subteran al construciei în care este amenajat adpostul;
e) schema instalaiilor de filtro-ventilaie, pentru adposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane
i schema instalaiilor electrice din adpost;
f) planul seciunii verticale a cldirii pe care se reprezint adpostul, dac este cazul, instalaiile de
filtro-ventilaie din adpost;
g) memoriu tehnic de specialitate care trebuie s conin date privind: necesarul de personal de
adpostit; echiparea cu instalaii speciale, grupuri sanitare, utilaje i tâmplrie; accesul, grosimea pereilor
i planeelor; instalaiile electrice, sanitare, de înclzire i altele asemenea, de filtro-ventilaie pentru
adposturile cu capacitate de adpostire de peste 50 de persoane;
h) opis cu documentele depuse.
ANEXA 4 la normele metodologice
Documente pe baza crora se solicit autorizaiile de securitate la incendiu
Nr. Categorii de construcii, sisteme i instalaii a)b)c)d) e) f)g)h)i)j)k) l) m)n)o)p) q) r)s)t) u) v)w)x)y) crt. prevzute în anexele nr. 1 i 2 la Hotrârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu, în funcie de stadiul de execuie 1. Construcii pentru care a fost emis aviz de X X X X X X X X X X securitate la incendiu conform nr. crt. 1 i 2 din anexa nr. 2 la normele metodologice i: a) nu au fost puse în funciune; b) au fost puse în funciune fr autorizaie de securitate la incendiu i nu au survenit modificri ale reglementrilor tehnice, dup momentul punerii în funciune. 2. Construcii pentru care a fost emis aviz de X X X X X X X X securitate la incendiu conform nr. crt. 3 din anexa nr. 2 la normele metodologice i:
a) nu au fost puse în funciune; b) au fost puse în funciune fr autorizaie de securitate la incendiu i nu au survenit modificri ale reglementrilor tehnice, dup momentul punerii în funciune. 3. Construcii i amenajri, în scopul intrrii în X X X X*1)X X X X X X X legalitate, cu autorizaie de construire emis potrivit legii, care au fost puse în funciune fr autorizaie de securitate la incendiu: a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la incendiu; b) a fost emis aviz de securitate la incendiu, dar au survenit modificri ale reglementrilor tehnice de la momentul punerii în funciune i pân la momentul solicitrii autorizaiei de securitate la incendiu 4. Construcii i amenajri, în scopul intrrii în X X X*1) X X X X X X legalitate, pentru care nu au fost emise, potrivit legii, autorizaii de construire, care au fost puse în funciune fr autorizaie de securitate la incendiu:
a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la incendiu; b) a fost emis aviz de securitate la incendiu, dar au survenit modificri ale reglementrilor tehnice de la momentul punerii în funciune i pân la momentul solicitrii autorizaiei de securitate la incendiu. 5. Construcii i amenajri existente la care X X X X*1)X X X X X X X solicitanii nu pot prezenta, din motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentaiile care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizaiilor (dac lucrrile de conformare necesit autorizaie de construire) 6. Construcii i amenajri existente la care X X X*1) X X X X X X solicitanii nu pot prezenta, din motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentaiile care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizaiilor (dac lucrrile de conformare nu necesit autorizaie de construire)
7. Amenajri temporare pentru spectacole sau X X X*1) X X X X întruniri în aer liber, cu capacitatea mai mare de sau egal cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaia comercial, cu aria desfurat/ suprafaa mai mare de sau egal cu 2.500 mp 8. Sisteme de alimentare cu ap pentru stingerea X X*2) X X X X X X incendiilor în localiti*3) 9. Sisteme, lucrri i reele de alimentare cu ap X X X*2) X X X X X X pentru stingerea incendiilor pe platforme i parcuri industriale*4) 10. Instalaii de stingere, noi sau existente, la X X X X X X X X X X X care se execut lucrri de modificare, din cldiri existente care se supun avizrii/ autorizrii, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu*4) 11. Instalaii de detectare, semnalizare i alarmare X X X X X X X X la incendiu, noi sau existente, la care se execut lucrri de modificare, din cldiri
existente, care se supun avizrii/autorizrii, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu*4) 12. Staii publice de distribuie a carburanilor X X X X X*6) X X X X X X X X pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de dup maximum 300 mc pentru lichide petroliere, sisteme d d caz de distribuie gaze petroliere lichefiate la u u autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum p p 30 mc echivalent ap, staii mixte, precum i staii transportabile de distribuie a carburanilor la autovehicule, cu capacitatea de c c stocare/depozitare de maximum 30 mc i staii de a a depozitare i distribuie a gazelor naturale z z comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)*4) i *5) 13. Sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze X X X X*7) X X X X X X X petroliere lichefiate stocate în rezervoare/ recipiente fixe cu capacitate individual de d maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/ u recipiente fixe cu capacitatea total de maximum p 30.000 l volum de ap aferente laboratoarelor -
sanitare, colare i altele asemenea - cldirilor cu activiti de producie i fluxuri tehnologice c instalaiilor de înclzire central i local, a pentru care s-a emis autorizaie de construire*3) z 14. Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze X X X*1) X*8) X petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL
1. NOTE: *1) Cuprinzând amplasamentul construciilor i amenajrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menionarea distanelor fa de vecinti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funciunea, riscul de incendiu i nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, dup caz, precum i fa de cile de acces la drumurile publice, menionându-se denumirea i limea lor. *2) Cuprinzând amplasamentul instalaiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marcheaz gospodria de ap, distanele dintre hidranii de incendiu exteriori, precum i cele dintre acetia i cldirile învecinate, cile de acces la drumurile publice, menionându-se denumirea i limea lor. *3) În cazul în care au fost puse în funciune fr autorizaie de securitate la incendiu sau au survenit modificri ale reglementrilor tehnice, dup momentul punerii în funciune, autorizaia de securitate la incendiu se solicit pe baza acelorai documente în condiiile art. 8 din normele metodologice. *4) Aceleai documente se solicit i în scopul intrrii în legalitate, când au fost puse în funciune fr autorizaie de securitate la incendiu, pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu. În cazul în care au fost puse în funciune fr autorizaie de securitate la incendiu, i nu a fost emis aviz de securitate la incendiu ori au survenit modificri ale reglementrilor tehnice, dup momentul punerii în funciune, autorizaiile de securitate la incendiu se emit pe baza acelorai documente, cu excepia celor de la lit. c) a pct. 2 - Descrierea documentelor prevzute în tabel în condiiile art. 8 din normele metodologice. *5) Pentru cabina staiei i construciile auxiliare din incinta staiei se depun în mod corespunztor documentele aferente acestora, dup caz. *6) Cuprinzând amplasamentul construciilor i amenajrilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menionarea distanelor fa de vecinti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funciunea, riscul de incendiu i nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, dup caz, precum i fa de cile de acces la drumurile publice, menionându-se denumirea i limea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dac nu au survenit modificri. *7) Cuprinzând amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnic specific, cu menionarea distanelor fa de toate construciile limitrofe, precizându-se funciunea acestora, precum i cile de acces la drumurile publice, menionându- se denumirea i limea lor. *8) Se depune doar planul cu zonarea Ex. 2. Descrierea documentelor prevzute în tabel: a) cerere-tip; b) autorizaia de construire; c) avizul de securitate la incendiu i documentaia vizat spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; d) copie dup scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dac apar modificri fa de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document; e) planul de situaie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000; f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, pentru arhitectur, în care sunt incluse msurile de securitate la incendiu i instalaii cu rol în asigurarea cerinei "securitate la incendiu", din documentaia tehnic la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. i detalii de execuie; g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, pentru arhitectur, în care sunt incluse msurile de securitate la incendiu i instalaii cu rol în asigurarea cerinei "securitate la incendiu", i, dup caz, detalii de execuie, cuprinzând situaia propus; h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, ale instalaiilor cu rol în asigurarea cerinei securitate la incendiu, dup caz, la faza de proiectare P.Th. i detalii de execuie; i) schema instalaiei, scheme electrice i funcionale ale staiei de pompare pentru incendiu, schema gospodriei de ap de incendiu, dup caz, la faza de proiectare P.Th. i detalii de execuie; j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaiilor, schema izometric, schema coloanelor, dup caz, pentru instalaiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. i detalii de execuie; k) schema gospodriei de ap pentru incendiu, scheme electrice i funcionale ale staiei de pompare
pentru incendiu i staiei de hidrofor, scheme electrice i de acionare a instalaiei etc., dup caz, pentru instalaiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. i detalii de execuie; l) schema-bloc a instalaiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dup caz, pentru instalaiile de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. i detalii de execuie; m) relevee la situaia existent pentru fiecare nivel, seciune i faad ale construciei, dup caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dup caz, pe care se marcheaz, dup caz, modificrile propuse; n) dispoziii de antier însuite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calitii lucrrilor, proces-verbal pentru verificarea calitii lucrrilor ce devin ascunse etc., în care s fie incluse msurile realizate privind îndeplinirea cerinei fundamentale "securitate la incendiu"; o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerina fundamental "securitate la incendiu", construcii i/sau instalaii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. i detalii de execuie; p) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor; q) lista documentelor care atest performana la foc a produselor pentru construcii cu rol în satisfacerea cerinei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performane de comportare la foc; r) plan al amenajrii la scara 1:100 ori 1:200, dup caz; s) planul de evacuare a persoanelor; t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cu incinta staiei pe care se menioneaz distana dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dac nu au survenit modificri; u) schema instalaiei i plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dac nu au survenit modificri; v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dup caz, cuprinzând distanele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate i alte instalaii, construcii sau obstacole subterane; w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al reelei de hidrani exteriori; x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate i plan cu zonarea EX; y) opis cu documentele depuse.
ANEXA 5 la normele metodologice
Documente pe baza crora se solicit eliberarea autorizaiei de protecie civil
A. Situaia general
b) autorizaia de construire;
c) avizul de protecie civil i documentaia vizat spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului
- original;
d) documentele prevzute la lit. c)-g) din anexa nr. 3 la normele metodologice i eventuale dispoziii de
antier pentru modificrile survenite;
f) opis cu documentele depuse.
B. Când solicitanii nu pot prezenta avizul de protecie civil i documentaiile vizate spre neschimbare
care au stat la baza emiterii acestuia, din motive obiective justificate, cum sunt pierderea, distrugerea,
furtul, ori dac nu a fost emis aviz de protecie civil, autorizaia se solicit pe baza urmtoarelor
documente:
b) autorizaie de construire;
c) plan de situaie i de încadrare în zon, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, dup caz, cu menionarea
distanelor fa de construciile vecine i marcarea ieirilor de salvare, dup caz;
d) relevee ale nivelului subteran al construciei în care este amplasat adpostul de protecie civil,
precum i seciunea vertical prin adpost;
e) planul instalaiilor electrice din adpost i al instalaiilor de filtro-ventilaie, dup caz;
f) memoriu tehnic de specialitate, care trebuie s conin date privind: necesarul de personal de
adpostit; echiparea cu instalaii speciale, grupuri sanitare, utilaje i tâmplrie; accesul, grosimea pereilor
i planeelor; instalaiile electrice, sanitare, de înclzire i altele asemenea, de filtro-ventilaie pentru
adposturile cu capacitate de adpostire de peste 50 de persoane;
g) proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor;
h) opis cu documentele depuse.
ANEXA 6 la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu Ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului ................../Bucureti-Ilfov Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul în judeul ..........................,
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ............................. nr. .....,
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..........., telefon ..............., fax .................., e-mail ............................,
reprezentat prin ............................, în calitate de ........................................, în conformitate cu prevederile
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr. ..../......, solicit:
1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute în documentaia anexat;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaia tehnic aferent construciei/
amenajrii/instalaiei .............................., având destinaia/care echipeaz construcia .....................,
amplasat în judeul .........................., municipiul/oraul/comuna ...................., sectorul/satul ....................,
str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ........ .
Date referitoare la construcie/amenajare*1):


c) aria construit i desfurat .......................................;
d) volumul i regimul de înlime .......................................;
e) numrul maxim de utilizatori .........................................;
f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezisten la foc) ...................;
g) riscul de incendiu ...................................................;
Anexez documentele prevzute în Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de securitate
la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform
opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluionare al cererii doresc s fiu informat: la tel. ........../e-mail ............/ fax ............ .
Data ............... Semntura ................
ANEXA 7 la normele metodologice
Model de cerere pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasare în parcel
Ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului ........................../Bucureti-Ilfov Domnului inspector-ef
CERERE pentru emiterea Avizului de securitate
la incendiu pentru amplasare în parcel nr. ......... din ......... 20......
Subscrisa, ..........................................................., cu domiciliul/sediul în judeul ...........................,
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ......................................
e-mail ............................, reprezentat prin ............................, în calitate de ............................................, în
conformitate cu prevederile Hotrârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate
la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ...... i asigurarea posibilitilor de acces la drumurile
publice pentru .................., având destinaia ..................................................., amplasat/amplasat în
judeul ..........................., municipiul/oraul/comuna ........................., sectorul/satul
.
la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform
opisului.
................... .
Model de cerere pentru emiterea avizului de protecie civil Ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului ................../Bucureti-Ilfov Domnului inspector-ef
CERERE
Subscrisa, ............................, cu domiciliul/sediul în judeul ............., municipiul/oraul/comuna
.............., sectorul/satul ............., str. ........................ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal
..........., telefon/fax .................., e-mail ............................, reprezentat prin ........................, în calitate de
...................................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004
privind protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr. ...../.........,
solicit emiterea avizului de protecie civil pentru proiectul de adpost/punct de comand din construcia
......................., amplasat în judeul ......................., municipiul/oraul/comuna .........................,
Anexez documentele prevzute în Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de securitate
la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform
opisului.
................... .
Model de cerere pentru emiterea autorizaiei de securitate la incendiu Ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului .............../Bucureti-Ilfov Domnului inspector-ef
CERERE pentru emiterea Autorizaiei de securitate la incendiu
nr. ......... din ......... 20......
municipiul/oraul/comuna ............................., sectorul/satul ........................, str. ......................................
nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..........., telefon ..............., fax .................., e-mail
..................., reprezentat prin ............................, în calitate de ........................................., în conformitate
cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr. ......../........, solicit:
1. certificarea realizrii msurilor de securitate la incendiu, prevzute în documentaia tehnic anexat,
pentru construcia/amenajarea/instalaia cu destinaia/care echipeaz construcia ........................,
amplasat în judeul .............................., municipiul/oraul/comuna ................., sectorul/satul ..................,
str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ................;
2. emiterea autorizaiei de securitate la incendiu pentru construcia/amenajarea/instalaia specificat la
pct. 1.
la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform
opisului.
................... .
Model de cerere pentru emiterea autorizaiei de protecie civil Ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului ................. Bucureti-Ilfov Domnului inspector-ef
CERERE pentru emiterea Autorizaiei de protecie civil
nr. ......... din ......... 20......
....................., sectorul/satul ................., str. ........................ nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal
..........., telefon/fax .................., e-mail ............................, reprezentat prin ...................... în calitate de
............................, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind
protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr. ............./...........,
solicit emiterea autorizaiei de protecie civil pentru adpostul/punctul de comand din construcia
....................., amplasat în judeul ...................., municipiul/oraul/comuna ........................, sectorul/satul
........................, str. .............................. nr. ....., codul potal ...................... .
la incendiu i protecie civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016, conform
opisului.
................... .
Model de aviz de securitate la incendiu
ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen .................... al Judeului ............../Bucureti-Ilfov AVIZ de securitate la incendiu nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresat de ....................................., cu
domiciliul/sediul în judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
aprarea împotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr.
....../............,
se avizeaz din punctul de vedere al securitii la incendiu documentaia tehnic elaborat pentru
construcia/amenajarea/instalaia aferent construciei ..................., amplasat în judeul .....................,
municipiul/oraul/comuna ........................, sectorul/satul ....................., str. ....................... nr. ......, bl. .....,
sc. ....., et. ....., ap. ....., codul potal .............. .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezentul aviz de securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii
acestuia.
Deintorul avizului are obligaia s solicite autorizaia de securitate la incendiu dup efectuarea
recepiei la terminarea lucrrilor, înainte de punerea în funciune a construciilor, amenajrilor ori
instalaiilor pentru care s-a obinut prezentul aviz.
Inspector-ef,
Model de aviz de amplasare în parcel ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen .................... al Judeului ............../Bucureti-Ilfov AVIZ de amplasare în parcel nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresat de ....................................., cu
domiciliul/sediul în judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
aprarea împotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr.
525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
se avizeaz din punctul de vedere al securitii la incendiu amplasarea în parcel
a construciei ........................, dispus în judeul .................., municipiul/oraul/comuna .....................,
sectorul/satul ......................., str. .............................. nr ......., pentru care se asigur posibiliti de acces i
intervenie în caz de incendiu.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezentul aviz de securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai însoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii
acestuia.
Inspector-ef,
Model de aviz de protecie civil ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen .................... al Judeului ............../Bucureti-Ilfov AVIZ de protecie civil nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresat de ....................................., cu
domiciliul/sediul în judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
............, telefon ....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind
protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr. ........../...........,
se avizeaz din punctul de vedere al proteciei civile proiectul pentru adpostul/punctul de comand din
construcia ......................., amplasat în judeul .........................., municipiul/oraul/comuna
..........................., sectorul/satul ........................., str. ............................. nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ....., ap.
....., codul potal ........... .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezentul aviz de protecie civil.
Avizul este valabil numai însoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii
acestuia.
Deintorul avizului are obligaia s solicite autorizaia de protecie civil dup efectuarea recepiei la
terminarea lucrrilor a construciei prevzute cu adpost de protecie civil pentru care s-a obinut
prezentul aviz.
Model de autorizaie de securitate la incendiu
ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen .................... al Judeului ............../Bucureti-Ilfov AUTORIZAIE de securitate la incendiu nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresat de ....................................., cu
domiciliul/sediul în judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
aprarea împotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr.
......../............,
construciei ......................, amplasat în judeul ....................., municipiul/oraul/comuna
............................., sectorul/satul ........................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......,
ap. ......, codul potal .............. .
corespunde condiiilor pentru care a fost autorizat.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezenta autorizaie de securitate la
incendiu.
Autorizaia este valabil numai însoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acesteia.
Model de autorizaie de protecie civil ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaii de Urgen .................... al Judeului ............../Bucureti-Ilfov AUTORIZAIE de protecie civil nr. ......... din ......... 20......
Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ................., adresat de ......................................., cu
domiciliul/sediul în judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ............................,
............, telefon ....................,
în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind
protecia civil, republicat, cu modificrile ulterioare, i ale Hotrârii Guvernului nr. ........../..........., se
autorizeaz din punctul de vedere al proteciei civile adpostul/punctul de comand din construcia
........................, amplasat în judeul ....................., municipiul/oraul/comuna ....................., sectorul/satul
............................, str. ............................... nr. ......., codul potal ......... .
condiiilor pentru care a fost autorizat.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezenta autorizaie de protecie civil.
Autorizaia este valabil numai însoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acesteia.
MODELUL*)

*) Not CTCE:
Modelul tampilei cu numr de identificare se gsete în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

OPIS cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaiei de securitate la incendiu/de protecie civil (model) Nr. Denumirea documentuluiSeria, codul, nr. deNumrul de fileFormatul crt. înregistrare etc.
Data ................... Semntura .........................