ORDIN nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*) nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ORDIN nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*) nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*)...

 • ORDIN nr. 2.132 din 8 decembrie 2005 (*actualizat*)

  pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea

  cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7

  EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2005

  Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2006

  Forma actualizata valabila la data de : 25 ianuarie 2018

  Prezenta forma actualizata este valabila de la 23 octombrie 2014 pana la data

  selectata

  ----------------

  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 ianuarie 2018

  este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial

  de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi

  completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009; ORDINUL

  nr. 1.049 din 20 august 2013; ORDINUL nr. 1.445 din 16 octombrie 2014.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul

  Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind

  destinat pentru informarea utilizatorilor.

  **) NOTA CTCE:

  Conform pct. 59 al art. I din ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009,

  publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 18 ianuarie 2010, în cuprinsul

  reglementărilor, termenul "constructor" se înlocuieşte cu termenul "producător".

  În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2005 pentru

  modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea

  vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea

  admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, ale art. 5 alin. (2)

  lit. i) şi alin. (3) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005

  privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea

  Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările

  ulterioare,

  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul

  ordin:

  ART. 1

  Se aprobă Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de

  identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, prevăzute

  în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  ART. 2

  Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile

  prezentului ordin.

  ART. 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului

  transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 36/2003 pentru aprobarea

  Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a

  componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de identitate a

  vehiculelor rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor

  rutiere - RNTR 7, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575

  din 11 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  ART. 4

 • Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi

  intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

  Gheorghe Dobre

  Bucureşti, 8 decembrie 2005.

  Nr. 2.132.

  ANEXA

  Reglementari

  privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de

  identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7

  Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi

  *T*

  ABS - Sistem de prevenire a blocării roţilor la frânare

  Ansamblu de vehicule - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi unul

  sau două vehicule tractate

  Autotren rutier - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi o

  remorcă

  Autovehicul - vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu

  exceptia celui care circula pe sine

  Autovehicul articulat - ansamblu format dintr-un autotractor şi o semiremorcă

  CE - Comunitatea Europeană

  CEE - Comunitatea Economică Europeană

  Certificat de - document eliberat de producător şi care certifică

  conformitate CE (CoC) faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparţinând

  seriei tipului omologat comunitar a respectat toate

  reglementările referitoare la omologarea vehiculelor

  rutiere

  ----------

  Termenul "Certificat de conformitate CE (CoC)" a fost introdus de pct. 6 al

  art. I din ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL

  nr. 37 din 18 ianuarie 2010.

  Certificat de - document prin care RAR sau autoritatea de omologare

  omologare individuală a unui alt stat membru al Uniunii Europene certifică

  în mod oficial faptul că un anumit vehicul este

  omologat individual

  ----------

  Termenul "Certificat de omologare individuală" a fost introdus de pct. 6 al

  art. I din ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL

  nr. 37 din 18 ianuarie 2010.

  CIV - carte de identitate a vehiculului

  Condiţii constructive - cerinţe privind fabricaţia vehiculelor, care se

  verifica la omologare

  Directiva de baza - directiva care se referă la omologarea unui vehicul, a

  (specifica) unui sistem al acestuia (de exemplu sistemul de

  frânare), a unei componente (de exemplu farul) sau a

  unei entităţi tehnice (de exemplu bara antiîmpănare)

  care poate fi omologată separat de vehicul

  Directiva-cadru - directiva care se referă la omologarea de tip a

  întregului vehicul

 • Elemente de - informaţii cu privire la identitatea unui vehicul

  identificare se regăsesc pe acesta (număr de identificare, serie de

  motor, plăcuţa producător, etichete etc.).

  --------

  Termenul "constructor" a fost înlocuit cu termenul "producător" potrivit pct.

  59 al art. I din ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009, publicat în MONITORUL

  OFICIAL nr. 37 din 18 ianuarie 2010.

  ELR - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui

  mac constând dintr-o secvenţa de încărcări dinamice

  la regimuri (turaţii) stabilizate ale motorului şi

  care este precizat prin directiva 88/77/CEE modificata

  de directiva 1999/96/CE

  ESC - ciclu de încercare privind emisiile poluante ale unui

  mac constând din 13 puncte de regim stabilizat al

  motorului şi care este precizat prin directiva

  88/77/CEE modificata de directiva 1999/96/CE

  ETC - ciclu tranzitoriu de încercare precizat prin directiva

  88/77/CEE modificata de directiva 1999/96/CE

  FIVA - Federaţia Internaţională a Vehiculelor Istorice

  Formular-tip - imprimat care se completează în vederea întocmirii unui

  document de înmatriculare

  -----------

  Termenul "Formular-tip" a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr.

  1.275 din 22 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 18 ianuarie

  2010.

  GNC - gaz natural comprimat

  GPL - gaz petrolier lichefiat

  Identificarea - activitate prin care RAR evaluează starea elementelor

  vehiculului de identificare ale unui vehicul şi stabileşte

  caracteristicile

  sale constructive

  ----------

  Termenul "Identificarea vehiculului" a fost modificat de pct. 2 al art. I din

  ORDINUL nr. 1.275 din 22 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din

  18 ianuarie 2010.

  Încărcătura - încărcătura care, în vederea transportării cu mijloace

  indivizibilă rutiere, nu poate să fie divizată în două sau mai multe

  părţi decât cu cheltuieli exagerate şi care nu se

  justifică ori cu riscuri de deteriorare şi care nu

  poate, din motive privind masa şi dimensiunile sale,

  să fie transportată de către un autovehicul, o remorcă,

  un autotren rutier sau un autovehicul articulat care