Organik Tar±m & Tar±msal °la§lar±n Zararlar±

 • View
  139

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Organik Tarım & Tarımsal İlaçların Zararları. Dünya nüfusunun hızla artmasıyla GIDA, LİF, YAKIT gereksinimi artmıştır. Çözüm: YEŞİL DEVRİM!!!. Yeşil devrim(1950-1970’li yıllarda) *yüksek verimli tohumların kullanılması *mono kültür:sürekli aynı tür ve çeşidin - PowerPoint PPT Presentation

Text of Organik Tar±m & Tar±msal °la§lar±n Zararlar±

 • Dnya nfusunun hzla artmasyla GIDA, LF, YAKIT gereksinimi artmtr. zm: YEL DEVRM!!!

 • Yeil devrim(1950-1970li yllarda) *yksek verimli tohumlarn kullanlmas *mono kltr:srekli ayn tr ve eidin yllar boyunca yetitirilmesiYeni tarm alanlarnn almasYoun girdi kullanm *pestisitler *gbreler *hormonlar *sulama *fosil yaktlar

 • 1980li yllarda birok olumsuz etki ortaya kmtr:Biyolojik eitliliin yok olmasTopraklarn oraklanmasYzey ve yer alt su kaynaklarnn ktlamas ve kirlenmesiklimsel deiiklikler, kresel snma

 • Dier etkileri ise;Alk ve yetersiz beslenme problemlerinin ortaya kmasTm youn girdi kullanmna kar verimdeki art hznn azalmasTek rn(monokltr) yetitiricilie bal olarak ekonomik esnekliin azalmas ve fiyat dalgalanmalarnn ortaya kmasEnerji krizi, petrol fiyatlarnn ykselmesiKirlenme ile salk problemleri arasnda ilikilerin saptanmas

 • Ekolojik sistemde hatal uygulamalarKaybolan doal dengeDoal dengenin yeniden kurulmasnsana ve evreye dost salkl retim sistemlerisentetik kimyasal tarm ilalarHormonlarmineral gbrelerorganik ve yeil gbrelemeyimnavebeyidayankl eitlerin kullanlmasnKapal sistemAlternatif retim ekliretimde miktar art rn kalitesinde ykselme

 • Tarmdaki bu problemlere alternatif olarak evre dostu retim sistemleri gndeme gelmitir.. EKOLOJK BYOLOJKORGANK TARIM!!!

 • Organik tarmn amac:evre, toprak, su kaynaklar, hava ve tarmsal rnleri kirletmeden insan ve dier canllarn saln koruyarak tarmda srdrlebilirlii salamaktr!!

 • ORGANK TARIM NEDR? Organik Tarm, retimde sentetik kimyasal retim girdilerinin kullanmn ortadan kaldran, bunun yerine; ekim nbeti, rn artklar, hayvan gbresi, yeil gbre tarm d organik atklar kullanlan; hastalk, zararllar ve yabanc ot mcadelesinde biyolojik mcadele yntemlerinin kullanld, topraktaki organizma faaliyetlerinin ve toprak verimliliin artrlmasna ynelik bir retim sistemidir.

 • Organik tarmda hedeflenen, doal kaynaklar koruyarak zararl ve hastalklardan arnm insan ve hayvan gdas retmektir.

 • Bir baka tanmla organik tarm, srdrlebilir bir eko-sistem, gvenli gda, salkl beslenme, sosyal adalet ve hayvanlar iin de daha iyi evresel yaam artlar ile sonulanan bir sreler dizisine dayal, btnsel bir sistem yaklamdr. Bu nedenle, organik retim sadece belirli girdileri kapsayan veya dlayan bir retim sistemi olmann tesini ifade eder.

 • Organik tarmda, Sentetik zirai ilalarnSentetik gbrelerinTm sentetik koruyucularnGenetik deiime uratlm organizmalarn (GDO) Inlama yntemlerinin kullanm yasaklanmtr.

 • Organik tarm standartlarna uygunluk, hileli uygulamalara kar tketiciyi korumak da dahil olmak zere, denetim ve sertifikalama yoluyla gvence altna alnmaktadr.

 • NEDEN ORGANK TARIM? Geleneksel tarmda monokltr retim;topran verimliliinin dmesine neden olduu halde, organik tarmda uygulanan ekim nbeti(mnavebe),topra zenginletirerek verimliliini arttrmaktadr.

 • Trkiye'deki iftilerin % 85'i kk arazi sahipleridir, Yatrm gleri zayftr ve rgtlenerek bir araya gelmekte zorlanmaktadrlar. Organik tarmda iftiler bir araya gelerek retim yapma frsatn yakalayabildikleri gibidaha az masraf yaparak daha kaliteli rn elde etme ve daha ok kazanma frsatn yakalayabilmektedirler.

 • Organik tarm tarlada alanlara daha salkl bir ortam salar. nk sal tehdit eden kimyasallarn kalnt riskleri en dk dzeydedir yani salk iin risk tamazlar.

 • Organik tarmn avantajlar;

  lkemizde sentetik kimyasallar iftilerimizin byk bir ksm tarafndan ya ok az kullanlmakta, ya da hi kullanlmamaktadr. Bu nedenle ekolojik tarma gei kolay olmaktadr.

  retici geliri rne bal olarak artmaktadr. (ortalama %10 art olduu tahmin edilmektedir)

  Fiyat hzla artan kimyasal gbre, pestisit ve enerji girdilerinden tasarruf edilmektedir.

  Szlemeli tarmla reticinin tm rnnn alnmas garanti edilmektedir.

  Organik rnlerin ihra fiyat dier rnlerden % 10-20 orannda daha yksektir.

  Organik rnlerin ihracat ile lkemiz tarm rnleri iin ilave bir kapasite yaratlmaktadr.

  zel bilgi isteyen ekolojik tarm modeli ziraat mhendisleri iin yeni bir istihdam sahalar yaratmaktadr.

 • Organik tarmn dezavantajlar;

  lkemiz tarmsal rn arznda yldan yla nemli dalgalanmalar grlmektedir. Hzla artp genleen nfus, tketim dzeyinin ve eitliliinin srekli artmas organik tarmn ( verimde meydana gelecek azalma nedeniyle) ksa vadede gelimesi zor grnmektedir.

  Organik tarm metoduyla bitkisel retimde ortaya kan bir sorun, arazilerin ok kk, paral ve birbirine yakn olmasdr. Bu durum organik retimi olumsuz ynde etkilemektedir. nk ekolojik retim yapan bir iletmenin evrede retim yapan dier klasik iletmelerde kullanlan kimyasallardan etkilenmektedir.

  Organik tarm sisteminde yetitirilen rnlerin pazarlanmas zellikle i piyasa iin yeni ve belirsiz bir konudur.

  .

 • Tarmda ila, ticari gbre, hormonlar ve dier sentetik maddeler kullanlarak yaplan retimin (domates, biber, patlcan, elma, armut v.d) hepsi yine de organik rndr. Bu doal olmayan maddelerin tarmsal retimde kullanlmas retilen maddenin organik zelliini ortadan kaldrmaz. Olsa olsa retimin doal yapsn bozar.

 • Organofosforlu pestisitlerOrganoklorlu pestisitlerEndoslfanlar

 • Besin maddelerinin retimi ve tketimine kadarki srete besin deerini bozan ve bitkilere zarar veren bcekleri, mikroorganizmalar ve dier zararllar yok etmek iin kullanlan kimyasal maddelere pestisid ad verilmektedir

 • Pestisitlerin Kimyasal Yaplar ve Genel zellikleri Organofosforlu Pestisitler; Fosforik, fosfonik, fosforotioik ve fosfonotioik asitlerin ester, amid ve tiyol trevleridir.

 • Bu pestisitlerin byk ounluu oda ssnda sv formdadr. Organik fosforlu bileiklerin kimyasal stabiliteleri; evresel kalclklarn, toksik etkilerini ve kullanmlarn nemli lde etkiler. Sk kullanlan organofosforlu bileiklerden biri diazinonundur.

 • Diazinonun kimyasal yaps ve zellikleri:Diazinon saf olduunda renksizdir. Teknik rn olarak, kahverengi tonlarnda ve en az %95 saflkta bir svdr.Suda, oda ssnda znebilmektedir. 120oCnin zerinde yklmaya balar ve oksidasyona kar hassastr.

 • Suda ve dile asidik ortamda yava bir ekilde hidrolize olur ancak bazik ortamda stabildir. Oral, dermal ve inhalasyon yollar ile emilip toksisite oluturabilmektedir.Maruz kalndktan sonra vcutta oksijen analou olan diazoksine dnerek kolin esteraz inhibisyonu yapar. Yaplan hayvan almalarnda; temel atlm yolunun idrar olduu, oral almdan sonra diazinonun yaklak %95-98inin 168 saatte atlabildii gsterilmitir. LD50nin oral almda 300-850 mg/kg, deri temasnda 2105 mg/kg olduu rapor edilmitir.

 • Organofosforlu bileikler; toksik etkilerini kolinesteraz ve psdokolinesteraz enzim inhibisyonu yaparak gerekletirirler. Bu bileiklerin tiyoesterleri okso (P=O) haline dntkten sonra inhibitr zellik kazanrlar. Bu nedenle Tiyoester (P=S) ba ieren ilalarn ektin olabilmesi iin P=Oya dnmelidir. Organofosfatl ajanlar bu noktada etki ekillerine gre iki tipe ayrlrlar.

 • 1) Direk etkililer; P=O yapsnda olduklarndan aktivasyona ihtiya duymadan dorudan kolinesteraz inhibe eden sarin, tabun gibi sinir gazlar ve tetraetil pirofosfat (TEPP), diklorvos (DDVP) gibi insektisitler bu gruptandr.

  2) ndirek etkililer; P=S ieren bileiklerdir. Biyotransformasyon sonucunda P=O dnm ile aktive olarak asetilkolin esteraz inhibe ederler. Diazinon, bir oksijen analou olan diazoxona dntkten sonra kolinesteraz inhibisyonu yapan indirek etkili bir maddedir.

 • Bu aamada sinaps aralndaki asetilkolin yklamayacak ve postsinaptik aksiyon potansiyeli artmaya devam edecektir. Organofosfatl bileikler asetilkolinesteraz enziminin aktif ksmna karbamatlara gre daha kuvvetli bir ekilde balanrlar. Bu balanma irreversible olduu iin sinaptik fonksiyon yeni asetilkolin yapmndan -birka hafta- sonra dzelmektedir. Asetilkolinin ar birikimi; merkezi sinir sistemi kolinerjik iletimi, somatik sinirler, otonomik gangliyonlar, parasempatik sinir ular ve yer yer sempatik sinirleri uyarr ve ilerleyen dnemde felce yol aar.

 • Organoklorlu Pestisitler; Yaplarnda klor bulunan aromatik veya alifatik klorluhidrokarbon bileiklerdir. Kimyasal yaplarna gre gruba ayrlrlar.

  Diklorodifeniletanlar

  Siklodienler

  Siklohekzanlar veya Klorlu benzenler

 • Organoklorlu pestisitler, kimyasal olarak dayankl olmalar, yada yksek, suda dk znrle sahip olmalar ve vcuttan atlmlarnn yava olmas nedeniyle evrede ve canllarda birikerek uzun sre etki gstermektedirler.

 • Organoklorlu bileikler; nrotoksik etkileri ile sinir iletimini bozmakta ve zellikle beyin zerinde toksik etki gstermektedir. Bu noktada en nemli etki alan sinapslardr.

 • Organoklorlu pestisidler suda pek znmediinden her tarafa tanp yaylrlar. Bu yzden deniz ve gl sularnda fazla miktarda birikmekte ve en byk zarar da buradaki canllara olmaktadr.Mesela balklarn ya dokusunda denizdekine nispetle 1.000-10.000 kat daha fazla DDT biriktii tespit edilmitir. Bu da neticede toplu balk lmlerine yol amaktadr.

 • Endosulfann Kimyasal Yaps ve zellikleri; Endosulfan; kimyasal ad, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide olan geni spektrumlu bir insektisittir. Temel olarak Endosulfan alfa (,A,I) ve endosulfan beta (,B,II) isimli iki sterioizomerden olumaktadr. Bu iki izomerin formlleri:

  Endosulfan Alfa

  Endosulfan Beta

 • Endoslufan teknik rn olarak, alfa ve beta izomerlerinin 7:3 orannda karm ile elde edilip, kahverengi renkte kristaloid yapdadr.

  Suda yavaa hidrolize olurken, asidik ve bazik ortamda kolayca hidrolize olmaktadr.