17
ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA - Percepcija i individualno učenje

ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

ORGANIZACIONO PONAŠANJE

- TREĆA LEKCIJA - Percepcija i individualno učenje

Page 2: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

“Vidim ono u šta verujem” “Verujem u ono što vidim” “Kada ljudi neku situaciju označe

realnom, ona postaje realna po svojim posledicama”

Kako nešto vidimo + kako ga interpretiramo = tako se i ponašamo

Page 3: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Percepcija = proces senzacije, organizacije i interpretacije stimulansa sa ciljem da se odredi njihovo značenje

Stimulans

PROCES PERCEPCIJE

Reakcija: Sudovi Emocije

Ponašanje Odluke

Senzacija Organizacija Interpretacija

Page 4: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

• percepcija se zasniva na stimulansima iz čovekovog okruženja. Stimulansi, nadražaji ili osećaji su sve ono što iz okruženja napada naša čula (vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa) i nose određene poruke odnosno informacije o okruženju koje, tek treba da prihvatimo i interpretiramo. Da bi se interpretirali, stimulansi se prvo moraju uočiti. Uočavanje-registrovanje stimulansa ili senzacija je prvi i početni korak u percepciji

Stimulans

PROCES PERCEPCIJE

Reakcija: Sudovi Emocije

Ponašanje Odluke

Senzacija Organizacija Interpretacija

Page 5: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

• ljudi retko interpretiraju stimulanse izdvojeno, rasparčano i jedan po jedan. Oni to čine u grupama i zato je neophodno da pre procesa interpretacije stimulansi budu grupisani, organizovani ili povezani. Postoji više pravila kojih se ljudi nesvesno pridržavaju prilikom povezivanja stimulansa u procesu percepcije, a oni su prikazani na sledećem slajdu.

Stimulans

PROCES PERCEPCIJE

Reakcija: Sudovi Emocije

Ponašanje Odluke

Senzacija Organizacija Interpretacija

Page 6: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

1) Blizina - stimulansi koji su blizu grupišu se zajedno i interpretiraju kao celina 2) Sličnost - stimulansi slični jedni drugima biće grupisani zajedno 3) Zatvaranje - ljudi imaju tendenciju da

organizuju stimulanse tako da oni čine celinu ili konzistentnu formu

4) Figura i pozadina - stimulansi se organizuju da se uvek odvoji figura od pozadine

Page 7: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

• Stimulans sam po sebi ne znači ništa i ne može proizvesti efekat po ponašanje ljudi. Tek kada mu se u procesu interpretacije pridoda određeno značenje, stimulans podstiče ljude na reakciju čiji karakter zavisi od datog značenja.

Stimulans

PROCES PERCEPCIJE

Reakcija: Sudovi Emocije

Ponašanje Odluke

Senzacija Organizacija Interpretacija

Page 8: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Faze procesa percepcije

Stimulans

PROCES PERCEPCIJE

Reakcija: Sudovi Emocije

Ponašanje Odluke

Senzacija Organizacija Interpretacija

Page 9: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Faktori percepcije 1. Interni faktori percepcije: Znanje i prethodno iskustvo posmatrača

(interpretativne (mentalne) šeme) Motivi i potrebe ljudi Interesi ljudi

2. Eksterni faktori percepcije: Intenzitet stimulansa Veličina stimulansa Kretanje stimulansa Ponavljanje stimulansa Kontrast u odnosu na pozadinu

Page 10: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje o drugima)

• Pravila:

– Poznavanje sopstvene ličnosti doprinosi tačnijem ocenjivanju drugih ljudi i njihovih postupaka

– Ljudi koji pihvataju sebe onakvim kakvi oni stvarno jesu imaju tačnije predstave o drugima i uzrocima njihovog ponašanja

– Ljudi imaju tendenciju da lične osobine projektuju na druge ljude

Page 11: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Kellyjeva teorija atribucije • atribucija - proces putem koga ljudi nastoje da

objasne uzroke i motive ponašanja drugih ljudi – eksterni uzroci vezani za okruženje – interni uzroci (motivi, stavovi, sposobnosti)

1) Konsenzus: da li se i drugi ponašaju u istoj

situaciji na isti način? 2) Konzistentnost: da li se pojedinac ponaša slično u

dužem vremenskom periodu? 3) Distinktivnost: da li se pojedinac ponaša slično i u

drugim situacijama?

Page 12: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Greške u socijalnoj percepciji 1. Selektivna percepcija = tendencija da se ne

primete i brže zaborave stimulansi koji izazivaju emocionalne nelagodnosti i suprotstavljaju se našim prethodnim uverenjima

2. Stereotipi = uprošćen i teško promenljiv odnos prema nekome

3. Halo efekat = tendencija da se opšti utisak o nekome stvara na osnovu poznavanja samo 1 njegove karakteristike

4. Efekat neko sličan meni (greška egocentrizma)

Page 13: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Učenje = relativno stabilna promena ponašanja pojedinca nastala kao rezultat njegovog iskustva 1) klasično uslovljavanje 2) instrumentalno (operantno)

uslovljavanje 3) socijalno učenje - učenje

po modelu

Page 14: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Klasično uslovljavanje = oblik učenja u kome se ponašanje uči na osnovu stimulansa iz okruženja - pročitati o Pavlovljevom eksperimentu

Page 15: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Instrumentalno (operantno) uslovljavanje

= oblik učenja u kome čovek uči određeno ponašanje na osnovu konsekvenci svoga prethodnog ponašanja • ponašanje se oblikuje na osnovu nagrada i

kazni • ponašanje je instrument dolaženja do

određene nagrade ili izbegavanja određene kazne

Page 16: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Socijalno učenje ili učenje po modelu = oblik učenja u kome čovek uči ugledajući se na ponašanje drugih osoba • referentne osobe • Za učenje po modelu su važna 4 procesa: 1) Proces pažnje 2) Proces retencije odnosno pamćenja 3) Proces reprodukcije 4) Proces pojačavanja

Page 17: ORGANIZACIONO PONAŠANJE - TREĆA LEKCIJA · Socijalna percepcija = percepcija drugih osoba i njihovog ponašanja (zaključivanje. o drugima) • Pravila: – Poznavanje sopstvene

Oblikovanje ponašanja zaposlenih 1) Zaposlenima u preduzeću uvek treba prvo odrediti

poželjno ponašanje i pobrinuti se da je ono svima dobro poznato

2) Menadžeri treba da postave standarde dobrog ponašanja

3) Zaposleni treba da dobiju potrebnu obuku kako bi stekli znanje i sposobnosti koje im omogućavaju da praktikuju traženo ponašanje

4) Menadžer treba da izabere model uslovljavanja ponašanja

5) Nakon svakog uslovljavanja ponašanja potrebno je dati povratnu informaciju (feedback) i to ne samo zaposlenom na koga se nagrada ili kazna odnosi već i svim ostalima u organizaciji